úterý 23. prosince 2014

On-line zápis 2. zasedání zastupitelstva - 22.12.2014

zapsal Miloslav Nič
na tabletu s českým doplňováním některých slov

 1. Zastupitelstvo začíná - 22.12. ať žijí Vánoce
 2. Starosta: Hlozek podepsal s výhradou: nejsou jména, kdo jak hlasoval.Chce schválit.
 3. Bartonicek: upozorňuje, že nemohou schválit, podle zákona se musí zastupitelé vyjádřit okamžitě.
 4. Bartonicek: budou tedy nebo nebudou v zápise uváděna jména u hlasování. Starosta: chcete hlasovat?
 5. Bartonicek: je to v zákoně, musíme hlasovat, namítá, ze v současné je první hlasování.
 6. Peška: jména chybí, ale Hložek to není námitka, to je konstatování, o tom se nedá hlasovat
 7. Hlozek: jsem overovatel, nemám navrhovat řešení, pouze jsem upozornil pro příště, aby se to neopakovalo.
 8. Zlamal: interně jsme již opravili číslování zastupitelstev, to současné je tedy druhé.
 9. Schválení Drholec a Pospíšil jako overovatele zápisu. Starosta: návrh programu výzva
 10. Zlamal: návrh změn: pouze z nominace členů udělat nominaci a volbu kontrolního a finančního výboru
 11. Navrhuje rovněž zařadit hlasování o zastoupení města v technických službách a v terra prosperita.
 12. Šmehlík a Bartonicek: upozorňují proti návrhu Richtra, aby zastupitelé zvolili i předsedu finančního a kontrolního, vol9 si výbory sami
 13. Příští zastupitelstvo schválí i s místopředsedou a zastupiteli.
 14. Začíná se projednávat rozpočet. Starosta: navrhuje, aby návrhy byly podávány pouze písemně (pokud se nemylím, to zákon neumožňuje)
 15. Bartonicek: žádá diskusi o základech rozpočtu. Zlamal: proč ta minula neměla vyrovnaný, Bartonicek: ptal jsem se ja
 16. Zlámal: je to zodpovědné, rada pracovala každý den, neustále jsme diskutovali s jednotlivými obory, musíme plnit závazky
 17. Nova(finanční) rozpočet mírně přebytkový, splátky úvěrů nepatří do současného rozpočtu, největší škrty:
 18. Není naplněn fond obnovy domů, ve správním odboru plánovaný výdaje na telekomunikační služby, zlevnily se, můžeme šetřit.
 19. Úspora: skoro milion, v příspěvcích kulturnímu zarizeni, materske skole, jídelny a dalsi prispevkove
 20. Snizeni v platech zamestnancu, a dalsi, mesi prispevky a platy musi vysvětlit vedeni města, zrejme ma plán
 21. Rozpočet: byla na to krátká doba, radní a někteří zastupitelé hovořili s jednotlivými odbory
 22. Hložek: proč kulturní zařízení největší, z muzea se platí vytápění, správa tělocvičny v Kvičku, proč se šetří kultura nejvíce?
 23. Peška: obec může přijmout jen vyrovnaný, někde musíte ubírat, to se jen zda ze je to v kultuře nejvíc.
 24. Nejvíce zkrácena hvězdárna a u víceúčelové sportovní haly, proti jeho požadavkům. Hlozek: to nebylo krácení, to bylo u haly nenavýšení
 25. Hlozek: současná rada ma demokratické právo jinak přistupovat ke kultuře. Šmehlík: kultura vše zabezpečuje na namesti
 26. to dělá 250000, tentokrát nepůjdou z jeho fondu. Divadlo nakupuje představení za cca 60000, vybere se 40 a 50, je tam schodek
 27. Můžete nabídnout, je to služba obyvatelstvu, ale proč to ma blokována určitá skupina lidi které ma předplatné
 28. Hložek: děkuji, potvrdil jste přístup vedeni města ke kultuře, o vánocích se staví tribuna, je to tradice zdola, odkud přijdou finance.
 29. Předplatné není elitarska organizace, jde z odboru kultury, odkud se ale bude čerpat tribuna na vánoce
 30. Peška: zapomněl jsem na Grant, jsem si vědom, nemám okamžité řešení, jak promítnout. Hložek: všechna ramena mají meraky, je to připravené
 31. Hložek: domnívám se, ze volna rada předplatného zanikne, výpadek 250 000.
 32. Bartonicek: reakce na pana Šmehlíka, to je rétorika jako z třídního boje, ale opravdu se ukázalo, ze dvě rady předplatného u nás nejde
 33. Bartonicek: proč nenaplněné fond obnovy domu Zlamal: vice pohledu, jsou to rovné příležitosti pro všechny? Ale také dorovnání nerovných
 34. podmínek , bydlet v centru je dražší, možnost investovat z Husovi ulice
 35. Třeba dořešit čističku, proto jsme redukovali náhrady. Hlozek: od roku 2008 město investovalo 17.5 milionu, ale stavební přispěly 60 miliony
 36. Velmi úspěšný program motivoval občany, město teď krásnější, nerovnosti možno upravit v pravidlech. nejošklivější teď městský úřad
 37. Zlamal: ano dobra investice, v budoucnosti nemám problém. Richtr: rozpočet se tvořil jinak, dříve to dělal tajemník a starosta
 38. Poprvé s odbory konzultoval někdo rozpočet, dnes se tvořil lépe. Šmehlík: žádný třídní boj, vstupné do divadla něco udělat
 39. Všechno si bude nyní na náměstí platit ten, kdo organizuje danou akci.
 40. Zlamal: nyní se držme příjmů Hrabanek: položka příjmů vodohospodářské sdruženi, kdo je členem sdružení
 41. Hrabanek: kdo nás tam nyní zastupuje? Máme schvalovat členy v technických službách a Terry, ale ne vodohospodářské
 42. Hrabanek: rozpočet vodohospodářské se schvaloval už za vás, někdo od vas to musel schválit, kolik budeme mít za vodné a stočné
 43. Zlamal: prosí o štěpení, než pro studuje. Šourek: měli jste na to 7 dnu, já věřím těm z odborů, nic jste písemně nedali
 44. Šourek: teď jsme měli deficity, teď máme přebytek, je to plán, řekl Zlamal je rezerva, já neuspěl s bezpečnostní občanů, ale nezblaznim se
 45. Bartonicek: informace, ze nebyly připomínky není správná, já sam vím o žádostech, otázka: proč není zbytek z fondu obnovu domu v rozpočtu
 46. Nova: ještě nemůže, vše bude vypořádáno až v lednu, pak je možné zbylé částky od roku 2008, vypořádat v rozpočtu,
 47. Může zbýt až milión. Terra prosperita: za rok příjmy 700 000, není v rozpočtu. Nova: nejsem jasnovidec, teprve až budeme vědět
 48. Bartonicek: je tedy zřejmé, že jsou v budoucnosti možné nějaké další příjmy, které v rozpočtu zatím nejsou
 49. Richtr: na co se ptal Hrabanek? Hrabanek: nic neměním, chci vědět, kdo za město schvaloval nájem.
 50. Zlamal: valná hromada: tam jste byl vy, a nic vyššího jste nepožadoval, my jednali na poslední rade
 51. Jednáním jsem byl pověřen já, akceptovali jsme návrh vodáren, není ještě v rozpočtu, bude v budoucnosti.
 52. Hrabanek: tedy zastupoval nás někdo při jednání o rozpočtu? Zlamal: jedname, ale nemáme zatím smluvně. Peška: projevilo by se zvýšením
 53. vodného a stocneho. Proto nízká úroveň navýšení. Zlamal: cena zůstane na 70 Kč.
 54. Richtr: Hrabanek hresi na to, ze nikdo neví jak to funguje, mohl to udělat Hrabanek,
 55. Bartonicek: myslím, ze se Richtr mýlí, ale rad bych přešel k výdajům.
 56. Nenašel jsem finance na slánský videomagazin. Zlamal: nebude financován. Bartonicek: snížení peněz na slanskou radnici.
 57. Zlamal: chceme lépe distribuovat, chceme přejít k elektronickým médiím. Matoušek: jediné informace od města mám z Peskovych Slanských novin
 58. Zlamal: byli jsme přepracování, kontakt chceme zlepšit, k Peskove Slánským novinám se nechci vyjadřovat.
 59. Bartonicek: Slánská radnice umožňuje informovat o mnoha záležitostech. Obavám se, ze šetření chápu, ale aby neslo na úkor transparentnosti
 60. Mám pocit, ze vše směrujete tak, aby si lide vybírali Slánské noviny.
 61. Zaslechl jsem šum: ze chcete propouštět pracovníky , Starosta: lide si škodí sami, ze šíři takové zprávy, ze jim jde o židli
 62. Richtr: 18700000 dotace do gynekologické oddělení, to nesouhlasí s textovou častí, tam je 18800000. Nova: v textu je chyba
 63. Matoušek: odvody příspěvkových, to je nemocnice , v jaké fázi je tento projekt. Zlamal: 19. prosince zahájeno vyberove
 64. Grohmann: není to na stránkách města, je to na profilu zadavatele.
 65. Začínají výdaje: bartonicek: výkup pozemku, díval jsem se na smlouvu, je tam předkupní pravo
 66. domnívám se, ze důvod pro odkup pominul, navrhují zatím přejít do rezerv, a zjistit, zda musíme
 67. Zlámal: mám stejný názor, nejsem si jist, zda budeme potřebovat, ale také bych upřednostnil nekupovat
 68. Bartonicek: když převedeme do rezerv, tak bude lépe ošetřeno, jak ohlídat možnosti vypovězeni.
 69. Zlamal: zájmem města je toto ošetřit, Bartonicek: posouzení etapizace čistírny, položka v rozpočtu nezohledňuje vše
 70. Na hájích máme pozemky, které nemůžeme připojit, budeme modernizovat, ale nejsem si jistý, zda je umožní připojit
 71. Zlamal: částka je přibližná, v rozpočtu je odhad, Grohmann: v rozpočtu rekonstrukce kalového hospodářství, není definitivní rekonstrukce
 72. Je v havarijním stavu, je jen jeden, když je porucha, odtok je znečištěn kalem, ty kupní smlouvy ještě nepominuly,
 73. Grohmann chce dodržet smlouvu o prodeji pozemku u Baterie.
 74. Zlamal: neznámé podmínky dotaci, jsme odhad na 11 milionů, Matoušek: dosud jsem neviděl od nikoho z vedeni, ze jsme o dotaci přišli
 75. poprvé četl v rozhovoru se starostou, cituje Peskuv článek, ve kterém tvrdí, ze jsme o dotaci přišli
 76. Grohmann: ano přišli jsme o registrační list. Matoušek: ale den poté jste na zastupitelstvu říkal, ze dotace není ztracena,
 77. Grohmann: souhlasím, jsou to ma slova, problém složitější, byly možnosti, podle čerstvých informací bude možnost
 78. Nas problém je smlouva se středočeskými vodarnami, nejsme schopni vyplatit kompenzaci, dodatek z nájemní smlouvy udělal provozni
 79. Matoušek: kdo mel pravdu, vy nebo Peška. Grohmann: to jsem byl zaměstnanec, dělal jsem prikaz Peška:
 80. to ze se nepovedlo informoval v říjnu , Hrabanek: setkání melo byt v říjnu, v lednu mela byt definitiva
 81. Bartonicek: z čeho bude financován ples a v jaké výši. Starosta: tam kde to patří, Bartonicek: kde to tady bude. Výdaje jasné, příjmy otazka
 82. Bude ztráta, kdo ji pokryje? kultura už nyní velká srážka Zlamal: rozebírá náklady plesu, chce na poradatelich šetřit
 83. Bartonicek: je tedy v rozpočtu někde částka Starosta: rezervu jsem převedl na fond
 84. Hložek: ples byl mírně výdělečný nebo neutrální, obvolával jsem já a Proskova, pokud to necháte na Hamplovi, nebudou sponzoři
 85. Zlámal: peníze musí shánět garant kulturního zařízení. Bartonicek: zálohy na energie: 2.3 milionu kulturní odbor
 86. 450 000 - kde je kulturní obor vezme Starosta: Hampl mi to neposlal a nevolal. Nepřišel na radu.
 87. Zlamal: je třeba vidět rozpočet v kontextu Peška: já chci ples zrušit. Každá samostatná organizace musí hospodařit co má
 88. Peška: naše příjmy budou plus minu pět deset milionů
 89. Hložek: ona to není akademická debata, investovali jsme do digitalizace kina, jsme u Prahy, pokud budou filmy druhé kategorie, mládí
 90. odvyknou ve Slaném žít. Nestačí šetřit, je třeba vize. Budu navrhovat zvýšení rozpočtu na kulturu.
 91. Peška: mám za své hlídat ekonomiku města, nejsou peníze, Hrabanek: jsem zmatený, kdo řídí schůzi, hlásím se dlouho
 92. Hrabanek: pro mne nejvíce zarážející skrtani v materskych skolkach. Hlozek: možnost slevy za pomoc studentů městu
 93. Zlamal: žádné slevy dříve nebyly Hložek: Hampl poskytoval. Kulich: studenti uspořádaly několik akcí, nyní je na řadě město, jak vyjít vstříc
 94. Slíbilo se jim to, je to pár tisíc, ceny v grantu se od doby otevření nezvyšovaly. Naklady jsou 35-40 tisíc
 95. Zlamal: jsou to marginální částky, Bartonicek: granty na kulturu, jaká budou pravidla, je to tech 210 000?
 96. Peška: podporovali jsme 2 akce, kvetnova a rozneni byka v zari, nyni bude jen zarijova.
 97. Chceme zpruhlednit přidělování peněz, to nebylo, ustanovili jsme kulturní komisi, bude garantem.
 98. Bartonicek: domnívám se, ze dojde ke snížení všech příspěvků, je částka konečná? starosta: konečná
 99. Bartonicek: konference a sborník, jak to tedy bude, budou nějaké granty, ale neznáme podmínky, jak mám žádat
 100. Bartonicek: výrazný pokles mezd zaměstnanců, snížení o cca 10000 na každého, u knihovny a infocentra cca 20 000, hvězdárna zrušení uvazku?
 101. Proč u zaměstnanců snížení? Chápu jako destabilizaci úřadu, bez auditu, ze dne na den?
 102. Zlamal: nedokazu teď přesně odpověděl, máme představu, ale zatím nemohu říci.
 103. Bartonicek: zvýšit příjmy, město ma rekreační zařízení, navrhuje prodat a dat na platy,
 104. Bartonicek: mluvíte o vyrovnaném, Peška: rusi Bartionicka, skáče mu do reci
 105. Bartonicek: já vim, ze vám říkají stínový starosta, ale já chci odpověď od skutecnych
 106. Bartonicek: máme mírně přebytkový, udělejme tedy vyrovnaný a použijeme. Proč jsou v rozpočtu nelogické škrty.
 107. Zlamal: máme přebytky, protože některé akce maji termínový posun, na to alokujeme zdroje. Na účtu je 60 milionů.
 108. Ale potřebujeme rezervu, na provozním 30 milionů, zbývá 30, ale rekonstrukce jádra města, tepelná zařízení
 109. audit v nemocnici a hrozba pokuty 13 milionů, takže rezerva je ale je vázána.
 110. Bartonicek: byli drastické škrty pro mírný přebytek, mějme vyrovnaný.
 111. Peška: nechci, aby mel Bartonicek prioritní slovo, aby se hlásil. To nebudu o něm říkat, to bych byl drsný.
 112. V rozpočtu vidíte, ze nova koalice zdědila dluhy 100 milionu, cíl dluh dále nezvysovat
 113. Bartonicek nechce vnímat, musíme byt připraveni, požadavek na konkrétní akce az 120 milionů,
 114. Máme mírně přebytkový na splácení dluhu z předchozího období.
 115. Jsou to rezervy na velké investiční akce. Šmehlík: všechny argumenty padly, procedurální: vystoupení jen dvakrát
 116. Bartonicek: já jsem věci vyčerpal, ale mám toho víc než dva. Před volbami transparentnost, teď jako drive
 117. Hložek: postradam odměny neuvolnenym členům zastupitelstva, v řadě
 118. Starosta: chyba v zápise, byla odstraněna. Peška: byla rada. Hlozek: ona byla rada mezi druhou a třetí?
 119. Hrabanek: na webu města je neplatný zápis? starosta: zápis je platný, co ted visí .
 120. Zapisovatelka: to byla moje chyba. Hrabanek;: to není vaše Peška: predvadite divadlo, odměny schvaluje zastupitelstvo
 121. Hložek: co předvedl Peška je odporné, my vůbec neobviňujeme paní Maskovou. Ale prostě byla chyba, to se stane
 122. ale vaše chování okolo teto chybicky je nezákonné, Peška nás 12 let peskoval za menší veci
 123. Šmehlík: chce omezit počet příspěvků k diskuzi. K rozpočtu. Ach jo.
 124. Bartonicek: pan Hložek správně již řekl, diskuzi k rozpočtu nemůžete omezovat.
 125. Richtr: doporučuji nehlasovat, když se budou odchylovat, sebrat jim slovo.
 126. Richtr: naplnit fond obnovy domu 500 000 ze zdrojů na čističku
 127. Hrabanek: navrhuje tuto částku převést na mateřské školky., nikoliv do fondu obnovy.
 128. Hložek: navýšení rozpočtu kulturní o 300 000. Navýšit platy o 360 000. Obojí z rezervy finančního.
 129. Bartonicek: přesun 1mil. + do rezervy finančního místo určené na odkup pozemku u Baterie
 130. Navýšit o 60000 peníze na konferenci a sborník. Navýšit o milion pláty pro úřad, do fondu tajemníka.
 131. Navýšit tajemníka o 250 000 pro knihovnu a infocentrum. O 150 000 pro platy na hvězdárnu na původní výši.
 132. Navýšit kulturu o 450000 na původní částku. Navýšit o 100 000 kulturu na ples města. Navýšit příjmy a výdaje na fond obnovy
 133. o 1.5 milionů, jako byl letos.
 134. Všechny částky krýt přebytkem z minulých let. Prosí koalici, aby zvazila podporu, nebo menší částku.
 135. Kulich: odměny členů zastupitelstev: ubili jeden a pul místostarosty, presto je stejný, proč?
 136. Zlamal: na mne je méně, nemůžu říci.
 137. Hlasování začíná: Šmehlík navrhl hlasování v pořadí jak bylo podáváno, neprošlo, bude se hlasovat jako vždy od posledniho
 138. Všechny návrhy Bartonicka na navýšení rozpočtu na kulturu odmítnuty.
 139. Bartonickovi návrhy na navýšení rozpočtu na platy v hvězdárně, na platy v knihovně a infocentru a na městském úřadě odmítnuty.
 140. Konference a sborník odmítnuty. Přesun financí na nákup pozemku u Baterie odmítnut. Je možné okamžitě koupit ornou pudu u Baterie.
 141. Všechny Bartonickovy návrhy odmítnuty. Hlozkuv návrh navýšit platy z finančních rezerv schváleny. (360000 Kč)
 142. Hložek: rozpočet na kulturu navýšit z rezerv. Schváleno. Hrabankuv návrh navýšit mateřské školky. Odmítnuto.
 143. Místo na mateřské školky peníze do obnovy domu. Schváleno.
 144. Rozpočet přijat.
 145. Rozpočtové opatření. Infocentrum: zapojení příjmů do nákupu knih a dalších zdrojů. Schváleno.
 146. Knihovna: 126000 do investic, nákup biblioboxu, problém na krajském úřadu, vyřeší účetní problémy.
 147. Smlouva o lokálním partnerství, Začlenění 37000 do běžných výdajů.
 148. Bod 5. Přijetí dotací, 6. Převod částky 7. odpis dluhu pro neplatiče, úmrtí. Celková částka k 150 000.
 149. Richtr a Bartonicek: jak je možné tak vysoká částka? A proč tak pozdě? Paní mela jisté psychické problémy, jsou tam velké náhrady škod.
 150. Bod 8. Kompenzace jízdného. Kvic. Součást městské dopravy.
 151. 9. Odměny radě: návrh: místostarosta 9500, zastupitel 300, radní 1000, člen výboru a komise 100, Kč, předseda 400
 152. Matoušek: který den v týdnů budete pane Zlamale dostupný na úřadě:
 153. Zlamal: ve středu od 12 hodin do odpoledne.
 154. Matoušek: navrhuje v rámci solidarity s úřadem zastupitele by neměli brát nic.
 155. Bartonicek: v zápisu rady bylo napsáno, ze odměnu 9500 dostane neuvolněný zastupitel. Tento vyvěšeny zápis se na úřední desce změnil.
 156. To je přece protizákonné, Pane starosto, chyba se vloudi,, ale nemůžete přistupovat k tomu takto. Rada něco schválila.
 157. Richtr: je to procesní chyba. Peška: došlo k chybě, v první variantě, chyba bude napravena, býka tam nějaká zveřejněna informace
 158. Ale o tom stejně rozhoduje zastupitelstvo, tak to může každý přednést.
 159. Šmehlík: vůle rady byla taková, jako je, hlasovat můžeme. Návrh Matouška je populistický, já posilám všechny odměny k MŠ Divadlo
 160. Hrabanek: nejde o tu chybu, ale opět jste porušili zákon, vy jste se tu chybu snažili zahladit.
 161. Bartonicek: nejde o to co a jak odhlasovala rada, zápis byl podepsán a ověřen. Není možné ho vzít a vyměnit jako by nic.
 162. Bartonicek: cokoliv je vyvěšeno, mělo by se s tím zacházet zákonně. V zákonu u obcích je postup.
 163. Peška: formální chyba. Já si toho všiml, neoveril jsem si postup.Je to formalita, tečka.
 164. Peška: jsme povinni stanovit odměny, u komisí a výboru a jejich členů kteří nejsou zastupitelé jdou jiné zásady.
 165. Navrhl jsem nový postup, odměna 300 Kč za jedno jednání, u předsedy komise 500 Kč.
 166. Odměny od prvního ledna. 2015.
 167. Cílek navrhuje odložit hlasování o odmenach na příště.
 168. Přijato, bod bude projednán příští radou a zastupitelstvem.
 169. Bod 10: rekonstrukce Husovi. Grohmann čte z důvodové zprávy od sebe jako manažera pro sebe jako zastupitele.
 170. Matoušek: realizace fyzická do konce června, obavám se, ze to nejde stihnout.
 171. Grohmann: předpokládáme začátek v březnu. Matoušek: bude archeologický průzkum, co když kanalizace. Mám obavu, ze o dotaci prijdeme.
 172. Hložek: obhajuje projekt Londy. Když do toho nepůjdeme, přijdeme o schválené peníze.
 173. Pospíšil: na Dolině dodnes chodíme v bahně, ale je tam spousta práce, pan Grohmann mne přesvědčil, budu pro.
 174. Hrabanek: byl jsem propagátor, časový harmonogram je ještě náročnější, teď až v březnu, ale podporují.
 175. Richtr: je to chyba minulé koalice, teď řešíme jen souhlas se smlouvou, která již existuje.
 176. Bartonicek: kde se na to vezmou peníze? Zlámal: z rezervy. Tohle není chyba naše. Jsme si vědomi rizik, ale jsem pro.
 177. Bartonicek se ptá starosty a Pěšky: starosta, jsem pro, ale s rezervou, pokud nebude dotace, tak ne.
 178. Peška: já jsem skeptik, ale bude třeba řešit, já nepokladam za tak důležité. A povídá a povídá,
 179. Ted už nevím, jestli je vlastně pro nebo proti.
 180. Peška s Hrabankem diskutují, jak je to vlastně s úvěrem.
 181. Bartonicek: kde se vezmou finance, nejsou v rozpočtu. Grohmann: finance budou třeba koncem února. Bartonicek:
 182. Takže kdy tedy, odpovězte mi. Richtr: řešíme smlouvu, finance budou řešit jindy. Je to demagogie.
 183. Bartonicek: já se neptal Richtra, ptal jsem se starosty místostarosty, Grohmann.
 184. Grohmann: koncem února bude třeba schvalovat, budeme při ideálním stavu potřebovat finance v květnu.
 185. Bartonicek: pokud se akce rozjede, už bude obtížné ji zastavit. Šmehlík, je to všechno exhibice.
 186. Peška: z 26 hodnocených měst jsme byli poslední ve středočeském kraji.
 187. Zaplatíme z úvěrů nebo přebytku. Hlasování o uzavření smlouvy: schváleno.
 188. Bod 11- veřejné soutěže: Grohmann, veřejné zakázky projednávat jen v radě města, na zastupitelstvu se mohou k informacím dostat nerovne
 189. Peška: služebnost ve věci RDK, kotelna, místo našeho kotle tam bude kotel plně patřící jiné firmě. Ptá se Hrabanka a Hlozka
 190. Městský úřad to nedoporučoval, rada presto schválila. Hložek: úspory pro klienty, moje obavy stejně jako úřadu
 191. Problém by byl v případě prodeje, technologie drahá, v rozpočtu nebyly peníze, byla to možnost ušetřit.
 192. Visek: to byl záměr, jak se dostat k financím, žádné úspory. Richtr: v minulosti to dělala nějaká firma,
 193. Bylo skandální to rozhodnutí o sluzebnosti, to je nevýhodné na trestní oznámení
 194. Hložek: přispívá to k ochraně ceny, Peška: přenechali jste část výroby tepla soukromníkovi,
 195. Novy způsob vyhrazení pravomocí rady a zastupitelstva, Bartonicek: Grohmann je ve střetu zájmu, neměl by hlasovat.
 196. Starosta: Nechavam hlasovat. Schváleno (Grohmann se zdržel)
 197. Úprava volebního řadu. Schválena.
 198. 22:30 končí přestávka zastupitelstva, začíná volba kontrolního a finančního výboru. Po 9 členech.
 199. Richtr: ale volební komise pro veřejnou volbu nemá smysl. Peška: udělejme komisi
 200. Volební komise zvolena, ta navrhuje volbu aklamací. Schváleno. Navrhován na finanční: předseda Chyský. Schváleno.
 201. Členové: Janouš, Jirák, Vrana, Hauptmann, Kočka, Kolářová, Brodský, Doupovec, Jiranova, Kos, ; 10 jmen na 8 míst
 202. Hrabanek: bývalo zvykem, že opozice měla převahu ve výborech
 203. Kulich: navrhl jsem 9, to je pravda, dříve byl předseda z opozice u obou výborů.
 204. Hložek představuje Brodského a Doupovce.
 205. Hlasování po jednom, v abecedním pořadí. Peška: zvolen každý nadpoloviční s největším počtem hlasů.
 206. 23:00 Opět se řeší volební řád. Jak se bude volit, jestli tajně nebo veřejně.
 207. Opozice i koalice odmítly někoho stáhnout. Bude tajná volba.
 208. Hlasování tajnou volbou. Kroužkování 8 jmen z deseti. Probíhá.
 209. Kontrolní výbor: na předsedu navržen Rubik. Schváleno.
 210. Takže zpět, Rubik ještě nebyl zvolen, to bylo hlasování o způsobu volby. V publiku to nebylo poznat.
 211. Zvoleni, brodský, hauptmann, Jirák, janous jiranova kočka vrana Kolářová
 212. Hlasování o předsedovi kontrolního: zvolen Rubik.
 213. Kandidáti kontrolní: Nič, Konečný, Koryta, Cepelak, Kulich, Pánek, Chysky Adam, Dolejší, Kozelka, Sircova,
 214. v předchozím tweetu se připletl Kulich, ten jen člena navrhoval.:)
 215. Bude se volit tajnou volbou 8 z 9.
 216. Zvoleni: všichni mimo me zvoleni, já získal 7 hlasů a nebyl jsem zvolen.
 217. Terra prosperita: návrh na odvolání všech původních členů.
 218. Udeřila půlnoc. Kandidát Zlamal zástupcem na valné hromadě.
 219. Technické služby, odvolání dosavadních, zvoleni: Hula, Zlámal, Černický.
 220. Novi členové v Terra prosperita: Jan Chyský, Zálom,
 221. Návrh na změnu zřizovací listiny - knihovna.
 222. Historická konference: Slaný a Slansko. Bere na vědomí zprávu.
 223. Přijímání účelových dotací. Schváleno.
 224. Hrabanek: přerušení posledního zastupitelstva, výklad oficialni ministerstva: byl porušen zákon.
 225. Dotaz občana: jak byla vybírána sportovní komise? Není proporcne sestavena.
 226. Šmehlík: ma svrchované právo si tam dat kolik chce.
 227. Šmehlík: zvolila si radu jakou chce a ma na to právo.
 228. Zíma: ta komise je demokratická,
 229. Nič: na minulém zastupitelstvu jsem nedostal odpověď na :  ""K politické angažovanosti jsme se dostal již v mládí. Do komunistické strany jsem vstupoval ve svých 18 letech, prožil jsem si tehdy přirozenou éru svazáckého funkcionáře na střední i vysoké škole. Do té opravdu veřejné politické práce jsem se však zapojil až v roce 1989. Právě listopadové události a některé, pro mne do očí bijící nepravdy vykřikované tehdejšími tribuny lidu, mne patrně nejvíce přivedli k práci, kterou teď na tomto poli vykonávám." (vloženo ze záznamu, v původní reportáži pochopitelně neuvedeno)
 230. Peška: odpověď: na otázky panu Ničovi nebudu odpovídat.
 231. Rubik: setkávání s partnerskými městy, jaká je koncepce, starosta: pozveme na podzimní slavnosti
 232. Starosta: budeme pokračovat, máme nějaké zkušenosti, nějaké pozvání
 233. Starosta: utekli jako ulicnici ti dva, Hrabanek: já to předal, vyhradil jsem si týden, řekl jsem že můžete zavolat.
 234. Další osobní útoky starosty doporučují ze zvukového záznamu.
 235. 12:39 Konec

4 komentáře:

 1. 140.Konference a sborník odmítnuty. Přesun financí na nákup pozemku u Baterie odmítnut. Je možné okamžitě koupit ornou pudu u Baterie. // Chápu tedy správně, že ta půda u baterie co nemá žádnou cenu se bude za ten milion vykupovat (doplácet)? Děkuji.

  OdpovědětVymazat
 2. Dobrý den,
  v předchozím jednání rovněž zaznělo, že by se město mělo pokusit smlouvu vypovědět.

  Pokud by se prostředky převedly do rezerv, tak by podle mého chápání muselo o jejich vyplacení rozhodovat znovu zastupitelstvo. Jelikož byl tento převod odmítnut, domnívám se, že nyní je další postup již zcela v kompetenci vedení města.

  Pan Zlámal se vyjádřil tak, že by i on rád prozkoumal možnosti vypovězení smlouvy. Pan Grohmann ponechání částky s tímto účelem v rozpočtu podporoval.

  Osobně bych přivítal, kdyby se o tomto problému na zastupitelstvu ještě diskutovalo a minimálně se diskusi pokusíme já nebo naši zastupitelé na některém z příštích zastupitelstev otevřít.

  Miloslav Nič

  OdpovědětVymazat
 3. Otevřel jsem diskuzi na toto téma zde:
  http://diskuze.slansko.cz/politika-politici/slanske-noviny
  Bohužel, odpovídá jen zastupitel Peška a hodně vyhýbavě.
  Že by smlouva měla být vypovězena je podle mě nezbytné. Město přece nesmí rozdávat veřejné peníze - co jiného je výkup pozemků, které město nepotřebuje a vlastník nemůže jinak udat? Jde pravděpodobně o plnění vyděračské podmínky majitele pozemků a možná ještě někdo má na výkupu soukromý zájem. Skutečnost je tajena. Věc si zastupitelstvo v květnu 2014 projednalo na neveřejné schůzi, na zasedání pak nebyly uvedeny žádné důvody, nikdo se neptal, nikdo k bodu nediskutoval, 15 zastupitelů bylo pro.

  OdpovědětVymazat
 4. Pane Rennere nebuďte naivní. Přijďte se zeptat v rámci řádné diskuse na zastupitelstvech města. Tam Vám musí být jako občanu zodpovězeno. Psaní na diskusi nemá prakticky žádný význam,

  OdpovědětVymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného