pondělí 21. září 2015

On-line zápis 13. zasedání zastupitelstva, 21. září

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 • Za několik minut začne 13. zasedání zastupitelstva.
 • Zasedání zahájeno, přítomno 21.
 • Ověřovatelé navrženi: Cílek a Bartonicek - schváleno.
 • Ověřování minulého zápisu: Širc a Judlová, jejich připomínky zapracovány, projednávány další námitky.
 • Hrabanek: rozporuje současné projednávání, upozorňuje, není ve shodě s přijatým řádem, nepozadani ověřovatelé k vyjádření, starosta uznává a napravuje
 • Projednávány připomínky Bartonicka. Judlová vyjadřuje názor, že by měly být zápisy stručnější a spoléhat se na zvukový záznam.
 • Peška: způsob omluvy na mobil sekretářky není přípustný podle řádu. Hrabanek: snažil jsem se omluvit jinak, ale neměl jsem možnost.
 • Na webu města chybí kontakty na vedení města, jak bylo dříve zvykem.
 • Bartonicek: 5. Namitka: v zapise neuveden slovní útok radního Pešky. Starosta: řekněte co to bylo. Nebylo na mikrofon, tak jsme neuvedli.
 • Žádná z námitek Bartonicka nepřijata.
 • Starosta čte písemný text o komisích k oceňování k 28. říjnu.
 • Zlámal: veřejně vyzývá Bartonicka k materiálům, kterými dolozi komise. Poněkud konfrontační tón.
 • Hložek: připomíná oceňování ve Skalici, kde velmi přivítal, a od té doby i my ve Slaném. Oceňuje opozici v minulých obdobích, která zde ok
 • Vždy jsme se dokázali domluvit. V tomto bodě vždy povznesení nad partikulární zájmy. Co se děje teď má do důstojnosti daleko.
 • Můžeme se hádat ještě půl roku, ale vytratilo se to podstatné.
 • Apeluje na Bartonicka, domnívá se, že nebýt jeho, tak se současná rada možná ani k ocenění nerozhoupá, prosí jej ale, aby svůj návrh stáhl.
 • Bartonicek: upozorňuje na porušení jednacího řádu. Starosta: jednací řád zastupni problém.
 • Starosta: ... poslechnete si záznam, ať už jste na jakékoliv straně, domníváte se, že je nestranný vedoucí schůze?
 • Hložek starostu upozorňuje, že nepřispívá ke klidu emocí.
 • Žádné rozšíření programu neprošlo, schválen program v původním znění.
 • Bod: stavební úpravy na gynekologickém oddělení, schválení zastupitelstvem
 • Grohmann: popisuje projekt a průběh prací.
 • Nyní proveden průzkum, stupačky ve velmi špatném stavu a piddimenzovane
 • V projektu v současnosti financovaném některé opravy nejsou, ale má se uvést do původního stavu. To je nešťastné.
 • Proto snaha pomoci nemocnici s rekonstrukcí. Převést cca 3.5 milionů nemocnici z ČOV Blahotice na rekonstrukci.
 • Usnesení: schválit převod peněz na nový projekt.
 • Hrabanek: souhlasí s pomocí porodnici, ale chce upravit usnesení, protože převod z Blahotic už nepůjde, peníze tam vyčerpány.
 • Už tam zbývá 2.5 milionů, potřebujeme o milion více. Navrhuje převzít z přebytku hospodaření z minulých let.
 • Peška: použijeme částku z čistírny, a další části z rezerv.
 • Hrabanek: ale posledně jste říkal něco jiného. Peška: dělení formální, tak jsme to pojmenovali.
 • Bartonicek: minule jsem tohle navrhoval a koaliční zastupitelé hlasovali proti.
 • Dotazy Bartonicka: kdy projednala rada (Grohmann: 7. září schůzka v nemocnici, potřeba odhalena na kontrolním dnu)
 • Je to jen interiér? Grohmann: ano, ale jsou tam i okna. Jsou to již všechna okna: kromě doktorských pokojů všechna
 • Proč tedy ne vše? Grohmann: doktorská okna nejsou v pořádku, ale významný finanční zásah, v dalších letech.
 • Grohmann: destruktivní průzkum nyní ukázal, že je třeba oproti červnu větší investice do stupaček atd., než předpokládáno.
 • Schvalování projektu a usnesení. Hrabanek: upozorňuje starostu, že opět porušuje jednací řád, ve kterém se odcházející ze sálu mají omlouvat
 • přesto místostarosta Zlámal odešel, potom přišel, nikdo nezaznamenal.
 • Peška: souhlasí, ale zase upozorňuje, že Hrabanek návrh písemně, ten píše. Bartonicek upozorňuje, jak to nyní zdržuje.
 • Schválen projekt rekonstrukce porodnice.
 • Začíná diskuze. Zlámal: chce přednost pro prispevek p. Kozelky. Poděkování minulému i současnému vedení za bouldering a předává zprávu
 • Bartonicek: 4 dotazy, prosí o okamžitou odpověď: příští zastupitelstvo: 5. , slavnostní 27.
 • Dotaz na kompetence nového místostarosty, p. Grohmann, dostal odpověď 13. Srpna od starosty že se intenzivně řeší
 • Dotaz tedy, jaké?. Starosta pošle písemně. B. 4. otázka, ptal jsem se již v červenci na právní rozbor. Bude se platit milion za pozemek v Netovické?
 • Grohmann: právní rozbor zadán před 3 týdny našemu právníkovi, dosud nemáme odpověď.
 • Hrabanek: upozorňuje na některé chyby v současném jednacím řádu, schvaleném posledně.
 • Hložek: nikdy jsme po zastupitelích nechtěli, aby nám dávali návrhy usnesení písemně, máme zvukový záznam
 • Hložek: proč nesvítí kašna? proč je na hřbitově otevírana přední brána na hřbitově, ale vedlejší ne, pro starší občany významné
 • Zlámal: maily s Bartonickem, kvůli komisi o ocenění zastupitelstva.
 • Bartonicek: byl jsem vyznan, odpověď máte ve vašem jednacím řádu.
 • (pozn. zapisovatele MN: a pokračuje dlouhá oboustranně zbytečná diskuze, pokud někoho zajímá můj osobní názor, tady je:
  •  Pavel Bartoníček má v mnohém pravdu, minimálně v tom, že má upřímnou snahu připomenout  spoluobčany a nehraje jen nějaké politické hry, zatímco podezírám některé koaliční představitele, že jim je nějaký 28. říjen naprosto ukradený.
  • Podle mého porozumění je logické předpokládat, že všechny výbory zastupitelstva končí s volebním obdobím, i když si dovedu představit, že šikovný právník by dokázal díky nejednoznačnosti zákona opak.
  • Bylo nesmírně nešťastné, že v prvním návrhu rady měl vše organizovat radní za KSČM Peška, o kterém mi několik hodnověrných svědků tvrdilo, že ještě na začátku roku 1990 chodil po Slaném se symbolikou okupační mocnosti (srpem a kladivem) v klopě
  • V tuhle chvíli už by se ale mělo všeho nechat, na příštím zasedání zastupitelstva definitivně (ne)schválit nominovaná jména a na slavnostním zasedání se chovat slavnostně a slušně.
 • Pokles zastupitelů pod 14, zastupitelstvo ukončeno.

2 komentáře:

 1. Již nejméně po desáté, možná i vícekrát (nevedu si statistiku, kolik bylo zastupitelstev přerušeno a nastaveno sobotními přesčasy a kolik jich bylo zrušeno kvůli neusnášeníschopnosti) se nedostali ke slovu občané. Je všechno jenom náhoda?
  Bývalý starosta RNDr. Rubík se nebál mezi občany přijít a diskutovat s nimi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nojo, jenže to byl STAROSTA, narozdíl od toho co tam máme nyní.

   Vymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného