úterý 17. února 2015

Prohlášení zastupitelů královského města Slaný

My, níže podepsaní zastupitelé královského města Slaný cítíme velké znepokojení nad rozhodnutím vedení a rady města vypsat výběrová řízení na nové obsazení míst ředitelů městem zřizovaných zařízení. V první fázi se jedná o městskou policii, víceúčelovou sportovní halu a především městskou nemocnici. Neznamená to, že bychom jakkoliv zpochybnili zákonné právo rady delegovat do funkcí kohokoliv. Obáváme se však, že rozhodnutí rady nevychází ze znalostí skutečné situace a mnohdy je zřetelně deformováno jednostrannou a neověřenou informací z jediného zdroje. Otázky, které jsme vedení města kladli při posledním jednání zastupitelstva, zůstaly mnohdy bez odpovědí, což ještě prohloubilo naše obavy o naprosté bezkoncepčnosti tohoto kroku. Navíc, podle vyjádření jednoho z radních, lze očekávat další plošné vypisování konkurzů na vedoucí místa.

Naprosto souhlasíme s potřebou důsledné kontroly práce a hospodaření organizací, do kterých plynou veřejné prostředky. Mělo by se ale postupovat koncepčně a standardními kroky. Především včas a korektně informovat vedoucího o nedostatcích, které rada města považuje za závažné a dát mu šanci, aby se k nim vyjádřil. Názor vedení města, že se dotyčný může opět přihlásit do konkurzu a při něm se obhajovat, nám připadá absurdní.

Chápeme, že nové vedení města nemá a ani nemůže mít relevantní znalosti problematiky jednotlivých zařízení. Chceme jen, aby znovu zvážilo svá rozhodnutí. Vždyť nemocnice je největší zaměstnavatel v našem městě. Je to zároveň velmi citlivý organismus, závislý na celé řadě okolností (smlouvy se zdravotními pojišťovnami, zdravotnické zákony), které těžko ovlivní. Nelze ji proto srovnávat s průmyslovým podnikem, ve kterém lze utlumit výrobu nebo ji úplně zrušit. Jakékoliv rozkolísání její současné dobré stability pravděpodobně povede k odchodu vynikajících odborníků a k postupnému ohrožení celkové existence. Taková situace nastala před několika lety v Lounech. Na začátku byl též jen jeden konkurz, na konci privatizace a výrazné omezení služeb nemocničního zařízení. Pevně doufáme, že to není něčí záměr, ale „jen“ neznalost a nepochopení. Stejné důsledky by se mohly projevit i v jiných zřizovaných zařízeních našeho města. Nyní je vypsán konkurz na místo ředitele nemocnice, jednatele Víceúčelové sportovní haly a velitele Městské policie. Další na řadě jsou Kulturní zařízení města Slaného, Pečovatelská služba Slaný, Knihovna V. Štecha a Infocentrum Slaný, Vlastivědné muzeum ve Slaném, Městská hvězdárna ve Slaném.

Chceme proto využít jedinou poslední možnost, kterou nám zákon o obcích dává, a požádali jsme starostu o svolání mimořádného jednání zastupitelstva, při kterém budeme usilovat o znovu-projednání této znepokojivé situace. Vyzýváme také ostatní zastupitele, jimž není lhostejný život našeho města, aby se k této výzvě připojili. Teď už opravdu nejde o střet ideových a politických názorů, ale o budoucnost našeho města. Většina politických stran a hnutí deklarovala ve svých volebních programech potřebu transparentnosti a zdravého rozumu. Nyní mají příležitost dokázat, že to mysleli upřímně. Byli bychom rádi, aby se jednání mimořádného zastupitelstva zúčastnili v co největší míře i občané a mohli si sami utvořit názor, zda jsou naše obavy liché nebo oprávněné. Pokud seznají oprávněnost našich obav, nechť se obrátí na své zastupitele a žádají je o nápravu.

Po svém zvolení jsme skládali slib, že funkci zastupitele budeme vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů. Rozhodnutí rady města ze 4. 2. 2015 o přípravě výběrových řízení na vedoucí funkcionáře městem řízených organizací však v zájmu města a jeho občanů není. Neexistují ani objektivní důvody pro vypsání takových výběrových řízení. Důvody, které jsou nám sdělovány, svědčí o manažerském selhání vedení města a ne o selhání vedoucích pracovníků městem řízených organizací.

Ve Slaném dne 14. 2. 2015


Ing. Pavel Bartoníček (OMS)
Martin Cílek (Naše město)
Jaroslav Hložek (VPS)
Mgr. Milan Grohmann (ODS)
Mgr. Martin Hrabánek (ODS)
RNDr. Vladimír Kulich (KDU-ČSL, SZ, NK)
Martin Matoušek (OMS)
Mgr. Libor Pospíšil (VPS)
Mgr. Pavel Rubík (ODS)
RNDr. Jakub Širc, Ph.D. (ANO 2011)
MUDr. Miroslava Šircová (ANO 2011)
MUDr. Bohumil Vašek (KDU-ČSL, SZ, NK)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného