pátek 30. ledna 2015

Hoši objevují svět aneb soudruh se probudil

V úterý 27. 1. 2015 byl na komunistickém webu Slánské noviny, známém svými bulvárními a tendenčními informacemi, publikován článek Co se skrývá za zavřenými dveřmi, ve kterém se mimo jiné píše:

„Rada města se v pondělí 26. ledna podrobně seznámila s technickým stavem uzavřené části bývalého hotelu Grand. Výsledek této prohlídky byl pro všechny členy rady  doslova zdrcující.  Kontrast mezi obnovenou části dnešního Společenského centra Grand a jeho uzavřenou polovinou překvapil všechny členy rady. I když nikdo z nich neměl přehnané iluze o technickém stavu této uzavřené části objektu, je výsledek prohlídky a stav, do kterého město Slaný  nechalo zchátrat svůj majetek, naprosto šokující.  ... Přiložené fotografie k tomuto článku tak snad alespoň částečně odhalí všem slánským občanům to, co bylo dlouhá léta jejich očím utajeno.“

Co vše nám tento článek ale opravdu sděluje? Zaprvé, že někteří radní ještě před několika měsíci nejen, že se o chod města výrazně nezajímali, ale ani patrně netušili, že budou kandidovat a budou i zvoleni. Je proto zcela logické, že se postupně seznamují s chodem města, organizacemi, objekty. Lze si položit otázku, zda pokaždé, když se noví zastupitelé s něčím seznámí, je potřeba to publikovat, ale proti gustu žádný dišputát.

Jedním z členů rady je však i MUDr. Heřman, který byl po uplynulé čtyři roky koaličním zastupitelem a nyní „povýšil“ na koaličního radního. Skutečně i pro něj byl výsledek prohlídky „doslova zdrcující“? I pro něj, který spolurozhodoval o chodu města, to bylo „dlouhá léta … utajeno“?

Jestliže však pro člověka značně pracovně vytíženého, kterým doktor Heřman jistě je, to zůstalo dlouhá léta utajeno a on se tedy někdy rozhodoval takříkajíc „od boku“, zcela nepochopitelné je, že se o stav bývalého hotelu Grand nezajímal dlouholetý slánský komunistický zastupitel RNDr. Peška.

V článku se vlastně přiznává jeho naprostá neznalost v záležitosti, o které během svého dlouholetého působení ve slánském zastupitelstvu opakovaně hlasoval. A i když lze namítnout – vzhledem k jeho častým absencím na jednání zastupitelstva – že občas při hlasování chyběl, je zřejmé, že se vlastně nikdy o stav Grandu nezajímal.

Jistě, ze špionážních románů známe postavy tzv. „spících agentů“ kteří jsou aktivování až při určité příležitosti.  Jestli ale mezi podobné postavy patří i dlouholetý slánský komunistický funkcionář, je smutné, že mnohokráte hlasoval, aniž byl „aktivován“.  Kolikrát opravdu věděl, o čem hlasuje? Kolikrát to“střelil od boku“ a kolikrát raději na zasedání nedorazil?

Při obvyklém způsobu komunikace by se slušelo novopečeného radního zeptat, proč se v minulosti, kdy byl několik volebních období zastupitelem, nikdy o stav bývalého hotelu Grand nezajímal. A jestliže se zajímal, co jako zastupitel v tomto směru konal. Takový styl komunikace ovšem v jeho případě často nefunguje. Na zasedání zastupitelstva někdy před otázkami utíká, v e-mailové komunikaci neodpovídá ani na několikanásobné opakování dotazu.

A možná je vysvětlení jednodušší. V opozici soudruh spal, a nyní se probudil. 

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

úterý 20. ledna 2015

Čerpání evropských dotací ve Slaném

V letošním roce končí čerpání evropských dotací z operačních programů pro období 2007-13 (podle tzv.pravidla „n+2“ lze dotace čerpat ještě dva roky po konci tohoto období). Pomalu tedy nastává čas bilancovat a podívat se na to, jak jsme byli ve Slaném v čerpání evropských dotací úspěšní. Napadlo mě srovnat Slaný s jiným středočeským městem podobné velikosti, k čemuž jsem si vybral nedaleké Kralupy nad Vltavou.

V obou městech jsou aplikovány rozdílné modely pro získávání dotací. Zatímco Slaný přípravu grantových žádostí a následnou realizaci dotačních projektů zajišťuje vlastními silami (útvar manažera rozvoje města má 4 zaměstnance), v Kralupech mají pouze jednoho zaměstnance na dotace a většinu dotačních služeb nakupují externě.

Vycházel jsem z dostupných dat na internetu (www.risy.cz, www.opzp.cz), všechny údaje tedy nemusí být 100% aktuální. Zajímaly mne pouze investiční projekty, neinvestičními ("měkkými") projekty jako např. vzdělávání zaměstnanců MěÚ nebo Czechpoint, které obě města rovněž realizovaly, jsem se nezabýval.

V celkovém součtu přijatých dotací (135 mil.Kč za celé sedmileté období) vychází Slaný v porovnání s Kralupy velmi podobně, což je díky investicím do modernizace vybavení Nemocnice Slaný (2 projekty z ROP Střední Čechy v celkovém objemu 68 mil.Kč).

Polovina všech přijatých investičních dotací ve Slaném tedy směřovala do nemocnice. Do některých podporovaných oblastí (např. místní komunikace, cestovní ruch, zeleň) naopak nešlo ani euro.

Část projektů je však zatím v realizaci, případně nebylo ukončeno jejich financování. Ve Slaném se jedná např. o projekty Modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice nebo Modernizace výstavních prostor Vlastivědného muzea. Po odečtení těchto zatím „nejistých“ dotací vychází ze celková bilance lépe pro Kralupy s 98 mil.Kč. Slaný se zatím může pochlubit částkou 73 mil.Kč investičních dotací, která byla získána do rozpočtu města z evropských fondů.

V čerpání z Regionálního operačního programu má Slaný (díky nemocnici) o něco lepší výsledky než Kralupy. Velmi špatný je však výsledek čerpání prostředků z OP Životní prostředí. Podařilo se zrealizovat pouze 2 projekty zateplení a 2 projekty na odbahnění rybníků v celkovém objemu 26 mil.Kč. V této částce je započítán také projekt zateplení ZŠ Rabasova 821, který nebyl zatím finálně uzavřen.

Městu se bohužel nepodařilo zrealizovat projekt „Intenzifikace ČOV Slaný – Blahotice“ se schválenou dotací 89 mil.Kč. V Kralupech bylo naproti tomu realizováno 12 projektů zateplení veřejných budov s celkovou dotací 53 mil.Kč další 3 projekty zateplení budou realizovány v letošním roce. Dále stojí za zmínku např. projekt úprav zeleně s dotací 6,7 mil.Kč.

Čeká nás nové období 2014-20 a schvalování jednotlivých operačních programů se, jak už je u nás zvykem, dostává do zpoždění. První programy by měly být schvalovány Bruselem v březnu, vše ale nyní komplikuje náš služební zákon. Přejme si tedy společně, aby v novém rozpočtovém období EU proudilo do Slaného více evropských peněz na kvalitní projekty a mohli jsme po roce 2020 bilancovat radostněji.

Petr Hauptmann
STAN


Přehled podpořených investičních projektů ze strukturálních fondů EU v období 2007-13 - Město Slaný
Název projektu Rozpočet celkem Dotace EU Stav
ROP Střední Čechy


Dětská hřiště v místních částech města Slaný
2 219 616
1 558 129
ukončeno
Modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný
22 107 953
18 791 760
v realizaci
Modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Slaný
58 666 909
49 505 623
ukončeno
Modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea ve Slaném
13 142 318
9 208 319
v realizaci
Rekonstrukce sportovního areálu ve Slaném
20 479 956
5 668 720
ukončeno
Revitalizace historického jádra města Slaný - Husova ulice
42 922 843
14 349 284
realizace 2015
Zvýšení kvality výuky a prostředí v ZŠ Slaný, Komenského náměstí 618
14 280 174
10 014 551
ukončeno
Celkem ROP
173 819 769
109 096 386
Celkem ROP (po odečtení "nejisté" dotace)
66 747 023

OP Životní prostředíIntenzifikace ČOV Slaný - Blahotice
0
0
propadl Registrační list
Oprava a odbahnění Červeného rybníka ve Slaném
2 556 000
2 172 600
ukončeno
Oprava a odbahnění návesního rybníka v obci Lotouš
753 453
567 567
ukončeno
Zateplení objektu Mateřské školy Slaný, Vítězná 1578
10 351 024
3 448 427
ukončeno
Zateplení objektu Základní školy Slaný, Rabasova 821
31 484 873
19 802 598
realizace 2014
Celkem OPŽP
45 145 350
25 991 192
Celkem OPŽP (po odečtení "nejisté" dotace)
6 188 594
Celkem
218 965 119
135 087 578

Celkem po odečtení "nejisté" dotace
72 935 617
Přehled podpořených investičních projektů ze strukturálních fondů EU v období 2007-13 - Město Kralupy nad Vltavou
Název projektu Rozpočet celkem Dotace EU Stav

ROP Střední ČechyModernizace místních komunikací v Kralupech nad Vltavou - lokalita Lobeček
25 619 936
18 574 454
ukončeno
Modernizace místních komunikací v Kralupech nad Vltavou - lokalita U Cukrovaru
6 079 000
4 407 275
ukončeno
Modernizace sportovního areálu u zimního stadionu - Kralupy nad Vltavou
14 144 130
10 243 619
ukončeno
PŘEDMOSTÍ - TURISTICKÉ CENTRUM - Kralupy nad Vltavou
11 674 715
9 339 772
realizace 2014
Rekonstrukce a přístavba Mateřské školy Mikovická - 1. etapa
5 895 290
4 981 247
ukončeno
Rekonstrukce a přístavba MŠ Mikovická - 2. Etapa Kralupy nad Vltavou
18 950 118
13 549 145
ukončeno
Rekonstrukce zastávek veřejné dopravy - Kralupy nad Vltavou
5 973 948
4 779 158
realizace 2014
Celkem ROP
88 337 137
65 874 670
Celkem ROP (po odečtení "nejisté" dotace)
51 755 740

OP Životní prostředíSnížení energetické náročnosti budov - 7 projektů
69 365 542
34 611 760
ukončeno
Snížení energetické náročnosti budov - 5 projektů
33 307 922
18 357 529
realizace 2014
Snížení energetické náročnosti budov - 3 projekty
9 857 418
6 646 647
schváleny k financování
Krajinářské úpravy Strachov
15 376 913
6 704 455
ukončeno
Aktualizace digitálního povodňového plánu a rozšíření varovného a informačního systému obyvatelstva ve Městě Kralupy nad Vltavou
5 305 548
4 079 619
ukončeno
Rozšíření kapacity sběrového dvora Technických služeb Města Kralupy nad Vltavou
849 844
717 224
ukončeno
Celkem OPŽP
134 063 187
71 117 234
Celkem OPŽP (po odečtení "nejisté" dotace)
46 113 058
Celkem
222 400 324
136 991 904

Celkem (po odečtení "nejisté" dotace)
97 868 798

pondělí 5. ledna 2015

Shrnutí 2. řádného zasedání zastupitelstva ze dne 22. prosince 2014

Na stránkách města je nyní k dispozici zápis a zvukový záznam 2. řádného zasedání zastupitelstva.  Toto zasedání  bylo velmi dlouhé a bouřilivé, o čemž svědčí i on-line zápis, který jsem od pondělí 22.12. 2014 - 16:00 do úterý 23.12. 2014 - 00:39 pořizoval.

K jednotlivým bodům zasedání se budu postupně vracet, dnes připomenu některé podstatné body.

1) Byl schválen rozpočet města pro rok 2015
 • Osobně bych přivítal rozpočtové provizorium (standardní opatření v časovém tlaku)  a schvalování rozpočtu v lednu. Můj dojem ze studia rozpočtu a následné diskuze je, že koalice věnovala přípravě rozpočtu hodně času, ale v důsledku velmi napjatého časového harmonogramu je řada věcí nedomyšlena. Největší obavy mám:
  • z významného poklesu peněz na odměny zaměstnanců. Zásadní změny ve vedení jakékoliv organizace zaměstnance znejistí, a pokud jsou tyto změny spojeny s poklesem mezd, obvykle dochází k negativním změnám v pracovním prostředí a kvalitě poskytovaných služeb.
  • ze snížení částek určených mateřským školkám a dalším organizacím, zdůvodněné tím, že mají finanční rezervy. Je zřejmé, že mateřské školky nyní nejsou pro naše město prioritou a minimálně v tomto roce musí nějak přežívat a nezbývají jim prostředky na další rozvoj. Doufejme, že v  roce 2016 budou zařízení určená dětem prioritou a ne nejsnazším místem ke seškrtání financí.
 • Část koalice věnovala projednávání a přípravě rozpočtu velké úsilí, zároveň se ale ukazuje, že koalice není zvyklá na názorové střety s oponenty:
  • rozpočet vznikal v okruhu obdobně smýšlejících lidí, opozice nebyla konzultována vůbec, lidé, jichž se změny týkali, konzultováni byli, ale  neodnášeli si pocit, že by se konzultace projevily na konečném výsledku
  • v průběhu zasedání se koalice snažila omezovat diskuzi, nezdálo se, že ji názory opozice zajímají, ale že vše bere jako politický boj. Kritizoval jsem minulé vedení, které se dopouštělo obdobné chyby, ale současná koalice je v tomto směru zatím ještě důslednější.
2) Byl schválen dodatek smlouvy pro dotaci na rekonstrukci  Londy

 • harmonogram je velmi napjatý, pokud se rekonstrukce nestihne dokončit v termínu,  budeme muset dotaci vrátit
 • bylo velmi obtížné rozhodnout, zda je či není správné dotaci vzít a rekonstrukci provést. Koalice s přispěním několika opozičních představitelů prosadila pokračování rekonstrukce. Je obtížné posoudit, zda jde o správné rozhodnutí, a za toto hlasování koalici kritizovat nebudu.
 • velmi se mi nelíbilo, s jakou nonšalantností se koalice odmítala zabývat negativním scénářem a tedy nutností splatit celou investici z vlastních zdrojů. Pevně doufám, že vedení města svůj postoj přehodnotí.
3) Změna v zápise rady
 • vedení města provedlo změnu ve schváleném a na úřední desce vyvěšeném zápisu rady. Zatímco samotný omyl byl pochopitelný a je jasné, že k podobným omylům bude docházet nadále, zamrazilo mne ze způsobu, jakým byla  změna provedena.
 • po odhalení chyby byl tento zápis sundán z úřední desky, vyměněn za opravený, znovu podepsán a znovu vyvěšen.  Nikdo však nebyl na změnu upozorněn a změna nebyla nikde zaznamenána, ač to pod velmi přísnou sankcí vyžaduje zákon. 
 • většina kritiky opozice se zaměřila na změnu zápisu bez opětovného schválení radou, pro mne je ještě podstatnější jiný fakt:
  • velmi amatérský způsob zacházení s úředními dokumenty. Očekával bych, že jsou si radní vědomi rozdílu mezi soukromým a úředním dokumentem, obzvláště když pan Peška, který chybu objevil a změnu inicioval, se chlubí několika desetiletími působení v zastupitelstvu. Doufám, že si z tohoto případu vzalo vedení města ponaučení, a byla to poslední nelegální změna v úředním dokumentu.
4) Zvolen finanční výbor zastupitelstva
 • předsedou finančního výboru je zástupce koalice a koalice má ve výboru většinu. 
 • složení je po právní stránce v pořádku, ale opět ukazuje na snahu koalice o neomezené vládnutí
5) Zvolen kontrolní výbor
 • v kontrolním výboru má koalice většinu, opět po právní stránce v pořádku, ale po stránce zvyklostí velmi neobvyklé, koalice chce nejen neomezeně vládnout, ale i neomezeně kontrolovat
 • byl jsem navržen za OMS do kontrolního výboru a jako jediný z navržených nebyl zvolen:
  • je zřejmé, že se mne koalice opravdu bojí, jsem velmi slušný informatik a dokážu bojovat za principy i v případě, kdy je to pro mne osobně nevýhodné nebo lidsky nepříjemné 
  • naše představa o kontrole moci je rozdílná, OMS v předvolebním jednání důsledně odmítalo komunistu Pešku v radě, ale navrhovali jsme ho za předsedu kontrolního výboru
 • OMS  nemá v kontrolním výboru žádného zástupce, ale myslím, že to vůbec nevadí. Výsledky voleb a povolební vyjednávání nám přisoudily opoziční úlohu a my ji budeme svědomitě vykonávat bez ohledu na přání koalice. 
Miloslav Nič
STAN