pondělí 9. února 2015

Slánská radnice nově aneb méně je více

V sobotu 31. 1. 2015 byl na komunistickém webu Slánské noviny, známém svými bulvárními a tendenčními informacemi, publikován článek „Slánská radnice nově“, ve kterém se mimo jiné píše:

Po řadě let, kdy byla Slánská radnice doručována do schránek občanů města bez ohledu zda o její doručování stojí či nikoliv, přechází vedení města u tohoto měsíčníků na jinou formu distribuce. … Počet výtisků by měl být dostatečný, aby bylo zajištěno, že se žádaný výtisk dostane na každého, kdo o něj bude mít opravdu zájem. V neposlední řadě tímto opatřením dosáhne vedení města i významné finanční úspory v nákladech na vydávání tohoto měsíčníku. Celkové roční náklady by se měly snížit asi o 40% (cca o 150.000 Kč).

Co vše nám tento článek ale nesděluje? Zaprvé, že úspory bylo dosaženo nejen změnou distribuce, resp. jejím zrušením ve Slaném, ale též snížením nákladu. Toto snížení je poměrně razantní, protože dosavadní počet 6900 výtisků byl redukován na 2500 kusů. Jestliže si na distribučních místech část exemplářů navíc odeberou i mimoslánští zájemci, poklesne výsledný počet kusů pro občany Slaného o více než dvě třetiny.

Zadruhé, že nové vedení města předpokládá výrazný pokles zájmu občanů o radniční zpravodaj, budeme-li věřit větě: „Počet výtisků by měl být dostatečný, aby bylo zajištěno, že se žádaný výtisk dostane na každého, kdo o něj bude mít opravdu zájem.

Bude zajímavé zjistit, jaká další média, kromě komunistického webu, se chystá nové vedení města využít. Minimálně dva z radních totiž vnímají deficit v komunikaci, jak se svěřili v PR článku „Jak to vidí“, publikovaném poslední prosincový den loňského roku: „Určitě musíme zlepšit komunikaci s občany, vím, že tam máme rezervy“ (J. Zíma).„Dále se budu snažit zlepšit vzájemnou komunikaci mezi radnicí a občany města“ (ing. T. Drholec). Oba radní jsem proto požádal o podrobnější vysvětlení.

Ale jedno pozitivum je třeba zmínit. Článek to sděluje větou: “Přímé doručování zůstává zachováno pouze pro obyvatele přidružených obcí.“ Pomiňme takovou maličkost, že ony „přidružené obce“ se nazývají „místní městské části“ či „místní části“ (a již dvě desítky let existuje Komise starosty pro místní části), to se vedení města (včetně dlouholetého komunistického zastupitele, který se nyní stal radním) postupně doučí. Je však chvályhodné, že do místních částí jsou exempláře Slánské radnice distribuovány beze změny.

Známé přísloví říká, že méně je někdy více. Bude to platit i v případě výrazné redukce výtisků a změny v distribuci Slánské radnice? Nechme se překvapit.

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň


Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného