pondělí 1. června 2015

Otázky stále bez odpovědí aneb proč se jednání zastupitelstva prodlužují

Když se chcete od nového vedení města Slaný dozvědět nějakou informaci, musíte se obrnit velkou dávkou trpělivosti. A počítat s tím, že na některé dotazy dostanete požadovanou odpověď až po půl roce či později. Obyčejná lidská slušnost sice velí, že na dotaz se má odpovědět, to však u většiny členů vedení našeho města neplatí. Je tedy potřeba dotazy opakovat, a to i přímo na zasedání zastupitelstva.   

Tento proces komunikace by bylo možné shrnout do věty: „Ptejte se mne, na co chcete, já však odpovím, jen když chci a komu chci.“ Taková věta – i když je zcela pravdivá - však nikdy z úst starosty či místostarosty nezazní. Místo ní jsou opakovány výrazy jako “k dotazům jsem již jednou odpověděl“, nebo „odpovím písemně”. Aby však mohlo být odpovězeno písemně, musí být i dotazy položeny písemně. Na e-maily není totiž často reagováno vůbec. 

Další písemné dotazy byly tedy položeny:
- - - - - - - - - - -

Vážený pane starosto,                            

musím se omluvit ze sobotního zasedání zastupitelstva města Slaný. Měl jsem do jednoho z bodů programu připraveno několik dotazů, které tedy podávám písemně:

1.  Na pondělním zasedání dne 25. 5. byly zcela odebrány přenosné mikrofony z lavic zastupitelů a k dispozici zastupitelům i veřejnosti zbyl zcela překvapivě pouze jeden mikrofon. Tím došlo k výrazným časovým prodlevám při diskuzi během všech programových bodů, a tedy i k časovému prodloužení doby celého zasedání.

Mohu Vás požádat o vysvětlení tohoto kroku?

2.  Opakovaně jsem Vás žádal o právní rozklad ke smlouvě, zakládající výkup „pozemků Netovická“ v částce 1.061.000,- Kč (druhá splátka kupní ceny). První splátka v ceně cca 500.000,- Kč byla zaplacena již v minulém volebním období. Město od stejného majitele tehdy vykupovalo pozemky, které potřebovalo pro ČOV a jeho požadavkem údajně bylo, že město musí vykoupit i parcely 383/9 a 383/10.

Tyto pozemky však údajně podléhaly přednostnímu odkupu státu a prodejem městu nebyla tato podmínka splněna. Již při projednávání rozpočtu někteří zastupitelé (mezi nimi i místostarosta P. Zlámal), nebyli nadšeni z tohoto kroku     a mluvilo se o právním posouzení smlouvy a nutnosti jejího naplnění.

Mohu Vás požádat o informaci, zda již byl právní rozbor zadán a kdy bude k dispozici jeho znění?

3.  Dne 5. 1. 2015 jsem Vám podal dotaz: „Jaká je výše vodného a stočného pro rok 2015, kdy byla projednána, schválena a kde a k jakému datu byla veřejně vyhlášena?“

Vaše odpověď ze dne 4. 2. zněla: http://www.svas.cz/vse-o-vode/cena-vody-ve-slanske-oblasti/cena-vody-v-roce-2015/)

Protože jste mi neodpověděl na dotaz, ale pouze mi zaslal odkaz na web, který ale mnou požadované údaje neobsahoval, opakoval jsem dotaz dne 3. 3. ve znění: „Odkaz neobsahuje žádné údaje kromě ceny. Kdy byla výše vodného a stočného pro rok 2015 projednána, schválena a kde a k jakému datu byla veřejně vyhlášena?“ Bez informací, na které se ptám, by totiž navýšení ceny vodného a stočného mohlo být zpochybněno.

Vaše odpověď ze dne 13. 4.:  „K dotazům číslo 1 až 9 jsem Vám již jednou odpověděl dopisem ze dne 4. 2. 02015“.

Již téměř 5 měsíců čekám na odpověď. Dotaz tedy v průběhu necelého půlroku podávám potřetí za sebou. Kdy byla výše vodného a stočného ve Slaném, platná pro rok 2015, projednána, schválena a kde a k jakému datu byla veřejně vyhlášena? 

Otázky i odpovědi, které – vzhledem k mé nepřítomnosti na zasedání -  nebudou součástí zvukového záznamu -  si dovolím následně zveřejnit i na některém z webových portálů, aby se s nimi mohla seznámit i veřejnost.

Často slýchávám věty o tom, jak se zasedání zastupitelstva neúměrně protahují a někteří z členů koalice, včetně Vás, z toho viní především mě a mé dotazy. Domnívám se, že kdyby bylo na dotazy (ať již pokládané ústně při zasedání zastupitelstva či písemně po jeho ukončení) odpovězeno již napoprvé a zcela komplexně, nebylo by nutné je podávat opakovaně.

S pozdravem

Slaný, 28. 5. 2015                         Pavel Bartoníček, zastupitel města
- - - - - - - - - - -

Otázky to opět nejsou nijak záludné a neměl by být problém na všechny tři pravdivě a bez delší časové prodlevy odpovědět. Pokusí se pan starosta odpovědět do pár týdnů, v zákonné lhůtě do 30 dnů, nebo opět poruší zákon o obcích a odpoví až po 30 dnech? Nechme se překvapit.   

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

5 komentářů:

 1. Mohl byste zkusit žádat o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Tam je lhůta pro odpověď 15 dnů. Mejl se dá přehlédnout, je jich moc - viz vyjádření starosty z druhé části 10. zasedání.

  R r

  OdpovědětVymazat
 2. Nepochopil jsem, kterých pozemků je zmíněné předkupní právo zapsané, zda těch u ČOV nebo u Baterie, na které existuje smlouva. Hledal jsem a našel, že u pozemků u Baterie předkupní právo zapsané je, ale neumím zjistit, kdo toto právo má. Proč stát? Kvůli ochrannému pásmu dráhy asi ne.

  Při hledání jsem náhodou našel zajímavý údaj
  "Bonitovaná půdně ekologická jednotka 1.01.00 spadá do 1. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její průměrná cena (dle vyhlášky 441/2013 Sb.) je 14.57 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je číselně vyjádřena na stupnici od 0 do 100 hodnotou 76 (viz ukazatel)." To je proti dohodnuté ceně pořádný rozdíl, čím asi byl zdůvodněný?

  R r

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den,

   všechny dotazy, které jsou následně publikovány na tomto blogu podávám samozřejmě písemně do podatelny městského úřadu.

   Jestliže někdo argumentuje, že dostává velké množství e-mailů a proto na všechny neodpovídá, je to velmi neprofesionální. Takový člověk nemá na manažerské pozici pracovat, protože tím říká, že neumí delegovat práci a nezajímají ho dotazy obyvatel města. Domnívám se ale, že tato neprofesionalita je spojená s neochotou odpovídat na dotazy, kde by odpovědi nestavěly koalici do dobrého světla.

   Předkupní právo státu na pozemky u dráhy by mělo vycházet ze skutečnosti, že stát je prodával - nevím jestli jako Pozemkový fond či již Státní pozemkový úřad.

   Důvod stanovení ceny na výši uvedenou ve smlouvě nevím.

   Pavel Bartoníček

   Vymazat
  2. Předkupní právo mohl nechat zapsat dosavadní majitel na základě smlouvy o smlouvě budoucí, ve které se obě strany (majitel a Slaný) dohodli na budoucím převodu majetku na město.

   Vymazat
 3. Odhaduji, že toto jsou v pořadí 151., 186. a 213. otázka pan Bartoníčka na starostu, místostarostu či některého z radních v posledních 5 měsících. Proto do rozpočtu města na rok 2016 doporučuji zvýšit částku na mzdy zaměstnanců městského úřadu o platy 2 kvalifikovaných pracovnic sekretariátu starosty. Jinak si lze jen těžko představit, že by bylo možné na tyto a jiné "velmi urgentní" otázky včas panu Bartoníčkovi odpovídat.

  OdpovědětVymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného