úterý 26. května 2015

Via ferrata aneb otázky bez odpovědí

Slánská via ferrata se v podání některých členů koalice stává nekonečným příběhem, kde se kupí otázky, ale nepřicházejí odpovědi. Ani na posledním zasedání zastupitelstva dne 25. května tomu nebylo jinak. Zcestovalí jedinci znají přístup národů, kde na jakoukoliv činnost je odpověď maňana. Slovník cizích slov (http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/manana) tento výraz vysvětluje jako odkaz mluvčího pro odklad věci, povinnosti, úkolu k vyřízení na zítra, na později, nebo na nikdy. Jde o výraz vědomé nedbalosti či špatné organizace práce, není však ekvivalentem českého lidového "nestíhám".

Ve Slaném začíná být výraz maňana nahrazován slovy “odpovím písemně”. Včera si tato slova na zasedání zastupitelstva oblíbili starosta P. Zálom a zastupitel M. Grohmann. Aby mohlo být odpovězeno písemně, musí být i dotazy položeny písemně. 

Byly tedy položeny:
----------
Vážený pane starosto,

na včerejším jednání zastupitelstva města Slaný jsem byl při svých dotazech k bodu č. 9 – „Informace o budování zajištěné cesty (via ferrata) na přírodní památku Slánská hora” odkázán na písemné zaslání dotazů a jejich následné zodpovězení písemně.

Přestože se domnívám, že na většinu dotazů mohlo být odpovězeno již během projednávání tohoto bodu, nebudu spekulovat, zda jde o obvyklou neochotu a obstrukci vedení města, nebo jen o Vaši neznalost, a podávám dotazy písemně:

1. Zastupitel T. Richtr se přiznal k autorství písemného materiálu, který byl 23. 4. distribuován na zastupitelstvu v materiálech pro veřejnost a zastupitelé ho obdrželi až v podkladech pro jednání dne 25. 5. 2015. Proč v tomto materiálu nebyl uveden jako zpracovatel a tato informace byla držena v tajnosti?

2. Kdy jste byl Vy osobně s tímto materiálem seznámen?

3. Proč nebyl materiál, obsahující informace více než měsíc staré, pro zasedání zastupitelstva dne 25. 5. doplněn o aktuální informace?

4. Kdy započaly práce na via ferrata ve Slaném?

5. Kdo a kdy za město Slaný oslovil p. K. Bělinu, který via ferrata v terénu Slánské hory provedl?

6. Kdy byli do těchto aktivit zapojeni zaměstnanci města Slaný, resp. městského úřadu?

7. Kdy jste pověřil prací na tomto “projektu” manažera rozvoje města M. Grohmanna?

8. Mohu požádat o poskytnutí písemných stanovisek pracovníků městského úřadu, s nimiž byl záměr konzultován?

9. Kdy přesně – a s jakým datem platnosti - obdrželo město potřebná povolení pro tvorbu i provozování via ferrata od krajského úřadu – tedy souhlas s výstavbou i horolezectvím?

10. Jedná se o akci města, jak bylo včera naznačeno, nebo o akci soukromého investora, jak tvrdí zastupitel T. Richtr s doplněním, že veškeré věci financoval on sám sponzorsky?

11. Jde-li opravdu o akci soukromého investora, který po dokončení vše předá městu, proč byli do procesu výstavby a získání potřebných povolení zapojení nejen zaměstnanci městského úřadu ale i Vy sám?

12. Kdy přejde via ferrata do majetku města a v jaké pořizovací ceně?

13. Kdo za město podepsal, či podepíše předávací protokol při předání do majetku města?

14. Který odbor města bude mít tento majetek a jeho údržbu na starosti?

15. Kolik činí předpokládaná cena roční údržby via ferrata a co vše bude v této souvislosti udržováno (mluvilo se např. o informačních cedulích,  lavičkách a dalších plochách u paty Slánské hory)?

16. Splňuje via ferrata veškeré potřebné normy i podmínky z povolení krajského úřadu  pro její výstavbu i provozování?

17. Na via ferrata není možné lézt bez patřičného vybavení. Kdo, za jaké ceny, kde (v jakém místě) a v jaké “otevírací době” bude toto vybavení půjčovat Slaňákům, kteří budou chtít na via ferrata lézt?

Protože otázky budou na záznamu ze zasedání zastupitelstva, ale odpovědi se na nahrávce neobjeví, dovolím si je následně zveřejnit i na některém z webových portálů, aby se s nimi mohla, alespoň touto formou, seznámit i veřejnost.


S pozdravem

Slaný, 26. 5. 2015 Pavel Bartoníček,       zastupitel města

----

Otázky nejsou nijak záludné a v případě předem připraveného projektu ani nijak neobvyklé. Neměl by tedy být problém na všechny podrobně a pravdivě (tedy bez vytáček) odpovědět. Pokusí se pan starosta odpovědět počátkem června, v zákonné lhůtě do 30 dnů, nebo opět poruší zákon o obcích a odpoví až po 30 dnech? Nechme se překvapit.   

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

2 komentáře:

 1. Budou obdobné otázky položeny k současné situaci parkovacího domu s jasnou návazností na celou historii tohoto zařízení?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Domnívám se, že by Vám nic nemělo bránit tyto otázky položit, jestli Vás "současná situace parkovacího domu s jasnou návazností na celou historii tohoto zařízení" opravdu zajímá.

   Pavel Bartoníček

   Vymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného