úterý 3. března 2015

Nejkratší zastupitelstvo v dějinách města skončilo

Snad jako protiváhu k minulému jednání, trvajícímu přes 10 hodin, rozhodlo se vedení města kompenzovat tento čas – namísto relevantních odpovědí na otázky zastupitelů, které by jednání výrazně zkrátilo - tentokrát maximálním zkrácením zasedání zastupitelstva svolaného na pondělí 2. března (na webu města byl zveřejněn termín 3. 3.). Zasedání zastupitelstva, které si – kromě několika odpovědných zastupitelů – koalice „pro změnu“ nepřála.

První změnou bylo, že materiál, který obdržel z ministerstva vnitra místostarosta ing. Zlámal již 20. února, byl zastupitelům rozdán až na místě, tedy téměř 2 týdny poté, co jej on sám obdržel. Dotaz, který místostarosta Zlámal odeslal 17. února, již předtím mediálně zpracoval dlouholetý komunistický funkcionář a nyní i radní města L. Peška na svém bulvárním webu ve článku se sugestivním názvem „Platí ve Slaném zákony České republiky?“ Neznalý čtenář by se mohl domnívat, že zde slánský komunistický radní píše o přehmatech a přestupcích zákona o obcích, které koalice „pro změnu“ a její vedení stačilo od svého nástupu do vedení města napáchat, ale kupodivu o tom dlouholetý zastupitel města cudně mlčí, patrně si vědom i svého podílu na tomto počínání.

Druhou změnou a naprostým unikátem bylo, že většina koalice – včetně přítomných členů vedení města – neodsouhlasila navržený program, sestávající z jednoho bodu a diskuze. Neodsouhlasila ho, aniž považovala za potřebné zdůvodnit, proč se jí – alespoň oficiálně – program nelíbí. Je namístě i jiný termín, než „arogance moci“, který by pro takové jednání byl výstižnější?

Neoficiálně bylo samozřejmě důvodů povícero:
 1. Starosta města, jehož vyjádření k otevřenému dopisu P. Varvařovského obdrželi všichni zastupitelé na začátku zasedání v písemné podobě, měl patrně obavu z poněkud všetečných dotazů, jak se celý incident, popisovaný z obou stran naprosto protichůdně, skutečně odehrál. Člověk, jistý si pravdivostí své verze by patrně neváhal požádat o možnost zveřejnění záznamu z kamer městské policie, ale neviděl jsem v sále, že by bylo na tuto možnost cokoliv připraveno.
 2. Občané se chtěli zeptat svých volených zástupců na jejich kroky v kauze plošných výběrových řízení na vedoucí funkcionáře všech městem řízených organizací a vedení města mělo patrně obavu z poněkud všetečných dotazů, na které by jen těžko hledalo pravdivou a důvěryhodnou odpověď. Třeba proč opravdu se ona výběrová řízení musí konat a kdo z vedoucích funkcionářů nevede organizaci města účelně a efektivně – ke spokojenosti zřizovatele i občana. Článek „Město Slaný vyhlásilo v únoru tři výběrová řízení“, zveřejněný ve Slánské radnici č. 3/2015 (strana 5) a snažící se celou záležitost vysvětlit, je spíše textem vhodným na bulvární komunistický web Slánské noviny, než že by mohl být považován za souhrn důvodů, proč jsou výběrová řízení pro město a jeho občany opravdu potřebná. 
 3. Zastupitelé měli připraveno také pár všetečných dotazů. Sám jsem v neděli poslal panu starostovi – a v kopii všem členům zastupitelstva – 19 dotazů předem, aby nedošlo k nemilé situaci, že by starostu některý dotaz zaskočil, nebo na něj nebyl připraven. Laskaví čtenáři a zvídaví občané o ně nebudou ochuzeni, protože je rád, po jejich řádném podání na městském úřadě, zveřejním. Ostatně, na některé jsem se ptal písemně již 5. 1. 2015, a odpovědi byly tristní. Názor nechť si učiní každý sám. 
 4. Někteří zastupitelé dosud nepochopili, jak umožňuje zákon o obcích konat zastupitelstvu směrem ke starostovi města a k radě a tak – pod dojmem sdělení z ministerstva vnitra, distribuovaného místostarostou Zlámalem některým členům koalice již před jednáním zastupitelstva a možná i pod dojmem komunistického článku radního Pešky – usoudili, že navrhovatelé svolání mimořádného zastupitelstva chtějí provést nějakou nezákonnost. Pro jistotu tedy pro program nehlasovali z obavy, aby nebyli možnými spolupachateli. Netuší patrně, že se tím stali spoluviníky něčeho jiného. Někteří v následné diskuzi svůj omyl pochopili, ale zda jim ono prozření vydrží delší dobu, je velmi těžké odhadovat. 
 5. Jestliže by zdůvodněním onoho neodsouhlasení programu byla obava z možného nezákonného postupu, bylo by nejjednodušší tuto obavu – ústy starosty či místostarosty - vyslovit a následně mohlo být vysvětleno, že je to obava zbytečná. Pak by ale mohlo dojít k tomu, že by během zasedání, probíhajícího dle programu, patrně zazněly velmi nepříjemné otázky a možná by – po zdůvodnění či nezdůvodnění potřebnosti výběrových řízení na vedoucí funkcionáře všech městem řízených organizací – mohlo dojít k jejich pozastavení. To si však rada města a její členové rozhodně nepřáli.

Je zcela zřejmé, že někteří členové rady města nechápou, co opravdu činí a jak hazardují s budoucností našeho města. A protože u nich funguje určité stádní myšlení, veškeré argumenty, zpochybňující potřebnost plošných výběrových řízení na vedoucí funkcionáře všech městem řízených organizací, odmítají a vnímají vše jen jako politický boj mezi opozicí a koalicí. Sám jsem mluvil s několika členy rady města i řadovými koaličními zastupiteli a indoktrinace jejich myšlení je velmi silná.

Nebyl jsem volič stran či zastupitelů současné koalice a jako takový jsem pro většinu z nich nevěrohodný, i když se jim snažím opakovat pravdy, která jsou lehce ověřitelné. Podobně se daří i ostatním opozičním zastupitelům a i těm několika málo členům koalice, kteří používají při rozhodování a hlasování vlastní rozum.

Mohou voliči koaličních stran, kteří již chápou, že se město ubírá směrem, proti kterému svoji volbou vlastně protestovali, přesvědčit alespoň některé zastupitele, že cesta, kterou je nyní město Slaný „řízeno“ je cestou, ze které se už nemusíme vzpamatovat? Nechme se překvapit.


Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň


3 komentáře:

 1. Prosím, dejte do programu návrh na odvolání starosty. Městu by se ulevilo.

  OdpovědětVymazat
 2. Domníváte se, že by pro tento návrh hlasovalo 14 zastupitelů napříč politickým spektrem?
  Nezapomeňte navíc, že v řadách koalice není nikdo jiný, kdo by chtěl být starostou a tak by jeho odvolání současnou koalici zcela paralyzovalo. Vždyť dosud nenalezli ani osobu, ochotnou a schopnou zastávat pozici uvolněného místostarosty, tedy místostarosty, který by se plným pracovním úvazkem věnoval práci na úřadě.

  Pavel Bartoníček

  OdpovědětVymazat
 3. O aroganci lhaní ,překrucování zákonů, chování mocných, hostinách koaličních partnerů na radnici a o rozdávání pašalíků joblíbené to slovo soudruha pplk Šmehlíka by se mělo dozvědět co nejvíce slaňáků. Škoda že web slánsko čte málo občanů. C o vydat nějaký bulletin a roznést ho do schránek všech občanů? Slánskou radnici už nedostáváme...

  OdpovědětVymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného