sobota 5. září 2015

On-line zápis 12. zasedání zastupitelstva, část druhá, 5. září

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook) 
 
 • 8:03 - sobota 5. září - podle mých počtů zatím přítomno 12 zastupitelů
 • Nepřítomna až na p. Matouška opozice
 • Prave prichazi místostarosta Zlámal, tedy součet zatím 13
 • Přichází Peška, součet 14
 • Starosta zahajuje přerušené zasedání: oznamuje 14 členů, omluveni velká část opozice a několik koaličních, zřejmě přijdou Hrabanek, Ranková
 • Přichází Berkovec, součet 15
 • Projednáván jednací řád, v materiálu stále chyba
 • U mikrofonu Matoušek upozorňuje na to že jsou v jednacím řádu chyby.
 • Koaliční zastupitelé odpovídají, ale nepoužívají mikrofon.
 • Matoušek upozorňuje, že nová verze jednacího řádu znemožňuje řadu technických poznámek, protože vyžaduje citaci paragrafů
 • Širc: navrhuje technickou poznámku omezit pouze délkou 2 minuty, nikoliv i nutnosti přesné citace zákona
 • Zlámal: chce, aby citace zákona musela zůstat, aby se vše dohledalo
 • Hůla: oponuje Zlámalovi, jednací řád jednoznačný, buď povinnost nebo vynechat
 • Matoušek: souhlasí, do jednacího řádu nepatří "by mělo", Peška: souhlasí s Sircem, omezit pouze 2 minuty
 • Diskuze trošku humorná, Matoušek má k mikrofonu 1 m, koalice 10+ metrů :)
 • Matoušek: navrhuje hlasovatelny návrh vypouštět vše s též. Peška: tvrdí, že též je v zájmu opozice pro informace
 • Matoušek: ale též přece právo na informace nezaručuje, ať je povinnost nebo ať to tam není vůbec
 • Matoušek návrh schválen , vypuštění vše s též. 14 pro
 • Vynechání nutnosti citace zákona, : schváleno, celý jednací řád schválen 14 hlasy, Matoušek zdržel
 • UV zářič pro sportovní halu, přítomen Hlavatý, ředitel, obhajuje, pro dezinfekce. Příspěvek 200 000 od města, schváleno
 • Převody pozemků na stát (silnice) schválen
 • Prodej cca 40 m zelených ploch ČEZ, schválen
 • Kompenzace ČSAD za dopravní obslužnost. Širc: od občana Slaný a Praha spoj, porovnává s Berounem atd., upozorňuje, že ač tato města dál
 • jsou v pražském integrovaném systému, měla by se podle toho dlouhodobě řídit i naše tarifní pásma
 • Kontrola městské policie - finanční výbor, vzato na vědomí.
 • Vyhláška zakazující konzumací alkoholických nápojů. Širc: obecně plně podporuje, ale není mu jasné reálné provádění kontrol
 • Starosta: záměr zamezit v některých lokalitách konzumovat viditelně alkohol, např. Nádraží, tržnice, ...
 • Širc: souhlasím, ale zajímá mne reálné provádění kontroly, jaký bude mechanismus?
 • Matoušek: podporuje Sirce, upozorňuje na to, že existující zákony již řešení umožňují, narušení veřejného pořádku
 • Richtr: inspirujme se v okolních městech
 • Zlámal: řada oznámení občanů, nástroj pro MP
 • Chyský: navrhuje odložit na další jednání, aby byla shoda napříč zastupitelstvem
 • Neprošlo. Hlasování o vyhlášce: proti či zdrželi Sircovi, Hůla, Matoušek, Šmehlík, neprošla
 • Úprava vyhlášky životního prostředí: doporučení ministerstva, kovy, biologicky rozložitelný odpad, vše co v zákoně už nemá být ve vyhlášce
 • Pospíšil - písemně zaslané stanovisko, upozorňuje na požární problematiku, chce zařadit povinnou vzdálenost sběrných nádob odpadu od zdí
 • Starosta: upozorňuje, že někde by nemuselo být místo
 • Širc: navrhuje odložit projednávání vyhlášky na příští zasedání.
 • Schválena předložená vyhláška, která dává do souladu naše nakládání s odpady se zákony v původním znění.
 • Připomínka Pospíšila bude předložena jako novelizovaný bod po zpracování úřadem.
 • Vyhláška o pohybu psů: stává se nám, že psy napadají lidi, kvůli nevychovani a majiteli. Je třeba mít nástroj na majitele.
 • Matoušek: souhlasím obecně, ale není mi jasné, jak se bude realizovat prakticky, jak bude majitel vědět, kde vodítko je a není povinnost
 • Berkovec: podpora omezení psů na vodítku, Peška: chce umožnit pobíhani všude až na zakázané prostory
 • Chyský: jak je to teď se psy na dětských hřištích, to je velký problém. Jak je dostat pryč.
 • Šmehlík: já mám pocit, že už ale takovou vyhlášku máme. Sice teď asi budu proti současnému návrhu, ale musíme připravit.
 • Peška: upozorňuje, že omezení jen na město ve vyhlášce není, chce pouze zóny s restrikcí, jinde nechat volně pobíhat
 • Zlámal: taxativně vymezit plochy bez vodítka, zatím stáhnout z programu
 • Návrh na odložení bodu: 14 pro, odloženo k přepracování
 • Technické služby - zpráva výboru: změna vlastníka 50% podílu, ekonomický rozbor, ceny obdobné jako v jiných regionech
 • Doporučen ponechat stávající stav a dopracovat. V budoucnu možná změna. Bartonicek požádal o jejich postoj k odkupu
 • AVE připraveno k jednání o odkupu, nabídlo několik společností, které by provedlo ocenění k odprodeji.
 • Zlámal: celkový odprodej: je to možnost, ale má to problémy
 • Máme určitý mix, odpady si město nikdy nebude dělat samo, nemá podmínky, ale např. sečení trávy děláme lépe
 • Jsou tam další věci, které jsou komplikované, zatím tedy zachovat, ale otevřít si cestu do budoucna, budeme na tom intenzivně pracovat
 • Hůla: rozklikavaci rozpočet, testovací režim, zatím není koupeno, bude podporovat nákup po otestování
 • Ničová: podmínky na Veleslavíně pro cestující ze Slaného nedůstojné, výzva městu k pomoci
 • Zíma: je komise rady k ocenění, Bartonicek v slanske radnici vyzývá lidí k návrhu oceněných, jak to tedy je
 • Peška a Šmehlík argumentují, že Bartonicek v žádné komisi není
 • Hůla: přiklání se k tomu, že komise, ve které byl pan Bartonicek, skončila,
 • Matoušek: mám informace o tom, že byla nabídka od Linetu k prodeji kasáren za 1 Kč. Jak to je? Jaké jsou plány s kasárnami, nyní problém
 • Starosta: nabídku jsme dostali, 300 000 Kč by stálo za znepřístupněni, další využití obtížné
 • Odpověděli jsme, že nemáme tedy zájem, nedávno nový kontakt, ve čtvrtek dopis od firmy, které chce informace o sítích kvůli demolici.
 • Grohmann: Linet připravuje demolici, chce ponechat suteren a část materiálu, to by znehodnotilo pozemky pro budoucnost
 • Zatím se jedná, není konečný závěr,
 • Zlámal: město převzalo parkovací dům, bude zátěžový test, zatím slevovy režim
 • 9:50 - konec

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného