středa 23. září 2015

S rybou je to bohužel téměř vždy podobné

Předvolební báje o bezmezné mezistranické spolupráci napříč politickým spektrem bez vymezování vůči politické orientaci za účelem zkvalitnění politického dění ve prospěch rozvoje královského města Slaný byly podle všeho jen optický klam.

Po ustavení nové formace, která až na malé výjimky hraje od vyhlášení výsledků voleb v neměnném složení, můžeme zaznamenat různé tendence, o kterých se předvolební letáčky asi chybou tisku nezmínily.

Předpokládejme, že možná egocentrismus a nejistota některých nováčků, dlouhodobá frustrace z nemohoucnosti se zviditelnit otrlých matadorů, zalíbení v ochutnávkách moci němých, nebo třeba jen určitý druh blaženosti z pobytu u mluvícího pultu způsobily, že se postupně namísto předvolebních slibů vzájemného dialogu na poli racionality a odbornosti stává ze zasedání zastupitelstva města kolbiště vyřizování účtů na osobní úrovni.

Na dotazy se neodpovídá věcně, ale uhýbavě, bez jasného vymezení. Připomínky opozice se prohlašují za nepodstatné, koalice nevykazuje známky povědomí o tom, co je to konstruktivní dialog. Omezují se časy pro diskusi, pokud je vůbec pro ni ponechán nějaký prostor, ovšem paradoxně téměř geometrickou řadou roste počet zasedání. Neustále je porušován jednací řád, dny zasedání se chaoticky mění.

Fenomén politiky pomníků pokračuje, i když v omezené míře. Z předvolebních letáčků víme, že má město stomilionové dluhy a nemůže si teď téměř žádnou investici dovolit (zdroj Slánské noviny).

Postavíme alespoň sportovní halu a železnou stezku (Via ferrata). Rychlobruslařka Sáblíková byla podle čelního soudruha při žádosti o podporu rychlobruslařského svazu neperspektivní a žádnou nedostala. Perspektiva slánského sportu je analogicky tedy asi ohromná. Železná stezka byla do dodatečného stavebního povolení černou stavbou na přírodní památce. Její otevření ovšem neprovázelo správní řízení o odstranění nepovolené stavby, ale bouřlivý potlesk.

Kariéristicky orientovaní zastupitelé města Slaného neprovedli při své cestě vzhůru jen podvod na voličích, když se spolčili oslepeni vidinou moci s představiteli zločinné politické strany, která má po své historické cestě na rukou krev a bezpráví svobodně uvažujících lidí.

Někteří z nich oklamali hrou těla i jim relativně blízké osoby, se kterými v čase předvolebním sedávali přátelsky u jednoho stolu. Přátelství zneužili k osobnímu prospěchu. Když svobodný hlas nebyl kýžený, neb kritika se hůře poslouchá, než říká, rozhodli se nejsilnější zbraň Slovo vyřadit na soudružskou zakázku z provozu.

Gramotnost takového kroku je diskutabilní, ale hra je teď v mnohém čitelnější a uvolněná. Nic nestojí v cestě nechat Slovo promluvit silněji, bez okolků. Někdo z klackoviny nevyroste ani v pokročilém věku (srovnání Kohlberg).

Jakou však sobecké, arogantní a mocensky orientované jednání bez špetky soudnosti a pokory dává naději na odpovědnou, transparentní a obětavou službu veřejnosti? Žádnou.

Jednou za čas je třeba pořádně otevřít okna a vyvětrat……

Filip Kruncl,
člen OMS

pondělí 21. září 2015

On-line zápis 13. zasedání zastupitelstva, 21. září

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 • Za několik minut začne 13. zasedání zastupitelstva.
 • Zasedání zahájeno, přítomno 21.
 • Ověřovatelé navrženi: Cílek a Bartonicek - schváleno.
 • Ověřování minulého zápisu: Širc a Judlová, jejich připomínky zapracovány, projednávány další námitky.
 • Hrabanek: rozporuje současné projednávání, upozorňuje, není ve shodě s přijatým řádem, nepozadani ověřovatelé k vyjádření, starosta uznává a napravuje
 • Projednávány připomínky Bartonicka. Judlová vyjadřuje názor, že by měly být zápisy stručnější a spoléhat se na zvukový záznam.
 • Peška: způsob omluvy na mobil sekretářky není přípustný podle řádu. Hrabanek: snažil jsem se omluvit jinak, ale neměl jsem možnost.
 • Na webu města chybí kontakty na vedení města, jak bylo dříve zvykem.
 • Bartonicek: 5. Namitka: v zapise neuveden slovní útok radního Pešky. Starosta: řekněte co to bylo. Nebylo na mikrofon, tak jsme neuvedli.
 • Žádná z námitek Bartonicka nepřijata.
 • Starosta čte písemný text o komisích k oceňování k 28. říjnu.
 • Zlámal: veřejně vyzývá Bartonicka k materiálům, kterými dolozi komise. Poněkud konfrontační tón.
 • Hložek: připomíná oceňování ve Skalici, kde velmi přivítal, a od té doby i my ve Slaném. Oceňuje opozici v minulých obdobích, která zde ok
 • Vždy jsme se dokázali domluvit. V tomto bodě vždy povznesení nad partikulární zájmy. Co se děje teď má do důstojnosti daleko.
 • Můžeme se hádat ještě půl roku, ale vytratilo se to podstatné.
 • Apeluje na Bartonicka, domnívá se, že nebýt jeho, tak se současná rada možná ani k ocenění nerozhoupá, prosí jej ale, aby svůj návrh stáhl.
 • Bartonicek: upozorňuje na porušení jednacího řádu. Starosta: jednací řád zastupni problém.
 • Starosta: ... poslechnete si záznam, ať už jste na jakékoliv straně, domníváte se, že je nestranný vedoucí schůze?
 • Hložek starostu upozorňuje, že nepřispívá ke klidu emocí.
 • Žádné rozšíření programu neprošlo, schválen program v původním znění.
 • Bod: stavební úpravy na gynekologickém oddělení, schválení zastupitelstvem
 • Grohmann: popisuje projekt a průběh prací.
 • Nyní proveden průzkum, stupačky ve velmi špatném stavu a piddimenzovane
 • V projektu v současnosti financovaném některé opravy nejsou, ale má se uvést do původního stavu. To je nešťastné.
 • Proto snaha pomoci nemocnici s rekonstrukcí. Převést cca 3.5 milionů nemocnici z ČOV Blahotice na rekonstrukci.
 • Usnesení: schválit převod peněz na nový projekt.
 • Hrabanek: souhlasí s pomocí porodnici, ale chce upravit usnesení, protože převod z Blahotic už nepůjde, peníze tam vyčerpány.
 • Už tam zbývá 2.5 milionů, potřebujeme o milion více. Navrhuje převzít z přebytku hospodaření z minulých let.
 • Peška: použijeme částku z čistírny, a další části z rezerv.
 • Hrabanek: ale posledně jste říkal něco jiného. Peška: dělení formální, tak jsme to pojmenovali.
 • Bartonicek: minule jsem tohle navrhoval a koaliční zastupitelé hlasovali proti.
 • Dotazy Bartonicka: kdy projednala rada (Grohmann: 7. září schůzka v nemocnici, potřeba odhalena na kontrolním dnu)
 • Je to jen interiér? Grohmann: ano, ale jsou tam i okna. Jsou to již všechna okna: kromě doktorských pokojů všechna
 • Proč tedy ne vše? Grohmann: doktorská okna nejsou v pořádku, ale významný finanční zásah, v dalších letech.
 • Grohmann: destruktivní průzkum nyní ukázal, že je třeba oproti červnu větší investice do stupaček atd., než předpokládáno.
 • Schvalování projektu a usnesení. Hrabanek: upozorňuje starostu, že opět porušuje jednací řád, ve kterém se odcházející ze sálu mají omlouvat
 • přesto místostarosta Zlámal odešel, potom přišel, nikdo nezaznamenal.
 • Peška: souhlasí, ale zase upozorňuje, že Hrabanek návrh písemně, ten píše. Bartonicek upozorňuje, jak to nyní zdržuje.
 • Schválen projekt rekonstrukce porodnice.
 • Začíná diskuze. Zlámal: chce přednost pro prispevek p. Kozelky. Poděkování minulému i současnému vedení za bouldering a předává zprávu
 • Bartonicek: 4 dotazy, prosí o okamžitou odpověď: příští zastupitelstvo: 5. , slavnostní 27.
 • Dotaz na kompetence nového místostarosty, p. Grohmann, dostal odpověď 13. Srpna od starosty že se intenzivně řeší
 • Dotaz tedy, jaké?. Starosta pošle písemně. B. 4. otázka, ptal jsem se již v červenci na právní rozbor. Bude se platit milion za pozemek v Netovické?
 • Grohmann: právní rozbor zadán před 3 týdny našemu právníkovi, dosud nemáme odpověď.
 • Hrabanek: upozorňuje na některé chyby v současném jednacím řádu, schvaleném posledně.
 • Hložek: nikdy jsme po zastupitelích nechtěli, aby nám dávali návrhy usnesení písemně, máme zvukový záznam
 • Hložek: proč nesvítí kašna? proč je na hřbitově otevírana přední brána na hřbitově, ale vedlejší ne, pro starší občany významné
 • Zlámal: maily s Bartonickem, kvůli komisi o ocenění zastupitelstva.
 • Bartonicek: byl jsem vyznan, odpověď máte ve vašem jednacím řádu.
 • (pozn. zapisovatele MN: a pokračuje dlouhá oboustranně zbytečná diskuze, pokud někoho zajímá můj osobní názor, tady je:
  •  Pavel Bartoníček má v mnohém pravdu, minimálně v tom, že má upřímnou snahu připomenout  spoluobčany a nehraje jen nějaké politické hry, zatímco podezírám některé koaliční představitele, že jim je nějaký 28. říjen naprosto ukradený.
  • Podle mého porozumění je logické předpokládat, že všechny výbory zastupitelstva končí s volebním obdobím, i když si dovedu představit, že šikovný právník by dokázal díky nejednoznačnosti zákona opak.
  • Bylo nesmírně nešťastné, že v prvním návrhu rady měl vše organizovat radní za KSČM Peška, o kterém mi několik hodnověrných svědků tvrdilo, že ještě na začátku roku 1990 chodil po Slaném se symbolikou okupační mocnosti (srpem a kladivem) v klopě
  • V tuhle chvíli už by se ale mělo všeho nechat, na příštím zasedání zastupitelstva definitivně (ne)schválit nominovaná jména a na slavnostním zasedání se chovat slavnostně a slušně.
 • Pokles zastupitelů pod 14, zastupitelstvo ukončeno.

Místostarosta Zlámal vysvětluje aneb hulvátství místo argumentů

Noví členové vedení našeho města si stále těžko nalézají „svoji parketu“ ve veřejném prostoru. Kromě jiného i proto, že před pár měsíci se ještě o chod města a úřadu nezajímali. Typickou ukázkou je místostarosta Zlámal, člen triumvirátu Peška-Richtr-Zlámal, který (dle informací z kuloárů) řídí naše město.

První jmenovaný se realizuje v psaní bulvárních článků, pod které se někdy i podepisuje, a v poslední době též vulgárně napadá zastupitele, oslovující ho „soudruhu“ na zasedání zastupitelstva. Druhý z nich se zaměřuje především na dehonestaci členů ODS, ačkoliv sám je dlouholetým členem téže strany, kde dosáhl funkce místopředsedy oblastní rady ODS Kladno, a též na budování zajištěných cest v místech, kde by se takové cesty neměly vůbec vyskytovat.

„Ambulantní místostarosta“ Zlámal, jak je někdy nazýván pro svůj sporadický výskyt v prostorách městského úřadu, kde dosud někteří zaměstnanci ani netuší, jak vypadá, zvolil pro své zviditelnění tiskové zprávy města. Po jeho neúspěchu (viz /2015/03/arogance-moci-nebo-opet-jen-zakladni.html) se rozhodl pro tzv. veřejné dopisy některým členům opozice.

Za prvního adresáta si vybral moji osobu a zveřejnil své dílo v bulvárním plátku svého komunistického kolegy – soudruha radního Pešky. Nezbylo mi, než reagovat podobným způsobem (místo obvyklé elektronické komunikace v rámci zastupitelstva), který níže předkládám:

---
Odpověď na otevřený dopis místostarosty Zlámala:

Pane místostarosto,

obdržel jsem Váš otevřený dopis, na který reaguji. Naprosto chápu, že Vy a někteří Vaši kolegové se nedokážete ztotožnit s některými mými vyjádřeními. Ani to by Vám však nemělo bránit vnímat věci takové, jaké jsou.

Nemá cenu popisovat vše, co je již zveřejněno na /2015/09/opravdu-nekteri-soucasni-zastupitele.html. Metodické doporučení, které mi posíláte i moje komunikace s radním J. Hůlou, se týkají skutečnosti, že „zákon o obcích neupravuje ukončení funkčního období výborů zastupitelstva obce. Z povahy těchto orgánů, jejichž existence je závislá na existenci zastupitelstva obce, je však nutné dovodit, že jejich funkční období končí současně s funkčním obdobím zastupitelstva obce“.

Z toho důvodu je zcela zřejmé, že komise, která vznikla v roce 2004, a jejíž existenci nezpochybnil ani jeden zastupitel či občan našeho města po volbách 2006 i 2010, ale i 2014 (protože aktivita Vaše a některých dalších koaličních zastupitelů, na zpochybnění komise zastupitelstva k 28. říjnu, začala až ve druhém čtvrtletí roku 2015, tedy více než půl roku po komunálních volbách) nesplňuje znění výše uvedené. Je orgánem zastupitelstva, který je funkčním minimálně tři volební období.

Naprosto chápu, že pro Vás i některé další nově zvolené zastupitele, je celá záležitost překvapující, protože jste o ní nevěděli. Pro mne je pak překvapující, že se – když máte k mé osobě a vyjádřením nedůvěru – nezeptáte libovolných zastupitelů, kteří byli v letech 2004 – 2014 zvoleni, proč v letech 2006 či 2010 nenavrhovali volby nové komise, či výboru.

Píšete mi „Z toho jak se chováte a trvale se snažíte namluvit jak zastupitelům, tak veřejnosti (prostřednictvím časopisu Slánská radnice), že jste stále v nějaké aktivní komisi z roku 2004, ve které už i z důvodu úmrtí jaksi ubývá členů, ale vyplývá, že se neorientujete ani v naprosto základních zásadách zákona o obcích.“

Vaše slova “komise, ve které už i z důvodu úmrtí jaksi ubývá členů“ reagují na úmrtí jediného člena – bývalého starosty RNDr. Ivo Rubíka a zároveň se dotýkají věku některých starších členů naší komise velmi nešťastným a neomaleným způsobem. Také mi píšete, že na některé záležitosti můj „intelektuální potenciál prostě nestačí." Rozumím tomu tak, že kde Vám chybí věcné argumenty, pouštíte se do osobních útoků a urážek.

Snad i proto je dobře, že jste mně po pár měsících ve funkci místostarosty požádal, abych Vám přestal tykat. Tehdy mě to překvapilo, nyní jsem za to vděčný.

Jestli práci pro město a jeho občany považujete za „osobní zviditelnění“ a v mém případě Vám vadí, pokuste se také něčím konkrétním „osobně zviditelnit“. Možná Vám to pomůže vnímat pak některé věci trochu jinak a začnete mít ze své práce lepší pocit.

S pozdravem

Ing. Pavel Bartoníček, v.r.
Slaný – Otruby, 18. Září 2015        zastupitel města

OMS blog na nové adrese - důkaz o demokratickém smýšlení místostarosty Zlámala a radního Zímy proveden :)

Naši příznivci si mohli všimnout, že adresa blogu www.oms-slany.cz je náhle nedostupná. Já a několik členů OMS to však očekávalo déle než měsíc.

Vypršení termínu platnosti domény jsme použili jako test reálných představ radního Zímy (na kterého je adresa oms-slany.cz registrovaná) a  předsedy spolku OMS, místostarosty Zlámala, o slušném zániku či přetvoření spolku.

Mojí velkou chybou je, že jsem svým způsobem idealista, který si většinou řekne: "oni to tak třeba nemysleli". Tentokrát se však nabídl experiment, jak reálné představy místostarosty Zlámala a radního Zímy o demokratickém spolčování ověřit v praxi.

Není žádným tajemstvím, že se původní OMS spolek rozdělil na dvě skupiny, z nichž jedna přešla k ANO a druhá se nadále angažuje pod označením OMS/STAN.

U vzniku blogu OMS jsme stáli já a místostarosta Zlámal a dokud jsme byli na stejné lodi, tak spolupráce skvěle fungovala.

Jenže loňské volby náš spolek rozdělily a na blogu OMS již obvykle publikují jen lidé z kandidátky Občané Města Slaného, zatímco ANO část šla svojí vlastní cestou.

Registraci adresy na internetu je ovšem třeba pravidelně obnovovat a ve slušné společnosti to funguje tak, že v případě nejasností se lidé domluví, jak postupovat v případě, kdy se vlastník adresy již nechce o prodlužování starat. Zvláště, když vlastníkem není jako osoba, ale jako člověk, jemuž dali důvěru ostatní členové sdružení.

Na internetu se pohybuji 25 let, důvěrně znám,  jak vypršení platnosti adres vypadá a jak jsou vlastníci chráněni před zapomnětlivostí. V případě adres končících na .cz je snaha registrátora přímo vzorová. Zapomnětlivý vlastník obdrží řadu varování (včetně dopisu zaslaného  poštou), takže je vyloučeno, aby někdo zaplatit zapomněl.

Na kontě OMS leží několik tisíc korun, přes polovinu z nich od současných aktivních členů OMS, jeden z OMS/STAN členů má dokonce nastavenu trvalou platbu 100 Kč měsíčně, takže při ceně prodloužení 250 Kč je zřejmé, že finanční stránka je dokonale zajištěna. 

Zbývá jednoznačné vysvětlení: místostarosta Zlámal a radní Zíma úmyslně nechali vypršet platnost domény vedeni doměnkou, že si nutnost prodloužit doménu neuvědomujeme. Tím se chtěli zbavit nepohodlného kritického hlasu a zařídit, aby komunistické Slánské noviny, ve kterém místostarosta Zlámal nyní publikuje, přišli o konkurenta.

OMS blog se stal velmi sledovaným zdrojem neupravených informací o Slaném, takže spojenectví ANO a KSČM na naší radnici významnou nepříjemnost ve formě změny adresy velmi vítá. Samotné přesměrování adresy je maličkost a na náš blog začala okamžitě směřovat adresa:
http://oms.slany-2014.cz/

Jenže změna adresy znamená, že ztrácíme řadu čtenářů, protože k nám nebudou přicházet z vyhledávačů Google či Seznam. Tento fakt je místostarostovi Zlámalovi i radnímu Zímovi dobře znám.

Přemýšlel jsem, že radnímu Zímovi ještě naposledy zavolám, ale nakonec jsem si řekl, že se sice za své mírně idealistické představy o lidské povaze nestydím, ale být za úplného vykastrovaného samce tura domácího se mi nechce.

Konec konců, blog v žádném případě nezanikne, vliv změny adresy na návštěvnost je dočasný, a definitivní vytření zbytků růžových sklíček z koutků očí mi za tuto nepříjemnost stojí.
=============

Pro zájemce o pozadí celého příběhu přikládám krátké historické připomenutí:

Několik měsíců před komunálními volbami  došlo k rozštěpení našeho registrovaného občanského sdružení OMS  (mezi jehož členy patřili mj. předseda spolku Pavel Zlámal, místopředseda spolku Martin Matoušek, Jiří Zíma a já), na dvě části.

Místostarostu Pavla Zlámala a radního Jiřího Zímu natolik přesvědčila propracovaná komunální politika ANO (s preferencemi strany jistého multimiliardáře to zajisté nesouviselo :), že se rozhodli opustit původní plán kandidovat jako místní sdružení, a pestrobarevný spolek OMS do ANO pohltit.

Jenže došlo k problému. Ukázalo se, že horoucí láskou k ANO zatím neplane  98% obyvatelstva a tak mírně nadpoloviční většina členů a sympatizantů původního OMS láskyplnou náruč Andreje Babiše odmítla.

Bylo již pozdní jaro a NEbabišoidní část OMS stála před hamletovskou otázkou,  kandidovat či nekandidovat ve volbách, když na registraci nezávislého sdružení je potřeba mnoha set podpisů voličů, a ty bylo téměř vyloučené ve zbývajícím čase sehnat, navíc ve chvíli, kdy naprostá většina členů zůstávající OMS, včetně mne, neměla žádné politické ambice.

Jenže já nesnáším, když se mne či kohokoliv jiného někdo snaží zatlačit do kouta hrubou silou. A tak jsem se stal dvojkou a hybnou silou nově vznikající kandidátky  a zajistil podporu STANu.

Martin Matoušek se stal volebním lídrem, protože jasně deklaroval svoji připravenost v případě vítězství převzít odpovědnost jako starosta či místostarosta.

Spolu jsme oslovili Pavla Bartoníčka, který se stal trojkou (a ve volbách mne preferenčními hlasy přeskočil a odsunul tak na pozici prvního náhradníka).

Důvěru nám pak dala řada spoluobčanů a podařilo se postavit úplnou, názorově velmi pestrou kandidátku. (Bylo tedy poněkud úsměvné, jak se nás někteří lidé pokoušeli zaškatulkovat :).

Osobně se domnívám, že naše osobnostní a názorová pestrost byla příliš široká a je zřejmé, že v příštích volbách se naše sestava významně obmění. To se ale týká politiky, nikoliv mezilidských vztahů. Předvolební i povolební klání sice zanechalo pár šrámů mezi některými spolukandidáty, ale minimálně za sebe jsem velmi rád, že jsem toto martyrium podstoupil. 

Ale zpátky k historii. Ve volbách kandidovala většina členů a sympatizantů sdružení OMS, někteří na čelných místech kandidátky ANO, další na čelných místech kandidátky Občané Města Slaného/STAN.

Před volbami jsme se dohodli, že na sebe jako dřívější partneři nebudeme útočit, což se v mezích možností dodržovalo.

Kamenem úrazu se ovšem staly dvě věci:

Před volbami i po volbách to byl vztah ke komunistické straně. Občané Města Slaného/STAN  jasně před volbami deklarovali, že s každým, tedy i zastupiteli za KSČM, jsou ochotni pracovat na řešení konkrétních problémů, ale symbolika  zapáleného komunisty v radě našeho města Slaný je pro nás nepřijatelná. Na druhé straně pro místostarostu Pavla Zlámala bylo a je členství komunisty v radě nezpochybnitelnou podmínkou. Bylo tedy velmi rychle jasné, že OMS/STAN skončí v opozici.
 
Druhým problémem pak bylo, že blog OMS píše způsobem, který není servilní vůči vedení města. V prvním roce blogu jsme byli hlavními autory já a Pavel Zlámal, v roce druhém jsem zůstal hlavním autorem, ale u Pavla došlo k výraznému posunu v abecedě, ze Zlámala na Bartoníčka. :)

Krátce po volbách jsme se pokoušeli svolat schůzi spolku OMS, ale ačkoliv nám byla mnohokrát slíbena, sešli jsme se nakonec až letos v létě. Předmětem schůze bylo zrušení či reorganizace spolku OMS.

Hlasování přítomných členů skončilo remízou 3:3. Nemohu mluvit za ostatní, ale když jsem šel na schůzku, počítal jsem s možností rozpuštění spolku jako s jednou z rozumných alternativ s tím, že až do příštích voleb zachováme označení  Občané města Slaného (OMS) pro naši kandidátku.

Jenže místostarosta Zlámal na schůzi přišel s předpřipraveným textem k podepsání (o němž naši část vůbec neinformoval). V textu zněl závazek, že okamžitě přestaneme používat označení Občané města Slaného, okamžitě přestaneme používat adresu oms-slany.cz, atd.

Osobně mne implementace poměrů v ANO na lokální sdružení nepotěšila a zahájila zde popisovaný experiment s prodloužením platnosti adresy.

Každopádně, ať již zůstane adresa blogu: http://oms.slany-2014.cz/, nebo se opět v blízké budoucnosti změní, tak náš blog nezanikne, a nadále bude uveřejňovat necenzurované texty a komentáře. Osobně se domnívám, že potřeba blogu bude narůstat, ale snad jsem jen špatným prorokem.

Miloslav Nič
STANúterý 15. září 2015

Podpora historického sborníku aneb cenzura ve Slánské radnici

Když se na straně č. 15 červnového čísla Slánské radnice objevila „Žádost o finanční podporu tisku historického sborníku“, někteří čtenáři byli poněkud zmateni navazujícím textem s názvem „Vyjádření Rady města Slaného“. I já jsem byl zmaten obsahem tohoto vyjádření a především rozladěn, protože se nezakládalo na pravdě.

Snažil jsem se zjistit, kdo z členů rady města je autorem textu, nepodařilo se mi to. Ačkoliv jsem se elektronicky ptal všech členů rady města, odpověděli mi jen čtyři z nich (tři radní a místostarosta) a k autorství se žádný nepřiznal. V srpnu – tedy až po 3 měsících - jsem se nakonec dozvěděl, že autorkou textu byla referentka vnějších vztahů slánského městského úřadu, která však článek vytvořila na základě pokynů členů rady.

Místo tiskové opravy, která by celou záležitost uvedla na pravou míru, píši pouze drobné vysvětlení k tvrzení, že „nové vedení města neodmítlo finanční podporu vydání sborníku“. Toto tvrzení je nepravdivé. Nové vedení města pouze v rámci rozpočtu, schváleného pro rok 2014 předchozím vedením a zastupitelstvem již v minulém volebním období, převedlo peníze mezi dvěma kapitolami schváleného rozpočtu roku 2014. Nepřidalo ani korunu navíc do rozpočtu 2014, nevyčlenilo ani korunu do rozpočtu pro rok 2015.

Nemožnost žádat o grant na sborník dle „Zásad pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaný na pořádání kulturních akcí“, jsem osobně panu starostovi a ostatním zastupitelům vysvětloval opakovaně již před devíti měsíci. O grant nebylo možné zažádat. Zdá se však, že to dosud nikdo z členů rady města nepochopil. 

Nové vedení města Slaný v letošním roce odmítlo veškerou finanční podporu vydání sborníku i organizování konference. Nepovažují kulturu a historii za důležitou, či je k tomu vedou jiné důvody. Je to jejich nezadatelné právo a rozhodnutí.

Překvapující je však, že toto své odmítnutí se stydí veřejně přiznat a vytváří nepravdivá vyjádření, že finanční podporu neodmítají. Patrně zapomněli na přísloví, že „slovo dělá muže“.

Psal jsem, že by bylo nešťastné kvůli „nepřízni mocných“ ediční řadu Historie Slánska ve XX. století ukončit, protože se jedná o vydavatelský počin, jehož výsledek je výrazně pozitivně hodnocen nejen renomovanými historiky i regionálními badateli, ale též širokou odbornou veřejností. Proto je potěšující, že záštitu nad sborníkem „Bílá místa historie - Slaný a Slánsko ve XX. století“ převzal osobně hejtman Středočeského kraje ing. Miloš Petera.

Jako zastupitel města Slaný, člen organizačního výboru historické konference a editor sborníku jsem velmi potěšen, že ve vedení našeho kraje máme člověka, který si hodnotu slánských sborníků a historických konferencí plně uvědomuje a neváhá poskytnout svoji osobní záštitu.


Pavel Bartoníček


+++++

Tento text byl odeslán ke zveřejnění ve Slánské radnici již v polovině června. Nejprve do letního čísla červenec/srpen a pak následně do září. V obou případech nedošlo ke zveřejnění. Bez omluvy, bez vysvětlení. Pikantní na celé věci je fakt, že starosta coby člen ČSSD odmítá – z ryze osobních důvodů – zveřejnit text, který chválí středočeského hejtmana, člena ČSSD. Opravdu zvláštní politická strategie, před krajskými volbami v příštím roce.

Je potěšující, že kromě záštity hejtmana Středočeského kraje má sborník již čtyři desítky sponzorů a předplatitelů, kteří svými finančními příspěvky vytvořili zřetelnou protiváhu překvapující nekulturnosti současné slánské komunální nomenklatury.

sobota 12. září 2015

Opravdu někteří současní zastupitelé vědí, o čem v minulosti hlasovali?

Bulvární komunistické Slánské noviny ve svých článcích, ke kterým se jejich autor hlásí jen zřídka, přinášejí zprávy, které mohou neinformované občany našeho města často zmást. Informovaní občané se pak spíše diví, jak mohl autor projevit takovou neznalost v oblasti komunální politiky. Zvláště, jestliže se spekuluje, že články podepsané „redakce“ tvoří novopečený radní L. Peška.

Jedním z takových textů je Dezinformace zastupitele Bartoníčka, ve kterém se mimo jiné píše, „že článek v zářijové Slánské radnici i další emaily, které publikuje a rozesílá ing. Bartoníček, jsou zavádějící resp. obsahují nepravdivé informace ve věci oceňování slánských osobností při příležitosti státního svátku 28. října.“

Nejprve je třeba radnímu za KSČM poděkovat za trvalou propagaci mé osoby. A poté již k textu, který si dovolím drobně okomentovat.

SN: Článek v zářijové Slánské radnici i další emaily, které publikuje a rozesílá ing. Bartoníček, jsou zavádějící resp. obsahují nepravdivé informace.

Komentář: Jestliže není uveden jediný konkrétní fakt, v čem jsou informace nepravdivé či zavádějící, dostáváme se do oblasti pocitů a emocí. Racionálně oponovat lidem, kteří své pocity povyšují na skutečnost, není většinou možné.

SN: Zastupitelé konstatovali, že pan Bartoníček nebyl žádným orgánem města, ani zastupitelstvem, ani radou města, pověřen či jinak vyzván k organizaci jakéhokoliv výběru těchto osobností. Jedná se tak jen o jeho zcela soukromou iniciativu.

Komentář: Vzhledem ke skutečnosti, že předsedou komise byl zesnulý starosta I. Rubík, nebylo možné mě „pověřit „ či vyzvat“ k aktivitě. Ti, kteří moji veřejnou činnost sledují déle, než od komunálních voleb na podzim 2014 však vědí, že podobné články píši pravidelně. Stejně jako rozesílám e-maily s prosbou o nominování osobností, ze kterých naše komise potom vybírá ty, které navrhne ke schválení zastupitelstvu. Nikomu z členů naší komise tako moje aktivita nikdy nevadila. A až do letošního roku nevadila ani nikomu ze zastupitelů, ať již koaličních, nebo opozičních.

SN: Naopak, rada města již 28. května ustavila komisi, které předsedá pan Jaroslav Hložek, člen zastupitelstva, která je pověřena shromažďováním a posouzením návrhů na ocenění těchto osobností. Dle doporučení této komise pak zastupitelstvo města rozhodne o případném udělení pamětního listu vybraným osobnostem z oblasti školství, sportu, zdravotnictví a veřejného života.

Komentář: Osobnosti, navržené na ocenění u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného Československa, schvaluje zastupitelstvo města. Není proto zřejmé, proč radní Peška inicioval vznik komise rady města, když rada nemá se schvalováním osobností k 28. říjnu nic společného.

A nyní k problematice trochu šířeji. Oslavy státního svátku vzniku Československé republiky ve Slaném byly s udělováním pamětních listů občanům, kteří významně přispěli k rozvoji občanské společnosti královského města Slaný, poprvé spojeny v roce 2004. Zastupitelstvo města od té doby každoročně schvaluje návrh osobností, který vždy připravuje komise, zvolená již před 12 roky tehdejším zastupitelstvem (na zasedání dne 29. září 2004) napříč politickým spektrem. Kromě zesnulého RNDr. Ivo Rubíka jsou jejími členy celou dobu Ing. Hampl, Mgr. Judlová, p. Ležák, p. Matějka, Ing. Bartoníček, p. Hložek, Ing. Horáček a p. Kočka.

Přesto se v poslední době mezi některými členy rady a zastupitelstva města objevil názor, že výše uvedená komise zanikla s koncem volebního období 2010 – 2014. Členové komise, kteří tento omyl zaslechli, se jednoznačně shodli, že takový názor není možné považovat za správný. Po celou dobu trvání komise nikdo ze zastupitelů či občanů města, komisi a její funkčnost nezpochybnil. A to ani po volbách v roce 2006, 2010 či 2014. Tedy ani nikdo se současných zastupitelů koalice, ať již byli dříve v koalici (T. Richtr, S. Berkovec, J. Heřman) či byli v opozici (L. Peška, L. Šmehlík, M. Šourek), ani nikdo ze současných zastupitelů opozice (V. Kulich, B. Vašek, M. Hrabánek, M. Matoušek, R. Ranková, O. Judlová, J. Hložek, P. Bartoníček). Poslední tři opoziční zastupitelé jsou navíc členy komise.

A patrně to je trnem v oku soudruhu radnímu Peškovi. Že komise vznikla v době, kdy byl opozičním zastupitelem. Nyní jsou on a „jeho parta“ v čele města a vše musí být zvoleno znovu. Pak tedy měl zastupitelstvu navrhnout zrušení komise, případně odvolání celé komise či pouze některých členů (v komisi jsou totiž od počátku i zástupci ČSSD a KSČM).

Je možné si položit otázku, proč se tak nestalo. Jedna z verzí tvrdí, že na to prostě radní Peška zapomněl, zatímco noví zastupitelé nevěděli o této komisi nic. Druhá z verzí říká, že byl radní Peška zmaten názvem „komise“ a proto rychle – jako reakci na debatu o ocenění k 70. výročí konce války, kdy byla diskuze i o komisi pro 28. říjen - vytvořil novou komisi, zapomněl ovšem, že ta původní byla zvolena zastupitelstvem. Třetí verze říká, že si nebyl jistý, zda by dostatečný počet koaličních zastupitelů zvedl ruku pro zrušení či odvolání komise, která nikdy nebyla kontroverzní, byla zvolena napříč politickým spektrem a jejíž návrhy zastupitelstvo celou dobu 11 let schvalovalo bez nejmenších připomínek či změn. Ať je pravdivá kterákoliv z verzí, nevrhá to na práci novopečeného radního příliš dobré světlo.

K případnému zániku komise může vést pouze její odvolání zastupitelstvem města, které ji jmenovitě zvolilo. I proto členové komise konali, stejně jako v minulých letech, aby nemohli být posléze obviněni, že svoji aktivitu přerušili, aniž je k tomu zastupitelstvo vyzvalo. V letošním roce se komise sešla 11. září a projednala veškeré návrhy došlé autorovi tohoto textu či dodané na městský úřad, stejně jako podněty, které shromáždili všichni členové komise. Ti se konsenzuálně shodli na 7 jménech (z nichž MUDr. Oskar Fischer je navržen k ocenění in memoriam) a materiál byl zaslán starostovi města i všem zastupitelům ke schválení, jako ostatně každý rok. Schválené osobnosti pak budou veřejně oceněny na slavnostním zasedání ve slánském divadle. Konkrétní jména si dovolím zveřejnit později, až po projednání zastupitelstvem, ke kterému by mohlo dojít 21. září.

Je obdivuhodné, že i v atmosféře politického boje, kdy na opoziční názory je při jednání zastupitelstva reagováno návrhy na omezení či ukončení diskuze, či osobními útoky a nadávkami, se naleznou zástupci politických stran či hnutí, kteří se dokážou zcela věcně a kultivovaně shodnout na sedmi jménech, aniž by došlo ke vzájemnému napadání či osočování. Podaří se něco podobného i na 13. zasedání zastupitelstva v pondělí 21. září? Nechme se překvapit.

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

neděle 6. září 2015

Nulová tolerance vůči neslušnosti by měla platit i ve Slaném

Vzhledem k bezprecedentnímu a zcela urážlivému chování RNDr. Ladislava Pešky směrem k mé osobě, jsem se rozhodl  dne 3. 9. 2015  podat návrh ve věci projednání urážky na cti podle zákona o přestupcích. Tím dnem bylo tedy zahájeno přestupkové řízení proti jeho osobě jako přestupci. Případný smír je podmíněn veřejnou omluvou  RNDr. Ladislava Pešky.

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

sobota 5. září 2015

On-line zápis 12. zasedání zastupitelstva, část druhá, 5. září

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook) 
 
 • 8:03 - sobota 5. září - podle mých počtů zatím přítomno 12 zastupitelů
 • Nepřítomna až na p. Matouška opozice
 • Prave prichazi místostarosta Zlámal, tedy součet zatím 13
 • Přichází Peška, součet 14
 • Starosta zahajuje přerušené zasedání: oznamuje 14 členů, omluveni velká část opozice a několik koaličních, zřejmě přijdou Hrabanek, Ranková
 • Přichází Berkovec, součet 15
 • Projednáván jednací řád, v materiálu stále chyba
 • U mikrofonu Matoušek upozorňuje na to že jsou v jednacím řádu chyby.
 • Koaliční zastupitelé odpovídají, ale nepoužívají mikrofon.
 • Matoušek upozorňuje, že nová verze jednacího řádu znemožňuje řadu technických poznámek, protože vyžaduje citaci paragrafů
 • Širc: navrhuje technickou poznámku omezit pouze délkou 2 minuty, nikoliv i nutnosti přesné citace zákona
 • Zlámal: chce, aby citace zákona musela zůstat, aby se vše dohledalo
 • Hůla: oponuje Zlámalovi, jednací řád jednoznačný, buď povinnost nebo vynechat
 • Matoušek: souhlasí, do jednacího řádu nepatří "by mělo", Peška: souhlasí s Sircem, omezit pouze 2 minuty
 • Diskuze trošku humorná, Matoušek má k mikrofonu 1 m, koalice 10+ metrů :)
 • Matoušek: navrhuje hlasovatelny návrh vypouštět vše s též. Peška: tvrdí, že též je v zájmu opozice pro informace
 • Matoušek: ale též přece právo na informace nezaručuje, ať je povinnost nebo ať to tam není vůbec
 • Matoušek návrh schválen , vypuštění vše s též. 14 pro
 • Vynechání nutnosti citace zákona, : schváleno, celý jednací řád schválen 14 hlasy, Matoušek zdržel
 • UV zářič pro sportovní halu, přítomen Hlavatý, ředitel, obhajuje, pro dezinfekce. Příspěvek 200 000 od města, schváleno
 • Převody pozemků na stát (silnice) schválen
 • Prodej cca 40 m zelených ploch ČEZ, schválen
 • Kompenzace ČSAD za dopravní obslužnost. Širc: od občana Slaný a Praha spoj, porovnává s Berounem atd., upozorňuje, že ač tato města dál
 • jsou v pražském integrovaném systému, měla by se podle toho dlouhodobě řídit i naše tarifní pásma
 • Kontrola městské policie - finanční výbor, vzato na vědomí.
 • Vyhláška zakazující konzumací alkoholických nápojů. Širc: obecně plně podporuje, ale není mu jasné reálné provádění kontrol
 • Starosta: záměr zamezit v některých lokalitách konzumovat viditelně alkohol, např. Nádraží, tržnice, ...
 • Širc: souhlasím, ale zajímá mne reálné provádění kontroly, jaký bude mechanismus?
 • Matoušek: podporuje Sirce, upozorňuje na to, že existující zákony již řešení umožňují, narušení veřejného pořádku
 • Richtr: inspirujme se v okolních městech
 • Zlámal: řada oznámení občanů, nástroj pro MP
 • Chyský: navrhuje odložit na další jednání, aby byla shoda napříč zastupitelstvem
 • Neprošlo. Hlasování o vyhlášce: proti či zdrželi Sircovi, Hůla, Matoušek, Šmehlík, neprošla
 • Úprava vyhlášky životního prostředí: doporučení ministerstva, kovy, biologicky rozložitelný odpad, vše co v zákoně už nemá být ve vyhlášce
 • Pospíšil - písemně zaslané stanovisko, upozorňuje na požární problematiku, chce zařadit povinnou vzdálenost sběrných nádob odpadu od zdí
 • Starosta: upozorňuje, že někde by nemuselo být místo
 • Širc: navrhuje odložit projednávání vyhlášky na příští zasedání.
 • Schválena předložená vyhláška, která dává do souladu naše nakládání s odpady se zákony v původním znění.
 • Připomínka Pospíšila bude předložena jako novelizovaný bod po zpracování úřadem.
 • Vyhláška o pohybu psů: stává se nám, že psy napadají lidi, kvůli nevychovani a majiteli. Je třeba mít nástroj na majitele.
 • Matoušek: souhlasím obecně, ale není mi jasné, jak se bude realizovat prakticky, jak bude majitel vědět, kde vodítko je a není povinnost
 • Berkovec: podpora omezení psů na vodítku, Peška: chce umožnit pobíhani všude až na zakázané prostory
 • Chyský: jak je to teď se psy na dětských hřištích, to je velký problém. Jak je dostat pryč.
 • Šmehlík: já mám pocit, že už ale takovou vyhlášku máme. Sice teď asi budu proti současnému návrhu, ale musíme připravit.
 • Peška: upozorňuje, že omezení jen na město ve vyhlášce není, chce pouze zóny s restrikcí, jinde nechat volně pobíhat
 • Zlámal: taxativně vymezit plochy bez vodítka, zatím stáhnout z programu
 • Návrh na odložení bodu: 14 pro, odloženo k přepracování
 • Technické služby - zpráva výboru: změna vlastníka 50% podílu, ekonomický rozbor, ceny obdobné jako v jiných regionech
 • Doporučen ponechat stávající stav a dopracovat. V budoucnu možná změna. Bartonicek požádal o jejich postoj k odkupu
 • AVE připraveno k jednání o odkupu, nabídlo několik společností, které by provedlo ocenění k odprodeji.
 • Zlámal: celkový odprodej: je to možnost, ale má to problémy
 • Máme určitý mix, odpady si město nikdy nebude dělat samo, nemá podmínky, ale např. sečení trávy děláme lépe
 • Jsou tam další věci, které jsou komplikované, zatím tedy zachovat, ale otevřít si cestu do budoucna, budeme na tom intenzivně pracovat
 • Hůla: rozklikavaci rozpočet, testovací režim, zatím není koupeno, bude podporovat nákup po otestování
 • Ničová: podmínky na Veleslavíně pro cestující ze Slaného nedůstojné, výzva městu k pomoci
 • Zíma: je komise rady k ocenění, Bartonicek v slanske radnici vyzývá lidí k návrhu oceněných, jak to tedy je
 • Peška a Šmehlík argumentují, že Bartonicek v žádné komisi není
 • Hůla: přiklání se k tomu, že komise, ve které byl pan Bartonicek, skončila,
 • Matoušek: mám informace o tom, že byla nabídka od Linetu k prodeji kasáren za 1 Kč. Jak to je? Jaké jsou plány s kasárnami, nyní problém
 • Starosta: nabídku jsme dostali, 300 000 Kč by stálo za znepřístupněni, další využití obtížné
 • Odpověděli jsme, že nemáme tedy zájem, nedávno nový kontakt, ve čtvrtek dopis od firmy, které chce informace o sítích kvůli demolici.
 • Grohmann: Linet připravuje demolici, chce ponechat suteren a část materiálu, to by znehodnotilo pozemky pro budoucnost
 • Zatím se jedná, není konečný závěr,
 • Zlámal: město převzalo parkovací dům, bude zátěžový test, zatím slevovy režim
 • 9:50 - konec

úterý 1. září 2015

Být soudruhem je urážka, tvrdí nejvyšší slánský komunista

Na včerejším zasedání zastupitelstva radní za KSČM Peška vykřikoval na kolegu zastupitele urážky a poté jej téměř fyzicky napadl.

V zápise to uvádím takto:
 • Peška: křičí na Bartonicka: jste pitomec a idiot
 • Peška jde za Bartonickem, útočí osobně na Bartoníčka. Přesto starosta napomíná Bartoníčka, nikoliv Pešku, (pozn. nevím co se u mikrofonu přesně dělo, ale pan Peška od svého stolu přešel 10 m k panu Bartoníčkovi, stál snad 1 cm od něj, trvalo to pak poměrně dlouho, mně to z konce sálu přišlo jako na poslední chvíli zastavený fyzický útok, ale byl jsme příliš daleko na podrobnosti)
 • Chování radního Pešky překračuje vše, co jsem kdy na zastupitelstvu zažil. Pokud nevěřite, poslechněte záznam

Již při odchodu z včerejšího zastupitelstva jsem se rozhodl, že to dále nebudu rozmazávat, pokud si radní Peška již s klidnější hlavou uvědomí, že tentokrát opravdu výrazně přestřelil.

Podíval jsem se ale do komunistických Slánských novin a zde jsme nalezl nový článek "Komedie", ve kterém anonym podepsaný jako redakce (znalci místních poměrů vědí, že pan Peška) píše:
 

"Své role obecního klauna se opět zhostil zastupitel Bartoníček, který se jako obvykle odmítal řídit jakýmikoliv pravidly kultivované diskuse, nerespektoval pokyny řídícího jednání, urážel starostu i další přítomné zastupitele. Trapné byly jeho útoky na nového velitele městské policie. Jeho útoky eskalovaly v průběhu jednání. Výzvy starosty města, aby pan Bartoníček přestal s urážkami a provokacemi na adresu člena městské rady, dr. Pešky, se Bartoníček odmítl řídit a tak na svoji adresu pak vyslechl několik jadrných slov od dotčeného zastupitele. Po té se ještě odehrál rozhovor mezi dr. Peškou a ing. Bartoníčkem doslova mezi čtyřma očima po němž již tento zastupitel se svými útoky a urážkami přestal"

Byl jsem přítomen po celou dobu jednání a nejsem si vědom, že by pan zastupitel Bartoníček použil jediného urážlivého výrazu. Pokud ovšem nepočítám to, že pan Bartoníček začal systematicky oslovovat radního Pešku jako soudruha Pešku.

Radní Peška je členem komunistické strany a na své členství u komunistů je hrdý, takže by mu toto oslovení nemělo vadit, i když přiznávám, že i já bych dal přednost tomu, aby se všichni zastupitelé oslovovali pane.

I když, článek pana Pešky, který:
 • není podepsán
 • popisuje sám sebe jako dr. Peška, zatímco o oponentovi píše jako o panu Bartoníčkovi, ačkoliv správně by měl psát RNDr. Peška a Ing. Bartoníček (tedy akademicky ekvivalentní tituly)
 • zcela tendenčně popisuje zasedání, které je líčeno jako komedie, ačkoliv podle mého osobního názoru byla značná část otázek opozice věcná, stejně jako odpovědi pana místostarosty Grohmanna
 • obsahuje: "trapných útocích na nového velitele městské policie" , úsudek si může každý učinit sám ze zvukového záznamu. Osobně mi otázky: jaké má pan nový velitel kvalifikaci, proč nebylo opakováno výběrové řízení, proč nám nebyla předložena jeho koncepce trapné nepřipadají. Jediné, co mi vadilo bylo, že pan Bartoníček řekl, že si o pozadí jeho zvolení ve Slaném povídají všichni. 
  • podle mne je třeba zde buďto mlčet nebo být konkrétnější
  • já konkrétnější budu: pana Sirůčka vůbec neznám, ale co si mám myslet, kdy jsem jeho jméno zaslechl již někdy v květnu, kdy mi jeden známý říkal, že se prý chlubí, jak bude novým velitelem. Ostatně, našel jsem si teď článek v kladenském deníku ze začátku června, který něco podobného naznačuje
  • každopádně, uvedení nového velitele městské policie bylo velmi nešťastné a myslím, že si všichni přejeme, aby se stíny vznášející nad jeho jmenováním co nejdříve rozplynuly díky kvalitní práci naší městské policie
připomíná doby, které se snad již nikdy nevrátí, a kdy oslovení soudruhu bylo vyžadováno, zatímco oslovení pane učiteli ve školách i trestáno.

Miloslav Nič
STAN