středa 3. června 2015

Slavnostní otevírání Via ferrata: Budovali jsme to načerno! Bouřlivý potlesk.

Před chvílí jsem se vrátil z otevírání Via ferrata na Slánské hoře. Ještě před jejím otevřením jsem se dostal do diskuze s panem Bělinou, který stezku budoval (a kterému jsem v přítomnosti svědků opakovaně zdůrazňoval, že jsem z opozice, a ať skutečně zváží, co mi říká).

Na moji otázku, kdy ferratu stavěl řekl, že si přesně nepamatuje, ale bylo to buď v únoru nebo v březnu (připomínám, že o povolení se žádalo 23. března 2015).

Ale i kdyby mi nikdo nevěřil, zajisté existuje záznam oficiálního projevu pana Běliny, ve kterém hrdě zaznělo, že to budoval načerno, a že je to dobře. Načež se ozval bouřlivý potlesk. 

Domnívám se, že v audienci byli, s výjimkou pana starosty, všichni radní, čímž ovšem netvrdím, že všichni bouřlivě tleskali. Vím minimálně o jednom, který se tvářil stejně kysele jako já.

Z dalších zajímavostí:
 • v projevu pana zastupitele Richtra zaznělo:  "tato akce byla určena pro pár kamarádů, ale jsou přítomni lidé, které nikdo nezval"
  • akce se konala na veřejném  prostranství
  • bohatého občerstvení se nikdo z nezvaných hostů ani nedotkl a neměl v úmyslu se dotýkat
  • a z přítomnosti hokejistů (včetně našeho NHL zástupce Jiřího Tlustého), krajského funkcionáře ODS, radních a dalších hostů usuzuji, že to bylo zcela oficiální zahájení, a nikoliv soukromá oslava pro pár známých
  • v poděkování byla rovněž zmíněna významná pomoc Technických služeb. Je vidět, že některé akce mají vyšší prioritu než sekání trávy.
 • kdo jiný mohl moderovat, než pan poslanec Berkovec, který se již osvědčil při otevírání Parkovacího domu. Uvidíme, jak dlouho mu nadšení vydrží tentokrát.  
 • Při odchodu jsme se šli s manželkou podívat na horní konec cesty, a protože jsme uslyšeli cinkání, počkali jsme na první horolezce. 
  • S panem Romanem Kozelkou jsme se dali do řeči. Zjistil jsem, že lano musí bohužel zůstat stříbrné, protože případný nátěr černou barvou by nevydržel zatížení, že uznává, že to esteticky nevypadá dobře, ale že se domnívá, že okolní příroda ani skála nebudou poškozeny, a že o lezeckou cestu usiloval již před 10 lety. 
Každopádně,  via ferrata byla zprovozněna, město za ni přebírá plnou odpovědnost a očekávám, že koalice splní své sliby, a seznámí nás s tím, kolik údržba bude stát.

Mluvil jsme také s panem tajemníkem Herčíkem o mé žádosti o poskytnutí informací o Via ferrata na základě zákona 106/1999 Sb. Potvrdil mi, že moji žádost obdržel, že ji nemusím dávat na podatelnu, a že již má materiály připraveny.

Osobně jsem smutný, že na krásné skále máme stříbrný hromosvod, všiml jsem si, že přítomné děti z horolezeckého oddílu se na lezení na ferratě těšili, domnívám se, že lano je natolik nízko nad zemí, že bude lákat k lezení i děti a mladíky, kteří nejsou připraveni a vybaveni, a že  občas bude lano ukradeno. Vše ukáže čas.

Jsem si ale jistý, že při budování Via ferrata se postupovalo v rozporu se zákonem, a po dnešních projevech si nedovedu představit, že by si nějaký radní či zastupitel odvážil tvrdit, že to není pravda.
Miloslav Nič
STAN


Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného