úterý 6. října 2015

On-line zápis 14. zasedání zastupitelstva, 5. října

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 • Zahájeno 14. zasedání zastupitelstva. Přítomno: 22 , omluveni: Rubik, Berkovec, Sircova
 • Ověřovatelé zápisu z dnešního zastupitelstva: Šmehlík, Ranková
 • Minulý zápis: ověřovatelé Cílek, Bartonicek. Cílek bez námitek, Bartonicek pripominky
 • Cílek se neztotožňuje s připomínkami Bartonicka. Nyní se vypořádávájí připomínky.
 • Doplnění času do zápisu, kdy zahájeno. Schváleno. (ranková: důležité protože máme časové limity zasedání)
 • 2. připomínka: časy , tituly atd. - schválení
 • Richtr: navrhuje sloučení všech připomínek do jednoho
 • Schválení 14 hlasy.
 • Hložek: vědí zastupitelé, co odhlasovali? Tím jste odmítly zanesení podnětných připomínek. Pokud je to vaše představa demokracie?
 • Starosta: spletl jsem se při počítání, hlasovalo 13. Neschválené.
 • Peška: nemá cenu nic diskutovat, vyjádření a schválit.
 • Bartonicek: naprostá většina připomínek malé opravy, dělal jsem to během 2 dnů od obdržení. Jsem zvyklý podepisovat věci které jsou správně
 • Dále se hlasuje o jednotlivých připomínkách.
 • Hrabanek: nehlasovali jsme o všech bodech. Starosta: hlasovali jsme komplet.
 • (ztrácím přehled, a myslím, že zastupitelé taky, tento způsob vypořádávání připomínek přijde mi poněkud nešťastným)
 • Hložek: námitky proti slučování řady bodů v jeden, kdy by část pro ale část proti) - nemluví na mikrofon,
 • Hrabanek: budeme tedy naplno citovat, to co se líbí, a co ne nebudeme.
 • Bartonicek: tohle je estráda, která porušuje vše, prosím, abych nebyl nikdy požádán.
 • Šmehlík, Peška: Bartonicek lže.
 • Bartonicek: nebudu se k ním vyjadřovat, žádá tajemníka, aby objasnil. Tajemník: v době ověření Cílek souhlasil se zapisem
 • Čím dál větší zmatek, nemluví se na mikrofon, teď nějaké dohadování, ach jo.
 • Cílek: požádal jsem tajemníka o promítnutí. Shrnuje pouze to, s čím měl rozpor.
 • Hložek: zápis je záměr, jsou tam dvě kompletní dlouhatánské citace záznamu, zbytek velmi stručně.
 • Bartonicek: upozorňuje, že Cílek vystoupil s tím, kde není rozpor, přesto se jede dál, jako by nemluvil.
 • Matoušek: upozorňuje, že v jednacím řádu je hlášení přítomnosti a odchodů zastupitelů. Zastupitelé chodí sem a tam, nic nehlásí
 • Cílek: já nemůžu hlasovat, pane starosto, necháváte hlasovat najednou o 5 připomínkách, s 3 souhlasím, s 2 ne
 • Již hodinu se hlasuje o pripominkach. Hrabanek: vím že si prohlasujete vše, ale proč mi vkládáte do úst i to, co jsem neřekl
 • Bartonicek: stane se, někdo splete, ale takhle se hlasuje o věcech , které jsem vyškrtl, protože tam nebylo, ale vy to klidně prohlasujete
 • Nepřijato to, co chtěl Hrabanek vynechat. Matoušek: takže když si odhlasujete, že jsem mluvil sprostě, tak to tam bude, jedno co řeknu
 • Hůla: navrhuje, aby před hlasováním byly vždy vyzváni ověřovatelé, až pak se hlasovalo
 • Vašek: podporuje pana Hulu, hlasujeme o něčem, co nevíme, ať se do jednacího řádu jasně zavede, že nejdříve promluví ověřovatelé.
 • Hložek: podporuje, ať se ověřovatelé sejdou, a my hlasujme až o rozporech.
 • Hrabanek: žádá, aby byly zodpovězeny otázky z minulého zastupitelstva, jak vyžaduje jednací řád
 • Na návrh Hrabanka 14 hlasy schváleno předřazení diskuze jako první bod programu.
 • Program schválen.
 • Bod 0: diskuse: Bartonicek - nové kontaktní místo městské policie: kolik stalo, proč nebylo zastupitelstvo informováno
 • Starosta: otevřena dnes, financovano z peněz městské policie, částku písemně
 • Bartonicek: v radnici, sborníky do sběru
 • Bartonicek: proč spojování školství a kultury Starosta: odbory mají blízko (pozn. dnes jsem si ověřil, že slučována není kultura a školství, ale sociální, zdravotní a školství; v sále jsem přeslechl odbor, a proto jsem se domníval, že asi tedy půjde o kulturu, o které se dříve v kuloárech mluvilo. Rád bych znal smysl takového sloučení, ale bohužel, stalo se samozřejmostí, že se i takto velmi významné změny nikdo nepokouší vysvětlit)
 • Občan: dotaz na p. starostu, Slánská radnice, jaké složení redakční rady, kdo zodpovídá, proč anonymní, starosta na vše tajemník
 • Upozorňuje, že odeslal článek, nikdo neodpověděl, proč neotištěn
 • Tajemník: máme na otištění 3 měsíce, připravuji zásady, včetně odpovědných osob
 • Zlámal: řešení parkování, citimetry nikdo nedodržuje,
 • Trvá to déle, protože je to komplikovanější, chceme nahradit jiným, chceme svolat k parkování
 • Hložek: odbor školství a sociálních věci spojení není ideální
 • Bartonicek: Koma industry reaguje na nějaký dopis, můžeme obdržet?
 • Občanka: rekonstrukce Ouvalová : Grohmann: začne tento týden, uzavření 12. října; prozatímní zastávka v Sultysove
 • Bartonicek: davate každému občanu v diskuzi max. 5 minut
 • Starosta: ve věci parkovací dům zastupuje p. Bezděk
 • Hrabanek: odvolána Karfikova, odvolán jednatel ředitel kulturního, nestandardně, proč se nečekalo na výběrové řízení
 • Na návrh Šírce diskuze přerušena, zbytek na konci zasedání.
 • Bod 1: nemocnice, plynofikace,
 • Centrální kotelna nyní obsluhována 3 lidi
 • Ranková: teď bude kotel v každé budově: Odpověď: nové budou téměř bezobslužné
 • Hložek: byla zkoumána alternativa?
 • Peška: odborníci upřednostňují plynofikaci
 • Šimák: při úvěru má město vždy lepší podmínky než nemocnice. Celkem cca 12 milionů.
 • Roční splátka cca 2 milionů, úspory zatím nejasné, nemocnice bude úvěr splácet městu
 • Ranková: dotaz na dotace, Šimák: nešlo to, několik let jsme sledovali
 • Šimák: součástí i dům s pečovatelskou službou
 • Šmehlík: o podporu nemocnice nemohla žádat
 • Grohmann: decentralizace kotelen není dotačně průchodná
 • Grohmann: na stole je jistota, parní topení zastaralé, možnost přestavby přinese úspory, dotace nejistá
 • Peška: město si vezme výhodnější úvěr než nemocnice, nemocnice nám jej bude splácet
 • Vašek: čím dříve začneme, tím větší úspory
 • Bartonicek: otázky, odpovědi: projekt vytvořen září 2012
 • Bartonicek: čtu 15 milionů, Šimák: když vysoutěžíme 14 mil., splátka 7-8 let, úspory těžké počítat
 • Šimák: do 1984 na uhlí, pak mazut, pak plyn, ale vždy převod na páru, od minulého roku už technická pára nejde na sterilizaci
 • Ranková: nevíme cenu úvěrů, není lepší vzít větší úvěr a předělat i radiátory, které lze regulovat.
 • Sejkora: Demontáž kotelny neresime, čekáme, že zaplatí železo, k nové stavbě malo překáží
 • Grohmann: staré konstrukce kovové, takže demontáž by se mohla zaplatit znovu
 • Grohmann: případný prostředník výstavby by ovlivňoval provoz.
 • Schválen záměr plynofikace kotelny nemocnice.
 • Bod 2: úvěr na Husovu ulici, Grohmann: na termínovanych účtech lepší urok
 • Nová: máme na kontech 140 milionů, úroky přes procento (číslo na kontech si nejsem jistý, možná jen 70)
 • Tak 75 milionů
 • Přijat úvěr 32 milionů na revitalizaci Husovi ulice
 • Husova nutno proplatit do 30.11.
 • Celkové náklady Husova: ztraceno 21, další očekávány až 6 milionů, celkem 30 milionů
 • Hrabanek: upozorňuje, že před prázdninami zastupitelstvo: max cena 22 mil, při nejhorším 25. Proč?
 • Ukončeni diskuze o financování: neprošlo, jen 13 hlasů
 • Diskuse přerušena, pro všichni. Přechází se na bod 8, ocenění k 28. říjnu
 • Hložek: proč je pod mým materiálem podepsán starosta, když jsem ho psal já. Nad čím rada jednala. Část mého tam není
 • To snad není precedens, vezmete část mého, část ale nezařadíte, podepíše jiný, proč tam chybí poděkování předchozí komisi
 • Hložek navrhuje doplnit Kozák a Horta za dlouholetou práci s mládeží, skaut
 • Schválení seznamu oceněných, včetně poděkování bývalé komisi
 • Bod 9: ocenění k ukončení druhé světové války
 • Starosta+Hrabanek - vyostřeny spor o ocenění, musíte poslechnout, nedokáži reprodukovat, starosta v mých očích klesl hlouběji než možné
 • Vystupuje Kulich, Hložek, všichni se staví za ocenění navržené Bartonickem.
 • Vašek: opět podporuje, chcete kádrovat přes Kladno?
 • Bartonicek: (poslechnete si, řekl to alespoň pro mne velmi výstižně)
 • Hlasování o ocenění: 14 pro, přijato ( i díky několika koaličním zastupitelum
 • Přerušeno: čas vyprsel

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného