úterý 24. března 2015

6. Zasedání zastupitelstva (část první) - 23. březen 2015 - souhrn nabručeného zapisovatele

Včera večer jsem publikoval přepis mého on-line zpravodajství  ze sítě Twitter . Dnes ráno se na komunistickém webu Slánské noviny objevil článek  Jednání zastupitelstva města přerušeno. Znalce místních poměrů nepřekvapí, že článek není podepsán, ale náš radní Peška (KSČM) přistupuje k podpisům pod vlastními názory obvykle velmi osobitě, takže o jeho autorství  nemůže být pochyb. Koneckonců, také stylový a obsahový rozbor nezapře autora, který se hrdě hlásí k tradicím marxismu-leninismu.

K tomuto shrnutí přistoupím tedy i já z ideologických pozic, a to rozlobenismu-naštvanismu a k hlavní událostem přidám své komentáře.1) Ověřování předchozích zápisů
 • došlo k typickému handrkování o tom, kdo udělal kde chybu, mé sympatie jsou samozřejmě na straně opozice, ale myslím, že je rozumné zápisy uzavřít a upřesnit jednací řád tak, jak navrhoval tuším pan Cílek, tedy aby se nejdříve určovali zapisovatelé a až poté se schvaloval program.
2) Zastupitel Richtr (Unie pro sport a zdraví) se hrdě přiznal k tomu, že vymyslel způsob, jak po pěti minutách ukončit předchozí zasedání
 • Poprvé jsem se pořádně namíchl. Pana Richtra jsem před volbami znal jako pravda hodně ostrého člověka, ale jako někoho, kdo přemýšlí a má řadu zajímavých názorů. Přišlo mi zvláštní, proč k němu tehdejší koalice  přistupuje tak, jak přistupuje, a mé sympatie byly na straně pana Richtra. Po zkušenostech několika posledních zasedání již dřívější koalici plně chápu. To, jak na zastupitelstvech vystupuje, se neslučuje s mojí představou odpovědného demokrata a zastupitele.
 • Pan Bartoníček doporučil panu Richtrovi v průběhu diskuze, aby si přečetl svůj předvolební článek v Peškových Slánských novinách: Až se k nám právo vrátí , jeho věta: "Jedna věc se ale dá udělat hned a nestojí to v zásadě žádné peníze. Tou věcí je dodržování zákona." nyní vyznívá opravdu půvabně.
 3) Zastupitel Richtr navrhl automatické ukončení zastupitelstva po 5 hodinách jednání a pokračování v sobotu v 8:00 ráno
 • Bylo zřejmé, že o tomto návrhu dopředu věděl minimálně místostarosta Zlámal, ale domnívám se, že i ostatní členové koalice. Zvěsti o tom, že něco takového se připravuje, jsem zaslechl již před několika týdny. 
 • Osobně souhlasím s tím, aby existoval limit na délku zastupitelstev a aby se po jeho překročení ve vhodný čas (např. po projednání právě probíhajícího bodu) přerušilo jednání. 
 • Jenže: jak je možné, že koalice připravuje velmi významnou změnu jednacího řádu, ale nedá ji řádně do materiálů a vytáhne ji až v průběhu projednávání programu jako bič na opozici? A s předem připraveným provokačním termínem - 8:00 v sobotu ráno? Bez jakékoliv konzultace s opozicí? [ze sebe dodávám, že osobně je mi to celkem jedno, jsem ranní ptáče, takže veřejnost alespoň jednoho zástupce mít bude :)]
 • Korunu všemu pak narazil fakt, že když pan Hrabánek (bývalý starosta, ODS) navrhl ukončení diskuze, tak o  tomto návrhu nechal starosta po nějaké chvíli a na opětovné upozornění hlasovat, aniž by vyzval veřejnost.  Proběhlo hlasování, koalice si sobotní ráno prosadila, a když byl potom starosta upozorněn, že nebyl splněn zákon, protože veřejnosti nebyla umožněna diskuze, odmítl se k tomu jakkoliv vracet.
 • Tím mne dorazil. Na to, že je veřejnosti opakovaně znemožňováno diskutovat, pravidelně upozorňuji, stalo se tak i při posledním  několikaminutovém zastupitelstvu. V tomto případě jsme nemohli vyjádřit ani svůj názor na vhodnost sobotní ranní hodiny pro veřejnost.
 • Rozhodl jsem se, že počkám na to, zda v druhé části zastupitelstva zastupitelé schválí bod programu pana Matouška, abychom požádali o pomoc ministerstvo vnitra, které by posoudilo dodržování zákonů v obci (jedná se o preventivní kontrolu, ve které se neudělují sankce a která je míněna jako pomoc samosprávě). Pokud zastupitelé pomoc odmítnou, obrátím se na soud se žádostí o zrušení tohoto rozhodnutí. Jedná se o bod, které se zřetelně dotýká mých zájmů a kde jsem nemohl aplikovat své zákonem dané právo, a proto lze předpokládat, že mi soud vyhoví. Pan Peška se pravda cítí být lepším právníkem než soudci nejvyššího správního soudu, ale třeba s tím ostatní zastupitelé nesouhlasí.
Schvalování programu, zejména díky aktivitám se sobotní doložkou, se protáhlo na více než jednu hodinu. Tedy okolo čtvrtiny vymezeného času zabralo schvalování programu.

 4) Schvalování společenské smlouvy Technických služeb
 • Konečně nastalo racionální jednání,  které vyústilo ve schválení smlouvy.  V této problematice se neorientuji natolik, abych dokázal posoudit, zda bylo lepší schválit okamžitě nebo raději počkat. 
 • Každopádně považuji za velmi podstatné, že došlo i k rozhodnutí seriózně  jednat o budoucí koncepci Technických služeb, včetně možnosti prodeje naší části nebo naopak snaze získat zpět 100%.
 • Jenže by to nebyla koalice, aby překousla, že snad nedej bůh má i opozice rozumný nápad. A tak místo toho, aby se šlo nejjednodušší cestou, tak se vytvořila další komise.
5)  Pokuta za parkovací dům (UOHS) - 190 000 Kč, odvolání zamítnuto, musíme platit
 • Můj názor je, že jsme pokutu dostali oprávněně, a můžeme být rádi, že byla tak nízká. 
6) Odložení splátky Komě
 • Koma má dostat další splátku. Zastupitelé schválili, že ji případně zaplatí až v okamžiku, kdy bude jasno o budoucí smlouvě, která zohlední nesplnění podmínek Komou. Kdybych byl zastupitel, podpořil bych pozastavení splátky.
 • Opozice namítala, že dostala minimum podkladů pro rozhodnutí. To je špatně, jde o velké peníze a pokud se mají zastupitelé rozhodovat odpovědně, mají mít dostatek informací. V případě PD se domnívám, že minulá koalice udělala řadu zásadních pochybení. To však ale neznamená, že tím je automaticky vystaven bianko šek pro koalici současnou.
 • Na přelomu dubna a května bude zátěžový test PD

7) Hašteření o rozpočtovém opatření č. 7
 • Kdybych nevěděl, oč se jedná, nepřikládal bych tomu pozornost, ale: jde o to, že město vypsalo výběrové řízení na nákup automobilu pro městskou polici, v jednom článku níže nepodepsaný radní Peška se neopomněl pochlubit , jak výběrové řízení ušetřilo, a pak se najednou ukázalo, že vlastně město najednou auto koupit nechce.
 • Nedovedu posoudit, zda skutečně MP tento automobil potřebuje nebo ne. Ale vadí mi, když vedení města předstírá, že vůbec netuší, o jakém že to rozpočtovém opatření se to mluví. 
8) Memorandum o spolupráci s agenturou sociálního začleňování
 • V oficiálním memorandu zůstala věta: třeba zmínit konkretní tělesa. Jsem mj. vysokoškolský učitel. Vět takového typu jsem už viděl. Někdo zkrátka něco nakopíroval z obecného textu a pak odflákl kontrolu. Byla by to legrace, kdyby to nebyl oficiální dokument, a to poměrně významný. Kdyby si opozice memorandum důkladně nepřečetla, tak to tam zůstane, a myslím, že by se protistrana docela divila.
 • V memorandu se hovoří o řadě aktivit, které budou něco stát. Zdá se, že se vedení města vůbec nezaobíralo tím, odkud se vyčlení peníze.
 • Já sám považuji tuto spolupráci za velmi prospěšnou a doufám, že se bude rozvíjet. Ale to přece neznamená, že by se nemělo hovořit, a to důkladně,  o finanční stránce celé věci.
9) Výběrová řízení
 • tento bod byl přerušen a bude obnoven v sobotu, takže se mu budu obšírně  věnovat v dalším pokračování záznamu
 • Pan zastupitel Vašek se ohradil  proti tomu, co psal nepodepsaný článek ve Slánské radnici o hysterii peticí. Osobně mi velmi vadí, že z vedení našeho města neustále vyskakují nějaké tiskové zprávy a články, tu nepodepsané, tu podepsané dodatečně, tu sice podepsané, ale psány stylem, které podle mne neodpovídají stylu podepsaného autora. Jsem asi moc velká citlivka, ale prostě to nemám rád.
 • Doporučuji poslechnout si vyjádření pana Širce (ANO), a jeho názory na průběh výběrového řízení na nemocnici. Jako by mi mluvil z duše, když říkal: ano, je normální vypisovat výběrová řízení na ředitele či primáře. Jenže taková se důkladně připravují, jsou široce zveřejněna v odborném tisku a na přihlášení je řada týdnů. U nás to trvalo týdny dva a zveřejněno bylo na webu radnice. Pak se divte, že tomu lidé nevěří. 
 • Vystoupení pana Pospíšila k výběrovému řízení na velitele městské policie bylo ještě razantnější. Pana Pospíšila jsem dříve osobně neznal, jen když se objevil na kandidátce Volby pro Slaný, kolegové říkali, že je to hodně silný kandidát, který má velkou důvěru v Dolíně. Je krajský vyšetřovatel požárů a tedy  člověk, který profesně splňuje moji představu o zastupiteli, který y měl sedět v takové výběrové komisi. Pokud bych byl ve vedení města a člověk s takovýmto kreditem a znalostmi popíše výběrové řízení tak nekompromisním způsobem, důkladně bych se nad sebou zamyslel.
 • Můj osobní pocit je, že výběrová řízení snad nejsou dopředu zmanipulovaná  (dříve bych tam to snad nepsal, ale teď už si nejsem úplně jistý). Jenže jsou prováděna diletantsky. Nikoliv proto, že by ve vedení města byli hloupí lidé, ale proto, že nevěří ničemu, co si neudělají sami. A to i v oblastech, kterým naprosto nerozumí. Jenže nikdo nemůže rozumět všemu a když  si to odmítne přiznat, tak jsou konce velmi špatné. 

Pokračování příště ...  sobota 8:00 Grand

Miloslav Nič
STAN10 komentářů:

 1. ad 6) Je na libovůli města, zda bude splácet nebo ne?

  Veřejnosti smlouvy k dispozici nejsou. Jak je s nimi seznámeno nové vedení města, také veřejnost neví. Podle vyjádření starosty o přebírání úřadu nedostal nic. Pokud je to pravda, potom o právním vztahu s Komou mnoho neví.

  Představím-li si, že dílo bylo převzato, pak bez ohledu na pochybnosti o platnosti smluv, náleží dodavateli finanční plnění. Aby tato povinnost městu nevznikla s převzetím díla, byly dohodnuty splátky. Pochybuji, že by si Koma v dohodě o splátkách nezajistila jejich plnění v čase.

  Jsou zastupitelé, kteří opakovaně tvrdili, že smlouva je od počátku neplatná a tím i všechny dodatky a přitom sjednávali a plánují další sjednávání dohod s Komou. Kdyby smlouva byla neplatná, pak by veškerá plnění neměla právní důvod a byla by povinnost obou stran vzájemná plnění si vrátit. Nejsem právník, ale pokud vznikají nové smlouvy upřesňující neplatná plnění, domnívám se, že rovněž nemůžou platit. Tomu moc nerozumím.

  R r

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Moje porozumění je následující (a vychází zejména z právních rozborů zpracovaných před rokem)
   1) Smlouvy jsou absolutně neplatné (ale definitivně to může potvrdit až soud)
   2) V tom případě je PD zcela majetkem města a dosud splacené částky vlastnictvím Komy
   3) Koma může vznést námitku, že se město neoprávněně obohatilo a žádat doplacení až do smluvené ceny
   4) Soud může v závěrečné instanci určit částku, kterou po zvážení všech posudků a informací město doplatí nebo Koma vrátí
   5) Soudy dávájí nejdříve přednost mimosoudnímu vyrovnání. I proto by bylo rozumné dojít k nějaké oboustranně vyhovující dohodě. Šanci na mimosoudní dohodu nedokáži odhadnout.

   V tuto chvíli podle mne neexistuje žádný právní rámec pro další splátku, a tak se nedivím radě, že si chtěla tuto věc nechat schválit zastupitelstvem a zastupitelstvu, že splátku odložilo.

   Ale samozřejmě, jako vždy upozorňuji, nejsem právník :)

   Miloslav Nič.

   Vymazat
  2. Děkuji za informace a omlouvám se, že jsem zde odpovědí v novém příspěvku udělal guláš.
   Příspěvek "Anonymní 25. března 2015 0:37" jsem psal já jako odpověď na "Anonymní 24. března 2015 23:12" - podle Vás od p. Pešky.
   R r

   Vymazat
  3. ad 3) "Koma může vznést námitku..." - proti čemu, kdy? Nyní až v nějaké příští fázi?

   ad 4) "Soud může v závěrečné instanci..." - v jakém řízení, na podnět koho? Pokud by soud rozhodoval o platnosti smluv a potvrdil jejich neplatnost, nemuselo se dále postupovat podle zákona, tj. splnit povinnost vrácení všech plnění? Vím, že to není jednoduché, stavba na pozemku není houska v igelitce.

   Neexistuje právní rámec? Mají zastupitelé k dispozici smlouvy?

   R r

   Vymazat
  4. ad 3) "Koma může vznést námitku..." - proti čemu, kdy? Nyní až v nějaké příští fázi?

   Pokud si správně pamatuji, tak po soudním rozhodnutí, že je smlouva absolutně neplatná nás může Koma zažalovat za neoprávněné obohacení. Pokusím se o víkendu dohledat posudky.

   ad 4)
   posudky myslím jasně mluvily o tom, že vrátit plnění nelze, a je tedy třeba vyčíslit peněžitou náhradu. Tato náhrada se nepočítá podle prostavěných peněz, ale čistě podle toho, jakou skutečnou hodnotu pro město PD má (samozřejmě ne pocitovou, ale stanovenou na základě posudků) Osobně věřím, že tím, jak jsou dlouhé vyparkovací a zaparkovací časy, tak PD nemůže sloužit jako parkování pro společenské akce, a tedy jeho užitná hodnota proti předpokladům výrazně klesá a proto v porovnání se smluvní částkou bude ta skutečná nižší. Ale já jsem v tomto ohledu jen trošku více sečtělý laik.

   MN

   Vymazat
 2. Máte úplnou pravdu - vůbec nic o tom nevíte a vůbec tomu nerozumíte. To je z vašeho příspěvku patrné na první pohled.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Peško,
   to je tak velký problém se podepisovat?

   Vymazat
 3. Z Vašeho příspěvku je na první pohled zřejmé, že si myslíte, že víte všechno a proto si dovolíte známkovat. Zkuste však své znalosti prezentovat. Rád se poučím. Nemusíte mi potvrzovat, co jsem napsal, sdělte nové informace.
  Diskuzí se účastním proto, abych se dověděl, co nevím. Váš příspěvěk nic neposkytuje.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pan Peška: "Máte úplnou pravdu - vůbec nic o tom nevíte a vůbec tomu nerozumíte."
   Tento anonym (nebo také pan Peška? soudím z "Nemusíte mi potvrzovat, co jsem napsal," : "Z Vašeho příspěvku je na první pohled zřejmé, že si myslíte, že víte všechno"

   To mi nepřijde moc konzistentní :)

   Vymazat
  2. Tento anonym je odpověď na anonym zde označený "Pan Peška".

   V prvním příspěvku jsem napsal, že tomu moc nerozumím, anonym mi to nemusel potvrzovat, proto jsem se ohradil.

   Příště dám pozor, abych volil správné místo pro odpověď a přidám alespoň značku, když ne podpis.

   R r

   Vymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného