sobota 14. února 2015

Rada města destabilizuje Královské město Slaný

Před podzimními komunálními volbami někteří současní zastupitelé slibovali, že nebude koalice či opozice a všichni budou usilovat o blaho města. I když to byla tvrzení značně naivní a především účelová, po volbách se ukázalo, že tyto přísliby sami jejich autoři nemysleli vážně.

Již hlasování o úpravě volebního řádu, navrženého dlouholetým komunistickým zastupitelem L. Peškou na první části ustavujícího jednání zastupitelstva, odhalilo smutnou skutečnost. Připomínky k němu vznesené, zcela konstruktivní a věcné, nebyly schváleny jen proto, že byly předneseny členy opozice. Samozřejmě, že na dalším jednání zastupitelstva pak schváleny byly, protože byly zcela oprávněné. Schváleny byly však proto, že je již přednesli členové koalice.

Všichni zastupitelé nemohou mít vždy na věc jednotný názor a ani všechny politické subjekty, jejichž zástupci byli do slánského zastupitelstva zvoleni, nemohou mít na vše vždy stejný názor. Přesto ale není nutné z každé věcné připomínky vytvářet zdání o politickém boji a o obstrukcích opozice, jak se to doposud děje.

Zdá se však, jako by členové rady města, včetně starosty a místostarosty, odmítali naslouchat věcným připomínkám a za vším hledali pouze politický boj. Jako by po pár měsících ve funkcích získali dojem, že rozumí všemu, co se chodu města, jím řízených organizací i městského úřadu týče. A že tomu rozumí jen oni sami.

Mnozí koaliční zastupitelé však nerozumí krokům svých stranických kolegů, kteří se ani nenamáhají jim své počínání nějak vysvětlit. Tak vypadá arogance moci. Členové rady však za všemi dotazy či kritikou vidí jen politický boj.

Kdyby šlo o politický boj, nadpis tohoto textu by zněl “Současná koalice škodí městu”. Nebyl by to ale pravdivý nadpis. Tomuto městu škodí jen někteří zastupitelé koalice, především členové rady města. Patrně zapomněli na slib zastupitele, který skládali: “Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony ČR.“

Rozhodnutí rady města ze 4. 2. 2015 o přípravě výběrových řízení na vedoucí funkcionáře městem řízených organizací totiž rozhodně v zájmu města a jeho občanů není. Nejsou ani objektivní důvody pro vypsání takových výběrových řízení. Důvody, které jsou sdělovány, svědčí o manažerském selhání vedení města a ne o selhání vedoucích pracovníků městem řízených organizací. Je jen arogance moci, která radě města taková výběrová řízení umožňuje vyhlásit, aniž by je jakkoliv zdůvodnila.

Je obdivuhodné, že i v atmosféře politického boje, kdy na opačné názory je při jednání zastupitelstva reagováno návrhy na omezení či ukončení diskuze, se naleznou zastupitelé, kteří tomuto tlaku nepodlehnou. Nejen zastupitelé opoziční, ale i zastupitelé koaliční – z kandidátek ČSSD, ANO 2011 a NM.

Určitě pro ně není jednoduché hlasovat proti svým stranickým či koaličním kolegům ale chápou, že zájem města a jeho občanů je třeba hájit napříč politickým spektrem. Bez ohledu na skutečnost, zda jsou v koalici či opozici. Najdou se mezi členy koalice ještě další zastupitelé, kterým není osud našeho města a jím řízených organizací lhostejný? Nechme se překvapit.

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

3 komentáře:

 1. Citace z diskuzního fora slansko:
  "Tady jsou některé prhřešky: v budově městské policie si zřídil realitní kancelář a v pracovní době za ním chodili jeho klienti do budovy řešit s ním prodeje realit (realitka M&M). Parkování to, už to bylo zmíněno. Nerovný přístup k jednotlivým strážníkům - tučné odměny oblíbencům (někteří si dokonce mohli dovolit přijít opilí do práce) a naopak šikana těch neoblíbených, včetně řvaní. Když se někdo ozval proti tomu, byl odejit. Někdo tu na slánsku psal, že měl taky dřív jezdit opilý v autě (nevím, možná to je jen kec). Rozhazování peněz určených na chod MP a celkově naprostý nezájem o její chod a žádná koncepce. Velká fluktuace strážníků na tak malý počet - co jsem se bavil se čtyřmi, odešli kvůli němu k jiným městským policiím např. do Kolče, do Prahy a tak... Domluvy místo pokut jeho známým..."

  Je to pravda? Pokud ANO, tak na toto místo by opravdu mělo být vyprásno výběrové řízení !!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jestli je to pravda, pak měl být starostou velitel MP napomenut, případně pokárán a kdyby byly prohřešky zásadního rázu, odvolán z funkce. To se nestalo a ani důvody, uváděné na zastupitelstvu nebyly nijak zásadní. Spíše svědčily o nezvládnuté manažerské roli starosty a místostarosty. Takové jednání destabilizuje nejen ony organizace, kdy již bylo výběrové řízení vypsáno ale i ostatní, kde je očekáváno.

   Prostě a stručně, jsou-li chyby vedoucích pracovníků tak zásadní, že vedou k vypsání výběrového řízení, měly by být zveřejněny a měla by dotyčným být dána možnost je vysvětlit, či se obhájit. A to se nestalo.

   Budete-li mít chuť a čas, poslechněte si, prosím, celý záznam 10 hodin jednání posledního zastupitelstva, až bude zveřejněn a pochopíte o čem píši. Ryba smrdí od hlavy a tou rybou je nyní naše město.

   S pozdravem anonymovi

   Pavel Bartoníček

   Vymazat
 2. Dobrý den,
  mně jsou známy následující informace:

  1) nikdo z koalice ani z opozice nezpochybňuje, že výběrové řízení může být vypsáno na jakéhokoliv vedoucího, že vše by mělo by zdůvodněno a že odvolávaný vedoucí by měl být standardním způsobem informován o tom, co je mu kladeno za vinu a měl by mít možnost se vyjádřit.
  2) starosta uvedl, že konkurs na velitele městské policie je vypsán proto, že má pochybnosti o výběrovém řízení v roce 2001 a že na městské policii vznikla petice, která však nebyla nakonec podána,
  3) v problematice místní městské policie se neorientuji, na zastupitelstvu ve středu vystoupili zastupitelé Šourek(předseda komise rady města pro bezpečnost a prevenci kriminality) a Pospíšil (krajský vyšetřovatel požárů ) a oba se vyslovili proti chystanému výběrovému řízení

  Miloslav Nič

  OdpovědětVymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného