pátek 26. června 2015

Zasedání zastupitelstva 26.6. 2015, p. Grohmann místostarostou

Včera jsem se účastnil jen poslední hodiny zasedání zastupitelstva. Poté, co bylo oznámeno, že zastupitelstva nebudou ve středu, ale v pondělí, tak jsem si vše plánoval tak, abych měl pondělky volné. Není se tedy čemu divit,  že tentokrát bylo zasedání vyhlášeno na čtvrtek.

Neustálé měnění dne zasedání ovšem našemu vedení nestačí, a tak bylo třeba vymyslet další překvapení.  A tak do programu byl až na začátku zasedání přidán další bod: volba místostarosty! Tedy bod, o kterém by veřejnost měla být informována předem, zvláště když o tom, že nemáme a potřebujeme uvolněného místostarostu víme již půl roku.


Zdůrazňuji, že jsem rád, že byl místostarosta konečně zvolen. Naše město s více než 15 000 obyvateli uvolněného místostarostu potřebuje. Navíc, současný stav,  kdy pan Grohmann byl zároveň manažerem rozvoje města a zastupitelem, byl z hlediska konfliktu zájmů velmi pochybný. Pan Grohmann je místostarostou a tedy tento konflikt končí.

Nicméně, proč tolik pletichaření i v tomto případě naprosto nechápu. Koalice měla zajištěnou většinu. I opozice vnímá, že město uvolněného místostarostu potřebuje, takže se domnívám, že v případě nutnosti by se našly potřebné hlasy i mezi opozicí. Jenže velkopanské způsoby dostaly opět přednost.

Se zvolením pana Grohmanna místostarostou bylo třeba doplnit radu města i o paní Šircovou tak, aby počet radních zůstal lichý, jak předpisuje zákon.

Poté se projednával jednací řád. Podle poznámek manželky více méně všichni souhlasili, že došlo k posunu k lepšímu a vše se zadrhlo na tom, zda by měla či neměla být veřejná diskuze přesto, že se volební řád projednával přes e-maily.

Nebyl jsem přítomen, ale z pozdějších poznámek a zápisků manželky soudím, že vše nakonec ztroskotalo na tom, že pro naše manažerské vedení je jakákoliv diskuze mlácení prázdné slámy, a proto proti přijetí v tuto chvíli hlasovali i někteří představitelé koalice. Myslím, že by už mohli naši manažeři konečně pochopit, že hodina ztracená diskuzí může ušetřit měsíce zablokované hlasováním.

V dalším bodu se jednalo o penězích, v zápiscích manželky mnoho nebylo, ale zdá se, že je shoda na tom, že město nemá dluhy a je v přebytku, ale že nás čeká několik investičních akcí, takže je třeba opatrnost s utrácením.

Manželka je velmi rozhořčena ze způsobu, kterým se vedení města chová k mateřským školkám. Pokud jsem správně pochopil, pokud mateřská školka ušetří peníze na další rozvoj, tak ji město dá méně, což mimo jiné povede k tomu, že poklesnou částky, které může školka vybírat od rodičů. Na druhé straně, politika města je zřejmá: hlavní prioritou je rozvoj sportů spřízněných s radou, takže vše ostatní stejně není důležité.

Na zastupitelstvo jsem přišel ve chvíli, kde se projednávala rekonstrukce Husovy ulice, takže přikládám svoji reportáž od této chvíle:
 • Dnešní reportáž ze zastupitelstva začínám až nyní. Naplánoval jsem si vše tak, že jsem měl volná pondělí, jak řečeno městem
 • Jenže jak se u nás stalo zvykem, město se skutečně snaží, aby nikdo do poslední chvíle netušil, kdy že vlastně bude, a tedy už neměl možnost cokoliv změnit
 • Po příchodu jsem se dozvěděl, že byl zvolen místostarostou p. Grohmann, ačkoliv volba místostarosty v programu nebyla. Otevřenost v praxi.
 • Probírá se v době mého příchodu Husova ulice.
 • Hrabanek: bude se hradit z úvěrů, proč? Na fondu jsou peníze
 • Peška: úvěr je výhodný a ekonomický.
 • Bartonicek: harmonogram - tam již aktivity na červen, kdy bylo oznámeno podnikatelům na Husově, že se začíná
 • Financování: kdy dostane zastupitelstvo rozpočtové opatření
 • Grohmann: nyní vyřizování uzávěrky ulice, do 10 dnů, pak začnou práce, nejvíce dotčené podnikatele jsme informovali ústně
 • Obecnou informaci dostali ostatní podnikatelé, měl by být zachován jízdní pruh vždy
 • První faktura v půlce září.
 • Schválen změněný harmonogram rekonstrukce Husovy ulice.
 • Investiční akce: rekonstrukce ledové plochy, končí zemní práce, porodnicke oddělení: začala rekonstrukce, oddělení v půlce
 • Poslední projekt rekonstrukce Husovy, začnou fyzické práce do 10 dnů.
 • Bartonicek: čistírna odpadních vod? Grohmann: nebylo možné čerpat dotaci, jsou nyní nové podmínky dotací, studujeme
 • Výzvu očekáváme koncem roku. Hrabanek: etapizace skončila? Grohmann: nové povolení k vypouštění, do konce 2016
 • Rekonstrukce odložena, případná etapizace až případně jisté, že dotace nebude možná
 • Hrabanek: bylo prezentováno, že kalove hospodářství v havarijním stavu, jak tedy? Grohmann: v špatném stavu, ale zatím slouží.
 • Další bod: financování ledové plochy. Hložek: chce použít 200000 Kč z ušetření za zimní správu, navrhuje ponechat dopravě na opravu chodníku
 • Zlámal: výhodnější operativní leasing, než kupovat, technické služby rezerva,
 • Zimní údržba - ušetřilo se mnohem více, použijeme na osvětlení
 • Bartonicek: rekonstrukce ledové plochy, byl sliben harmonogram, nestalo se
 • Zimní stadion už je 24.5 milionů, bylo 18, jaká bude dotace? Grohmann: omluva za nedodani harmonogramu, máme tento týden
 • Zimní stadion: na něj nabaleny další výdaje, cena narostla, rozpočtové opatření mají více práce, jiné podloží než očekáváno
 • Čekal se pískovec, je tam však jílový zásyp v prostředku, nasál vodu, způsobil hrb, třeba odstranit
 • Podali jsme žádost na uplatnění víceprací v dotaci, až 1600000 možná získáme
 • Bartonicek: více práce 3.4, ale opatření přes 6 milionů. Proč?
 • Proč je tam pres 2milionů více, tedy 6.5, nikoli 4.
 • Grohmann: potřeba připočíst původní požadavek, Bartonicek: ale to bylo ve smlouvě. Grohmann: je to složeno z několika kolonek.
 • Šmehlík: je 3/4 na 9, navrhuje přesunout většinu bodů stáhnout, ponechat 6 a diskuzi
 • Schváleno, dnes se končí bodem 6.
 • Hlasování: dalších 6.5 milionů na zimní stadion (z rozpočtových rezerv). Schváleno.
 • Přijetí dotačních prostředků. Schváleno.
 • Kulich: je možné dát na web materiály k zastupitelstvu. Hůla: je to v plánu. Bude to v jednacím řádu. Přípravy se dělají.
 • Bartonicek: komise k oceňování k 28. října, Peška oznámil minulé zasedání, ale komise zastupitelstva už existuje 11 let
 • Proč řada města supluje již existující komisi, navíc když schvaluje zastupitelstvo
 • Sircova: bylo řečeno, že se vytvoři komise minule, proč jste nezmínil
 • Bartonicek: já vůbec netušil, že rada nějakou komisi vytváří, všichni staří zastupitelé věděli, že komise existuje
 • Zlámal: jsou to minulá zastupitelstva, já myslel, že se automaticky ruší
 • Peška: orgány končí mandát s koncem volebního období
 • Šmehlík: končí s koncem volebního období
 • Bartonicek: tvrdíte, že ten výbor měl skončit v roce 2008. Ing Grohmann by nemohl být vedoucím komise pro obnovu domů, nebyl v tomto schválen
 • Řada komisí dále funguje, ač nebyli schvalovaní
 • Judlova: přítomní zastupitelé tleskali na černo postavené via ferratě. Hrozné.
 • Judlova: rušení zahradnictví na hřbitově. Je to pravda?
 • Hůla: v metodickem doporučení zákon neupravuje, ale měl by být konec s koncem zastupitelstva
 • Hrabanek: na minulém zasedání mé dotazy: proč nemá MP velitele, bylo výběrové řízení?
 • Přijati 2 strážníci, pak pro nadbytečnost vyhozen pan Štěpánek.
 • Starosta: byl v jiné plátové třídě. Jeho činnost podivná, tak jsem mu to zrušil.
 • Matoušek: vypovězena smlouva s parkovacími hodinami, ale dosud žádný nový systém
 • Od 20.10 by měl být nový systém., ale zatím nic. Nebylo to zvláštní vypovědět smlouvu dříve než řešení?
 • Hůla: kdyby ne teď, můžeme pak zase za rok. Možná i prodloužení smlouvy s citimetry
 • Starosta: velitele MP nemáme, výběrové řízení možná bude
 • Zahradnictví nic nevím.
 • Bartonicek: propuštěn Štěpánek pro nadbytečnost, Starosta: technika nepotřebuje, bude to zástupce velitele
 • Bartonicek: zaslal jsem před měsícem dotazy, do dnešní půlnoci
 • Starosta: mám tady
Miloslav Nič
STAN

úterý 9. června 2015

Otevřený dopis kamarádům lezcům (Martin Matoušek)

Včera jsem dostal během několika hodin dva otevřené dopisy k publikování na blogu. 

Martin Matoušek musel zdvořile ustoupit příspěvku hosta:
Horolezecké Mirakulum ve Slaném - Otevřený dopis zastupitelům města Slaný (Tomáš Záborec)

dnes přetiskuji jeho e-mail:

Předmět: Otevřený dopis kamarádům lezcům

Ahoj kamarádi ze skal,

mám potřebu napsat krátké odůvodnění mého negativního postoje k vybudování zajištěné cesty na Slánskou horu, který mnohé z Vás překvapil.

Nebudu se rozepisovat o podrobnostech, které jsou spíše nedodržením úředních postupů, určitě je sledujete. Nebudu se vydávat ani za znalce a ochránce životního prostředí, tařici bych nepoznal ani nyní. Nebudu hodnotit ani nutnost tento projekt realizovat, nebudu hodnotit ani jeho kvalitu. Co mi tedy vadí jako lezci?

Po roce 1989 se začal budovat velice křehký vztah mezi horolezci a ochránci přírody. Velmi často docházelo k zákazu horolezecké činnosti v chráněných územích, ohledně používání magnézia se popsali tisíce stránek, nerespektovali se hnízdiště ptáků a na oplátku se zakazovalo lezení tam, kde k tomu nebyl důvod.

Více jak 20 let se hledala řešení schůdná pro obě dvě strany. Jako předseda středočeské oblasti jsem byl u mnoha takových jednání a ne vždy byla příjemná.

Nyní jsme v době, kdy soužití horolezců a ochránců přírody funguje. Našly se kompromisy a společné zájmy. Vznikly i osobní vazby mezi dříve znesvářenými stranami. Výjimky k provozování horolezectví v chráněných oblastech bereme jako samozřejmost. Přestali jsme si toho vážit?

Ukázkou je právě vybudování zajištěné cesty na Slánskou horu. Vznikla bez povolení(sehnaná dodatečně a s patřičnými omezeními), jen silou peněz a arogance, nerespektováním zákonů a dobrých mravů. Navíc, jak se asi prokáže, z cílenou chemickou likvidací květeny v chráněném území. Jak se budou ochránci na horolezce dívat nyní?

Nepodkopáváte tímto sami sobě i všem ostatním možnost lézt na krásných skalách i jinde v naší zemi?

Martin Maty Matoušek

pondělí 8. června 2015

Horolezecké Mirakulum ve Slaném - Otevřený dopis zastupitelům města Slaný (Tomáš Záborec)

 Zveřejněno se svolením autora:

Horolezecké Mirakulum ve Slaném
Otevřený dopis zastupitelům města Slaný

Nechci se zařadit k bojovníkům za trsy tařice ani k odpůrcům ferraty apelujícím na fakt, že při její výstavbě došlo možná k porušení zákonů, byť s nimi souhlasím.

Při pozorování dění, které výstavbu nové via ferraty na Slánské hoře v posledních dnech a týdnech provází, se však chci vyjádřit k přístupu lidí k takovýmto horolezeckým aktivitám.

Nadšení nad realizací nové slánské „atrakce“ totiž často propukají lidé, kteří patrně nevědí mnoho o historii, tradici a sportovních hodnotách horolezectví. Proto se pokusím vysvětlit jim i veřejnosti svůj názor člověka, který se v oboru pohybuje již přes čtvrt století, stejnou dobu je aktivním horolezcem, má k přírodě silný vztah a respekt, jenž projevuje i neméně dlouhou dobu na poli své práce výtvarné.

Již od 70. let 20. století se sportovní lezení odklání od jakýchkoli umělých pomůcek, jež by ulehčovaly výstup. Veškerá technika se tak oproti předchozím „dobyvatelským“ trendům začala používat výhradně k zajištění bezpečnosti, ne k ulehčení výstupu.

Kdo na cestu nestačí, nechá ji v terénu jiným – lepší lezci, kteří přijdou po něm, tak nemají zmařenou příležitost výstup plnohodnotně realizovat. Zvláště v dnešní době již existuje bezpočet zajišťovacích prostředků, které skálu a přírodu nepoškozují, a tudíž skála zůstává po vylezení taková, jaká byla i před výstupem lezce. Jakýkoli jiný trend je krokem o desetiletí zpátky.

Možná nejdůležitějším negativním jevem dnešních „horolezeckých“ aktivit je, že dnes lidé nevěnují potřebné úsilí a čas k tomu, aby získali dostatek zkušeností a mohli si dovolit relativně bezpečný pohyb po skalách, aniž by jim tam někdo vystavěl „žebřík“.

Skutečně zarážejícím je pak v některých případech totální nerespektování přírody.

Špičkoví lezci přitom často hovoří o pomyslném splynutí se skálou, horou či přírodou. Pocit na hony vzdálený „mejdanu“ při otevření via ferraty ve Slaném, který jsem měl možnost díky tv přenosu zhlédnout.

Nadšený potlesk příznivců ferraty při jejím otevření měl podle údajů Kladenského deníku doprovázet i proslovy o tom, jak byl celý projekt vybudován „načerno“. Okolnosti vzniku a zacházení s přírodou budou i nadále jistě předmětem šetření a pravda je stále zamlžena. K ovacím ferratě navíc byly využity děti, kterými se často jako důležitými uživateli ferraty argumentuje.  Z příkladu, který právě v morální rovině obdržely, mě mrazí.

Myslím, že kdyby slánští aktivisté odkazující na prospěšnost ferraty nafoukli přítomným dětem pod Slánskou horou třeba skákací hrad, mohlo být rozzářených dětských očí ještě více. Věty pronášené z úst moderátora o tom, jak by býval podobným aktivitám „požehnal“ bývalý starosta města pak dokreslily jen pro mě obtížně uvěřitelný průběh akce. Zda by byl RNDr. Ivo Rubík nadšen z tak významného zásahu do přírodní slánské lokality se dnes už bohužel nedozvíme. Osobně si myslím, že nikoli. Přesto mi přijde naprosto nepatřičné „posvěcovat“ tuto soudobou aktivitu záštitou člověka, který se sám za sebe již bohužel vyjádřit nemůže.

Odkazy na další autority ovšem pokračovaly i tam, kde vyjádření známe. Touto cestou i já projevím svůj názor na osobnost pana Běliny, který se pyšní autorstvím slánského počinu stejně tak, jako pěti tisíci jiných prvovýstupů.

Jako mladý horolezec jsem měl k této dnes takzvané legendě velký respekt a mohu říci, že jsem za svůj život sledoval jeho počiny a zajímal se o jeho přístup.

Situace dříve byla pro začínající lezce složitější a starších a zkušených horolezců jsme si vážili – právě i kvůli hodnotám, které jejich sportovní přístup s sebou nesl.

Vzpomínám na své začátky. Po ročním usilování o členství v horolezeckém svazu následovala léta tvrdého tréninku a sbírání zkušeností v horském terénu. Za předpokladu ohleduplného pohybu v terénu pak přišla příležitost pohybovat se i v chráněných lokalitách, které horolezeckou činností nesměly být ovšem výsledně nijak poznamenány. Fyzicky náročné výstupy, cvičné chytání pádu osmdesátikilového závaží přes tělo bez umělých pomůcek, nácvik bezpečného pohybu v horách i při špatném a náročném počasí byly značně velkým sítem a u horolezectví jako sportu pak zůstávali jen ti, kteří to s ním opravdu mysleli vážně.

Doba nových trendů a adrenalinových sportů však učinila konec výše uvedenému přístupu horských „romantiků“. Příkladem jsou třeba jen mé oblíbené Jizerské hory, kde vybudováním ferraty došlo k likvidaci klasických cest určených pro zkušené lezce.

Pan Karel Bělina se stal legendou bohužel i v tomto směru. Mezi horolezci ovšem legendou často neblaze proslulou.

Za jeho počínáním stojí výčet tisíců prvovýstupů, kterými se on sám prezentuje. Skutečné legendy se však chovají jinak. Připomněl bych zde třeba jména, která na rozdíl od jména pana Běliny zná nejen celý horolezecký svět, ale i široká veřejnost.

Pánové jako Reinhold Messner či sir Edmund Hillary se na prahu své sedmdesátky také mohli a mohou prezentovat. Zejména však bezpočtem počinů, které směřují k přísné ochraně přírody, výstavbou muzeí a informačních center, psaním publikací o možnostech a způsobech soužití lidí s přírodou, osvětovou činností směrem k veřejnosti. A pak samozřejmě i vlastní nesmírně zajímavou a inspirující cestou jejich horolezeckými osudy. 

Když jsem se byl osobně podívat na realizovanou ferratu na Slánské hoře, vytanulo mi na mysl Mirakulum, kam jsem jel na nedávný výlet se svými dětmi. Lanové centrum, prolézačky, bezpočet příležitostí pro tréninkové aktivity. Je tu však jeden významný rozdíl – v poničené krajině bývalého vojenského prostoru v Milovicích vznikl přínosný počin, který krajinu zkultivoval a místním obyvatelům přinesl zájem v oblasti turismu i nové pracovní příležitosti. A dětem pak samozřejmě spoustu radosti a způsob, jak s celou rodinou mohou skvěle strávit společně čas.

Nechápu ovšem, jaké důvody vedly k tomu, aby železná „prolézačka“ byla instalována i do přírodní památky, která na rozdíl např. od Dolomit či Alp, v jejichž rozlehlých horských masivech lze nejčastěji ferraty navštívit, se tísní na malém prostoru uprostřed města a je jedním z posledních útočišť, kam mohou Slaňáci ještě chodit přírodu obdivovat. Sám jsem ferrat ve zmíněných horských lokalitách absolvoval bezpočet. Slánské „mirakulum“ pro dospělé se vedle nich jeví jako produkt vskutku dětinských ambicí.

Sportovní, estetická i morální hodnota takovéhoto počinu, jakým instalace via ferraty na Slánskou horu je, je ve všech třech zmíněných bodech naprosto nulová.

Abych nebyl jen tím, kdo si stěžuje, nabízím vzhledem k tomu, jak silně byla narušena oblast této přírodní lokality tak necitelným zásahem, odstranění via ferraty ve vlastním volném čase (z důvodu pracovního vytížení výhradně o víkendech) a na vlastní náklady.

Dále vyzývám zastupitelstvo města Slaný s tím, aby poskytlo konečně informace o tom, kdo celou akci inicioval, kdo konkrétně oslovil k realizaci horolezce Bělinu, jaký je či bude podíl města na provozu ferraty, jaká je pořizovací cena i náklady na údržbu stezky, jak je vůbec možné, že projekt dodal člověk, kterého – jak měl sám pronést – pak přestala realizace kritizovaná odpůrci „bavit“ a evidentně neví, proč vše dělá – přičemž páchá škody, jež trvale ničí přírodní odkaz, který jemu ani jiným vyvoleným jedincům nepatří. Pokora k přírodě, jakožto jedna ze základních hodnot horolezeckého sportu, kterou považuji já za nezbytnou právě tam, kde se pracuje s mládeží, těmto jedincům evidentně nic neříká.

Celou řadu otázek položili v předešlých dnech i sami někteří slánští zastupitelé.

Apeluji tedy na vás, slánští zastupitelé, kteří jste byli zvoleni svými občany, abyste právě nám – slánské veřejnosti – zodpověděli nejasnosti týkající se smyslu počinu, jakým byla výstavba ferraty na Slánské hoře. Věřím, že možnost odpovědět prostřednictvím tisku a webového portálu Městského úřadu ve Slaném, využijete v nejbližším možném čase. Jste nám ji totiž dlužni!


Tomáš Záborec
(originál dopisu obsahuje email a telefonní číslo)

neděle 7. června 2015

Pozůstatky z budování Via ferrata

Prohlížel jsem si fotografie, které mi byly  zaslány v souvislostí s Via ferrata. Chěl jsem se podívat, jestli na některé z nich není zachyceno nějaké místo z fotografií v článku: Na přírodní památce Slánská hora použity herbicidy kvůli Via ferrata?


Bohužel, na fotografiích, které jsem obdržel, tato místa nejsou.

Narazil jsme však na jednu, která by mohla vysvětlovat, proč jsou v okolí stezky místa s  uschlou vegetací. Fotografie je z 23. dubna a zachycuje pozůstatky po budování Via ferrata, které v té době ještě nebyly uklizeny.

V odpovědi v diskuzi k předešlému článku jsem napsal svá 4 vysvětlení, proč mohla vegetace na fotografiích uschnout:

 • použití neselektivního herbicidu
 • neúmyslné narušení systému v průběhu prací na via ferrata
 • nějaká choroba, zde je však zvláštní, že podle fotografií je zasažena jak jednoděložná tráva tak i dvouděložné byliny.
 • místa jsou přirozeně náchylná k rychlejšímu vysychání než okolí

Poté, co jsem si připomněl níže přiloženou fotografii, přidávám 5. možné vysvětlení:
 • Při práci na Via ferrata se nikdo nestaral o to, kam se pokládají a kde končí použité chemikálie. Došlo k průsakům do půdy a k poškození kořenových systémů vegetace.
***
Dopsáno 17.6. 2015:
- na základě vyjádření odboru životního prostředí [předešlý článek - P.S.2 (17.6.2015)], které nemám důvod zpochybnit, se přikláním k závěru, že
 • na Slánské hoře herbicidy použity nebyly
 

Miloslav Nič
STAN
čtvrtek 4. června 2015

Na přírodní památce Slánská hora použity herbicidy kvůli Via ferrata?

Právě jsem otevřel
http://diskuze.slansko.cz/politika-politici/zastupitelstvo-mesta-aneb-to-jsme-to-dopracovali

a našel příspěvek od uživatele whitejoker - 13:21 (vím, kdo tuto přezdívku používá a mohu potvrdit, že včera byl na otevírání Via ferrata přítomen, protože jsem však s ním nekomunikoval, nebudu jméno uvádět, pokud se sám neozve).

Text zní takto:

---
Problém s (chráněnými) kytkami na Slandě v místech kde vede via ferata je definitivně vyřešen. Už nikdo nemůže mít blbé kecy, že lezecká trasa vede přes lokality chráněných rostlin.

Všechny rostliny v okolí lezecké trasy zázračně zhnědly a chcíply. Kupodivu jinde rostou vesele dál, takže to nejspíš nebude suchem. Takže pokud někdo prohlašuje, že via ferata vede přes stanoviště zvláště chráněných rostlin, tak lže.

---

K textu jsou přiloženy fotografie, které bez dovolení přetiskuji dole (ale domnívám se, že whitejoker nic namítat nebude, a byly publikovány  na veřejné diskuzi).

Vyzývám tímto článkem radu města, aby okamžitě začala jednat, a toto podezření ověřila. Vyčítám městské radě mnohé věci, ale nemyslím si, že o případném nasazení herbicidů něco vědí.

Radní také dobře vědí, jaké je na mne spojení. Pokud nebudou oznámeny hodnověrné kroky k prošetření celého případu v nejkratší možné době, obrátím se v pondělí na inspekci životního protředí.

***
Dopsáno 17.6. 2015:
- na základě vyjádření odboru životního prostředí [P.S.2 (17.6.2015)], které nemám důvod zpochybnit, se přikláním k závěru, že
 • na Slánské hoře herbicidy použity nebyly
 


Miloslav Nič
STANP.S.1(5.6.2015):
Pan radní Hůla požádal odbor životního prostředí, konkrétně dnes Ing.Čečrdleho, aby se tímto obviněním (použití herbicidů u via ferrata na Slánské hoře) zabývali, odebrali vzorky a nechali udělat rozbory popř. zvolili jiný postup dle svého uvážení, aby bylo možné použití herbicidů v uvedených místech potvrdit nebo vyvrátit.
Já vyčkám na výsledky rozboru, a ať již budou negativní nebo pozitivní, zveřejním je zde na blogu.

P.S.2 (17.6.2015):

Dnes jsem obdržel od pana Hůly vyjádření odboru životního prostředí:

===
Na fotografiích prezentované rostliny jsou kapradiny, konkrétně Osladič obecný. Pokud pomineme pro život kapradiny velmi nepříznivý vliv teplého a suchého počasí a vliv zvýšení množství osluněných ploch z důvodu vymýcení dřevin v blízkém okolí, nelze přehlédnout stanoviště s totožným jevem (odumřelých částí rostlin osladiče) na exponovaných částech vrcholu,
nacházející se ve větší či menší vzdálenosti od již zmiňované Via ferraty.
     
Osladič není v ČR ohroženým druhem ani vyjmenovaným předmětem ochrany přírodní památky Slánská hora.  Pokud by někdo opravdu poškozoval rostlinu záměrně, musel by zřejmě použít selektivní herbicid s aplikací na list, jelikož ostatní druhy vegetace, rostoucí v těsné blízkosti kapradin, včetně zákonem chráněné Tařice skalní, poškozeny nebyly.
 
     Na vzdory podnětům, které poukazují na možnost úmyslného poškození rostlin herbicidy, jsme na základě prohlídky na místě nebyli přesvědčeni o oprávněnosti tohoto tvrzení.

===


středa 3. června 2015

Slavnostní otevírání Via ferrata: Budovali jsme to načerno! Bouřlivý potlesk.

Před chvílí jsem se vrátil z otevírání Via ferrata na Slánské hoře. Ještě před jejím otevřením jsem se dostal do diskuze s panem Bělinou, který stezku budoval (a kterému jsem v přítomnosti svědků opakovaně zdůrazňoval, že jsem z opozice, a ať skutečně zváží, co mi říká).

Na moji otázku, kdy ferratu stavěl řekl, že si přesně nepamatuje, ale bylo to buď v únoru nebo v březnu (připomínám, že o povolení se žádalo 23. března 2015).

Ale i kdyby mi nikdo nevěřil, zajisté existuje záznam oficiálního projevu pana Běliny, ve kterém hrdě zaznělo, že to budoval načerno, a že je to dobře. Načež se ozval bouřlivý potlesk. 

Domnívám se, že v audienci byli, s výjimkou pana starosty, všichni radní, čímž ovšem netvrdím, že všichni bouřlivě tleskali. Vím minimálně o jednom, který se tvářil stejně kysele jako já.

Z dalších zajímavostí:
 • v projevu pana zastupitele Richtra zaznělo:  "tato akce byla určena pro pár kamarádů, ale jsou přítomni lidé, které nikdo nezval"
  • akce se konala na veřejném  prostranství
  • bohatého občerstvení se nikdo z nezvaných hostů ani nedotkl a neměl v úmyslu se dotýkat
  • a z přítomnosti hokejistů (včetně našeho NHL zástupce Jiřího Tlustého), krajského funkcionáře ODS, radních a dalších hostů usuzuji, že to bylo zcela oficiální zahájení, a nikoliv soukromá oslava pro pár známých
  • v poděkování byla rovněž zmíněna významná pomoc Technických služeb. Je vidět, že některé akce mají vyšší prioritu než sekání trávy.
 • kdo jiný mohl moderovat, než pan poslanec Berkovec, který se již osvědčil při otevírání Parkovacího domu. Uvidíme, jak dlouho mu nadšení vydrží tentokrát.  
 • Při odchodu jsme se šli s manželkou podívat na horní konec cesty, a protože jsme uslyšeli cinkání, počkali jsme na první horolezce. 
  • S panem Romanem Kozelkou jsme se dali do řeči. Zjistil jsem, že lano musí bohužel zůstat stříbrné, protože případný nátěr černou barvou by nevydržel zatížení, že uznává, že to esteticky nevypadá dobře, ale že se domnívá, že okolní příroda ani skála nebudou poškozeny, a že o lezeckou cestu usiloval již před 10 lety. 
Každopádně,  via ferrata byla zprovozněna, město za ni přebírá plnou odpovědnost a očekávám, že koalice splní své sliby, a seznámí nás s tím, kolik údržba bude stát.

Mluvil jsme také s panem tajemníkem Herčíkem o mé žádosti o poskytnutí informací o Via ferrata na základě zákona 106/1999 Sb. Potvrdil mi, že moji žádost obdržel, že ji nemusím dávat na podatelnu, a že již má materiály připraveny.

Osobně jsem smutný, že na krásné skále máme stříbrný hromosvod, všiml jsem si, že přítomné děti z horolezeckého oddílu se na lezení na ferratě těšili, domnívám se, že lano je natolik nízko nad zemí, že bude lákat k lezení i děti a mladíky, kteří nejsou připraveni a vybaveni, a že  občas bude lano ukradeno. Vše ukáže čas.

Jsem si ale jistý, že při budování Via ferrata se postupovalo v rozporu se zákonem, a po dnešních projevech si nedovedu představit, že by si nějaký radní či zastupitel odvážil tvrdit, že to není pravda.
Miloslav Nič
STAN


úterý 2. června 2015

Utajené otevření Via ferrata na Slánské hoře ve středu 3. června 2015 - 16.00?

Před chvílí jsem obdržel zprávu, že "Via ferrata na Slánské hoře" má být údajně otevřena již zítra (ve středu 3. června) v 16:00.

 • nepodařilo se mi nikde najít pozvánku či zmínku  o jejím otevření
 • nejsem si vědom toho, že by rada schválila provozní řád (dostupné zápisy nic takového neuvádějí)
 • a hlavně, na posledním zasedání zastupitelstva vedení města na přímé dotazy uvádělo, že datum otevření není stanoven.

Nicméně, v hlavě mi vrtá jedna věc: v publiku jsem na pondělní části zastupitelstva zaslechl, že na otevírání Via ferrata na Slánské hoře za 14 dnů prý zvalo rádio Relax, a tomu by termín odpovídal.

A tak se půjdu zítra odpoledne přesvědčit sám. Slandu mám moc rád a vůbec mi nebude vadit, když se z podezíravé obchůzky stane příjemná procházka.

Miloslav Nič
STAN

P.S. 20:00 - Pan radní Hůla mi na FB potvrdil, že se skutečně zítra Via ferrata otevírá a že rada schválila provozní řád 27.5. 2015 (tento zápis ještě není zveřejněn)

Velmi děkuji panu Hůlovi za tuto informaci a oceňuji, že se v mezích svých možností snaží o dění ve vedení města poctivě informovat.

Tím spíše se ale ptám těch, co na zastupitelstvu odpovídali, že termín zprovoznění není znám:
 •  Proč nám neustále lžete? 


P.S.2 - I když to z mé otázky přímo nevyplývá, i já ji vnímám tak, že zahrnuje vedení města. Proto i zde publikuji svůj příspěvek na diskuze.slansko.cz po té, co jsem měl možnost seznámit se s oficiálním i neoficiálním zvukovým záznamem:

Občan mi zaslal vlastní kopii záznamu.

Poslechl jsem si diskuzi o Via ferrata z oficiálního záznamu i z plného záznamu, ve kterém je někdy rozumět i hlasům mimo mikrofon:

* záznam na mikrofon je stejný v oficiálním i neoficiálním záznamu (to jsem osobně nikdy nezpochybňoval). Záznam neoficiální obsahuje i hlasy, které by měly být součástí zázamu. 

* Domnívám se, že jsem udělal chybu, že jsem přisuzoval výrok o tom, že se neví, kdy bude otevřena Via ferrrata panu starostovi:

- podle mého názoru jsem si v paměti odnesl výrok pana Richtra (je i v oficiálním záznamu):
* Do několika týdnů by mělo být hotovo a zpětně jsem  se domníval, že to řekl pan starosta

* ze záznamu je velmi těžké poznat autory hlasů mimo mikrofon, ale domnívám se, že se zřejmě jednalo u většiny odpovědí o pana Richtra případně Grohmanna,

zřejmě i další odpovědi, které jsem v paměti považoval za odpovědi pana starosty pocházeli od nich. Domnívám se, že odpověď pana starosty na moji jasnou otázku "odpovím písemně" mne podráždila natolik (jak je i ze záznamu znát), že moje paměť přičítala potom řadu odpovědí jemu.

na řadě je tedy otázka:
- Domnívám se stále, že nám pan starosta o Via ferrata lže?

moje odpověď: Ano, domnívám

Miloslav Nič

pondělí 1. června 2015

Otázky stále bez odpovědí aneb proč se jednání zastupitelstva prodlužují

Když se chcete od nového vedení města Slaný dozvědět nějakou informaci, musíte se obrnit velkou dávkou trpělivosti. A počítat s tím, že na některé dotazy dostanete požadovanou odpověď až po půl roce či později. Obyčejná lidská slušnost sice velí, že na dotaz se má odpovědět, to však u většiny členů vedení našeho města neplatí. Je tedy potřeba dotazy opakovat, a to i přímo na zasedání zastupitelstva.   

Tento proces komunikace by bylo možné shrnout do věty: „Ptejte se mne, na co chcete, já však odpovím, jen když chci a komu chci.“ Taková věta – i když je zcela pravdivá - však nikdy z úst starosty či místostarosty nezazní. Místo ní jsou opakovány výrazy jako “k dotazům jsem již jednou odpověděl“, nebo „odpovím písemně”. Aby však mohlo být odpovězeno písemně, musí být i dotazy položeny písemně. Na e-maily není totiž často reagováno vůbec. 

Další písemné dotazy byly tedy položeny:
- - - - - - - - - - -

Vážený pane starosto,                            

musím se omluvit ze sobotního zasedání zastupitelstva města Slaný. Měl jsem do jednoho z bodů programu připraveno několik dotazů, které tedy podávám písemně:

1.  Na pondělním zasedání dne 25. 5. byly zcela odebrány přenosné mikrofony z lavic zastupitelů a k dispozici zastupitelům i veřejnosti zbyl zcela překvapivě pouze jeden mikrofon. Tím došlo k výrazným časovým prodlevám při diskuzi během všech programových bodů, a tedy i k časovému prodloužení doby celého zasedání.

Mohu Vás požádat o vysvětlení tohoto kroku?

2.  Opakovaně jsem Vás žádal o právní rozklad ke smlouvě, zakládající výkup „pozemků Netovická“ v částce 1.061.000,- Kč (druhá splátka kupní ceny). První splátka v ceně cca 500.000,- Kč byla zaplacena již v minulém volebním období. Město od stejného majitele tehdy vykupovalo pozemky, které potřebovalo pro ČOV a jeho požadavkem údajně bylo, že město musí vykoupit i parcely 383/9 a 383/10.

Tyto pozemky však údajně podléhaly přednostnímu odkupu státu a prodejem městu nebyla tato podmínka splněna. Již při projednávání rozpočtu někteří zastupitelé (mezi nimi i místostarosta P. Zlámal), nebyli nadšeni z tohoto kroku     a mluvilo se o právním posouzení smlouvy a nutnosti jejího naplnění.

Mohu Vás požádat o informaci, zda již byl právní rozbor zadán a kdy bude k dispozici jeho znění?

3.  Dne 5. 1. 2015 jsem Vám podal dotaz: „Jaká je výše vodného a stočného pro rok 2015, kdy byla projednána, schválena a kde a k jakému datu byla veřejně vyhlášena?“

Vaše odpověď ze dne 4. 2. zněla: http://www.svas.cz/vse-o-vode/cena-vody-ve-slanske-oblasti/cena-vody-v-roce-2015/)

Protože jste mi neodpověděl na dotaz, ale pouze mi zaslal odkaz na web, který ale mnou požadované údaje neobsahoval, opakoval jsem dotaz dne 3. 3. ve znění: „Odkaz neobsahuje žádné údaje kromě ceny. Kdy byla výše vodného a stočného pro rok 2015 projednána, schválena a kde a k jakému datu byla veřejně vyhlášena?“ Bez informací, na které se ptám, by totiž navýšení ceny vodného a stočného mohlo být zpochybněno.

Vaše odpověď ze dne 13. 4.:  „K dotazům číslo 1 až 9 jsem Vám již jednou odpověděl dopisem ze dne 4. 2. 02015“.

Již téměř 5 měsíců čekám na odpověď. Dotaz tedy v průběhu necelého půlroku podávám potřetí za sebou. Kdy byla výše vodného a stočného ve Slaném, platná pro rok 2015, projednána, schválena a kde a k jakému datu byla veřejně vyhlášena? 

Otázky i odpovědi, které – vzhledem k mé nepřítomnosti na zasedání -  nebudou součástí zvukového záznamu -  si dovolím následně zveřejnit i na některém z webových portálů, aby se s nimi mohla seznámit i veřejnost.

Často slýchávám věty o tom, jak se zasedání zastupitelstva neúměrně protahují a někteří z členů koalice, včetně Vás, z toho viní především mě a mé dotazy. Domnívám se, že kdyby bylo na dotazy (ať již pokládané ústně při zasedání zastupitelstva či písemně po jeho ukončení) odpovězeno již napoprvé a zcela komplexně, nebylo by nutné je podávat opakovaně.

S pozdravem

Slaný, 28. 5. 2015                         Pavel Bartoníček, zastupitel města
- - - - - - - - - - -

Otázky to opět nejsou nijak záludné a neměl by být problém na všechny tři pravdivě a bez delší časové prodlevy odpovědět. Pokusí se pan starosta odpovědět do pár týdnů, v zákonné lhůtě do 30 dnů, nebo opět poruší zákon o obcích a odpoví až po 30 dnech? Nechme se překvapit.   

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

Máme trávy po krk (doslovně) a další otázky

Se svolením pana Pospíšila přetiskuji dopis, ze kterého na sobotním zasedání zastupitelstva četl pan Širc:


zastupitel Libor Pospíšil (Volba pro Slaný):

Dobrý den,

s politováním jsem nucen se omluvit ze zítřejšího konání zastupitelstva z neplánovatelných služebních důvodů. Jelikož jsem měl příspěvek do programu diskuze, dovoluji si současně vznést dva dotazy na pana starostu:

1. „Jakým způsobem bude nadále jednáno se zástupci místních částí? Bude v nějaké pravidelné periodicitě svoláváno jednání zástupců místních částí se starostou města a vedoucími jednotlivých odborů, kde bude možno vznést požadavky k jednotlivým oblastem, anebo mají zástupci místních částí řešit problémy přímo s jednotlivými odbory? Jednání bylo za celou dobu svoláno pouze jednou a to bez účasti pana starosty. 


Od zvolení nových představitelů města se konkr. v Dolíně přestala na obecních pozemcích sekat tráva (letos ještě nebyla provedena žádná seč a výška trávy již bezprostředně ohrožuje bezpečnost lidí při přecházení vozovky a při vyjíždění na silnici z bočních ulic) a

žádosti o podporu veřejných akcí, adresovanou emailem panu starostovi dne 29. 4. 2015 nejen že nebylo vyhověno, ale na žádost nebylo ani odpovězeno a na dotazy obyvatelů o dalším dění v místních částech se tak velmi těžko odpovídá.“

2. Z jakého důvodu marně uplynula 30denní lhůta pro vyřízení žádosti o podporu veřejných akcí v Dolíně a na žádost, odeslanou 29. 4. 2015 v 07:04 hodin a prokazatelně doručenou nebylo žádným způsobem reagováno? Jakým způsobem mají zástupci místních částí s představiteli města komunikovat, aby dosáhli požadovaných odpovědí?

Děkuji.

Moc se omlouvám všem, kterým posílám email v kopii, ale chci kohokoli v Vás požádat, zdali byste byli ochotni mé dotazy vznést na jednání zastupitelstva, aby dotazy a odpovědi byly zmonitorovány a přepsány do zápisu z jednání. Předem moc děkuji.