pátek 24. dubna 2015

8. Zasedání zastupitelstva čtvrtek 23. dubna [on-line]

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 • Čtvrtá hodina je tady, tentokrát máme čtvrteční zastupitelstvo a který den bude příště? Úterý nebo neděle? Ať to máme komplet.
 • 16:07 začínáme, omluveni Širc, Višek, Berkovec. První bod úprava, předřazení schvalování ověřovatelů před programem.
 • Starosta navrhuje jednorázově, Bartoníček doporučuje změnu trvale v jednacím řádu. Peška proti, že by se mělo až po projednání
 • Starosta: zatím pro toto zasedání, schváleno. Bartoníček: připomínky k poslednímu zápisu. Upozorňuje na chybějící části zápisu.
 • Hůla: upozorňuje, že změny nemusí být v původním zápise. Peška: opět peskuje Bartoníčka, (je to náš génius)
 • Bartoníček: pokračuje, chtěl by vědět jak budou opraveny chyby v zápisu. Odpověď: nijak.
 • Starosta dává okamžitě hlas Peškovi, ani se nemusel hlásit, Peška přesto mluví, (komunisté mají ve Slaném přednost)
 • Bartoníček trvá na tom, ze chce odpovědět jak bude naloženo s jeho námitkami. Opět se ptá na právní stanovisko k nákupu pozemků čistička
 • Bartoníček: vyzývá starostu, aby poslal všem zastupitelům právní stanovisko, jak slíbil, a potom stahuje námitky. Starosta slíbil poslat.
 • Hlasování o minulém zápisu, schváleno. Ověřovatelé současného zápisu: Drholec, Chyský. Schváleno.
 • Starosta: Došlo k zmatečnému hlasování v minulém zastupitelstvu o PD, proto bude v programu jako bod 1a.
 • Bartoníček: podivuje se nad genezi tohoto hlasování, bod se už hlasuje po třetí, navíc byl i v radě. Žádá vysvětlení.
 • Starosta: v zápisu jsou zmatky, nejdříve jsem měl 14, potom je tam 13 zjištěno ověřovateli zápisu, proto znovu
 • Bartoníček: pro mne toto nové, dosud se v mé praxi nestalo, chce vědět, jak se tomu příště zabrání
 • Tak už řešíme, jak se bude hlasovat, a jak se budou všichni chovat. Tohle je smutné,
 • Hrabanek: navrhuje zařadit bod vyjadřující podporu Šimáčkovi z Agentury pro sociální začlenění.
 • občan Hruška: prosí zastupitelstvo zařadit do programu dokončení rekonstrukce gynekologie, Zlámal navrhuje zařadit, Hložek namítá, že najednou
 • Bylo by lepší nejdříve připravit, pak projednat. Bartoníček: navrhuje další bod : kontrola
 • Navrhuje další bod: poděkování jednateli VSH Klusakovi za odvedenou práci
 • Další bod: informace o investičních akcích, bylo dříve domluveno, že to bude na každém zastupitelstvu
 • Bartoníček: poslední navržený bod: porušování zákona o obcích vedením, nedostal zákonnou odpověď do 30 dnů
 • Zlámal: bod poděkování, byla valná hromada Bartoníček: teď není diskuze k tomuto bodu
 • Nově v programu, opakované hlasování o zmatečném posledně, 13 pro, návrh nepřijat
 • Program: dopis na podporu Šimáčka, 13 pro, zařazení nepřijato, diskuze o gynekologii, 18 pro, diskuze bude
 • Souhrnná správa o plnění zastupitelstva, 12 pro, nepřijato, poděkování Klusakovi, 13 pro, nepřijato, stav investičních akcí, 14 pro přijato
 • Porušení zákona některými členy vedeni, pro 11, nepřijato. V programu nebude. Program schválen.
 • Bod 1: pamětní listy bojovníků za svobodu, 8 lidí navrženo, Hrabánek: materiál neúplný, chybí zdůvodnění, zpracoval Sikorsky
 • Šikorsky: naším partnerem svaz bojovníků za svobodu, my schvalujeme jejich návrh, je to jiné než v říjnu
 • Prosí zastupitele, aby nešli nad tento rámec, svaz má podkladové materiály, Jedná se o bojovníky v pokročilém věku, má to úskalí.
 • Jsme v časovém tlaku ne naši vinou. Hložek podporuje doporučení podpořit. Navrhuje medailonky dodatečně do Slánské radnice.
 • Bartoníček: posledně jsem byl garantem, proto vím, že se město zapojilo, Dotaz: kdo byl garantem z rady?
 • Šourek: doporučuje podpořit v plném rozsahu. Šikorský: před 5 lety bylo více času, ale i nyní je podpořeno důvěryhodnými materiály,
 • Bartoníček upozorňuje, že jedna z navržených byla narozena v roce 1935, nelíbí se mu model, že dostaneme model, schválíme a nic
 • Proč nebyl někdo navržen za město? Takhle jsou jen lidé, členové svazu, co ale ti ostatní, kteří jsou pozůstalí, ale nejsou členy svazu
 • Sikorsky: všichni jsou ze svazu, ale je právo zastupitelů odmítnout.
 • Šmehlík: tvrdí, že je neetické zjišťovat, kdy si kdo koho vzal. Bartoníček: já chci zdůraznit, že jsou tady jiní, Jana Petranova, otec
 • Popraven, když ji bylo 12, žije tu řada lidí, kteří by si to zasloužili. Navrhuje pověřit zastupitele, aby byl seznam doplněn.
 • Bartoníček: příčí se mi oceňovat jen ty, kteří jsou v nějakém spolku, ale lépe ocenit všechny, kteří jsou obdobni
 • Hložek: já pana Bartoníčka plně chápu, město není jen ekonomika, rada to v nezkušenosti podcenila, podporuje návrh předložit další nominace
 • Peška: Hložek hrubá nepravda, my na to měli několik hodin, je to vina všech, proč jste nedali písemně, opět uráží Bartoníčka
 • Bartoníček: důkladně jsem prostudoval, upozornil, proto máme aktualizované znění, připomínal jsem i sekretářku, diskutoval s Sikorskym
 • Návrh na ukončení diskuze, 13 pro, nepřijato. Diskuze pokračuje. Nyní návrh na prodloužení. (Nepřijat. Schválen původní. )
 • Bod 2: granty pro sportovní organizace, Hrabánek: položka reprezentace, jak hodnotíme? Proč nic nedostal basketbal?
 • Peška: proč uvádí 2000 pro sportovní školní, Hrabánek: viděl posledně, teď se ptám na basketbal
 • Peška: odkud čísla berete, já mám jiná, Hrabánek: tato čísla nesedí, Peška: je to jinak
 • Teď jsou zase nějaké zmatky. Štěpánek: položka reprezentace několik druhů započtu
 • Hrabánek: upozorňuje, že zásady jiné, takže kluby, které nemají zastoupení v sportovní komisi nevěděli, že teď se dávají další věci
 • Podle basketbalistů např. vůbec nevěděli, ze to mají dodat, proto ačkoliv mají hodně podkladů, tak nedali, nevěděli, že mají
 • Kulich: Peška tam má na reprezentaci 11 000, sportovní školní taky Peška: je tam 11 400 u obou
 • Hrabánek: asi máte jiné tabulky, můžete mi říci kolik dostali, Peška říká jiné číslo než Hrabánek. Hrabanek: máme jiná data
 • Hrabánek: v me celkové tabulce mám pořad 34 700. Data mi nesedí. Máme to v tabulce pro zastupitele.
 • Karfikova: s každou sportovní komisí, nepředložili materiály, my je upozornili
 • Stále panuje zmatek v sále, teď se probírají čísla a zároveň p. Karfikova se zaručuje, že byli vyzváni
 • Kulich: u Pešky peníze jsou, jestli je někdo škrtnul nevím, víme ale, že jsme malé město, reprezentují , měli by dostat
 • Hrabánek navrhuje: 10000 pro basketbalový klub za reprezentaci Peška: omlouvá se Hrabankovi, v jeho číslech byl návrh, čísla Hrabánka přesná
 • Hrabánek: v zásadách po nich nic takového nechtěli, zásady splnili Peška: tvrdí, že nedodali, nedoložili
 • Pořád o sportovních penězích, Hrabánek: navrhuje basketbalisty odložit, rozpory o taktech, Hůla: peníze pro Renče v zastupitelstvu,
 • Ve snaze zabránit spekulacím, kdyby rozhodla jen rada. Bartoníček, navrhuje odložit, protože žádost nedostal
 • Kulich: návrh Renče nebyl v žádné vhodné kolonce, proto jsme navrhli starostovi použít jeho fond
 • Dnes je ještě větší zmatek než obvykle, je velmi těžké zaznamenávat.
 • Schváleny granty sportovcům + 20000 pro Řenče
 • Zacina bod 3: Benar, diskuze spojena i s bodem 4, změna územního plánu.
 • Zlámal: v pondělí schůzka s firmou, mají celý areál, jsem ochoten podpořit změnu územního plánu, když splněny naše podmínky
 • Občanka z ulice od Benaru: připomíná jednání z 2013, žádný pokrok. Argumentuje proti. Upozorňuje, že povodí se zatím nevyjádřilo.
 • Bude občany požadovat hydrogeologický průzkum, už nyní podmáčené, ve sklepech čerpadla
 • Občanka 2: to budou krychle a ubytovny, doporučuje nechat ladem a neměnit územní plán
 • Zlámal: pozemek není města, budovy spadnou, Občanka: jak mohu důvěřovat firmě, která už 10 let na nic nesáhla
 • Občanka: opět připomíná, že ve sklepech tam jedou čerpadla na plný výkon, když se zaveze zeminou, bude ještě hůř
 • Matoušek: park nám nepatří, všechna řešení špatná, třeba vybrat to nejméně špatné
 • Občanka: proč nestaví tam, kde už dříve něco stálo ( přádelna atd.)
 • Zástupce investora Slabecky: obhajuje plán, zdůrazňuje že město získá park.
 • Slabecky tvrdí, že výstavba vodu odvede do retenčních nádrží, investor nebude akceptovat demolici jako podmínku
 • Peška: je proti změně plánu, Hruška: je zavážka možná?
 • Zlámal: včera firma podala demoliční žádost
 • Hrabánek: cestu výměny jsme řádně nevyzkoušeli, jak je to s návrhem usnesení? Zlámal: v pondělí jednání s investorem
 • Šmehlík: v pondělí jsme se shodli, žádný náhradní pozemek město nemá, máme jen ten, který příliš cenný
 • Občanka: proběhla řada petic na podporu Benaru s velkým množstvím podpisů.
 • Bartoníček: v pondělí řada zastupitelů s názorem, budu zřejmě odmítat změnu plánu, ale je to složité
 • Ředitelka investora: dementuje ubytovny, nikde je nastavíme, nutně potřebujeme rozhodnutí.
 • Ranková: kdysi slibovali spoustu věci, když kupovali, není splněno nic. Zástupce investora: to byla dřívější firma, my od 2011
 • Začíná se hlasovat. Benar: změna územního plánu neprošla
 • Grohmann povolení: via ferrata už vytyčena, velké sportovní vyžití
 • Hrabánek: proč materiál mezi občany lepší než u zastupitelů?
 • Hrabánek:: kdo se o projekt stará, kdo to objednal, kdo je sponzor? Grohmann: Richtr
 • Richtr:: co dělají zastupitelé s odměnami,
 • Hrabánek: proč to děláme, jak se to nedělá, je to přírodní památka
 • Hrabanek: máme už povolení? Richtr: nejde o stavbu Hrabánek: staví se ve chvíli, kdy nesmíme, poškodili jsme přírodní památku
 • Richtr: kde všude jednali o stavební povolení
 • Richtr pořad hájí
 • Matoušek: býval jsem první krajský předseda horolezců, budeme prvni s via ferratou na přírodní památce, budeme první s čedičovým podkladem
 • Máte stavební podklady, na to jsou normy. Kdy o tom rozhodla rada?
 • Matoušek: máte k tomu projekt. Jsem horolezec, ale proti tomuto jsem rozčílen.
 • Richtr: projekt není třeba,
 • Bartoníček: je to akce v hlubokém utajení, ptal jsem se Heřmana, v lednu, chtěl jsem detaily
 • Hlasuje se o prodloužení jednání: už je to 5 hodin, neprošlo, bude se končit
 • Rubikova: dotaz na starostu, upozorňuje na to, že jako učitelka biologie, co mám vysvětlovat, proč je u nás vše jinak
 • Konec: odešli zastupitelé včetně Zlámala, konec, do 15 dnů nové

Konec byl náhlý, sebralo se několik koaličních zastupitelů a odešlo, i když chybělo do konce ještě asi 12 minut. I já se hlásil do diskuze, ale už jsem nedostal pro úprk koaličních zastupitelů  slovo. Je to asi dobře, projednávání Slánské hory bylo pro mne utrpením, nikdy bych nevěřil, kolik pohrdání základními pravidly   veřejného života lze vtěsnat do jednoho bodu.

Popsáno v předešlém článku:
Slánská hora v sevření arogance a moci peněz
2 komentáře:

 1. Opět typicky ničovsky neobjektivní a účelově podaný popis jednání zastupitelstva v jediném stmelujícím duchu - Bartoníček je geniální, všichni ostatní jsou zlobři.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Opět znamená, že i předchozí zápisy byly v rozporu s fakty? To je divné, zvukový záznam nelže.

   Vymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného