pondělí 5. ledna 2015

Shrnutí 2. řádného zasedání zastupitelstva ze dne 22. prosince 2014

Na stránkách města je nyní k dispozici zápis a zvukový záznam 2. řádného zasedání zastupitelstva.  Toto zasedání  bylo velmi dlouhé a bouřilivé, o čemž svědčí i on-line zápis, který jsem od pondělí 22.12. 2014 - 16:00 do úterý 23.12. 2014 - 00:39 pořizoval.

K jednotlivým bodům zasedání se budu postupně vracet, dnes připomenu některé podstatné body.

1) Byl schválen rozpočet města pro rok 2015
 • Osobně bych přivítal rozpočtové provizorium (standardní opatření v časovém tlaku)  a schvalování rozpočtu v lednu. Můj dojem ze studia rozpočtu a následné diskuze je, že koalice věnovala přípravě rozpočtu hodně času, ale v důsledku velmi napjatého časového harmonogramu je řada věcí nedomyšlena. Největší obavy mám:
  • z významného poklesu peněz na odměny zaměstnanců. Zásadní změny ve vedení jakékoliv organizace zaměstnance znejistí, a pokud jsou tyto změny spojeny s poklesem mezd, obvykle dochází k negativním změnám v pracovním prostředí a kvalitě poskytovaných služeb.
  • ze snížení částek určených mateřským školkám a dalším organizacím, zdůvodněné tím, že mají finanční rezervy. Je zřejmé, že mateřské školky nyní nejsou pro naše město prioritou a minimálně v tomto roce musí nějak přežívat a nezbývají jim prostředky na další rozvoj. Doufejme, že v  roce 2016 budou zařízení určená dětem prioritou a ne nejsnazším místem ke seškrtání financí.
 • Část koalice věnovala projednávání a přípravě rozpočtu velké úsilí, zároveň se ale ukazuje, že koalice není zvyklá na názorové střety s oponenty:
  • rozpočet vznikal v okruhu obdobně smýšlejících lidí, opozice nebyla konzultována vůbec, lidé, jichž se změny týkali, konzultováni byli, ale  neodnášeli si pocit, že by se konzultace projevily na konečném výsledku
  • v průběhu zasedání se koalice snažila omezovat diskuzi, nezdálo se, že ji názory opozice zajímají, ale že vše bere jako politický boj. Kritizoval jsem minulé vedení, které se dopouštělo obdobné chyby, ale současná koalice je v tomto směru zatím ještě důslednější.
2) Byl schválen dodatek smlouvy pro dotaci na rekonstrukci  Londy

 • harmonogram je velmi napjatý, pokud se rekonstrukce nestihne dokončit v termínu,  budeme muset dotaci vrátit
 • bylo velmi obtížné rozhodnout, zda je či není správné dotaci vzít a rekonstrukci provést. Koalice s přispěním několika opozičních představitelů prosadila pokračování rekonstrukce. Je obtížné posoudit, zda jde o správné rozhodnutí, a za toto hlasování koalici kritizovat nebudu.
 • velmi se mi nelíbilo, s jakou nonšalantností se koalice odmítala zabývat negativním scénářem a tedy nutností splatit celou investici z vlastních zdrojů. Pevně doufám, že vedení města svůj postoj přehodnotí.
3) Změna v zápise rady
 • vedení města provedlo změnu ve schváleném a na úřední desce vyvěšeném zápisu rady. Zatímco samotný omyl byl pochopitelný a je jasné, že k podobným omylům bude docházet nadále, zamrazilo mne ze způsobu, jakým byla  změna provedena.
 • po odhalení chyby byl tento zápis sundán z úřední desky, vyměněn za opravený, znovu podepsán a znovu vyvěšen.  Nikdo však nebyl na změnu upozorněn a změna nebyla nikde zaznamenána, ač to pod velmi přísnou sankcí vyžaduje zákon. 
 • většina kritiky opozice se zaměřila na změnu zápisu bez opětovného schválení radou, pro mne je ještě podstatnější jiný fakt:
  • velmi amatérský způsob zacházení s úředními dokumenty. Očekával bych, že jsou si radní vědomi rozdílu mezi soukromým a úředním dokumentem, obzvláště když pan Peška, který chybu objevil a změnu inicioval, se chlubí několika desetiletími působení v zastupitelstvu. Doufám, že si z tohoto případu vzalo vedení města ponaučení, a byla to poslední nelegální změna v úředním dokumentu.
4) Zvolen finanční výbor zastupitelstva
 • předsedou finančního výboru je zástupce koalice a koalice má ve výboru většinu. 
 • složení je po právní stránce v pořádku, ale opět ukazuje na snahu koalice o neomezené vládnutí
5) Zvolen kontrolní výbor
 • v kontrolním výboru má koalice většinu, opět po právní stránce v pořádku, ale po stránce zvyklostí velmi neobvyklé, koalice chce nejen neomezeně vládnout, ale i neomezeně kontrolovat
 • byl jsem navržen za OMS do kontrolního výboru a jako jediný z navržených nebyl zvolen:
  • je zřejmé, že se mne koalice opravdu bojí, jsem velmi slušný informatik a dokážu bojovat za principy i v případě, kdy je to pro mne osobně nevýhodné nebo lidsky nepříjemné 
  • naše představa o kontrole moci je rozdílná, OMS v předvolebním jednání důsledně odmítalo komunistu Pešku v radě, ale navrhovali jsme ho za předsedu kontrolního výboru
 • OMS  nemá v kontrolním výboru žádného zástupce, ale myslím, že to vůbec nevadí. Výsledky voleb a povolební vyjednávání nám přisoudily opoziční úlohu a my ji budeme svědomitě vykonávat bez ohledu na přání koalice. 
Miloslav Nič
STAN

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného