pondělí 23. března 2015

6. Zasedání zastupitelstva (část první) - 23. březen 2015 - on-line zápis

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič
 (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook
  • Zasedání zastupitelstva začne za několik minut, dostaneme se domů za světla? A večerního nebo ranního?
  • 16:06 - starosta zahajuje, omluvena Šircová.
  • Hula uplatnil námitku vůči zápisu. Ukončení zasedání. Konstatoval, že ukončeno řádným způsobem. Navrhuje změnu zápisu, odstranit pokles
  • Bartonicek: dotaz: Hula a Cílek: ověřovali zápis s větou o ukončení z důvodu počtu. Dotaz starosta: kde se věta vzala
  • Hula: podepisoval jsem poslední den, neměl záznam, podepsal, ač končilo špatně. Cílek: podepsal elektronicky. Starosta: nevybavil jsem
  • Udělal jsem chybu. Bartonicek: v zápisu jste uvedl ukončení pro málo lidí, měl jste svolat pokračování do 14 dnů.
  • Starosta: my díky vám zjistili chybu, snažíme se nyní napravit.
  • Hlasování: úprava zápisu přijata jednomyslně na ukončeno řádně.
  • Starosta: v minulém rozpuštěném zasedání nebyl ověřovatel zápisu. Byl dotaz na MV, odpovědělo, ze není protizákonné.
  • Bartoníček: oprava zápisu, navrhují, tak ne vidím pana Pesku,, tak končím.
  • Peška: podporuje volbu ověřovatele zápisu ze zrušeného zastupitelstva.
  • Hrabanek: takže není zápis.
  • Zlámal: může za to starý jednací rad, hlavně Bartonicek.
  • Hrabanek: to bylo vaše pochybení, byla to vaše chybná interpretace MV a neodsouhlasení programu.
  • Bartonicek: vy jste sem už šli neschválil program, věděli jste, ze nebude, tak jste si taky měli zařídit ověřovatele zapisu.
  • Zlamal: je to zbytečná diskuse, jde o ověřovatele.
  • Hrabanek: není zbytečně, já se minulé ještě hlásil. Nedostal slovo. Chtěl jsem upozornit. Pak jste vy sám vydal tiskovou zprávu
  • MV pote napsalo, ze interpretace chybná.
  • Richtr: bod nehlasovatelný, nesmyslný, nemáte hlasy, nebudem vám pomáhat, vaše politika
  • Richtr: to ze se neodhlasovalo byl můj nápad
  • Hrabanek: nikdy se nehlasuje o bodu, ale usnesení. Ale to víte stejně jako já. Výklad MV jasné píše, z nazvu bodu nelze název usnesení.
  • Cílek: čte jednací rad, tam nejdříve program. Pak až zapisovatel. Bartonicek: souhlasim s Cilkem. Děkuji Richtrovi, ze se přiznal.
  • Překvapuje mne, ze zrovna právník tohle říká. Doporučuje Richterovi jeho vlastni článek z SN Až se nám právo vrátí.
  • Richtr tvrdí, ze se chce odvolávat starosta, Bartonicek , já z toho nepodeziram me opoziční partnery, ale lidi trochu dále ode mne
  • Zima a Šmehlík schválení overovateli minulého zápisu. Část opozice se zdržela.
  • Starosta: oprava jmen, špatně jsem načetl Rankovou místo Sirce.
  • Overovatele tohoto zasedání, navrženi Visek a Heřman. ČSSD a Unie pro sport. Schváleno.
  • Starosta: návrh programu. Matousek navrhuje bod se žádosti o kontrolu MV. Zařazují nyní.
  • Matousek: děkuji za zařazeni a za zpřístupnění materiálu. Nejde o represivní kontrolu ale o pomoc . To není nic proti vedeni města.
  • Richtr: proti návrh, omezit na 2010 az 2014, podává OMS, protiváha minulého vedeni
  • Richtr: prohození bodu s jednateli, zastupitelstva trvají 10 hodin. Navrhuje trvá max. 5 hodin. Pokud přerušeno automaticky sobota
  • Richtr: odkaz na minutovnik, upravit na jednotlivé body. Přepisování trvalo 37 hodin
  • Matousek: Richtr vůbec nepochopil. Kontrola současného stavu a doporučení co dal. Je to nesmysl.
  • Hrabanek: na Richtra, proc nám zdůvodňuje té změnu jednaciho radu, když o něm nejednáme. A v sobotu zaměstnanci nebudou muset?
  • Bartonicek: úprava jednacího radu by mela byt dopředu pro diskutována, ne jen v koalici ale i s opozicí.
  • Pokud je snaha měnit, pak by to mel někdo připravit a včas poslat.
  • Bartonicek: navrhuje zařadit informace o rekonstrukci Husovy ulice a zimního stadionu.
  • Zlamal: chce požadavek Richtr jako bod programu a řídit tímto a upravoval toto jednání
  • Richtr: kontrola beru zpět, opozice může diskutovat. Já tady nebudu celou dobu.
  • Hrabanek: na Richtra, je přesčas sobota nebo ne. Richtr: nebude Starosta: přesčas není ve dvě rano. Hrabanek a starosta
  • to si poslechnete, je to spíše černý humor:), není tak podstatné
  • Hrabanek,: chce jiný název bodu než 10. Teď je tam ze zastupitele zadali o mimořádně, místo toho, aby tam byl nad návrh ze žádosti
  • Starosta: nemám problém, může byt jako v te žádosti: tedy projednávání výběrových řízení.
  • Hložek: na Richtra, lze rozdělit na dva body? O sobotách a o zápisu.
  • Vašek,: predřadit bod číslo 10 jako 1, projednání výběrových řízení. dat na začátek.
  • Bartoníček: po začátku zasedání nemůžeme měnit jednací řád.
  • Zlámal,: pracovní doba max. 16 hodin, když do rána tak překrocime u úředníků.
  • Rankova každá schůze ma svého předsedajícího, ten přece může přerušit, na starostu: vy jste tady šéf, nemusíme měnit
  • Peška: Bartonicek se mýlí, Ranková se mýlí
  • Bartonicek: už hodinu upravujeme program, pane Pesko, citujte mi paragraf, který uprostřed jednání umožní změnit jednací rad.
  • Tentokrát občané vyzváni k diskuzi.:) Začíná hlasování o programu. Opozice a Sirc si přejí zadost zastupitelů jako první bod. Neprošlo.
  • Hlasování bod Bartonicka informace o investičních akcích Husova a zimní stadion. Prošlo. 22 pro.
  • Hlasování: Hrabanek navrhl přejmenovat bod 10 na projednání výběrových řízení. Prošlo.
  • Richtruv návrh,: změna jednacího řadu: zasedání trvá max. 5 hodin, pak už v sobotu v 8 hodin.
  • Bod: změna jednacího řádu zastupitelstva. Prošlo, bude se jednat.
  • Bod: Matoušek- zadost o kontrolu samostatné působnosti - schváleno.
  • Stále se projednává program, již hodinu, ale snad to už končí.
  • Tak, už se hlasuje o programu jako celku. Schválen jednomyslně.
  • Zahájeno projednávání změn jednacího řadu. Změna trvání na 5 hodin. Další pokračování první sobotu od 8 hodin.
  • Další změna řádu: změna v zápisech. Neuvádět každý příspěvek.
  • Rankova: proč vázat na sobotu. Zas to bude složité
  • Richtr: stahuje bod sobota, nechává 8 hodin. Hrabanek: pojďme se k tomu postavit seriózně, připravme a jednejme.
  • Chvilku nezapisuji, už je to zase představení, ach jo
  • Pořád se plká,
  • Pořád žádná změna. Poslechnete si to, je to otřesné.
  • Ukončena diskuze, odhlasováno. Stále nevyzvána veřejnost.
  • Odhlasováno pokračování v sobotu po 5 hodinách.
  • Schválovaní technických služeb. Zlamal porad mluví, ale neumí vysvětlovat.  Je obtížné shrnout.
  • Porad ve mne vře, vedeni města už nehodlá s veřejností diskutovat ani o tom, jak by měla byt uskutečňována zasedání zastupitelstva
  • Já si vždy myslím, ze už naše vedení nemůže být více opilé mocí, ale evidentně může. Jsme pro ně póvl, a měli bychom se bránit.
  • Hložek diskutuje, navrhuje odložit hlasování a vest diskuzi o technických službách. Včetně možnosti technické služby prodat nebo koupit cele
  • Zlámal: musíme rozhodnout relativně rychle. Firmy nabízejí služby.
  • Máme minusovou plovárnu a hřbitov. Jsou tam i zaměstnanci. Je to složitá otázka. Ne pro širokou veřejnost.
  • Richtr: změnou nijak postavení nezhoršíme. Podporuje schválení.
  • Hložek: nemusíme podepsat v tento okamžik, ale to ještě neznamená, ze musíme až v prosinci. Byla by lepší shoda napříč.
  • Zlamal: odpady, velké změny, jak budeme stát, partnerství posun,
  • Kučera: změna v červenci minulého roku a nejsou orgány společnosti, a to nás omezuje
  • Něco jednatel nemůže, je tam účetní uzávěrka. Změněn účetní rok září září
  • Bartonicek: myslel jsem, ze Peska a Zlamal bojují proti prodeji, změnili názor. Můj návrh a obava: když schválíme, tak konec diskuze
  • Navrhuje doplnit: aby město předložilo koncepci rozvoje technických služeb včetně předpokladu vlastnické struktury.
  • Zlamal: když schválime, už nemůžeme změnit. Bartonicek: tím kodifikujeme strukturu. Zlámal: obě strany se vyjádřili, nic nechci měnit
  • Peška: to jsme vedli na radě několikrát, vnímáme to stejně, potrvá to minimálně půl roku
  • Peška doporučuje hlasovat a upozorňuje, ze AVE nebude nadšeno a nebude to šťastné
  • Zlamal: přeje si poradenskou firmu. Bartonicek: jsem zmaten, že Zlamal si bere slovo sám a neuděluje ho starosta
  • Bartoníček chce debatu před rozhodnutím o vlastnické struktuře. Jsme v kruhu, máme hned schválit bez debaty. Když schválíme, debata zbytečná
  • Hrabanek: vy jste řekl že město nechce prodávat, je to osobní názor nebo koaliční?
  • Hložek: děkuji Peškovi, ze se už na firmu nekouká jako na škůdce, ale seriózního partnera. Studie variant může být rychlá.
  • Jednatel AVE korektní a slušný, nic osobního, jen třeba nejdříve odpovědně prodiskutovat. Nyní nepodepisovat. A neměla by jen rada.
  • Šmehlík: schvalujeme společenskou smlouvu s mandatornim zněním, jediná zmena jednatel pro AVE a ma na něj pravo
  • Peška navrhuje pracovní výbor, 5 členů, Zlamal, Hula, Šmehlík, Hložek a někdo další
  • Bartonicek : ne pracovní skupinu, stačí rada, byt přizván jako bývá Chyský někdo se znalostní problematiky.
  • Richtr: další výpad na Bartoníčka. Bartoníček se ohradil.
  • Bartonickuv návrh podpořen, pro byl i starosta a ten návrh převážil na stranu Bartonicka
  • Takže nové hlasování. Teď 12 pro a návrh nebyl přijat. Ach jo.
  • Zde se, ze to první bylo špatně sečteno. Schválen výbor, nikoliv rada jako zpracovatel koncepce.
  • Tentokrát asi sečteno správně. Teď Hlozkuv návrh na odložení schválení, pro jen Hložek a Rankova
  • Hlasování o společenskou smlouvu s AVE. Schválena velkou většinou 23
  • A po 3 hodinách se blíží druhý bod, to nám to letí
  • Výbor navrh: Hložek, Bartonicek, Zlámal, Hula, Černický
  • Peška: navrhuje Šmehlíka jako pátého. Nikoli ale jako protinavrh proti komukoli. Šmehlík nyní nepřijímá.
  • Richtr: zákon pracovní výbor nezná, musíme zvolit členy a předsedu, navrhuje odložit volbu
  • Tak už je to komedie, nicméně po pár humorných vložkách zvolen na návrh Bartonicka předsedou Zlámal.
  • Schváleni ostatní členové podle návrhu. Tedy 5 členů, jmenuje se výbor pro koncepci technických služeb
  • Další bod: pokuta za parkovací dum od UOHS, 190 000 Kč , odvolání zamítnuto, splatnost do 27.4. 2015. Návrh z rezervy finančního
  • Pokuta bude uhrazena z rezervy finančního odboru, schváleno jednomyslně.
  • Beru zpět, pan Cílek se zdržel ostatní pro nebo nepřítomní.
  • Bod: pozastavení splátek Kome, Hrabanek: v předchozím bodu skvělé materiály, pro tento bod materiály dietní, na webu Pěšky mnohem víc
  • Rád bych věděl více, zda se jednalo s Komou, byl kontrolní den, rádi bychom věděli více. Zlámal: předchozí bod byl uzavřený, proto materiály
  • Zlamal: smlouva neplatná, pro město nevýhodná, nyní mezitimni dohoda, Koma provozovat do konce srpna
  • Koma vypsala kontrolní dny, bylo nám předvedeno, co a jak vyměnila, vozíky, výtah, koncem března dokončena. Zvýší se provozní spolehlivost,
  • Časy zaparkovani a vyparkovani se nezmění. Koma poslední zápis neodsouhlasila, bude se dále dohadovat. Dohoda co dal zatím neuzavřena,
  • Přelom duben a květen bude zátěžový test. Pak posudek a pak zjistit, jak se projeví nové časy v upravené ceně.
  • Proto nechceme splátku platit, dokud nebude jasné. Zima navrhuje přesun částky do rezervy, aby o tom rozhodlo zastupitelstvo znovu
  • Peška: myslí, ze není nutné.
  • Nova(vedoucí finanční): pozastavení možné 12 milionů, pokud chceme převést do rezerv, musíme 15, protože pak už rozpočtové opatření
  • V každém případě to musí znovu do zastupitelstva. Peška: dnes rozhodnout, že tu částku odeslat nemá
  • Matoušek: navrhují ponechat původní návrh před tím, než byl návrh upravován.
  • Bartoníček: rada nepřekládá připravené usnesení, tři radní předkládají pozměňovací návrhy, to je velmi zvláštní
  • Potom obvyklé pošťuchovani. Odložení splátky schváleno.
  • Bod 4: pozemky, schvalování záměru, zastupitelstvo si vyhradilo.
  • Hrabanek: nechapu, co tím chtěl básník říci. Bylo zde nedodržení termínu. V materiálu není , zda chceme či nechceme namitky
  • Peška: předkládá rada města, je to její usnesení. Matoušek: na starostu: převzal jste v úterý 10.2. Proč nehlasováno včas?
  • Starosta: Administrativně bokem, tak pak než jsme tak nějak nalezli, potřebovali prodloužit.
  • Bartoníček: od te doby bylo jedno dlouhatanske a jedno zrušené zastupitelstvo.
  • Hrabanek: chybí mi opatření 7, teď hlasujeme o 8, Zlamal: odpovime písemne, nevíme ted, o co jde
  • Hrabanek: jde o nákup vozu pro místní policii. Zlamal: odpovime písemně.
  • Schvalování memoranda o spolupráci. Hrabanek: materiál tvrdí, ze probíhá od listopadu 2014, probíhá mnohem déle
  • Memorandum je ve velmi obecně rovině. Je tam třeba i věta: třeba zmínit konkretní tělesa
  • Je tam strategický plán, jak probíhá spolupráce
  • Starosta: pravidelně přijíždí pan Kratochvíl, já se tento týden zúčastnil. Záměr Kratochvíla. Kdybych měl v kanceláři dokumenty, šlo by lepe
  • Šourek: je to posun, navazuje na minulou aktivitu, dobré dvě myšlenky: možnost čerpat EU prostředky.
  • Zhoršují se nám vyloučené lokality. V komisi pro bezpečnost zveme pana Dvořáka pro upřesnění. Podporuji schválení.
  • Poslední patro Atlasu snad rovněž zainteresováno. Bartoníček: budu hlasovat pro, ale ptám se rady: co jsou tedy ta tělesa tučně zvýrazněná
  • Bartoníček: prostředky na aktivity, odkud se vezmou? Je již zřízená komise, o které zprava mluví?
  • Starosta: tělesa, To by bylo vhodné zmínit, myslím, ze se jedna o neziskovky
  • Strategicky plán: mělo by byt něco vidět. Bartoníček: nezpochybňuji, ale jaké peníze budou použity: odpovím do 30 dnů
  • Bartonicek: nakonec to vždy skončí u peněz, hold mi odpovíte za 30 dnů.
  • Starosta: pracovní skupina ze současných, Bartoníček: tedy teprve vznikne? Starosta: pocit že ano
  • Rankova: čekala jsem od vás, že nás budete přesvědčovat. Příště si materiály nastudujte, nebo pozvete koordinátora.
  • Bartoníček: na členy rady, jak tedy upravíte memorandum. Přece tam nemůžou v oficiálním dokumentu ta tělesa zůstat.
  • Zlamal: navrhuje tělesa vypustit.
  • Memorandum schváleno s vypuštěnými tělesy. Podepíše za město Zalom.
  • Schváleno naprostou většinou, zdržel Bartoníček a Matoušek, protože nevyčísleny náklady.
  • Rozpočtové opatření 9: přijetí dotací a daru. Schváleno.
  • 8:16 začíná projednávání výběrových řízení
  • Vašek: proč ve slánské radnici volíte konfrontační tón, nazývate hysterickou reakcí a vzápětí přiznáváte ze ne vše košer
  • To byla i naprostá většina doktorů a sester.
  • Zlámal: jsou tady výběrová řízení, a byli tady petice , spousta
  • samé dezinformace, Vašek: nevím, že by bylo něco v peticich,, psal jste to vy, pane starosto, obě zprávy, pro nemocnici jsou stejné
  • Zlamal: slyšel jsem jak se podepisoval, je to hysterická záležitost Vašek: tu hysterickou reakci jste vyvolali i vy
  • Vašek: to jste vyvolali svou reakcí vy Starosta: přišli tři petice, ...
  • Vašek: to byli zkušenosti okolí, Louny, Mělník, to vaše jednání bylo nápadné, byl tam někdo kdo se zajímal
  • Sirc: byli tři seriózní petice, lékaři všichni, kteří byli přítomní, další dvě s ohromným zájmem
  • Je to největší zaměstnavatel, 350 lidí, funguje skvěle, proč jste ho vypsal.
  • Starosta: to jste nepochopil, my jen chtěli zjistit, my si jen řekli o výběrové řízení, tak zjistit názor
  • Sirc: vy chcete zjistit jiný názor že vypíšete výběrové řízení?
  • Matoušek: jak je možné, že v novinách v slánské radnici napsal, jak to, že bez podpisu.
  • Hrabanek: kdyby byly dany důvody, tak není hysterie. A pokuta nebyla na nemocnici.
  • Pospíšil: účastnil jsem se řízení na výběr velitele MP. Byl jsem osloven a přijal.
  • Z tohoto výběrového řízení jsem odešel rozčarován, bylo to připraveno špatně.
  • Při otevírání obálek jsem se ptal, kdo stanovil podmínky vzdělání. U VHS bylo vysokoškolské, u MP stačilo středoškolské
  • Domluvil se termín, byla změna, udělali se dva, z jednoho jsem se musel služebně omluvit
  • Když jsem přišel na druhy termín, zbyli jen dva, a ty nebyli způsobili, začala se vest diskuze o podmínkách
  • A nakonec jsem se přeškrtl Mám nyní pocit, že to bylo zmatečné a asi i účelové
  • Starosta: u MP vysokou nepotřebujeme. U haly je to jedovatá chemikálie.
  • Šmehlík: subjektivně, vy jediný jste nemohl, a pak to je silný
  • Tak jak byl systém, hodnocení těžko zpracovatelné, tak to neslo. Bude to zkreslovat. Došlo k posunutí.
  • (Připomínám, že pan Pospíšil je (tuším hlavní ) krajský vyšetřovatel požárů)
  • Zlamal: otevřeli jsme obálky, pak vyzvali k dodání materiálu, pak udělali hodnotovou analýzu
  • Člověk když hodnotí, neví jaký součet, vše dělají tabulky.
  • Zlámal: kandidáti předložili podklady, osvědčení může získat pouze zaměstnanec , neměli osvědčení ale jsme se postavili
  • Nakonec jsme nevybrali žádného.
  • Pospíšil: na otázku vzdělání, čekal bych specializaci
  • Starosta mi neřekl na začátku, až když jsem vše vyslyšel, bylo mi řečeno že nebudu počítán.
  • Nikdo mi ani neoznámil, ať nechodím.
  • Hrabanek,: bylo v podmínkach? , starosta: bylo Hrabanek: tak jste neměli právo, co ti ostatní, co neměli a nepřihlásili se?
  • Nemyslím, ze jste to udělali úmyslně, za nás to dělali hlavně odborníci
  • Peška navrhuje ukončit diskuzi nebo pokračovat v sobotu.
  • Sirc: výběrová řízení na podobné posty jako v nemocnici jsou zveřejňována v řadě specializovanych časopisu na 6 týdnů
  • U nás na webu úřadu a dva týdny. Byla to buď neschopnost nebo úmysl.
  • Blíží se devátá, Šmehlík navrhuje prodloužit o 45 minut.
  • Část opozice i koalice je pro, část proti. Ale pro jen 10, zastupitelstvo přerušeno
  • Pokračování v sobotu v 8:00

3 komentáře:

  1. Pane Niči, proč jste neuvedl, že návrh na ukončení diskuse k programu zastupitelstva přednesl pan Hrabánek (ODS)? Z vaší prezentace této části jednání by možná blíže neinformovaný čtenář mohl soudit, že to byla nějaká chyba řídícího jednání. Což ovšem v tomto případě není pravda, že.
    L.Peška

    OdpovědětVymazat
  2. Samozřejmě, že to byla nejdříve chyba řídícího jednání. Osobně se domnívám, že pan Hrabánek navrhoval ukončit jen diskuzi zastupitelů a automaticky předpokládal, že pak budou vyzváni i občané. Ale do hlavy mu nevidím.

    Ale každopádně, je povinností starosty zajistit zákonný průběh zastupitelstva. Pokud tak neučinil, očekával bych zásah od místostarosty či někoho z radních. Nestalo se vůbec nic.

    Považuji za neuvěřitelnou aroganci starosty, místostarosty, radních a vůbec všech, kteří hlasovali pro změnu jednacího řádu zastupitelstev, která zahrnuje např. i pravidelná jednání v sobotu 8:00 ráno, že ani nedali možnost veřejnosti vyjádřit svůj názor.

    Koalice dospěla k názoru, že už může naprosto všechno. U komunisty mne to nepřekvapuje, u našich radních mne to překvapovat přestává.

    Mám pro koalici jednu smutnou zprávu: ač pracuji z domu, obvykle začínám kolem šesté hodiny ráno takže tento čas alespoň jednoho zástupce veřejnosti nerozhází a tedy přijde.

    Miloslav Nič

    OdpovědětVymazat
  3. Navrhovatel změny JŘ svým návrhem mimo připravený program zasední se zasloužil o jeho neplánované prodloužení.

    OdpovědětVymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného