pondělí 31. srpna 2015

On-line zápis12. zasedání zastupitelstva, část první, 31. srpen

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook) 
 • V 16:00 začíná 12. zastupitelstvo, teplota venku se blíží 35 stupňům, uvidíme, jestli v Grandu bude ještě větší horko.
 • 16:08 - zahájení zastupitelstva, omluveni: Kulich, Matoušek, Bartonicek, Ranková, Richtr, Šourek
 • Volba ověřovatelé zápisu: Širc, Judlová - schváleno
 • Minulý zápis: ověřovatelé Šmehlík, Pospíšil. Pospíšil vymínil delší lhůtu a připomínkoval. Šmehlík souhlasil.
 • Schvalování programu. 21 bodů - program schválen
 • 1. Rekonstrukce komunikace Ouvalová: Grohmann: nová příležitost o dotaci z regionálního programu střední Čechy
 • Dvě etapy: u kruhového objezdu podloží OK, druhá část ale podloží nevyhovující, proto koleje na cestě, jízda nebezpečná,
 • V první etapě u kruhového jen nově vyfrezovany povrch, druhá etapa i s podložím. Tam nevydrží povrch déle než rok. Stále tam investujeme.
 • Projíždí tam denně přes 10 000 vozidel. Žádost podána v režimu dodatečných výzev. Regionální program končí, chce rozpustit vše.
 • Není přesně známo, kolik peněz v programu, naše žádost vyhodnocena kladně, ale prostředky zatím nejsou garantovány. Musíme ale rozjet brzy
 • Celková hodnota přes 5 milionů, dotace až 85%. Projektová dokumentace připravena, ale již rok stará, stav zhoršil, proto dražší.
 • Zastupitelstvo vyjadřuje souhlas dotaci přijmout a předinvestovat vše. Přichází Bartonicek a Richtr.
 • Judlová: ulice se jmenuje Ouvalová nikolik Ouvalova
 • Hložek: podíl v závazku města tedy kolik, když nyní dražší? Grohmann: 800000 nám přibylo až po dodání žádosti. Nemůžeme zařadit.
 • Pokud vysoutezime levněji, můžeme mít více způsobilých výdajů. Ale zatím jen hypotéza. Rubik: časový plán? Stihneme?
 • Grohmann: stavební povolení vydáno, máme další věci, je to prioritní, do poloviny listopadu snad konec.
 • Hložek: technikálie, jak se tam bude jezdit? Jeden pruh na semafor nebo objíždět?
 • Grohmann: bude nutná objížďka, osobní odklon Sultysovou, nákladní Pražskou, hlavně první etapa bude komplikovanější
 • Přichází Ranková. Hlasování o projektu: podpis smlouvy, finanční závazek, atd. Na předfinancování 5+ milionů vyčleněny peníze z rozpočtu.
 • Grohmann: informace o investičních akcích - Zimní stadion: provedeno za betonovani, položeno 22 km chladicího potrubí, systém natlakovan,
 • Nyní pokryto betonem, v tuto chvíli technologická přestávka, beton vyzrava, počasí přeje, termín zřejmě splněn, odevzdání snad 12. září
 • Ještě se bude připravovat hřiště a dodělávat. Bartonicek: jsou tam nějaké problémy? Grohmann: jsou rezervy, bude nyní nabihat chlazení
 • Strojovna muže mít problém při oběhu čpavku, potom ale máme rezervu. Plný provoz 25. září.
 • Bartonicek: už víme náklady přesunu na Kladno? Grohmann: část je v materiálu,
 • Grohmann: Husova ulice: archeologove levý pruh nejdříve, našli očekávanou rozbitou bránu, pak našli stavbu, kterou později jako most
 • Poté pravý pruh. Hlavně odhalování mostu. Značně porušeny sítěmi, snažili jsme se mu neublížit, proto kanalizace méně hodnotnou částí
 • 23. září podvečer přednáška archeologa Ungra o nálezech. V muzeu.
 • Pokládána kanalizace Podlaží se často měnilo. Splaškova kanalizace položena v levé části, ještě nenapojena
 • Nyní zintenzivnění u spořitelny, malé zpoždění kvůli archeologickým nálezům.
 • Hložek: objev můstku nečekaný, nešlo by to nějak zpřístupnit?Návštěvnická atrakce. Grohmann: je zde jistá myšlenka, změna dotačního projektu
 • Bartonicek: jaký stav kanalizace? Prý nebyl nakonec tak špatný. Harmonogram? Grohmann: Děláme pouze novou, do staré stoky až před náměstím
 • Grohmann: šachty, které jsme našli ve špatném stavu. Harmonogram: složité zhodnotit nyní, zatím jen drobný skluz. Začátek října dláždění
 • Stavba pokračuje v souladu s harmonogram.
 • Grohmann: rekonstrukce gynekologického oddělení. V současnosti z hlediska provozu nejhorší fáze. Rozestavěné druhé podlaží.
 • Probíhá připojování nových sociálních zařízení. Provoz je stále více omezován, nicméně nemocnice to skvěle zvládá. Porodů stejně,
 • ale nějaký propad výkonů bude.
 • Grohmann: dláždění ulice Husova: chodníky i silnice, odstranění bariér. Jen 2 cm rozdíl, aby zachována historická souvislost.
 • Bartonicek: informace o ČOV? Nyní z něj převadime peníze. Grohmann: město chce naposledy zkusit dotaci, snad přelom roku.
 • Je třeba napravit právní vztah s provozovatelem, legislativní problém. V současnosti projednání dohoda o narovnání s provozovatelem
 • Pokud se dohoda nepovede, nemá cenu žádat. V žádném případě už ale nic letos nestihneme, proto 11 milionů převádíme jinam.
 • Zastupitelstvo schvaluje projekt rekonstrukce Ouvalová: schváleno
 • Bod 2: příspěvky na kulturní akce. Slánské jazzove dny 100 000, schvaluje zastupitelstvo
 • Rada dala: 26 000 na Slánský okruh 2015 : 26 000 Kč; Slánská kvasnice: 49 000 Kč; Slánský tuplák: 35 000 Kč, ostatní žádatele nic
 • Bartonicek: Dvoudenní akce Slánský tuplák, jedna část kvasnice. Domnívám se, že rozděleno proto, aby neschvalovalo zastupitelstvo
 • Akce veřejně prezentována jako jedna, ale příspěvky na dvakrát. Peška: každý subjekt může žádat 2x, Golem to využil.
 • Přibyl: postupovali jsme podle zásad. Bartonicek: Moje otázka nebyla na komisi, ale radu. Podle čeho rada schválila, podle internetu 1 akce
 • Pokračují spory zda jedna či dvě akce. Peška: vše správně, Hrabanek: i na plakátu kvasnice jako součást tupláku
 • Hložek: Peška asi pravdu, že neporušila, ale i já vnímám jako jednu akcí, nikoliv dvě. Svědčí to něco o politickém duchu. Toto bylo účelové.
 • Bartonicek: chápu pana Paulika, že dal 2 žádosti, ale pořád mi nikdo neodpověděl, proč rada schválila 84 000 jako 2 akce
 • Na kvasnici 49 000 Kč. Kdyby tam bylo 50 000 Kč, pak už musí schvalovat zastupitelstvo. Proč rada vnímá jako 2 akce když na plakátu jedna
 • Heřman: rada rozhodla většinovým názorem, že dvě akce.
 • Richtr: příště, tak na dvoudenní akce, jen jedna dotace. Návrh na ukončení diskuse od Zlámal, schváleno. Opět nedostala prostor veřejnost.
 • Hlasování: schválení 100 000 Kč na Jazzové dny. Schváleno. Na vědomí rozdělení peněz radou. Starosta neřekl výsledek, nevím.
 • Přijímání dotací - body 3-14 , schváleno, to to letí :)
 • Tak zpět, vše v bodu 3, až teď bod 4. Neletí.
 • Bod 4: zabezpecujici kamera na atleticky stadion. Schváleno.
 • Bod 5: oprava fasády dům 777, základní škola Háje, Hrabanek: navrhuje použít vše co zbylo z ČOV na Háje, je tam potřeba víc, nejen fasáda
 • Ranková: teď používáme vše z ČOV, nemáme rezervu, abychom neroztahali. Peška: překvapuje, že Ranková ptá
 • Z ČOV peníze na Ouvalovou ulici 5.5 milionů, další užíváme
 • Judlová: co se již ve škole udělalo? Lešení tam stojí, ale nic se nedělá. Podporuje Hrabanka převést peníze z ČOV na Háje a dokončit co jde
 • Sejkora: na Hájích je v části lešení střecha hotová, nyní je římsa, když budou peníze, uděláme omítku na čisto, vše oprava. Padala omítka.
 • Háje 3. etapa, na celou střechu nebylo dost peněz. Až bude střecha pak můžeme omítku. Heřman: lešení i ochrana. Peníze z ČOV nedávno,
 • na Hájích třeba aktualizace projektů, jsem v školní radě, byla havárie, proto děláme římsy. Jsou třeba projekty.
 • Hrabanek: V jedničce jste pane Pesko říkal, že je placeno z ČOV, ale v materiálu to není. Peška: z kapitálových výdajů, implicitně ČOV
 • Hrabanek: nevyhovující osvětlení, nesplňuje hygienické normy, lze udělat rychle, dejme Hajum, než rozporcujeme medvěda z ČOV
 • Bartonicek: informace že nebude ČOV máme z června, šlo již připravit. Mohlo se tam ponechat penize na příští rok. Pokud rozdělujeme,Háje OK
 • Háje v nejhorším stavu, tak tedy tam nyní investujme, pokud 11 milionů tedy rozdělujeme a nenecháváme na původní záměr
 • Grohmann: na ČOV máme 11 milionů, ale také předpokládaný příjem vratka DPH, takže reálně 9 a půl. Ouvalová bez dotace zabere přes polovinu
 • Už vlastně možná rozebráno. Háje v nejhorším stavu, máme připraveny projekty, ale dosud nevyhlášeny dotační programy.
 • Na Hájích je teď v havarijním stavu kotelna. Hložek: zájem pomocí Hajum je, ale nyní se vraťme k původnímu schvalování.
 • Hrabanek: já s postupem nesouhlasim. Co je podstatnější, osvětlení Háje nebo posuvné dveře na VSH?
 • Zlámal: čistička se neztratila, doporučuji tam peníze nechat. Peška: utratili jste peníze za parkovací dům
 • Teď nám budete radit?
 • Šmehlík: cokoliv teď rozhodneme zde bez předchozího projednání špatné
 • Hrabanek: já se pokusim udržet slušné chování. Opravdu máme prázdnou pokladnu? Víme co je na účtech.
 • Bartonicek: také nejsem příznivce parkovacího domu, ale schvalovali jsme přebytek rozpočtu, 66 milionů, takže pokladna prázdná není
 • Kolik tedy zbývá v rezervním fondu? Dosud jsem neslyšel odpověď. Znovu. Dotaz - co je v rezervním fondu. Starosta: odpovim písemně
 • Bartonicek: To myslíte vážně?
 • Snaha ukončit diskuzi neprošla, 13 pro. Bartonicek: šel jsem se teď zeptat paní Nové, v rezervním fondu je dost peněz na všechny akce.
 • Peníze mohou v ČOV zůstat. Peška: Nedovedeme využít, proto hledáme kam dát.
 • Hrabanek: pane Peško, vy to možná víte, ale nám nikdo neřekl nic, jen to, že to chcete převést. Šmehlík: všechno máte v tabulkách
 • Peška: Pane Hrabanku, děláte tu divadlo. Polovička částek nevíme.
 • Peška: křičí na Bartonicka: jste pitomec a idiot
 • Peška jde za Bartonickem, útočí osobně na Bartonicka. Přesto starosta napomíná Bartonicka, nikoliv Pešku, (pozn. nevím co se u mikrofonu přesně dělo, ale pan Peška od svého stolu přešel 10 m k panu Bartoníčkovi, stál snad 1 cm od něj, trvalo to pak poměrně dlouho, mně to z konce sálu přišlo jako na poslední chvíli zastavený fyzický útok, ale byl jsme příliš daleko na podrobnosti)
 • Chování radního Pešky překračuje vše, co jsem kdy na zastupitelstvu zažil. Pokud nevěřite, poslechněte záznam
 • Richtr: návrh na ukončení diskuze, zdůvodnění si poslechněte ze záznamu.
 • Přerušení diskuze schváleno. Pozměňovací návrhy neprošly, schválení původního záměru - dotace pro Háje na fasádu
 • Bod 6: Rekonstrukce VHS - extra příspěvek 500 000 na vstupní prostory: vrata, páteřní chodba, ...
 • Hložek: nasčítal jsem si položky pro VSH, je to skoro 2 miliony. V Dolině chodí v blátě,
 • Proč nové automatické dveře, to mi zvedlo žluč. Pořidme dveře normální
 • Peška: dlouhý monolog, VSH potřebuje spoustu peněz, obhajuje
 • Hložek: Peška lídr opozice za 12 let, náhle zmoudrel, když nám vše vyčítal. Ale proč zrovna posuvné dveře.
 • Richtr: tak peníze nejlíp vidět. Ranková: to jsem ráda, že si uvědomujete, že potřebujeme opravit stará sportoviště, nebudovat novou halu
 • Zlámal: pomůže nám to zlepšit příjmy v VSH. Hložek: prozatím vyjmout 350 000 na dveře, připravit varianty.
 • Bartonicek: ale ono je to zlepšení potemkinova vesnice, pak vstoupí do šaten. Jaký je tedy business plán?
 • Po fyziologické pouze stále dveře:)
 • Peška: investice v řádech milionů třeba. Cílek: v nabídkách jen jedna cena, Grohmann: z podkladů VSH, jen z jedné nabídky
 • Rada požádala jednatele, aby vyvinul větší aktivitu v této oblasti, toto maximální cena. Zatím poptán jediný dodavatel.
 • Bartonicek: takže máme schválit něco, o čem vlastně nic nevíme. V září bude ještě jedno zastupitelstvo, odlozme.
 • Dveřní diskuze pomalu končí. Vašek navrhuje nehlasovat o dveřích, ty v nemocnici levnější a rychlé.
 • Neprošlo nepořízeni dveří. Teď hlasování o celé částce, včetně dveří. (dveře cca 350 000 Kč) - schváleno
 • Opět peníze pro VSH, tentokrát cca 1 000 000 Kč. Na ušle tržby. Neinvesticni příspěvek.
 • Bartonicek: jak bude částka vynaložena? Dáváme milion z kapitálových nákladů na neinvesticni náklady.
 • Grohmann: příprava úpravy šaten, VSH přispívá na práce, i v dalších bodech
 • Ranková: kritizuje nepřítomnost jednatele VSH, řada bodů o VSH, není přítomen
 • Bartonicek: navrhuje schválit 500 000, na provoz VSH, zbytek příště
 • Ranková: milion zalohove, Peška: zalohove nejde, Šmehlík: také mi vadí nepřítomnost pana Hlavateho, ale budu hlasovat pro už nyní.
 • Bartonicek: jsem pro přispět, ale vadí mi, že dáváme jeden bianco šek za druhým
 • Hrabanek: zalohove nejde, ale můžeme poskytnout formou půjčky. Ještě stále nevíme výslednou sumu.
 • VSH dostal milion.
 • Pověření pana bakaláře Sirucka vedením městské policie.
 • Pospíšil: když pan Sirucek nastoupil k MP, říkala mi řada strážníků, že nastupuje jako budoucí velitel. Je tam velmi krátce.
 • Nevěřil jsem tomu, teď jsem byl velmi překvapen. Mně to vadí.
 • Starosta: chtěli jsme to obsadit někým, kdo má zkušenosti s policií.
 • Hložek: odpověděl jste panu Pospisilovi velmi obecně. Z čeho jste vycházel? Jaké má zkušenosti.
 • Sirucek: pracoval jsem u policie, pak ochrana budov MV, pak Vinarice, nyní MP
 • Bartonicek: pan Sirucek se hlásil , nastoupil v květnu, tehdy neměl osvědčení pro MP, 6 týdnů na kurzu, je strážníkem 1 a půl měsíce
 • Čím Vás zaujal, na rozdíl od starších strážníků.?
 • Chcete po mně, abych schválil jeho velitelem, netušim, jakou má koncepci. Osobně vnímám, jako obejití výběrového řízení
 • Mohl jste stejně postupovat u ostatních uchazečů. Pan starosta nám řekl, že pan Sirucek umí zákony,
 • Hrabanek: proč nebylo vypsáno nové výběrové řízení? Na mne to dělá dojem Smehlikova oblíbeného výrazu pašalík
 • Znám ho jako aktivního fotbalistů, nic proti němu osobně.
 • Šmehlík: výběrové řízení nešťastné v tom, že byl požadavek na MP.
 • Šmehlík: koncepce byla ve výběrovém řízení, Sirucek vyhrál o parník, ale nesplnil podmínku
 • Je třeba si diskuzi poslechnout, toto je citlivé téma, nerad bych zakreslil. Na mne to působí podivně.
 • Bartonicek: proč se nevypsalo nové výběrové řízení, proč takhle? Vždyť to poškozuje i pana Sirucka.
 • Poslechnete si záznam, ale tento způsob uvádění velitele městské policie je velmi nešťastný.
 • Hlasování o Siruckovi. Pospíšil hlasuje proti, opozice se zdrzuje. Schváleno 14 hlasy. Poslechnete si pro vlastní názor.
 • Bod 9: výměna pozemků, žádá pan Nepil, pro železniční muzeum. Hložek: už jsme se jednou zabývali dříve a odmítli.
 • Takhle dostaneme pozemek, který bude obtížné udržovat. Navrhuji prodat, ale výměnu neudělat.
 • Hložek: návrh na nedoporučeni směny. Bartonicek: o jaké muzeum půjde? Sejkora: víme jen to, co je v žádosti. Výstavní plocha k muzeu,
 • Zlámal: navrhuje stažení bodu k doplnění. Hložek: svah, který dostaneme je pro nás na nic. Ne výměně, možnost odkoupeni
 • Cílek: pana Nepila znám, na tom svahu se sankuje, když oplotí, nebudou moci, nabízí větší plochu
 • Navrženo odložení hlasování: neprošlo. Směna odhlasována koalicí.
 • bod 10: jednací řád, materiál stejný jako před prázdninami.
 • Hrabanek: navrhuje probrat po bodech. Zlámal: je to evergreen, hlasování bez rozpravy
 • Okamžitý návrh na hlasování bez jakékoliv rozpravy. Ani veřejnost nevyzvana.
 • Bartonicek: zastupitelé nemají vypořádané připomínky, přesto chcete okamžitě hlasovat.
 • Hlasovovani o ukončení diskuze k jednacímu řádu. Neprošlo, jen 13 hlasů pro.
 • 21:00 odchází Šmehlík, Richtr. Bude se končit?
 • Odchází Berkovec, Zlámal, Starosta přerušuje zasedání, pokračování v sobotu. Oh, dear.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného