čtvrtek 4. června 2015

Na přírodní památce Slánská hora použity herbicidy kvůli Via ferrata?

Právě jsem otevřel
http://diskuze.slansko.cz/politika-politici/zastupitelstvo-mesta-aneb-to-jsme-to-dopracovali

a našel příspěvek od uživatele whitejoker - 13:21 (vím, kdo tuto přezdívku používá a mohu potvrdit, že včera byl na otevírání Via ferrata přítomen, protože jsem však s ním nekomunikoval, nebudu jméno uvádět, pokud se sám neozve).

Text zní takto:

---
Problém s (chráněnými) kytkami na Slandě v místech kde vede via ferata je definitivně vyřešen. Už nikdo nemůže mít blbé kecy, že lezecká trasa vede přes lokality chráněných rostlin.

Všechny rostliny v okolí lezecké trasy zázračně zhnědly a chcíply. Kupodivu jinde rostou vesele dál, takže to nejspíš nebude suchem. Takže pokud někdo prohlašuje, že via ferata vede přes stanoviště zvláště chráněných rostlin, tak lže.

---

K textu jsou přiloženy fotografie, které bez dovolení přetiskuji dole (ale domnívám se, že whitejoker nic namítat nebude, a byly publikovány  na veřejné diskuzi).

Vyzývám tímto článkem radu města, aby okamžitě začala jednat, a toto podezření ověřila. Vyčítám městské radě mnohé věci, ale nemyslím si, že o případném nasazení herbicidů něco vědí.

Radní také dobře vědí, jaké je na mne spojení. Pokud nebudou oznámeny hodnověrné kroky k prošetření celého případu v nejkratší možné době, obrátím se v pondělí na inspekci životního protředí.

***
Dopsáno 17.6. 2015:
- na základě vyjádření odboru životního prostředí [P.S.2 (17.6.2015)], které nemám důvod zpochybnit, se přikláním k závěru, že
 • na Slánské hoře herbicidy použity nebyly
 


Miloslav Nič
STANP.S.1(5.6.2015):
Pan radní Hůla požádal odbor životního prostředí, konkrétně dnes Ing.Čečrdleho, aby se tímto obviněním (použití herbicidů u via ferrata na Slánské hoře) zabývali, odebrali vzorky a nechali udělat rozbory popř. zvolili jiný postup dle svého uvážení, aby bylo možné použití herbicidů v uvedených místech potvrdit nebo vyvrátit.
Já vyčkám na výsledky rozboru, a ať již budou negativní nebo pozitivní, zveřejním je zde na blogu.

P.S.2 (17.6.2015):

Dnes jsem obdržel od pana Hůly vyjádření odboru životního prostředí:

===
Na fotografiích prezentované rostliny jsou kapradiny, konkrétně Osladič obecný. Pokud pomineme pro život kapradiny velmi nepříznivý vliv teplého a suchého počasí a vliv zvýšení množství osluněných ploch z důvodu vymýcení dřevin v blízkém okolí, nelze přehlédnout stanoviště s totožným jevem (odumřelých částí rostlin osladiče) na exponovaných částech vrcholu,
nacházející se ve větší či menší vzdálenosti od již zmiňované Via ferraty.
     
Osladič není v ČR ohroženým druhem ani vyjmenovaným předmětem ochrany přírodní památky Slánská hora.  Pokud by někdo opravdu poškozoval rostlinu záměrně, musel by zřejmě použít selektivní herbicid s aplikací na list, jelikož ostatní druhy vegetace, rostoucí v těsné blízkosti kapradin, včetně zákonem chráněné Tařice skalní, poškozeny nebyly.
 
     Na vzdory podnětům, které poukazují na možnost úmyslného poškození rostlin herbicidy, jsme na základě prohlídky na místě nebyli přesvědčeni o oprávněnosti tohoto tvrzení.

===


4 komentáře:

 1. Je člověk, je problém, není člověk, není problém. No comment...

  OdpovědětVymazat
 2. Chce se mi z vedení města zvracet. Pane Niči, Matoušku, Bartoníčku držím Vám palce. Vydržte.

  OdpovědětVymazat
 3. nebo prostě uschly, to se kytkám, když neprší, občas stává

  OdpovědětVymazat
 4. Na fotografiích je patrné, že byla zasažena i tráva a v okolním prostoru fotografií je zřejmé, že tráva je jasně zelená. Pro uschnutí v ohniscích mohou být čtyři důvody:

  * použití neselektivního herbicidu
  * neúmyslné narušení systému v průběhu prací na via ferrata
  * nějaká choroba, zde je však zvláštní, že podle fotografií je zasažena jak jednoděložná tráva tak i dvouděložné byliny.
  * místa jsou přirozeně náchylná k rychlejšímu vysychání než okolí

  Herbicidy zanechávají v rostlinných zbytcích residua, které lze po nějaký čas prokázat. Vývoj okolo Via ferrata mne vede k tomu, že si dovedu představit, že někoho z okruhu budovatelů via ferrata takovéto řešení napadlo.

  Věřím ale tomu, že pokud někdo pracuje na oboru životního prostředí, tak k němu má vztah, a že většina státních úředníků pracuje poctivě.

  Miloslav Nič

  OdpovědětVymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného