středa 4. března 2015

Hlasování rozpouštějící pondělní zastupitelstvo bylo nezákonné

Pondělní zastupitelstvo, které bylo svolané na žádost zastupitelů, bylo po několika minutách rozpuštěno neschválením programu. Vedení města vzápětí vydalo tiskovou zprávu, kterou v předchozím článku důkladně rozebírá zastupitel Bartoníček a která velmi zvláštním způsobem vysvětluje důvody neschválení programu.

Řada občanů, včetně mne, se domnívá, že neschválení programu bylo v koalici předem domluveno. Zdá se tedy téměř neuvěřitelné, že by starosta města v předem připraveném představení a navíc trvajícím jen několik minut, porušil zákon a to takovým způsobem, který celé hlasování zneplatňuje.

Stačí si však poslechnout kompletní záznam zasedání zastupitelstva (5 minut a 14 vteřin) a je zřejmé, že před hlasováním o programu neproběhla diskuze s občany.

Tím bylo porušeno zákonné právo veřejnosti vyjadřovat se k projednávaným bodům:
---------------------
Předpis č. 128/2000 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení)
§ 16
(2) Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo
c) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem,

 -------------

Projednávání programu zastupitelstva je projednávaná věc, ke kterým má veřejnost zákonné právo vyjádřit své stanovisko.

Nejvyšší autoritou ve výkladu zákona o obcích je Nejvyšší správní soud , který v jednom ze svých rozhodnutí jasně říká:

-------
http://www.nssoud.cz/mainc.aspx?cls=EvidencniListVety&evl_id=9952

Občan obce má podle § 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), právo vyjádřit své stanovisko k jakékoliv projednávané věci na zasedání zastupitelstva, tedy včetně návrhu programu před jeho schválením. Ani z toho však nelze dovodit právo přímo předkládat vlastní návrhy na zařazení jeho záležitosti do tohoto programu.

------

Ačkoliv neznalost zákona neomlouvá, pan starosta se nemůže hájit ani touto neznalostí zákona.

Pokud si poslechnete záznam minulého zastupitelstva, zjistíte, že i v tomto případě schvalování programu nepředcházela diskuze s občany a že jsem jej na tento fakt při nejbližší možné příležitosti, tedy v diskuzi k následujícímu bodu, upozornil.

Doufám, že nová tisková zpráva města tento závažný fakt, tedy že starosta ukončil zastupitelstvo v rozporu se zákonem, rovněž oficiálně oznámí občanům.

Miloslav Nič
STAN2 komentáře:

  1. Naprosto nepravdivé tvrzení. Pan Nič zde účelově lže.
    L.Peška

    OdpovědětVymazat
  2. http://www.oms-slany.cz/2015/03/radni-peska-tvrdi-ze-na-rozpustenem-5.html

    Miloslav Nič

    OdpovědětVymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného