čtvrtek 26. března 2015

Zastupitelstvo stále nekončí aneb koaliční subotnik

O tom, že každé zasedání zastupitelstva přinese alespoň jedno porušení zákona či jednacího řádu ze strany vedení města či některých koaličních zastupitelů již není potřeba nijak diskutovat. Ani to 6. zasedání, které bylo zahájeno v pondělí 23. 3. nebylo výjimkou. Zasedání nabídlo ale i řadu novinek:

Zastupitel JUDr. Richtr se přiznal, že byl autorem „nápadu“, který vedl k neodsouhlasení programu 5. zasedání zastupitelstva. Dosud byl za autora této „koaliční strategie“ obecně považován spíše RNDr. Peška, který svým méně zkušeným kolegům z koalice pomáhá orientovat se ve složité problematice komunální politiky. Toto „metodické vedení“ je vesměs plně akceptováno. A to i přesto, že některá prohlášení RNDr. Pešky vzbuzují dojem, že ani on sám problematice řízení města plně nerozumí.

Zastupitel JUDr. Richter chtěl „věci pojmenovat pravým jménem“ a protože v činnosti koalice patrně dosud nenalezl „svoji parketu“, chtěl na sebe upozornit alespoň obviněním opozice, že se chystá odvolávat starostu. Je pravda, že po ukončení pracovního poměru tiskové mluvčí, se o snaze odvolat starostu začalo v kuloárech hovořit, ale zákulisní informace tuto snahu připisovaly výhradně členům současné koalice.

Někteří členové vedení města, usilovně pracující pro blaho všech, bývají odpoledne občas unaveni. Snad to je důvodem, proč někdy vzbuzují dojem, že se v problematice, projednávané na zasedání zastupitelstva i do pozdních nočních hodin, plně neorientují. Řešením by mohla být lepší příprava předkládaných materiálů nebo návrat k dřívějším začátkům zasedání. Zastupitel JUDr. Richtr, který se touto věcí prý dlouhodobě zabývá, však navrhl jiné a zcela originální řešení. Zastupitelstvo bude zasedat jen 5 hodin a pak bude pokračovat v sobotu od 8.00 ráno. Uvidíme, zda bude ráno moudřejší večera a zda ranní ptáče (resp. koalice) dál doskáče.

Protože zasedání končí diskuzí se zastupiteli a občany města, lze tento návrh, následně schválený 15 koaličními zastupiteli, chápat jako pokus o omezení diskuze s veřejností. Většina občanů má na víkend jistě jiné plány, než několikahodinové čekání v sobotním ránu, aby případně mohli přednést nějaký dotaz na vedení města. Komunistické heslo „Na posledním místě našeho snažení budiž vždy člověk“, se opět naplňuje. Občané města jsou znovu na posledním místě.

Takovému chápání se prý bude snažit oponovat další návrh změny jednacího řádu, již tradičně přednesený až na zasedání zastupitelstva, bez jakékoliv zmínky v programu zasedání a bez písemného podkladu. V letních měsících by se zasedání odehrávala na Masarykově náměstí a v přestávkách mezi jednotlivými body programu by hrál veřejnosti i zastupitelům k tanci i oddychu menší promenádní orchestr. Informaci, že krátce poté se Unie pro sport a zdraví, z jejíž dílny originální návrhy úpravy jednacího řádů pocházejí, přejmenuje na Unii pro duševní zdraví a zábavu, však nemohu potvrdit.

Při projednávání šestého bodu programu se ukázalo, že většina členů rady patrně nečte pečlivě materiály, které projednává a předkládá následně zastupitelstvu. Nebo že má jisté problémy při porozumění čtenému textu. Členové opozice, kteří zde svými připomínkami a pečlivým studiem materiálu opět zabránili blamáži vedení města, se však kolegiálního poděkování z řad koalice nedočkali. Drobnou útěchou jim bylo zjištění, že někteří radní pečlivě tvoří statistiku veškerých vystoupení opozičních zastupitelů, kteří koalici svojí znalostí mnohdy „vytrhávají trn z paty“. Informaci, že ve vestibulu městského úřadu bude zřízena tzv. tabule cti, kde bude každý měsíc umístěna podobizna nejpilnějšího opozičního zastupitele (tzv. „zastupitel měsíce“), však nemohu potvrdit.

Snad aby napravil tento nepříznivý dojem, umocněný i neznalostí finančních závazků města v onom bodě, pokusil se při jenom z dalších vystoupení (jednalo se o bod č. 10) oslnit místostarosta ing. Zlámal svojí znalostí matematiky, konkrétně vážených průměrů. Je pravdou, že kromě zvolení zastupitelem by měl případný místostarosta umět alespoň číst, psát a počítat, v případě ing. Zlámala však o těchto dovednostech nikdo nepochyboval. Domnívám se.

Ve chvíli, kdy místostarosta ing. Zlámal začal vysvětlovat „specifika“ výběrové komise a podmínek výběrového řízení na velitele městské policie, však poněkud „vypadl z figury“. Radní Peška proto raději navrhl, buď ukončit diskuzi, nebo ukončit jednání a pokračovat v sobotu. Následně si začal ukládat materiály do aktovky, čímž dal jasně najevo, jaký postup v koalici preferuje. Nikoho proto nemohlo překvapit, že návrh ing. Šmehlíka na prodloužení zasedání alespoň o 45 minut nebyl schválen. „Metodické vedení“ RNDr. Pešky připravilo první zastupitelský subotnik.

Akce Z (rozuměno Zastupitelstvo) začíná v sobotu 28. 3. od 8.00 v MC Grand. „Legrandu ve Grandu“ však raději nečekejme.

Politický matador slánského i krajského zastupitelstva, komunistický radní RNDr. Peška před volbami tvrdil, že není důležité, zda radnice či Slaný půjde doleva či doprava, ale jde o to, aby naše město šlo dopředu. Pokusí se tomu v sobotu konečně napomoci, nebo to opět bude jen „Kupředu, levá!“? Pokusí se tomu napomoci alespoň uvážlivější členové koalice? Nechme se překvapit.

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

6 komentářů:

 1. Budu pokračovat ve veselém tónu.

  Kam směřuje radnice otočená k občanům zády, když není důležité, zda doleva či doprava, ale dopředu?

  R r

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vážený příteli Pavle, za ideální formu, vhodnou pro většinu obyvatelstva, jež se vzhledem k omezené kapacitě jednacích prostor nemůže osobně účastnit, považuji p ř í m é p ř e n o s y j e d n á n í m ě s t s k ý m r o z h l a s e m.
   Erik Kurach, 57 let, Slaný.

   Vymazat
  2. Milý Eriku,

   vzhledem k tomu, že většina volebních subjektům které jsou zastoupeny ve slánském zastupitelstvu, měla transparentnost a informační otevřenost v předvolebních heslech, určitě by přímé přenosy jednání byly přínosem. S námětem se ale musíš obrátit na starostu či místostarostu, protože na moje návrhy a podněty reagují s výrazným opožděním, nepříliš velkou chutí a obvykle až po několikeré urgenci.

   Zároveň se domnívám, že by případně stačilo neprodlené zveřejnění nahraného záznamu na webu, který kupř. z jednání ve dnech 23.3. i 28.3. nebyl dosud zveřejněn, ačkoliv tomu technicky nic nebrání.

   S přátelským pozdravem

   Pavel Bartoníček

   Vymazat
 2. Nějak jsem v tom textu nenašel žádné porušení zákona. Jen obvyklé plačky pana Bartoníčka. Tak co vám ti koaličňáci udělali tentokrát?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Text jsme nepsal, ale např. nepřipuštění veřejnosti k diskuzi o termínech zastupitelstev, což je velmi závažné porušení zákona, o čemž jsme tady již psal.

   A doufám, že se změkčilý podepsaný pan Bartoniček nerozvzlyká úplně, když jej tak mravně odsoudil hrdinný anonym :)

   Miloslav Nič

   Vymazat
  2. Mě neudělali nic ani koaličňáci ani tučňáci. Co udělali Vám, že se bojíte podepsat?


   P.B.

   Vymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného