středa 25. března 2015

Když velitel zavelí, kruh může být i hranatý

Takovým dojmem občas působí argumentace některých členů vedení města či „skalních“ koaličních zastupitelů. Velitelem však zdaleka není míněn ing. Pavel Zálom, starosta města. Přeborníky v tomto pokusu o „řízenou demokracii“ jsou jiní členové koalice. Krásným případem je ono nepovedené zasedání zastupitelstva města dne 2. 3. 2015.

Zdálo by se, že to již všichni soudní lidé chápou. Zdůvodnění, které vedení města po neschválení programu a ukončení zastupitelstva teprve následně sdělilo veřejnosti, se ukázalo jako nepravdivé. V tomto duchu jasně hovoří sdělení ministerstva vnitra ze dne 9. 3. 2015.

Omyl. Někteří „matadoři“ stále opakují, že bylo vše v pořádku. Důkazem může být i záznam ze zasedání zastupitelstva (resp. jeho první části) dne 23. 3. 2015.

Zdálo by se, že to již všichni zastupitelé chápou. Tedy:

a) Rozdíl mezi usnesením, navrženým ke schválení zastupitelstvem, a mezi bodem programu, navrženým na projednání zastupitelstvem.

b) Fakt, že zákon o obcích se nezmiňuje o jakémkoliv bodu programu zasedání zastupitelstva, ale jen o výsledcích jednání, tedy o usneseních, která s ním mohou či nemusí být v rozporu.

Omyl. Někteří „právní kutilové“ ve slánském zastupitelstvu, zdá se, mají pocit větší znalosti zákona o obcích než právníci zaměstnaní ministerstvem vnitra.

Zbývá si položit dvě otázky:

1) Jak mohlo dojít k tomu, že „právní kutilové“ ale i JUDr. Richter (který se na zastupitelstvu 23. 3. přiznal k autorství celé blamáže), na základě prvního dokumentu MV rozhodli o neodsouhlasení programu zastupitelstva dne 2. 3.?

Vysvětlení je jednoduché. Při přečtení otázky, kterou na MV posílal místostarosta ing. Zlámal 16. 2. (v dopise je chybně uvedeno datum 16. 1.), je zřejmé, proč přišla dne 20. 2. odpověď, která méně znalé zastupitele zmátla. Otázka byla totiž místostarostou špatně položena: „V rámci rozpravy byly vzneseny návrhy na zrušení, případně pozastavení usnesení č. 14 rady města. Důsledkem mělo být zrušení již vyhlášených výběrových řízení.“ Tato otázka vzbuzuje dojem, že usnesení rady města chce následně zrušit zastupitelstvo svým usnesením, což není možné.

Otázka místostarosty, kopírující název bodu programu zasedání dne 2. 3., však
nekoresponduje  s původním zněním usnesení, které bylo 11. 2. navrženo (jeho text je součástí zveřejněného zápisu, str. 17. a 18.): „Zastupitelstvo města žádá starostu města ing. Záloma o pozastavení výkonu rozhodnutí rady města č. 014/09/2015 ze dne 4. 2. 2015 o přípravě výběrových řízení na vedoucí funkcionáře městem řízených organizací a zrušení již vyhlášených výběrových řízení.“ Místostarosta tedy poslal dotaz, opisující bod programu, ale neptal se na návrh původního usnesení, které bylo zcela v souladu se zákonem o obcích.


2) Opravdu místostarosta zapomněl znění usnesení, které bylo na zasedání zastupitelstva několikrát opakováno, nebo v tom byla určitá „koaliční strategie“?

Zde je vysvětlení složitější. Buď se jedná o naprostý diletantismus, což je pro vedení města a „skalní“ koaliční zastupitele špatnou vizitkou. Nebo se jedná o záměr.

Z jednání zastupitelstva dne 11. 2. bylo totiž zřejmé, že ono usnesení o pozastavení výkonu rozhodnutí rady města o přípravě výběrových řízení nebylo schváleno pouze proto, že ve velmi pozdní hodinu již chyběli někteří zastupitelé, kteří avizovali svůj souhlas s textem usnesení, ale již o něm nestihli hlasovat. V řadách „tvrdého jádra“ koalice tedy panovala důvodná obava, že by usnesení na zasedání dne 2. 3. mohlo být schváleno a výběrová řízení, na kterých někteří členové koalice lpěli téměř osobně (patrně z důvodu, že neradi mění svá rozhodnutí, i když jsou nesprávná), by se nekonala.

Ať je to diletantismus, nebo záměr, oboje není dobrým vysvědčením pro zastupitele, kteří slibovali, že svoji funkci budou vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů.

Vnímá vedení města či autor tiskové zprávy, dodatečně zdůvodňující nemožnost schválení programu zasedání dne 2. 3., že jimi byli uvedeni v omyl nejen ostatní zastupitelé ale všichni občané našeho města a bylo by přinejmenším slušné se veřejně omluvit? Vnímá to alespoň některý z nich? Nechme se překvapit.

Zvídavým čtenářům mohu slíbit brzké pokračování textu a informaci, že dopis místostarosty Zlámala je zveřejněn s jeho souhlasem

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň Dopis pana místostarosty Zlámala:


PDF verze pro lepší čitelnost

6 komentářů:

 1. Jsem zvědav, zda najdete odvahu jsem vložit rovněž text tzv. "svolávacího dopisu" podepsaného 11 zastupiteli. Ten by vás totiž jednoznačně usvědčil když ne ze lži, tak minimálně z manipulace s fakty.

  OdpovědětSmazat
 2. Odkaz v " Otázka místostarosty, kopírující název bodu programu zasedání dne 2. 3.,", vede na text dopisu:
  http://www.oms-slany.cz/2015/02/zadost-o-svolani-mimoradneho-zasedani.html

  který zde byl již zveřejněn 13. února 2015

  OdpovědětSmazat
 3. Myslím, že soudnému je skutečně vše jasné a že není potřeba celou záležitost dále pitvat.

  Lze oprávněně tvrdit, že hlasování o návrhu usnesení, kdyby byl bod schválen a projednáván, by rozhodně nebylo porušením zákona a to ani tehdy, kdyby návrh usnesení byl shodný s formulací bodu programu.

  Ze všech informací, které byly již dříve k dispozici, se dalo usuzovat na to, že zmaření zasedání bylo předem naplánované. Nedávno to p. JUDr. Richter potvrdil.

  Jsem však přesvědčený o tom, že na samém počátku úsilí o zrušení předmětného usnesení rady vycházela opozice z mylného názoru, že zrušení je zastupitelstvem vynutitelné. Koalice pochopitelně oponovala. A možná z toho vzešla veškerá nevraživost, která ovlivnila následné události. To může posoudit ten, kdo byl na 4. zasedání ZM. Záznam je bohužel nesrozumitelný.

  Opozice požádala o svolání zastupitelstva (dle mého stále v mylném přesvědčení, že zrušení usnesení rady lze zastupiteli vynutit). Koalice neunesla, že ze zákona musí vyhovět žádosti o svolání zastupitelstva připravenou opozicí a začala vymýšlet obranu (spíše odvetu). Dokázala zasedání ZM zmařit. Jenže to byla vlastní past, do které se chytila. Následovala zoufalá snaha se z pasti dostat.

  Skutečnost, že se koalice (přesněji vedení města) nedokáže s výsledkem čestně vyrovnat svědčí o tom, že stále vede boj a nechce přiznat porážku. Boj neschvaluji, ale pokud to tak bere i opozice, je vítězem a nemá zapotřebí na poraženém klečet. Tím by jen potvrzovala svoji slabost.

  Vratislav Renner

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vážený pane Rennere,

   zmiňujete se o mylném přesvědčení koalice, "že zrušení usnesení rady lze zastupiteli vynutit". Domnívám se , že se v tomto bodě mýlíte, možná i pod vlivem opakovaných tvrzení radního Pešky, ale na 4. zasedání města bylo mnou navrženo toto usnesení, které neodporuje zákonu o obcích, a patrně bych ho znovu přednesl i 2. 3., nebo by případně někdo ze zastupitelů navrhl usnesení jiné. Již jsme o tomto spolu ostatně diskutovali.

   Co se týče vítěze či poraženého, nedokážu posoudit pocity všech členů vedení města, i když někteří z nich potvrzují svým chování Vaši tezi o boji. Já se domnívám, že by všem mělo jít o město a zde bych byl velmi nerad, kdyby město Slaný, jím řízené organizace a zvláště pak městská nemocnice "byly poraženými".

   Pavel Bartoníček

   Smazat
 4. Vážený pane Bartoníčku,

  radní pan Peška mě rozhodně neovlivňuje, ten mě může jedině, slušně řečeno, naštvat.

  Snad se Vás nedotknu, když sdělím, že o mylném přesvědčení soudím z Vašich textů zde na blogu a následných příspěvků do diskuze. Jistě si vzpomenete, že jsme o tom spolu polemizovali, že jste opakovaně žádal o výklad MV. Podrobnosti neuvedu, opakoval bych jen to, co zde na blogu již je.

  Pokud věc vidíte jinak, může Vám moje tvrzení vadit, omlouvám se. Nemusíme se v názorech shodovat. Napsal jsem ten svůj, Vy svůj. Snad to tak může zůstat.

  Vratislav Renner

  OdpovědětSmazat
 5. Vážený pane Rennere,

  nepodezíral jsem Vás z prvoplánového ovlivnění L. Peškou, spíše to byla reakce na jeho tvrzení jinde, které jsem však v poslední době četl a slyšel opakovaně. Až bude zveřejněn záznam z pondělí 23.3., určitě mojí repliku pochopíte.

  Jinak samozřejmě vnímám Váš názor a je-li neměnný, nechci ho nijak měnit. Jen jsem se snažil vysvětlit svůj pohled na věc.I proto není třeba se omlouvat. Pluralita názorů je jednou z positivních stránek demokracie. Naopak si vážím Vašich kultivovaných příspěvků i toho, že se pod ně dokážete podepsat.

  Na Slánsku píšete o bitvě která již skončila a obáváte se jejího dalšího pitvání. Snad Vás přesto nezklamu slíbeným dalším textem, kde se chci zaměřit na ukázku diskuze mezi zastupiteli a krátké zhodnocení.

  Pavel Bartoníček

  OdpovědětSmazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného