úterý 3. února 2015

Komunistické Slánské noviny - náš vzor aneb měsíčník Slánská radnice se mění

Bulvární komunistické Slánské noviny ve svých článcích, ke kterým se jejich autor hlásí jen zřídka, přinášejí informace, za které by se nemuselo stydět ani říšské ministerstvo propagandy. 

Jedním ze zveřejněných textů je článek Nájemné v městských bytech se nezvýší, ve kterém se mimo jiné píše: „Městská rada rozhodla o tom, že v roce 2015 se nebude zvyšovat sazba nájemného v nájemních bytech ve vlastnictví města. … Rada města se tak rozhodla nevyužít zákonem dané možnosti zvýšení nájemného až o 20%.“

Z komunistického článku, zveřejněného 8. prosince 2014 patrně opisoval místostarosta ing. Zlámal, když na třetí straně lednového čísla Slánské radnice (uzávěrka 11. 12. 2014) píše, že je „také dobré si povšimnout, že jsme nezvýšili nájemné v městských bytech“.

Informace o nezvýšení sazby nájemného je pravdivá. Podsunuje čtenáři dojem, že nová rada města, zvolená koalicí „pro změnu“, se konečně rozhodla zastavit to neustálé zdražování nájemného, kterým ubozí občané města, obývající městské byty, neskutečně trpí. Pravda je ale zcela jiná. Nová rada pouze pokračuje v trendu, který trvá již několik let.

Sazba nájemného pro DPS (Domov s pečovatelskou službou) ve výši 58,08 Kč byla schválena radou města (RM) dne 25. 5. 2011 s platností od 1. 7. 2011. Sazba nájemného (kromě DPS) 68,41 Kč byla schválena RM dne 31. 8. 2011 s účinností od 1. 1. 2012. Sazby nájemného se tedy nezvýšily od 2. ledna 2012. Ostatně, postupné zvyšování nájemného v minulých volebních obdobích vycházelo z koncepce, směřující ke sjednocení výše nájemného v městských bytech s nájmy tržními a po dosažení předpokládané cenové úrovně se již dále nezvyšovalo.

Správný titulek článku by tedy měl znít „Nájemné v městských bytech se opět nezvýší“. To by však nebylo tak mediálně atraktivní. A samozřejmě by takový titulek nezohledňoval tezi současného vedení, že dosud bylo „vše špatně“ a teprve nyní začne “být dobře“ (nebo jen „bude líp“?).

Někdy ale od sebe autoři opisují nepozorně a tak se v obou tiskovinách údaje liší. Situaci okolo prodeje podílu v TS Slaný (tomuto tématu bude však věnován samostatný článek) popisuje komunistické médium takto: „ … nešťastné bylo i rozhodnutí o prodeji poloviny městských Technických služeb za níž jsme inkasovali pouhých 5,5 milionů korun. Přitom město platí této společnosti z městského rozpočtu téměř 70 milionů korun ročně.

Ve Slánské radnici však místostarosta sděluje: „Jen pro příklad, v roce 2006 jsme „výhodně“ prodali za 5,4 mil. 50 % podíl v Technických službách a této organizaci platíme za služby ca 50 mil. ročně. To je věc, kterou pochopí asi málokdo.

Nezbývá než souhlasit. Proč se všechny publikované cifry liší, to je věc, kterou pochopí asi málokdo.

Někdy však rychlá ruka přinese jasnou nepravdu, jako třeba ve druhé větě titulního článku lednové Slánské radnice: “V radě je nyní pět politických stran, které doposud v radě zastoupeny nebyly a pro všechny radní se jedná o první období jejich působnosti.“

Pomineme fakt, že radní MUDr. Heřman je zastupitelem již druhé volební období a komunistický funkcionář RNDr. Peška již dvě desítky let. Vnímáme-li text pouze ve smyslu, že jde o jejich první období, kdy jsou radními, je pravdivý.

Zcela nepravdivé je však tvrzení, že se jedná o „pět politických stran, které doposud v radě zastoupeny nebyly“. V koalici minulého volebního období byla jedním subjektů i Unie pro sport a zdraví (USZ), jejíž zastupitel (Mgr. Kaisrlíková) byl v radě města. Druhý tehdejší zastupitel (MUDr. Heřman) se stal radním až v tomto volebním období. USZ je tedy od svého vzniku na slánské politické scéně vždy součástí koalice a vždy má svého zastupitele v Radě města Slaný.

Ale buďme tolerantní, většina členů koalice se s chodem města teprve seznamuje a o jejich „objevech“ nás soustavně informuje „slánské Rudé právo“. Hoši objevují svět a časem možná objeví i Ameriku. Znalci sice vědí, že se jedná o lokalitu mezi Slaným, Otrubami a Lidicemi u Otrub, ale neprozrazujme to. Přišli bychom o článek ve Slánských novinách.

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň2 komentáře:

 1. Hodně namyšlený příspěvěk mají na
  http://diskuze.slansko.cz/politika-politici/slanske-noviny - Slánské noviny
  Počet příspěvků: 44
  Hlavně pro: Všechny
  31.1.2015 - 17:15

  Ctace: "Není cílem Slánských novin vést zde nějakou polemiku s těmi, kterým se naše články nelíbí. Jsme rádi, že lidem ve Slaném stále otevíráme oči."
  Konec citace.

  Opravdu hodné Rudého práva. Od komunistů nic nového nebo neočekávaného, ale postoj, názory a jednání Svobodných s nimi bylo velké překvapení a zklamání.

  OdpovědětVymazat
 2. Pro autora článku: Ukazováním chyb druhých odvádite pozornost od své neschopnosti!

  OdpovědětVymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného