pondělí 31. srpna 2015

On-line zápis12. zasedání zastupitelstva, část první, 31. srpen

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook) 
 • V 16:00 začíná 12. zastupitelstvo, teplota venku se blíží 35 stupňům, uvidíme, jestli v Grandu bude ještě větší horko.
 • 16:08 - zahájení zastupitelstva, omluveni: Kulich, Matoušek, Bartonicek, Ranková, Richtr, Šourek
 • Volba ověřovatelé zápisu: Širc, Judlová - schváleno
 • Minulý zápis: ověřovatelé Šmehlík, Pospíšil. Pospíšil vymínil delší lhůtu a připomínkoval. Šmehlík souhlasil.
 • Schvalování programu. 21 bodů - program schválen
 • 1. Rekonstrukce komunikace Ouvalová: Grohmann: nová příležitost o dotaci z regionálního programu střední Čechy
 • Dvě etapy: u kruhového objezdu podloží OK, druhá část ale podloží nevyhovující, proto koleje na cestě, jízda nebezpečná,
 • V první etapě u kruhového jen nově vyfrezovany povrch, druhá etapa i s podložím. Tam nevydrží povrch déle než rok. Stále tam investujeme.
 • Projíždí tam denně přes 10 000 vozidel. Žádost podána v režimu dodatečných výzev. Regionální program končí, chce rozpustit vše.
 • Není přesně známo, kolik peněz v programu, naše žádost vyhodnocena kladně, ale prostředky zatím nejsou garantovány. Musíme ale rozjet brzy
 • Celková hodnota přes 5 milionů, dotace až 85%. Projektová dokumentace připravena, ale již rok stará, stav zhoršil, proto dražší.
 • Zastupitelstvo vyjadřuje souhlas dotaci přijmout a předinvestovat vše. Přichází Bartonicek a Richtr.
 • Judlová: ulice se jmenuje Ouvalová nikolik Ouvalova
 • Hložek: podíl v závazku města tedy kolik, když nyní dražší? Grohmann: 800000 nám přibylo až po dodání žádosti. Nemůžeme zařadit.
 • Pokud vysoutezime levněji, můžeme mít více způsobilých výdajů. Ale zatím jen hypotéza. Rubik: časový plán? Stihneme?
 • Grohmann: stavební povolení vydáno, máme další věci, je to prioritní, do poloviny listopadu snad konec.
 • Hložek: technikálie, jak se tam bude jezdit? Jeden pruh na semafor nebo objíždět?
 • Grohmann: bude nutná objížďka, osobní odklon Sultysovou, nákladní Pražskou, hlavně první etapa bude komplikovanější
 • Přichází Ranková. Hlasování o projektu: podpis smlouvy, finanční závazek, atd. Na předfinancování 5+ milionů vyčleněny peníze z rozpočtu.
 • Grohmann: informace o investičních akcích - Zimní stadion: provedeno za betonovani, položeno 22 km chladicího potrubí, systém natlakovan,
 • Nyní pokryto betonem, v tuto chvíli technologická přestávka, beton vyzrava, počasí přeje, termín zřejmě splněn, odevzdání snad 12. září
 • Ještě se bude připravovat hřiště a dodělávat. Bartonicek: jsou tam nějaké problémy? Grohmann: jsou rezervy, bude nyní nabihat chlazení
 • Strojovna muže mít problém při oběhu čpavku, potom ale máme rezervu. Plný provoz 25. září.
 • Bartonicek: už víme náklady přesunu na Kladno? Grohmann: část je v materiálu,
 • Grohmann: Husova ulice: archeologove levý pruh nejdříve, našli očekávanou rozbitou bránu, pak našli stavbu, kterou později jako most
 • Poté pravý pruh. Hlavně odhalování mostu. Značně porušeny sítěmi, snažili jsme se mu neublížit, proto kanalizace méně hodnotnou částí
 • 23. září podvečer přednáška archeologa Ungra o nálezech. V muzeu.
 • Pokládána kanalizace Podlaží se často měnilo. Splaškova kanalizace položena v levé části, ještě nenapojena
 • Nyní zintenzivnění u spořitelny, malé zpoždění kvůli archeologickým nálezům.
 • Hložek: objev můstku nečekaný, nešlo by to nějak zpřístupnit?Návštěvnická atrakce. Grohmann: je zde jistá myšlenka, změna dotačního projektu
 • Bartonicek: jaký stav kanalizace? Prý nebyl nakonec tak špatný. Harmonogram? Grohmann: Děláme pouze novou, do staré stoky až před náměstím
 • Grohmann: šachty, které jsme našli ve špatném stavu. Harmonogram: složité zhodnotit nyní, zatím jen drobný skluz. Začátek října dláždění
 • Stavba pokračuje v souladu s harmonogram.
 • Grohmann: rekonstrukce gynekologického oddělení. V současnosti z hlediska provozu nejhorší fáze. Rozestavěné druhé podlaží.
 • Probíhá připojování nových sociálních zařízení. Provoz je stále více omezován, nicméně nemocnice to skvěle zvládá. Porodů stejně,
 • ale nějaký propad výkonů bude.
 • Grohmann: dláždění ulice Husova: chodníky i silnice, odstranění bariér. Jen 2 cm rozdíl, aby zachována historická souvislost.
 • Bartonicek: informace o ČOV? Nyní z něj převadime peníze. Grohmann: město chce naposledy zkusit dotaci, snad přelom roku.
 • Je třeba napravit právní vztah s provozovatelem, legislativní problém. V současnosti projednání dohoda o narovnání s provozovatelem
 • Pokud se dohoda nepovede, nemá cenu žádat. V žádném případě už ale nic letos nestihneme, proto 11 milionů převádíme jinam.
 • Zastupitelstvo schvaluje projekt rekonstrukce Ouvalová: schváleno
 • Bod 2: příspěvky na kulturní akce. Slánské jazzove dny 100 000, schvaluje zastupitelstvo
 • Rada dala: 26 000 na Slánský okruh 2015 : 26 000 Kč; Slánská kvasnice: 49 000 Kč; Slánský tuplák: 35 000 Kč, ostatní žádatele nic
 • Bartonicek: Dvoudenní akce Slánský tuplák, jedna část kvasnice. Domnívám se, že rozděleno proto, aby neschvalovalo zastupitelstvo
 • Akce veřejně prezentována jako jedna, ale příspěvky na dvakrát. Peška: každý subjekt může žádat 2x, Golem to využil.
 • Přibyl: postupovali jsme podle zásad. Bartonicek: Moje otázka nebyla na komisi, ale radu. Podle čeho rada schválila, podle internetu 1 akce
 • Pokračují spory zda jedna či dvě akce. Peška: vše správně, Hrabanek: i na plakátu kvasnice jako součást tupláku
 • Hložek: Peška asi pravdu, že neporušila, ale i já vnímám jako jednu akcí, nikoliv dvě. Svědčí to něco o politickém duchu. Toto bylo účelové.
 • Bartonicek: chápu pana Paulika, že dal 2 žádosti, ale pořád mi nikdo neodpověděl, proč rada schválila 84 000 jako 2 akce
 • Na kvasnici 49 000 Kč. Kdyby tam bylo 50 000 Kč, pak už musí schvalovat zastupitelstvo. Proč rada vnímá jako 2 akce když na plakátu jedna
 • Heřman: rada rozhodla většinovým názorem, že dvě akce.
 • Richtr: příště, tak na dvoudenní akce, jen jedna dotace. Návrh na ukončení diskuse od Zlámal, schváleno. Opět nedostala prostor veřejnost.
 • Hlasování: schválení 100 000 Kč na Jazzové dny. Schváleno. Na vědomí rozdělení peněz radou. Starosta neřekl výsledek, nevím.
 • Přijímání dotací - body 3-14 , schváleno, to to letí :)
 • Tak zpět, vše v bodu 3, až teď bod 4. Neletí.
 • Bod 4: zabezpecujici kamera na atleticky stadion. Schváleno.
 • Bod 5: oprava fasády dům 777, základní škola Háje, Hrabanek: navrhuje použít vše co zbylo z ČOV na Háje, je tam potřeba víc, nejen fasáda
 • Ranková: teď používáme vše z ČOV, nemáme rezervu, abychom neroztahali. Peška: překvapuje, že Ranková ptá
 • Z ČOV peníze na Ouvalovou ulici 5.5 milionů, další užíváme
 • Judlová: co se již ve škole udělalo? Lešení tam stojí, ale nic se nedělá. Podporuje Hrabanka převést peníze z ČOV na Háje a dokončit co jde
 • Sejkora: na Hájích je v části lešení střecha hotová, nyní je římsa, když budou peníze, uděláme omítku na čisto, vše oprava. Padala omítka.
 • Háje 3. etapa, na celou střechu nebylo dost peněz. Až bude střecha pak můžeme omítku. Heřman: lešení i ochrana. Peníze z ČOV nedávno,
 • na Hájích třeba aktualizace projektů, jsem v školní radě, byla havárie, proto děláme římsy. Jsou třeba projekty.
 • Hrabanek: V jedničce jste pane Pesko říkal, že je placeno z ČOV, ale v materiálu to není. Peška: z kapitálových výdajů, implicitně ČOV
 • Hrabanek: nevyhovující osvětlení, nesplňuje hygienické normy, lze udělat rychle, dejme Hajum, než rozporcujeme medvěda z ČOV
 • Bartonicek: informace že nebude ČOV máme z června, šlo již připravit. Mohlo se tam ponechat penize na příští rok. Pokud rozdělujeme,Háje OK
 • Háje v nejhorším stavu, tak tedy tam nyní investujme, pokud 11 milionů tedy rozdělujeme a nenecháváme na původní záměr
 • Grohmann: na ČOV máme 11 milionů, ale také předpokládaný příjem vratka DPH, takže reálně 9 a půl. Ouvalová bez dotace zabere přes polovinu
 • Už vlastně možná rozebráno. Háje v nejhorším stavu, máme připraveny projekty, ale dosud nevyhlášeny dotační programy.
 • Na Hájích je teď v havarijním stavu kotelna. Hložek: zájem pomocí Hajum je, ale nyní se vraťme k původnímu schvalování.
 • Hrabanek: já s postupem nesouhlasim. Co je podstatnější, osvětlení Háje nebo posuvné dveře na VSH?
 • Zlámal: čistička se neztratila, doporučuji tam peníze nechat. Peška: utratili jste peníze za parkovací dům
 • Teď nám budete radit?
 • Šmehlík: cokoliv teď rozhodneme zde bez předchozího projednání špatné
 • Hrabanek: já se pokusim udržet slušné chování. Opravdu máme prázdnou pokladnu? Víme co je na účtech.
 • Bartonicek: také nejsem příznivce parkovacího domu, ale schvalovali jsme přebytek rozpočtu, 66 milionů, takže pokladna prázdná není
 • Kolik tedy zbývá v rezervním fondu? Dosud jsem neslyšel odpověď. Znovu. Dotaz - co je v rezervním fondu. Starosta: odpovim písemně
 • Bartonicek: To myslíte vážně?
 • Snaha ukončit diskuzi neprošla, 13 pro. Bartonicek: šel jsem se teď zeptat paní Nové, v rezervním fondu je dost peněz na všechny akce.
 • Peníze mohou v ČOV zůstat. Peška: Nedovedeme využít, proto hledáme kam dát.
 • Hrabanek: pane Peško, vy to možná víte, ale nám nikdo neřekl nic, jen to, že to chcete převést. Šmehlík: všechno máte v tabulkách
 • Peška: Pane Hrabanku, děláte tu divadlo. Polovička částek nevíme.
 • Peška: křičí na Bartonicka: jste pitomec a idiot
 • Peška jde za Bartonickem, útočí osobně na Bartonicka. Přesto starosta napomíná Bartonicka, nikoliv Pešku, (pozn. nevím co se u mikrofonu přesně dělo, ale pan Peška od svého stolu přešel 10 m k panu Bartoníčkovi, stál snad 1 cm od něj, trvalo to pak poměrně dlouho, mně to z konce sálu přišlo jako na poslední chvíli zastavený fyzický útok, ale byl jsme příliš daleko na podrobnosti)
 • Chování radního Pešky překračuje vše, co jsem kdy na zastupitelstvu zažil. Pokud nevěřite, poslechněte záznam
 • Richtr: návrh na ukončení diskuze, zdůvodnění si poslechněte ze záznamu.
 • Přerušení diskuze schváleno. Pozměňovací návrhy neprošly, schválení původního záměru - dotace pro Háje na fasádu
 • Bod 6: Rekonstrukce VHS - extra příspěvek 500 000 na vstupní prostory: vrata, páteřní chodba, ...
 • Hložek: nasčítal jsem si položky pro VSH, je to skoro 2 miliony. V Dolině chodí v blátě,
 • Proč nové automatické dveře, to mi zvedlo žluč. Pořidme dveře normální
 • Peška: dlouhý monolog, VSH potřebuje spoustu peněz, obhajuje
 • Hložek: Peška lídr opozice za 12 let, náhle zmoudrel, když nám vše vyčítal. Ale proč zrovna posuvné dveře.
 • Richtr: tak peníze nejlíp vidět. Ranková: to jsem ráda, že si uvědomujete, že potřebujeme opravit stará sportoviště, nebudovat novou halu
 • Zlámal: pomůže nám to zlepšit příjmy v VSH. Hložek: prozatím vyjmout 350 000 na dveře, připravit varianty.
 • Bartonicek: ale ono je to zlepšení potemkinova vesnice, pak vstoupí do šaten. Jaký je tedy business plán?
 • Po fyziologické pouze stále dveře:)
 • Peška: investice v řádech milionů třeba. Cílek: v nabídkách jen jedna cena, Grohmann: z podkladů VSH, jen z jedné nabídky
 • Rada požádala jednatele, aby vyvinul větší aktivitu v této oblasti, toto maximální cena. Zatím poptán jediný dodavatel.
 • Bartonicek: takže máme schválit něco, o čem vlastně nic nevíme. V září bude ještě jedno zastupitelstvo, odlozme.
 • Dveřní diskuze pomalu končí. Vašek navrhuje nehlasovat o dveřích, ty v nemocnici levnější a rychlé.
 • Neprošlo nepořízeni dveří. Teď hlasování o celé částce, včetně dveří. (dveře cca 350 000 Kč) - schváleno
 • Opět peníze pro VSH, tentokrát cca 1 000 000 Kč. Na ušle tržby. Neinvesticni příspěvek.
 • Bartonicek: jak bude částka vynaložena? Dáváme milion z kapitálových nákladů na neinvesticni náklady.
 • Grohmann: příprava úpravy šaten, VSH přispívá na práce, i v dalších bodech
 • Ranková: kritizuje nepřítomnost jednatele VSH, řada bodů o VSH, není přítomen
 • Bartonicek: navrhuje schválit 500 000, na provoz VSH, zbytek příště
 • Ranková: milion zalohove, Peška: zalohove nejde, Šmehlík: také mi vadí nepřítomnost pana Hlavateho, ale budu hlasovat pro už nyní.
 • Bartonicek: jsem pro přispět, ale vadí mi, že dáváme jeden bianco šek za druhým
 • Hrabanek: zalohove nejde, ale můžeme poskytnout formou půjčky. Ještě stále nevíme výslednou sumu.
 • VSH dostal milion.
 • Pověření pana bakaláře Sirucka vedením městské policie.
 • Pospíšil: když pan Sirucek nastoupil k MP, říkala mi řada strážníků, že nastupuje jako budoucí velitel. Je tam velmi krátce.
 • Nevěřil jsem tomu, teď jsem byl velmi překvapen. Mně to vadí.
 • Starosta: chtěli jsme to obsadit někým, kdo má zkušenosti s policií.
 • Hložek: odpověděl jste panu Pospisilovi velmi obecně. Z čeho jste vycházel? Jaké má zkušenosti.
 • Sirucek: pracoval jsem u policie, pak ochrana budov MV, pak Vinarice, nyní MP
 • Bartonicek: pan Sirucek se hlásil , nastoupil v květnu, tehdy neměl osvědčení pro MP, 6 týdnů na kurzu, je strážníkem 1 a půl měsíce
 • Čím Vás zaujal, na rozdíl od starších strážníků.?
 • Chcete po mně, abych schválil jeho velitelem, netušim, jakou má koncepci. Osobně vnímám, jako obejití výběrového řízení
 • Mohl jste stejně postupovat u ostatních uchazečů. Pan starosta nám řekl, že pan Sirucek umí zákony,
 • Hrabanek: proč nebylo vypsáno nové výběrové řízení? Na mne to dělá dojem Smehlikova oblíbeného výrazu pašalík
 • Znám ho jako aktivního fotbalistů, nic proti němu osobně.
 • Šmehlík: výběrové řízení nešťastné v tom, že byl požadavek na MP.
 • Šmehlík: koncepce byla ve výběrovém řízení, Sirucek vyhrál o parník, ale nesplnil podmínku
 • Je třeba si diskuzi poslechnout, toto je citlivé téma, nerad bych zakreslil. Na mne to působí podivně.
 • Bartonicek: proč se nevypsalo nové výběrové řízení, proč takhle? Vždyť to poškozuje i pana Sirucka.
 • Poslechnete si záznam, ale tento způsob uvádění velitele městské policie je velmi nešťastný.
 • Hlasování o Siruckovi. Pospíšil hlasuje proti, opozice se zdrzuje. Schváleno 14 hlasy. Poslechnete si pro vlastní názor.
 • Bod 9: výměna pozemků, žádá pan Nepil, pro železniční muzeum. Hložek: už jsme se jednou zabývali dříve a odmítli.
 • Takhle dostaneme pozemek, který bude obtížné udržovat. Navrhuji prodat, ale výměnu neudělat.
 • Hložek: návrh na nedoporučeni směny. Bartonicek: o jaké muzeum půjde? Sejkora: víme jen to, co je v žádosti. Výstavní plocha k muzeu,
 • Zlámal: navrhuje stažení bodu k doplnění. Hložek: svah, který dostaneme je pro nás na nic. Ne výměně, možnost odkoupeni
 • Cílek: pana Nepila znám, na tom svahu se sankuje, když oplotí, nebudou moci, nabízí větší plochu
 • Navrženo odložení hlasování: neprošlo. Směna odhlasována koalicí.
 • bod 10: jednací řád, materiál stejný jako před prázdninami.
 • Hrabanek: navrhuje probrat po bodech. Zlámal: je to evergreen, hlasování bez rozpravy
 • Okamžitý návrh na hlasování bez jakékoliv rozpravy. Ani veřejnost nevyzvana.
 • Bartonicek: zastupitelé nemají vypořádané připomínky, přesto chcete okamžitě hlasovat.
 • Hlasovovani o ukončení diskuze k jednacímu řádu. Neprošlo, jen 13 hlasů pro.
 • 21:00 odchází Šmehlík, Richtr. Bude se končit?
 • Odchází Berkovec, Zlámal, Starosta přerušuje zasedání, pokračování v sobotu. Oh, dear.

úterý 11. srpna 2015

Odpovím písemně, ale neptejte se mne kdy

V letošním velmi hektickém létě došlo z mé strany k jistému informačnímu šumu a proto je tento článek publikován až několik týdnů po jeho dodání. Autorovi i čtenářům se omlouvám
Miloslav Nič

Titulek článku by se dal použít jako výstižné hodnocení současného stavu komunikace se starostou našeho města. A to bez ohledu na skutečnost, že zákon o obcích jasně konstatuje, že písemnou odpověď musí zastupitel obdržet do 30 dnů.

Proces komunikace s vedením města bylo možno donedávna charakterizovat větou: „Ptejte se mne, na co chcete, já však odpovím, jen když chci a komu chci.“ Nyní se zdá, že v případě starosty by komunikaci ještě lépe charakterizovala věta:“ Ptejte se mne, na co chcete, já však odpovím jen písemně … a nejlépe uděláte, když se mě nebudete ptát vůbec“.

Přes výše napsané však je stále mnoho otázek, na které by vhodné znát odpovědi. Další písemné dotazy byly tedy položeny:
 
- - - - - - - - - -
Vážený pane starosto,                            

když jsem do podatelny městského úřadu dne 29. 5. v 13.35 odevzdával list se třemi otázkami na Vás, předpokládal jsem, že mi odpovíte nejpozději do 30 dnů, jak ukládá zákon, a to tedy do 29. června. Doposud se tak však nestalo a Vy jste tedy opět porušil zákon.

Otázky nebyly nikterak složité, ale přesto jste zákonnou lhůtu na odpověď překročil již o 16 dní a dosud neodpověděl. Nemám jinou možnost, než Vás na toto porušení zákona písemně upozornit a urgovat ony odpovědi.

S ohledem na fakt, že další zasedání zastupitelstva města je avizováno až na září, musím Vám další dotazy opět podat písemně (i když je zřejmé, že písemné odpovědi v zákonem dané lhůtě nejsou Vaší silnou stránkou):

1.  Na zasedání dne 25. 6. byl předložen materiál, týkající se rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města na pořádání kulturních akcí v roce 2015. Ačkoli nebyl projednáván (celkem nebylo projednáno 8 bodů z původně 15 bodového programu zasedání), je z něj zřejmé, že rada města schválila příspěvek 35.000 Kč na „Slánský tuplák“ a 49.000 Kč na „Slánskou kvasnici.“ Podle dostupných informací byla Slánská kvasnice pouze programem pro děti v rámci dvoudenního Slánského tupláku. Celkem se tedy jednalo o příspěvek 84.000,- Kč na dvoudenní akci Slánský tuplák/Slánská kvasnice. Proč došlo k účelovému rozdělení částky a schválení pouze radou města, jestliže částky od 50.000,- Kč výše musí podle zákona schvalovat zastupitelstvo?

2.  Na zasedání dne 25. 6. byl zvolen nový místostarosta, nebyly však oznámeny jeho kompetence. Od volby již uplynulo 20 dní, ale tato informace nebyla dosud zveřejněna. Jaké kompetence, a to včetně „podřízených“ odborů a dalších organizací spadajících pod město, mají tedy nyní místostarostové Grohmann, Zlámal a Vy osobně?

3.  Již podruhé po sobě nebyl v zákonné lhůtě 10 dní zveřejněn ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva (jedná se o 10. a 11. zasedání) ale jen přepisy s podpisem jednoho, nebo žádného ověřovatele. Již podruhé po sobě byl tím porušen zákon o obcích. Jaké kroky hodláte podniknout, aby již k porušení zákona v této věci nedocházelo?

4.  Na zasedání dne 25. 6. byl předložen návrh nového jednacího řádu zastupitelstva (JŘ). Přikláněl bych se pouze k úpravě stávajícího platného JŘ, protože nový návrh je v některých částech zbytečně rozšířen o text, který v JŘ není nutný. Nikdo z vedení města navíc dosud nevysvětlil, proč bylo nutné původní JŘ zcela přepracovávat, místo pouhého doplnění či úpravy sporných pasáží. Z diskuze dne 25. 6. bylo zřejmé, že určitá skupina koaličních zastupitelů se domnívá, že dostatečným prvkem demokracie je vypořádání připomínek jednotlivých zastupitelů a občanů pouze radou města a nemá již ochotu diskutovat na zasedání zastupitelstva. Návrh nového JŘ, patrně i z výše uvedených důvodů, tedy nebyl schválen. Kdo je nyní garantem za návrh nového JŘ, či úpravu stávajícího a jaký bude další postup v této věci?

5.  Kdy bude vyhlášeno výběrové řízení na velitele Městské policie ve Slaném? Od 12. 2. 2015, tedy již déle než 5 měsíců, tato funkce není obsazena.

Otázky i odpovědi si dovolím následně zveřejnit i na některém z webových portálů, aby se s nimi mohla seznámit i veřejnost.

S pozdravem

Slaný, 15. 7. 2015                         Pavel Bartoníček, zastupitel města
- - - - - - - - - - -

Otázky to opět nejsou nijak záludné a neměl by být problém na všechny pravdivě a bez delší časové prodlevy odpovědět. Odpoví pan starosta v zákonné lhůtě do 30 dnů, nebo opět poruší zákon o obcích a odpoví, až bude příznivá konstelace hvězd? Nechme se překvapit.   

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň