středa 4. února 2015

Zasedání zastupitelstva - středa 11. února - sportovní hala za desítky milionů

Na stránkách města a úřední desce  se den po uplynutí zákonného termínu objevil program zastupitelstva. Je obtížné pochopit, proč vedení města není schopné ohlídat ani tak samozřejmou věc, jako že program zastupitelstva se musí vyvěsit týden před jeho konáním. Do limitu se nepočítá den zasedání, takže program měl být vyvěšen nejpozději v úterý.

Rozhodně to není způsobeno neznalostí zákona, protože současné vedení tento fakt velmi dobře zná. Jsem si tím naprosto jist, protože před rokem bylo kvůli stejnému prohřešku posunuto zasedání zastupitelstva kvůli námitkám  opoziční skupiny, jejímž členem byl i současný místostarosta.

Dnes okolo třetí  hodiny ještě program vyvěšen nebyl, protože jsem v té době úřední desku navštívil. Důkladně jsem si přečetl opětovné vyhlášení konkursu na tajemníka města, které mj. obsahuje větu: sejmuto dne 5. února 2014, což v úterý 4. února působí poněkud komicky.

Nejde však jen o úsměvnou stránku celé věci, metodické pokyny ministerstva jasně vysvětlují, že psát čas sejmutí dříve, než je skutečně z úřední desky dokument sejmut je závažný prohřešek. Je politováníhodné, že město o velikosti Slaného není schopné dodržovat i ta nejzákladnější pravidla poctivé statní správy.

Osobně věřím, že zdánlivé malichernosti, jako je nedodržení termínu vyvěšení programu, změny v zápise rady bez zákonného schvalovacího procesu nebo nedodržení postupů při vyvěšování úředních listin jsou velmi podstatné, protože ukazují na mnohem hlubší problém, tedy na selhávání základních prvků odpovědné státní správy.

Zdroj mého hlavního rozladění je ale jinde. Potvrdilo se mi z několika zdrojů, že schválený rozpočet města působí závažné problémy mateřským školkám i kulturním zařízením našeho města. Je vidět, že jako za starých časů jsou priority významného funkcionáře KSČ mnohem důležitější než nějaké mrňavé děti nebo nedej bůh lidé, kteří považují naši kulturu, hvězdárnu či knihovnu za něco opravdu důležitého.

Bod programu:
04/04/2015/ZM - Návrh na schválení záměru podat žádost o státní podporu sportu pro rok 2015 z programu 133510 na akci "Výstavba multifunkční sportovní haly"
  • je zřejmé, že město bude muset přispět mnohamilionovou částkou k případné dotaci
  • díval jsem se na výstavbu obdobných hal v jiných městech, jsou relativně levné, ale nikde se příliš neřeší provozní náklady. Rád bych se mýlil, ale můj současný odhad je, že úspor je dosaženo např. při izolaci budov, a tedy lze očekávat velmi značné provozní náklady.
Nejsem nepřítelem sportu. Moje klidová tepová frekvence  je okolo 52 tepů za minutu. Chápu, jak vadí místním sálovým sportovcům, že naše sportoviště nesplňují sportovní předpisy, a ostatně o sálových sportech minimálně teoreticky vím více, než to asi vypadá (a o kriketu ještě více, co kdybychom jsme si postavili ve Slaném kriketové hřiště, byli bychom zase unikátní :).

Hlavním důvodem, proč v poslední době jsou stránky našeho blogu téměř výhradně zásobovány  články (a to velmi výstižnými) jednoho z našich zastupitelů je prostý. Po čtyřech letech uvádíme na světový trh produkt, jehož jsem 85% autorem: http://compass.techem-pro.com/ a tak lokální politice mohu věnovat jen několik hodin týdně.

Jelikož však moje tepová frekvence po přečtení bodu 04/04/2015/ZM zdaleka nedosahuje klidových hodnot, tak jsem udělal výjimku, a poněkud jsem se rozepsal. Potřeby halových sportovců jsou oprávněné a významné, neměly by však mít přednost před dalšími významnými úlohami města jen proto, že si to soudruh Peška přeje.

 Miloslav Nič
STAN


P.S.: Dnes jsem dohledal i příslušnou grantovou výzvu:

Programu 133510: http://www.msmt.cz/file/34567/

Zde se mj. píše:

Termín pro předkládání žádostí na rok 2015: Žádosti pro program 133510 se předkládají na MŠMT v období: od 5. ledna do 31. ledna 2015

Buď je tedy současný spěch bezpředmětný nebo již vedení města žádost podalo a v tom případě je schvalování bodu nepochopitelné.

Ve výzvě se rovněž píše, že je možné prostředky použít na rekonstrukci objektů v havarijním stavu. Naprosto nechápu, proč se tato jedinečná příležitost nevyužije pro zisk prostředků na zcela nutnou rekonstrukci zimního stadionu? Navíc i další kritéria nasvědčují tomu, že rekonstrukce zimního stadionu by měla velkou šanci na úspěch.

Navíc: na nové stavby je vyžadována minimální spoluúčast obce 50% nákladů,
na rekonstrukce stačí 30%.


Rovněž připomínám zápis ze 7. zasedání rady:


V dotačních kritériích je jasně napsáno, že připravenost projektu je velmi důležitým hodnotícím kritériem, takže je myslím velmi pravděpodobné, že bychom peníze na rekonstrukci dostali.

Je možné, že peníze a rekonstrukci nepocházejí z městského rozpočtu, i když je to zvláštní, protože se účastním všech jednání zastupitelstva a očekával bych, že by se o 18 a půl milionech hovořilo.

Pokud však rekonstrukci platíme z našich peněz, pokud ji platíme v době, kdy je vypsán dotační projekt, který by umožnil ušetřit alespoň 10 milionů, a město tuto příležitost nevyužilo, pokud město navrhuje utratit mnoho dalších milionů na další sportoviště a to ve chvíli, kdy všichni ostatní musí bojovat o každý halíř, tak už opravdu nevím, co přijde příště. 


1 komentář:

  1. Každá vítězná strana si buduje své pomníky. Jednou je to třeba plochodrážní stadion, letní kino, víceúčelová sportovní hala. Jindy je to pomník skutečný viz náměstí TGM. Dosud nepřekonaný je parkovací dům. Tak i nynější vítězové nechtějí zůstat pozadu. S tím asi těžko něco uděláte, neboť zanechat po sobě něco budoucím generacím je úkol z těch nejdůležitějších.

    OdpovědětVymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného