úterý 10. března 2015

Co je psáno, to je dáno aneb dotazy místostarostovi města

Název článku reaguje na skutečnost, že ne vždy místostarosta města odpovídá na dotazy, které mu směřuji. Možná si neuvědomuje, že mu je pokládám jako zastupitel, možná jsem to ne vždy dostatečně zdůraznil. Co bylo, bylo. Proto jsem se rozhodl přejít k písemnému podávání dotazů a budu se snažit získat odpovědi, které, pevně věřím, nezajímají jen mne osobně.

V některých případech podávám podobné otázky jako starostovi, ale zajímá mne názor a odpověď místostarosty.

Možná bude některé odpovědi poněkud deformovat zpráva, že ve čtvrtek 5. 3. byl prý ukončen pracovní poměr tiskové mluvčí paní D. Lánské, která byla autorkou všech TZ (tiskových zpráv) města (a je otázkou, zda i těchto dvou, resp. dvojjediného, pod jehož druhou verzí je podepsán místostarosta Pavel Zlámal). Přesto ale bude zajímavé tyto odpovědi znát.

Následující list otázek jsem do podatelny městského úřadu odevzdal dne 6. 3. 2015:


Vážený pane místostarosto, milý Pavle,

protože nebyl odsouhlasen program jednání zastupitelstva dne 2. 3. 2015, písemně Ti podávám otázky, na které bych (dle dikce zákona o obcích, §82, písmeno b) znal rád Tvoji odpověď. Protože se dotazy i odpovědi neobjeví na nahrávce ze zastupitelstva, dovolím si je následně zveřejnit i na některém z webových portálů, aby se s nimi mohla seznámit i veřejnost:
 1. Dne 8. 10. 2014 na ZM v rámci bodu Diskuse zastupitel M. Matoušek upozornil na problematiku vedení předvolební kampaně a apeloval na důsledné očištění veřejných ploch od polepu samolepkami. Dosud jsou ve městě samolepky s koštětem, symbolem používaným Ano 2011 ve Slaném – kupř. při vchodu do budovy úřadu na bývalém hotelu Pošta, kam chodíš v rámci své pracovní činnosti na úřadě a kterých sis nemohl nevšimnout. Domníváš se, že je vhodné tuto záležitost nechávat několik měsíců bez reakce, zatímco to poškozuje obraz politického hnutí, kterého jsi byl v komunálních volbách lídrem?
 2. Nebylo by vhodnější požádat Technické služby Slaný o dodatečný „povolební úklid“ a vyfakturovanou částku zaplatit ze „stranické“ pokladny?
 3. Již se za krátkou dobu fungování Rady města (RM) stalo pravidlem, že informace z jednání RM jsou na komunistickém páně Peškově webu Slánské noviny zveřejněny dříve, než je vyvěšen ověřený zápis na stránkách města (Parkovací karty levněji – SN 4. 12., zápis z rady zveřejněn až 12.12.; Komise sportu ve Slaném – SN 8. 12., zápis z rady zveřejněn až 12.12.; Prosincové zastupitelstvo, kde je určena přesná hodina konání od 16.00 – SN 11. 12., zveřejnění programu s časovým údajem na stránkách města až 12.12.). Pominu-li, že je to neetické, jde vlastně o zneužití informací člena rady města. Jsi s touto situací smířen, nebo podnikneš v rámci své funkce kroky, které by tomu v budoucnu zabránily?
 4. Z jakého důvodu jsi nehlasoval pro schválení programu zastupitelstva dne 2.3.2015 a umožnil tak, že se toto zasedání nekonalo?
 5. TZ „Žádost na svolání 5. zasedání zastupitelstva města byla od počátku v rozporu se zákonem“ se objevila na webu města nejprve jako kratší text bez uvedení autora a po nějaké době, pod stejným odkazem a na stejném místě, jako text delší, podepsaný Tvým jménem a funkcí. Jsi skutečně autorem textu, nebo jsi pod něj jen vložil své jméno?
 6. Z následných reakcí – a mimo jiné i reakce mojí – je zřejmé, že TZ obsahuje mnoho nepřesností a velmi nešťastných formulací a tak je její vyznění velmi mystifikující. Skutečně trváš na pravdivosti celého textu, uveřejněného pod Tvým jménem, nebo se s odstupem času domníváš, že některé informace nejsou správné?
 7. Jak jsi mohl vědět, či tušit, jaké usnesení by bylo v průběhu 5. zasedání zastupitelstva předloženo k hlasování? Kdo by ho býval měl předložit?
 8. Jak je možné, že se na webu města objeví TZ, která je následně změněna a její starší verze zmizí? Vím, že se to stalo již i se zápisem z jednání rady města, ale domníváš se, že tento přístup k občanům a k médiím je naprosto v pořádku?
 9. Máš nějaké zásadní důvody či informace, které Tebe osobně opravňují k obhajobě usnesení rady města, vedoucí k plošnému vyhlášení výběrových řízení na vedoucí funkcionáře všech městem řízených organizací?
 10. Zápis rady města z 25. 2. 2015 v bodě č. 12/11/20154/RM říká, že Rada města pověřila starostu podáním stížnosti proti usnesení Policie ČR o odložení trestního oznámení ve věci APD, ze dne 20. 2. 2015.
  • a) Kdo, z jakého důvodu, kdy a proti komu podával trestní oznámení?
  • b) Čím zdůvodňuje Usnesení Policie ČR odložení trestního oznámení ve věci APD?
  • c) Z jakého důvodu rada shledává nutné proti usnesení Policie ČR podávat stížnost?
S přátelským pozdravem

Slaný, 6. 3. 2015                       Pavel Bartoníček

1 komentář:

 1. I pozvánka na 5. zasedání ZM byla původně jiná. Obsahovala samostatný bod 02/05/22015/ZM - Diskuze. V jiných dokumentech je diskuze součástí bodu prvního.
  R r

  OdpovědětVymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného