úterý 3. března 2015

Názor významného člena slánské ČSSD na ukončení včerejšího zastupitelstva

Mezi svými přáteli na Faceboku mám i pana Vladimíra Dosoudila (č. 10 na kandidátní listině ČSSD 2014, díky preferenčním hlasům  1. náhradní zastupitel za ČSSD, č.1 v roce 2006 na kandidátce ČSSD, s nejvyšším počtem preferenčních hlasů za ČSSD zastupitel pro roky 2006-2010).

S jeho svolením otiskuji příspěvek týkající se včerejšího zasedání:Interpretace zákona o možnostech pozastavit usnesení RM pouze starostou (jestli ho považuje za nesprávné) zkresluje rozsah působností orgánů města, zvl. ZM. RM v dotčeném případě má vyhrazenu pravomoc v oblasti "plnění funkce...podle zvláštních předpisů" nikoliv rozhodování, jak ve zdůvodnění zrušení včerejšího mimořádného ZM aplikuje na případy programu. Mají-li zastupitelé zákonné právo svolání ZM, mohou stanovit i program jednání a ZM musí proběhnout. (nezávisle na výsledném usnesení). Jedná se o nebezpečný precedent, podle kterého by byly projednávány pouze záležitosti koalice, RM, starosty.

Znění zákona:
b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2).
V rozporu se svými pravomocemi postupuje RM i v dalších personálních záležitostech ve věcech určených zastupitelstvu (např. TS Slaný a.j.)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného