pondělí 1. prosince 2014

Historický sborník „Město a region v dramatickém století - Slaný a Slánsko ve XX. století“ právě vyšel

Pod výše uvedeným názvem se v listopadu 2013 uskutečnil šestý ročník historické konference, která si trvale klade za cíl mapování a zaplňování bílých míst regionální i národní historie. Téma bylo pojato poměrně široce, přesto jeden společný, a to časový, znak existuje - devět příspěvků obsažených v tomto sborníku mapuje průběh událostí v regionu především v první polovině 20. století. Některé texty navíc úzce navazují na část z předchozích 55 příspěvků, zveřejněných v předešlých pěti ročnících konference (starší sborníky je možné koupit v Knihovně V. Štecha i ve Vlastivědném muzeu).

Osmý svazek edice „Historie Slánska ve XX. století“ byl veřejnosti představen v sobotu 8. listopadu ve slánském Městském centru Grand. Obsahuje na 165 stranách následující studie, včetně obrazového materiálu:
1. Lubor Kunc:  Poštovnictví ve Slaném v období 1900 – 1945
2. Pavel Dufek:  Nástin průběhu 1. pozemkové reformy na Slánsku
3. Luboš Marek: Četnická stanice Kamenné Žehrovice za první republiky
4. David Hubený: Armáda a Slaný. Budování slánských kasáren v druhé polovině třicátých let 20. století
5. David Hubený: Obecní výkonná policie ve Slaném za druhé světové války
6. Zdeněk Víšek: Osud slánského rodáka Felixe Arnošta Hellera, příslušníka RAF
7. Pavel Bartoníček: Erik Koubek – slánský skaut na frontách druhé světové války
8. Michal Plavec: Neznámé i známé kapitoly z letecké války nad Slánskem 1944 – 1945
9. Milan Bárta: Tajemná přestřelka u Řevničova – nevyjasněná úmrtí z roku 1952

V názvu sborníku je zmíněno dramatické století, což není samoúčelné. Když totiž před sto lety napětí, způsobené atentátem na následníka trůnu našeho rakousko-uherského mocnářství Františka Ferdinanda d´Este, vyústilo ve válečný konflikt, málokdo si uvědomoval, že skončilo do jisté míry idylické období tzv. dlouhého 19. století, jak je nazýváno období rámované Francouzskou revolucí a počátkem Velké války, tedy roky 1789 – 1914. Samozřejmě, že napoleonské války, odehrávající se na počátku 19. století i na našem území, prusko-rakouská válka 1866 i okupace a následná anexe Bosny a Hercegoviny (1878, 1908), nebyly tehdejšími občany vnímány vždy jen pozitivně. Ale konkrétní konflikty se týkaly vždy jen omezeného počtu osob či vymezené lokality. Nemohly být srovnávány s hromadným zabíjením na frontě a útrapami v zázemí během válečných let 1914 – 1918, nemluvě o světovém konfliktu, který následoval o čtvrt století později. Tehdy totální válka, téměř stírající rozdíl mezi frontou a zázemím, postihla v předtím nebývalé míře především civilní obyvatelstvo.

Dramatické 20. století, kromě dvou světových a mnoha regionálních či lokálních válečných konfliktů, mělo „na svědomí“ i několik občanských válek (vzpomeňme například na Rusko, Španělsko, Čínu či Řecko), genocid národnostních (Turecko v roce 1915 nebo Rwanda 1994), rasových (nacistické Německo) či třídních (Sovětský svaz, maoistická Čína po roce 1949 či polpotovská Kambodža v letech 1975 – 1979). A také se během něj etablovaly totalitní režimy nacistů a komunistů, které způsobily smrt milionů nevinných, a přesto dosud mají obdivovatele či následovníky.

Vztáhneme-li ono dramatické století na naši domovinu, není o nic méně dramatické. Na jeho počátku byli naši předkové občany jedné z evropských velmocí a občan tehdejší monarchie se nemusel – na rozdíl od pozdějších období - za svoji vlast stydět. Na jeho konci jsme byli občany republiky, kterou si ve světě občas pletli s Čečenskem, resp. Čečnou a často nebrali její vznik na vědomí a mluvili stále o Československu.

Ale z dramatického století zpět k městu a regionu, hlavním „protagonistům“ tohoto sborníku. Události ze Slaného a Slánska zde zmíněné zůstávaly dlouho neprobádány a je proto potěšující, že jejich zveřejněním opět ubylo pomyslných „bílých míst“ naší regionální historie.

Jednotlivé zveřejněné studie přinášejí nejen jiné pohledy na některé známé události, ale i zcela nové informace o řadě osob (především v samostatných příspěvcích o F. A. Hellerovi a Eriku Koubkovi) či událostí. A to nejen o prvorepublikové pozemkové reformě, výstavbě slánských kasáren či neznámých kapitolách letecké války nad Slaným v posledním období druhé světové války.  Proto by sborník, který držíte v ruce - již  sedmá publikace z řady „Historie Slánska ve XX. století“ - neměl chybět v knihovně nikoho, kdo se zajímá o regionální historii Slánska i život v českých zemích ve 20. století. Všem těm je totiž sborník „Město a region v dramatickém století - Slaný a Slánsko ve XX. století“ určen.

Sborník by nevznikl bez výrazné finanční pomoci Královského města Slaný a podpory tří dalších jedinců (Ing. Pavel Bartoníček, PhDr. Václav Moucha, CSc., Mgr. Naděžda Rollová). Vydání zaštítila slánská knihovna, kde také – stejně jako v Infocentru pod Velvarskou branou - můžete sborník za cenu 150,- Kč zakoupit.

Pavel Bartoníček, zastupitel a editor sborníku

(Text byl zveřejněn v prosincovém čísle měsíčníku Slánská radnice)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného