pátek 20. února 2015

Svolat či nesvolat mimořádné zastupitelstvo - polemika s panem Cílkem

Na webu komunistických Slánských novin byl zveřejněn e-mail pana zastupitele Cílka (Naše město) pod názvem

Vyjádření člena zastupitelstva města


ve kterém vyjadřuje svůj následující názor:

"Z tohoto pohledu považuji v současné době svolání mimořádného jednání zastupitelstva za bezpředmětné a myslím, že by mělo být odvoláno."


Nijak nezpochybňuji nárok na změnu názoru pana Cílka. Podepsat žádost o svolání mimořádného zastupitelstva pro něj, jakožto koaličního zastupitele kandidujícího za seskupení pana radního Pešky (KSČM), muselo být velmi obtížné.

Dovolím si ale poskytnout své důvody, proč považuji svolání mimořádného zastupitelstva za potřebné, i když výběrové řízení na ředitele nemocnice bylo odloženo.

1) Poslední zastupitelstvo trvalo přes 9 hodin, současná personální politika rady vzbudila mezi zastupiteli i ve městě tak velkou pozornost, že pokud neproběhne zasedání zastupitelstva, které se bude věnovat pouze tomuto bodu, je velmi pravděpodobné, že příští zasedání bude opět mnohahodinové.

2) Nyní již zrušené výběrové řízení na ředitele nemocnice bylo podle mého názoru vedeno diletantsky. Vedení města je zodpovědná práce, na jejíž výsledcích více či méně závisí osud každého z nás.

Ostatní výběrová řízení probíhají dál a podle radního Pešky (KSČM) se řada dalších v nejbližší době připravuje. (Předpokládá se, že v dalších dnech budou postupně vypsána výběrová řízení na vedoucí funkce i v dalších městem zřizovaných organizacích. - http://www.slanske-noviny.cz/clanek/vyberova-rizeni).

Myslím si, že nejsem sám, koho zajímá, jak bude zajištěna objektivita výběrových řízení a jak je/bylo zajištěno oslovení dostatečného počtu uchazečů.

3) Při diskuzích na http://diskuze.slansko.cz/politika-politici/diskuzni-forum-s-vedenim-mesta-moderovane-2 se ukázalo, že 10. prosince na zasedání rady http://www.meuslany.cz/data/ke_stazeni/rada/2014/03zapis1210.docx 
 vystupoval:

------
002/03/2014/RM
Ekonomický rozbor, konzultace – Ing. Prokop
Rada města byla seznámena s ekonomickou analýzou chodu příspěvkové organizace prezentované Ing. Prokopem.
-------

Pan radní Hůla o této schůzce napsal (17.2.2015 - 19:00):

"Ing.Prokop byl pozván na zasedání rady města, aby nás seznámil z ekonomického hlediska s chodem běžné nemocnice. Neřeknu Vám, kdo konkrétně Ing.Prokopa pozval, protože jsem to nezjišťoval, ale nebráním se informacím z více zdrojů abych si byl sám schopen utvořit vlastní názor. Ing.Prokopa blíže neznám, vím o něm z internetových diskuzí, že vedl nemocnici v Teplicích"
--------
a já mu věřím.

Udělal jsem si rešerši na jeho jméno (17.2.2015 - 19:42). Pan ing. Prokop  vystudoval vysokou školu obor ekonomie, pracuje nebo nedávno pracoval jako statutární zástupce SVP, DDŠ, DD a ZŠ Dobřichovice. (http://www.polabskenoviny.cz/aktualne/litomerice-rozhovor-s-lidrem-litomericke-cssd) a byl 1 rok ředitelem Nemocnice Teplice (http://www.homerlive.cz/teplicka_nemocnice_ma_noveho_reditele.html ; http://www.homerlive.cz/zpravodajstvi/kraj_odvolal_reditele_nemocnic.html)

Pro mne však bylo velkým překvapením, když jsem zjistil, že pan ing. Prokop byl v roce 2014 leaderem kandidátky ČSSD v Litoměřicích (ve volbách ale neuspěl, preferenční hlasy jej sesadily z 1. pozice na 4. místo, a protože v Litoměřicích ČSSD propadla, stal se druhým náhradníkem do zastupitelstva.

Myslím, že si zasloužíme od pana starosty odpovědi na následující otázky:
 • přihlásil se (nebo byl osloven) pan ing. Prokop  jako možný nový ředitel nemocnice?
 • jaké jsou osobní vztahy mezi panem starostou Zálomem (ČSSD) a panem ing. Prokopem, jakožto regionálně významnými představiteli ČSSD?
Zajímavé informace k dalším výběrovým řízením zveřejnil zastupitel za OMS pan Bartoníček v Kladenském deníku.
Radnice ustoupila tlaku zastupitelů a konkurz na ředitele nemocnice zrušila

Zatím jsem neměl možnost s ním vše prodiskutovat, ale opět myslím že nejen mne by zajímala vysvětlení vedení města u následujících bodů:
 • na jednatele Veřejné sportovní haly ve Slaném (VSH), kde je šéfem Roman Klusák
  • Radnice tvrdí, že tento manažer je ve střetu zájmů, protože je současně v pracovně právním poměru na Stochově coby jednatel tamního podniku Technických služeb. Rada města Stochova rozhodla o jeho dosazení jednomyslně a Roman Klusák byl do funkce zvolen 1. února.
  • V Technických službách Stochov je jednatelem vždy osoba, která působí jako dohled vlastníka a zřizovatele, tedy Města Stochov. Původně tou osobou byl tajemník města (kterým byl v letech 1997 2008 právě Roman Klusák) a následně jeden z radních města. 
  • Nyní byl jednatelem opět jmenován Roman Klusák, jenž je od podzimních voleb stochovským radním.Osoba jednatele je pověřena radou města dohledem nad společností TS Stochov, především ve věcech majetkových. Jmenováním Romanu Klusákovi tudíž nevznikl pracovně právní právní vztah.
  • „Jedním z argumentů rady města Slaného a jeho vedení je, že se současní vedoucí pracovníci mohou do vyhlášených výběrových řízení rovněž přihlásit a bude vybrán ten nejlepší.
  • V případě konkurzu na jednatele VSH však toto není pravdou, protože prvním z požadavků na uchazeče je vysokoškolské vzdělání. To však současný jednatel VSH Roman Klusák, který je v této funkci od roku 2008, nesplňuje.
 • výběrové řízení na velitele Městské policie Slaný přináší také jeden překvapivý fakt. Pavel Štěpánek, jenž svoji funkci po letech pod tlakem okolností raději sám složil 12. února při zasedání zastupitelstva, byl dosud zařazen v deváté platové třídě.
  • Přestože nové vedení radnice hlásá od počátku, že bude především šetřit a škrtat, vypsané výběrové řízení nabízí nově vybranému veliteli jedenáctou platovou třídu.

Změna názoru pana zastupitele Cílka samozřejmě nevede k zániku zákonné povinnosti zastupitelstvo svolat. Domnívám se ale, že svolání tohoto zastupitelstva je důležité nejen z hlediska zákona, ale i pro to, aby se počala obnovovat důvěra mezi vedením města a slánskými občany, která je v řadě případů, např. u mne, velmi otřesena.

Miloslav Nič
STAN

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného