čtvrtek 12. března 2015

Odpovědi ministerstva vnitra: nezákonnost usnesení zastupitelstva, výběrová řízení

Pan zastupitel Bartoníček (OMS) vznesl na Ministerstvo vnitra několik dotazů a nyní obdržel přiloženou odpověď .

Odpověď mj. obsahuje následující stanoviska:
  • Na základě těchto skutečností však není možné dovodit nezákonnost usnesení ve výše uvedené podobě. Za nezákonné by bylo možné považovat usnesení zastupitelstva obce, kterým zastupitelstvo rozhodlo přímo o pozastavení usnesení rady, když tato pravomoc náleží pouze starostovi obce.
  • v případě rozhodování o obsazování pozic vedoucích pracovníků v případě právnických osob a organizačních složek založených nebo zřízených zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie a v případě obchodních společností, v nichž je obce jediným společníkem, rozhoduje rada ve své vyhrazené pravomoci.
    Žádné komentáře:

    Okomentovat

    Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného