sobota 30. května 2015

On-line zápis 10. zastupitelstva - sobota 30. květen 2015 - část druhá

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 • Zastupitelstvo se schazi. Myslím ale, že magické hranice 14 dosud nebylo dosaženo
 • Tak už přichází další, takže hranice padla.
 • Mikrofon od začátku stojí v rohu, na stolech je nevidím
 • 8:07 starosta začíná, přítomno 15 zastupitelů
 • Bod k projednání: kontrolní výbor
 • Rubik (předseda kontrolního výboru): úvod Zlámal: zastupitelstvo podle mne nemůže schvalovat zápisy.
 • Namítá na zápis: nepřiložena prezenční listina, chybí ověřovatel, výbor stanovil plán kontrol, kontrola městské policie široký pojem
 • Kontrola úseku rozvoje města příliš široká.
 • Rubik: prezenční listina je zde, rozdám, opomněl jsem přiložit, dříve byl vždy podepsán jen předseda, mohu i ověřovatele, pokud chcete
 • Rubík: kontrolní výbor může ze zákona vše, co je v samosprávě, na rozvoji města zejména kontrola časových plnění
 • Hrabánek: příliš jsem nepochopil, proč náhle se zajímáte o kontrolní výbor podrobněji, než kdykoliv jindy
 • Richtr: výběr témat, kontrolní výbor je výběr partičky, politické zadání, jsou mnohem podstatnější
 • Peška: číslovat zápisy, neschvalují se zápisy, neuvědomění si funkce kontrolního výboru, dodržování samostatné působnosti
 • Peška: jaké zákony budete kontrolovat ? Nevím co je úsek rozvoje města
 • Rubík: kontrolujeme všechny zákony, musí dodržovat všechny zákony
 • Zlámal: nevím co je kontrola městské policie, chci vědět u všeho dopředu, co chcete kontrolovat
 • Navrhuje neschválit, protože není specifický
 • Hrabánek: budeme specifikovat finanční výbor? Schválen posledně, tam nic specifické nebylo. Já s kontrolou 3. školy nemám problém
 • Nechte pracovat kontrolní výbor jak má, nebo ztratí smysl.
 • Rubík:specifikují kontrolu úseku rozvoje města: kontrola termínu, mám načteny metodické pokyny, když neschválíte, nemůžeme jen na městskou policii
 • My přece nejsme represivní orgán, výstupy sami schvalujete. Bez schválení nemůžeme jen městskou policii
 • I tam chceme jen navázat na finanční výbor.
 • Zlámal: setkání v sobotu proto, že se bavíme o nesmyslech, je to kvůli vám a Bartoníčkovi,
 • Koryta: člen kontrolního, úsek rozvoje města padl, v diskuzi takto ne, není dobře formulovaný
 • Hrabánek: můj dotaz přece zněl, zda budeme revokovat zápis finančního výboru, jaký je rozdíl mezi 3. základní školou a kontrolou kontrolního?
 • Richtr: exhibice Hrabanka, u mne to nebyl návrh
 • Peška: zápis má vady, Rubík si vymyslel, mám pochybnosti, nikdo neověřil
 • Zlámal: já nerozumím, co bude kontrolovat na městské policii, není mi to jasné,
 • Rubík: Peškovi snad ani nemusím odpovídat, je to stejné jako u finančního, kontrolujeme zákonnost
 • Zlámal: chci vědět konkrétně městskou policii. Co budete kontrolovat.
 • Hula: na městskou policii nemá podle mne nárok kontrolovat, chybí mi tam pokuta za park. dum
 • Rubík: městská policie je jediná, kde nemáme právo, když tedy nechcete, vyškrtněte, to můžete
 • S parkovacím domem nemám problém zařadit.
 • Zlámal: když specifikujete městskou policii
 • Peška: musíte oznámit, co kontrolovat. Doporučuje schválit kontrolu usnesení, zbytek po přepracování
 • Hrabánek: budete chtít stejně specifikovat finanční? Pravomoce kontrolního jsou přece také jasné, najděte si na internetu.
 • Hlasování o kontrolním výboru, zatím schválit jen kontrola usnesení. Neprošlo.
 • Bod: kontrola pokuty za dodatek c.7 park dum, teď se zaseklo další diskuzí
 • Všichni se hlásí ke kontrole dodatku, Hrabánek navrhuje možná přidat i samotne výběrové řízení
 • Berkovec: at se prověří celý parkovací dům, Rubik: velká část toho spadala pod dřívější kontrolní výbor, ale prosím, nezahlte nás
 • Bod kontrola všeho parkovacího neprošel, i rada hlasu koalice zdržela
 • Kontrola dodatku c. 7 neprošla, zdržela se opozice,
 • Vyřazení městské policie, neprošlo, zdržela většina zastupitelů. Přeložit na příště celý program kontrol neprošlo.
 • Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy kontrolního výboru a schválení plánu kontrol. Neprošlo.
 • Začíná diskuze: Širc: bere mikrofon, jde k počítači, pro otázky zastupitele Pospíšila, poslal emailem
 • Otázka na zasedání místních části, sekání trávy další problém
 • Hercik: jednání s městskými částmi na 3 týden v červnu
 • Zlámal: trávu jsem urgoval
 • Pokračuje lovení mikrofonu kolem stolu. Tohle je opravdu nešťastné.
 • Teď se vysvětlují zase nějaké nezodpovězené maily do 30 dnů.
 • Hrabánek: proč odstraněn radar v Lotousi? Obyvatelé za něj děkovali.
 • Hercik: radar byl poškozen kamionem, bude vrácen po opravě
 • Hrabánek: na starostu , mail od občana ( anonym) menší četnost hlídek městské policie v okraj částech, kdy bude velitel (konkurs)
 • Jaký je stav početní, jaký je vozový park. Starosta: doneslo se ke mne, ze v autoservisu nějaká maličkost
 • městskou policii opustila jedna žena, přijali se dva muži
 • Hrabánek: Jak byli straznici přijati, jak byli vybíráni? Starosta: Byli přijati účastníci výběrového řízení na velitele městské policie, tak jsme je přijali,
 • Hrabánek: takže jste přijali lidi proto, že se účastnili výběrového řízení na velitele, na strážníka nikdo nevybral?
 • Občanka, bývalá vedoucí životního prostředí): dotaz na městskou radu, proč nebyli přijaty 2 pracovnice výběrovým řízením?
 • Hercik: interně nemusí, převod zaměstnanců. Občanka pokračuje: splňují zákonné požadavky? Herčík: zatím ne
 • Občan: kde jsou zastupitelé?
 • 9:21 konec zastupitelstva

úterý 26. května 2015

Via ferrata aneb otázky bez odpovědí

Slánská via ferrata se v podání některých členů koalice stává nekonečným příběhem, kde se kupí otázky, ale nepřicházejí odpovědi. Ani na posledním zasedání zastupitelstva dne 25. května tomu nebylo jinak. Zcestovalí jedinci znají přístup národů, kde na jakoukoliv činnost je odpověď maňana. Slovník cizích slov (http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/manana) tento výraz vysvětluje jako odkaz mluvčího pro odklad věci, povinnosti, úkolu k vyřízení na zítra, na později, nebo na nikdy. Jde o výraz vědomé nedbalosti či špatné organizace práce, není však ekvivalentem českého lidového "nestíhám".

Ve Slaném začíná být výraz maňana nahrazován slovy “odpovím písemně”. Včera si tato slova na zasedání zastupitelstva oblíbili starosta P. Zálom a zastupitel M. Grohmann. Aby mohlo být odpovězeno písemně, musí být i dotazy položeny písemně. 

Byly tedy položeny:
----------
Vážený pane starosto,

na včerejším jednání zastupitelstva města Slaný jsem byl při svých dotazech k bodu č. 9 – „Informace o budování zajištěné cesty (via ferrata) na přírodní památku Slánská hora” odkázán na písemné zaslání dotazů a jejich následné zodpovězení písemně.

Přestože se domnívám, že na většinu dotazů mohlo být odpovězeno již během projednávání tohoto bodu, nebudu spekulovat, zda jde o obvyklou neochotu a obstrukci vedení města, nebo jen o Vaši neznalost, a podávám dotazy písemně:

1. Zastupitel T. Richtr se přiznal k autorství písemného materiálu, který byl 23. 4. distribuován na zastupitelstvu v materiálech pro veřejnost a zastupitelé ho obdrželi až v podkladech pro jednání dne 25. 5. 2015. Proč v tomto materiálu nebyl uveden jako zpracovatel a tato informace byla držena v tajnosti?

2. Kdy jste byl Vy osobně s tímto materiálem seznámen?

3. Proč nebyl materiál, obsahující informace více než měsíc staré, pro zasedání zastupitelstva dne 25. 5. doplněn o aktuální informace?

4. Kdy započaly práce na via ferrata ve Slaném?

5. Kdo a kdy za město Slaný oslovil p. K. Bělinu, který via ferrata v terénu Slánské hory provedl?

6. Kdy byli do těchto aktivit zapojeni zaměstnanci města Slaný, resp. městského úřadu?

7. Kdy jste pověřil prací na tomto “projektu” manažera rozvoje města M. Grohmanna?

8. Mohu požádat o poskytnutí písemných stanovisek pracovníků městského úřadu, s nimiž byl záměr konzultován?

9. Kdy přesně – a s jakým datem platnosti - obdrželo město potřebná povolení pro tvorbu i provozování via ferrata od krajského úřadu – tedy souhlas s výstavbou i horolezectvím?

10. Jedná se o akci města, jak bylo včera naznačeno, nebo o akci soukromého investora, jak tvrdí zastupitel T. Richtr s doplněním, že veškeré věci financoval on sám sponzorsky?

11. Jde-li opravdu o akci soukromého investora, který po dokončení vše předá městu, proč byli do procesu výstavby a získání potřebných povolení zapojení nejen zaměstnanci městského úřadu ale i Vy sám?

12. Kdy přejde via ferrata do majetku města a v jaké pořizovací ceně?

13. Kdo za město podepsal, či podepíše předávací protokol při předání do majetku města?

14. Který odbor města bude mít tento majetek a jeho údržbu na starosti?

15. Kolik činí předpokládaná cena roční údržby via ferrata a co vše bude v této souvislosti udržováno (mluvilo se např. o informačních cedulích,  lavičkách a dalších plochách u paty Slánské hory)?

16. Splňuje via ferrata veškeré potřebné normy i podmínky z povolení krajského úřadu  pro její výstavbu i provozování?

17. Na via ferrata není možné lézt bez patřičného vybavení. Kdo, za jaké ceny, kde (v jakém místě) a v jaké “otevírací době” bude toto vybavení půjčovat Slaňákům, kteří budou chtít na via ferrata lézt?

Protože otázky budou na záznamu ze zasedání zastupitelstva, ale odpovědi se na nahrávce neobjeví, dovolím si je následně zveřejnit i na některém z webových portálů, aby se s nimi mohla, alespoň touto formou, seznámit i veřejnost.


S pozdravem

Slaný, 26. 5. 2015 Pavel Bartoníček,       zastupitel města

----

Otázky nejsou nijak záludné a v případě předem připraveného projektu ani nijak neobvyklé. Neměl by tedy být problém na všechny podrobně a pravdivě (tedy bez vytáček) odpovědět. Pokusí se pan starosta odpovědět počátkem června, v zákonné lhůtě do 30 dnů, nebo opět poruší zákon o obcích a odpoví až po 30 dnech? Nechme se překvapit.   

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

"Odpovím písemně" - z včerejšího zastupitelstva o via ferrata na Slánské hoře

"Odpovím písemně" znělo neustále včera před devátou hodinou sálem hotelu Grand.

Téměř jakýkoliv dotaz na povolování a výstavbu Via ferrata na Slánské hoře: "Odpovím písemně".

Nezáleželo na tom, jak byla otázka jednoduchá, jak snadné bylo odpovědět: "Odpovím písemně".

Via ferrata vzbudila velký rozruch na 8. zasedání zastupitelstva.

Nezařazení či zařazení bodu Via ferrata bylo velkým tématem 9. zasedání, které nakonec neproběhlo, jelikož nebyl schválen program.

Via ferrata byla ve vyvěšeném programu 10. zastupitelstva.

Přesto téměř na vše:  "Odpovím písemně".

V počtu vyřčení spojení "Odpovím písemně" jasně vyhrál zastupitel Grohmann, vystupující jako obvykle ve své druhé roli manažera města.

Cena za nejnápaditější použití  "Odpovím písemně" ale beze sporu patří panu starostovi. Na můj dotaz jako občana v diskuzi: "Dojednávali jste budování cesty s panem Bělinou před 23. březnem, kdy jste byli na kraji?"

Odpověď zněla: "Odpovím písemně"

Mým záměrem bylo použít tuto otázku jenom jako první krok k otázce druhé, zda je pravda, o čem jsem slyšel vyprávět z důvěryhodného zdroje, tedy že: 

"pan Bělina byl již jednou zastaven na Slánské hoře před 23. březnem, kdy pan starosta a zastupitel Richtr jednali na kraji o povolení pro činnost v přírodní památce. Nebýt náhodného setkání s kolemjdoucím, tak se o žádné povolení ani nežádalo."

Nicméně, po odpovědi na otázku první nemělo cenu se ptát otázku druhou. Ve veřejném zdroji ovšem náznak odpovědi existuje:

Deník.cz
Karel Bělina: Na Elbru jsme lyžovali, tak nás zavřeli. Ale dobře to dopadlo
10. únor 2015

Zdroj: http://www.denik.cz/outdoor/karel-belina-na-elbru-jsme-lyzovali-tak-nas-zavreli-ale-dobre-to-dopadlo-2015020.html

"Já teď stavím ferratu ve Slaným. A není to vůbec špatný terén. Je to sice čedič a vrtá se tam hůř než tady, protože je to tvrdé. Ale půjde tam udělat i lanový most. Byli za mnou tady, byla zrovna neděle a říkali, že jsou rádi, že mne chytli. A že by chtěli udělat ferratu a jestli bych měl čas tam zajet. Tak říkám v pondělí v devět hodin. A oni, které pondělí, tak jsem jim odpověděl, že zítra je pondělí, tak zítra. Když chcete ferratu, tak musíte jednat hned.


Mohl by pan starosta v příští Slánské radnici písemně vysvětlit, jak je možné, že na Slánské hoře byly provedeny nevratné zásahy do skály, ač to zakazovalo předběžné stanovisko kraje?

Mohl by pan starosta písemně vysvětlit, jak odstraní úchyty z části via ferrata, kterou kraj nakonec nepovolil?

A mohl by pan starosta písemně vysvětlit, proč občané musí vždy čekat až na udělení povolení, než začnou s jakoukoliv činností podléhající schvalování, zatímco město začalo budovat bez platného povolení?


Miloslav Nič
STAN

pondělí 25. května 2015

On-line zápis 10. zastupitelstva - 25. květen 2015 - část první

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 • Semester skončil, právě začíná přímý přenos 10 zastupitelstva:)
 • Ověřovatelé minulého zápisu (posledně neschválení): Peška, Matoušek. schváleno
 • Starosta: teď mikrofon pro všechny jen jeden, před stolem, zastupitelé nemají
 • Dnešní ověřovatelé: Hrabánek, Zíma. Přijato.
 • Bod programu: vyhláška alkohol, pro nesoulad s jinou vyhláškou staženo.
 • Nové doplnění: kontrolní výbor, zpráva o kontrole; úkol pro finanční, kontrola plesu
 • Bartoníček: zaslal jsem 3 body, nedostal odpověď, chybí 2 body z minulého zrušeného, chce znát důvody
 • Už je zcela zřejmé, proč je mikrofon vprostřed. Koalice se snaží co nejvíce buzerovat opozici, i způsoby, které zdržují. To nám to začíná.
 • Starosta: vše můžete v diskuzi. Bartoníček: nešťastné. Navrhuje další bod. Pamětní listy k 70 výročí.
 • Peška mluví bez vyzvání, jeho nikdo neupozorňuje. Starosta vše odmítá. Můj dojem: Koalice přešla k totální valce
 • Hrabanek: navrhuje vyřadit některé body, Hložek: upozorňuje, že neustále přenášení jednoho mikrofonu nedůstojné,
 • Navrhuje předřadit Husovu třídu, aby se určitě stihla
 • Většinou schváleno předřazení Husovy t., vyřazení jednacího řadu z jednání neprošlo.
 • Vyřazení komunálního odpadu (bod 6) z jednání: vyřazeno
 • Návrh Bartonickovi uložit seznam k ocenění: prošlo k zařazení do programu (15)
 • Zařazení do programu informace čistička odpadních vod: neprošlo
 • Hlozkuv návrh doplnění: úkol finanční výbor kontrola městského plesu - prošlo přes odpor vedení města(svobodní pro)
 • Stažení alkoholické vyhlášky odsouhlaseno, seznámení s činností finančního odsouhlaseno
 • Program schválen celkovým hlasováním (starosta musel být upozorněn, že musí nechat hlasovat)
 • Bod 1: projekt Husova ulice, Bartoníček technická: nejdříve bychom měli schválit zápis 8. Zasedání. Chyský: at řekne Bartoníček připomínky
 • Starosta: chce zase odsunout. Bartoníček: upozorňuje, že platí řád. Peška: pokud nedostal starosta připomínky, není co řešit
 • Bartoníček: radní Peška se mýlí, není nikde řečeno, že písemně starostovi.
 • Bartoníček: připomínky k zápisu 8, postupně prochází, zatím technické detaily
 • Stále Bartoníček: kdyby se vše předjednávalo, to by se ušetřilo času (neznám pozadí, ale dojem: koalice nechce nic  a pak jim to B. vrací
 • A odnášíme to my ostatní. Ověřovatelé nyní chtějí námitky písemně, probrat příště. Schváleno.
 • Bod 1: Husova, Grohmann: vysvětluje ( poznámka: už ani publikum,jak se zdá nemá materiály, jako dříve?) [pozn., dodatečná: po přestávce se objevily, buď je měl někdo u sebe v obecenstvu schované, nebo se opět projevilo,  že moje reportáže sledují i někteří zastupitelé :)]
 • Grohmann: doporučuje realizaci, i když dotace postupně klesá. Dlažba: nakoupena nová, stará zůstane pro rekonstrukce
 • Poslední možnost dotačního spolufinancování. Vícepráce: bude vysoký tlak, vysoutěžena cena na 60% původní zakázky.
 • Archeologický průzkum: zdržet může, ale je dohoda s poskytovatelem dotace, bude proplácení do konce roku, když nestihneme vše, dotace méně
 • Současná dotace 9 milionů. Hrabanek: v materiálech spousta historie, ale velmi málo faktů.
 • Širc: musí být do konce měsíce smlouva? Zaslechl jsem, že musí, jaký stav
 • Hložek: upozorňuje na nepřesnosti v materiálech, nesedí časové prodlevy, jsou enormní, budu ale podporovat tuto rekonstrukci
 • Grohmann: nové schválení proto, že bylo podmíněno , že když známá cena, musí se znovu
 • Realizace předpoklad 150 dnů, začátek druhá polovina června, konec tedy koncem listopadu
 • Financování zatím řešeno není, až padne rozhodnuti. Smlouva podpis plánována v půli června, jsme v pravidelném styku s poskytovatelem dotace
 • Duben 2014 nebyla schválena, až v červnu, tehdy dán investiční limit, nešlo splnit, proto se připravila jiná varianta kanalizace.
 • Kanalizace nepůjde hlavní stokou, oddělena dešťová a splaskova, půjdou jiným směrem, šlo snížení hloubky kanalizace, ušetřeno 6 milionů
 • Matoušek: neznáme vítěze, jak tedy můžeme znát cenu? Zatím jen odhady.
 • Grohmann: jediné hodnotící kriterium je cena, u těch, co splnili kvalifikační předpoklady.
 • Díky indiciim víme, která zvítězí, tedy je již nyní jasné, kdo vyhrál.
 • Bartoníček: informace Grohmann: nemám se čeho chytit, navýšení ceny evidentně nastane, půjde platit z dotace?
 • Grohmann: máme možnost do měsíce žádat změnu projektu, a tam i vícepráce, Bartoníček: jaká lhůta pro námitky?
 • Grohmann: ve 150 dnech není doba pro námitky, nelze čas předvídat. Bartoníček: harmonogram, v materiálu není
 • Proč tam není? Grohmann: popsán slovně, je tam těch 150 dnů Bartoníček: kdykoliv jsme měli harmonogram, byly tam kroky, teď jen 150 dnů
 • Zdroj financí v materiálech chybí, nejsou tam vynaložené náklady? Jaké jsou. Zlámal: 3 akce, rekonstrukce gynekologie, ČOV, ledová
 • Neznámé částky, až budeme vědět, tak upřesnime, pak vezmeme úvěr
 • Bartoníček: je zde cca 60 000 000, na účtech Starosta: to není zisk, to je to, co jste neproinvestovali, Bartoníček: a v nich je i toto
 • Bartoníček: přece musíte vědět, jaké máte limity, kolik chcete utratit
 • Zlámal: částku vám nevysypeme, cashflow, budeme znát a najíždět.
 • Peška dostává slovo, Ranková se hlásí, že byla dřív, starosta, ze určuje pořadí on
 • Peška: vždy se počítalo s úvěry, rada města čeká na rozhodnutí zastupitelstva
 • Bude třeba 25 milionů, možná méně. Nevíme, kolik budeme potřebovat.
 • Peška: na příští zastupitelstvo bude návrh, z čeho budeme investovat.
 • Ranková: starosta se chová jako hulvát. Když chcete něco schválit, tak to nepřipravte jako u piva.
 • Hložek: materiál není tak kvalitní, jak jsme byli u p. Grohmana zvyklí. Je to nejasné, jsme v mezifázi, asi se musíme sejít znovu brzy
 • Hložek: není možné něco jako důvěru vedení města, abychom se nemuseli sejít za týden? Finální zasedání ještě bude
 • Grohmann: scházíme se naposledy, pak už na radě
 • Širc: proč až teď, když od prosince? Grohmann: změna podmínek, museli jsme měnit rozpočty, proto zpoždění
 • Město na změnách financí vydělalo (peníze na ledovou plochu), ale zpozdilo ostatní
 • Grohmann: dřívější výdaje - okolo 8-9 milionů; záměr změněn systémem kanalizace, obchodníci budou informováni, nyní děláme soupis
 • Snížením výše dotace se snížilo riziko, Hrabánek: bylo zvykem, že se financování znalo předem, tehdy Peška hřímal, teď máme schvalovat
 • nevíme cenu, nevíme odkud, Starosta: já podepisoval zateplovani až v prosinci Hrabánek: to jste podepisoval dotaci, to je něco úplně jineho
 • Zlámal: musíme se ještě jednou sejít, nyní garantujeme 22 milionů, přesnou částku neznáme, financovat je jasné
 • Na úctu přebytek, zbytek z úvěru, předložíme až bude nutné. Ztotožňuji s Hložkem. Matoušek: Grohmann tedy říká, že se nesejdeme.
 • Peška: v lednu jsme schválili zařazení do přípravy, ted maximální castka
 • Přijetí úvěru bude schvalovat zastupitelstvo. Hrabánek: kam to tedy půjde, bude dělat rada nebo zastupitelstvo
 • Zlámal: až dá svolení zastupitelstvo, může rada jednat Bartoníček: čísla: max 22 milionů, pak 14 milionů, tedy celkem město 12
 • Pak ale věta, více práce do 30%, tedy schvalujeme záměr, pokud nebude úvěr, tak se tedy nedozvíme cenu za více práce?
 • Grohmann: nemám v rozpočtu, proto bude nutnost nového rozpočtového opatření
 • Hložek: vnímám obavy kolegů, že hlasováním pro se zbavime jakéhokoliv vlivu. Pojďme tedy dát strop, 22 milionů, tím zamezime obavám
 • Richtr: není vhodné stanovovat částky,(a zas tu máme útok na opozici, já už ho chválil, že to jednou neudělal:)
 • Hložek: když se to podaří realizovat, ale nechápu, proč se tak branis stropu?
 • Hložek: proč tam nemůžeme dát strop 22 milionů jako limit pro to, aby to nešlo do zastupitelstva
 • Grohmann: když bude strop, tak nebudeme stíhat. Schválen Richtruv návrh na ukončení diskuze.
 • Starosta: když jsme ukončili diskuzi, tak jsme ukončili (na námitku, že občané opět nebyli vyzváni)
 • Starosta odmítá umožnit Bartonickovi upřesnění Hlozkova návrhu, protože mu v tom zabránilo ukončení
 • Hložkuv návrh nebyl přijat. Původní návrh schválen, tedy bez limitů.
 • Bod, jednací řád: předkládá Peška, jako navrhovatel
 • Hrabánek: vy je ten nám posílal návrh se zapracovány mi požadavky? Já nic nedostal? Peška: sekretariát
 • Matoušek: jednací řád jak pejsek a kočička, když teď přijmeme, tak např.
 • Hůla: nový řád, umožní materiály pro občany
 • Chyský: navrhuje změnu v bodě ukončení projednání po 5 hodinách, aby se dokončil bod. Také aby byli vyzváni občané.
 • Pospíšil: je tam řada problémů, navrhuje toto použít jako pracovní návrh, a odsouhlasení na příštím.
 • Bartoníček: byl jsem i na první schůzce, stále tam podle mne zůstalo radu problémů. Když jsem byl na úřadě vlády, měli jsme i vnější řízení
 • Zatím prošlo radou, tedy vnitřní, chybí vnější. Pokud budeme řešit nyní, tak zmatek, podporuje odložení. Jsou tam i překlepy v paragrafech
 • Starosta se chová naprosto nepristojne. Poslechnete si to. Nerad bych špatně tlumočil.
 • Peška: každého jsem vyzýval. Rekapituluje proces.
 • Každý měl možnost se vyjádřit, mohli jste celých 10 dnů. Mluvíte obecně.
 • Nic jste nedělali, vnímám to tak, že chcete exibovat
 • Hložek: nikdy jsem nedostal nic, až verzi pro zastupitelstvo. Jak jsem se měl vyjádřit?
 • Hložek: jednací řád mám pocit nedemokratický. Je to nešťastné.
 • Hložek: nutnost nahlásit odchod na 5 minut. Budou zde šachové hodiny?
 • Pospíšil: já nevystoupil s tím, že odsuzuji, ale jsou tam prostě věci, které nejsou dobře.
 • Pospíšil: upozorňuje na to, že cokoliv řekne, tak je hned použito, jako by chtěl útočit.
 • Richter: obdivoval jsem dr. Pešku, že se do toho pustil, já tušil, jak to dopadne
 • Richter: Jediné, co můžeme, je omezit vše časem a počtem. Pripominky nemají úroveň.
 • Hrabánek: klade otázky z jednaciho radu. Neni v rozporu s metodikou? Peska: já ne formuloval.
 • Peška: způsob hlasování, jsem bytostně přesvědčen, že vynechání nezdržel není v rozporu.diskutoval s obcany
 • Je nepodstatné, kdo je proti, kdo se zdržel.
 • Matoušek: navrhuje hlasovat o Pospíšilove návrhu o odložení
 • Bartoníček: já po schůzce dostal přepracovaný návrh s poznámkou neposilat. Kolegové se opravdu dozvěděli vše až z materiálu.
 • Cílek: podpora návrhu Pospíšila
 • Matoušek: navrhuje přerušení diskuze, hlasovat o odložení, a když neprojde, pak obnovit diskuzi.
 • Hložek: rovněž podporuje odložení, s časovým termínem.
 • 15 minutová přestávka. Starosta: návrh na odložení. Současný jako pracovní. Posílat Hulovi. (na upozornění že Peška, koalice volá změna)
 • Připomínky do 8.6, vypořádat do 15.6.
 • Výsledek hlasování: 17 pro. Odložen na příště.
 • Bod ledová plocha: Grohmann, uzavření smlouvy, probíhaly přípravné práce, vypuštění čpavku
 • Promítán postup prací na stadionu, půda postupně rozmrzá
 • Hložek: jaká firma? Odpověď: konsorcium 3 firem, Energie Báňská Kladno
 • Grohmann: nevíme o žádných změnách projektu. Samozřejmě, může se ještě stát. V nejbližší době máme obdržet více práce.
 • Bod gynekologické oddělení rekonstrukce: Grohmann- zhotovitel vybrán, společnost Konsit, Praha 6, 14 410 000 Kč
 • Zahájení asi 6-10 červen. Po dobu realizace asi propad výkonů, suplování v jiných odděleních
 • Matoušek: dotaz na výběrove komise, zjistil, že obesíla externí firms
 • Grohmann: dříve dělala firma, potom nějaký čas my sami, teď jsme jedno zadali na klíč externí firmě
 • Firma Otydea (nebo tak nějak), dělá gynekologické oddělení
 • Hrabánek: jaký je podíl města/nemocnice. Grohmann: nižší cena, ale zase jiná dotace , takže zůstává 8 milionů
 • Bod: meziobecní spolupráce , rozšíření o potoky a protipovodňové opatření
 • Seifertova, přemyslovské Čechy: projekt pro celé Slánsko, integrovaný projekt, dotazníky školství, vše jde jen skrz rozpočet, město neplatí
 • Hložek: je tam něco o přechodech v Jablonci, Starosta: asi v tiskárně se popletlo, to nepatří, Hložek: já myslel, že materiály se kontrolují
 • Seifertova: vypracována strategie, která se může použít pro řadu věcí, např. granty
 • Nebude třeba znovu vypracovávat pro další granty.
 • Hrabánek: chybí nám tam přílohy, které jsou v materiálu uvedeny,
 • Bartoníček: kdo je garantem, kdo v pracovních skupinách, kde jsou výsledky?
 • Seifertova: garantem město Slaný, tedy zodpovídá slánský starosta, koordinátor já, analytik a další člověk (jména jsem ne zachytil)
 • Bartoníček: tedy kdo je garantem za jenom město, ne celé území? Kdo je za nás v pracovních skupinách
 • Starosta: výstupy od 16. dubna, garanti vedoucí odborů
 • Bod přemyslovské Čechy schváleno
 • Bod: nově navržen, pamětní diplomy k 70 výročí konce války, pověření Bartoníčka se Sikorsky přípravit. Schválen
 • Bod: činnost finančního výboru, Chyský, sešel se 2. dubna, městská policie, 3.ZŠ, muzeum
 • Chyský: městská policie už proběhla, další se chystají, jsme trošku ve skluzu
 • Šmehlík: plán práce se musí na rok schválit Chyský: tak jsme tam byli zbytečně, když neschvalite? Šmehlík: zbytečně
 • Hůla: upozorňuje na metodický pokyn ministerstva, že u finanční a kontrolní výbor není předběžné schválení zastupitelstvem nutné.
 • Peška: zákon o obcích, že plní úkoly. Musí. Rubík: já taky studoval, plní úkoly, a další vyplývající za zákona. Takže ne vše zastupitelstvo
 • V červnu navrženo přidat i městský ples. Plán finančního výboru schválen.
 • Bod: rozpočtová opatření. Hrabánek: stále tam chybí opatření z minulého období, některé stále nejdou splněny
 • Materiál vypadá krásně, ale ve skutečnosti tam řada věci chybí. Např. úkol ohledně kompenzace dopravců, chybí Terra prosperita
 • Co tedy materiál obsahuje? Chvíle pauzy, místostarosta Zlámal hledá materiál
 • Zlámal: já bod přečtu, čte, usnesení odložení, já vlastně nevím, o čem informovat, nic jsem nenašel
 • Hrabánek: byl nekvalitní, měl být příště, ale nebyl, takže nesplnění úkolu; starosta: kompenzace dopravců, už to po nás není
 • Richter: na opozici: potrefena husa, zloděj chytá zloděje, pokrytectví (obsah jeho celého příspěvku, opravdu)
 • Bartoníček: věcí, které nesplníte je tolik, že nemá cenu bazirovat na tomhle
 • Peška: tak se stalo, soustředme se na pár problémů. Vyzývá kontrolní výbor k závěrům.
 • Zlámal: žádal jsem vás, ať mi dohledaji, ale nedohledali, ještě chvíli argumentuje
 • Ranková: když někdo dostane úkol, tak se má říci splnil/nesplnil. Proč tady není nikdy normální jednání
 • Rubík: tak nám zadejte úkol. Zlámal: to je v novém odloženem řadu (nebi možné starém, nebylo zcela jasné)
 • Bartoníček: starý, platný řád jasně říká, dělá rada. Dříve vždy toto tvořil tajemník. Když jsem já skončil, vše jsem předal.
 • Prošel jsem své soukromé podklady, a tam jsem je nenašel. Podívejte se do starých rady
 • Hložek: bývala praxe, tajemník průběžně jednou za 2 měsíce, přehled nesplnenych úkolů, když nešlo splnit, jsme informovali zastupitelstvo
 • Hůla: v zákoně o obcích jasně psáno, že to připadá kontrolnímu výboru
 • Bod Via ferrata: Bartoníček: kdo zpracoval materiál, byl už v materiálu pro veřejnost, kde je aktuální informace
 • Kdy začali práce? Jaké jsou předpokládané náklady?
 • Grohmann: poslat písemně, neznám datumy, mohu písemně
 • Bartoníček: na řadu otázek nejsou žádné datumy, to prostě víte
 • Grohmann: shrnutí procesu schvalování procesu. V současné době souhlas k horolezectví. Ferata povolena 3 týdny. Vše ostatní zaslat
 • Matoušek: to je přece dětinské, odmítat dat zpracovatele. Richtr: materiál jsem dělal já, je z minula,
 • Šmehlík: k těm jeho dotazum, na vše musí být písemná odpověď, pletete si zastupitelstvo s grilováním, bylo to provokativní
 • Via ferrata, pohovorte s lidmi, my to chceme.Je tu fun klub, který nesouhlasí
 • Šmehlík: vaše otázky hranicí s urážkou osobnosti. Rubík: na zastupitelstvu bod , o kterém víme týdny, přesto zase nikdo nemá odpovědi
 • Rubik: zákon o ochraně přírody porušení, vy to víte, do doby rozhodnutí se nic provádět nesmělo. Krajský úřad povolení k 23. Dubnu
 • Ve svolení krajského úřadu, nepovolena turistická trasa, zakázány stanoviště s tarici
 • Natáhli jste lana jinde, mám fotografie s tarici na tom místě. Porušujete zákon. Pokuty inspekce životního prostředí desítky tisíc
 • Navrhuje pozastavení provozování. Peška: vyzývá k hlasování prodloužení.
 • Neprošlo. Bude se končit za 15 minut.
 • Hložek: spadalo pode mne hřiště, museli jsme rušit jen kvůli potenciálnímu nebezpečí. Jaké tam bude zabezpečení.
 • Hrabánek: započítává se přestávka? Starosta: ano Hrabánek: stavba je povolena, kdo zodpovídá, všiml si tam dětí
 • Richtr: poslechnete si, tohle já fakt nemůžu komentovat, tento vstup příliš legrační:) tedy kdyby to nebyl zastupitel a právník
 • Rubík: přišel úředník, na nic jste nečekali, na povolení
 • Rubík: existuje plán péče, ale to tam není, co jste říkali.
 • Hrabánek: kdo zodpovídá za úraz na via ferrata ? Bartoníček: jsem konsternovan, když odpověď Grohmann ten kdo spadne
 • Bartoníček:: zvažte usnesení rady o pozastavení, porušujete zákony,
 • Pozastavení via ferrata hlasování, návrh nepřijat, a protože počet zastupitelů nepoklesl, pokračování v sobotu

pátek 15. května 2015

Vznik spolku Budoucí krajina - hlavní účel: ochrana přírody a krajiny

Před chvílí jsem si na poště vyzvedl usnesení o vzniku spolku o jehož registraci jsem zažádal 2. května:

Budoucí krajina z.s.

hlavní poslání spolku: ochrana přírody a krajiny


Rada spolku:

předseda: 
místopředsedkyně:
pokladník:

Statutárním orgánem spolku je jeho předseda.  

Web spolku: http://budoucikrajina.cz/


Impulsem ke vzniku spolku byly nešťastné události okolo výstavby via ferrata na Slánské hoře, která byla prosazena vedením města, aniž měli občané jakoukoliv možnost se k takto citelnému zásahu do přírodní památky vyjádřit.

Při její výstavbě rovněž došlo k hrubému porušení zákona, protože se s výstavbou započalo dříve, než město obdrželo patřičná povolení.

V nejbližších dnech se obrátím jménem spolku na městský úřad s žádostí o poskytnutí všech dokumentů, které se této výstavby týkají. Očekával jsem, že město tyto informace samo zveřejní, jelikož se ale k tomu nemá, snad mu pomůže:  Zákon 106/1999 Sb. - svobodném přístupu k informacím.

Účelem spolku ale není boj s minulostí. Naším hlavním cílem je zodpovědný přístup k budoucnosti. V našem městě žije přes 15 000 občanů a občánků s různými představami o svém okolí, o blízké i vzdálené budoucnosti, o smysluplnosti utrácení veřejných prostředků, o pravidlech společného chování.

Cílem spolku je poskytnout oporu lidem, jimž není okolí lhostejné a pro které je ochrana přírody a krajiny jedním z důležitých hledisek rozvoje našeho města.

Miloslav Nič