sobota 28. března 2015

Radní Peška a jeho specifické vidění událostí

Jak jsem zmínil  ve svém zápise, zastupitelstvo bylo ukončeno odchodem pana Pešky, našeho radního za KSČM. Poznamenal jsem to spíše jako úsměvnou kuriozitu než cokoliv jiného, ale je vidět, že pan Peška měl naléhavou práci, a to napsat článek pro své Slánské noviny s roztomilým názvem: Neuvěřitelné obstrukce slánské opozice

A protože se  mluví i o mně, tak mi to nedá, abych neodpověděl. Rovněž bych rád upozornil pana Pešku, že pokud si potrpí na tituly u všech, tak by měl i u mne. Mám Ph.D. z University of London, takže jsem Dr. Nič, a on by sám sebe měl korektně uvádět jako RNDr. Peška, nikoliv Dr. Peška. Osobně bych dal přednost  naprosto přirozené praxi, že jsme všichni pánové a paní.

Ale zpět k citaci:

"Další hodinu se zastupitelé zabývali návrhem pana Matouška, pozvat do Slaného kontrolu z ministerstva vnitra. Jak se však v diskusi ukázalo, nebyl to ani tak návrh pana Matouška, jako spíše jeho stranického kolegy pana Niče, který ve svém vystoupení uvedl, že když tak zastupitelstvo neučiní, obrátí se na soud. Starosta města mu odpověděl, že městský úřad pravidelně navštěvuje pracovnice ministerstva vnitra, s kterou je řada problematických otázek veřejné správy pravidelně konzultována. Ing. Šmehlík upozornil na skutečnost, že řada věcí, které pan Matoušek uvádí, spadá do kompetence kontrolního výboru, který vede zastupitel za ODS, pan Rubík. A že by bylo tedy žádoucí, aby tento kontrolní výbor začal vykonávat již nějakou činnost. Následné hlasování tak ukázalo, že ani tento návrh nemá mezi zastupiteli dostatečnou podporu."

1) Pan Matoušek i já jsme jasně deklarovali, že nejde o žádnou represivní kontrolu, nýbrž o pomoc, kterou ministerstvo nabízí a ve svých zprávách tvrdí, že ji většina měst vítá.

2) Pan starosta namítal, že je to přece jen příliš formální, a může to být zatěžující, a navrhl variantu s konzultacemi. A to nikoliv že probíhá, ale že dojde k zasedání. Já si budu muset přesné vyjádření pana starosty poslechnout, ale přišlo mi to jako rozumný krok a řekl jsem, že v tom případě svůj záměr obrátit se na správní soud odložím, protože mi to přijde jako rozumný kompromis, pokud se neschválí oficiální žádost.

3) Hlasování zastupitelů bylo napříč koalicí a opozicí, pro žádost na ministerstvo vnitra hlasovali i pánové Cílek (Naše město) a Svobodní pánové Hůla a Chyský.

4) Jasně jsem rovněž uvedl, že se chci případně obrátit na správní soud, protože to je moje možnost jako občana a to tak, aby soud jasně deklaroval mé právo, účastnit se jako občan projednávání každého bodu (občas se to neděje, a jak jsem i na mikrofon konstatoval, tak se domnívám, že nikoliv úmyslně, ale že se to přehlíží).

Stalo se to však již tolikrát, že jsem považoval zřetelnou deklaraci závažnosti vyloučení veřejnosti soudem za podstatnou. Ona opravdu by taková chyba mohla mít u některých bodů pro město velké následky. Pan starosta nabídl řešení, které mi přišlo rozumné.

5) (přidán se zpožděním od prvního publikování) zapomněl jsme dodat, že celá diskuze netrvala hodinu, jak tvrdil pan Peška, ale maximálně 15 minut, měl jsem pocit, že možná méně než 10 minut.


Prosím, poslechněte si záznam, či se případně přeptejte zastupitelů z koalice či opozice, jak vše skutečně probíhalo. Opravdu jsem neměl pocit, že až na výraznou menšinu koaličních zastupitelů (z nichž mne textem napadl pan Peška a přímo na zastupitelstvu pan Richtr) bych je svým vystoupením nějak urazil.

Miloslav Nič
STAN


6. Zasedání zastupitelstva (část druhá) - on-line - sobotní pokračování 28. března

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič 
(provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 • 8:00 - jak lépe strávit sobotní ráno než zasedáním zastupitelstva :)
 • 8:03 starosta zahajuje, přítomno 21, m.j. pan Richtr
 • zato omluven Berkovec, tak nevím, v pondělí to bylo kvůli němu místo středy, že by poslanci makali i v sobotu?
 • Bartonicek: Ranková nemohla přijít, protože oddává. Jinak by musel např. starosta
 • Bartonicek pokračuje přerušenými otázkami: kdo napsal článek v slánské radnici. Jak to bylo s peticemi. Jak to bylo s výběrovými řízeními.
 • Děkuje Šmehlíkovi a Peškovi, že mu tleskají.
 • Žádá znovu objasnění, proč byla výběrová řízení. Nemocnice zrušena, MP nevybrán, jediná s koncem VSH, ale puvodni Klusák nemohl přihlásit
 • Jaké jsou první skutečné výsledky koalice?
 • Peška: nehovořil jsem o peticích, napravujeme vaše chyby a proto nemáme prostor na nic jiného.
 • MP: žádám o spolupráci p. Pospíšila, nemohl se dostavit na část, podle něj zmanipulované, jak to podle něj má probíhat
 • Máte nějakou představu?
 • Pospíšil: ustanovení starosta, členové zastupitelstva by měli být připraveni. Peška: to jste mne zklamal, neznáte to. Musí zastupitelé.
 • Peška: někdy zastupitelstvo jmenovalo do funkce. Je to 14 let, hledal v záznamech, nikdy velitele zastupitelstvo nepotvrdilo
 • Proto nemáme oficiálně žádného velitele, a proto nemůžeme odvolat. Rubik jmenoval v rozporu se zákonem.
 • Jednatel VSH: funkce Klusáka, obracím se na Bartoníčka, v 2008 byl místostarostou, zajisté byl se vším seznámen. Vlastněno 100% městem.
 • Proběhli schválení zastupitelstvem? Neproběhlo. Proto to bylo nezákonné. A za vše může spolupachatel Bartoníček
 • Je otázkou, zda je podle zákona jednatelem.Můžeme odvolat někoho, koho jsme nejmenovali?
 • Jmenovali jste zcela nezákonně Klusáka? Jaký je postup.
 • Richtr: nehodlal jsem poslouchat sumarizaci Bartonicka, vše jsme v pondělí slyšeli.
 • Odpovídá to mému článku co se dělo za minulého vedení. Fůra smluv je neplatných. Po 16 letech se vyměnila garnitura
 • Je naše právo, vybrat si koho chtějí jako vedoucí. Nedělali to zcela správně, ale žádné komise dělat nemuseli
 • Posledně jednatele vybírala rada. Já byl tenkrát v radě. Ale nejsem právník města, to nebyla moje věc.
 • Richtr: ted mluví i o mně :) jsem prý  frustrovaný, ze nejsem tam s nima:)
 • Podle právníka Richtra bylo zrušené zasedání zastupitelstva zcela jasně jen chybou opozice.
 • Zápisy ze schůze rady dříve nebyli zveřejňovány na desce. Zas je to vše blábol.
 • Za všechno může opozice.
 • Bartoníček: víte, to je ten rozdíl ( na Pešku) vy jste byl v opozici, teď vytahujete věci 14 let staré. Proč jste nereagoval tehdy?
 • Ale stejně budu odpovídat. V tuto chvíli nevím o tom, že by mělo schvalovat vedoucího VSH.
 • Nepamatují si, jestli jsem tenkrát mezi 4 zájemci hlasoval pro Klusáka. Možná, bylo to těsné.
 • Vim zcela jistě, že tenkrát jsem neodpovídal, toto měl v sekci pan starosta. Po tomto řízení ale kompetence přešli na mne.
 • K Richterovi: to je ryze hypotetické, co kdy bylo, ale pokud někdo s něčím nesouhlasil, tak se měl ozvat rovnou.
 • Vy jste asi z businesu zvyklí rozkazovat a všichni poslouchají. Ale tohle je zastupitelstvo, nejsme vaši podřízení.
 • Petici jsem neviděl, nemocniční, čekal jsem, že ji uvidím.
 • Rada prostě pana Klusáka nechce, je to její právo, ale chceme slyšet odpověď.
 • Starosta: odvoláváme ho proto, že je ve střetu zájmu v Stochove.
 • Bartonicek: pokud je to právně podloženo, pak tedy ho oficiálně odvolejte na tomto základě, resp. Už jste měli odvolat jakmile jste zjistili
 • Když něco řeknete, tak to podložte právním zdůvodněním. Máme právní kancelář a tečka. Jinak to je povídání laiků.
 • Judlova: vyvolal mne Peška, zvolení Stepanka si pamatuji, tady jsme to dlouhodobě diskutovali, tak jsme asi i schvalovali, záznam nemam
 • Rozčiluje mne, že místo aby lidé odpověděli, tak řeknou něco úplně jineho
 • A kde to jsme, jsem nejstarší, tady se pořad urazime. Rubik byl nejlepší, Hrabanek jeho žák.
 • Nechte si poradit. Kurna, každý chlap se má přihlásit k tomu co napíše
 • Starosta: jen to vracite do hry, článek jsem napsal já a Zlamal
 • Šircová: výběrové řízení jste ušili horkou jehlou. Pokud dělají špatně, tak předložte. Hledáte něco 18 let staré
 • Podívejte se na vaše výběrové řízení nemocnice, to nebylo férové
 • Vašek: pamatuji si, ze výběrová řízení vypsána byla, ale ted už nemůžu říci, kdo tenkrát finálně projednával. Dávno.
 • K Richterovi,: opozice nemá 14 hlasu, proto obranou jsou petice, pozvánky, zkratka jiný způsob práce, hold bude petic více
 • Příště budou petice vypadat lépe.
 • Jeden člen rady přivedl do nemocnice ing. Prokopa a představen jak potenciální ředitel. Den po vyvěšení výběrového řízeni
 • Nabídl jednomu staršímu doktorovi funkci náměstka.
 • Hrabanek: po měsíci a něco neslyším žádné argumenty, argumenty se obměňují, ale kvalita ne.
 • Tvrdili jste, že nemocnice dostala pokutu, já o tom nevím.
 • Popište nám, místostarosto Zlámale, tuto pokutu. Čekal bych v materiálech materiály.
 • Pane starosto,: podle vas pan Klusák ve střetu zájmů, tedy popište.
 • K Richterovi: zápisy jsme zveřejnovali na webu. Ano, ne na úřední desce, ale tam podle zákona jsme nemuseli.
 • Kdybychom teď jako opozice odešli, tak vás tady není 14, a musíme zastupitelstvo opět přerušit.
 • Zlámal: pokutu dostalo město jako zřizovatel. V rámci rozpočtu na to nejsou zdroje.
 • Starosta: mně to překvapuje že Bartonicek nedohledal, Klusák měl povinnost informovat vedeni města.
 • Pospíšil: Peška mne okomentoval. Kdo poslouchal s nadhledem pochopil. Nemohl jsem služebně.
 • Já se účastnil desítek, možná přes sto výběrových řízení, je to součást mé práce.
 • Místo jednání mne zkoušíte, a podle vás jsem neprošel. Tak se tedy omlouvám, když jsem neprošel. ale moje diskuze byla o něčem jiném
 • Peška: mne překvapuje, všechno byli samé nezákonnosti, je to můj vztah k dodržování zákonů.
 • Peška,: když jste se připravoval, tak jsem čekal že to víte lépe. Ted cituje zákon o obecní policii.
 • Pozn. moje: před týdnem jsem s panem Pospíšilem diskutoval, pan Pospíšil měl v ruce zákon o obecní policii
 • A argumentoval, proč může mít rada někde pravdu. Jenže to je rozdíl mezi demagogem Peškou a poctivým novým zastupitelem Pospíšilem
 • Peška opět čte nějaké staré zápisy jak to tenkrát bylo.
 • Peška Bartoníčkovi: nejdřív opět snižuje schopnosti Pospíšila, na Bartoníčka: nečte ani zákon o obcích, ...
 • Peška pořad čte, vše v pravomoci zastupitelstva.
 • Teď jsem si všiml, pan Pospíšil má bundu s nápisem Hasiči, je v pohotovosti:)
 • Richtr: opozice nemá sice takové publikum, ale stále se předvádí stejně.
 • Hrabánek co nám vykládal, co se mu nelíbí, minula koalice radu nezveřejňovala
 • V květnu 13. 2014 to bylo špatně, pak nezveřejňováno nic. Na úřední desce nebylo nic (to že to bylo jinde taktně pomlčel)
 • Bartoníček: pane doktore, asi jste nepochopil, zveřejňovali jsme elektronické zápisy, ale ne na úřední desce. Zákon místo neurčuje.
 • Hrabánek: kdybychom vaše otázky dostali v podkladech, mohu se vyjádřit, takhle najednou ? Pane Peško, nebylo to tehdy v gesci rady?
 • Bartoníček: (na starostu? )bylo by možné, písemné stanovisko, nechci vas podezírat z koláže ve stylu p. Pěšky?
 • K Peskovi,: proč jste jako soudruh a tribun nebouřil tehdy. Proč ne Richter tehdy jako právník.
 • Pane Pesko, vy jste se připravoval, já to teď slyším, úder a zmizí, byl byste výborný v Delta force. Proč to nemáme v papírech,?
 • Slyším teď,
 • Starosta: utíkáte od věci. Bartonicek: neutíkám, prostě proč se nebavíme teď.
 • Peška: já se ptám a chci odpovědi. Já mam paragrafy, které se nezměnily.
 • Peška: vždy to bylo nezákonné. Mám zkušenost, ze jsem se tehdy k materiálům rady nemohl dostat, protože nebylo součástí
 • Nezískal jsem informace o valné hromadě. Vytýkate nám procedurální chyby, jak to podle vas máme dělat?
 • Bartoníček: pane Peško, vas příspěvek, počkám az bude poslouchat, no nebude, nic, stěžuje si že nedostal informace v roce 2008
 • Byl zastupitel, mel tedy požádat na zastupitelstvu jako my teď, proč to neudělal? Proč nám nereknete důvody, proč odvoláváte?
 • Drholec: MP- Štěpánek rezignoval, VSH - proběhla valná hromada, byly tam úkoly, které nesplnil
 • Hrabanek: pokud to jsou argumenty? Jste členem rady? Jste. Vypsali jste řízení dříve než rezignoval.
 • MP by melo zřizovat zastupiteldtvo pak tedy výberové melo dělat město.?
 • Richtr: zase právnicky slovíčkaří, poslechněte si
 • Richtr: my musíme vše protrpět, nemůžeme přerušit.
 • Šmehlík: výběrové Řízení žádný problém. Proč bych dával nějaký důvod? Proč chceme důvod, když Štěpánek řízením neprošel. Byl druhy.
 • Prostě bylo vypsáno výběrové řízení, v tom žádný problém.
 • Batoníček: VSH: ted důvody, že Klusák nesplnil úkoly, ale jaké, my neslyšeli. ?
 • Obrací se na nové zastupitele, zda jste se tehdy o chod města zajímaly. 2008, 2001. Přece i vám by se hodili písemné materiály.
 • Hrabanek: konečně Šmehlík a Richtr jasně řekli, děláme to proto, že je to naše svaté právo. OK. Pochvala. Alespoň jasně řečeno.
 • Hula:: moje důvody výběrové řízení: chtěl jsem transparentní systém. Osobně se domnívám, ze MP nepostupuje správně prioritami.
 • Máme gendrove vyvážené, ale to přece není hlavní co chceme.
 • Jednatel VSH: předchozí jednatel Dvořák, nejlepší ekonomika, Klusák dodal podklady se ztrátou 12.5 milionu.
 • Pro mne funkce ekonomická, čekal jsem lepší ekonomické výsledky.
 • Nemocnice: souběžně plnit roli lékaře a ředitele na něj moc velké nároky. Pro něj by byl lepší ekonomicky náměstek.
 • S Simakem nemám problém. Příliš krátká doba, to jsme akceptovali a zrušili.
 • Bartonicek: děkuji pane Hůlo za osobní důvody. Je ale problém, že před vypsanim nebyla debata, která by ze subjektivních na objektivni
 • Znám pohled, ze za Dvořáka nejlépe. Ale nezohledňuje to rekonstrukce a údržby. Bez nich by to hospodaření bylo skvělé.
 • VSH nevzniklo za účelem zisku. Areál je starý 30 let. Bez příjezdu kempů a skupin se hospodaření propadne.
 • Peška: Nikdy jsem neslyšel tolik nepřesných tvrzení jako od Bartonicka, téměř vše jde z rozpočtu mesta
 • Ztrátu má z poloviny zimní stadion, z půlky plavečák
 • Všechno je nesmysl.Když nebudou cizí školy, tak co má být, ekonomice to prospěje.
 • Každý den provozu nás stoji tisíce.
 • Hrabanek: očekával jsem člověka pověřeného řízením. starosta: nikdo není, policii vedu ja
 • Hrabánek: tím lépe, já neměl pocit, že by hlavní pokuty. Starosta: provedli jsme audit, ale závažné prohřešky, neodváděli pokuty pravidelně
 • Srovnatelné MP odvádí na pokutách mnohem více, ti naši hodně hlídají rizikové lokality.
 • Pan Dvořák řídil v jiné době. Mohl zaměstnávat trestance. V okolí nebyla žádná konkurence plavečáku.
 • Hula:: Štěpánek sám uváděl, ze většina práce souvisí s dopravní situací ve městě. A důvod: negativně ovlivnilo parkoviště
 • Bartoníček: ano, ideálně by bylo VSH zavřít, pak žádná ztráta.
 • Starosta: přerušuje Bartonicka: když se Peška odchýlil, tak vy přece nemusíte
 • Zvláštní výklad fér pravidel. Ale starosta se nechal rychle přesvědčit a Bartoníček pokračuje
 • Hula:: jedna věc je moje kritika, druhá co mohu udělat. Smlouvy mají svoji platnost. Navrhnu smlouvu o parkování vypovědět.
 • Nevidíte žádné pokroky. S minulostí souvisí. Dotace byla 2013 na gynekologii, až teď řešíme my.
 • Neustále narážíme na problémy z minulosti.
 • Hrabanek: můžeme mít materiál Štěpánka k dispozici? Já si nemyslím, že hlavní pokuty.
 • Peška: opět počítá vystoupení Hrabanka a
 • Pan Heřman: byl jsem s Prokopem v kontaktu. V nemocnici jsem nebyl.
 • Zeptal jsem se všech radních,: všichni popírají, že by s panem Prokopem v nemocnici byli den po výběrovém řízení.
 • Hrabanek: máme po výběrovém řízení VSH: tak nám to rozklíčujte
 • Starosta: Ve středu máme radu, pak vám to sdělíme, zatím jsme to neřekli nevybraným uchazečům.
 • [v Twitter záznamu chybí, jelikož jsem se ptal já: chtěl jsmem po všech členech rady, aby jasně řekli, zda byli den po vypsání řízení v nemocnici s ing. Prokopem; všichni popřeli, jen pan Heřman řekl, že s panem Prokopem jednal, nikoliv však v nemocnici den po vypsání řízení]
 • Otázka obcana na Vaška: kdo tam tedy byl?
 • Vašek: nebyl jsem u toho. Vím to od člověka, kterému bylo seriózně nabídnuto místo lékařského ředitele léčebny dlouhodobě nemocných od Prokopa
 • bod 11: žádost o kontrolu
 • Hrabanek: ja pochopil, ze to bylo jen přerušení,
 • Peška: myslel jsem že k dalšímu bodu. Počítá příspěvky. Hrabanek: děkuje za statistiku. Jasně jste řekl, že jen přerušeno.
 • Starosta: vyzval jsem v pondělí,
 • Starosta chce pokračovat 11, Hula jako vstřícný krok navrhl hlasovat o návratu k bodu 10.
 • Diskutuje se usnesení k výběrovým řízením.
 • Starosta: po dvou a čtvrť hodině jsme se dostali k nehlasovatelnému návrhu.
 • Peška: už je stejně pozdě. Nemocnice zrušena, MP nevybrán nikdo, VSH již proběhlo.
 • Bartoníček: usnesení rady znamená, že město může kdykoliv vypsat bez důvodu jakékoliv řízení.
 • Usnesení žádá, aby pro každé výběrové řízení byl dán důvod. Třeba i Richtrův, děláme to proto, protože můžeme.
 • Hrabanek: v MP nebyl podle p Huly nikdo vybrán, jaký bude další postup
 • Starosta: několik variant: buď bude nové, nebo vyberu já, nebo se velitelem stane zastupitel.
 • Richter: opět mluví o Bartoníčkovi, a mluví o doslovných znění ze zápisů.
 • Nepřijetí žádné usnesení
 • Moje vystoupení: Upozornil jsem na to, že v případě neschválení se obrátím na správní soud ohledně schvalování bodu bez diskuze s občany.
 • Starosta nabídl kompromisní řešení.
 • O návrhu se hlasovalo, neprošel, ale např. Svobodní a pan Cílek hlasovali pro.
 • Předpokládám, že pan starosta osloví zástupce MV , a konzultací se město bude řídit. V tom případě samozřejmě dodržím i já své slovo a na správní soud se neobrátím
 • Pan Richter mne mj. opět napadl, ale jinak mi zastupitelé přišli vstřícní
 • Grohmann: informuje o zápise kontroly. A o smluvní části
 • Jde o investice na rekonstrukci čističky.
 • V druhé polovině roku bude nový operační program. Jedna varianta.
 • Je zde možnost rekonstrukce jen zpracování kalu, něj problémové jsi.
 • Matoušek: Husova třída, harmonogram. Jak vypadají termíny? Známí na Londě nevědí, co se děje
 • Je třeba informovat bydlící i podnikatele.
 • Grohmann: nemůžeme nic, dokud nedostaneme svolení. Probíhá inventura, jsou přebytky. nahrálo u zimního stadionu, ale přineslo problémy jinde
 • Nevíme, kdy Husova bude. V tuto chvíli je zbytečné nějak strasit. Jakmile budeme vědět, oznamime.. Mluvil jsem s paní Škornovou.
 • Bartoníček: VSH: proběhne akce během všech termínů? Chápu konec srpna a září
 • Grohmann: realizace od 25. dubna. Snad pak půjde realizace zkrátit. Máme požadavek realizace 4 měsíce.
 • VSH zajišťuje realizaci nasmlouvaných akci. Bartonicek: takže padnou všechny hokejové akce?
 • Dotaz na starostu: byli všichni pořadatelé kempů oslovení?
 • Starosta slovo Drholcovi. Domluva s Kladnem, budou ubytování zde a město kyvadlově dopraví do Kladna
 • Kladno jednorázově vyúčtuje, namrazí led, a ve volném čase může prodávat Slaný komerčně.
 • Bartoníček: je reálné Husovu realizovat? V jakém předstihu budou podnikatelé informováni.
 • Harmonogram pokud začneme v červnu, poslední možný termín. Profinancovat do konce 2015. Potřebujeme 5 měsíců na akci.
 • Oslovíme podnikatele jakmile budeme vědět. Bartoníček: etapizace čističky, připravujete pracovní schůzku?
 • Grohmann: Momentálně se nic neděje, vše závisí na financích. Jednáme s ministerstvem, aby nám současné výdaje umožnilo započítat.
 • Richtr: to jsou akce , které jsou staré 3 a 4 roky. Za vše může minulý starosta.
 • Pánové ať si tvrdí co chtějí, je to stejně jejich chyba.
 • Hrabanek: buďte spravedlivý, také jsme vám spoustu připravili, třeba zimní stadion. Co se vám líbí si necháte, cokoliv nelíbí je na nás.
 • Hrabánek na Grohmann: kdy končí termín pro zadávací řízení.
 • Grohmann: podání nabídek konec dubna, pak prodleva 3 neděle. Tedy začátek koncem května
 • Hrabanek,: bez písemných podkladů je pro nás obtížné se orientovat.
 • Hrabanek: máme rezervu tak týden či 14 dnu
 • Grohmann, je to složité, i proto nemáte podklady. Ale je jasné, vše je riziko. Uvidíme na vyjádření operačního programu
 • Financování EU projektu se možné přelije až na 2016, pak má Husova ulice rezervu.
 • Bartonicek děkuje všem až na Richtra za věcnost. Je zase košatý, má to v genech:)
 • Prosí starostu o pravidelné svodky o investicích. Starosta slíbil.
 • Richtr: jaká byla zásluha bývalého starosty o zimák? žádná! zbyli tam penize
 • Za všechno může tristní minulá koalice
 • Hrabanek: neudělal jsem vůbec nic, jen jsem byl starosta a člen týmu. Pamatuji, jak byl Grohmann kritizován Peskou za to, co teď Peška chválí
 • Bartoníček: reakce na Richtra, Tomáš žije v paralelním světě. Já skončil před 4 roky.
 • Máš s Peškou společný způsob, když se to hodí, jako bych skončil včera, jindy když se hodí jsem nic nedělal
 • Peška: na Hrabánka, vzpomínám si na své vystoupení, nic bych neměnil. Nevěděli jste, jaká dotace bude.
 • Bijete se v prsa jak fantasticky připravili. Byli jste predposlední v dotaci
 • Peška: termíny rekonstrukce zimního stadionu.
 • [Moje pozn. Jsem zaujatý, ale přijde někomu, že je Peška méně košatý než Bartoníček? :)]
 • Diskuze: Kulich: jaké budou termíny, počítal jsem se středou. Byl bych rád za přesný termín
 • Starosta: Budou to pondělky
 • Matoušek: co se připravuje na Slánské hoře? Odpověděl jste mi, že nic nevíte, ale zároveň, že jste žádali kraj?
 • Starosta: ptali jsme se, jestli tam na Slánské hoře je něco možné
 • Hrabanek: s úžasem jsem dostal informaci, že sportovní komise něco projednáván.Je v rozporu se zásadami.
 • Šmehlík: výzva k bývalé radě, aby zaplatila pokutu za parkovací dum.
 • Peška: rada města iniciovala komisi pro sport a zajmovou činnost, komise pro sport kontrolovala
 • Bude předloženo radě. Hrabanek: smysl zásad je, kdo kontroluje, a tam nemáme sportovní komisi, jsou tam citlivá data
 • Řekl bych, že naprostá většina členů komise zároveň podala granty. To je velký střet zájmů.
 • Bartoníček: zásady schválilo zastupitelstvo.
 • Bartoníček: žádá aby město požádalo o právní rozklad k výkupu bezcenných pozemku u dráhy za malý pozemek u čističky
 • Byl ukončen pracovní poměr paní Lánské. Jaký důvod? Kdo převzal funkci tiskové mluvčí.
 • Starosta: občanskou právní rozpor, paní Lánská se dozvěděla. Kdo převezme: možná část Tůmová, a pak posílení administrativy.
 • Šmehlík: Hrabanku, jste nepřítel sportovní komise. Naše komise má poradní hlas. Rozhoduje rada.
 • Hrabanek: jsem rád, dal jste mi důvod. Nejsem odpůrcem, ale nedělá to co má, a nemá reprezentativní složení
 • Nezrušila se za mne, ale byl jsem v radě.
 • Sportovní komise si vyžádala všechny žádosti.? Je to v pořádku.?
 • Starosta: divadélka je dost, teď Bartoníček. Máme ještě hodinu a čtvrt. Děláte divadlo.
 • Šmehlík: komise pracovala Hrabánek: opakuje otázku: došlo k porušení zásad? Šmehlík a Peška: ne
 • Kulich: sportovní komise byla informována Nepilem, že má v pravomoci kontrolovat granty.
 • Předseda komise žádnou žádost nepodával.
 • Bartoníček: zadávací řízení modernizace gynekologie , zrušeno řízení. Grohmann: zrušeno, důvod nechci rozebírat. Zatím máme mlčenlivost.
 • Viděli jsme, že se neubírá vpřed. Nové bude příští týden.
 • Bartoníček: ples - na Chyskeho: kvůli zamluveni balkonu na plese. Za vše může opozice. Pak se balkón dával do prodeje.
 • Bartoníček na starostu: ekonomika plesu. Čísla obdobná jako loni. Faktury 216 000 Kč. Starosta: měl jste detailní informace kolik stojí
 • Starosta: připomíná diskuzi, S vámi je to složitější.
 • Bartoníček: mé informace, ztráta 100 až 150 tisíc, půjde k tíži rozpočtu kulturniho
 • Jak bude výsledek účtován: Hula:: je shoda, ze nemůže to dát na vrub kulturnimu
 • Richtr: nástěnkáři ODS: je tam jako starosta Hrabánek
 • Hrabanek: žádá o přehodnocení jednacího řádu. Tak jste nás potrestali, občané méně, zastupitelů je teď tady jen 16.
 • Žádá na příštím zastupitelstvu se k jednacímu řadu vrátit.
 • Hula:: souhlasí s rozdělením, připravená změna rozdělení obsahuje.
 • Moje otázka na nového slíbeného místostarostu:  starosta: jeden kandidát zvažuje , ale zatím musí vyřešit osobní a pracovní záležitosti a rozhodnout se.
 • Peška: za 5 minut odejdu, pak se musíte sejít znovu.
 • Bartoníček: to se nedá nic dělat.
 • Kousek mi unikl z fyziologických důvodů, takže mi není jasné, o co nyní jde:)
 • Bartoníček: co znamená dostatečný předstih
 • Zlámal: chce Bartoníčkovi odebrat slovo, ačkoliv na to nemá právo.
 • Hrabánek: organizační opatření
 • Hula:: chceme sloučit dva odbory, školství a ...
 • Odešel Peška, zastupitelstvo kleslo pod 14 zastupitelů, přerušeno, další termín bude oznámen písemně
------
Závěrečná poznámka:

Takže budeme mít první trojdílné zasedání zastupitelstva. Samozřejmě mi přišlo úsměvné, že se zastupitelstvo muselo ukončit odchodem p. Richtra jako 15. a potom p. Pešky jako 14. zastupitele. 

Opozice mohla ukončit zasedání kdykoliv, stačilo by jí, aby v libovolné chvíli odešla ze sálu. Vím, že se o tom diskutovalo jako pádná odpověď na ranní sobotní termín, který byl vnímán (a to i mnou) jako pokus urazit a potrestat opozici. Jsem velmi rád, že tento krok ale opozice neučinila a program se téměř podařilo splnit. Osobně se mi rozdělení dlouhých zastupitelstev na dvě části líbí a tak doufám, že v dalším kole úprav se  o nastavení termínů bude diskutovat a najde se nějaký rozumný kompromis, jak se na pokračování zastupitelé dohodnou.


Miloslav Nič


P.S.: na upozornní pana Rennera jseme se podíval do zákona o obcích, kde se píše:

§92 (3) Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání.


Tedy 6. zasedání skončilo a bude se muset svolat zasedání č. 7. 

A metodický pokyn MV praví:


Zákon o obcích výslovně neukládá, aby informace o zasedání zastupitelstva obce vždy uváděla „typ“ zasedání (ustavující, náhradní, řádné apod.). Absence takového údaje tedy nemůže být považována za porušení zákona (§ 93 odst. 1). Nezveřejnění informace po dobu sedmi dnů, ale po dobu kratší, pak je porušením § 93 odst. 1 zákona o obcích, nikoli však vždy s důsledky rovnajícími se „neúčinnosti“ svolání. Vždy bude záležet na tom, zda byl zachován požadavek veřejnosti zasedání. V podrobnostech odkazujeme na stanoviska odboru dozoru a kontroly veřejné správy č. 1 a 2/2008, publikovaná na http://www. mvcr.cz, rubrika „stanoviska odboru“.

čtvrtek 26. března 2015

Zastupitelstvo stále nekončí aneb koaliční subotnik

O tom, že každé zasedání zastupitelstva přinese alespoň jedno porušení zákona či jednacího řádu ze strany vedení města či některých koaličních zastupitelů již není potřeba nijak diskutovat. Ani to 6. zasedání, které bylo zahájeno v pondělí 23. 3. nebylo výjimkou. Zasedání nabídlo ale i řadu novinek:

Zastupitel JUDr. Richtr se přiznal, že byl autorem „nápadu“, který vedl k neodsouhlasení programu 5. zasedání zastupitelstva. Dosud byl za autora této „koaliční strategie“ obecně považován spíše RNDr. Peška, který svým méně zkušeným kolegům z koalice pomáhá orientovat se ve složité problematice komunální politiky. Toto „metodické vedení“ je vesměs plně akceptováno. A to i přesto, že některá prohlášení RNDr. Pešky vzbuzují dojem, že ani on sám problematice řízení města plně nerozumí.

Zastupitel JUDr. Richter chtěl „věci pojmenovat pravým jménem“ a protože v činnosti koalice patrně dosud nenalezl „svoji parketu“, chtěl na sebe upozornit alespoň obviněním opozice, že se chystá odvolávat starostu. Je pravda, že po ukončení pracovního poměru tiskové mluvčí, se o snaze odvolat starostu začalo v kuloárech hovořit, ale zákulisní informace tuto snahu připisovaly výhradně členům současné koalice.

Někteří členové vedení města, usilovně pracující pro blaho všech, bývají odpoledne občas unaveni. Snad to je důvodem, proč někdy vzbuzují dojem, že se v problematice, projednávané na zasedání zastupitelstva i do pozdních nočních hodin, plně neorientují. Řešením by mohla být lepší příprava předkládaných materiálů nebo návrat k dřívějším začátkům zasedání. Zastupitel JUDr. Richtr, který se touto věcí prý dlouhodobě zabývá, však navrhl jiné a zcela originální řešení. Zastupitelstvo bude zasedat jen 5 hodin a pak bude pokračovat v sobotu od 8.00 ráno. Uvidíme, zda bude ráno moudřejší večera a zda ranní ptáče (resp. koalice) dál doskáče.

Protože zasedání končí diskuzí se zastupiteli a občany města, lze tento návrh, následně schválený 15 koaličními zastupiteli, chápat jako pokus o omezení diskuze s veřejností. Většina občanů má na víkend jistě jiné plány, než několikahodinové čekání v sobotním ránu, aby případně mohli přednést nějaký dotaz na vedení města. Komunistické heslo „Na posledním místě našeho snažení budiž vždy člověk“, se opět naplňuje. Občané města jsou znovu na posledním místě.

Takovému chápání se prý bude snažit oponovat další návrh změny jednacího řádu, již tradičně přednesený až na zasedání zastupitelstva, bez jakékoliv zmínky v programu zasedání a bez písemného podkladu. V letních měsících by se zasedání odehrávala na Masarykově náměstí a v přestávkách mezi jednotlivými body programu by hrál veřejnosti i zastupitelům k tanci i oddychu menší promenádní orchestr. Informaci, že krátce poté se Unie pro sport a zdraví, z jejíž dílny originální návrhy úpravy jednacího řádů pocházejí, přejmenuje na Unii pro duševní zdraví a zábavu, však nemohu potvrdit.

Při projednávání šestého bodu programu se ukázalo, že většina členů rady patrně nečte pečlivě materiály, které projednává a předkládá následně zastupitelstvu. Nebo že má jisté problémy při porozumění čtenému textu. Členové opozice, kteří zde svými připomínkami a pečlivým studiem materiálu opět zabránili blamáži vedení města, se však kolegiálního poděkování z řad koalice nedočkali. Drobnou útěchou jim bylo zjištění, že někteří radní pečlivě tvoří statistiku veškerých vystoupení opozičních zastupitelů, kteří koalici svojí znalostí mnohdy „vytrhávají trn z paty“. Informaci, že ve vestibulu městského úřadu bude zřízena tzv. tabule cti, kde bude každý měsíc umístěna podobizna nejpilnějšího opozičního zastupitele (tzv. „zastupitel měsíce“), však nemohu potvrdit.

Snad aby napravil tento nepříznivý dojem, umocněný i neznalostí finančních závazků města v onom bodě, pokusil se při jenom z dalších vystoupení (jednalo se o bod č. 10) oslnit místostarosta ing. Zlámal svojí znalostí matematiky, konkrétně vážených průměrů. Je pravdou, že kromě zvolení zastupitelem by měl případný místostarosta umět alespoň číst, psát a počítat, v případě ing. Zlámala však o těchto dovednostech nikdo nepochyboval. Domnívám se.

Ve chvíli, kdy místostarosta ing. Zlámal začal vysvětlovat „specifika“ výběrové komise a podmínek výběrového řízení na velitele městské policie, však poněkud „vypadl z figury“. Radní Peška proto raději navrhl, buď ukončit diskuzi, nebo ukončit jednání a pokračovat v sobotu. Následně si začal ukládat materiály do aktovky, čímž dal jasně najevo, jaký postup v koalici preferuje. Nikoho proto nemohlo překvapit, že návrh ing. Šmehlíka na prodloužení zasedání alespoň o 45 minut nebyl schválen. „Metodické vedení“ RNDr. Pešky připravilo první zastupitelský subotnik.

Akce Z (rozuměno Zastupitelstvo) začíná v sobotu 28. 3. od 8.00 v MC Grand. „Legrandu ve Grandu“ však raději nečekejme.

Politický matador slánského i krajského zastupitelstva, komunistický radní RNDr. Peška před volbami tvrdil, že není důležité, zda radnice či Slaný půjde doleva či doprava, ale jde o to, aby naše město šlo dopředu. Pokusí se tomu v sobotu konečně napomoci, nebo to opět bude jen „Kupředu, levá!“? Pokusí se tomu napomoci alespoň uvážlivější členové koalice? Nechme se překvapit.

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

středa 25. března 2015

Když velitel zavelí, kruh může být i hranatý

Takovým dojmem občas působí argumentace některých členů vedení města či „skalních“ koaličních zastupitelů. Velitelem však zdaleka není míněn ing. Pavel Zálom, starosta města. Přeborníky v tomto pokusu o „řízenou demokracii“ jsou jiní členové koalice. Krásným případem je ono nepovedené zasedání zastupitelstva města dne 2. 3. 2015.

Zdálo by se, že to již všichni soudní lidé chápou. Zdůvodnění, které vedení města po neschválení programu a ukončení zastupitelstva teprve následně sdělilo veřejnosti, se ukázalo jako nepravdivé. V tomto duchu jasně hovoří sdělení ministerstva vnitra ze dne 9. 3. 2015.

Omyl. Někteří „matadoři“ stále opakují, že bylo vše v pořádku. Důkazem může být i záznam ze zasedání zastupitelstva (resp. jeho první části) dne 23. 3. 2015.

Zdálo by se, že to již všichni zastupitelé chápou. Tedy:

a) Rozdíl mezi usnesením, navrženým ke schválení zastupitelstvem, a mezi bodem programu, navrženým na projednání zastupitelstvem.

b) Fakt, že zákon o obcích se nezmiňuje o jakémkoliv bodu programu zasedání zastupitelstva, ale jen o výsledcích jednání, tedy o usneseních, která s ním mohou či nemusí být v rozporu.

Omyl. Někteří „právní kutilové“ ve slánském zastupitelstvu, zdá se, mají pocit větší znalosti zákona o obcích než právníci zaměstnaní ministerstvem vnitra.

Zbývá si položit dvě otázky:

1) Jak mohlo dojít k tomu, že „právní kutilové“ ale i JUDr. Richter (který se na zastupitelstvu 23. 3. přiznal k autorství celé blamáže), na základě prvního dokumentu MV rozhodli o neodsouhlasení programu zastupitelstva dne 2. 3.?

Vysvětlení je jednoduché. Při přečtení otázky, kterou na MV posílal místostarosta ing. Zlámal 16. 2. (v dopise je chybně uvedeno datum 16. 1.), je zřejmé, proč přišla dne 20. 2. odpověď, která méně znalé zastupitele zmátla. Otázka byla totiž místostarostou špatně položena: „V rámci rozpravy byly vzneseny návrhy na zrušení, případně pozastavení usnesení č. 14 rady města. Důsledkem mělo být zrušení již vyhlášených výběrových řízení.“ Tato otázka vzbuzuje dojem, že usnesení rady města chce následně zrušit zastupitelstvo svým usnesením, což není možné.

Otázka místostarosty, kopírující název bodu programu zasedání dne 2. 3., však
nekoresponduje  s původním zněním usnesení, které bylo 11. 2. navrženo (jeho text je součástí zveřejněného zápisu, str. 17. a 18.): „Zastupitelstvo města žádá starostu města ing. Záloma o pozastavení výkonu rozhodnutí rady města č. 014/09/2015 ze dne 4. 2. 2015 o přípravě výběrových řízení na vedoucí funkcionáře městem řízených organizací a zrušení již vyhlášených výběrových řízení.“ Místostarosta tedy poslal dotaz, opisující bod programu, ale neptal se na návrh původního usnesení, které bylo zcela v souladu se zákonem o obcích.


2) Opravdu místostarosta zapomněl znění usnesení, které bylo na zasedání zastupitelstva několikrát opakováno, nebo v tom byla určitá „koaliční strategie“?

Zde je vysvětlení složitější. Buď se jedná o naprostý diletantismus, což je pro vedení města a „skalní“ koaliční zastupitele špatnou vizitkou. Nebo se jedná o záměr.

Z jednání zastupitelstva dne 11. 2. bylo totiž zřejmé, že ono usnesení o pozastavení výkonu rozhodnutí rady města o přípravě výběrových řízení nebylo schváleno pouze proto, že ve velmi pozdní hodinu již chyběli někteří zastupitelé, kteří avizovali svůj souhlas s textem usnesení, ale již o něm nestihli hlasovat. V řadách „tvrdého jádra“ koalice tedy panovala důvodná obava, že by usnesení na zasedání dne 2. 3. mohlo být schváleno a výběrová řízení, na kterých někteří členové koalice lpěli téměř osobně (patrně z důvodu, že neradi mění svá rozhodnutí, i když jsou nesprávná), by se nekonala.

Ať je to diletantismus, nebo záměr, oboje není dobrým vysvědčením pro zastupitele, kteří slibovali, že svoji funkci budou vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů.

Vnímá vedení města či autor tiskové zprávy, dodatečně zdůvodňující nemožnost schválení programu zasedání dne 2. 3., že jimi byli uvedeni v omyl nejen ostatní zastupitelé ale všichni občané našeho města a bylo by přinejmenším slušné se veřejně omluvit? Vnímá to alespoň některý z nich? Nechme se překvapit.

Zvídavým čtenářům mohu slíbit brzké pokračování textu a informaci, že dopis místostarosty Zlámala je zveřejněn s jeho souhlasem

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň Dopis pana místostarosty Zlámala:


PDF verze pro lepší čitelnost

úterý 24. března 2015

6. Zasedání zastupitelstva (část první) - 23. březen 2015 - souhrn nabručeného zapisovatele

Včera večer jsem publikoval přepis mého on-line zpravodajství  ze sítě Twitter . Dnes ráno se na komunistickém webu Slánské noviny objevil článek  Jednání zastupitelstva města přerušeno. Znalce místních poměrů nepřekvapí, že článek není podepsán, ale náš radní Peška (KSČM) přistupuje k podpisům pod vlastními názory obvykle velmi osobitě, takže o jeho autorství  nemůže být pochyb. Koneckonců, také stylový a obsahový rozbor nezapře autora, který se hrdě hlásí k tradicím marxismu-leninismu.

K tomuto shrnutí přistoupím tedy i já z ideologických pozic, a to rozlobenismu-naštvanismu a k hlavní událostem přidám své komentáře.1) Ověřování předchozích zápisů
 • došlo k typickému handrkování o tom, kdo udělal kde chybu, mé sympatie jsou samozřejmě na straně opozice, ale myslím, že je rozumné zápisy uzavřít a upřesnit jednací řád tak, jak navrhoval tuším pan Cílek, tedy aby se nejdříve určovali zapisovatelé a až poté se schvaloval program.
2) Zastupitel Richtr (Unie pro sport a zdraví) se hrdě přiznal k tomu, že vymyslel způsob, jak po pěti minutách ukončit předchozí zasedání
 • Poprvé jsem se pořádně namíchl. Pana Richtra jsem před volbami znal jako pravda hodně ostrého člověka, ale jako někoho, kdo přemýšlí a má řadu zajímavých názorů. Přišlo mi zvláštní, proč k němu tehdejší koalice  přistupuje tak, jak přistupuje, a mé sympatie byly na straně pana Richtra. Po zkušenostech několika posledních zasedání již dřívější koalici plně chápu. To, jak na zastupitelstvech vystupuje, se neslučuje s mojí představou odpovědného demokrata a zastupitele.
 • Pan Bartoníček doporučil panu Richtrovi v průběhu diskuze, aby si přečetl svůj předvolební článek v Peškových Slánských novinách: Až se k nám právo vrátí , jeho věta: "Jedna věc se ale dá udělat hned a nestojí to v zásadě žádné peníze. Tou věcí je dodržování zákona." nyní vyznívá opravdu půvabně.
 3) Zastupitel Richtr navrhl automatické ukončení zastupitelstva po 5 hodinách jednání a pokračování v sobotu v 8:00 ráno
 • Bylo zřejmé, že o tomto návrhu dopředu věděl minimálně místostarosta Zlámal, ale domnívám se, že i ostatní členové koalice. Zvěsti o tom, že něco takového se připravuje, jsem zaslechl již před několika týdny. 
 • Osobně souhlasím s tím, aby existoval limit na délku zastupitelstev a aby se po jeho překročení ve vhodný čas (např. po projednání právě probíhajícího bodu) přerušilo jednání. 
 • Jenže: jak je možné, že koalice připravuje velmi významnou změnu jednacího řádu, ale nedá ji řádně do materiálů a vytáhne ji až v průběhu projednávání programu jako bič na opozici? A s předem připraveným provokačním termínem - 8:00 v sobotu ráno? Bez jakékoliv konzultace s opozicí? [ze sebe dodávám, že osobně je mi to celkem jedno, jsem ranní ptáče, takže veřejnost alespoň jednoho zástupce mít bude :)]
 • Korunu všemu pak narazil fakt, že když pan Hrabánek (bývalý starosta, ODS) navrhl ukončení diskuze, tak o  tomto návrhu nechal starosta po nějaké chvíli a na opětovné upozornění hlasovat, aniž by vyzval veřejnost.  Proběhlo hlasování, koalice si sobotní ráno prosadila, a když byl potom starosta upozorněn, že nebyl splněn zákon, protože veřejnosti nebyla umožněna diskuze, odmítl se k tomu jakkoliv vracet.
 • Tím mne dorazil. Na to, že je veřejnosti opakovaně znemožňováno diskutovat, pravidelně upozorňuji, stalo se tak i při posledním  několikaminutovém zastupitelstvu. V tomto případě jsme nemohli vyjádřit ani svůj názor na vhodnost sobotní ranní hodiny pro veřejnost.
 • Rozhodl jsem se, že počkám na to, zda v druhé části zastupitelstva zastupitelé schválí bod programu pana Matouška, abychom požádali o pomoc ministerstvo vnitra, které by posoudilo dodržování zákonů v obci (jedná se o preventivní kontrolu, ve které se neudělují sankce a která je míněna jako pomoc samosprávě). Pokud zastupitelé pomoc odmítnou, obrátím se na soud se žádostí o zrušení tohoto rozhodnutí. Jedná se o bod, které se zřetelně dotýká mých zájmů a kde jsem nemohl aplikovat své zákonem dané právo, a proto lze předpokládat, že mi soud vyhoví. Pan Peška se pravda cítí být lepším právníkem než soudci nejvyššího správního soudu, ale třeba s tím ostatní zastupitelé nesouhlasí.
Schvalování programu, zejména díky aktivitám se sobotní doložkou, se protáhlo na více než jednu hodinu. Tedy okolo čtvrtiny vymezeného času zabralo schvalování programu.

 4) Schvalování společenské smlouvy Technických služeb
 • Konečně nastalo racionální jednání,  které vyústilo ve schválení smlouvy.  V této problematice se neorientuji natolik, abych dokázal posoudit, zda bylo lepší schválit okamžitě nebo raději počkat. 
 • Každopádně považuji za velmi podstatné, že došlo i k rozhodnutí seriózně  jednat o budoucí koncepci Technických služeb, včetně možnosti prodeje naší části nebo naopak snaze získat zpět 100%.
 • Jenže by to nebyla koalice, aby překousla, že snad nedej bůh má i opozice rozumný nápad. A tak místo toho, aby se šlo nejjednodušší cestou, tak se vytvořila další komise.
5)  Pokuta za parkovací dům (UOHS) - 190 000 Kč, odvolání zamítnuto, musíme platit
 • Můj názor je, že jsme pokutu dostali oprávněně, a můžeme být rádi, že byla tak nízká. 
6) Odložení splátky Komě
 • Koma má dostat další splátku. Zastupitelé schválili, že ji případně zaplatí až v okamžiku, kdy bude jasno o budoucí smlouvě, která zohlední nesplnění podmínek Komou. Kdybych byl zastupitel, podpořil bych pozastavení splátky.
 • Opozice namítala, že dostala minimum podkladů pro rozhodnutí. To je špatně, jde o velké peníze a pokud se mají zastupitelé rozhodovat odpovědně, mají mít dostatek informací. V případě PD se domnívám, že minulá koalice udělala řadu zásadních pochybení. To však ale neznamená, že tím je automaticky vystaven bianko šek pro koalici současnou.
 • Na přelomu dubna a května bude zátěžový test PD

7) Hašteření o rozpočtovém opatření č. 7
 • Kdybych nevěděl, oč se jedná, nepřikládal bych tomu pozornost, ale: jde o to, že město vypsalo výběrové řízení na nákup automobilu pro městskou polici, v jednom článku níže nepodepsaný radní Peška se neopomněl pochlubit , jak výběrové řízení ušetřilo, a pak se najednou ukázalo, že vlastně město najednou auto koupit nechce.
 • Nedovedu posoudit, zda skutečně MP tento automobil potřebuje nebo ne. Ale vadí mi, když vedení města předstírá, že vůbec netuší, o jakém že to rozpočtovém opatření se to mluví. 
8) Memorandum o spolupráci s agenturou sociálního začleňování
 • V oficiálním memorandu zůstala věta: třeba zmínit konkretní tělesa. Jsem mj. vysokoškolský učitel. Vět takového typu jsem už viděl. Někdo zkrátka něco nakopíroval z obecného textu a pak odflákl kontrolu. Byla by to legrace, kdyby to nebyl oficiální dokument, a to poměrně významný. Kdyby si opozice memorandum důkladně nepřečetla, tak to tam zůstane, a myslím, že by se protistrana docela divila.
 • V memorandu se hovoří o řadě aktivit, které budou něco stát. Zdá se, že se vedení města vůbec nezaobíralo tím, odkud se vyčlení peníze.
 • Já sám považuji tuto spolupráci za velmi prospěšnou a doufám, že se bude rozvíjet. Ale to přece neznamená, že by se nemělo hovořit, a to důkladně,  o finanční stránce celé věci.
9) Výběrová řízení
 • tento bod byl přerušen a bude obnoven v sobotu, takže se mu budu obšírně  věnovat v dalším pokračování záznamu
 • Pan zastupitel Vašek se ohradil  proti tomu, co psal nepodepsaný článek ve Slánské radnici o hysterii peticí. Osobně mi velmi vadí, že z vedení našeho města neustále vyskakují nějaké tiskové zprávy a články, tu nepodepsané, tu podepsané dodatečně, tu sice podepsané, ale psány stylem, které podle mne neodpovídají stylu podepsaného autora. Jsem asi moc velká citlivka, ale prostě to nemám rád.
 • Doporučuji poslechnout si vyjádření pana Širce (ANO), a jeho názory na průběh výběrového řízení na nemocnici. Jako by mi mluvil z duše, když říkal: ano, je normální vypisovat výběrová řízení na ředitele či primáře. Jenže taková se důkladně připravují, jsou široce zveřejněna v odborném tisku a na přihlášení je řada týdnů. U nás to trvalo týdny dva a zveřejněno bylo na webu radnice. Pak se divte, že tomu lidé nevěří. 
 • Vystoupení pana Pospíšila k výběrovému řízení na velitele městské policie bylo ještě razantnější. Pana Pospíšila jsem dříve osobně neznal, jen když se objevil na kandidátce Volby pro Slaný, kolegové říkali, že je to hodně silný kandidát, který má velkou důvěru v Dolíně. Je krajský vyšetřovatel požárů a tedy  člověk, který profesně splňuje moji představu o zastupiteli, který y měl sedět v takové výběrové komisi. Pokud bych byl ve vedení města a člověk s takovýmto kreditem a znalostmi popíše výběrové řízení tak nekompromisním způsobem, důkladně bych se nad sebou zamyslel.
 • Můj osobní pocit je, že výběrová řízení snad nejsou dopředu zmanipulovaná  (dříve bych tam to snad nepsal, ale teď už si nejsem úplně jistý). Jenže jsou prováděna diletantsky. Nikoliv proto, že by ve vedení města byli hloupí lidé, ale proto, že nevěří ničemu, co si neudělají sami. A to i v oblastech, kterým naprosto nerozumí. Jenže nikdo nemůže rozumět všemu a když  si to odmítne přiznat, tak jsou konce velmi špatné. 

Pokračování příště ...  sobota 8:00 Grand

Miloslav Nič
STANpondělí 23. března 2015

6. Zasedání zastupitelstva (část první) - 23. březen 2015 - on-line zápis

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič
 (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook
 • Zasedání zastupitelstva začne za několik minut, dostaneme se domů za světla? A večerního nebo ranního?
 • 16:06 - starosta zahajuje, omluvena Šircová.
 • Hula uplatnil námitku vůči zápisu. Ukončení zasedání. Konstatoval, že ukončeno řádným způsobem. Navrhuje změnu zápisu, odstranit pokles
 • Bartonicek: dotaz: Hula a Cílek: ověřovali zápis s větou o ukončení z důvodu počtu. Dotaz starosta: kde se věta vzala
 • Hula: podepisoval jsem poslední den, neměl záznam, podepsal, ač končilo špatně. Cílek: podepsal elektronicky. Starosta: nevybavil jsem
 • Udělal jsem chybu. Bartonicek: v zápisu jste uvedl ukončení pro málo lidí, měl jste svolat pokračování do 14 dnů.
 • Starosta: my díky vám zjistili chybu, snažíme se nyní napravit.
 • Hlasování: úprava zápisu přijata jednomyslně na ukončeno řádně.
 • Starosta: v minulém rozpuštěném zasedání nebyl ověřovatel zápisu. Byl dotaz na MV, odpovědělo, ze není protizákonné.
 • Bartoníček: oprava zápisu, navrhují, tak ne vidím pana Pesku,, tak končím.
 • Peška: podporuje volbu ověřovatele zápisu ze zrušeného zastupitelstva.
 • Hrabanek: takže není zápis.
 • Zlámal: může za to starý jednací rad, hlavně Bartonicek.
 • Hrabanek: to bylo vaše pochybení, byla to vaše chybná interpretace MV a neodsouhlasení programu.
 • Bartonicek: vy jste sem už šli neschválil program, věděli jste, ze nebude, tak jste si taky měli zařídit ověřovatele zapisu.
 • Zlamal: je to zbytečná diskuse, jde o ověřovatele.
 • Hrabanek: není zbytečně, já se minulé ještě hlásil. Nedostal slovo. Chtěl jsem upozornit. Pak jste vy sám vydal tiskovou zprávu
 • MV pote napsalo, ze interpretace chybná.
 • Richtr: bod nehlasovatelný, nesmyslný, nemáte hlasy, nebudem vám pomáhat, vaše politika
 • Richtr: to ze se neodhlasovalo byl můj nápad
 • Hrabanek: nikdy se nehlasuje o bodu, ale usnesení. Ale to víte stejně jako já. Výklad MV jasné píše, z nazvu bodu nelze název usnesení.
 • Cílek: čte jednací rad, tam nejdříve program. Pak až zapisovatel. Bartonicek: souhlasim s Cilkem. Děkuji Richtrovi, ze se přiznal.
 • Překvapuje mne, ze zrovna právník tohle říká. Doporučuje Richterovi jeho vlastni článek z SN Až se nám právo vrátí.
 • Richtr tvrdí, ze se chce odvolávat starosta, Bartonicek , já z toho nepodeziram me opoziční partnery, ale lidi trochu dále ode mne
 • Zima a Šmehlík schválení overovateli minulého zápisu. Část opozice se zdržela.
 • Starosta: oprava jmen, špatně jsem načetl Rankovou místo Sirce.
 • Overovatele tohoto zasedání, navrženi Visek a Heřman. ČSSD a Unie pro sport. Schváleno.
 • Starosta: návrh programu. Matousek navrhuje bod se žádosti o kontrolu MV. Zařazují nyní.
 • Matousek: děkuji za zařazeni a za zpřístupnění materiálu. Nejde o represivní kontrolu ale o pomoc . To není nic proti vedeni města.
 • Richtr: proti návrh, omezit na 2010 az 2014, podává OMS, protiváha minulého vedeni
 • Richtr: prohození bodu s jednateli, zastupitelstva trvají 10 hodin. Navrhuje trvá max. 5 hodin. Pokud přerušeno automaticky sobota
 • Richtr: odkaz na minutovnik, upravit na jednotlivé body. Přepisování trvalo 37 hodin
 • Matousek: Richtr vůbec nepochopil. Kontrola současného stavu a doporučení co dal. Je to nesmysl.
 • Hrabanek: na Richtra, proc nám zdůvodňuje té změnu jednaciho radu, když o něm nejednáme. A v sobotu zaměstnanci nebudou muset?
 • Bartonicek: úprava jednacího radu by mela byt dopředu pro diskutována, ne jen v koalici ale i s opozicí.
 • Pokud je snaha měnit, pak by to mel někdo připravit a včas poslat.
 • Bartonicek: navrhuje zařadit informace o rekonstrukci Husovy ulice a zimního stadionu.
 • Zlamal: chce požadavek Richtr jako bod programu a řídit tímto a upravoval toto jednání
 • Richtr: kontrola beru zpět, opozice může diskutovat. Já tady nebudu celou dobu.
 • Hrabanek: na Richtra, je přesčas sobota nebo ne. Richtr: nebude Starosta: přesčas není ve dvě rano. Hrabanek a starosta
 • to si poslechnete, je to spíše černý humor:), není tak podstatné
 • Hrabanek,: chce jiný název bodu než 10. Teď je tam ze zastupitele zadali o mimořádně, místo toho, aby tam byl nad návrh ze žádosti
 • Starosta: nemám problém, může byt jako v te žádosti: tedy projednávání výběrových řízení.
 • Hložek: na Richtra, lze rozdělit na dva body? O sobotách a o zápisu.
 • Vašek,: predřadit bod číslo 10 jako 1, projednání výběrových řízení. dat na začátek.
 • Bartoníček: po začátku zasedání nemůžeme měnit jednací řád.
 • Zlámal,: pracovní doba max. 16 hodin, když do rána tak překrocime u úředníků.
 • Rankova každá schůze ma svého předsedajícího, ten přece může přerušit, na starostu: vy jste tady šéf, nemusíme měnit
 • Peška: Bartonicek se mýlí, Ranková se mýlí
 • Bartonicek: už hodinu upravujeme program, pane Pesko, citujte mi paragraf, který uprostřed jednání umožní změnit jednací rad.
 • Tentokrát občané vyzváni k diskuzi.:) Začíná hlasování o programu. Opozice a Sirc si přejí zadost zastupitelů jako první bod. Neprošlo.
 • Hlasování bod Bartonicka informace o investičních akcích Husova a zimní stadion. Prošlo. 22 pro.
 • Hlasování: Hrabanek navrhl přejmenovat bod 10 na projednání výběrových řízení. Prošlo.
 • Richtruv návrh,: změna jednacího řadu: zasedání trvá max. 5 hodin, pak už v sobotu v 8 hodin.
 • Bod: změna jednacího řádu zastupitelstva. Prošlo, bude se jednat.
 • Bod: Matoušek- zadost o kontrolu samostatné působnosti - schváleno.
 • Stále se projednává program, již hodinu, ale snad to už končí.
 • Tak, už se hlasuje o programu jako celku. Schválen jednomyslně.
 • Zahájeno projednávání změn jednacího řadu. Změna trvání na 5 hodin. Další pokračování první sobotu od 8 hodin.
 • Další změna řádu: změna v zápisech. Neuvádět každý příspěvek.
 • Rankova: proč vázat na sobotu. Zas to bude složité
 • Richtr: stahuje bod sobota, nechává 8 hodin. Hrabanek: pojďme se k tomu postavit seriózně, připravme a jednejme.
 • Chvilku nezapisuji, už je to zase představení, ach jo
 • Pořád se plká,
 • Pořád žádná změna. Poslechnete si to, je to otřesné.
 • Ukončena diskuze, odhlasováno. Stále nevyzvána veřejnost.
 • Odhlasováno pokračování v sobotu po 5 hodinách.
 • Schválovaní technických služeb. Zlamal porad mluví, ale neumí vysvětlovat.  Je obtížné shrnout.
 • Porad ve mne vře, vedeni města už nehodlá s veřejností diskutovat ani o tom, jak by měla byt uskutečňována zasedání zastupitelstva
 • Já si vždy myslím, ze už naše vedení nemůže být více opilé mocí, ale evidentně může. Jsme pro ně póvl, a měli bychom se bránit.
 • Hložek diskutuje, navrhuje odložit hlasování a vest diskuzi o technických službách. Včetně možnosti technické služby prodat nebo koupit cele
 • Zlámal: musíme rozhodnout relativně rychle. Firmy nabízejí služby.
 • Máme minusovou plovárnu a hřbitov. Jsou tam i zaměstnanci. Je to složitá otázka. Ne pro širokou veřejnost.
 • Richtr: změnou nijak postavení nezhoršíme. Podporuje schválení.
 • Hložek: nemusíme podepsat v tento okamžik, ale to ještě neznamená, ze musíme až v prosinci. Byla by lepší shoda napříč.
 • Zlamal: odpady, velké změny, jak budeme stát, partnerství posun,
 • Kučera: změna v červenci minulého roku a nejsou orgány společnosti, a to nás omezuje
 • Něco jednatel nemůže, je tam účetní uzávěrka. Změněn účetní rok září září
 • Bartonicek: myslel jsem, ze Peska a Zlamal bojují proti prodeji, změnili názor. Můj návrh a obava: když schválíme, tak konec diskuze
 • Navrhuje doplnit: aby město předložilo koncepci rozvoje technických služeb včetně předpokladu vlastnické struktury.
 • Zlamal: když schválime, už nemůžeme změnit. Bartonicek: tím kodifikujeme strukturu. Zlámal: obě strany se vyjádřili, nic nechci měnit
 • Peška: to jsme vedli na radě několikrát, vnímáme to stejně, potrvá to minimálně půl roku
 • Peška doporučuje hlasovat a upozorňuje, ze AVE nebude nadšeno a nebude to šťastné
 • Zlamal: přeje si poradenskou firmu. Bartonicek: jsem zmaten, že Zlamal si bere slovo sám a neuděluje ho starosta
 • Bartoníček chce debatu před rozhodnutím o vlastnické struktuře. Jsme v kruhu, máme hned schválit bez debaty. Když schválíme, debata zbytečná
 • Hrabanek: vy jste řekl že město nechce prodávat, je to osobní názor nebo koaliční?
 • Hložek: děkuji Peškovi, ze se už na firmu nekouká jako na škůdce, ale seriózního partnera. Studie variant může být rychlá.
 • Jednatel AVE korektní a slušný, nic osobního, jen třeba nejdříve odpovědně prodiskutovat. Nyní nepodepisovat. A neměla by jen rada.
 • Šmehlík: schvalujeme společenskou smlouvu s mandatornim zněním, jediná zmena jednatel pro AVE a ma na něj pravo
 • Peška navrhuje pracovní výbor, 5 členů, Zlamal, Hula, Šmehlík, Hložek a někdo další
 • Bartonicek : ne pracovní skupinu, stačí rada, byt přizván jako bývá Chyský někdo se znalostní problematiky.
 • Richtr: další výpad na Bartoníčka. Bartoníček se ohradil.
 • Bartonickuv návrh podpořen, pro byl i starosta a ten návrh převážil na stranu Bartonicka
 • Takže nové hlasování. Teď 12 pro a návrh nebyl přijat. Ach jo.
 • Zde se, ze to první bylo špatně sečteno. Schválen výbor, nikoliv rada jako zpracovatel koncepce.
 • Tentokrát asi sečteno správně. Teď Hlozkuv návrh na odložení schválení, pro jen Hložek a Rankova
 • Hlasování o společenskou smlouvu s AVE. Schválena velkou většinou 23
 • A po 3 hodinách se blíží druhý bod, to nám to letí
 • Výbor navrh: Hložek, Bartonicek, Zlámal, Hula, Černický
 • Peška: navrhuje Šmehlíka jako pátého. Nikoli ale jako protinavrh proti komukoli. Šmehlík nyní nepřijímá.
 • Richtr: zákon pracovní výbor nezná, musíme zvolit členy a předsedu, navrhuje odložit volbu
 • Tak už je to komedie, nicméně po pár humorných vložkách zvolen na návrh Bartonicka předsedou Zlámal.
 • Schváleni ostatní členové podle návrhu. Tedy 5 členů, jmenuje se výbor pro koncepci technických služeb
 • Další bod: pokuta za parkovací dum od UOHS, 190 000 Kč , odvolání zamítnuto, splatnost do 27.4. 2015. Návrh z rezervy finančního
 • Pokuta bude uhrazena z rezervy finančního odboru, schváleno jednomyslně.
 • Beru zpět, pan Cílek se zdržel ostatní pro nebo nepřítomní.
 • Bod: pozastavení splátek Kome, Hrabanek: v předchozím bodu skvělé materiály, pro tento bod materiály dietní, na webu Pěšky mnohem víc
 • Rád bych věděl více, zda se jednalo s Komou, byl kontrolní den, rádi bychom věděli více. Zlámal: předchozí bod byl uzavřený, proto materiály
 • Zlamal: smlouva neplatná, pro město nevýhodná, nyní mezitimni dohoda, Koma provozovat do konce srpna
 • Koma vypsala kontrolní dny, bylo nám předvedeno, co a jak vyměnila, vozíky, výtah, koncem března dokončena. Zvýší se provozní spolehlivost,
 • Časy zaparkovani a vyparkovani se nezmění. Koma poslední zápis neodsouhlasila, bude se dále dohadovat. Dohoda co dal zatím neuzavřena,
 • Přelom duben a květen bude zátěžový test. Pak posudek a pak zjistit, jak se projeví nové časy v upravené ceně.
 • Proto nechceme splátku platit, dokud nebude jasné. Zima navrhuje přesun částky do rezervy, aby o tom rozhodlo zastupitelstvo znovu
 • Peška: myslí, ze není nutné.
 • Nova(vedoucí finanční): pozastavení možné 12 milionů, pokud chceme převést do rezerv, musíme 15, protože pak už rozpočtové opatření
 • V každém případě to musí znovu do zastupitelstva. Peška: dnes rozhodnout, že tu částku odeslat nemá
 • Matoušek: navrhují ponechat původní návrh před tím, než byl návrh upravován.
 • Bartoníček: rada nepřekládá připravené usnesení, tři radní předkládají pozměňovací návrhy, to je velmi zvláštní
 • Potom obvyklé pošťuchovani. Odložení splátky schváleno.
 • Bod 4: pozemky, schvalování záměru, zastupitelstvo si vyhradilo.
 • Hrabanek: nechapu, co tím chtěl básník říci. Bylo zde nedodržení termínu. V materiálu není , zda chceme či nechceme namitky
 • Peška: předkládá rada města, je to její usnesení. Matoušek: na starostu: převzal jste v úterý 10.2. Proč nehlasováno včas?
 • Starosta: Administrativně bokem, tak pak než jsme tak nějak nalezli, potřebovali prodloužit.
 • Bartoníček: od te doby bylo jedno dlouhatanske a jedno zrušené zastupitelstvo.
 • Hrabanek: chybí mi opatření 7, teď hlasujeme o 8, Zlamal: odpovime písemne, nevíme ted, o co jde
 • Hrabanek: jde o nákup vozu pro místní policii. Zlamal: odpovime písemně.
 • Schvalování memoranda o spolupráci. Hrabanek: materiál tvrdí, ze probíhá od listopadu 2014, probíhá mnohem déle
 • Memorandum je ve velmi obecně rovině. Je tam třeba i věta: třeba zmínit konkretní tělesa
 • Je tam strategický plán, jak probíhá spolupráce
 • Starosta: pravidelně přijíždí pan Kratochvíl, já se tento týden zúčastnil. Záměr Kratochvíla. Kdybych měl v kanceláři dokumenty, šlo by lepe
 • Šourek: je to posun, navazuje na minulou aktivitu, dobré dvě myšlenky: možnost čerpat EU prostředky.
 • Zhoršují se nám vyloučené lokality. V komisi pro bezpečnost zveme pana Dvořáka pro upřesnění. Podporuji schválení.
 • Poslední patro Atlasu snad rovněž zainteresováno. Bartoníček: budu hlasovat pro, ale ptám se rady: co jsou tedy ta tělesa tučně zvýrazněná
 • Bartoníček: prostředky na aktivity, odkud se vezmou? Je již zřízená komise, o které zprava mluví?
 • Starosta: tělesa, To by bylo vhodné zmínit, myslím, ze se jedna o neziskovky
 • Strategicky plán: mělo by byt něco vidět. Bartoníček: nezpochybňuji, ale jaké peníze budou použity: odpovím do 30 dnů
 • Bartonicek: nakonec to vždy skončí u peněz, hold mi odpovíte za 30 dnů.
 • Starosta: pracovní skupina ze současných, Bartoníček: tedy teprve vznikne? Starosta: pocit že ano
 • Rankova: čekala jsem od vás, že nás budete přesvědčovat. Příště si materiály nastudujte, nebo pozvete koordinátora.
 • Bartoníček: na členy rady, jak tedy upravíte memorandum. Přece tam nemůžou v oficiálním dokumentu ta tělesa zůstat.
 • Zlamal: navrhuje tělesa vypustit.
 • Memorandum schváleno s vypuštěnými tělesy. Podepíše za město Zalom.
 • Schváleno naprostou většinou, zdržel Bartoníček a Matoušek, protože nevyčísleny náklady.
 • Rozpočtové opatření 9: přijetí dotací a daru. Schváleno.
 • 8:16 začíná projednávání výběrových řízení
 • Vašek: proč ve slánské radnici volíte konfrontační tón, nazývate hysterickou reakcí a vzápětí přiznáváte ze ne vše košer
 • To byla i naprostá většina doktorů a sester.
 • Zlámal: jsou tady výběrová řízení, a byli tady petice , spousta
 • samé dezinformace, Vašek: nevím, že by bylo něco v peticich,, psal jste to vy, pane starosto, obě zprávy, pro nemocnici jsou stejné
 • Zlamal: slyšel jsem jak se podepisoval, je to hysterická záležitost Vašek: tu hysterickou reakci jste vyvolali i vy
 • Vašek: to jste vyvolali svou reakcí vy Starosta: přišli tři petice, ...
 • Vašek: to byli zkušenosti okolí, Louny, Mělník, to vaše jednání bylo nápadné, byl tam někdo kdo se zajímal
 • Sirc: byli tři seriózní petice, lékaři všichni, kteří byli přítomní, další dvě s ohromným zájmem
 • Je to největší zaměstnavatel, 350 lidí, funguje skvěle, proč jste ho vypsal.
 • Starosta: to jste nepochopil, my jen chtěli zjistit, my si jen řekli o výběrové řízení, tak zjistit názor
 • Sirc: vy chcete zjistit jiný názor že vypíšete výběrové řízení?
 • Matoušek: jak je možné, že v novinách v slánské radnici napsal, jak to, že bez podpisu.
 • Hrabanek: kdyby byly dany důvody, tak není hysterie. A pokuta nebyla na nemocnici.
 • Pospíšil: účastnil jsem se řízení na výběr velitele MP. Byl jsem osloven a přijal.
 • Z tohoto výběrového řízení jsem odešel rozčarován, bylo to připraveno špatně.
 • Při otevírání obálek jsem se ptal, kdo stanovil podmínky vzdělání. U VHS bylo vysokoškolské, u MP stačilo středoškolské
 • Domluvil se termín, byla změna, udělali se dva, z jednoho jsem se musel služebně omluvit
 • Když jsem přišel na druhy termín, zbyli jen dva, a ty nebyli způsobili, začala se vest diskuze o podmínkách
 • A nakonec jsem se přeškrtl Mám nyní pocit, že to bylo zmatečné a asi i účelové
 • Starosta: u MP vysokou nepotřebujeme. U haly je to jedovatá chemikálie.
 • Šmehlík: subjektivně, vy jediný jste nemohl, a pak to je silný
 • Tak jak byl systém, hodnocení těžko zpracovatelné, tak to neslo. Bude to zkreslovat. Došlo k posunutí.
 • (Připomínám, že pan Pospíšil je (tuším hlavní ) krajský vyšetřovatel požárů)
 • Zlamal: otevřeli jsme obálky, pak vyzvali k dodání materiálu, pak udělali hodnotovou analýzu
 • Člověk když hodnotí, neví jaký součet, vše dělají tabulky.
 • Zlámal: kandidáti předložili podklady, osvědčení může získat pouze zaměstnanec , neměli osvědčení ale jsme se postavili
 • Nakonec jsme nevybrali žádného.
 • Pospíšil: na otázku vzdělání, čekal bych specializaci
 • Starosta mi neřekl na začátku, až když jsem vše vyslyšel, bylo mi řečeno že nebudu počítán.
 • Nikdo mi ani neoznámil, ať nechodím.
 • Hrabanek,: bylo v podmínkach? , starosta: bylo Hrabanek: tak jste neměli právo, co ti ostatní, co neměli a nepřihlásili se?
 • Nemyslím, ze jste to udělali úmyslně, za nás to dělali hlavně odborníci
 • Peška navrhuje ukončit diskuzi nebo pokračovat v sobotu.
 • Sirc: výběrová řízení na podobné posty jako v nemocnici jsou zveřejňována v řadě specializovanych časopisu na 6 týdnů
 • U nás na webu úřadu a dva týdny. Byla to buď neschopnost nebo úmysl.
 • Blíží se devátá, Šmehlík navrhuje prodloužit o 45 minut.
 • Část opozice i koalice je pro, část proti. Ale pro jen 10, zastupitelstvo přerušeno
 • Pokračování v sobotu v 8:00

středa 18. března 2015

Hnutí ANO preferuje systém starosty a dvou místostarostů.


Před chvílí jsem začal přípravu na pondělní zasedání zastupitelstva a Google mi nabídl velmi zajímavý článek ze 30. září 2014.

Článek se jmenuje "Na řešení čeká řada problémů" a vyšel na webu dnešního radního Pešky (KSČM, kandidátka Naše město) a pojednává o jeho předvolební schůzce se zástupci ANO vedených současným neuvolněným místostarostou Zlámalem.

V článku mne obzvláště zaujaly 2 pasáže:
 • Naše město se přiklání k ekonomicky úspornější variantě dvou uvolněných funkcionářů ve vedení města. Hnutí ANO, s ohledem na množství problémů, které musí Slaný v nejbližších letech řešit, preferuje systém starosty a dvou místostarostů
Že by současný stav, tedy jeden uvolněný starosta a jeden neuvolněný místostarosta byl vlastně kompromisním řešením?

Druhá pasáž se týká výstavby nové sportovní haly:
 • V otázce budování nové sportovní haly je pohled hnutí Ano zdrženlivý. Hnutí Ano nerozporuje potřebu podobného zařízení ve městě, aktuálně na podobnou stavbu nevidí v rozpočtu města potřebné finanční prostředky. Pokud by v budoucnu bylo možné na stavbu využít nějaký dotační titul, je ochotno takový projekt podpořit za předpokladu vyváženosti k ostatním investicím ve městě. 

O dotaci na výstavbu sportovní haly jsem již psal v článku:
Neschválená žádost o dotaci na sportovní halu - doplňující informace

V případě nezvěstného uvolněného místostarosty, který je slibován vedením města již několik měsíců, připomínám, že koalicí byl minulý rok navržen na místostarostu ing. Grohmann (manažer rozvoje města), tehdejší místopředseda ODS a nyní zastupitel podporující  koalici.

Vím, že jeho přechod ke koalici vyvolal ve městě hodně výčitek, na druhé straně jsem stále více přesvědčen, že místostarosta úřadující 40+ hodin týdně městu opravdu chybí a koalice  nikoho jiného stejně nemá.

Buď koalice ing. Grohmannovi nadále věří, a pak by jej měla prosadit jako místostarostu, nebo mu již nevěří, a pak by se měla zamyslet nad tím, co píše:

Organizační řád městského úřadu ve Slaném:

čl. 11 - Starosta města

3)   Ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu města
12) Je přímým nadřízeným manažeru rozvoje města

Současná situace, kdy pan zastupitel Grohmann  v jedné roli starostu kontroluje a v druhé starostovi přímo podléhá, je skutečně velmi nešťastná.


Miloslav Nič
STAN

pátek 13. března 2015

Radní Peška tvrdí, že na rozpuštěném 5-minutovém zastupitelstvu proběhla diskuze s občany

Před pár dny jsem na blogu publikoval článek: Představa pana radního Pešky o argumentech a kultivované diskuzi a tehdy jsem se domníval,  že pan zastupitel a radní Peška (KSČM, kandidátka Naše město) již nemůže lépe dokumentovat své svérázné představy o argumentaci a faktech. Poslední jeho vystoupení v diskuzním vlákně http://diskuze.slansko.cz/politika-politici/zastupitelstvo-mesta-aneb-to-jsme-to-dopracovali mi však vyrazilo dech.

Za posledních 48 hodin předvedl řadu pozoruhodných výkonů, ale jeho tvrzení, že na zasedání zastupitelstva 2.3. 2015, jehož 5-minutový záznam si může každý poslechnout:

http://www.meuslany.cz/data/ke_stazeni/zastupitelstvo/zvuk/zast150302-komplet.mp3

podle pana Pešky proběhla diskuze s občany a tedy mé tvrzení v článku (Hlasování rozpouštějící pondělní zastupitelstvo bylo nezákonné):

"Stačí si však poslechnout kompletní záznam zasedání zastupitelstva (5 minut a 14 vteřin) a je zřejmé, že před hlasováním o programu neproběhla diskuze s občany. "

je podle radního Pešky:  "účelová dezinterpretace proběhlého jednání" mi opravdu vyrazila dech.:

brada
12.3.2015 - 22:30


Pane Niči,

v tomto vašem článku:

http://www.oms-slany.cz/2015/03/hlasovani-o-programu-zastupitelstva-dne.html

spekulujete o tzv. nezákonnosti ukončení jednání ZM 2.3. Vzhledem k tomu, že v době konání tohoto ZM jsem byl v zahraničí, seznámil jsem se terpve v těchto dnech se zvukovým záznamem z tohoto jednání. A musím konstatovat, že tvrzení uváděná ve vašem článku se zásadně neschodují se skutečností.

Na zvukovém zázanmu je totiž zcela jasně a zřetelně slyšet výzva starosty města ke vznesení případných připomínek či doplňků k předkládanému programu jednání. A na tuto výzvu i několik účastníků zasedání reagovalo a některé jejich připomínky byly diskutovány.

Konstatuji tedy, že je mimo jakoukoliv pochybnost (stačí si poslechnout tento záznam), že každý účastník dotyčného jednání ZM 2.3. měl možnost se k návrhu programu jednání vyjádřit.

Vaše tvrzení ve výše uvedeném článku jsou tedy zcela lživá a závěry, která na jeich základě činíte, zjevně mylné.

L.Peškaoms
12.3.2015 - 22:41

Pane Peško,
to opravdu myslíte vážně? Opravdu myslíte:

http://www.meuslany.cz/data/ke_stazeni/zastupitelstvo/zvuk/zast150302-komplet.mp3

Uvědomujete si, že tento záznam trvá jen několik minut a tedy každý si to může poslechnout?

Neustále argumentujete, že jste zastupitelem již více než 20 let. A pak náhle zapomenete, že během těchto 20+ let vždy nejdříve diskutují zastupitelé a po ukončení jejich debaty je umožněna účast veřejnosti na výzvu starosty.

Jsem obvykle docela výřečný, ale nad tímto argumentem mi už došla řeč.

Miloslav Nič
brada
13.3.2015 - 05:56

Naprosto vážně.

Každý, kdo není hluchý si tento záznam může poslechnout sám a posoudit jak účelově manipulujete s fakty a jaká nepravdivá tvrzení ve svém článku uvádíte.

Starosta města nevyzýval zvlášť zastupitele a zvlášť občany. Vyzýval všechny přítomné k podání připomínek k programu jednání. Někteří z přítomných toho i využili.

Vaše tvrzení o rozdělení diskuse na zastupitele a občany nemá žádnou oporu v jednacím řádu zastupitelstva. je to jen vaše účelová dezinterpretace proběhlého jednání.

L.Peška
Do diskuze o tom, že nebyla veřejnost vyzvána, se ve stejném vlákně zapojili i pan radní Hůla (Svobodní) a pan zastupitel Cílek (Naše město, č.2). Oba dva nesouhlasili či  částečně nesouhlasili s  mým závěrem, ale všichni jsme se shodli na tom, že diskuze s občany neproběhla.

Prosím pana Hůlu a pana Cílka, aby se veřejně vyjádřili k tomu, zda moje tvrzení:

"že před hlasováním o programu neproběhla diskuze s občany." 

lze charakterizovat :

"Každý, kdo není hluchý si tento záznam může poslechnout sám a posoudit jak účelově manipulujete s fakty a jaká nepravdivá tvrzení ve svém článku uvádíte."

Předem upozorňuji, že na odpovědích na tyto otázky mi velmi záleží a očekávám čestné jednání:

1) Domníváte se, že jsem lhal o tom, že občané nebyli vyzváni k diskuzi?
2) Zažili jste již řadu hlasování v zastupitelstvu. Domníváte se, že by se kdokoliv, se znalostí toho,  jak výzva k veřejnosti vypadá, mohl domnívat, že jsem lhal?

Miloslav Nič

P.S. V sobotu 14. března pan radní Peška (KSČM)  na facebooku OMS napsal

Ladislav Peška (8:30): Pane Niči, opět účelově lžete. Já jsem nikdy netvrdil, že proběhla nějaká diskuse s občany. Pouze jsem vyvrátil vaše tvrzení, že se občané nemohly vyjádřit k návrhu programu.

Odpověděl jsem mu takto:
oms (10:59)
Pane Peško, domnívám se, že mám cit pro český jazyk. Tvrzení: "občané se mohli vyjádřit k programu" automaticky implikuje, že proběhla diskuze s občany, protože ti byli vyzvání diskutovat. Sám dobře víte, že vyzváni nebyli, protože při projednávání všech bodů jakéhokoliv zastupitelstva probíhá diskuze tak, že nejdříve diskutují zastupitelé. Když diskuze zastupitelů skončí, jsou vyzváni k diskuzi občané. Vy jste si poslechl záznam, uvědomil jste si, že ve výzvě zastupitelům pan starosta nepoužil slovo zastupitelé, a při vědomí toho, že ne všichni lidé chodí na zastupitelstva pravidelně a tedy neznají ustálené vzorce chování, použil jste to jako pseudoargument. Lidé uctívající pravidla slušné diskuze takové věci nedělají.čtvrtek 12. března 2015

Plný text dotazů zastupitele Bartoníčka na ministerstvo vnitra

Dopoledne jsme v článku Odpovědi ministerstva vnitra: nezákonnost usnesení zastupitelstva, výběrová řízení  publikovali plný text stanoviska MV.

Plný text dotazu pana zastupitele Bartoníčka (OMS) je zde:


PDF verze: bartonicek_dotaz_mv_04032015.pdf

Odpovědi ministerstva vnitra: nezákonnost usnesení zastupitelstva, výběrová řízení

Pan zastupitel Bartoníček (OMS) vznesl na Ministerstvo vnitra několik dotazů a nyní obdržel přiloženou odpověď .

Odpověď mj. obsahuje následující stanoviska:
 • Na základě těchto skutečností však není možné dovodit nezákonnost usnesení ve výše uvedené podobě. Za nezákonné by bylo možné považovat usnesení zastupitelstva obce, kterým zastupitelstvo rozhodlo přímo o pozastavení usnesení rady, když tato pravomoc náleží pouze starostovi obce.
 • v případě rozhodování o obsazování pozic vedoucích pracovníků v případě právnických osob a organizačních složek založených nebo zřízených zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie a v případě obchodních společností, v nichž je obce jediným společníkem, rozhoduje rada ve své vyhrazené pravomoci.
  středa 11. března 2015

  Slánské komunistické impérium vrací úder

  Před chvílí jsem byl upozorněn na článek v komunistických Slánských novinách (majitel: radní Ladislav Peška - KSČM), který je odvážně podepsaný redakce  a nese název Účelově prodejný

  Jelikož pan Peška, promiňte, redakce se zmiňuje i o OMS a o mne, tak si dovolím zareagovat.


  "Vzápětí po té, co byl Varvařovského dopis doručen na adresu podatelny městského úřadu, se jeho text objevuje na webu OMS Slaný, kam jej umístil pan Nič, neúspěšný kandidát za tento subjekt v podzimních komunálních volbách."
  Stojím si za svým názorem vyjádřeným v  článku: "Podle mého názoru by se měl pan starosta buď bránit s vynaložením všech dostupných prostředků nebo zvážit svoji rezignaci." 

  Dovedu si představit jiný dostupný prostředek, než nepodepsaný článek, s 99% pravděpodobností  napsaný radním Peškou. Pro mne by byl zřetelným signálem rozsudek občanského soudu, na který by se pan starosta obrátil s požadavkem na veřejnou omluvu od pana Varvařovského.

  Co se neúspěšného kandidáta týká, již jsem se vyjádřil krátce po volbách (http://www.oms-slany.cz/2014/10/povolebni-mudrovani.html):
  • Očekával jsem, že komunisté budou hrát v novém zastupitelstvu mnohem větší roli, než to nyní vypadá. V zastupitelstvu jsou jen tři zástupci za kandidátku KSČM a proti dvěma z nich mám jedinou námitku: byli ochotní kandidovat na komunistické kandidátce. V zastupitelstvu je jediný člen KSČM a to nikdy předtím nebylo. Takže v tomto ohledu jsem nadšen.
  • Neočekával jsem, že budu zastupitelem, ale řekněme 3. až 5. náhradníkem. Nečekané podpory, které se mi dostalo od tolika místních lidí, si velmi vážím. Byly to moje první volby a navíc jsem byl z několika zdrojů upozorněn na to, že lidé, kteří o mne slyšeli jen z doslechu, mne považují za velmi kontroverzního člověka. 
  A koneckonců, ve volbách, kde starosta získá 641 preferenčních hlasů (a kandiduje za tak významnou stranu jako ČSSD) a poslední zvolený zastupitel 379, tak si mých 559 hlasů opravdu vážím. Je pravdou, že od 744 hlasů pana Bartoníčka, který mne odsunul do pozice prvního náhradníka, jsem byl daleko.

  Ale zpět k textu redakce:

  Je tak očevidné, oč jde určité skupině osob, které se nechtějí smířit s volební prohrou jejich stran v loňských podzimních komunálních volbách.
  •  Pokud mohu soudit podle sebe, tak jim v tomto případě jde o to, aby na starostovi města Slaný nelpělo podezření, že zneužil městskou policii.

  Dovolím si opět použít jako důkaz neměnnosti svých názorů citát, tentokrát z diskuze.slansko.cz:


  oms
  Hlavně pro: Pavel
  24.2.2015 - 13:53


  Pan Varvařovský býval zastupitelem, pravda za seskupení, kterému opravdu nefandím.

  Ale i pokud by se jednalo o to nejodpornější individuum ve Slaném, pokud se opravdu vše odehrálo tak, jak pan Varvařovský popisuje, potom jde o bezprecedentní zneužití pravomocí starosty pro řešení osobních sporů, a měl by buď odstoupit nebo být odvolán.

  Pokud pan Varvařovský lže, tak se na něj bez pochyby vztahuje trestní zákoník:
  ---------

  § 184 Pomluva(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.(2)Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítínebo jiným obdobně účinným způsobem.
  ---------

  a někteří místní diskutéři vědí, že o tomto paragrafu vím opravdu hodně.  Miloslav Nič
  STAN  Rekonstrukce ledové plochy aneb slánský politický bulvár opět v akci

  O tom, že komunistický web Slánské noviny je tiskovinou poněkud pokleslou, nemůže být žádného sporu. I poslední zde zveřejněný článek „Připravuje se rekonstrukce ledové plochy“ je toho názornou ukázkou. V některých částech poměrně odpovídá pravdě, v některých si přihřívá „politickou polívčičku“, některé věci kupodivu nezmiňuje vůbec.

  Vyhýbám se cíleně polemice s článkem „Možná přijde i kouzelník“ (www.slanske-noviny.cz/clanek/mozna-prijde-i-kouzelnik) uveřejněným v tomto bulváru již v září 2014, který situaci líčil zcela jinak, a tehdy uváděná „fakta“ jsou nyní zcela odlišná. Chci pouze k některým formulacím přidat komentář:

  SN: Další potřebné 3-4 miliony bude nutné doplnit z městského rozpočtu. … A tak musí městská rada intenzivně hledat finanční prostředky, z kterých bude možné tuto akci dofinancovat.
  • Komentář: Městská rada nemusí hledat vůbec nic, přebytek z hospodaření minulých dvou let činí okolo 70 milionů Kč, které má město Slaný k dispozici. Z roku 2013 je přebytek cca 45 milionů, z roku 2014 je přebytek cca 24 miliony.

  SN: Získání této dotace je však podmíněno ještě tím, že rekonstrukce ledové plochy musí proběhnout v první polovině letošního roku.
  • Komentář: Zde je největší riziko celé akce, protože VSH Slaný, s.r.o. má dlouhodobě nasmlouvané některé akce, které půjde jen velmi obtížně přesunout či zrušit. O tom ale v textu není ani zmínka.

  SN: Při schvalování rozpočtu na rok 2015 se totiž se získáním této dotace příliš nepočítalo a tak nebyla ve finančním plánu zahrnuta.
  • Komentář: Ve finančním plánu nebyla zahrnuta ani rekonstrukce Husovy ulice, či výstavba nové sportovní haly a vedení města to nijak nevadilo. Proto je ostatně celá snaha o „vyrovnaný rozpočet“, který byl schválen dokonce jako přebytkový, zcela iluzorní a jde o pouhý populismus, který byl zcela zřejmý již ve chvíli, kdy se rozpočet schvaloval.

  SN: Doufejme tedy, že zimní stadion nepotká osud nedávno projednávaného záměru na výstavbu sportovní haly, který opoziční zastupitelé odmítli podpořit a plány na výstavbu haly tak město muselo minimálně pro tento rok odložit.
  • Komentář: Je zřejmé, že autor se stále nevyrovnal s neschválení stěžejního bodu z volebního programu komunistického seskupení Naše město. Vzhledem ke skutečnosti, že žádost o rekonstrukci ledové plochy a její záměr byly připraveny výrazně lépe a dotace na tuto akci je již přiznaná, není žádný důvod k takovému tvrzení či obavě. A je skutečně téměř groteskní, vydávat materiál, který měli zastupitelé k dispozici za propracovaný záměr.

  Je s podivem, že takovou zásadní informaci, jako přiznání dotace v řádu téměř dvou desítek milionů korun, nepřinesla tisková zpráva městského úřadu ale jen bulvární politický web. Nejdůležitější fakta však článek vynechal.

  Výběrové řízení „Rekonstrukce ledové plochy – Zimní stadion ve Slaném – stavební práce“ bylo vyhlášeno dne 24. 2. 2015, lhůta pro podání nabídek končí dnem 19. 3. v 10.00 hodin a toto datum je také termínem úředního otevírání obálek s nabídkami. Prohlídka „místa plnění“, tedy zimního stadionu a ledové plochy, se uskutečnila 5. 3. a zúčastnily se jí zástupci dvou firem, tedy potenciálních zájemců o zakázku. Článek z webu, zveřejněný 8. 3. se však o tom nezmiňuje.

  Největším oříškem bude detailní časový harmonogram prací, neboť současným vedením VSH jsou již nasmlouvány akce (kromě obvyklých tréninků a veřejného bruslení) nejen v měsíci dubnu ale především v červenci. Jedná se o hokejové školy a soustředění zahraničních klientů, kteří již k cestě do ČR a do Slaného mají zajištěny veškeré potřebné náležitosti.

  Např. Panci International Icehockey School, vedená Věrou Pančákovou z rakouského Solnohradu, má zamluvený termín 18. – 31. 7. a mezi stovkou přihlášených účastníků mají výrazný podíl hráči ze zahraničí.

  V případě zrušení či ohrožení termínu konání takové akce hrozí nejen oprávněný požadavek organizátorů o případnou náhradu škody, ale i nechuť do Slaného opět přijet. Paní Pančáková prý již panu starostovi zaslala dopis, vyjadřující obavu z výše uvedených skutečností. O tom však ani radní L. Peška, ani starosta P. Zálom neinformují.

  Zdá se, že nejvhodnějším termínem pro rekonstrukci ledové plochy je tedy období mezi koncem dubna a začátkem července, nebo až od začátku srpna. Je ovšem otázkou, do jakého termínu musí být rekonstrukce ledové plochy ukončena, aby splnila podmínky dotace. Ani o tom nás však nikdo z vedení města neinformuje.

  VSH Slaný tedy reálně hrozí ztráta dobrého jména a možná platba finanční kompenzace, vycházející z nedodržených smluvních termínů, kterou bude muset uhradit ze svého rozpočtu město Slaný. Vnímá vedení města složitost situace, do které bude navíc dne 16. 3. výběrová komise vybírat nového ředitele a jednatele VSH? Nechme se překvapit.

  Pavel Bartoníček
  zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

  úterý 10. března 2015

  Co je psáno, to je dáno aneb dotazy místostarostovi města

  Název článku reaguje na skutečnost, že ne vždy místostarosta města odpovídá na dotazy, které mu směřuji. Možná si neuvědomuje, že mu je pokládám jako zastupitel, možná jsem to ne vždy dostatečně zdůraznil. Co bylo, bylo. Proto jsem se rozhodl přejít k písemnému podávání dotazů a budu se snažit získat odpovědi, které, pevně věřím, nezajímají jen mne osobně.

  V některých případech podávám podobné otázky jako starostovi, ale zajímá mne názor a odpověď místostarosty.

  Možná bude některé odpovědi poněkud deformovat zpráva, že ve čtvrtek 5. 3. byl prý ukončen pracovní poměr tiskové mluvčí paní D. Lánské, která byla autorkou všech TZ (tiskových zpráv) města (a je otázkou, zda i těchto dvou, resp. dvojjediného, pod jehož druhou verzí je podepsán místostarosta Pavel Zlámal). Přesto ale bude zajímavé tyto odpovědi znát.

  Následující list otázek jsem do podatelny městského úřadu odevzdal dne 6. 3. 2015:


  Vážený pane místostarosto, milý Pavle,

  protože nebyl odsouhlasen program jednání zastupitelstva dne 2. 3. 2015, písemně Ti podávám otázky, na které bych (dle dikce zákona o obcích, §82, písmeno b) znal rád Tvoji odpověď. Protože se dotazy i odpovědi neobjeví na nahrávce ze zastupitelstva, dovolím si je následně zveřejnit i na některém z webových portálů, aby se s nimi mohla seznámit i veřejnost:
  1. Dne 8. 10. 2014 na ZM v rámci bodu Diskuse zastupitel M. Matoušek upozornil na problematiku vedení předvolební kampaně a apeloval na důsledné očištění veřejných ploch od polepu samolepkami. Dosud jsou ve městě samolepky s koštětem, symbolem používaným Ano 2011 ve Slaném – kupř. při vchodu do budovy úřadu na bývalém hotelu Pošta, kam chodíš v rámci své pracovní činnosti na úřadě a kterých sis nemohl nevšimnout. Domníváš se, že je vhodné tuto záležitost nechávat několik měsíců bez reakce, zatímco to poškozuje obraz politického hnutí, kterého jsi byl v komunálních volbách lídrem?
  2. Nebylo by vhodnější požádat Technické služby Slaný o dodatečný „povolební úklid“ a vyfakturovanou částku zaplatit ze „stranické“ pokladny?
  3. Již se za krátkou dobu fungování Rady města (RM) stalo pravidlem, že informace z jednání RM jsou na komunistickém páně Peškově webu Slánské noviny zveřejněny dříve, než je vyvěšen ověřený zápis na stránkách města (Parkovací karty levněji – SN 4. 12., zápis z rady zveřejněn až 12.12.; Komise sportu ve Slaném – SN 8. 12., zápis z rady zveřejněn až 12.12.; Prosincové zastupitelstvo, kde je určena přesná hodina konání od 16.00 – SN 11. 12., zveřejnění programu s časovým údajem na stránkách města až 12.12.). Pominu-li, že je to neetické, jde vlastně o zneužití informací člena rady města. Jsi s touto situací smířen, nebo podnikneš v rámci své funkce kroky, které by tomu v budoucnu zabránily?
  4. Z jakého důvodu jsi nehlasoval pro schválení programu zastupitelstva dne 2.3.2015 a umožnil tak, že se toto zasedání nekonalo?
  5. TZ „Žádost na svolání 5. zasedání zastupitelstva města byla od počátku v rozporu se zákonem“ se objevila na webu města nejprve jako kratší text bez uvedení autora a po nějaké době, pod stejným odkazem a na stejném místě, jako text delší, podepsaný Tvým jménem a funkcí. Jsi skutečně autorem textu, nebo jsi pod něj jen vložil své jméno?
  6. Z následných reakcí – a mimo jiné i reakce mojí – je zřejmé, že TZ obsahuje mnoho nepřesností a velmi nešťastných formulací a tak je její vyznění velmi mystifikující. Skutečně trváš na pravdivosti celého textu, uveřejněného pod Tvým jménem, nebo se s odstupem času domníváš, že některé informace nejsou správné?
  7. Jak jsi mohl vědět, či tušit, jaké usnesení by bylo v průběhu 5. zasedání zastupitelstva předloženo k hlasování? Kdo by ho býval měl předložit?
  8. Jak je možné, že se na webu města objeví TZ, která je následně změněna a její starší verze zmizí? Vím, že se to stalo již i se zápisem z jednání rady města, ale domníváš se, že tento přístup k občanům a k médiím je naprosto v pořádku?
  9. Máš nějaké zásadní důvody či informace, které Tebe osobně opravňují k obhajobě usnesení rady města, vedoucí k plošnému vyhlášení výběrových řízení na vedoucí funkcionáře všech městem řízených organizací?
  10. Zápis rady města z 25. 2. 2015 v bodě č. 12/11/20154/RM říká, že Rada města pověřila starostu podáním stížnosti proti usnesení Policie ČR o odložení trestního oznámení ve věci APD, ze dne 20. 2. 2015.
   • a) Kdo, z jakého důvodu, kdy a proti komu podával trestní oznámení?
   • b) Čím zdůvodňuje Usnesení Policie ČR odložení trestního oznámení ve věci APD?
   • c) Z jakého důvodu rada shledává nutné proti usnesení Policie ČR podávat stížnost?
  S přátelským pozdravem

  Slaný, 6. 3. 2015                       Pavel Bartoníček