úterý 11. srpna 2015

Odpovím písemně, ale neptejte se mne kdy

V letošním velmi hektickém létě došlo z mé strany k jistému informačnímu šumu a proto je tento článek publikován až několik týdnů po jeho dodání. Autorovi i čtenářům se omlouvám
Miloslav Nič

Titulek článku by se dal použít jako výstižné hodnocení současného stavu komunikace se starostou našeho města. A to bez ohledu na skutečnost, že zákon o obcích jasně konstatuje, že písemnou odpověď musí zastupitel obdržet do 30 dnů.

Proces komunikace s vedením města bylo možno donedávna charakterizovat větou: „Ptejte se mne, na co chcete, já však odpovím, jen když chci a komu chci.“ Nyní se zdá, že v případě starosty by komunikaci ještě lépe charakterizovala věta:“ Ptejte se mne, na co chcete, já však odpovím jen písemně … a nejlépe uděláte, když se mě nebudete ptát vůbec“.

Přes výše napsané však je stále mnoho otázek, na které by vhodné znát odpovědi. Další písemné dotazy byly tedy položeny:
 
- - - - - - - - - -
Vážený pane starosto,                            

když jsem do podatelny městského úřadu dne 29. 5. v 13.35 odevzdával list se třemi otázkami na Vás, předpokládal jsem, že mi odpovíte nejpozději do 30 dnů, jak ukládá zákon, a to tedy do 29. června. Doposud se tak však nestalo a Vy jste tedy opět porušil zákon.

Otázky nebyly nikterak složité, ale přesto jste zákonnou lhůtu na odpověď překročil již o 16 dní a dosud neodpověděl. Nemám jinou možnost, než Vás na toto porušení zákona písemně upozornit a urgovat ony odpovědi.

S ohledem na fakt, že další zasedání zastupitelstva města je avizováno až na září, musím Vám další dotazy opět podat písemně (i když je zřejmé, že písemné odpovědi v zákonem dané lhůtě nejsou Vaší silnou stránkou):

1.  Na zasedání dne 25. 6. byl předložen materiál, týkající se rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města na pořádání kulturních akcí v roce 2015. Ačkoli nebyl projednáván (celkem nebylo projednáno 8 bodů z původně 15 bodového programu zasedání), je z něj zřejmé, že rada města schválila příspěvek 35.000 Kč na „Slánský tuplák“ a 49.000 Kč na „Slánskou kvasnici.“ Podle dostupných informací byla Slánská kvasnice pouze programem pro děti v rámci dvoudenního Slánského tupláku. Celkem se tedy jednalo o příspěvek 84.000,- Kč na dvoudenní akci Slánský tuplák/Slánská kvasnice. Proč došlo k účelovému rozdělení částky a schválení pouze radou města, jestliže částky od 50.000,- Kč výše musí podle zákona schvalovat zastupitelstvo?

2.  Na zasedání dne 25. 6. byl zvolen nový místostarosta, nebyly však oznámeny jeho kompetence. Od volby již uplynulo 20 dní, ale tato informace nebyla dosud zveřejněna. Jaké kompetence, a to včetně „podřízených“ odborů a dalších organizací spadajících pod město, mají tedy nyní místostarostové Grohmann, Zlámal a Vy osobně?

3.  Již podruhé po sobě nebyl v zákonné lhůtě 10 dní zveřejněn ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva (jedná se o 10. a 11. zasedání) ale jen přepisy s podpisem jednoho, nebo žádného ověřovatele. Již podruhé po sobě byl tím porušen zákon o obcích. Jaké kroky hodláte podniknout, aby již k porušení zákona v této věci nedocházelo?

4.  Na zasedání dne 25. 6. byl předložen návrh nového jednacího řádu zastupitelstva (JŘ). Přikláněl bych se pouze k úpravě stávajícího platného JŘ, protože nový návrh je v některých částech zbytečně rozšířen o text, který v JŘ není nutný. Nikdo z vedení města navíc dosud nevysvětlil, proč bylo nutné původní JŘ zcela přepracovávat, místo pouhého doplnění či úpravy sporných pasáží. Z diskuze dne 25. 6. bylo zřejmé, že určitá skupina koaličních zastupitelů se domnívá, že dostatečným prvkem demokracie je vypořádání připomínek jednotlivých zastupitelů a občanů pouze radou města a nemá již ochotu diskutovat na zasedání zastupitelstva. Návrh nového JŘ, patrně i z výše uvedených důvodů, tedy nebyl schválen. Kdo je nyní garantem za návrh nového JŘ, či úpravu stávajícího a jaký bude další postup v této věci?

5.  Kdy bude vyhlášeno výběrové řízení na velitele Městské policie ve Slaném? Od 12. 2. 2015, tedy již déle než 5 měsíců, tato funkce není obsazena.

Otázky i odpovědi si dovolím následně zveřejnit i na některém z webových portálů, aby se s nimi mohla seznámit i veřejnost.

S pozdravem

Slaný, 15. 7. 2015                         Pavel Bartoníček, zastupitel města
- - - - - - - - - - -

Otázky to opět nejsou nijak záludné a neměl by být problém na všechny pravdivě a bez delší časové prodlevy odpovědět. Odpoví pan starosta v zákonné lhůtě do 30 dnů, nebo opět poruší zákon o obcích a odpoví, až bude příznivá konstelace hvězd? Nechme se překvapit.   

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného