pátek 26. června 2015

Zasedání zastupitelstva 26.6. 2015, p. Grohmann místostarostou

Včera jsem se účastnil jen poslední hodiny zasedání zastupitelstva. Poté, co bylo oznámeno, že zastupitelstva nebudou ve středu, ale v pondělí, tak jsem si vše plánoval tak, abych měl pondělky volné. Není se tedy čemu divit,  že tentokrát bylo zasedání vyhlášeno na čtvrtek.

Neustálé měnění dne zasedání ovšem našemu vedení nestačí, a tak bylo třeba vymyslet další překvapení.  A tak do programu byl až na začátku zasedání přidán další bod: volba místostarosty! Tedy bod, o kterém by veřejnost měla být informována předem, zvláště když o tom, že nemáme a potřebujeme uvolněného místostarostu víme již půl roku.


Zdůrazňuji, že jsem rád, že byl místostarosta konečně zvolen. Naše město s více než 15 000 obyvateli uvolněného místostarostu potřebuje. Navíc, současný stav,  kdy pan Grohmann byl zároveň manažerem rozvoje města a zastupitelem, byl z hlediska konfliktu zájmů velmi pochybný. Pan Grohmann je místostarostou a tedy tento konflikt končí.

Nicméně, proč tolik pletichaření i v tomto případě naprosto nechápu. Koalice měla zajištěnou většinu. I opozice vnímá, že město uvolněného místostarostu potřebuje, takže se domnívám, že v případě nutnosti by se našly potřebné hlasy i mezi opozicí. Jenže velkopanské způsoby dostaly opět přednost.

Se zvolením pana Grohmanna místostarostou bylo třeba doplnit radu města i o paní Šircovou tak, aby počet radních zůstal lichý, jak předpisuje zákon.

Poté se projednával jednací řád. Podle poznámek manželky více méně všichni souhlasili, že došlo k posunu k lepšímu a vše se zadrhlo na tom, zda by měla či neměla být veřejná diskuze přesto, že se volební řád projednával přes e-maily.

Nebyl jsem přítomen, ale z pozdějších poznámek a zápisků manželky soudím, že vše nakonec ztroskotalo na tom, že pro naše manažerské vedení je jakákoliv diskuze mlácení prázdné slámy, a proto proti přijetí v tuto chvíli hlasovali i někteří představitelé koalice. Myslím, že by už mohli naši manažeři konečně pochopit, že hodina ztracená diskuzí může ušetřit měsíce zablokované hlasováním.

V dalším bodu se jednalo o penězích, v zápiscích manželky mnoho nebylo, ale zdá se, že je shoda na tom, že město nemá dluhy a je v přebytku, ale že nás čeká několik investičních akcí, takže je třeba opatrnost s utrácením.

Manželka je velmi rozhořčena ze způsobu, kterým se vedení města chová k mateřským školkám. Pokud jsem správně pochopil, pokud mateřská školka ušetří peníze na další rozvoj, tak ji město dá méně, což mimo jiné povede k tomu, že poklesnou částky, které může školka vybírat od rodičů. Na druhé straně, politika města je zřejmá: hlavní prioritou je rozvoj sportů spřízněných s radou, takže vše ostatní stejně není důležité.

Na zastupitelstvo jsem přišel ve chvíli, kde se projednávala rekonstrukce Husovy ulice, takže přikládám svoji reportáž od této chvíle:
 • Dnešní reportáž ze zastupitelstva začínám až nyní. Naplánoval jsem si vše tak, že jsem měl volná pondělí, jak řečeno městem
 • Jenže jak se u nás stalo zvykem, město se skutečně snaží, aby nikdo do poslední chvíle netušil, kdy že vlastně bude, a tedy už neměl možnost cokoliv změnit
 • Po příchodu jsem se dozvěděl, že byl zvolen místostarostou p. Grohmann, ačkoliv volba místostarosty v programu nebyla. Otevřenost v praxi.
 • Probírá se v době mého příchodu Husova ulice.
 • Hrabanek: bude se hradit z úvěrů, proč? Na fondu jsou peníze
 • Peška: úvěr je výhodný a ekonomický.
 • Bartonicek: harmonogram - tam již aktivity na červen, kdy bylo oznámeno podnikatelům na Husově, že se začíná
 • Financování: kdy dostane zastupitelstvo rozpočtové opatření
 • Grohmann: nyní vyřizování uzávěrky ulice, do 10 dnů, pak začnou práce, nejvíce dotčené podnikatele jsme informovali ústně
 • Obecnou informaci dostali ostatní podnikatelé, měl by být zachován jízdní pruh vždy
 • První faktura v půlce září.
 • Schválen změněný harmonogram rekonstrukce Husovy ulice.
 • Investiční akce: rekonstrukce ledové plochy, končí zemní práce, porodnicke oddělení: začala rekonstrukce, oddělení v půlce
 • Poslední projekt rekonstrukce Husovy, začnou fyzické práce do 10 dnů.
 • Bartonicek: čistírna odpadních vod? Grohmann: nebylo možné čerpat dotaci, jsou nyní nové podmínky dotací, studujeme
 • Výzvu očekáváme koncem roku. Hrabanek: etapizace skončila? Grohmann: nové povolení k vypouštění, do konce 2016
 • Rekonstrukce odložena, případná etapizace až případně jisté, že dotace nebude možná
 • Hrabanek: bylo prezentováno, že kalove hospodářství v havarijním stavu, jak tedy? Grohmann: v špatném stavu, ale zatím slouží.
 • Další bod: financování ledové plochy. Hložek: chce použít 200000 Kč z ušetření za zimní správu, navrhuje ponechat dopravě na opravu chodníku
 • Zlámal: výhodnější operativní leasing, než kupovat, technické služby rezerva,
 • Zimní údržba - ušetřilo se mnohem více, použijeme na osvětlení
 • Bartonicek: rekonstrukce ledové plochy, byl sliben harmonogram, nestalo se
 • Zimní stadion už je 24.5 milionů, bylo 18, jaká bude dotace? Grohmann: omluva za nedodani harmonogramu, máme tento týden
 • Zimní stadion: na něj nabaleny další výdaje, cena narostla, rozpočtové opatření mají více práce, jiné podloží než očekáváno
 • Čekal se pískovec, je tam však jílový zásyp v prostředku, nasál vodu, způsobil hrb, třeba odstranit
 • Podali jsme žádost na uplatnění víceprací v dotaci, až 1600000 možná získáme
 • Bartonicek: více práce 3.4, ale opatření přes 6 milionů. Proč?
 • Proč je tam pres 2milionů více, tedy 6.5, nikoli 4.
 • Grohmann: potřeba připočíst původní požadavek, Bartonicek: ale to bylo ve smlouvě. Grohmann: je to složeno z několika kolonek.
 • Šmehlík: je 3/4 na 9, navrhuje přesunout většinu bodů stáhnout, ponechat 6 a diskuzi
 • Schváleno, dnes se končí bodem 6.
 • Hlasování: dalších 6.5 milionů na zimní stadion (z rozpočtových rezerv). Schváleno.
 • Přijetí dotačních prostředků. Schváleno.
 • Kulich: je možné dát na web materiály k zastupitelstvu. Hůla: je to v plánu. Bude to v jednacím řádu. Přípravy se dělají.
 • Bartonicek: komise k oceňování k 28. října, Peška oznámil minulé zasedání, ale komise zastupitelstva už existuje 11 let
 • Proč řada města supluje již existující komisi, navíc když schvaluje zastupitelstvo
 • Sircova: bylo řečeno, že se vytvoři komise minule, proč jste nezmínil
 • Bartonicek: já vůbec netušil, že rada nějakou komisi vytváří, všichni staří zastupitelé věděli, že komise existuje
 • Zlámal: jsou to minulá zastupitelstva, já myslel, že se automaticky ruší
 • Peška: orgány končí mandát s koncem volebního období
 • Šmehlík: končí s koncem volebního období
 • Bartonicek: tvrdíte, že ten výbor měl skončit v roce 2008. Ing Grohmann by nemohl být vedoucím komise pro obnovu domů, nebyl v tomto schválen
 • Řada komisí dále funguje, ač nebyli schvalovaní
 • Judlova: přítomní zastupitelé tleskali na černo postavené via ferratě. Hrozné.
 • Judlova: rušení zahradnictví na hřbitově. Je to pravda?
 • Hůla: v metodickem doporučení zákon neupravuje, ale měl by být konec s koncem zastupitelstva
 • Hrabanek: na minulém zasedání mé dotazy: proč nemá MP velitele, bylo výběrové řízení?
 • Přijati 2 strážníci, pak pro nadbytečnost vyhozen pan Štěpánek.
 • Starosta: byl v jiné plátové třídě. Jeho činnost podivná, tak jsem mu to zrušil.
 • Matoušek: vypovězena smlouva s parkovacími hodinami, ale dosud žádný nový systém
 • Od 20.10 by měl být nový systém., ale zatím nic. Nebylo to zvláštní vypovědět smlouvu dříve než řešení?
 • Hůla: kdyby ne teď, můžeme pak zase za rok. Možná i prodloužení smlouvy s citimetry
 • Starosta: velitele MP nemáme, výběrové řízení možná bude
 • Zahradnictví nic nevím.
 • Bartonicek: propuštěn Štěpánek pro nadbytečnost, Starosta: technika nepotřebuje, bude to zástupce velitele
 • Bartonicek: zaslal jsem před měsícem dotazy, do dnešní půlnoci
 • Starosta: mám tady
Miloslav Nič
STAN

2 komentáře:

 1. "Pan Grohmann je místostarostou a tedy tento konflikt končí..." Přínos by měl být právě v tom, že končí skutečnost, že p. Grohman jako zastupitel je jedním z těch, co starostovi ukládají úkoly a současně jako pracovník úřadu je starostovi podřízený?

  Z funkce odešel podle všech informací, které mám, ze stávajících úředníků nenahraditelný pracovník. Tak mám dojem, že logický postup by byl nejprve nálezt za p. Grohmana náhradu. Stalo se to?

  Aniž bych hodnotil práci manažéra rozvoje města, nabízí se mi otázka, co vlastně fakt, že končí jeho práce pracovníka úřadu něco znamená a zda není možné, že své zkušenosti uplatní jako místostarosta, zda část jeho původní pracovní náplně tak nepřejde do práce místostarosty. To by možná mohl také nějaký konflikt, možná i vážnější než ten prvně zmíněný.

  V duchu hodnocení jednoho ze zastupitelů mě napadlo slovo "pašalík". Zase jen z informací, které mám, totiž nevnímám ani náznak toho, že by dosud uvolněný místostarosta chyběl. Vše probíhalo bez chyb, žádná sebekritika od vedení města, naopak opakovaná sebechvála.

  Tyto moje dojmy jsou jistě ovlivněny tím, že p. Grohmann kandidoval za ODS, slib zastupitele složil jako zastupitel opoziční a pak posílil koalici. Říká se, že každý dobrý skutek má být potrestán. V tomto duchu lze doplnit a špatný odměněn.

  Tak nevím, zda na mých dojmech něco je, nebo jsem jen "zmätený".

  R r

  OdpovědětVymazat
 2. Dobrý den, omlouvám se za pozdní odpověď, mám poněkud pernější léto :)

  Domnívám se, že pan Grohmann byl v době nástupu na pozici místostarosty nahrazen paní Benešovou, i když se tato změna na webu města dosud neodrazila. Ale mohu se mýlit.

  Nástup do funkce místostarosty ukončuje podle mne velmi prapodivný vztah, kdy manažer rozvoje města přímo podléhá staostovi podle organizačního řádu města, a zároveň jako zastupitel starostu kontroluje.

  Situace, kdy zastupitel Grohmann vlastně velmi často poslouchá a kontroluje manažera rozvoje města Grohmanna mi přišla na zasedáních zastupitelstva poněkud schizofrenní.

  MN

  OdpovědětVymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného