středa 11. března 2015

Rekonstrukce ledové plochy aneb slánský politický bulvár opět v akci

O tom, že komunistický web Slánské noviny je tiskovinou poněkud pokleslou, nemůže být žádného sporu. I poslední zde zveřejněný článek „Připravuje se rekonstrukce ledové plochy“ je toho názornou ukázkou. V některých částech poměrně odpovídá pravdě, v některých si přihřívá „politickou polívčičku“, některé věci kupodivu nezmiňuje vůbec.

Vyhýbám se cíleně polemice s článkem „Možná přijde i kouzelník“ (www.slanske-noviny.cz/clanek/mozna-prijde-i-kouzelnik) uveřejněným v tomto bulváru již v září 2014, který situaci líčil zcela jinak, a tehdy uváděná „fakta“ jsou nyní zcela odlišná. Chci pouze k některým formulacím přidat komentář:

SN: Další potřebné 3-4 miliony bude nutné doplnit z městského rozpočtu. … A tak musí městská rada intenzivně hledat finanční prostředky, z kterých bude možné tuto akci dofinancovat.
  • Komentář: Městská rada nemusí hledat vůbec nic, přebytek z hospodaření minulých dvou let činí okolo 70 milionů Kč, které má město Slaný k dispozici. Z roku 2013 je přebytek cca 45 milionů, z roku 2014 je přebytek cca 24 miliony.

SN: Získání této dotace je však podmíněno ještě tím, že rekonstrukce ledové plochy musí proběhnout v první polovině letošního roku.
  • Komentář: Zde je největší riziko celé akce, protože VSH Slaný, s.r.o. má dlouhodobě nasmlouvané některé akce, které půjde jen velmi obtížně přesunout či zrušit. O tom ale v textu není ani zmínka.

SN: Při schvalování rozpočtu na rok 2015 se totiž se získáním této dotace příliš nepočítalo a tak nebyla ve finančním plánu zahrnuta.
  • Komentář: Ve finančním plánu nebyla zahrnuta ani rekonstrukce Husovy ulice, či výstavba nové sportovní haly a vedení města to nijak nevadilo. Proto je ostatně celá snaha o „vyrovnaný rozpočet“, který byl schválen dokonce jako přebytkový, zcela iluzorní a jde o pouhý populismus, který byl zcela zřejmý již ve chvíli, kdy se rozpočet schvaloval.

SN: Doufejme tedy, že zimní stadion nepotká osud nedávno projednávaného záměru na výstavbu sportovní haly, který opoziční zastupitelé odmítli podpořit a plány na výstavbu haly tak město muselo minimálně pro tento rok odložit.
  • Komentář: Je zřejmé, že autor se stále nevyrovnal s neschválení stěžejního bodu z volebního programu komunistického seskupení Naše město. Vzhledem ke skutečnosti, že žádost o rekonstrukci ledové plochy a její záměr byly připraveny výrazně lépe a dotace na tuto akci je již přiznaná, není žádný důvod k takovému tvrzení či obavě. A je skutečně téměř groteskní, vydávat materiál, který měli zastupitelé k dispozici za propracovaný záměr.

Je s podivem, že takovou zásadní informaci, jako přiznání dotace v řádu téměř dvou desítek milionů korun, nepřinesla tisková zpráva městského úřadu ale jen bulvární politický web. Nejdůležitější fakta však článek vynechal.

Výběrové řízení „Rekonstrukce ledové plochy – Zimní stadion ve Slaném – stavební práce“ bylo vyhlášeno dne 24. 2. 2015, lhůta pro podání nabídek končí dnem 19. 3. v 10.00 hodin a toto datum je také termínem úředního otevírání obálek s nabídkami. Prohlídka „místa plnění“, tedy zimního stadionu a ledové plochy, se uskutečnila 5. 3. a zúčastnily se jí zástupci dvou firem, tedy potenciálních zájemců o zakázku. Článek z webu, zveřejněný 8. 3. se však o tom nezmiňuje.

Největším oříškem bude detailní časový harmonogram prací, neboť současným vedením VSH jsou již nasmlouvány akce (kromě obvyklých tréninků a veřejného bruslení) nejen v měsíci dubnu ale především v červenci. Jedná se o hokejové školy a soustředění zahraničních klientů, kteří již k cestě do ČR a do Slaného mají zajištěny veškeré potřebné náležitosti.

Např. Panci International Icehockey School, vedená Věrou Pančákovou z rakouského Solnohradu, má zamluvený termín 18. – 31. 7. a mezi stovkou přihlášených účastníků mají výrazný podíl hráči ze zahraničí.

V případě zrušení či ohrožení termínu konání takové akce hrozí nejen oprávněný požadavek organizátorů o případnou náhradu škody, ale i nechuť do Slaného opět přijet. Paní Pančáková prý již panu starostovi zaslala dopis, vyjadřující obavu z výše uvedených skutečností. O tom však ani radní L. Peška, ani starosta P. Zálom neinformují.

Zdá se, že nejvhodnějším termínem pro rekonstrukci ledové plochy je tedy období mezi koncem dubna a začátkem července, nebo až od začátku srpna. Je ovšem otázkou, do jakého termínu musí být rekonstrukce ledové plochy ukončena, aby splnila podmínky dotace. Ani o tom nás však nikdo z vedení města neinformuje.

VSH Slaný tedy reálně hrozí ztráta dobrého jména a možná platba finanční kompenzace, vycházející z nedodržených smluvních termínů, kterou bude muset uhradit ze svého rozpočtu město Slaný. Vnímá vedení města složitost situace, do které bude navíc dne 16. 3. výběrová komise vybírat nového ředitele a jednatele VSH? Nechme se překvapit.

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného