čtvrtek 30. dubna 2015

Efektivita nula aneb koaliční subotniky nepomáhají

Statistika činnosti současné koalice na poli zastupitelském je tristní. Porušování zákona o obcích a porušování jednacího řádu zastupitelstva se stalo pravidlem, stejně jako účelová ukončování či přerušování jednotlivých zasedání částí koaličních zastupitelů, včetně některých členů rady a místostarosty města. Jejich útěky ze zasedání, přestože se ještě jedná, nejsou jen ukázkou nevychovanosti a neúcty k ostatním, ale především ukázkou nového politického stylu.

Do tohoto stylu patří i pravidelné upozorňování na „kauzy z minulosti“ (mnohdy ovšem zcela vymyšlené), ale naprosté přehlížení problémů i porušování zákona, které vytváří současné vedení města. Do tohoto stylu patří i opakovaně nepravdivá tvrzení některých členů vedení města, po kterých ale nenásleduje žádná omluva, když se ukáže, že tvrzení se nezakládala na pravdě. Tento nový styl je podporován nejen vystoupeními některých koaličních zastupitelů přímo na jednotlivých zasedáních, ale i příspěvky na diskusních fórech a texty v bulvárních Slánských novinách. Zásadní součástí tohoto stylu je dehonestace oponentů. Namísto věcné diskuze o problémech se odehrávají opakované osobní útoky proti těm, kteří dotazy vznášejí. V jednotlivých záznamech ze zasedání (ale i v e-mailové komunikaci) je možné to slyšet např. ve vystoupeních L. Pešky, T. Richtra i L. Šmehlíka.

Statistika činnosti současné koalice na poli zastupitelském je tristní. Za čtyři měsíce roku 2015 už se konalo více zasedání, než v předchozích letech během celého roku. Došlo i na účelové a bezdůvodné neodsouhlasení programu zasedání, ale i na opakovaná přerušování a pokračování jednotlivých zasedání. Jediné, co ještě zatím nenastalo, je svolání zasedání zastupitelstva na neděli od 8.00 hodin.

Koalice se snaží vytvořit zdání, že vše je vinou opozice, která svými dotazy zdržuje a narušuje „pracovní atmosféru“, kterou by jednotlivá zasedání mohla mít. Podívejme se tedy na pracovní atmosféru a efektivitu zblízka:

1. Dne 11. 3 2015 rada města na svém jednání č. 13 navrhuje pozastavit další finanční plnění za výstavbu Parkovacího domu. V zápise z  jednání rady, který ověřil J.Zíma, však o této skutečnosti není ani zmínka.

2. Dne 13. 3 2015 rada města na svém jednání č. 14 má na programu dva body – Příprava zastupitelstva města a Seznámení s možnostmi Podpory výstavby podporovaných bytů formou dotace. Jednání o těchto 2 bodech trvalo od 15.00 do 19.32, tedy přes 4,5 hodiny. V zápise z  jednání rady, který ověřil J.Hůla, však o chybějící informaci ohledně pozastavení dalšího finančního plnění za výstavbu Parkovacího domu, není ani zmínka.

3. Dne 23. 3 2015 se koná 6. zasedání zastupitelstva města, které má v programu bod č. 3: Návrh na pozastavení dalšího finanční plnění za výstavbu Parkovacího domu. Celý text materiálu (tzv. Zdůvodnění), zní: „Rada města na základě svého jednání ze dne 11. 3. 2015 navrhuje pozastavit další finanční plnění za výstavbu Parkovacího domu ve výši současné aktuální splátky splatné k 31. 3. 2015 ve výši 12.767.261,40 Kč bez DPH“.
Materiál pro zastupitelstvo se tedy odkazuje na jednání rady, o kterém neexistuje žádný písemný záznam. I přesto dokázalo k tomuto materiálu několik členů rady navrhovat doplňující znění. Radní J.Zíma např. navrhoval přesunout celou částku do rezervy Finančního odboru, což ale nebylo schváleno.

4. Dne 25. 3 2015 rada města na svém jednání č. 16 schvaluje převod splátky za výstavbu Parkovacího domu ve výši 15.449.000,- Kč z kapitálových výdajů do rezervy Finančního odboru. Tento návrh, který již před 2 dny nebyl schválen zastupitelstvem, rada prosadila těsnou většinou 4 hlasů (3 se zdrželi).

5. Dne 11. 4 2015 se koná 7. zasedání zastupitelstva města, které má v programu bod č. 6: Návrh rozpočtového opatření č.10/2015 -  převod splátky za výstavbu Parkovacího domu z kapitálových výdajů do rezervy Finančního odboru.

6. Při projednávání bylo z řad opozice navrženo tento bod stáhnout z jednání a nadpoloviční většina takový návrh na stažení odsouhlasila.

7. Při ověřování zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva města se ukázalo, že bylo hlasování zmatečné. Součet hlasů byl v rozporu se jmenovitým deklamováním jmen (pro, proti, zdrželi se). Tato neprofesionalita se stává současnému vedení města pravidelně, ale poprvé k ní došlo až po ukončení zasedání, při ověřování zápisu.

8. Dne 23. 4 2015 se koná 8. zasedání zastupitelstva města. Do jeho programu je navrženo několik dalších bodů, z nichž některé jsou schváleny, jiné nikoliv. Jako bod 1A je vedením města znovu navrženo zařadit: Návrh rozpočtového opatření č.10/2015 -  převod splátky za výstavbu Parkovacího domu z kapitálových výdajů do rezervy Finančního odboru. Většina zastupitelů však zařazení tohoto bodu do programu zastupitelstva neschválila.

Kolik času tedy museli věnovat zastupitelé věci, která nejprve nebyla uvedena v zápise z rady, pak neodsouhlasena zastupitelstvem, aby však jí rada navrhla znova a členové vedení města nakonec nedokázali správně sečíst pár hlasů, je z výše uvedeného zřejmé. Výsledkem je, že návrh na převod splátky za výstavbu Parkovacího domu z kapitálových výdajů do rezervy Finančního odboru muselo zastupitelstvo odmítat 3x. Poprvé 23. 3., podruhé 11. 4. a potřetí 23. 4. 2015.

Efektivita nula. A naprostá neúcta k práci zastupitelů a jejich časovému vytížení. Ve Slánských novinách či ve Slánské radnici se o tom ale nedočtete.

Politický matador a jeden ze „stratégů“ a „metodiků“ slánské koalice, komunistický radní RNDr. Peška, před volbami tvrdil, že není důležité, zda radnice či Slaný půjde doleva či doprava, ale jde o to, aby naše město šlo dopředu. Domnívá se ještě někdo, že výše popsaným případem posunuje většina současné koalice město Slaný dopředu?  Objeví se „Návrh na převod splátky za výstavbu Parkovacího domu z kapitálových výdajů do rezervy Finančního odboru“ opět na programu některého z dalších zasedání zastupitelstva? Nechme se překvapit.   

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

6 komentářů:

 1. to je blb, proč nám pan Bartoníček také nenapíše, kdo zapříčinil to, že se vůbec někdo ve slaném musí tím nefunkčním nesmyslem zabývat? nebylo o této 100 milionové akci rozhodnuto za jeho místostarostování na městském úřadu a navíc zcela nezákonně?

  OdpovědětVymazat
 2. Z kultivovaného projevu pisatele soudím, že jej fakta asi moc nezajímají, ale mohu potvrdit, že už v době, kdy jsme se vzájemně neznali jsem věděl, že je to pravda :

  ---
  První místostarosta Slaného Pavel Bartoníček po devíti letech rezignoval na svou funkci (http://www.slanskelisty.cz/sl/zpravodajstvi/180711prvni.php)

  A co se naopak nepovedlo?
  Nejsem zrovna rád, že se bude realizovat výstavba parkovacího domu a je mi líto, že jsem tomu nemohl zabránit. Nebyl jsem úspěšný ani při snaze vyjmout tento bod z volebního programu ODS, ani při hlasováních v radě či zastupitelstvu, kdy jsem byl jako jediný od počátku proti této akci. To, že jsem nechápal nutnost této stavby a zároveň jsem byl coby člen vedení města vnímán jako „spoluodpovědný“ za to, že se bude parkovací dům realizovat, mě vnitřně rozpolcovalo.
  ----

  Miloslav Nič

  OdpovědětVymazat
 3. Pro čtenáře méně chápavé či pro ty, kteří úmyslně odvádějí pozornost směrem ke kauze parkovacího domu (APD), či se pouštějí do obvyklých osobních útoků, bych rád zdůraznil, že smyslem článku není ani řešení kauzy APD, ani "kritika pro kritiku" ani obhajování mého vztahu či nevztahu k APD.

  Uvádím jen jeden z příkladů totální neefektivity ("Efektivita nula. A naprostá neúcta k práci zastupitelů a jejich časovému vytížení.") současného vedení města, o které se ve Slánských novinách či ve Slánské radnici nedočtete.

  Před volbami bylo členy některých volebních subjektů zdůrazňováno, že musí nastoupit manažerský styl práce. Článek ukazuje, že se tak zatím nestalo. Může nastat změna k lepšímu ? Nechme se překvapit.

  Pavel Bartoníček

  OdpovědětVymazat
 4. Pokud je vaším záměrem destabilizovat současné vedení města, je vaše efektivita nevídaná- proto asi ta "neúcta." V případě časového vytížení vám přeci nic nebrání opět rezignovat na funkci. Myslím však, že nic takového nehrozí neboť v opozici se dá velice dobře zviditelnit a odpovědnost je minimální. Vždyť to dobře znáte z činnosti vaší "oblíbené" KSČM.

  Váš méně chápavý čtenář.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Poukazování na opakované porušování zákona není destabilizace. Zákon by měl platiti pro všechny, ať jsou z opozice či koalice. Ostatně, řada členů současné koalice postavila svoji předvolební kampaň na poukazování údajných "nezákonností" předchozího vedení. Nyní, když jsou ve vedení města oni, už jim nezákonnosti, které dělají oni sami a jejich kolegové, najednou nevadí?
   Kdyby členové vedení města odpovídali na položené dotazy či připomínky věcně - jako např. radní J. Hůla - zasedání by se výrazně urychlila a nebylo by potřeba ptát se opakovaně. Jestli tedy mluvíte o destabilizaci, tímto způsobem se koalice destabilizuje sama.
   A mimochodem, na post zastupitele jsem nikdy nerezignoval, naopak si vážím hlasů, které mi spoluobčané již 4x po sobě při komunálních volbách věnovali. Ty, kteří rezignovali na funkci radního či zastupitele hledejte spíše v řadách současné koalice.

   Pavel Bartoníček

   Vymazat
 5. Je rozhodnutí rady o rozpočtovém opatření, které pře tím zastupitelstvo neschválilo, platné? Podle mého není. Má někdo jiný názor?

  R r

  OdpovědětVymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného