pondělí 25. května 2015

On-line zápis 10. zastupitelstva - 25. květen 2015 - část první

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 • Semester skončil, právě začíná přímý přenos 10 zastupitelstva:)
 • Ověřovatelé minulého zápisu (posledně neschválení): Peška, Matoušek. schváleno
 • Starosta: teď mikrofon pro všechny jen jeden, před stolem, zastupitelé nemají
 • Dnešní ověřovatelé: Hrabánek, Zíma. Přijato.
 • Bod programu: vyhláška alkohol, pro nesoulad s jinou vyhláškou staženo.
 • Nové doplnění: kontrolní výbor, zpráva o kontrole; úkol pro finanční, kontrola plesu
 • Bartoníček: zaslal jsem 3 body, nedostal odpověď, chybí 2 body z minulého zrušeného, chce znát důvody
 • Už je zcela zřejmé, proč je mikrofon vprostřed. Koalice se snaží co nejvíce buzerovat opozici, i způsoby, které zdržují. To nám to začíná.
 • Starosta: vše můžete v diskuzi. Bartoníček: nešťastné. Navrhuje další bod. Pamětní listy k 70 výročí.
 • Peška mluví bez vyzvání, jeho nikdo neupozorňuje. Starosta vše odmítá. Můj dojem: Koalice přešla k totální valce
 • Hrabanek: navrhuje vyřadit některé body, Hložek: upozorňuje, že neustále přenášení jednoho mikrofonu nedůstojné,
 • Navrhuje předřadit Husovu třídu, aby se určitě stihla
 • Většinou schváleno předřazení Husovy t., vyřazení jednacího řadu z jednání neprošlo.
 • Vyřazení komunálního odpadu (bod 6) z jednání: vyřazeno
 • Návrh Bartonickovi uložit seznam k ocenění: prošlo k zařazení do programu (15)
 • Zařazení do programu informace čistička odpadních vod: neprošlo
 • Hlozkuv návrh doplnění: úkol finanční výbor kontrola městského plesu - prošlo přes odpor vedení města(svobodní pro)
 • Stažení alkoholické vyhlášky odsouhlaseno, seznámení s činností finančního odsouhlaseno
 • Program schválen celkovým hlasováním (starosta musel být upozorněn, že musí nechat hlasovat)
 • Bod 1: projekt Husova ulice, Bartoníček technická: nejdříve bychom měli schválit zápis 8. Zasedání. Chyský: at řekne Bartoníček připomínky
 • Starosta: chce zase odsunout. Bartoníček: upozorňuje, že platí řád. Peška: pokud nedostal starosta připomínky, není co řešit
 • Bartoníček: radní Peška se mýlí, není nikde řečeno, že písemně starostovi.
 • Bartoníček: připomínky k zápisu 8, postupně prochází, zatím technické detaily
 • Stále Bartoníček: kdyby se vše předjednávalo, to by se ušetřilo času (neznám pozadí, ale dojem: koalice nechce nic  a pak jim to B. vrací
 • A odnášíme to my ostatní. Ověřovatelé nyní chtějí námitky písemně, probrat příště. Schváleno.
 • Bod 1: Husova, Grohmann: vysvětluje ( poznámka: už ani publikum,jak se zdá nemá materiály, jako dříve?) [pozn., dodatečná: po přestávce se objevily, buď je měl někdo u sebe v obecenstvu schované, nebo se opět projevilo,  že moje reportáže sledují i někteří zastupitelé :)]
 • Grohmann: doporučuje realizaci, i když dotace postupně klesá. Dlažba: nakoupena nová, stará zůstane pro rekonstrukce
 • Poslední možnost dotačního spolufinancování. Vícepráce: bude vysoký tlak, vysoutěžena cena na 60% původní zakázky.
 • Archeologický průzkum: zdržet může, ale je dohoda s poskytovatelem dotace, bude proplácení do konce roku, když nestihneme vše, dotace méně
 • Současná dotace 9 milionů. Hrabanek: v materiálech spousta historie, ale velmi málo faktů.
 • Širc: musí být do konce měsíce smlouva? Zaslechl jsem, že musí, jaký stav
 • Hložek: upozorňuje na nepřesnosti v materiálech, nesedí časové prodlevy, jsou enormní, budu ale podporovat tuto rekonstrukci
 • Grohmann: nové schválení proto, že bylo podmíněno , že když známá cena, musí se znovu
 • Realizace předpoklad 150 dnů, začátek druhá polovina června, konec tedy koncem listopadu
 • Financování zatím řešeno není, až padne rozhodnuti. Smlouva podpis plánována v půli června, jsme v pravidelném styku s poskytovatelem dotace
 • Duben 2014 nebyla schválena, až v červnu, tehdy dán investiční limit, nešlo splnit, proto se připravila jiná varianta kanalizace.
 • Kanalizace nepůjde hlavní stokou, oddělena dešťová a splaskova, půjdou jiným směrem, šlo snížení hloubky kanalizace, ušetřeno 6 milionů
 • Matoušek: neznáme vítěze, jak tedy můžeme znát cenu? Zatím jen odhady.
 • Grohmann: jediné hodnotící kriterium je cena, u těch, co splnili kvalifikační předpoklady.
 • Díky indiciim víme, která zvítězí, tedy je již nyní jasné, kdo vyhrál.
 • Bartoníček: informace Grohmann: nemám se čeho chytit, navýšení ceny evidentně nastane, půjde platit z dotace?
 • Grohmann: máme možnost do měsíce žádat změnu projektu, a tam i vícepráce, Bartoníček: jaká lhůta pro námitky?
 • Grohmann: ve 150 dnech není doba pro námitky, nelze čas předvídat. Bartoníček: harmonogram, v materiálu není
 • Proč tam není? Grohmann: popsán slovně, je tam těch 150 dnů Bartoníček: kdykoliv jsme měli harmonogram, byly tam kroky, teď jen 150 dnů
 • Zdroj financí v materiálech chybí, nejsou tam vynaložené náklady? Jaké jsou. Zlámal: 3 akce, rekonstrukce gynekologie, ČOV, ledová
 • Neznámé částky, až budeme vědět, tak upřesnime, pak vezmeme úvěr
 • Bartoníček: je zde cca 60 000 000, na účtech Starosta: to není zisk, to je to, co jste neproinvestovali, Bartoníček: a v nich je i toto
 • Bartoníček: přece musíte vědět, jaké máte limity, kolik chcete utratit
 • Zlámal: částku vám nevysypeme, cashflow, budeme znát a najíždět.
 • Peška dostává slovo, Ranková se hlásí, že byla dřív, starosta, ze určuje pořadí on
 • Peška: vždy se počítalo s úvěry, rada města čeká na rozhodnutí zastupitelstva
 • Bude třeba 25 milionů, možná méně. Nevíme, kolik budeme potřebovat.
 • Peška: na příští zastupitelstvo bude návrh, z čeho budeme investovat.
 • Ranková: starosta se chová jako hulvát. Když chcete něco schválit, tak to nepřipravte jako u piva.
 • Hložek: materiál není tak kvalitní, jak jsme byli u p. Grohmana zvyklí. Je to nejasné, jsme v mezifázi, asi se musíme sejít znovu brzy
 • Hložek: není možné něco jako důvěru vedení města, abychom se nemuseli sejít za týden? Finální zasedání ještě bude
 • Grohmann: scházíme se naposledy, pak už na radě
 • Širc: proč až teď, když od prosince? Grohmann: změna podmínek, museli jsme měnit rozpočty, proto zpoždění
 • Město na změnách financí vydělalo (peníze na ledovou plochu), ale zpozdilo ostatní
 • Grohmann: dřívější výdaje - okolo 8-9 milionů; záměr změněn systémem kanalizace, obchodníci budou informováni, nyní děláme soupis
 • Snížením výše dotace se snížilo riziko, Hrabánek: bylo zvykem, že se financování znalo předem, tehdy Peška hřímal, teď máme schvalovat
 • nevíme cenu, nevíme odkud, Starosta: já podepisoval zateplovani až v prosinci Hrabánek: to jste podepisoval dotaci, to je něco úplně jineho
 • Zlámal: musíme se ještě jednou sejít, nyní garantujeme 22 milionů, přesnou částku neznáme, financovat je jasné
 • Na úctu přebytek, zbytek z úvěru, předložíme až bude nutné. Ztotožňuji s Hložkem. Matoušek: Grohmann tedy říká, že se nesejdeme.
 • Peška: v lednu jsme schválili zařazení do přípravy, ted maximální castka
 • Přijetí úvěru bude schvalovat zastupitelstvo. Hrabánek: kam to tedy půjde, bude dělat rada nebo zastupitelstvo
 • Zlámal: až dá svolení zastupitelstvo, může rada jednat Bartoníček: čísla: max 22 milionů, pak 14 milionů, tedy celkem město 12
 • Pak ale věta, více práce do 30%, tedy schvalujeme záměr, pokud nebude úvěr, tak se tedy nedozvíme cenu za více práce?
 • Grohmann: nemám v rozpočtu, proto bude nutnost nového rozpočtového opatření
 • Hložek: vnímám obavy kolegů, že hlasováním pro se zbavime jakéhokoliv vlivu. Pojďme tedy dát strop, 22 milionů, tím zamezime obavám
 • Richtr: není vhodné stanovovat částky,(a zas tu máme útok na opozici, já už ho chválil, že to jednou neudělal:)
 • Hložek: když se to podaří realizovat, ale nechápu, proč se tak branis stropu?
 • Hložek: proč tam nemůžeme dát strop 22 milionů jako limit pro to, aby to nešlo do zastupitelstva
 • Grohmann: když bude strop, tak nebudeme stíhat. Schválen Richtruv návrh na ukončení diskuze.
 • Starosta: když jsme ukončili diskuzi, tak jsme ukončili (na námitku, že občané opět nebyli vyzváni)
 • Starosta odmítá umožnit Bartonickovi upřesnění Hlozkova návrhu, protože mu v tom zabránilo ukončení
 • Hložkuv návrh nebyl přijat. Původní návrh schválen, tedy bez limitů.
 • Bod, jednací řád: předkládá Peška, jako navrhovatel
 • Hrabánek: vy je ten nám posílal návrh se zapracovány mi požadavky? Já nic nedostal? Peška: sekretariát
 • Matoušek: jednací řád jak pejsek a kočička, když teď přijmeme, tak např.
 • Hůla: nový řád, umožní materiály pro občany
 • Chyský: navrhuje změnu v bodě ukončení projednání po 5 hodinách, aby se dokončil bod. Také aby byli vyzváni občané.
 • Pospíšil: je tam řada problémů, navrhuje toto použít jako pracovní návrh, a odsouhlasení na příštím.
 • Bartoníček: byl jsem i na první schůzce, stále tam podle mne zůstalo radu problémů. Když jsem byl na úřadě vlády, měli jsme i vnější řízení
 • Zatím prošlo radou, tedy vnitřní, chybí vnější. Pokud budeme řešit nyní, tak zmatek, podporuje odložení. Jsou tam i překlepy v paragrafech
 • Starosta se chová naprosto nepristojne. Poslechnete si to. Nerad bych špatně tlumočil.
 • Peška: každého jsem vyzýval. Rekapituluje proces.
 • Každý měl možnost se vyjádřit, mohli jste celých 10 dnů. Mluvíte obecně.
 • Nic jste nedělali, vnímám to tak, že chcete exibovat
 • Hložek: nikdy jsem nedostal nic, až verzi pro zastupitelstvo. Jak jsem se měl vyjádřit?
 • Hložek: jednací řád mám pocit nedemokratický. Je to nešťastné.
 • Hložek: nutnost nahlásit odchod na 5 minut. Budou zde šachové hodiny?
 • Pospíšil: já nevystoupil s tím, že odsuzuji, ale jsou tam prostě věci, které nejsou dobře.
 • Pospíšil: upozorňuje na to, že cokoliv řekne, tak je hned použito, jako by chtěl útočit.
 • Richter: obdivoval jsem dr. Pešku, že se do toho pustil, já tušil, jak to dopadne
 • Richter: Jediné, co můžeme, je omezit vše časem a počtem. Pripominky nemají úroveň.
 • Hrabánek: klade otázky z jednaciho radu. Neni v rozporu s metodikou? Peska: já ne formuloval.
 • Peška: způsob hlasování, jsem bytostně přesvědčen, že vynechání nezdržel není v rozporu.diskutoval s obcany
 • Je nepodstatné, kdo je proti, kdo se zdržel.
 • Matoušek: navrhuje hlasovat o Pospíšilove návrhu o odložení
 • Bartoníček: já po schůzce dostal přepracovaný návrh s poznámkou neposilat. Kolegové se opravdu dozvěděli vše až z materiálu.
 • Cílek: podpora návrhu Pospíšila
 • Matoušek: navrhuje přerušení diskuze, hlasovat o odložení, a když neprojde, pak obnovit diskuzi.
 • Hložek: rovněž podporuje odložení, s časovým termínem.
 • 15 minutová přestávka. Starosta: návrh na odložení. Současný jako pracovní. Posílat Hulovi. (na upozornění že Peška, koalice volá změna)
 • Připomínky do 8.6, vypořádat do 15.6.
 • Výsledek hlasování: 17 pro. Odložen na příště.
 • Bod ledová plocha: Grohmann, uzavření smlouvy, probíhaly přípravné práce, vypuštění čpavku
 • Promítán postup prací na stadionu, půda postupně rozmrzá
 • Hložek: jaká firma? Odpověď: konsorcium 3 firem, Energie Báňská Kladno
 • Grohmann: nevíme o žádných změnách projektu. Samozřejmě, může se ještě stát. V nejbližší době máme obdržet více práce.
 • Bod gynekologické oddělení rekonstrukce: Grohmann- zhotovitel vybrán, společnost Konsit, Praha 6, 14 410 000 Kč
 • Zahájení asi 6-10 červen. Po dobu realizace asi propad výkonů, suplování v jiných odděleních
 • Matoušek: dotaz na výběrove komise, zjistil, že obesíla externí firms
 • Grohmann: dříve dělala firma, potom nějaký čas my sami, teď jsme jedno zadali na klíč externí firmě
 • Firma Otydea (nebo tak nějak), dělá gynekologické oddělení
 • Hrabánek: jaký je podíl města/nemocnice. Grohmann: nižší cena, ale zase jiná dotace , takže zůstává 8 milionů
 • Bod: meziobecní spolupráce , rozšíření o potoky a protipovodňové opatření
 • Seifertova, přemyslovské Čechy: projekt pro celé Slánsko, integrovaný projekt, dotazníky školství, vše jde jen skrz rozpočet, město neplatí
 • Hložek: je tam něco o přechodech v Jablonci, Starosta: asi v tiskárně se popletlo, to nepatří, Hložek: já myslel, že materiály se kontrolují
 • Seifertova: vypracována strategie, která se může použít pro řadu věcí, např. granty
 • Nebude třeba znovu vypracovávat pro další granty.
 • Hrabánek: chybí nám tam přílohy, které jsou v materiálu uvedeny,
 • Bartoníček: kdo je garantem, kdo v pracovních skupinách, kde jsou výsledky?
 • Seifertova: garantem město Slaný, tedy zodpovídá slánský starosta, koordinátor já, analytik a další člověk (jména jsem ne zachytil)
 • Bartoníček: tedy kdo je garantem za jenom město, ne celé území? Kdo je za nás v pracovních skupinách
 • Starosta: výstupy od 16. dubna, garanti vedoucí odborů
 • Bod přemyslovské Čechy schváleno
 • Bod: nově navržen, pamětní diplomy k 70 výročí konce války, pověření Bartoníčka se Sikorsky přípravit. Schválen
 • Bod: činnost finančního výboru, Chyský, sešel se 2. dubna, městská policie, 3.ZŠ, muzeum
 • Chyský: městská policie už proběhla, další se chystají, jsme trošku ve skluzu
 • Šmehlík: plán práce se musí na rok schválit Chyský: tak jsme tam byli zbytečně, když neschvalite? Šmehlík: zbytečně
 • Hůla: upozorňuje na metodický pokyn ministerstva, že u finanční a kontrolní výbor není předběžné schválení zastupitelstvem nutné.
 • Peška: zákon o obcích, že plní úkoly. Musí. Rubík: já taky studoval, plní úkoly, a další vyplývající za zákona. Takže ne vše zastupitelstvo
 • V červnu navrženo přidat i městský ples. Plán finančního výboru schválen.
 • Bod: rozpočtová opatření. Hrabánek: stále tam chybí opatření z minulého období, některé stále nejdou splněny
 • Materiál vypadá krásně, ale ve skutečnosti tam řada věci chybí. Např. úkol ohledně kompenzace dopravců, chybí Terra prosperita
 • Co tedy materiál obsahuje? Chvíle pauzy, místostarosta Zlámal hledá materiál
 • Zlámal: já bod přečtu, čte, usnesení odložení, já vlastně nevím, o čem informovat, nic jsem nenašel
 • Hrabánek: byl nekvalitní, měl být příště, ale nebyl, takže nesplnění úkolu; starosta: kompenzace dopravců, už to po nás není
 • Richter: na opozici: potrefena husa, zloděj chytá zloděje, pokrytectví (obsah jeho celého příspěvku, opravdu)
 • Bartoníček: věcí, které nesplníte je tolik, že nemá cenu bazirovat na tomhle
 • Peška: tak se stalo, soustředme se na pár problémů. Vyzývá kontrolní výbor k závěrům.
 • Zlámal: žádal jsem vás, ať mi dohledaji, ale nedohledali, ještě chvíli argumentuje
 • Ranková: když někdo dostane úkol, tak se má říci splnil/nesplnil. Proč tady není nikdy normální jednání
 • Rubík: tak nám zadejte úkol. Zlámal: to je v novém odloženem řadu (nebi možné starém, nebylo zcela jasné)
 • Bartoníček: starý, platný řád jasně říká, dělá rada. Dříve vždy toto tvořil tajemník. Když jsem já skončil, vše jsem předal.
 • Prošel jsem své soukromé podklady, a tam jsem je nenašel. Podívejte se do starých rady
 • Hložek: bývala praxe, tajemník průběžně jednou za 2 měsíce, přehled nesplnenych úkolů, když nešlo splnit, jsme informovali zastupitelstvo
 • Hůla: v zákoně o obcích jasně psáno, že to připadá kontrolnímu výboru
 • Bod Via ferrata: Bartoníček: kdo zpracoval materiál, byl už v materiálu pro veřejnost, kde je aktuální informace
 • Kdy začali práce? Jaké jsou předpokládané náklady?
 • Grohmann: poslat písemně, neznám datumy, mohu písemně
 • Bartoníček: na řadu otázek nejsou žádné datumy, to prostě víte
 • Grohmann: shrnutí procesu schvalování procesu. V současné době souhlas k horolezectví. Ferata povolena 3 týdny. Vše ostatní zaslat
 • Matoušek: to je přece dětinské, odmítat dat zpracovatele. Richtr: materiál jsem dělal já, je z minula,
 • Šmehlík: k těm jeho dotazum, na vše musí být písemná odpověď, pletete si zastupitelstvo s grilováním, bylo to provokativní
 • Via ferrata, pohovorte s lidmi, my to chceme.Je tu fun klub, který nesouhlasí
 • Šmehlík: vaše otázky hranicí s urážkou osobnosti. Rubík: na zastupitelstvu bod , o kterém víme týdny, přesto zase nikdo nemá odpovědi
 • Rubik: zákon o ochraně přírody porušení, vy to víte, do doby rozhodnutí se nic provádět nesmělo. Krajský úřad povolení k 23. Dubnu
 • Ve svolení krajského úřadu, nepovolena turistická trasa, zakázány stanoviště s tarici
 • Natáhli jste lana jinde, mám fotografie s tarici na tom místě. Porušujete zákon. Pokuty inspekce životního prostředí desítky tisíc
 • Navrhuje pozastavení provozování. Peška: vyzývá k hlasování prodloužení.
 • Neprošlo. Bude se končit za 15 minut.
 • Hložek: spadalo pode mne hřiště, museli jsme rušit jen kvůli potenciálnímu nebezpečí. Jaké tam bude zabezpečení.
 • Hrabánek: započítává se přestávka? Starosta: ano Hrabánek: stavba je povolena, kdo zodpovídá, všiml si tam dětí
 • Richtr: poslechnete si, tohle já fakt nemůžu komentovat, tento vstup příliš legrační:) tedy kdyby to nebyl zastupitel a právník
 • Rubík: přišel úředník, na nic jste nečekali, na povolení
 • Rubík: existuje plán péče, ale to tam není, co jste říkali.
 • Hrabánek: kdo zodpovídá za úraz na via ferrata ? Bartoníček: jsem konsternovan, když odpověď Grohmann ten kdo spadne
 • Bartoníček:: zvažte usnesení rady o pozastavení, porušujete zákony,
 • Pozastavení via ferrata hlasování, návrh nepřijat, a protože počet zastupitelů nepoklesl, pokračování v sobotu

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného