úterý 20. ledna 2015

Čerpání evropských dotací ve Slaném

V letošním roce končí čerpání evropských dotací z operačních programů pro období 2007-13 (podle tzv.pravidla „n+2“ lze dotace čerpat ještě dva roky po konci tohoto období). Pomalu tedy nastává čas bilancovat a podívat se na to, jak jsme byli ve Slaném v čerpání evropských dotací úspěšní. Napadlo mě srovnat Slaný s jiným středočeským městem podobné velikosti, k čemuž jsem si vybral nedaleké Kralupy nad Vltavou.

V obou městech jsou aplikovány rozdílné modely pro získávání dotací. Zatímco Slaný přípravu grantových žádostí a následnou realizaci dotačních projektů zajišťuje vlastními silami (útvar manažera rozvoje města má 4 zaměstnance), v Kralupech mají pouze jednoho zaměstnance na dotace a většinu dotačních služeb nakupují externě.

Vycházel jsem z dostupných dat na internetu (www.risy.cz, www.opzp.cz), všechny údaje tedy nemusí být 100% aktuální. Zajímaly mne pouze investiční projekty, neinvestičními ("měkkými") projekty jako např. vzdělávání zaměstnanců MěÚ nebo Czechpoint, které obě města rovněž realizovaly, jsem se nezabýval.

V celkovém součtu přijatých dotací (135 mil.Kč za celé sedmileté období) vychází Slaný v porovnání s Kralupy velmi podobně, což je díky investicím do modernizace vybavení Nemocnice Slaný (2 projekty z ROP Střední Čechy v celkovém objemu 68 mil.Kč).

Polovina všech přijatých investičních dotací ve Slaném tedy směřovala do nemocnice. Do některých podporovaných oblastí (např. místní komunikace, cestovní ruch, zeleň) naopak nešlo ani euro.

Část projektů je však zatím v realizaci, případně nebylo ukončeno jejich financování. Ve Slaném se jedná např. o projekty Modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice nebo Modernizace výstavních prostor Vlastivědného muzea. Po odečtení těchto zatím „nejistých“ dotací vychází ze celková bilance lépe pro Kralupy s 98 mil.Kč. Slaný se zatím může pochlubit částkou 73 mil.Kč investičních dotací, která byla získána do rozpočtu města z evropských fondů.

V čerpání z Regionálního operačního programu má Slaný (díky nemocnici) o něco lepší výsledky než Kralupy. Velmi špatný je však výsledek čerpání prostředků z OP Životní prostředí. Podařilo se zrealizovat pouze 2 projekty zateplení a 2 projekty na odbahnění rybníků v celkovém objemu 26 mil.Kč. V této částce je započítán také projekt zateplení ZŠ Rabasova 821, který nebyl zatím finálně uzavřen.

Městu se bohužel nepodařilo zrealizovat projekt „Intenzifikace ČOV Slaný – Blahotice“ se schválenou dotací 89 mil.Kč. V Kralupech bylo naproti tomu realizováno 12 projektů zateplení veřejných budov s celkovou dotací 53 mil.Kč další 3 projekty zateplení budou realizovány v letošním roce. Dále stojí za zmínku např. projekt úprav zeleně s dotací 6,7 mil.Kč.

Čeká nás nové období 2014-20 a schvalování jednotlivých operačních programů se, jak už je u nás zvykem, dostává do zpoždění. První programy by měly být schvalovány Bruselem v březnu, vše ale nyní komplikuje náš služební zákon. Přejme si tedy společně, aby v novém rozpočtovém období EU proudilo do Slaného více evropských peněz na kvalitní projekty a mohli jsme po roce 2020 bilancovat radostněji.

Petr Hauptmann
STAN


Přehled podpořených investičních projektů ze strukturálních fondů EU v období 2007-13 - Město Slaný
Název projektu Rozpočet celkem Dotace EU Stav
ROP Střední Čechy


Dětská hřiště v místních částech města Slaný
2 219 616
1 558 129
ukončeno
Modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný
22 107 953
18 791 760
v realizaci
Modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Slaný
58 666 909
49 505 623
ukončeno
Modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea ve Slaném
13 142 318
9 208 319
v realizaci
Rekonstrukce sportovního areálu ve Slaném
20 479 956
5 668 720
ukončeno
Revitalizace historického jádra města Slaný - Husova ulice
42 922 843
14 349 284
realizace 2015
Zvýšení kvality výuky a prostředí v ZŠ Slaný, Komenského náměstí 618
14 280 174
10 014 551
ukončeno
Celkem ROP
173 819 769
109 096 386
Celkem ROP (po odečtení "nejisté" dotace)
66 747 023

OP Životní prostředíIntenzifikace ČOV Slaný - Blahotice
0
0
propadl Registrační list
Oprava a odbahnění Červeného rybníka ve Slaném
2 556 000
2 172 600
ukončeno
Oprava a odbahnění návesního rybníka v obci Lotouš
753 453
567 567
ukončeno
Zateplení objektu Mateřské školy Slaný, Vítězná 1578
10 351 024
3 448 427
ukončeno
Zateplení objektu Základní školy Slaný, Rabasova 821
31 484 873
19 802 598
realizace 2014
Celkem OPŽP
45 145 350
25 991 192
Celkem OPŽP (po odečtení "nejisté" dotace)
6 188 594
Celkem
218 965 119
135 087 578

Celkem po odečtení "nejisté" dotace
72 935 617
Přehled podpořených investičních projektů ze strukturálních fondů EU v období 2007-13 - Město Kralupy nad Vltavou
Název projektu Rozpočet celkem Dotace EU Stav

ROP Střední ČechyModernizace místních komunikací v Kralupech nad Vltavou - lokalita Lobeček
25 619 936
18 574 454
ukončeno
Modernizace místních komunikací v Kralupech nad Vltavou - lokalita U Cukrovaru
6 079 000
4 407 275
ukončeno
Modernizace sportovního areálu u zimního stadionu - Kralupy nad Vltavou
14 144 130
10 243 619
ukončeno
PŘEDMOSTÍ - TURISTICKÉ CENTRUM - Kralupy nad Vltavou
11 674 715
9 339 772
realizace 2014
Rekonstrukce a přístavba Mateřské školy Mikovická - 1. etapa
5 895 290
4 981 247
ukončeno
Rekonstrukce a přístavba MŠ Mikovická - 2. Etapa Kralupy nad Vltavou
18 950 118
13 549 145
ukončeno
Rekonstrukce zastávek veřejné dopravy - Kralupy nad Vltavou
5 973 948
4 779 158
realizace 2014
Celkem ROP
88 337 137
65 874 670
Celkem ROP (po odečtení "nejisté" dotace)
51 755 740

OP Životní prostředíSnížení energetické náročnosti budov - 7 projektů
69 365 542
34 611 760
ukončeno
Snížení energetické náročnosti budov - 5 projektů
33 307 922
18 357 529
realizace 2014
Snížení energetické náročnosti budov - 3 projekty
9 857 418
6 646 647
schváleny k financování
Krajinářské úpravy Strachov
15 376 913
6 704 455
ukončeno
Aktualizace digitálního povodňového plánu a rozšíření varovného a informačního systému obyvatelstva ve Městě Kralupy nad Vltavou
5 305 548
4 079 619
ukončeno
Rozšíření kapacity sběrového dvora Technických služeb Města Kralupy nad Vltavou
849 844
717 224
ukončeno
Celkem OPŽP
134 063 187
71 117 234
Celkem OPŽP (po odečtení "nejisté" dotace)
46 113 058
Celkem
222 400 324
136 991 904

Celkem (po odečtení "nejisté" dotace)
97 868 798

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného