sobota 12. září 2015

Opravdu někteří současní zastupitelé vědí, o čem v minulosti hlasovali?

Bulvární komunistické Slánské noviny ve svých článcích, ke kterým se jejich autor hlásí jen zřídka, přinášejí zprávy, které mohou neinformované občany našeho města často zmást. Informovaní občané se pak spíše diví, jak mohl autor projevit takovou neznalost v oblasti komunální politiky. Zvláště, jestliže se spekuluje, že články podepsané „redakce“ tvoří novopečený radní L. Peška.

Jedním z takových textů je Dezinformace zastupitele Bartoníčka, ve kterém se mimo jiné píše, „že článek v zářijové Slánské radnici i další emaily, které publikuje a rozesílá ing. Bartoníček, jsou zavádějící resp. obsahují nepravdivé informace ve věci oceňování slánských osobností při příležitosti státního svátku 28. října.“

Nejprve je třeba radnímu za KSČM poděkovat za trvalou propagaci mé osoby. A poté již k textu, který si dovolím drobně okomentovat.

SN: Článek v zářijové Slánské radnici i další emaily, které publikuje a rozesílá ing. Bartoníček, jsou zavádějící resp. obsahují nepravdivé informace.

Komentář: Jestliže není uveden jediný konkrétní fakt, v čem jsou informace nepravdivé či zavádějící, dostáváme se do oblasti pocitů a emocí. Racionálně oponovat lidem, kteří své pocity povyšují na skutečnost, není většinou možné.

SN: Zastupitelé konstatovali, že pan Bartoníček nebyl žádným orgánem města, ani zastupitelstvem, ani radou města, pověřen či jinak vyzván k organizaci jakéhokoliv výběru těchto osobností. Jedná se tak jen o jeho zcela soukromou iniciativu.

Komentář: Vzhledem ke skutečnosti, že předsedou komise byl zesnulý starosta I. Rubík, nebylo možné mě „pověřit „ či vyzvat“ k aktivitě. Ti, kteří moji veřejnou činnost sledují déle, než od komunálních voleb na podzim 2014 však vědí, že podobné články píši pravidelně. Stejně jako rozesílám e-maily s prosbou o nominování osobností, ze kterých naše komise potom vybírá ty, které navrhne ke schválení zastupitelstvu. Nikomu z členů naší komise tako moje aktivita nikdy nevadila. A až do letošního roku nevadila ani nikomu ze zastupitelů, ať již koaličních, nebo opozičních.

SN: Naopak, rada města již 28. května ustavila komisi, které předsedá pan Jaroslav Hložek, člen zastupitelstva, která je pověřena shromažďováním a posouzením návrhů na ocenění těchto osobností. Dle doporučení této komise pak zastupitelstvo města rozhodne o případném udělení pamětního listu vybraným osobnostem z oblasti školství, sportu, zdravotnictví a veřejného života.

Komentář: Osobnosti, navržené na ocenění u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného Československa, schvaluje zastupitelstvo města. Není proto zřejmé, proč radní Peška inicioval vznik komise rady města, když rada nemá se schvalováním osobností k 28. říjnu nic společného.

A nyní k problematice trochu šířeji. Oslavy státního svátku vzniku Československé republiky ve Slaném byly s udělováním pamětních listů občanům, kteří významně přispěli k rozvoji občanské společnosti královského města Slaný, poprvé spojeny v roce 2004. Zastupitelstvo města od té doby každoročně schvaluje návrh osobností, který vždy připravuje komise, zvolená již před 12 roky tehdejším zastupitelstvem (na zasedání dne 29. září 2004) napříč politickým spektrem. Kromě zesnulého RNDr. Ivo Rubíka jsou jejími členy celou dobu Ing. Hampl, Mgr. Judlová, p. Ležák, p. Matějka, Ing. Bartoníček, p. Hložek, Ing. Horáček a p. Kočka.

Přesto se v poslední době mezi některými členy rady a zastupitelstva města objevil názor, že výše uvedená komise zanikla s koncem volebního období 2010 – 2014. Členové komise, kteří tento omyl zaslechli, se jednoznačně shodli, že takový názor není možné považovat za správný. Po celou dobu trvání komise nikdo ze zastupitelů či občanů města, komisi a její funkčnost nezpochybnil. A to ani po volbách v roce 2006, 2010 či 2014. Tedy ani nikdo se současných zastupitelů koalice, ať již byli dříve v koalici (T. Richtr, S. Berkovec, J. Heřman) či byli v opozici (L. Peška, L. Šmehlík, M. Šourek), ani nikdo ze současných zastupitelů opozice (V. Kulich, B. Vašek, M. Hrabánek, M. Matoušek, R. Ranková, O. Judlová, J. Hložek, P. Bartoníček). Poslední tři opoziční zastupitelé jsou navíc členy komise.

A patrně to je trnem v oku soudruhu radnímu Peškovi. Že komise vznikla v době, kdy byl opozičním zastupitelem. Nyní jsou on a „jeho parta“ v čele města a vše musí být zvoleno znovu. Pak tedy měl zastupitelstvu navrhnout zrušení komise, případně odvolání celé komise či pouze některých členů (v komisi jsou totiž od počátku i zástupci ČSSD a KSČM).

Je možné si položit otázku, proč se tak nestalo. Jedna z verzí tvrdí, že na to prostě radní Peška zapomněl, zatímco noví zastupitelé nevěděli o této komisi nic. Druhá z verzí říká, že byl radní Peška zmaten názvem „komise“ a proto rychle – jako reakci na debatu o ocenění k 70. výročí konce války, kdy byla diskuze i o komisi pro 28. říjen - vytvořil novou komisi, zapomněl ovšem, že ta původní byla zvolena zastupitelstvem. Třetí verze říká, že si nebyl jistý, zda by dostatečný počet koaličních zastupitelů zvedl ruku pro zrušení či odvolání komise, která nikdy nebyla kontroverzní, byla zvolena napříč politickým spektrem a jejíž návrhy zastupitelstvo celou dobu 11 let schvalovalo bez nejmenších připomínek či změn. Ať je pravdivá kterákoliv z verzí, nevrhá to na práci novopečeného radního příliš dobré světlo.

K případnému zániku komise může vést pouze její odvolání zastupitelstvem města, které ji jmenovitě zvolilo. I proto členové komise konali, stejně jako v minulých letech, aby nemohli být posléze obviněni, že svoji aktivitu přerušili, aniž je k tomu zastupitelstvo vyzvalo. V letošním roce se komise sešla 11. září a projednala veškeré návrhy došlé autorovi tohoto textu či dodané na městský úřad, stejně jako podněty, které shromáždili všichni členové komise. Ti se konsenzuálně shodli na 7 jménech (z nichž MUDr. Oskar Fischer je navržen k ocenění in memoriam) a materiál byl zaslán starostovi města i všem zastupitelům ke schválení, jako ostatně každý rok. Schválené osobnosti pak budou veřejně oceněny na slavnostním zasedání ve slánském divadle. Konkrétní jména si dovolím zveřejnit později, až po projednání zastupitelstvem, ke kterému by mohlo dojít 21. září.

Je obdivuhodné, že i v atmosféře politického boje, kdy na opoziční názory je při jednání zastupitelstva reagováno návrhy na omezení či ukončení diskuze, či osobními útoky a nadávkami, se naleznou zástupci politických stran či hnutí, kteří se dokážou zcela věcně a kultivovaně shodnout na sedmi jménech, aniž by došlo ke vzájemnému napadání či osočování. Podaří se něco podobného i na 13. zasedání zastupitelstva v pondělí 21. září? Nechme se překvapit.

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

12 komentářů:

 1. Soudruh Peška tak nějak opět šlápl do výkalu. A to už měl téměř na dosah, že budou jedinými navrženými na ocenění jeho soudruzi Lenin, Stalin a Potěmkin.

  OdpovědětVymazat
 2. Je obdivuhodné, jak ideologicky nezaujatý zastupitel Bartoníček volá po věcné diskusi, včetně diskuse o nominacích a složenï výběrové komise k nominacím. Jistě může ve svých poutavých analýzách textů ze SN vyvětlit, proč nebyl nominován návrh MO ČSSD na ocenění zesnulého Ing. Vladimíra Noska, aktivního ve slánském veřejném životě od 90 let?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Dosoudile,
   děkuji za neanonymní dotaz, a to i přes jeho určitou osobní zaujatost, kterou z něj cítím. Vysvětlení je prosté:
   1) Návrh MO ČSSD jsem letos neobdržel, přestože jsem o návrhy veřejně žádal. Komu byl tedy letošní návrh MO ČSSD směřován?
   2) I přes výše napsané jsem jméno V. Noska uvedl mezi návrhy, nominovanými v minulých letech.
   3) V. Nosek byl tedy mezi jmény, o kterých letos komise jednala, nebyl však vybrán.
   4) Přečtete-li si můj text pozorně, nikde se nezmiňuji o věcné diskuzi, týkající se složení výběrové komise. Ona totiž funguje již 12 rokem a nikdo jí, ani její členy, dosud nezpochybňoval. Z čeho jste tedy uvedený pocit získal, prosím?
   S pozdravem

   Pavel Bartoníček

   Vymazat
  2. Pane zastupiteli, osobní nevraživost jste vycítil zcela správně, netajím ji už více než 10 let, tedy od doby, kdy jsem Vám byl představen.
   O ideologizaci Vašich textů svědčí např. adjektiva i tohoto článku v ûvodu. O věcné diskuzi Vaše komentáře ke každému odstavci, který zveřejní SN nebo nezveřej í SR.

   Vymazat
  3. Pane Dosoudile,

   Vaše osobní nevraživost vznikla až poté, co jste odešel z místa vedoucího finančního odboru našeho úřadu. Předtím se Váš vztah k mé osobě, resp. k funkci, kterou jsem na úřadě zastával, dal pojmenovat zcela jinak, což oba velmi dobře víme. Ale chápu Vaši autostylizaci.

   Každopádně, psal jste o návrhu MO ČSSD. Komu byl tedy letos směřován?

   S pozdravem

   Pavel Bartoníček

   Vymazat
  4. Takže můžeme pokračovat v precizaci naší diskuse. Z funkce vedoucího finančního odboru jsem byl odejit jednohlasným usnesením tehdejší rady, o důvodech dodnes nic nevím, jen se šuškalo, že na základě Vašeho návrhu. Naštěstí jsem si odchodem polepšil, takže můj osobní názor na Vás se tímto okamžikem stal shovïvavějším než kdykoliv před tím.
   Návrh na ocenění Ing. Noska byl jednomyslně schválen usnesením na ČS ČŠSD za přítomnosti dnešních i tehdejších zastupitelů ČSSD. Návrh podpořili i tehdejší zastupitelé KSČM.
   Můžete ovšem být klidný, zcela chápu, proč tato nominace v komisi neprošla. Vy na oplátku byste zase mohl pochopit, proč komise s vaší aktivní účastí ztratila důvěru navrhovat ideologicky nezaujatě.

   Vymazat
  5. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  6. Pane Dosoudile,

   na důvody odvolání jste se měl zeptat svého tehdejšího nadřízeného – tajemníka. A co se šuškání týče – jestliže jste nebyl jeho autorem – nic Vám nebránilo se mě zeptat přímo. Byl bych Vám odpověděl tehdy i dnes, že můj návrh to nebyl.

   Ale zpět od Vašich pocitů k meritu věci. Psal jste o návrhu MO ČSSD Slaný na ocenění pana V. Noska.

   1) Jedná se o návrh, který byl podán letos, nebo již v minulých letech?
   2) Byl –li podán letos, komu byl tedy směřován?
   3) Byl –li podán některý z minulých roků, proč jste se neptal tehdy a řešíte to až nyní?

   Chápu, že nemáte-li rád mě osobně, nemáte rád ani nic, co je se mnou jakkoliv spojeno. I když je to jen komise, kde jsem řadovým členem. Ani to by Vám však nemělo bránit v odpovědích na výše uvedené 3 otázky.

   S pozdravem

   Pavel Bartoníček

   Vymazat
  7. Autory šuškandy byl tehdejší starosta a tehdejší tajemník. Návrhy ocenění se týkaly příležitosi 28. října, tento st. svátek letos ještě nebyl, jak vidno. Dïky této diskusi jsem ovšem prozřel, co to je idiocie v politické praxi :-D

   Vymazat
  8. Pane Dosoudile,

   jestli autorem šuškandy byli ti, o kterých píšete, - o čemž úspěšně pochybuji - pak neměli pravdu. Příliš však Vašemu tvrzení nevěřím.

   Protože k meritu věci - Vaší původní poznámce z 15. 9. 11.15 - nejste schopen odpovědět, a to ani napotřetí, budu tedy z mé strany tento "dialog" považovat za uzavřený.

   S pozdravem

   Pavel Bartoníček

   Vymazat
  9. OK, oddychl jsem si a konstatuji, že se nedivím starostovi, že odpovídá výhradně pïsemně. K otázkam se pokusím ještě více polopaticky:
   1) Předmětný návrh na ocenění přítele Noska za veřejnou činnost u příležitosti oslav státního svátku (28. října) byl schválen MO ĆSSD vloni, t.j. v roce 2014.
   2) Návrh byl směřován zastupitelsvtvu města Slaného, které návrhy na ocenění projednávalo a schvalo. O procecuře schvalování mi není nic známo.
   3) Vloni jsem neměl důvod se na nic ptát, respektoval jsem demokratické hlasování v ZM a jeho výsledek. Letos už nic neřeším, pouze komentuji a diskutuji k Vašemu člænku k této problematice. S povděkem konstatuji, že portál OMS mi k tomu dává necenzurovanou příležitost a za každý příspěvek mi automaticky poděkuje.
   Má osobní poznámka nad rámec Vašich dotazů. Přítel Nosek na své poslední schůzi, které se s potížemi mohl zúčastnit, byl návrhem na ocenění velmi dojat a osobně jsem rád, že se alespoň tohoto v kruhu svých přátel dočkal. Z dnešního pohledu je úplně jedno, jak proces výběru kandidátu probíhal a kdo komu nominaci mailem poslal. Těší mě hlavně to, že když nevynechal za 20 let žádné jednání ZM je i po jeho smrti meritem našeho dialogu, který si přečte snad stejně lidí jako têch, kteří byli předání v Grandu osobně přítomni.

   Vymazat
  10. Milý pane, jak čtu ty vaše příspěvky, nevím co jste dělal jako zastupitel, když se přiznáváte, že o proceduře schvalování nic nevíte. Vy ani nevíte o čem jste jako zastupitel hlasoval a rok po tom, co jste něco navrhl se ptáte, jak to dopadlo. Ing. Bartoníčka vidno nemáte rád a já na jeho místě bych to s vámi ukončil. Má s vámi opravdu svatou trpělivost ale jak jste dobře poznamenal o idiocii, předvedl jste ji v dobré formě.

   Třikrát po sobě se ptáme dětí nebo osob chudých duchem, kteří to jinak nepochopí. Jestli je takových v ČSSD většina, potěš pánbů. Ještě, že ty co znám já, jsou jiní. Spousta jich ale už ve slánsé soc-dem raději není. Jen vzpomenu na Jana P. Když čtu vaše výkřiky, vím už proč.

   Vymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného