sobota 30. května 2015

On-line zápis 10. zastupitelstva - sobota 30. květen 2015 - část druhá

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 • Zastupitelstvo se schazi. Myslím ale, že magické hranice 14 dosud nebylo dosaženo
 • Tak už přichází další, takže hranice padla.
 • Mikrofon od začátku stojí v rohu, na stolech je nevidím
 • 8:07 starosta začíná, přítomno 15 zastupitelů
 • Bod k projednání: kontrolní výbor
 • Rubik (předseda kontrolního výboru): úvod Zlámal: zastupitelstvo podle mne nemůže schvalovat zápisy.
 • Namítá na zápis: nepřiložena prezenční listina, chybí ověřovatel, výbor stanovil plán kontrol, kontrola městské policie široký pojem
 • Kontrola úseku rozvoje města příliš široká.
 • Rubik: prezenční listina je zde, rozdám, opomněl jsem přiložit, dříve byl vždy podepsán jen předseda, mohu i ověřovatele, pokud chcete
 • Rubík: kontrolní výbor může ze zákona vše, co je v samosprávě, na rozvoji města zejména kontrola časových plnění
 • Hrabánek: příliš jsem nepochopil, proč náhle se zajímáte o kontrolní výbor podrobněji, než kdykoliv jindy
 • Richtr: výběr témat, kontrolní výbor je výběr partičky, politické zadání, jsou mnohem podstatnější
 • Peška: číslovat zápisy, neschvalují se zápisy, neuvědomění si funkce kontrolního výboru, dodržování samostatné působnosti
 • Peška: jaké zákony budete kontrolovat ? Nevím co je úsek rozvoje města
 • Rubík: kontrolujeme všechny zákony, musí dodržovat všechny zákony
 • Zlámal: nevím co je kontrola městské policie, chci vědět u všeho dopředu, co chcete kontrolovat
 • Navrhuje neschválit, protože není specifický
 • Hrabánek: budeme specifikovat finanční výbor? Schválen posledně, tam nic specifické nebylo. Já s kontrolou 3. školy nemám problém
 • Nechte pracovat kontrolní výbor jak má, nebo ztratí smysl.
 • Rubík:specifikují kontrolu úseku rozvoje města: kontrola termínu, mám načteny metodické pokyny, když neschválíte, nemůžeme jen na městskou policii
 • My přece nejsme represivní orgán, výstupy sami schvalujete. Bez schválení nemůžeme jen městskou policii
 • I tam chceme jen navázat na finanční výbor.
 • Zlámal: setkání v sobotu proto, že se bavíme o nesmyslech, je to kvůli vám a Bartoníčkovi,
 • Koryta: člen kontrolního, úsek rozvoje města padl, v diskuzi takto ne, není dobře formulovaný
 • Hrabánek: můj dotaz přece zněl, zda budeme revokovat zápis finančního výboru, jaký je rozdíl mezi 3. základní školou a kontrolou kontrolního?
 • Richtr: exhibice Hrabanka, u mne to nebyl návrh
 • Peška: zápis má vady, Rubík si vymyslel, mám pochybnosti, nikdo neověřil
 • Zlámal: já nerozumím, co bude kontrolovat na městské policii, není mi to jasné,
 • Rubík: Peškovi snad ani nemusím odpovídat, je to stejné jako u finančního, kontrolujeme zákonnost
 • Zlámal: chci vědět konkrétně městskou policii. Co budete kontrolovat.
 • Hula: na městskou policii nemá podle mne nárok kontrolovat, chybí mi tam pokuta za park. dum
 • Rubík: městská policie je jediná, kde nemáme právo, když tedy nechcete, vyškrtněte, to můžete
 • S parkovacím domem nemám problém zařadit.
 • Zlámal: když specifikujete městskou policii
 • Peška: musíte oznámit, co kontrolovat. Doporučuje schválit kontrolu usnesení, zbytek po přepracování
 • Hrabánek: budete chtít stejně specifikovat finanční? Pravomoce kontrolního jsou přece také jasné, najděte si na internetu.
 • Hlasování o kontrolním výboru, zatím schválit jen kontrola usnesení. Neprošlo.
 • Bod: kontrola pokuty za dodatek c.7 park dum, teď se zaseklo další diskuzí
 • Všichni se hlásí ke kontrole dodatku, Hrabánek navrhuje možná přidat i samotne výběrové řízení
 • Berkovec: at se prověří celý parkovací dům, Rubik: velká část toho spadala pod dřívější kontrolní výbor, ale prosím, nezahlte nás
 • Bod kontrola všeho parkovacího neprošel, i rada hlasu koalice zdržela
 • Kontrola dodatku c. 7 neprošla, zdržela se opozice,
 • Vyřazení městské policie, neprošlo, zdržela většina zastupitelů. Přeložit na příště celý program kontrol neprošlo.
 • Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy kontrolního výboru a schválení plánu kontrol. Neprošlo.
 • Začíná diskuze: Širc: bere mikrofon, jde k počítači, pro otázky zastupitele Pospíšila, poslal emailem
 • Otázka na zasedání místních části, sekání trávy další problém
 • Hercik: jednání s městskými částmi na 3 týden v červnu
 • Zlámal: trávu jsem urgoval
 • Pokračuje lovení mikrofonu kolem stolu. Tohle je opravdu nešťastné.
 • Teď se vysvětlují zase nějaké nezodpovězené maily do 30 dnů.
 • Hrabánek: proč odstraněn radar v Lotousi? Obyvatelé za něj děkovali.
 • Hercik: radar byl poškozen kamionem, bude vrácen po opravě
 • Hrabánek: na starostu , mail od občana ( anonym) menší četnost hlídek městské policie v okraj částech, kdy bude velitel (konkurs)
 • Jaký je stav početní, jaký je vozový park. Starosta: doneslo se ke mne, ze v autoservisu nějaká maličkost
 • městskou policii opustila jedna žena, přijali se dva muži
 • Hrabánek: Jak byli straznici přijati, jak byli vybíráni? Starosta: Byli přijati účastníci výběrového řízení na velitele městské policie, tak jsme je přijali,
 • Hrabánek: takže jste přijali lidi proto, že se účastnili výběrového řízení na velitele, na strážníka nikdo nevybral?
 • Občanka, bývalá vedoucí životního prostředí): dotaz na městskou radu, proč nebyli přijaty 2 pracovnice výběrovým řízením?
 • Hercik: interně nemusí, převod zaměstnanců. Občanka pokračuje: splňují zákonné požadavky? Herčík: zatím ne
 • Občan: kde jsou zastupitelé?
 • 9:21 konec zastupitelstva

1 komentář:

 1. Jakým způsobem bylo zasedání ukončené, jinak: bude náhradní?
  Kdo byli nepřítomní?
  R r

  OdpovědětVymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného