středa 16. prosince 2015

Rozpočet na rok 2016 - sportovní hala 14 000 000 Kč


Téma výstavby nové sportovní haly jsem úmyslně odsouval, čekal jsem až vychladnu, ale nepodařilo se. Proto jsem se rozhodl pojmout tento článek jinak a upřímně napsat důvody, které mne tak vytáčejí, ačkoliv uznávám, že tímto politický kapitál nezískám. Na druhé straně, na boj o politické body máme ve městě jiné experty, takže jedna "politická sebevražda" městu neublíží. :)

Než se ale pustím do pocitů, nabízím fakta, ze kterých vycházím:
 • Početná skupina spoluobčanů usiluje o halu pro své sporty mnoho let.
 • Tito sportovci nemají ve Slaném halu, která by umožňovala hrát jejich sporty na vysoké úrovni.
 • Není žádná ostuda usilovat ve veřejném prostoru o naplnění svých zájmů, od toho politika je.
 • Kvalitní sportovní hala je důležitou součástí volnočasového vybavení města.
 • Letošní rozpočet je významně schodkový (je třeba si uvědomit, že ač se celková velikost rozpočtu může zdát mnohem vyšší než schodek, tak velkou část rozpočtu tvoří finanční přesuny, které nelze ovlivnit.
 • Město čeká v blízké budoucnosti několik mnohamiliónových výdajů, ve kterých je velká část současné koalice nevinně, např. ČOV či PD (osobně se domnívám, že místostarosta Grohmann se spoluzodpovědnosti jako bývalý manažer rozvoje města a významný člen ODS zbavit nemůže a jeho spoluzodpovědnost je srovnatelná se současnými opozičními zastupiteli Hrabánkem a Hložkem).
 • Podíl města na výstavbě haly 14 000 000 Kč nemusí být konečný, není jisté, že z grantu získáme maximální možný příspěvek 50%. Takže budeme stavět, i když získáme jen 40?, 30%, nic?
 • Další významné prostředy si vyžádají doprovodné stavby, např. úprava/výstavba komunikací a parkovišt
 • Není to jediná investice do nějaké sportovní haly v blízké budoucnosti. Hala BIOS přesluhuje a nutně potřebuje opravit.
 • Nová hala na zvoleném místě (za plaveckým bazénem) ji činí nevyužitelnou pro výuku místních základních a středních škol.

A co mi tedy tak moc vadí?

Nejdříve začnu u vedení města:
 • Není žádným tajemstvím, že vedení města škudlí na aktivitách, které nezapadají do jejich představ a způsobu vidění světa více, než Moliérův Harpagon. Opravdu nic tak neprospěje morálce pracovníků města či aktivních občanů, že na nich uspořené peníze zaplatí pár procent haly.
 • Není žádným tajemstvím, že všechny koaliční strany slibovaly větší spoluúčast občanů na rozhodování o větších investicích. Jakmile jim to však nehraje do karet, tak poslali všechny své sliby o diskuzích a referendech k vodě. Hala bude a basta a ty méněcenný koalicí neoslněný občane drž hubu a krok.
 • Není žádným tajemstvím, že současná koalice obviňuje tu minulou, že projedla město (a ne že by neměla v lecčem pravdu, o oprávněnosti některých investic jsem neskrýval své pochybnosti před volbami, a nemíním to dělat ani nyní, i když teď více vnímám některé jejich argumenty). 
 • Jenže zároveň vykřikovat, že se město topí v dluzích a zároveň utrácet přebytky z minulosti je pro mne neférový způsob chování, a někdo by měl z města jasně např. říci: Na kontech města zbylo spoustu peněz, není to dobře, tyto peníze šlo investovat a místo nich jsme mohli mít vyřešenou spoustu problémů. 
 • Jenže ono by se asi špatně vysvětlovalo, proč se staví nová budova, když i předchozí audity (a také současní členové vedení města, když ještě byli v opozici) městu vyčítaly nadměrnou rozestavěnost.
 • Jen naivka jako já si mohl myslet, že s těmi důkladnými ekonomickými rozvahami o investicích města to kandidující zastupitelé mysleli vážně. Na zastupitelstvu byla předložena analýza vypracovaná zastupitelem - sportovcem, který je na výstavbě haly osobně angažován, a ač si v neutrálních případech jeho, třebas občas opačných, postojů vážím, tak můj osobní pocit je, že v tomto případě se nechal (ač lidsky pochopitelně) unést nadšením pro novou halu a o nějaké objektivní analýze nemůže být řeč

Ale po pravdě mi snad nejvíce vadí přístup místních (a nejen místních) výkonnostních sportovců.

Jsem si dobře vědom toho, že zde uplatňuji princip kolektivní viny, který nemám rád, a jsem vůči řadě z nich nespravedlivý. Doufám, že tito dotčení pochopí, že pokud mám psát na rovinu, tak nemohu za každé slovo vkládat vysvětlení. Koneckonců, když mi vzpění krev, tak o čestných výjimkách nepřemýšlím
 • Vadí mi jejich despekt k zájmovému sportu, vyjádřený např.
  • poznámkami o tom, že v tělocvičně/sokolovně/na malém hřišti mohou hrát obyčejní diletanti, ale pro ně opravdové sportovce je to bezcenné. To by se asi Brazilci divili.
 • Vadí mi, že dospělí dostávají přednost před dětmi, 
  • když jsem zjistil. že u fotbalistů děcka platí docela dost peněz, zatímco dospělí dostávají za své hraní v 6. nejvyšší soutěži zaplaceno, protože by přece zadarmo nehráli, tak se mi protočily panenky
  • zaslechl jsem, že názor dospělých i v jiných oddílech je: "Ať mladí platí, až vyrostou, bude se jim to také líbit."
 • Vadí mi, jakým způsobem vznikla a pracuje slánská sportovní komise:
  • jejíž složení vzniklo minimálně v některých případech bez předběžné konzultace s dotčenými významnými organizacemi (i když se naštěstí v případě, o kterém vím nejvíce, ukázalo, že vedením města dosazený člen je slušný člověk, jenže tím spíše bylo na místě jeho nominaci řádně prodiskutovat)
  • ostatně vadí mi, že sice všichni z komise přiznávají, že jsou tam kvůli sportu a o kultuře přehled nemají, tak přesto jde o komisi pro sport a kulturu, která "radí" i v kulturních záležitostech, např. jak rozdělovat peníze.
  • a když jsme u peněz, nesmírně mi vadí, jak se přesunuly peníze proti dřívějším zvyklostem od zájmového k výkonnostnímu sportu a od dětí k dospělým, a to navíc tak, že nikdo nechce zaštítit tyto změny vlastním jménem. Zde opět zprostředkovaně vím, že jsem k některým členům komise velmi nespravedlivý, ale koneckonců, nikde jsem nezaregistroval, že by se veřejně ohradili proti způsobu takového jednání. 
 • A co mi vadí ze všeho nejvíce:
  • Sport je prima. Jako zábava a jako výchova dětí ke kamarádství, k aktivitě, k otužilosti a vůbec ke spoustě věcí. 
  • Jenže podle mne se výkonnostní sport v některých disciplínách stal jen velmi úspěšnou výchovou k sobectví

Rozpočet se bude projednávat zítra - ve čtvrtek - na zastupitelstvu.  Na zastupitelstvu, které bylo původně ohlášené na pondělí a to proto, že všechna zastupitelstva teď mají být v pondělí (aby se jich mohl účastnit poslanec Berkovec, který stejně nechodí).


Bohužel tedy nemohu být přítomen, abych mohl zaznamenat, jak je přece koalice nesmírně otevřená, podporuje mládež, vzdělání, kulturu a pečlivě zvažuje každý argument.  Bohužel, nemám dostatečně pronikavý intelekt, abych tuto otevřenost a podporu dokázal někde v realitě odhalit, ale vám se to zajisté podaří. Tak se přijďte zítra do Grandu v 16:00 podívat, jak se rozdělují i vaše peníze.

Miloslav  Nič
STAN


Miloslav

pondělí 14. prosince 2015

Záznam diskuze s občany o závorách v centru města - 14. prosinec 2015

 • Parkování v centru města - přítomno 50+ lidí a stále přicházejí
 • Cernický: úvodní prezentace
 • Cena : sobota zdarma zřejmě zůstává
 •  
 • Průzkum dopravy: náměstí okolo 200 za hodinu, třetina do Štěchovy ulice dále
 • Náměstí : 102 míst, po rekonstrukci Husovy ulice snížení o několik míst
 • Automaty na náměstí provozuje město.
 • Ostatní ulice zpoplatnění 86 míst
 • Příjem z parkování v ostatních ulicích rozdělení 55:45 mezi provozovatele automatů a města
 • Návrhy: a) ponechat současný stav, b) nové automaty jinde, c) náměstí stejně, v Štěchově a Kinská závora, d) vše mimo náměstí zdarma
 • Citimetr firma nabízí odkupni cenu 1.5 milionu, plus software
 • Byly by náklady na provoz
 • Další varianta kotoučové parkovací automaty, 7 třeba koupit, cena celkem cca 1.5 milionu
 • Nyní přítomno 70+ občanů
 • Varianta závory : návrh do 30 minut bez poplatku, potom výjezdní terminál platba
 • Cena cca milion Kč, plus nutnost dvou automatů
 • Vyžadovalo by zřízení kontaktního místa 24 hodin denně, problémy, dotazy, atd. Variantou toto kontaktní místo městská policie.
 • Výhoda : platby nemusí kontrolovat městská policie, bez zaplacení na terminálu nevyjede
 • Varianta okolí zdarma : velký problém pro místní, obtížné sehnat volné místo
 • Výnosy : náměstí přes milion ročně , okolní ulice 250 000,
 • Zlámal : dostali jsme podnikatelskou petici s žádostí zasáhnout a část parkování zdarma
 • Matoušek : kdo má problém se současným parkováním? Ruku zvedá třetina až necelá polovina
 • Varuje před závorou, je tam místně silný provoz, někdy zácpy už dnes bez závory
 • Co se stane, když bude porucha, někdo ztratí lístek?
 • Občan :závora už jednou byla a byly zácpy
 • Navrhuje : ponechat současný stav a zavést pravidelné kontroly
 • Občan : městská policie ignoruje i když tam stojí někdo bez placení
 • Problém se současným systémem, potvrzení za parkování pro odpis daní.
 • Zlámal : končí smlouva s Citimetr, vypověděli jsme,
 • Zlámal : otázka je, zda chceme, aby městská policie trávila čas tímto a ne kontrolou pořádku
 • V roce 2016 přijímáme 2 nové strážníky, velké náklady
 • Současný systém neumožňuje parkování zdarma
 • Hula : cena za výběr nebyla hlavní, nenastavuje rovné podmínky
 • V posledních dnech zvýšení dohledu, 2 strážníci hodinu, udělují pokuty, ale stav se nelepší
 • Pokuty z lidí nedostaneme.
 • Hula : město nedokáže pokuty vymoci
 • Citimetry nejsou zdarma, protože vyžadují městskou policii
 • Hula : městské policie není dost, nyní budou 2 hlídky
 • Občanka : a to si myslíte, že s parkovací branou to bude jiné? Nikdo nejede nakupovat na půl hodiny
 • A co sanitky? To může přijet rovnou pohřebák?
 • Zlámal : varianta závora, jednáme o možnosti otevírat dálkově
 • Občanka : když tam budou auta, tak se stejně nikde nevyhnou
 • Občanka : V nemocnici proto, aby tam nejezdili lidi. U náměstí přijedou starší lidé, uvidí závoru a pojedou zpět
 • Občanka : lidé si na citimetry zvykly,
 • Zlámal : výhoda je, u závory, že dopředu neurčujete, jak dlouho budete parkovat
 • V Německu běžné závory.
 • Bartoniček : čekal jsem argumenty pro a proti současnosti, ale zatím jediné cena za parkování za půl hodiny
 • Již vymyslíte v radě od léta, a vše pro závoru
 • Hula: neošetříme bez závory, aby všem měřeno stejně
 • Občan : zkoušel jste někdy zavolat městskou policii, aby přišli včas
 • Slavík : navrhuje 2 zóny s kotoučky, a na zbytku nechat současný stav
 • Závora je nešťastná.
 • Bude problém i s učením lidi používat systém. A co až bude nějaká městská akce? S Coca-Cola kamionem se čekalo půl hodiny
 • Zlámal : je to spravedlivé vůči každému, závora
 • Slavík : proč ne kotoučky? Hula : systém to nevyřeší, zajistí závora.
 • Občanka papírnictví : jak to bude s vjezdem do dvora, co když vyjedu za 3 dny? Hula : bude karta
 • Na vaší mapě chybí pár ulic, včetně Komenského.
 • Opakované stížnosti na městskou policii, žádá náhodné kontroly
 • Hotel vedle nás 10 míst, a má tam 25 míst. Policie pokutuje babičky.
 • Občan : některé ulice jsou po čtvrté prázdné, i proto je rozdíl ve výběru parkovného
 • Matoušek: není pravda, že končí smlouva, vy jste sami vypověděli
 • Hula : kdybychom nevypověděli můžeme zase za rok
 • Matoušek : jak to bude zásobování? Pokud bude ráno zásobování zdarma? Co když vyjedu Londou v době zásobování ?
 • Hula : budou tam kamery.
 • Atmosféra houstne, závory nejsou populární
 • Občan : a proč tedy nezaplatit pár důchodců, ti by rádi
 • Jako dozor. Hula : pokuty jen strážný,
 • Občanka : na kartu můžeme stát zdarma, takže až tam bude závora, tak zabereme vše
 • Hula : ti co budou parkovat na městském pozemku musí platit, i občané co tam bydlí
 • Občanka : ale když zastavím u domu, vlastního, tak budu platit?
 • Pořád velmi živo:
 • Občan : když tam nebudou místa, tak budou lidé jen projíždět?
 • Zlámal : uvažovali jsme počítání, ale co lidé co parkuji ve svém? To bychom se nedopočítali.
 • Další stížnosti na městskou policii.
 • Z přítomných občanů chce závoru 3-5 lidí při vyvolaném vyjádření, včetně Huly a dalších členů koalice
 • A zase městská policie.
 • Zlámal : dávat pokutu trvá dlouho. To je složité.
 • Souhrn všech odpovědi radních : vůbec jsme se přece nerozhodli, ale jenom závora je to pravé ořechové, vše jiné hloupost
 • Segmanova: citimetry nefungují, ale závora je technika, která bude problém
 • Nasimulujte to nejdříve než koupíte a zaplatíte
 • Zlámal: obávám se poničené závory v noci opilci
 • Segmanova : město není letiště, sem jezdí i důchodci, ti budou mít se závorami problém
 • Občanka : V Praze přichází obsílka po 14 dnech
 • Občan : dnes je jiný systém pokut než dříve, v Praze to funguje, zaspali jste dobu.
 • Občan : náměstí není obchoďák, tam dostanou lístek na pokladně, tady musí vystoupit, zaplatit, najít drobné
 • Pořád se mluví, ale už nepadají nové argumenty
 • Občan ze Soukenicke : už dnes ve špičkách problém, natož se zavorou
 • Stále se mluví, ale neustále je vše stejné, občané se zavoře brání, vedení města ji hájí.
 • Lidé postupně odchází, někteří poněkud rozladění
 • Občanka : co památkáři?
 • Co jiná firma?
 • Občan : navrhuje výběrové řízení na odtahovou službu
 • Točíme se stále v kruhu. Ale žádný pokrok. Už se mluví 2 a půl hodiny.
 • A pořád se mluví, teď občan upozorňuje, že vlastně mluvíme o pár desítkách míst
 • Ceník za parkování již schváleno radou. Parkování na náměstí o něco zdraženo.
 • Konec reportáže, diskuze stále pokračuje, opět upozornění na to, že hlavní problém je vymahatelnost.
 • Tak ještě do půl vydržím, už to skoro vypadalo, že se končí.
 • Hula : shrnuje : chcete zvýšený dohled, progresivní pokuty, kontroly náhodné
 • Zlámal : s represemi nesouhlasí
 • Už se odchází ve větším množství.
 • Zlámal : ve sto lidech se nic nevymyslí, schazejme se v pár lidech
 • Za všeobecné závoroantipatie se lidé postupně rozcházejí.
 • Zůstává ještě kolem 20 lidí, ale já už si svoji společenskou povinnost splnil. :)
 • Zlámal : a právě končí. Děkuje za setkání. Věc jsme nevyřešili.
 • Hula : očekává ukončení provozu parkovacího domu.
 • Hula: provoz je ztrátový,
 • Závady nejsou dosud plně odstranění, stále při parkování závady.
 • Velké množství zásahů po síti, stovky.
 • Platíme za dálkovou správu. Nyní řešíme vyrovnání s firmou.
 • Při provozování by čekala generální oprava. Zjistili nyní, že tam původně měli chybu.
 • A konec


 • středa 9. prosince 2015

  Diskuze o "Parkování v centru města" pondělí 14.12.2015, 17:30, Městské centrum Grand

  V komentáři na blogu k článku Návrh rozpočtu 2016 - závory - 1 milion Kč
   se objevila pozvánka na diskuzi s občany o parkování v centru města. Přetiskuji jako plný článek.
   Miloslav Nič

  Dobrý den,

  diskuze s občany na téma "Parkování v centru města" se uskuteční v pondělí 14.12.2015 od 17:30 hodin v Městském centru Grand.

  Přítomen bude kromě členů vedení a rady města i vedoucí odboru dopravy Mgr. Tomáš Černický.
  Občané a firmy v centru města obdrží písemně pozvánku na tuto akci.
  Pro jistotu zveřejňuji i zde.
  Jste srdečně zváni.

  S pozdravem

  Jiří Hůla, Svobodní

  úterý 8. prosince 2015

  Návrh rozpočtu 2016 - závory - 1 milion Kč

  Jak jsem slíbil v jednom z předchozích článků, snažím se ve volném čase, kterého se mi zoufale nedostává, postupně komentovat věci, které mne v rozpočtu zaujaly:

  V návrhu rozpočtu na rok 2016 je zajímavá položka:

  Slaný ‐ centrum ‐ instalace závorového systému: 1 milion Kč

  Pro nezasvěcené je to jistě překvapení, pro pravidelné návštěvníky zastupitelstev nikoliv.

  Připomeňme si článek ve Slánských (komunistických) novinách - Citymetry končí (6. červen 2015), ve kterých anonym redakce píše:
  • Od podzimu tak bude výběr parkovného v historickém centru města probíhat jiným způsobem.
   "Pětileté zkušenosti ukázaly nedostatky tohoto systému. Nedokáže efektivně usměrňovat řidiče při parkování v centru města a i ekonomické výsledky tohoto systému jsou výrazně horší, než např. výběr parkovného pomocí parkovacích automatů," je názor člena městské rady, dr. Ladislava Pešky, jehož pověřila rada města přípravou nového systému parkování.

  Na jednom ze zastupitelstev rovněž vystoupil radní Peška se slibem, že bude v několika týdnech otevřena diskuze na téma parkování v centru a pokud mne paměť neklame i s tím, že on má tuto koncepci na starosti (bohužel při současném pracovním vytížení nemohu přesnou citaci vyhledat).

  Jak je tedy vidět, z diskuze opět sešlo, a od pana radního Hůly jsem se dozvěděl, že má nyní toto parkování na starosti on. Můj osobní pocit z toho je, že radní Peška již dovedl v naprostou dokonalost svůj algoritmus:
  1. něco rozvrtat,
  2. psát rozhodné články,
  3. prohlásit se za spasitele,
  4. hodit odpovědnost na někoho jiného.
  Nevím, možná to bylo jinak, ale po zkušenostech s jednacím řádem či záhadně se měnícími pravidly pro dotace na sport a zájmovou činnost, se mi jeví vývoj koncepce parkování další ukázkou profesionality Největšího z demagogů.

  Já osobně nemám na to, zda je lepší závorový systém nebo Citimetry, vyhraněný názor. Předpokládám, že dlouhodobě může být finančně výhodnější závorový systém i přes vysokou vstupní investici a náklady na údržbu. Na druhé straně si dovedu představit, jak závory budou znepříjemňovat život řidičům.

  Každopádně bych očekával, že takovéto závažné rozhodnutí bude již nyní řádně diskutováno, a zatím je ticho po pěšině. Mám podezření, že se rada už rozhodla a nenechá se ničím zviklat, když její guru oznámil světu, že bude změna.

  Podle níže přiložené korespondence ale existuje varianta, že tomu tak skutečně není, a dotčení občané dostanou příležitost se vyjádřit. Uvádím zde komentář z korespondence s panem radním Hůlou (viz předchozí článek):

  "Ano, v rozpočtu je položka na závorový systém v centru města, diskuze samozřejmě bude, je to moje téma. O realizaci nebylo zatím rozhodnuto, mám tam komplikaci kvůli Husově ulici, kde díky rekonstrukci nelze nyní otočit jednosměrku tak, jak by bylo po realizaci závorového systému potřeba, nicméně v rozpočtu na tuto akci částku alokovanou mám."

  Miloslav Nič
  STAN

  čtvrtek 3. prosince 2015

  Sborník „Bílá místa historie - Slaný a Slánsko ve XX. století“ právě vyšel

  Pod výše uvedeným názvem se v listopadu 2014 uskutečnil sedmý ročník konference, která si trvale klade za cíl mapování a zaplňování právě oněch „bílých míst“ naší regionální i národní historie.  Zdálo by se, že v době zvyšujícího se počtu časopisů a publicistických pořadů či webových portálů, které se zabývají historií a její popularizací, bude těžké nalézat stále nová témata a objevovat zapomenuté osobnosti. Opak je však pravdou. S každým dalším ročníkem konference a vydaným sborníkem s příslušnými studiemi, roste množství nově objevených a dosud nezpracovaných námětů, vhodných do dalších ročníků konference. 

  Některé studie ve sbornících osloví zřejmě jen pár zájemců, ovšem jiné jsou široce diskutovány. Není však sporu o tom, že sborníky z ediční řady Historie Slánska ve XX. století jsou jedinečným počinem, sloužícím k rozšíření odborných i populárně-naučných historických informací o našem regionu. Kromě jiného i proto, že většina autorů zde publikuje nové poznatky, které dosud nebyly jinde zveřejněny. O kvalitách zmíněné edice svědčí též její citace nejen v pracích vysokoškolských studentů (bakalářské i magisterské práce), ale i v odborných textech renomovaných autorů.

  Zdálo by se, že podpora takové aktivity, navíc výrazně propagující město a region, je samozřejmostí a vedení našeho města je na tuto konferenční a publikační činnost náležitě hrdé. Opak je však pravdou. Nové vedení královského města Slaný, vzešlé z podzimních voleb 2014, v letošním roce veškerou finanční podporu vydání sborníku i organizování konference odmítlo. Latinské rčení Historia magistra vitae (Dějiny jsou učitelkou života) se zdá ve Slaném platit jen pro některé.

  Bylo by nešťastné kvůli „nepřízni mocných“ ediční řadu Historie Slánska ve XX. století ukončit. Vždyť se jedná o vydavatelský počin, jehož výsledek je výrazně pozitivně hodnocen nejen renomovanými historiky i regionálními badateli, ale též odbornou veřejností.

  Proto je potěšující, že záštitu nad aktuálně vydaným sborníkem převzal osobně hejtman Středočeského kraje ing. Miloš Petera. Jako dlouholetý zastupitel města Slaný, člen organizačního výboru historické konference a editor sborníku jsem velmi potěšen, že ve vedení našeho kraje máme člověka, který si hodnotu slánských sborníků a historických konferencí plně uvědomuje a neváhá poskytnout svoji záštitu.

  Sborník, jehož úvodní text nyní čtete, by nespatřil světlo světa bez finanční pomoci mnoha donátorů. Svými finančními příspěvky vytvořili zřetelnou protiváhu výše zmíněné (a překvapující) nekulturnosti současné slánské komunální nomenklatury (výjimku tvoří tři slánští zastupitelé - kromě autora tohoto textu ještě M. Matoušek a M. Hrabánek).  Prokázali mimořádnou ochotu i míru společenské a především kulturní angažovanosti, za což jim patří výrazné poděkování:

  Pavel Bartoníček, Slaný – Otruby; Alena Burešová, Slaný; Pavel Dufek, Praha; Olga Dufková, Slaný; Jarmila a Martin Durasovi, Slaný – Dolín; Petr Hořejší, Slaný – Otruby; Martin Hrabánek, Slaný; Jana a Václav Hynkovi, Slaný; Obec Klobuky; Tiskárna Kočka, Slaný; Roman Klusák, Stochov; Martin Matoušek, Slaný; Bohumila Mouchová, Praha; Pavel Netrda, Praha; Martin Nič, Historická vozidla Slaný; Sylva a Miloslav Ničovi, Slaný; Hana a Vladimír Rogalewiczovi, Slaný; Naděžda Rollová, Brandýsek; Ivan a Soňa Seibothovi, Knovíz; Město Smečno; Obec Stradonice; Radek Štěpán, Praha; Jindřich Trejbal, Slaný; František Vejr, Knovíz; Spolek Wotrubia, Slaný – Otruby a dalších 7 dárců, kteří chtějí zůstat v anonymitě.

  Vznik tohoto sborníku podpořili též jeho předplatitelé, kterým za to patří poděkování: Jan Bartoníček, Slaný – Otruby; Květuše Bartoníčková, Slaný – Otruby; Božena Franková, Slaný; Jarmila Halfarová, Slaný; Petr Hauptmann, Slaný; Blažena Hrabánková, Slaný; Ivana Hušáková, Slaný; Jaroslav Kroufek, Slaný; Marie Peterková, Slaný; Petr a Hana Pěnkavovi, Otruby – Lidice; Michaela Seghmanová, Slaný a dalších 6 předplatitelů, kteří chtějí zůstat v anonymitě

  Marcus Tullius Cicero tvrdil, že dějiny jsou svědectvím času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života, zvěstovatelkou dávných dob  (Historia est testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustatis). Všichni, kteří vzniku sborníku napomohli, svojí podporou dokazují, že jeho slova neztratila platnost ani po více než dvou tisíciletích.

  Devátý svazek edice „Historie Slánska ve XX. století“ byl veřejnosti představen v sobotu 7. listopadu 2015 v aule slánského Gymnázia Václava Beneše Třebízského, které se od letošního ročníku stalo spolupořadatelem konference. Obsahuje na 194 stranách následující studie, včetně obrazového materiálu:
  • Jaroslav Hrdlička: Dvě rozdílné zkušenosti. Středoškolské studium profesorů Rudolfa Urbánka a Vlastimila Kybala na gymnáziu ve Slaném
  • Zdeněk Víšek: Ohlas sarajevského atentátu ve Slaném
  • Pavel Bartoníček: Karel Urbánek - slánský obchodník a legionář
  • Luboš Marek: Četník a zbraň. Vybrané případy ze Slánska
  • Milan Bárta: Osudy sourozenců Elsnicových za druhé světové války
  • Vácslav Verner: Vesničtí učitelé Václav Brádka a Václav Hrzán
  • David Hubený: Odbojová činnost Karla Prášila a budování Obrany národa na Slánsku
  • Pavel Dufek: Nástin proměn majetkové držby soukromých velkostatků na Slánsku v letech 1945 až 1949
  • Michal Plavec: Nezdařená cesta k lidovému letectví: Letadlové motory Orion

  Téma bylo pojato poměrně široce, přesto jeden společný, a to časový, znak existuje - devět příspěvků obsažených v tomto sborníku mapuje průběh událostí v regionu především v první polovině 20. století. Jednotlivé zveřejněné studie přinášejí nové úhly pohledů na některé již známé události, ale především informace zcela nové. Sborník též veřejnosti objevuje celou řadu zapomenutých osobností a jejich životních osudů. Je proto potěšující, že vydáním tohoto sborníku opět ubylo pomyslných „bílých míst“ naší regionální historie.

  Sborník překračuje rámec minulého století, daný v jeho názvu, a zabývá se i událostmi z konce 19. století (v příspěvcích věnovaných Karlu Urbánkovi, či středoškolskému studiu jeho nejmladšího bratra Rudolfa Urbánka a Vlastimila Kybala). Rovněž jsou zde – v popisu životních osudů řezníka a obchodníka Karla Urbánka - zmiňována místa od Slánska značně vzdálená (turecký Istanbul, čínská Šanghaj, indická Bombaj, jezero Bajkal, mongolské stepi, sibiřský Vladivostok či rumunská Bukurešť). Nic z toho však nepůsobí cizorodě a naopak ukazuje, že již v druhé polovině 19. století byl pro některé Slaňáky svět – a to i mimo evropský kontinent - místem, kde se pohybovali s naprostou samozřejmostí. 

  Sborník „Bílá místa historie - Slaný a Slánsko ve XX. století“ by neměl chybět v knihovně nikoho, kdo se zajímá o regionální historii Slánska i život v českých zemích ve 20. století.

  Publikaci, jejíž prodejní cena je 150,- Kč, si zájemci mohou zakoupit ve Slaném na třech místech. Ve Vlastivědném muzeu, v Infocentru pod Velvarskou branou či v knihkupectví a antikvariátu Romana Kabátka na Komenského náměstí. Pro všechny, kteří se zajímají o historii našeho města a lidí, kteří v něm žili, i o dosud nezveřejněné informace z celého regionu Slánska a Kladenska se jedná o knížku, kterou by si neměli nechat uniknout. Ideální dárek před nadcházejícími vánočními svátky.

  Pavel Bartoníček, slánský zastupitel a editor sborníku


  Tento text byl ve zkrácené verzi zveřejněn v prosincovém čísle měsíčníku Slánská radnice na str.11

  středa 2. prosince 2015

  Co se do návrhu rozpočtu pro rok 2016 nevešlo

  Jak jsem slíbil ve včerejším článku:  Návrh rozpočtu na rok 2016 - schodek 33 milionů, začínám se sérií krátkých komentářů k návrhu rozpočtu (dostupný zde):

  Při čtení rozpočtu je třeba mít na paměti, že neobsahuje všechny výdaje, ke kterým se město potenciálně zavázalo. Rovněž však obsahuje některé výdaje, které zvyšují celkový schodek, ale proti kterým nelze nic namítat, protože se do rozpočtu města s velmi vysokou pravděpodobností vrátí v následujících letech.

  Z hlediska optického navýšení schodku je nejvýznamnější bod:
  • Nemocnice Slaný ‐ plynofikace areálu - 13 600 000 Kč
   • pokud si správně pamatuji argumentaci ze zasedání zastupitelstva, na kterém byl tento projekt schválen, financování plynofikace přes rozpočet města nabízí výhodnější podmínky pro nemocnici, a tedy prospěch nás všech
  Na druhé straně rozpočet neobsahuje některé výdaje, které by podle mého názoru rozhodně obsahovat měl. Jde zejména o spoluúčast města v již odsouhlasených žádostech o podporu v různých státních programech.

  Například na posledním zasedání zastupitelstva byly odsouhlaseny dvě žádosti, které v případě úspěchu budou vyžadovat minimálně 15% spoluúčast města:
  • přestavby na základních školách Háje a Komenského náměstí
   • celková hodnota obou projektů necelých 40 milionů Kč, a tedy předpokládaná spoluúčast okolo 6 milionů Kč nebo výše
  Je samozřejmé, že tyto podpory státu nemusíme získat a tím tedy nevznikne povinnost spoluúčasti, nicméně jde o významné potenciální náklady, a proto by je měl rozpočet obsahovat.

  Ohledně návrhu rozpočtu jsem si vyměnil několik dopisů s panem radním Hůlou, který mi velmi vstřícně dovolil z dopisů citovat, aniž věděl, v jakém kontextu je použiji.

  Rád bych zde ocenil jeho vstřícný přístup. Jelikož mám možnost sledovat jeho názory na zastupitelstvu  i na Facebooku, domnívám se, že překryv našich názorů je malý. To je ale normální, že lidé rozdílného naturelu mají rozdílné pohledy na většinu věcí. V jeho případě však velmi oceňuji, že se neschovává za anonymní výpady či obecné fráze, ale vždy se snaží poskytnout relevantní informace.

  V dopisech jsem se mj. ptal na dvě záležitosti, které mi nebyly jasné:
  • nikde nevidím peníze za vypořádání Veólie?
   • Hůla: Co se týče financí na vypořádání s Veolií (SVAS), tak to není předmětem roku 2016. Vypořádání bude probíhat průběžně od roku 2017, pokud dojde k ukončení smlouvy (není dosud ukončeno, termín rozhodnutí je do 30.6.2016 tuším). Navíc tam jsou splátky měsíční a počítá se s jejich hrazením z příjmů za vodné/stočné, které již by měla vybírat městem vlastněná firma.
  • finance na soudní spor s Komou ?
   • Hůla: Finance na případné soudní výlohy jsou zahrnuty v rozpočtu tajemníka úřadu, zde je přesně ta položka (1,2 mil. Kč)

  A přikládám komentář k nezařazení některých položek:

  Hůla: Co se týče projektů na rozšíření základních škol, zastupitelstvo zatím odsouhlasilo jen záměr, nikoliv realizaci projektu, tudíž rozpočet tyto položky neobsahuje. Nenajdete tam tedy ani již dříve odsouhlasený záměr výstavby mateřské školky naproti bývalým kasárnům např. Ale to na zastupitelstvu zaznělo. Pokud by došlo k přidělení dotace na tyto projekty, zastupitelstvo by následně schvalovalo souhlas s výstavbou a dále řešilo i způsob financování. Stejně tak to bylo např. u Husovy ulice apod.
  ---

  Chvíle, kterou jsem si vyhradil na psaní končí a jdu zase programovat. Prosím, všimněte si, že zatím se snažím pouze shrnout fakta, které jsou mi známy, a nesnažím se nic obšírněji komentovat. Pokud čas dovolí, velmi rád bych se vyjádřil k některým záležitostem mnohem osobněji.

  Miloslav Nič
  STAN


  úterý 1. prosince 2015

  Návrh rozpočtu na rok 2016 - schodek 33 milionů

  Na úřední desce je ode dneška vyvěšen návrh rozpočtu na rok 2016.

  http://www.meuslany.cz/data/nastenka/13361navrhrozpoctu2016.pdf

  I když se v posledních měsících z mého slovníku vytratil pojem nepracovní den, pokusím se některé jeho části na stránkách blogu postupně přiblížit.

  Pro začátek mám ale situaci ulehčenou a nabídnu citaci z článku radního Pešky (KSČM), uveřejněnou před necelým rokem:


  2014-12-20 10:38:59
  Zadlužování města musí skončit
  L.Peška
  člen Rady města

  • Návrh vyrovnaného rozpočtu, který předkládá na jednání prosincového zastupitelstva městská rada je nejzávažnější ekonomickou změnou vedení města za posledních deset let.
  • V předchozích letech totiž vedení města předkládalo zpravidla rozpočty, které byly více či méně skrytě deficitní. Přesněji řečeno, plánované výdaje výrazně převyšovaly předpokládané příjmy daného roku a musely být tak kryty buď přebytky hospodaření minulých let (to v tom lepším případě), nebo prostým úvěrem (to zejména v posledních letech).
  • Město Slaný, jeho vedení i jím zřízené organizace, si za tuto řadu let zvyklo "žít" poněkud nad poměry.
  http://www.slanske-noviny.cz/clanek/zadluzovani-mesta-musi-skoncit

  ====
  Návrh rozpočtu 2016:

  Rozpočet města Slaného na rok 2016 je sestaven s celkovým schodkem ve výši 33.217,80 tis. Kč. Schodek bude dle tabulky č. 4 Financování kryt zapojením přebytku běžných účtů z minulých let ve výši 20.191,30 tis. Kč, zapojením přebytku Fondu vodovodů nebo kanalizací ve výši 3.200 tis. Kč, přijetím dlouhodobého investičního úvěru na plynofikaci Nemocnice Slaný a DPS Slaný ve výši 15.500 tis. Kč a dále bude nutné v rámci financování uhradit splátky již dříve přijatých úvěrů a to v celkové výši 5.673,50 tis. Kč.


  Je vidět, že marxistickou dialektiku má pan Peška a vedení města opravdu velmi důkladně zažitou.

  Miloslav Nič
  STAN  pondělí 30. listopadu 2015

  16. zasedání zastupitelstva - 30. listopad

  Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
  • 16:01 - zastupitelstvo začíná
  • Volba ověřovatelu zápisu : Kulich a Cílek zvoleni
  • Diskuze k minulému zápisu : Kulich bod parkovací dům znovu zařadit
  • Hlasování o zařazení PD na tento nebo příští zastupitelstvo : současné neprošlo, příští neprošlo (o jeden hlas)
  • Program současného zastupitelstva schválen.
  • 1) prodej majetku města, Sejkora: firma nabízí odkup plynovodů, město nic nestály, dosud platí pronájem, spěchá.
  • Sejkora prodej doporučuje, nabídka výhodná, cca 1.5 km potrubí.
  • Z nájmů bychom dostali navrhovanou částku za cca 18 let, tou dobou by byly i náklady na údržbu. Společnost Gaznet.
  • Cena necelých 5 milionů bez DPH.
  • Schváleno
  • Bod 2) : rekonstrukce kruhový objezd, Ouvalova ulice. Grohmann: finanční závazek podílet se a předfinancovat.
  • Zhotovitel Fronek, s.r.o, zjistilo se jiné podlaží, než předpokládala dokumentace.
  • způsobilo další náklady proti původnímu předpokladu. Celkem se vším 7 milionů. 4.4 milionů bylo již schváleno z dotace, připsání příští rok
  • Hložek: chyba byla již v posudku, máme vyjádření, že stav byl nevyhovující. Někdo udělal chybu při projekci. Nelíbí se, že za to teď platí
  • Grohmann: jsou tam místa, kde bylo dřevo, to nikdo nečekal.
  • Smehlik : stejně bychom to schválili.
  • Širc : několik stupňů rozpracování, těžko říci, zda měla kancelář dost podkladů. Souhlasí, že by stejně byla schválena
  • Peška : používáme přebytek hospodaření minulých let. Jako rozpočtové opatření v 2016. Do přebytku se může vrátit 2017.
  • Rankova : po nás se vozíte kvůli PD, ale vy děláte všechny akce stejně. Vše je hrrr, hrrr, nikdy na nic čas.
  • Grohmann: geologický průzkum, by vyžádal zásah do komunikace a uzavřít ulici. Dotace nám byla nabídnuta narychlo.
  • Hlasování o rozpočtovém opatření : schváleno
  • Bod 3): výukové kapacity, půdní vestavba Háje, Grohmann: nový program MŠMT, třeba ale rozhodnout ihned, podávání žádostí za pár týdnů.
  • Celkem necelých 9 milionů, program umožňuje až 85% příspěvek státu. Z města tedy necelých 1.5 milionu. Předschválení zastupitelstvem nutné
  • Hložek : podporuje, ptá se na to, zda opravdu bude 85%, co když bude menší spoluúčast? Máme stejně zájem?
  • Grohmann: máte pravdu. Nové dotační období je jiné, získat obvykle 85% není možné, ale tady ano, nicméně komise může snížit
  • Program má samozřejmě převis, ale chceme zkusit. Připravuje se integrovaný program pro konec 2016, tam i školství.
  • Tyto projekty začneme rozpracovávat, pokud nevyjde, bude se hodit pro další projekty.
  • Kulich: upozornění, že krizové prostory jsou na obchodní akademii
  • Rubik : chybí mi tam třetí základní, která má největší problémy, a chybí mateřské školky
  • Je nějaká koncepce? Se schválením tohoto projektu ale problém nemá.
  • Grohmann: mateřské školy novou jsme dávali loni, sice nebyla podpořena, ale zůstává pro letošek
  • Pro tento projekt limit 30 milionů, U mateřských škol je problém s kapacitou zahrady, a také mohou mít jen přízemí a jedno patro.
  • Detašované pracoviště škol problém, musí tam být nejnižší ročníky, pro vyšší nutnost učeben specializovaných
  • Minimálně 9 let ještě bude tlak populační. Nová škola plánovaná investice v integrovaném programu.
  • Heřman : připravujeme materiál ke spádovosti, chceme část dětí z Nové ubrat. Citlivé téma, zejména u rodin s několika dětmi
  • Souhlas s tím, že odloučení tříd v jiných budovách je problém.
  • Hložek : čím větší projekt, tím větší šance dostat, tady máme dva malé. Je tady šance školky proti kasárnám
  • Levné, a pozemky okolo pro zahradu jsou v majetku města, další výhoda.
  • Samozřejmě, pro děti třeba podpořit, ale chybí mi koncepce.
  • Grohmann: kasárna, to je ta žádost z loňska, o výkup a přestavbu. Běží.
  • U státních když dostaneme peníze, pokud nepřekročíme procenta., můžeme použít
  • Rubik : upozornění, že Nová škola je jediná mimo centrum, přesun dětí z okraje do centra je nešťastné
  • Usnesení o podání žádosti o dotaci: schváleno všemi hlasy.
  • Bod 4) přístavba Komenského školy, Grohmann: stejný program, zdůvodnění obdobné
  • V tuto chvíli škola rozdělena, spádové pro okolní obce (blízkost autobusového nádraží )
  • Přestavby, které získají minimálně 3 nové učebny. 4tá, která je potřeba zatím není vyřešena. Pokud se povede, kompletní přesun z gymnázia
  • Cena necelých 30 milionů.
  • Rankova : co bude s volným místem na obchodní akademii a na gymnáziu. Proč obě školy nespojit? Ušetříme.
  • Polovička budov je prázdná, buď se nebude topit a bude chátrat, nebo drahé
  • Grohmann: demografická křivka časem střední školy zaplní. Bude se učit v menších skupinách.
  • Hlasování o žádosti : všichni pro podání žádosti.
  • Návrh výstava sportovní haly: podání žádosti : Grohmann: jistá analogie s předchozím, musí být projednáno předem
  • Chybí hala s moderními rozměry pro některé sporty.
  • Již projednávané v únoru, výsledkem 3 varianty.
  • Umístění u haly BIOS lepší dostupnost pro školy, ale halu s parametry pro moderní sporty rozměrově se nevejde.
  • Navrhujeme výstavbu u víceúčelové haly, i jako zázemí pro plavecký, hokejový a atletický stadion.
  • Širc : po minulém jsem vysvětloval, proč jsem proti, mám opět několik pochybností, ač halu podporuji
  • V materiálu chybná demografická data, náklady na předpokládanou údržbu jsou zvláštní
  • Brzy bude diskuze o rozpočtu, tam budou spory o statisíce pro školy.
  • Grohmann: potřebujeme být připraveni.
  • Rankova : ty sportovní kluby přece nyní někde sportuji, když přejdou sem, kolik budou ztráty jinde?
  • Cílek (autor předlohy) : už jsem říkal v únoru.
  • Rubik : nejde jen o schválení záměru, jak říká Grohmann, je to schválení výstavby
  • Materiál pominul ostatní varianty, vše pouze pro novou výstavbu, není rozpracován BIOS, jeho přestavba. Dvě haly na naše město hodně
  • Chceme žádat o dotaci, při nové stavbě 50%, od státu, při rekonstrukci 70%, ale k rekonstrukci nemáme data
  • Hložek : já těm tabulkám v materiálu moc nevěřím, je to obdobné jako když začínal Parkovací dům. V materiálu jsou nepřesné údaje.
  • Před pár lety hokejbalisté hráli první ligu, teď o nich mnohem méně
  • Hložek pokračuje tím, že na začátku se píše o neexistenci dlouhodobých koncepcí, v druhé půlce na tuto koncepci odkazuje.
  • Vždy se upínáme na jedno řešení. Vůbec nevyužíváme sokolovnu v Kvíčku. Ve Slaném 2 prostory, které by šly přestavět. Jsou tady jiné.
  • ČSSD uvádělo ve volebním programu, že nic nového nestavět a o nových stavbách referendum
  • Nechcete ho tedy vypsat? To je na referendum. Nebo ne?
  • Pospíšil : byl jsem proti už v únoru, investujme tam, kde nás tlačí pata, znám Dolin, toto je nadstandard, v Dolině chybí základ.
  • Odsouváme všechny problémy, u nás problém se základy.
  • Prosím, halu ještě pozastavte.
  • Sourek : sportovní hala, ano, ale s tou dotací, obešel jsem provozy. BIOS je neustále využít.
  • Nebyl jsem schopen do pátrat, co bude v této hale dopoledne a časném odpoledne. BIOS tam má školy.
  • BIOS má vlastní kotelnu, kdo bude topit tam. Jaká bude využitelnost.
  • Jak to bude personálně? Kolik se tam bude platit od sportovců?
  • Když zvedneme cenu, budou tady nové žádosti o dotace. Chybí tam parkoviště, chodníky, to jsou další náklady
  • Žádá diskuzi s občany, s ředitely škol. Halu ano, ale..., Nevěřím poznámce o mezinárodním využití, to musí být jiné podmínky
  • Matoušek : chápu futsalisty, že lobuji za své, ale já nebudu. Nevěřím ekonomickému rozboru v materiálu, náklady určitě nebudou
  • uváděných 350000. Ještě před volbami každý tvrdil, nestavme nové, udržujme staré. Sportovní hala není prioritou.
  • Rankova: udělejte referendum - domov důchodců nebo sportovní hala. Staré lidi posíláme do jiných měst, Smečno, Velvary
  • Smehlik : jsem pro halu, je tady nutná, do Kladna se s naším sportem nedostanem, mají plno
  • Prioritou je volný čas, a proto postavme halu.
  • Slaný sportovní halu velmi potřebuje. V Netovicich není kanalizace a Lotousi také ne a v Dolině je.
  • Cena je nastřelena, ale je tu dotace. Budu hlasovat pro.
  • Peška : nová hala nové technologie, bude to výrazně levnější.
  • Cílek : zvýšení nájmu stravitelné, každý si připlatí.
  • Kulich : podpořím proto, protože byli na gymnáziu. Sportovci se nevejdou.
  • Cílek : reaguje na Hložka, chcete samé varianty, útočí na parkovací dům.
  • Hložek : obhajuje alternativy jako prostor pro nečekané možnosti
  • Rubik : nemyslím si, že Slaný potřebuje halu. Ale chci mít řádně zpracované varianty. O přestavbě nemám dost informací.
  • Přestavba 70%, nová 50%, proč raději nepřestavíme.
  • Návrh na stažení bodu a dopracovat. Zvažte to opravdu odpovědně ve všech variantách.
  • Hula : když přestavíme BIOS, tak ne nová místa
  • Richtr : pánové si secvičili sestavu, útočí na Hložka, atd.
  • Navrhuje usnesení omezující náklady na halu.
  • Nepil : halové problémy dlouhodobé,
  • Je to směšné že mohou trénovat v tělocvičně, hrají vyšší soutěže
  • Futsal funguje spoustu let
  • Sportovní halu podpořila celá komise.
  • Hlavní argumenty vyšší soutěže.
  • Stále se diskutuje.
  • Kulich : BIOS bude potřebovat také další investice, i když se postaví nová.
  • Rankova : podporujme radši masové sporty
  • Matoušek : pokud přijmeme, automaticky dáváme povolení ke stavbě, i když nedostaneme dotaci,
  • Pozměňovací návrh - omezení na 22 216 000 bez DPH hlasování : schváleno
  • Schválení záměru podat žádost o dotaci : schváleno
  • Bod 6: nebytové prostory Grandu
  • (pozn. Takže budeme mít sportovní halu pro výkonnostní sportovce na kterou se radostně složí všichni ostatní)
  • Smlouva o narovnání s Heineken pronájem v Grandu. Nikdo nikomu nic.
  • Matoušek : dotazy na budoucnost Grandu. Grohmann: zatím záměr pronajímat.
  • Richtr : připomíná pronájem z 2004, smlouva velmi nevýhodné pro město. Smlouvu podepsal starosta Rubik, my nic nevěděli
  • Dohoda s Heineken schváleno.
  • Bod 7- software pro městskou policii za 229000, evidence přestupků.
  • Schváleno.
  • Poplatky za odpady. Obecně závazná vyhláška.
  • Hložek : máme velké množství papíru, ale rozdíl minimální, nejsou vyznačeny změny.
  • Kindlova : soulad s novelou zákona. Úprava osvobození od poplatku, formální změny. Máme možnost i nad rámec zákona.
  • Hlavně za děti mimo domov.
  • Změna vyhlášky schválena.
  • Software - výměna mapového serveru. 144000. Používá stavební, životní atd. Software update zdarma, ale současný počítač nepodporuje.
  • Hložek : upozornění, že chybí tabulka, proč vybraný dodavatel nejvýhodnější.
  • Bod 10a)-f) - různé převody pozemků.
  • Pokračuje schvalování, nyní na řadě dříve populární bioplynka Hrdliv
  • Úřad i rada doporučují bioplynku povolit.
  • Hložek : tak jak jsme před chvílí odsouhlasili Linet, doporučuje podporu i bioplynce.
  • Hula : chcete i něco dovážet ke spalování
  • OVUS : plánujeme pro sebe, ale můžeme nabídnout i městu apod.
  • OVUS : nebudeme navážet víc, než teď vyvážíme, když navážka, tak jednou týdně
  • Zlámal : už se zastupitelstvo vyjádřilo 3x, vždy zamítavě. Proti tomu se posunul jen o pár metrů
  • Proti původnímu projektu byl i Hrdlív. Otázka na OVUS: má i Libušin, neplánovali jste tam?
  • Kolik energie pro vlastní potřebu a kolik do sítě. A co a teplem?
  • Jinde to obsahuje jediný člověk.
  • OVUS : v době kdy stavební povolení vydáno, změna územního plánu, naší chybou (nereagovaní) se tou změnou stalo neplatné
  • Vytápíme všechny haly v zimě. U Smečna jsme nově koupili. Kdybychom museli spalovat tam, tak vozíme přes Smečno
  • Technologicky zavážíme 1 týdně,
  • Sourek : obdobně jsme řešili dříve, byli jsme tam. Strávili jsme hodně času. To před 3 lety.
  • Matoušek : před 3 lety chyběl můj hlas ke schválení, nyní budu hlasovat pro, normy jsou přísné, takže si myslím, že si to ohlídají
  • Hložek : tehdy jsem hlasoval pro, navštívil jsem několik bioplynek. Hlavní je likvidace odpadu.
  • Richtr: poprvé 2012, tehdy nesouhlas. Na poslední chvíli. Starosta Rubik už dal dříve souhlas.
  • Hložek : tehdy to nebyla zákonná povinnost.
  • Tehul občan : vyzývá k odmítnutí
  • OVUS : odstranění zápachu ekologii pomůže, máme ve výhledu i technologickou linku, na zpracování pevného odpadu
  • Občan Tehule : jsme proti, protože jsme proti. Je to nebezpečný plyn.
  • Zlámal : hnůj patří do země.
  • Zamítnutí.
  • Je plánováno rozšíření hřbitova.
  • Stále se schvalují změny plánů a pozemků.
  • Na návrh Smehlika prodloužení zastupitelstva do ukončení programu. Schváleno.
  • Výměny pozemků - Palaba : rada nedoporučuje, protože riziko změny na ubytovny
  • Palaba zástupce : není si vědom, že by nějaké pozemky prodala, z nichž nyní ubytovny.
  • Hložek připravuje usnesení, takže na chvíli diskuze, pak ještě Palaba
  • Matoušek: upozornění na to, že hlasování o parkovacím domě minule neznamenalo souhlas k ukončení provozu parkovacího domu.
  • Začíná diskuse
  • Konec : 9:34

  úterý 17. listopadu 2015

  Světla pro svobodu - Slaný 2015 - úvodní řeč

  Dnes jsme si ve Slaném připomněli oběti totalitních režimů zapálením svíček a položením květin u pamětní desky v Soukenické ulici. Děkuji několika desítkám slaňáků, kteří se vzpomínkové akce zúčastnili i všem dalším, kteří si alespoň na chviličku připomenuli pohnuté lidské osudy naší nedávné  historie.

  Na začátku shromáždění jsem přečetl svoji řeč, o kterou bych se rád podělil. Nevím, jak je dobrá, a nepodařilo se mi ji přečíst tak, jak jsem doufal. Mnohé z naší nedávné historie na mne působí příliš silně, abych byl schopen emoční vyrovnanosti. Prosím tedy o trošku shovívavosti. 


  Miloslav Nič

  P.S. Děkuji panu Jirákovi, který mi ráno poslal několik fotografií, které naleznete na konci článku


  ===
  Dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním shromáždění.

  Stejně jako loni se zde scházíme, abychom si připomněli památku obětí totalitních režimů. Myslím, že právě v dnešní době, kdy Evropu začínají obklopovat mračna, o kterých jsme doufali, že se nevrátí, jsou chvilky rozjímání velmi důležité.

  Je tomu více než 80 let, kdy za našimi západními hranicemi začala hřmít slova nenávisti, která dokázala oslovit stěží uvěřitelné množství docela slušných lidí.

  Ve stejné době mnoho slušných Čechů přehlížela zprávy z východu, o milionech umírajících hladem, mrazem či kulkou.

  V té době si mladý vídeňský psychiatr Viktor Frankl začínal získávat věhlas a postavení. O 10 let později napsal knihu, která jej proslavila celosvětově. Knihu o svém životě v koncentračních táborech se žlutou hvězdou na hrudi a číslem 119 104 na paží. Knihu člověka, který se vrátil z míst, kde šance přežít byla 1:28. Každý z nás chodil do školy, kde měl podobný počet spolužáků. Zkuste si představit, že na školním srazu po deseti letech jste každý sám a přesto všichni.

  Frankl svoji knihu končí slavnou větou: "Od Osvětimi víme, čeho je člověk schopen, od Hirošimi víme, co vše je v sázce."

  Ale dobu plnou šílenství není snadné uklidnit. Ve stejnou chvíli, kdy lidé v Čechách slavili konec jednoho zla, tak mnozí slavili příchod zla nového. A nejen slavili, mnozí slušní lidé jeho příchod umožnili.

  Deset let od chvíle, kdy mnoho čestných Čechů začalo bojovat se zbraní v ruce či třeba "jen" nové době odmítli přizpůsobit své svědomí, po několika letech nikoliv neposkvrněné, ale přece jen svobody, naši zemi opět zahalila mračna poroby.

  Vím, je to dávno, a většina z nás tehdy nežila. Přesto a právě proto bychom si měli připomínat, co se tehdy dělo.

  Připomínat si osudy pilotů, kteří nasazovali své životy při obraně poslední výspy evropské svobody. Uplynulo deset let a oni umírali a živořili ve věznicích země, kterou pomáhali osvobodit.

  Připomínat si osudy žen a mužů, kteří v nacistických táborech snili o svobodě, kterou však znovu ztratili v zemi, kterou nazývali vlastí.

  Připomínat si mrtvé na frontách i v zázemí, kterým se po deseti letech místo úcty dostalo zapomnění a opovržení jen proto, že jejich stranická knížka neměla tu správnou barvu.

  Naší zemi ovládlo náboženství, které vyznávalo nadvládu hmoty nad duchem a své myšlenky dokazovalo silou zbraní. Jenže lidé nejsou jen atomy masa, šlach a kostí. Svobodu lze potlačit, není však možné ji vykořenit.

  Krátce před tím, než jsem se narodil, již nedokázali šamani kultu hmoty držet svobodu pod podrážkou okovaných bot. Bohužel, okované boty nahradily okované pásy, většinou ze stejných krajů, jejichž současný vůdce opět touží po tom, mít v naší zemi hlavní slovo.

  Každé zlo však má i své světlé stránky. Před rokem 1929 bylo možné v Čechách upřímně věřit v komunistické náboženství, před rokem 1948 upřímně věřit v to, že komunismus naší zemi přinese více dobrého než zlého, a před rokem 1968 upřímně věřit, že komunistická strana je obroditelná.

  V životě, který já pamatuji, už to bylo jednoduché. Poslední co z kultu zůstalo byla moc slaboduchých šamanů a marasmus vítězství hmoty nad duchem. Přesto bylo těžké uvěřit, že se rudý smog rozptýlí a nebude dusit každého, kdo se pokusí zhluboka nadechnout.

  Historii však nelze předvídat a ne všechny změny vedou k horšímu. Nikdy nezapomenu na rozsvícené tramvaje na nábřeží, mávání uvaděček národního divadla, červené barety, krásné slečny, obrněné transportéry, rány obuškem, a v dalších dnech úžasná rána i večery, ve kterých se z pohádek o svobodě stávala skutečnost.

  Je mi smutno, že formální hlavou mé vlasti je člověk, jehož husté plivance ulpívají na všem, k čemu obrátí mastnotou a kouřem pokrytou tvář. Jenže co by to bylo za ideály, které by lidem jeho typu tak málo překážely, že by se ani neobtěžovali pliváním.

  Od listopadových událostí pak uplynulo deset let a na vlastní kůži jsme poznali, jak snadné je vyhrát bitvu, ale jak obtížné je vyhrávat ve válce, jejíž fronty vedou naším nitrem.

  Dnes jsme již v polovině třetího desetiletí a probouzíme se z růžového snu o maličkém ostrůvku uprostřed rybníka, jehož se nijak netýkají bouře bičující hladiny oceánů.

  Je mnoho věcí, kterých se bojím. Největší strach mám ale ze slov slušných lidí, která stále častěji slýchávám ve svém okolí. V době, kdy slušní lidé opakují výkřiky rozvášněných mnichovských davů 30. let či rozhořčené dopisy let 50. je nutné překonat vlastní strach a pohodlí a zamyslet se nad tím, jak zabránit opakování historie.

  Položme tedy kytičku, zapalme svíčky a hlavně připomeňme si osudy lidí, které komunismus, nacismus, fašismus a mnoho dalších ideologií, pseudonáboženství a rituálů připravilo o život nebo jim zabránilo užívat si té krátké chvilky, která je nám osudem vyměřena.

  Nepřipomínejme si je proto, že byli andělé. Nebyli. Stejně jako nám se jim líbili muži a ženy i ve chvílích, kdy dobré mravy nařizuji jinak, stejně jako nám jim bylo za těžko rozloučit se se skleničkou, stejně jako my někdy lhali, zaháleli, báli se a třeba i podváděli.

  Připomínejme si je pro chvíle, kdy překonali sebe sama a jednali, jak říkával Masaryk, pod zrakem věčnosti. Určitě měli strach, ne vždy si od počátku uvědomovali, kam je jejich pouť dovede. Važme si všech, kteří nesešli ze své cesty, i když dostali příležitost, a raději přinesli oběti nejvyšší. Vzpomeňme však se soucitem i těch, které semlela kola osudu, aniž jim byla dána možnost volby.

  Dovolte mi, abych na závěr ještě jednou ocitoval Viktora Frankla, k jehož knihám se vracím, když můj vrozený optimismus podléhá tíži myšlenek. Psal o starých lidech, ale domnívám se, že by nic nenamítal, když jeho slovy připomenu památku obětí.

  "Není důvodu, proč litovat staré lidi. Místo toho by jim mladí lidé měli závidět. Je pravda, že už nemají příležitosti a budoucí možnosti. Ale mají něco víc než to. Místo možností v budoucnosti mají skutečné počiny v minulosti. Možnosti, které oni sami přivedli v život, významy, které sami naplnili, hodnoty, které sami přinesli - a nic a nikdo již nemůže tyto počiny z minulosti vymazat."

  Děkuji vám za pozornost.
  ====  pondělí 16. listopadu 2015

  Světla pro svobodu - Slaný (úterý 17. listopad 2015, 17:00, Soukenická)


  Tiché připomenutí obětí komunismu, nacismu a dalších zrůdných ideologií, které za pozlátkem slov skrývají vraždy, mučení a touhu po osobním obohacení.

  Prosím žádná okázalá gesta. Zapálená svíčka, malá kytička nebo jen chvilička ticha je hlubším počinem než komunistický a fašistický teatrální řev.

   FB: https://www.facebook.com/events/544819049006241/

  Miloslav Nič


  15. zasedání zastupitelstva - 16. listopad - část 2.

  Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
  • Zastupitelstvo : 2. Část, přítomno 20
  • Minuta ticha za oběti v Paříži + usnesení jako bod 0
  • Přijata deklarace.
  • Na úřadě vlajka Francie s černou stuhou 1 týden
  • Rozpočtové opatření : převody v knihovně, schváleno. 40 000 Kč .
  • Moje žena zjistila, že je zastupitelů 20, nikoliv 21. Nyní delší období počtů po jejím upozornění
  • Starosta nyní potvrzuje, že moje žena, jak je to správně, měla pravdu:)
  • Kapitálové výdaje převody, kamerový systém.
  • Richter : navrhuje prověřit změnu pultu centralizované ochrany, aby nebyl jeden dodavatel.
  • Hložek : souhlasí, ale doplňuje, že už je to druhý dodavatel.
  • Starosta : systém pospojen z různých komponent, které ani nespolupracuji
  • Schválen návrh prověřit kamerový systém i převod prostředků.
  • Kontrola plesu města předkládá Chysky, předseda finanční. Sešli se v srpnu, ale protokol až teď proto, že bylo třeba doplnit doklady.
  • Výsledek : ples nově pořádán agenturou, pozvání Hložek pro porovnání s předchozím
  • Prodáno 128+60, celkem 188
  • Zbylo přes 100 vstupenek
  • Po součtu předpokládané a neočekávané ztráty
  • Hlavní problém neprůhlednost faktur od agentury Fonda art. I zvláštní zaokrouhleni. Ale nic zase nevybočuje extrémně.
  • Nezvykle vysoký poplatek OSA. 20000 Kč . Podle Chyskeho by se mělo vejít do 10000 Kč.
  • Neprodávány od začátku lístky na galerii. Ale i při prodeji všech lístků ples ztrátový.
  • Doporučení : návrat k dřívějším modelu organizace plesu.
  • Matoušek : proč ples nepořádán jako dříve a proč vybraná agentura.
  • Starosta : může za to Hampl, nabyl jsem přesvědčení, že by neudělal. Náhodou přišel nějaký člověk, tak jsem se ho zeptal, zda uspořádá
  • Rozhodl jsem se zvolit agenturu. Byli řeči proti nám, zda dokážeme zorganizovat. Umělce jsme museli přeplatit.
  • Hrabanek: překvapení z tvrzení, že organizace světla kzms. Chysky : konzultace se starostou, tak jsem to vnímal.
  • Hrabanek : jsou tam náklady kzms? Chysky nejsou, pronájem sálu atd. jsme neřešili
  • Hrabanek : mně na formuláři OSA vyšla pod 7000. Agentura, kterou jste vybrali nikdy žádný ples neorganizovala, její faktura první v roce
  • Hrabanek : bylo oznámeno finanční úřad , že děláme tombolu? Starosta : dělal jsem podle doporučení, nepamatuji se.
  • Hrabanek : zákon určuje max cenu za ceny do tomboly, my ji překročili. CHYSKY - v tabulce i vína u tomboly, ale zřejmě starosta najednou
  • 14.3. jsme vyplatili v hotovosti přes 140 000 agentuře, proč ne faktury
  • Smehlik : ples pořádán poprvé, nikdo neobohatil, dražší. Před tím jsme vyúčtování neměli.
  • Smehlik : na ples dřív platil Frolík. Hložek : to není pravda, Linet nepřispíval.
  • Hložek : vyúčtování po nás nikdo nechtěl, až na 2 výjimky byl ples ziskový
  • Překvapení, že už v době, kdy kulturní na plesu pracovalo, tak už měla agentura fakturu 20000
  • Hložek : bylo pozvání přes 40 osob, proč tolik, mohu jmenný seznam?
  • Starosta - na dvou předem přes 70 Hložek - to bylo pro vystupující Boletice
  • Starosta_ zváni hasiči atd. Hložek, my z města zvali jen tak 10, většinou si lidé platili sami
  • Hložek : OSA třeba nahlásit, překvapení z vysoké hotovosti pro agenturu, co daně?
  • Fonda art jsou ceny včetně DPH, ale Fonda art plátce DPH není, jejich dokumenty nenaplňují znaky faktur
  • Hložek : existuje objednávka? Existuje důkaz nějakého finančního limitu?... žádná odpověď
  • Kamelie v nabídce agentury na webu jiná cena než nám fakturovala.
  • Slavnosti světla dělal Hornak, nikoliv kzms, takže případné stížnosti tam, my měli obecně s kzms dobré zkušenosti
  • Chysky : zálohy agentury jsou zaznamenány, v dokumentu nejsou, ale já si je vyžádal později
  • Starosta : z Hamplem se velmi těžko spolupracuje.
  • Bartoniček : férové by bylo, kdyby tady byl pan Hampl, ale on tu není.
  • V minulosti se většina lístků rozdávala sponzorům, ale sponzorské dary byli úplně jiné než teď.
  • Do teď jsou nějaké peníze v obálce, jak je to možné? Přece nutné vše vyúčtování.
  • Drive kzms kryla z výnosů plesu všechny ostatní náklady, topení atd.
  • Starosta argumentuje minulým plesem, Chysky vysvětluje, že výdaje nejsou jen kzms, ale přímo města.
  • Richtr navrhuje, aby příště musel starosta pořádat ples prostřednictvím kzms. Schváleno.
  • Převod prostředků na kzms, aby uhrazena ztráta. Starosta : Hampl nepřinesl fakturu, až teď.
  • Převod na konto kzms k uhrazení ztrát z plesu schváleno.
  • Rozpočtové opatření : přijetí darů, dotací, pojistného... přijato
  • Nájemní smlouva s Veolii, dohoda, hovoří Zlámal
  • Máme smlouvu, nyní s 15 dodatky, mezi městem a Veolii, kanalizace a čistička
  • Máme pochybnosti o dodatku c. 2, nemáme záznam o projednání a vyvěšení. Sporná platnost dodatku a dodatků na ně navazující.
  • Nový občanský zákoník to ještě komplikuje, zastupitelstvo schválilo přechod na model s vlastnickou strukturou
  • Jednání, spory o délku pronájmu, jaké povinnosti,
  • Navrhovaná dohoda řeší přechod na vlastnickou strukturu, za dřívější převod zaplatíme náhradu, částečně řeší některé existující dodatky
  • Snížená o 10% proti dodatkum, splátky rozložení na 36 splátek, lepší cash flow
  • Nejsou další podmínky, umožňuje to uskutečnit rekonstrukci. Snad nám pomůže s dotací
  • Nevýhodou bude nutnost založit společnost, která se bude o čističku starat.
  • Krátce před zahájením minulého zasedání jsem od Berkovce dostal rozbor právního rozboru výpočtu kompenzace
  • Vždy počítání kalkulacniho zisku, za pitnou a odpad. Vodárny odvozuji zisk k 5 milionům ročně
  • Promítání tabulky, ale z mé vzdálenosti vidím jen skvrnu
  • Budeme platit 3.5 milionu, zisk bude přes 4 miliony.
  • Bude třeba založit vodohospodářskou firmu. Nejsme ve vzduchoprázdnu, část vody kupujeme. Budeme s Veolii dále spolupracovat.
  • Přišli jsme definitivně o starou dotaci, jsou nové programy. Dá nám to šanci získat dotaci.
  • Ve smlouvě pojistka, že když v zakládání společnosti problém, tak můžeme ustoupit, a do 30.6. požádat o prodloužení smlouvy.
  • Pokud požádáme, Veolie je povinná prodloužit. Musíme zajistit lidi pro novou firmu.
  • Matoušek : dotazy na předpoklad budoucího zisku, očekává že zisk bude nižší oproti tomu, co nyní má Veolii
  • Město nemá zkušenost s něčím takovým, to bude obtížné, založit takovou firmu.
  • Zlámal : město v dobrovolném svazku obcí, nyní bychom měli koordinovat.
  • Odhad pořizovací hodnoty pro infrastrukturu, okolo 18 milionů
  • Pronajímali jsme infrastrukturu za 3 miliony
  • Zlámal : nelze očekávat, že alespoň v prvních letech bude společnost zisková, budeme spíše na nule, a investovat do infrastruktury
  • Hrabanek : odsouhlaseny postup byl trošku jiný, předpokládal právní rozbor, až nyní se měl zvolit majetkový model
  • Bylo zadáno Grohmannovi, aby provedl rozbor. Převod bude trvat minimálně rok.
  • Jaký model sdružení, Zlámal : tuším zatím nic, Hrabanek : čekají na nás, jsme největší
  • Ale ani my se neobejdeme bez nich, musíme mít provozní model s nimi.
  • Zlámal : byly konzultace, naše sdružení má smlouvu do roku 2018, očekáváme, že se spolupráce prohloubí
  • Hrabanek : vodohospodářské sdružení nemohlo rozhodnout bez nás, tedy jejich prodloužení do roku 2018 muselo být s námi
  • Zlámal : sdružení se rozhodlo bez nás, nemáme tam 51%,  je tam víc obcí. Na rozhodování jsem nebyl přítomen,
  • Domníval jsem se, že bez nás nemohou nic přijmout.
  • Hrabanek : jaký bude model vodohospodářského sdružení, budeme v naší společnosti 100%, nebo s námi další obce?
  • Zlámal : předpoklad 100% na území Slaného, část potřebné vody nakupování od sdružení.
  • Peška : výdaje nás budou čekat vždy. Původní projekt čističky starý přes 10 let, budou možné efektivnější změny
  • Peška : hrozí nám pokuty od Inspekce životního prostředí, bude třeba rekonstrukce čističky
  • Grohmann: dotační možnosti, žádáme od roku 2009, vždy to skončilo na nevyhovující provozní smlouvě.
  • Smlouvy po vstupu do EU, vždy muselo být uzavírání podle zákonů, ale naše smlouva nebyla vysoutěžena
  • Proto odporovalo evropskému právu, se současnou smlouvou nemůžeme dotaci získat. I nové podmínky mají nutnost vysoutěžené smlouvy
  • Matoušek : proč budu váhat : Berkovec píše o tom, že hlasování může vést k nutnosti vyplatit 400000 každým zastupitelem
  • Zlámal : mrzí mne, co Berkovec psal, a že se nejdříve nezeptal. Vše začíná 2016
  • Vlastně pokračujeme tím, co už bylo několikrát projednáváno.
  • Veolii pohled : oni vázáni svým akcionářům, nemohou s částkou příliš hýbat. Vycházeli jsme tedy z toho, že zastupitelé již dříve souhlas
  • Smlouva je tady od konce září, ale dostal jsem od Berkovce dopis 2 hodiny před týdnem
  • Hložek : já už si pár takových dopisů zažil od stejných zdrojů. Ač mám pochybnosti, nakonec budu asi i kvůli tomu hlasovat pro
  • Zlámal : máme dohodu o narovnání, pokud nyní odmítneme dohodu, ztratíme vyjednávací pozici
  • Zlámal : velmi pravděpodobně nám peníze utíkají z infrastruktury do zisků Veolie
  • Hrabanek : my bychom měli řešit, kdo bude provozovatel, sdružení obcí má svoji právní analýzu
  • Hrabanek : pokud půjdeme touto cestou, musíme výrazně zvýšit vodné a stočné
  • Zlámal : Veolie neakceptovala výpověď původní smlouvy, toto je výsledkem dalšího jednání
  • Sirc : cituje právní rozbor, z park domu, je třeba aby mělo zastupitelstvo relevantní informace, to jsme měli
  • Vidím problém společnost, to bude tak 40 lidí, řada nové administrativy, bude složité, nicméně dá nám to čas
  • Matoušek : jak byla vysoká letošní pokuta Veolii Grohmann: nemáme data
  • Rubik : chceme dotaci, ale v době, kdy budeme žádat, ještě bude dohoda platit
  • Zlámal : jednání s ministerstvem jasné, že bez ukončení smlouvy není dotace možná.
  • Grohmann: budeme žádat jako výjimečný případ, v době zprovoznění už nesmí být tento provozovatel
  • Richtr: drive někteří opoziční hlasovali o zrušení smlouvy a souhlasili
  • Richtr : doporučuje smlouvu schválit
  • Starosta : potřebujeme čističku, ale je tady riziko, zodpovědný je starosta, mně samotnému chybí znalecký posudek, je to riziko
  • Richtr : starosta se postavil koalici, to je unikát
  • Spáchal sebevraždu, nicméně hlavní je smlouva
  • Zlámal : před 30.6. ještě bude zastupitelstvo projednávat
  • Možnost provozu i koncesní řízení, ale je to z hlediska zisku dotace náročnější.
  • Pozměňovací návrh starosty : smlouvu nepodepsat, pouze reálné náklady, neprošlo, souhlas jen 4
  • Vypovězení smlouvy s Veolii za odstupné, 17 pro, návrh přijat
  • Věčný dar - projekt k přestavbě Mexika - schváleno
  • Směna pozemků na pražské ulici, rada nedoporučuje
  • Grohmann: město pozemek bez veřejné komunikace, soukromník s komunikací
  • Město by sice mělo toto řešit, ale tato směna by se týkala jen 25%. Neřešilo by.
  • Hložek upozornění, že firma nabízí 1 milion
  • Grohmann: firma nyní bude stavět jinde, takže naše odmítnutí jejich záměr neohrozí
  • Grohmann: jistota není, že přístup na současný náš pozemek vysoudíme, ale máme dobrou šanci
  • Zastupitelstvo směnu zamítlo.
  • Začíná diskuze
  • Hrabanek : schválení zásad sportu, v návrhu sportovní komise jiná procenta než schválila rada.
  • Sportovní komise se shoduje, že oni mládeži navrhovali více.
  • Sourek : prevence kriminality,
  • Za rok komise 3 velitelé policie chodili na naše zasedání
  • Problém s dopravou, přechody
  • Doporučení signalizace rychlosti
  • Občané si stěžují na parkování, na sídlišti problém.
  • Návrh umožnit v některých dnech parkování před popelnicemi na zebře
  • Na náměstí automaty vydělají přes milion, v ulicích okolo 250 000
  • Drobná kriminalita je náš velký problém. Drogy další, zejména Benar možnost rozšíření
  • Prostor pod ČSAD problémy s urážkami, velká ostuda tržnice
  • Vyhláška nutná pro majitele malých psů, velcí psi je ohrožují a jejich majitelé jsou často agresivní.
  • Problémy s alkoholem, doporučuje vyhlášku.
  • Matoušek : otázky na Londu, už je znám termín dokončení? Do Mikuláše prý určitě ne.
  • Matoušek : most byl rozbagrovany, mám fotky.
  • Smlouva byla na 120 dnů, je nějaká penalizace.
  • Grohmann: termín byl do konce listopadu, ale firma zřejmě nestihne.
  • Firma nyní rychle finišuje. Snad konec do 15. prosince.
  • Původní termín 120 dnů byl prodloužen z objektivních důvodů (delší průzkum)
  • Firma byla vstřícná, proto i my vycházíme vstříc.
  • Most se po obnaženi částečně zřítil. Archeologové upozornili, že takto skončí, ale všechny práce i poté pod archeologickým dozorem
  • Matoušek : na městu projekt cyklostezek od firmy, která pracuje v okolí, Grohmannovi ale prý vzkázal, že není priorita a odmítl komunikaci
  • Grohmann: nebyl jsem, ale nějaká firma prý oslovila kvůli dotacím. To jsem odmítl, protože nechceme nic stavět nyní
  • Nemáme zatím nic vyprojektováno, pokud je to jinak, zařadíme se.
  • Hložek : je mi můstku líto. Navrhuje velkorysost pro podnikatele na Londe a odpustit poplatky příští rok
  • Peška dlouhodobě povídá na moji krátkou otázku, kdo změnil procenta mládeži. Ale neodpověděl.
  • Smehlik : slibuje, že předloží návrh při schvalování rozpočtu, která zohledni zvláštní roli Sokola při výchově
  • Dotaz na p. Sourka, ke kriminalitě, lidé mají problém se domoci záznamů z kamer při kriminalitě
  • Starosta : je metodika, kamerový záznam nemůže žádat občan, musí policie
  • Dotaz na hodnocení prevence kriminality. Sourek : naše dvojice prevence kriminality nastoupila v květnu
  • Preventiste opravdu pomohli, máme dobré praktické zkušenosti, samozřejmě jsou to drobná zlepšení, ale jsou
  • Občan : vyslovuje spokojenost s parkovacím domem, byl by zklamán, pokud se zavře
  • 8:28 konec

  pondělí 9. listopadu 2015

  15. zasedání zastupitelstva - 9. listopad - část 1.

  Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
  • Zastupitelstvo zahájení : 16:06, přítomno 24, omluven Berkovec, Rankova a Rubik očekáváni
  • Navržen do programu přidat kontrolní zprávu městský ples (předkládá Chysky- finanční výbor )
  • Návrh Zlámal : přeložení projednávání bodů vodárny z 4 na 12, mail od Berkovce , neměl čas přečíst
  • Čas vodáren odložen, zařazení kontrola plesu schváleno
  • Program schválen, pro změnu nevyzvání k diskuzi občané, ale to už nikoho nepřekvapí.
  • První bod: regenerace památkové zóny, předkládá Přibyl. Změna schválena.
  • Bod 2: Sociální začlenění, materiál strategický plán, představuje Kratochvíl z úřadu vlády (Agentura sociálního začleňování)
  • V plánu rozpočty, obce které takto spolupracovali budou zvýhodněny při dotacích
  • Investice do vzdělání, ubytování, koordinovane výzvy budou zvýhodněny pro nás
  • Bartoniček komentuje zprávu. Upozornění na možné rozpory s fakty.
  • Vzdálenost do Trpomech(Google maps ale souhlasí se zprávou, 4 km), i další vysvětlení podle mne přijatelná
  • Bartoniček se domnívá, že podle zprávy jsou obtíže ve zprávě uvedené přehnané. I argumenty protistrany k zamyšlení, třeba poslechnout.
  • Hula: posílal jsem 19 připomínek, nebyly zapracovány. Odpověď : na té radě, kde jsme zduvodnovali, jste nebyl, bylo zodpovídáno
  • Hula: cituje některé své připomínky, s materiálem nesouhlasí.
  • Rozpoutala se bouřlivá diskuze.
  • Kratochvíl se snaží bránit, bohužel již nyní příliš obecně. Vašek zdůrazňuje, že ve Slaném jsou některé věci jiné než platí obecně.
  • Hrabanek zpracovatele chválí, ale upozorňuje že zastupitelé vstupují do všeho příliš pozdě a nyní je velký pres.
  • Otázka na asistenty prevence kriminality, jaké to tedy bude, jaké jsou zkušenosti
  • Hrabanek : souhlasí s přetížením školského odboru, zvláště po jeho sloučení se sociálním a odchodu pracovnice
  • Připomíná problematiku s ubytovací kapacitou v městských ubytovnach, riziko většího nástupu soukromých., když dosud je nemůžeme regulovat
  • Kratochvíl : otevřít šanci pro nejslusnejsi obyvatele Mexika se dostat k sociálním bytům
  • Hrabanek : souhlasí s Hulou, že ve školkách dost místa není. Opět zdůrazňuje udržitelnost projektů.
  • Hložek : existuje koncepce města ohledně sociálního a krizového bydlení? Zejména režim těchto bytů.
  • Problém je, tyto lidi ze startovacich bytů po roce či dvou vystěhovat, jak s nimi dál.?
  • Opustili jsme myšlenku azylového domu, ve hře krizové ubytování pro matky
  • Rankova : velký problém Luka, situace se rapidně zhoršuje
  • Nová vlna ubytoven problém, s těmi původními už jsme problém neměli
  • Náš problém jsou soukromé ubytovny.
  • Odpověď :Luka nejsou kolaudovany jako ubytovny, ale jako neobytné prostory.
  • Starosta : po Lukách má nejhorší vybavení naše Mexiko. Tam je to velmi špatné
  • Město: Luka jsou ohromný problém, nejdou tam žádné dávky hmotné nouze, ale dostat se tam je problém.
  • Velmi nám pomohla agentura, díky tomu, že nyní mnohem lépe komunikujeme s úřady, tak se mnohem rychleji vystěhovaji ne přizpůsobiví
  • Ztratili jsme pověst města, kde mohou snadno vegetovat
  • Kratochvíl : Luka nyní místo pro nejhůře postavené z nejhůře postavených, máme legislativní problémy co s tím
  • Smehlik : podporuje schválení zprávy, naši lidé spolupracující na zprávě velmi důvěryhodní
  • Sourek: podporuje schválení plánu. Situace není dobrá, je třeba začít jednat.
  • Bartoniček : jaké můžeme očekávat spoluúčasti města, jaká je udržitelnost, zavazuje nás tento materiál v budoucnosti?
  • Kratochvíl : nezavazuje, snažili jsme se tam dát co nejvíce, nemusí se vše realizovat
  • Kratochvíl : schválením strategie město získá významnou alokovanou částku
  • Bartoniček : kdo z vedení města je garantem materiálu, jaký má pohled na udržitelnost ?
  • Starosta : jsou tam možnosti financování bytů, spojení se sociálními službami
  • Sircova : na radě jsme probírali, včetně některých připomínek, které tu padly. Bohužel, z nějakého důvodu nejsou v materiálu
  • Pospíšil : hovoří o ostatních obyvatelích, bude hlasovat proti
  • Schváleno. 18 pro
  • Bod: Příspěvky pro sportovní organizace, zpracoval Peška
  • Hložek : upozornění na snížení příspěvků pro děti, proč?
  • Upozornění na řadu dalších problémů a překlepů
  • Peška : přiznání několika chyb a překlepů,
  • Hložek Peška diskutují, bohužel Hložek nepoužívá mikrofon
  • Horálek : sportovní komise, vyžaduje ne používání formuláře a podpis statutárního zástupce jako důvod k okamžitému vyřazení
  • Hrabanek : s materiálem mám problém, dostávali jsme po dávkách
  • Z návrhu vypadla spoluúčast oddílů, nyní vypadla,. Je to úmysl?
  • Všechny došlé žádosti nyní nejsou veřejné, dříve naopak vše bylo veřejnými dokumenty
  • Velmi drastické je snížení podpory mládeži o 10%, zato přibyli peníze na poplatky za soutěže jako přímo zadatelne
  • Peška : změnila se podpora mládeži, teď je podpora i na dopravu na soutěže a na zápis do soutěží
  • V plenu zastupitelů výkřiky, že Peška na otázky neodpověděl
  • Sirc : souhlasí, že odpovědi nepadly, pokračuje diskuzí na dělení nákladů, mnohem radši by podporoval mládež
  • Kulich: dá pozměňovací návrh, navýšit o 10% mládež, 5% náklady, vzít z peněz dospělým
  • Matoušek : dospělý člověk si může za konicek platit, nesouhlasí že se bere dětem a dává se dospělým, podporuje Kulicha
  • Peška : připravila komise pro sportovní činnost, odbor školství za nesl nějaké zákonné připomínky, závěrečné věci jsem za nesl já
  • Bartoniček : kdo byl garantem za zájmovou činnost?
  • Horálek : dělal všichni. Bartoniček : a kdo tedy v komisi za zájmovou činnost? Nikdo. Děkuji.
  • Bartoniček : tak mi tedy dovolte k zájmové části
  • Proč nyní pronájem nebytových prostor? Dříve byly jen sportoviště
  • Chybí i v zájmovém spoluúčast. Proč nyní zveřejněno jen 90 dnů
  • Odpovědi nepřichází. Starosta : ty co zpracovávaly nějaký záměr mely
  • Bartoniček : drive veřejné, nyní tajné, snížení příspěvků
  • Je zde řada změn, struktura je nyní úplně jiná. Nyní organizace které nepracuji s mládeží dostanou třetinu.
  • Např. chovatelé, zahrádkáři, červený kříž, atd, Očekávané částky se dramaticky mění? Proč. Jaký je důvod
  • navrhovane uspořádání velmi zvyšuje subjektivní složku rozhodování
  • Snižuje se o více než polovinu počet akcí pro dokumentaci celoroční činnosti s mládeží
  • Bartoniček : navrhuje materiál stáhnout, přepracovat a předložit znovu
  • Peška : pronájmy pro ty, které nemají vlastní místnost,
  • Procenta můžeme změnit, podmínky můžeme zmenit
  • Pospíšil : podporuje stažení návrhu
  • Hrabanek : chce v zapise : proč neveřejné, proč zrušena spoluúčast, kde je vedena reprezentace
  • Jaké jsou propočty, z čeho se platí příspěvky, jaké dokumenty, proč ne po všech stejně
  • Podporuje stažení a přepracování.
  • Cílek : členské příspěvky hradí jednotlivec, může přes oddíl, další informace v databázi
  • Hrabanek : upozornění, oddílům se vyplatí černé duše, členské příspěvky menší než peníze od města
  • Bartoniček : v materiálu řadu změn, nikdo se k nim nehlásí, měl by být odložen
  • Hložek : vše připraveno lidmi, které mají vztah ke sportu, ale máme zde mnoho dalších zajímavých organizací. Odložení podporuji.
  • Sircova : žádáme dotaci o seniorsky klub
  • Znovu a znovu : diskutuje se bez mikrofonu, zastupitelstvo nebude řádně nahrané
  • A zase bez mikrofonu, dnes hrozné,
  • Peška : podporovat konkrétní činnost,
  • Hlasování o odložení bodu: neprošlo
  • a opět se mluví bez mikrofonu
  • Nyní schvalování úprav. Zmatek, uvidíme co se nakonec schválí, velmi obtížné sledovat
  • Zatím žádná změna neprošla.
  • Návrh sirce hlasování, výrazně navýšit mládež : neprošlo
  • Hlasování opět početně nevyšlo, ale zdá se, že alespoň výsledek zachován
  • Návrh mládež navýšit na 35%, neprošlo
  • Hlasování o celém celku, zrušení starých a schválení nových zásad. Prošlo,.
  • Je opravdu důležité mít známé v radě. Priority rady: co nejvíce peněz na fotbalisty a futsalisty, zájmové organizace jako sokol nezajímají (moje tweety krátce po schválení, ale i teď nemohu pochopit, proč se přelévají peníze od dětí k dospělým sportovcům, a to ještě pravidla  čirou náhodou vyhovují těm, kteří mají obzvláště dobré vztahy s radou, zatímco vše je nastaveno proti organizacím jako Sokol, kde děcka sportují pro radost a hold tak nesoutěží, neregistrují se, a když někam jedou, tak si vše platí sami)
  • Všichni souhlasí, že v principech řada chyb, ale pak si to schválí beze změny.
  • Bod 5 (4 přeskočena)-takže nyní přijetí úvěru od ČSOB, 32 milionů, 0.18%+pribor, předčasné splacení bez sankce
  • Úvěrová smlouva schválena.
  • Schvalovani záměrů výstavby,
  • Bod 7a - jednání s Koma (parkovací dům)
  • Starosta : s Koma nesouhlas stanovisek, doporučuje soud
  • Jsou 3 právní stanoviska. V materiálu i návrh dohody s Koma, kterou zaslala Koma
  • Hložek : vyhrazuje se proti stylu textu. Rekapitulace historie.
  • Hrabanek : důležité abychom věděli, co přinese každá varianta
  • Opakují se již mnohokrát zmíněné věci.
  • Peška : není dobré nyní se vracet, teď nutné řešení (zázrak, souhlasím s Peskou:)
  • Hrabanek : jaké jsou výsledky zátěžového testu?
  • Bartoniček : obrací se na starostu jako předkladatele, materiál je neúplný, chybí zátěžový test, za týden budou další data, ...
  • Smehlik : hlasování o prodloužení schůze bez omezení, neprošlo
  • Kulich : myslím si, že to skončí soudem. Ale nejdřív bychom měli opravdu naplnit dům 150 auty
  • Zlámal : Věslav testu max. 70 vozidel, 2 vážnější poruchy, auto přibližně vyparkovany za 3 minuty
  • Zátěžový test dům nenaplnil, bohužel tedy neotestoval plnou zátěž
  • V parkovacím domě za 2 měsíce 14 poruch. Průměr je 40 vozů zaparkovanych
  • Pokračuje diskuze o tom, proč se materiál projednává. Po 5 hodinách už nejde vše psát :)
  • Hula: návrh prodloužení jednání o 60 minut. Neprošlo.
  • 9:02- vypršel čas, ale starosta pokračuje.
  • Zmatky o čase, mezitím nějaké hlasování, asi způsob provozování park. Domu v 2016? Nevím. Obtížné orientovat
  • At to bylo cokoliv, zřejmě provozování park. Domu, tak nebylo schválení. Ukončeno.

  pondělí 2. listopadu 2015

  Stokrát opakovaná lež aneb tuhý život nepravdivých tvrzení

  Když se na straně č. 15 červnového čísla Slánské radnice objevila „Žádost o finanční podporu tisku historického sborníku“, překvapivě zde byl připojen i text s názvem „Vyjádření Rady města Slaného“. Text, nezakládající se na pravdě, ke kterému jsem byl nucen se ohradit a napsat vysvětlení, uvádějící zveřejněné „informace“ na pravou míru.

  Moje vysvětlení, sepsané v polovině června, dvakrát po sobě nebylo zveřejněno ve Slánské radnici. V září jsem ho pod názvem „Podpora historického sborníku aneb cenzura ve Slánské radnici“ zveřejnil zde na blogu. V říjnu – tedy po 4 měsících – byl totožný článek zveřejněn ve Slánské radnici. Tím mohly mystifikace vedení města ohledně konference a sborníků skončit, jak jsem doufal.

  Bohužel jsem se mýlil a vedle mého článku byl opět zveřejněn nepravdivý text, tentokrát však podepsaný autorem. Tím je P. Zálom, zastupitel ve funkci starosty. V první větě svého textu mě vyzývá “Vážený pane zastupiteli, považuji za svou povinnost vyjádřit se k vašemu článku, kterým opět manipulujete se slánskou veřejností“. Proto mi  - na základě této výzvy - dovolte seznámit slánskou veřejnost s manipulacemi, které se ve Slánské radnici opět objevily. V textu říjnového čísla na str. 15 pod názvem „Odpověď starosty panu Bartoníčkovi k podpoře sborníku z konference“.

  Při této mediální mystifikaci jsou totiž opět opomíjena fakta, ze kterých by si spoluobčané mohli udělat vlastní názor:

  1) Text se tváří, jako by byl adresován mě, ačkoliv jsem ho viděl až vytištěn ve Slánské radnici a dříve jsem nebyl s jeho obsahem seznámen. Samozřejmě jsem neměl ani možnost se k obsahu vyjádřit. Navíc jsem p. Záloma o žádnou odpověď ani nežádal.

  2) V textu p. Zálom píše o „sborníku, jehož cca 500 kusů, které byly vydány v minulých letech, jsme v rámci úklidu archivu předali do sběru“. Na zasedání zastupitelstva dne 5. 10. 2015 jsem ho veřejně požádal o informaci, o jaké sborníky se jednalo – čísla a počet výtisků od jednotlivých vydání – a také o zdůvodnění, proč nebyly sborníky raději využity pro propagaci města a jeho historie. Jasnou odpověď jsem od něj neobdržel. Písemnou odpověď budu čekat do 30 dnů.

  Sborníky v počtu 500 kusů však nikdy v prostorách městského úřadu nebyly uchovávány. Vydávalo je totiž nejprve slánské muzeum a pak knihovna. Od ředitele muzea i vedoucí knihovny, kteří vedou o sbornících evidenci, jsem obdržel informaci, že na městský úřad takové množství sborníků nikdy nepředávali. 

  3) V textu p. Zálom píše, že mě zastupitel Šmehlík vyzval, abych „zveřejnil rozpočty jednak na pořádání konference, jednak na vydání sborníku“. Zapomíná ovšem dodat, že mě dotaz posílal zastupitel Šmehlík elektronicky 7. 5. 2015 a já mu 8. 5. odpověděl. Následně diskuse ještě pokračovala s upozorněním, že uzávěrka přihlášek na letošní ročník konference je 30. 6. a do té doby mu nemohu detailně rozepsat jednotlivé položky. Po 30. 6. 2015 se již zastupitel Šmehlík neozval a tak jsem považoval věc za uzavřenou.

  S jakého důvodu to p. Zálom po téměř 5 měsících zmiňuje způsobem, kterým může neznalý člověk nabýt dojmu, že rozpočet je nějakým tajemstvím?

  4) V textu p. Zálom dále píše, že poskytnutí záštity si představuje jinak než vyjádřením: „Pane starosto, děkuji za přijetí záštity nad konferencí, toto je spojeno s poskytnutím částky 60 000 Kč na vydání sborníku.“ Vzbuzuje tím dojem, že takto jsem požádal o záštitu a finanční podporu vydání sborníku. Takovou větu jsem však nikdy neřekl ani nenapsal. Moje žádosti o možnou finanční podporu byly formulovány následujícími slovy:

  • Dne 28. 11. 2014: Vážený pane starosto, děkuji za  Vaši záštitu, poskytnutou 8. ročníku historické konference. Finanční prostředky v celkové částce 60.000,- Kč (pro uspořádání konference a vydání sborníku) byly v loňském roce schváleny v rozpočtu města roku 2014 v kapitole odboru kultury (viz bod č. 1 z 21. řádného jednání ZM dne 18. 12. 2013). Finanční prostředky zde byly alokovány až rozhodnutím zastupitelstva, neboť tato akce se odboru kultury nijak netýká, jelikož se na její organizaci nepodílí (a tedy na ní ani nemá žádný zájem) a tak je dislokování této částky v rukou Rady města, resp. Zastupitelstva města.

  • Dne 6. 12. 2014: Vážený pane starosto, v návaznosti na můj e-mail ze dne 28. 11. jsem se chtěl zeptat, zda rada města v návrhu rozpočtu pro rok 2015 schválila finanční prostředky v celkové částce 60.000,- Kč (pro uspořádání konference a vydání sborníku).

  • Dne 6. 1. 2015: Vážený pane starosto, děkuji za Vaši reakci. Jestli odpovídáte na můj delší dotaz, odeslaný 29. 12. 2014, zde se necítím jako respondent odpovědi na otázku, kterou jsem pokládal: "Rád bych se Vás pane starosto proto zeptal, zda je možné pro rok 2015 počítat s nějakou částkou, kterou můžete Vy z reprefondu či jiných finančních zdrojů, do rozpočtu města dosud nezapojených, pro historickou konferenci a sborník uvolnit."

  P. Zálom mě v poslední větě svého textu vyzývá “Žádám Vás tedy, abyste příště poskytoval informace úplné a pravdivé, ne jen ty, které momentálně plní Vámi sledovaný účel.“ Proto přikládám materiál, předložený na zasedání zastupitelstva dne 12. 2. 2015, který tehdy celou problematiku dostatečně shrnoval. Navíc mohu veškeré e-maily, ze kterých cituji, každému zájemci, který o to požádá, zaslat na jeho e-mailovou adresu. Abych dokázal, že citace jsou pravdivé a že i jejich širší kontext nedává žádný prostor pro tvrzení, že by mohlo jít o nátlak či podmiňování přislíbené záštity poskytnutím částky 60 000 Kč na vydání sborníku.

  Zde by bylo možné můj článek ukončit. V rámci objektivity však musím dodat, že je možné, že by se negativní vztah části vedení města ke sborníkům mohl konečně začít měnit. Dne 23. 10. 2015 jsem totiž, jako autor materiálu s navrženými osobnostmi, odeslal následující e-mail:

  „Pane starosto, při oceňování členů ČSBS, kteří byli persekvováni, či se účastnili odboje, u příležitosti 65. výročí ukončení 2. sv. války, jim byly kromě jiného věnovány publikace "1939—1945 ve vzpomínkách slánských pamětníků“ (Sborník příspěvků vzpomínek pamětníků), které ocenění přijali s povděkem. Dovolte mi tedy, přestože je mi znám Váš vztah ke sborníkům (a potažmo i oceněným), navrhnout, zda by nebylo vhodné oceněným osobnostem, resp. jejich rodinným příslušníkům, věnovat rovněž tuto publikaci a případně i další z edice „Historie Slánska ve XX. století“, a to "Slaný a Slánsko v letech 1939—1945" (Sborník příspěvků z historické konference), která se tematicky obdobím druhé světové války též zabývá. V případě, že přijmete tento návrh za svůj, ony sborníky je možné si vyžádat ve slánském muzeu, které bylo jejich tehdejším vydavatelem.“

  A přesto, že jsem odpověď neobdržel, na předávání pamětních listů dne 27. 10. nejen, že jsem byl požádán o pár slov oceněným ale i o to, abych sborníky zde připravené předal v rámci ceremoniálu příbuzným oceněných osobností, což jsem s radostí učinil.

  Pokusí se již vedení města dále nezpochybňovat význam historických konferencí a hodnotu vydaných sborníků? Pokusí se již nepodávat nepravdivé informace?

  Nechme se překvapit.

  Pavel Bartoníček
  zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

  Příloha: Historická konference a sborník – informace o financování (Pro zasedání zastupitelstva města dne 12. února 2015)

  pondělí 26. října 2015

  Otevřený dopis Františka Hrabánka a Blanky Kotkové k ocenění otce Františka Hrabánka

  Ve Slaném 21. října 2015

  Vážený pane starosto,

  Vážení zastupitelé města,

  dovolte nám, abychom vyjádřili poděkování navrhovatelům, předkladatelům a té části zastupitelstva, která odhlasovala ocenění nejen našeho otce Františka Hrabánka, ale i dalších osobností u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války. Byli jsme překvapeni a příjemně potěšeni, že i po tolika letech někteří lidé nezapomínají na těžká období historie našeho státu a váží si občanů, kteří se podíleli na osvobozování naší vlasti a jejím zachování pro další generace.

  Na druhou stranu však dovolte, abychom se vyjádřili k průběhu schůze slánského zastupitelstva, kde mimo jiné zaznělo z úst nejvyšších představitelů města, že by navržené osobnosti měly být prověřovány výborem ČSBS. Když přihlédneme k faktu, že náš otec byl po roce 1989 dne 8.7.1992 Rehabilitační komisí ministerstva vnitra ČSFR č.j. SP-9-684/RH-90 plně rehabilitován, přijde nám výše popsané vyjádření jako znovuzavádění kádrování. V souvislosti s otcovou rehabilitací jsme přijali omluvu za příkoří, která byla našemu otci a celé naší rodině způsobena, jako uznání za jeho nekompromisní postoje v době druhé světové války a následně v padesátých letech. Následně byl 10.11.1992 jmenován policejním poručíkem in memoriam. Toto vše můžeme doložit řadou dokumentů. Co víc je třeba poskytnout některým zastupitelům jako důkaz o pevnosti jeho postojů a charakteru jeho činů?

  Náš otec sloužil jako prvorepublikový četník věrně naší republice ve smyslu přísahy a stejně nekompromisně se zapojoval do odboje proti nacistickým okupantům, aniž by k tomu byl někým pověřen. Považoval to za svou vlasteneckou povinnost. Za tuto činnost byl po válce vyznamenán. Po únoru 1948 a nástupu komunistů k moci, byl uvězněn a následně vyhozen z řad bezpečnostních sborů, kterým zasvětil celý svůj život.

  Protože ctíme zásady, za které náš otec celý svůj život bojoval, rozhodli jsme se po zralé úvaze slavnostního předání nezúčastnit a ocenění od Vás nepřijmout. Myslíme si, že kdyby náš otec žil a měl převzít ocenění od představitelů města, kteří jsou členy komunistické strany, nebo s jejími členy vědomě spolupracují, jednal by stejně. Navíc by bylo pokrytecké přijmout ocenění od osob, které na zastupitelstvu vznášely pochybnosti nad výběrem osobností a nehlasovaly pro ně. Vzhledem k tomu, že náš otec již přes padesát let není mezi námi, dovolujeme si toto rozhodnutí učinit jeho jménem my.

  Dopřejte mu prosím zasloužený klid.
  Děkujeme za pochopení.


  František Hrabánek
  Blanka Kotková

  P.S.: Žádáme Vás, aby náš dopis byl zveřejněn ve Slánské radnici, abychom tak předešli případným nepravdivým informacím o našem odmítnutí.

  ===

  Pozn. editora (Miloslav Nič):
  Jelikož  je v dopise zmiňován ČSBS, přikládám komentář čtenáře ke článku Ty mrtvý lež a nevstávej!:

  Přiznám se, že je pro mě poněkud smutné, pokud se zastupitelé takto dohadují zda ocenit či neocenit. 

  Mrzí mě, že do této diskuze byl (snad nevědomky) zatažený svaz protifašistických bojovníků, který ve skutečnosti neexistuje. 

  Nicméně ani současný Český svaz bojovníků za svobodu není kádrovací organizací, která by mohla rozhodovat o oceněných. To neděláme, protože nám to nijak nepřísluší. 

  Zastávám názor pana Hložka, že panu Bartoníčkovi by mělo být vyjádřeno uznání za návrhy oceněných. Seznámil jsem se se všemi návrhy a dávám palec nahoru! 

  Z Kladna Vás všechny zdraví Petr Hroník, t.č. předseda Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu v Kladně! 


   

  Válka v nás, my ve válce - Slaný a Slánsko ve XX. století

  V sobotu 7. listopadu 2015 se v aule slánského gymnázia pod tímto názvem uskuteční 8. ročník historické konference. Organizuje ji spolek Wotrubia, Gymnázium Václava Beneše Třebízského ve Slaném a Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně.

  Na význam konference, který dávno přesáhl hranice našeho města (a to nejen skutečností, že kromě Wotrubie jsou ostatní subjekty organizacemi, zřizovanými Středočeským krajem), v minulých letech upozorňoval již archeolog a znalec regionální historie PhDr. Václav Moucha, CSc., čestný občan královského města Slaný.

  Je potěšující, že „po jeho bok“ se v letošním roce symbolicky zařadil i hejtman Středočeského kraje ing. Miloš Petera, který konferenci poskytl svoji osobní záštitu. Mediálním partnerem konference je Kladenský deník.

  Konference začíná tradičně v 9.00 hodin, ukončení je plánováno na 16.00 hodin.  Program bude rozdělen do dvou bloků (9.00 –12.00, přestávka na oběd, 13.00– 16.00), během kterých bude dostatek prostoru na dotazy a diskusi. Moderování celého dne se ujme opět PhDr. Zdeněk Kuchyňka, ředitel kladenského Sládečkova vlastivědného muzea.

  V předešlých letech se konference, úspěšně zaplňující pomyslná bílá místa naší historie, věnovala tématům:
  • Slaný a Slánsko ve 20. století (2008), 
  • Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století (2009), 
  • Slaný a Slánsko v letech 1939 – 1945 (2010), 
  • Formování občanské společnosti ve Slaném a na Slánsku na přelomu 19. a 20. století (2011), 
  • Zapomenuté osudy, zapomenuté události - Slaný a Slánsko ve XX. století (2012), 
  • Město a region v dramatickém století - Slaný a Slánsko ve XX. století (2013), 
  • Bílá místa historie - Slaný a Slánsko ve XX. století (2014). 

  Během oněch uplynulých sedmi ročníků bylo představeno celkem 72 příspěvků z naší regionální a národní historie. Letošní konference (okolo jejíhož konání se objevila celé řada nepravdivých informací, které postupně uvedu na pravou míru) nabídne necelou desítku dalších, dosud nezpracovaných témat, přednesených osvědčenými autory:

  • Lubor Kunc: Válka nadporučíka Eduarda Rádla
  • Vácslav Verner: Před 100 lety v Albánii
  • Michal Plavec: Slaňáci jako letci v československých legiích na Sibiři. Limity výzkumu
  • Ing. Bc. Pavel Bartoníček: Padlí legionáři ze slánského hřbitova (1914–1919)
  • Luboš Marek: Jaromír Petelík, rodák z Kvíčku. Důstojník čs. armády?
  • PhDr. Pavel Dufek, Ph.D: Proměny vlastnických poměrů velkostatků na Slánsku za druhé světové války
  • PhDr. Milan Bárta: Několik případů kladenského gestapa ze Slánska a Velvarska
  • Mgr. David Hubený: Střípky z dějin československého odboje na Slánsku za druhé světové války
  • Mgr. Karel Drvola, DiS.: Dva odboje Marie Nedvědové, manželky kladenského stavitele

  S příspěvky, které zazněly během prvních šesti ročníků konference se mohou zájemci seznámit ve sbornících ediční řady „Historie Slánska ve XX. století“. Sborník z loňské konference „Bílá místa historie - Slaný a Slánsko ve XX. století“, bude za spoluúčasti většiny autorů slavnostně představen veřejnosti právě na závěr letošní historické konference.

  Zájemci o historii našeho regionu a pestré osudy jeho rodáků i obyvatel v první polovině  dramatického 20. století, ale i vojenskou historii, reflektující 100 let od vstupu „proradné“ Itálie do Velké války a 70 let od konce druhé světové války, jsou srdečně zváni. Vstup je tradičně zdarma.

  Pavel Bartoníček,
  zastupitel města a člen organizačního výboru konference

  Příloha: