pátek 13. března 2015

Radní Peška tvrdí, že na rozpuštěném 5-minutovém zastupitelstvu proběhla diskuze s občany

Před pár dny jsem na blogu publikoval článek: Představa pana radního Pešky o argumentech a kultivované diskuzi a tehdy jsem se domníval,  že pan zastupitel a radní Peška (KSČM, kandidátka Naše město) již nemůže lépe dokumentovat své svérázné představy o argumentaci a faktech. Poslední jeho vystoupení v diskuzním vlákně http://diskuze.slansko.cz/politika-politici/zastupitelstvo-mesta-aneb-to-jsme-to-dopracovali mi však vyrazilo dech.

Za posledních 48 hodin předvedl řadu pozoruhodných výkonů, ale jeho tvrzení, že na zasedání zastupitelstva 2.3. 2015, jehož 5-minutový záznam si může každý poslechnout:

http://www.meuslany.cz/data/ke_stazeni/zastupitelstvo/zvuk/zast150302-komplet.mp3

podle pana Pešky proběhla diskuze s občany a tedy mé tvrzení v článku (Hlasování rozpouštějící pondělní zastupitelstvo bylo nezákonné):

"Stačí si však poslechnout kompletní záznam zasedání zastupitelstva (5 minut a 14 vteřin) a je zřejmé, že před hlasováním o programu neproběhla diskuze s občany. "

je podle radního Pešky:  "účelová dezinterpretace proběhlého jednání" mi opravdu vyrazila dech.:

brada
12.3.2015 - 22:30


Pane Niči,

v tomto vašem článku:

http://www.oms-slany.cz/2015/03/hlasovani-o-programu-zastupitelstva-dne.html

spekulujete o tzv. nezákonnosti ukončení jednání ZM 2.3. Vzhledem k tomu, že v době konání tohoto ZM jsem byl v zahraničí, seznámil jsem se terpve v těchto dnech se zvukovým záznamem z tohoto jednání. A musím konstatovat, že tvrzení uváděná ve vašem článku se zásadně neschodují se skutečností.

Na zvukovém zázanmu je totiž zcela jasně a zřetelně slyšet výzva starosty města ke vznesení případných připomínek či doplňků k předkládanému programu jednání. A na tuto výzvu i několik účastníků zasedání reagovalo a některé jejich připomínky byly diskutovány.

Konstatuji tedy, že je mimo jakoukoliv pochybnost (stačí si poslechnout tento záznam), že každý účastník dotyčného jednání ZM 2.3. měl možnost se k návrhu programu jednání vyjádřit.

Vaše tvrzení ve výše uvedeném článku jsou tedy zcela lživá a závěry, která na jeich základě činíte, zjevně mylné.

L.Peškaoms
12.3.2015 - 22:41

Pane Peško,
to opravdu myslíte vážně? Opravdu myslíte:

http://www.meuslany.cz/data/ke_stazeni/zastupitelstvo/zvuk/zast150302-komplet.mp3

Uvědomujete si, že tento záznam trvá jen několik minut a tedy každý si to může poslechnout?

Neustále argumentujete, že jste zastupitelem již více než 20 let. A pak náhle zapomenete, že během těchto 20+ let vždy nejdříve diskutují zastupitelé a po ukončení jejich debaty je umožněna účast veřejnosti na výzvu starosty.

Jsem obvykle docela výřečný, ale nad tímto argumentem mi už došla řeč.

Miloslav Nič
brada
13.3.2015 - 05:56

Naprosto vážně.

Každý, kdo není hluchý si tento záznam může poslechnout sám a posoudit jak účelově manipulujete s fakty a jaká nepravdivá tvrzení ve svém článku uvádíte.

Starosta města nevyzýval zvlášť zastupitele a zvlášť občany. Vyzýval všechny přítomné k podání připomínek k programu jednání. Někteří z přítomných toho i využili.

Vaše tvrzení o rozdělení diskuse na zastupitele a občany nemá žádnou oporu v jednacím řádu zastupitelstva. je to jen vaše účelová dezinterpretace proběhlého jednání.

L.Peška
Do diskuze o tom, že nebyla veřejnost vyzvána, se ve stejném vlákně zapojili i pan radní Hůla (Svobodní) a pan zastupitel Cílek (Naše město, č.2). Oba dva nesouhlasili či  částečně nesouhlasili s  mým závěrem, ale všichni jsme se shodli na tom, že diskuze s občany neproběhla.

Prosím pana Hůlu a pana Cílka, aby se veřejně vyjádřili k tomu, zda moje tvrzení:

"že před hlasováním o programu neproběhla diskuze s občany." 

lze charakterizovat :

"Každý, kdo není hluchý si tento záznam může poslechnout sám a posoudit jak účelově manipulujete s fakty a jaká nepravdivá tvrzení ve svém článku uvádíte."

Předem upozorňuji, že na odpovědích na tyto otázky mi velmi záleží a očekávám čestné jednání:

1) Domníváte se, že jsem lhal o tom, že občané nebyli vyzváni k diskuzi?
2) Zažili jste již řadu hlasování v zastupitelstvu. Domníváte se, že by se kdokoliv, se znalostí toho,  jak výzva k veřejnosti vypadá, mohl domnívat, že jsem lhal?

Miloslav Nič

P.S. V sobotu 14. března pan radní Peška (KSČM)  na facebooku OMS napsal

Ladislav Peška (8:30): Pane Niči, opět účelově lžete. Já jsem nikdy netvrdil, že proběhla nějaká diskuse s občany. Pouze jsem vyvrátil vaše tvrzení, že se občané nemohly vyjádřit k návrhu programu.

Odpověděl jsem mu takto:
oms (10:59)
Pane Peško, domnívám se, že mám cit pro český jazyk. Tvrzení: "občané se mohli vyjádřit k programu" automaticky implikuje, že proběhla diskuze s občany, protože ti byli vyzvání diskutovat. Sám dobře víte, že vyzváni nebyli, protože při projednávání všech bodů jakéhokoliv zastupitelstva probíhá diskuze tak, že nejdříve diskutují zastupitelé. Když diskuze zastupitelů skončí, jsou vyzváni k diskuzi občané. Vy jste si poslechl záznam, uvědomil jste si, že ve výzvě zastupitelům pan starosta nepoužil slovo zastupitelé, a při vědomí toho, že ne všichni lidé chodí na zastupitelstva pravidelně a tedy neznají ustálené vzorce chování, použil jste to jako pseudoargument. Lidé uctívající pravidla slušné diskuze takové věci nedělají.Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného