úterý 3. března 2015

Názor občana na včerejší 4-minutové zasedání zastupitestva (přetištěno z diskuze.slansko.cz)

Na včerejším zasedání zastupitelstva jsem nemohl být, o mém rozčarování z termínu zastupitelstva jsem psal včera. Celé zastupitelstvo nakonec trvalo 4 (slovy čtyři) minuty, ač podle přímých účastníků bylo v publiku několik desítek občanů.

Dnes ráno jsem na diskuzní skupině http://diskuze.slansko.cz/politika-politici/diskuzni-forum-s-vedenim-mesta-moderovane-2 

nalezl komentář pana Vratislava Rennera, a protože bych své pocity lépe vyjádřit nedovedl, s jeho svolením zde příspěvek otiskuji:


http://www.meuslany.cz/data/ke_stazeni/media/tz-zast001.pdf

Tisková zpráva 2. 3. 2015

Žádost na svolání 5. zasedání zastupitelstva města byla od počátku v rozporu se zákonem

Na 5. zasedání zastupitelstva města měl být projednáván pouze jeden bod programu a to:

Pozastavení výkonu rozhodnutí rady města č. 015/08/2015 ze dne 4. 2. 2015 o přípravě výběrových řízení na vedoucí funkcionáře městem zřizovaných organizací a zrušení již vypsaných či ukončených výběrových řízení.

Žádost na svolání zastupitelstva k tomuto bodu byla od počátku v rozporu se zákonem, který takovýto postup neumožňuje. Vysvětlení je následující:
„Pravomocí pozastavit rozhodnutí rady je nadán pouze starosta obce, a to na základě ust. § 105 zákona o obcích, pokud má za to, že je nesprávné. Věc pak má povinnost předložit k rozhodnutí na nejbližším zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce na základě takového návrhu může rozhodnout o zrušení usnesení rady obce dle ust. § 84 odst. 5 zákona o obcích.

O pozastavení usnesení rady tak může rozhodnout pouze starosta, nikoliv zastupitelstvo.

-----------

Kdo udělal chybu? Ti, co žádali o svolání zasedání nevhodně navrhli program - podle zprávy v rozporu se zákonem. Přesto starosta zasedání svolal. Věděl, že zasedání nemá program? Pak neměl s odkazem na zákon zasedání s navrženým programem svolávat anebo svolat s návrhem jiného programu (jinak formulovaného, protože znal vůli těch, co o svolání požádali!). Ať tak nebo tak, starosta svolal veřejné zasedání a zastupitelstvo ukázalo občanům záda. Zastupitelé věděli o zájmu občanů o způsob vypisování výběrových řízení!

Neměla veřejnost dostat slovo? Pokud nebyl porušen zákon tím, že občané pozvaní starostou se nemohli vyjádřit, pak je to zákon špatný a poslanec p. Berkovec by měl na půdě PS jednat. Nebo zákon tuto otázku neřeší a pak je třeba upravit jednací řád.

Nebyl přece jen porušen zákon či jednací řád, pokud občané nedostali slovo?

Vratislav Renner

10 komentářů:

 1. Tvrzení "Žádost na svolání zastupitelstva k tomuto bodu byla od počátku v rozporu se zákonem, který takovýto postup neumožňuje" je tvrzení mylné a nepravdivé. Kdyby se starosta, místostarosta či ostatní členové rady města odvážili toto zdůvodnění použít při vysvětlení, proč nechtějí hlasovat pro navržený program, bylo by lehké ono tvrzení vyvrátit. Snad právě proto toto zdůvodnění zaznělo až následně.

  Pavel Bartoníček

  OdpovědětVymazat
 2. Kdepak jste byli vy bojovníci za demokracii když předchozí garnitura budovala nejdražší digitální hodiny v Evropě? Projděte si diskuze na slánsku.cz z těchto let a uvidíte jak se jednalo s opozicí, případně s názory občanů.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co tím chcete sdělit? Že koalice má opakovat chyby z minulosti, přestože do voleb šli s tím, že chyby budou napravovat?

   Vymazat
  2. Podívejte se na příspěvky na blogu OMS z doby minulé koalice. Všechny příspěvky jsou podepsány, a odhaduji, že polovina z nich mým jménem.

   To, že dřívější koalice dělala spoustu chyb a závažných prohřešků nijak neomlouvá současnou koalici. Můj osobní pocit nyní je, že současná koalice dělá i takové věci, které by ta minulá neudělala, a proto, kdybych si musel vybrat pouze mezi současnou a minulou koalicí, vybral bych si tu minulou.

   Miloslav Nič

   Vymazat
  3. Nevím, koho přesně považujete za bojovníky za demokracii a předchozí garnituru, ale co se týče zastupitelů za OMS, jejich názory jsou dohledatelné nejen na slánsku.cz ale i jinde na webu, včetně zápisů či nahrávek ze zastupitelstva a považujete-li APD za ony nejdražší digitální hodiny v Evropě, těžko mě či Martina Matouška naleznete mezi obhájci či podporovateli této stavby.

   Pavel Bartoníček

   Vymazat
 3. Zatím není zápis z 5. zasedání ZM, ale podle zvukového záznamu bude mít jiné schema, než předchozí. V nich je po ověření přítomnosti a konstatování schopnosti se usnášet, ověření zápisu z minulého zasedání a volba ověřovatelů zápisu. Pak teprve jednání o programu. Podle záznamu 5. zasedání se řídící jednání minulým zápisem nezabýval a ověřovatele zápisu nového jednání zvolit nenechal.

  Protože ač nerad, docházím k názoru, že možné je všechno, pak mi připadá možné i to, že scénář jednání byl připravený předem. Starosta se podle přeříkávání zdál být nervózní a hlasování o programu se zdržel. Autorem scénáře nemusel být on. Proti programu hlasovali zastupitelé: Šmehlík, Berkovec, Zíma, Hůla, Heřman, Drholec, Zlámal. Nemám je rád!

  Zajímavé by také mohlo být, jak vážné důvody mělo pět koaličních zastupitelů k neúčasti na zasedání.

  Vím, že ryji, ale po včerejším vystoupení koalice jsem zaujatý a být nestranný se vědomě nesnažím.

  Vratislav Renner

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vítejte mezi trudomyslné. :)

   Vzpomínáte, jak jsem už před pár měsíci měl špatný pocit a Vy jste ještě v jednom z komentářů neztrácel naději? Ale po pravdě, že to bude tak zlé, jsem tehdy nečekal.

   Naše rada je už tak zaslepená tím, že tvrdě pracuje (čemuž věřím) a že to myslí dobře (čemuž u některých věřím), že si ani nikdy nezkusí podívat se na své počínání alespoň trošku nezaujatě.

   Miloslav Nič

   Vymazat
  2. Pane Rennere,

   myslím, že postup schvalování programu a určování ověřovatelů zápisu byl v tomto případě ten správný, protože dle jednacího řádu čl.6 bod 3 - V zahajovací části jednání předsedající prohlásí, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program jednání a dá zvolit ověřovatele zápisu. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány.
   Je to ale můj názor.

   Martin Cílek

   Vymazat
  3. A co
   Jednací řád, článek 6 - Průběh jednání zastupitelstva
   13) Řídící prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.
   Stalo se?

   Vymazat
 4. Pane Cílku,

  děkuji za názor.

  Toto pořadí zahajovacích úkonů jednání bylo zvoleno poprvé. Nepsal jsem, že by postup byl nesprávný, ale že byl proti minulým jiný. Přečtěte si, prosím, znovu první odstavec z toho, co jsem napsal a na co reagujete.

  Vaše odvolávka na jednací řád mě nevede k tomu, abych změnil názor, který jsem napsal. Změna postupu je jedna z indicií, která mě vede k tomu, že vše bylo dopředu připravené. Dokázat to nemohu, nikdo se nepřizná. Kdyby byla na straně koalice vůle k jednání, pokračovalo by.

  Je neodpustitelné pozvat občany na zasedání a následně zasedání zmařit. A sprosté je, když občan slyší vyjádření zastupitele: "To jsme jim to nandali!". Odvolávky na zákon je ubohá výmluva. První počin k tomu dal lídr uskupení NM, za které jste kandidoval. Všimněte si také příspěvků pana Šmehlíka.

  Víte, těch kliček, dodatečné a časem se vyvíjející zdůvodňování usnesení rady, je na mne již příliš. Posledním hřebíčkem pro mne je tisková zpráva. Po té si uvědomuji a začínám sčítat přehmaty, ke kterým průběžně dochází. A dojdu ke zjištění, že tak negativně jak se koalice prezentovala, jedná vlastně od samého začátku, již od ustavujícího zasedání zastupitelstva. Můj postoj se může změnit až koalice přizná chyby a nebude v nich pokračovat.

  Budiž Vám ke cti, že jste se alespoň zdržel hlasování. Bohužel jste tak ke katastrofálnímu výsledku také přispěl.

  Vratislav Renner

  OdpovědětVymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného