sobota 6. prosince 2014

Co vrchnost činí, dobře činí - schvalování rozpočtu města Slaný pro rok 2015

Rozpočet města je bezesporu jedna z nejdůležitějších věcí, kterou zastupitelstvo projednává. Ve městě, jehož vedení se chce alespoň tvářit, že jej zajímá názor občanů, by se  jeho projednávání věnovala náležitá pozornost.

Jenže Slaný je město královské a demokratickým nesmyslům nevěří. Naše radní vrchnost to s námi myslí dobře a sama se postará, abychom byli spokojení. Jelikož se ale nacházíme v republice, která je demokratickou, musíme se hold přizpůsobit zákonům. Za rok to možná bude snazší a zákonodárci pochopí, jak mnohem lépe se maká, když do všeho nežvaní občané. Pro letošek však museli moudří konšelé zvolit klikatější cestu.

Naštěstí mají bohaté zkušenosti s působením v armádě, v totalitních stranách a s důsledným vynucováním pozice nadřízeného a podřízeného ve firmách. Stačilo popřemýšlet a zrodil se skvělý plán: rozpočet schválit pod velkým časovým tlakem a tvrdit, že jeho neschválení přivede město do velkých problémů.

V každém stádě se ale najdou tupé ovce, které nechápou, že rozhodování patří vrchnosti. Proto je třeba zařídit, aby se stádo o schvalování rozpočtu dozvědělo co nejpozději.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn 5. prosince. Zákon nařizuje jeho zveřejnění 15 dnů před projednáváním. A tak i další zastupitelstvo musí být svoláno ve zcela nezvyklém termínu. Zveřejnění rozpočtu má ovšem nepříjemný vedlejší účinek, někdo si ho může všimnout. Tomu bohužel nelze zabránit, ale je možné jej na webu šikovně schovat. Každý zajisté chápe, že návrh rozpočtu města není tak významnou zprávou, aby se o ní psalo na hlavní stránce města.

Když už je termín na světě, je třeba ho umístit někam, kam se sice lidé nedívají, ale  kam je možné odkázat případnou kverulantskou ovci. Na hlavní stránce města se zasedání oznámí až nebude zbytí, ale v sekci zastupitelstvo se větička: "Termín pro 2. řádné zasedání zastupitelstva města je stanoven na 22.12.2014" hodí.

Uvádět i hodinu by ovšem byla hloupost. To by pak mohl chtít nějaký poddaný  plánovat čas. Dříve bylo stádo zvyklé na 15:00, ale to už se podařilo změnit při posledním zasedání.

S neschválením rozpočtu se nepočítá.  Starosta vydá rozkaz,  místostarosta na něm zamaká, nejzkušenější radní-komunista zajistí demokratickou diskuzi a zbytek radních nechá zastupitele svobodně hlasovat jako ovce a pro vlastní zdraví sportovně zvedat ruku co nejvýše.

Tupé ovci pak nezbyde, než psát na blog otázku: "Proč nezohlednit pochopitelný časový tlak a v prosinci schválit rozpočtové provizorium? Zastřešení výdajů na leden  např. částkou 22 222 222 Kč (necelá 1/12 z plánovaného příjmu) dává smysl.  Další řádné zastupitelstvo by bylo možné svolat na středu 14. ledna, třeba i vstřícně k občanům od 16:00 nebo dokonce od 17:00 a zde po důkladné diskuzi schválit řádný rozpočet nebo prodloužit provizorium o další měsíc.

To bychom ovšem vypadali jako město demokratické, nikoliv královské. Rovněž bychom nemohli hledět s posvátnou úctou na moudré radní, ale viděli bychom v čele města námi zvolené spoluobčany, kteří se v mezích možností snaží zjistit vůli občanů a co nejlépe ji naplňovat. Povely a příkazy se lépe vládne, je však třeba počítat s tím, že ve stádě obvykle nejsou jen poslušná jehňátka.

Miloslav Nič 
STAN

13 komentářů:

 1. Zejména k odstavci: "S neschválením rozpočtu ... nechá zastupitele svobodně hlasovat jako ovce..."
  Má-li koalice většinu, rozpočet si jistě schválí. Ale proč by měli zastupitelé hlasovat jako ovce? Pravděpodobně jste měl na mysli koaliční zastupitele, ale i tak je to předbíhání, nemusí to tak být. Pokud na rozpočtu dělali, jsou přesvědčeni, že je dobrý, nebudou přece hlasovat proti, ale pro a ne jako ovce! Co opoziční zastupitelé? Jsou mezi nimi již velmi zkušení zastupitelé, jistě si řeknou svoje. A také bych od nich čekal, že budou informovat občany ještě před zasedáním ZM.

  K celému článku: trochu moc špatné nálady.

  Rr

  OdpovědětVymazat
 2. Jelikož vím, kdo jste a své příspěvky na slánské diskuzi občas podepisujete, mám k Vašim poznámkám jiný vztah než k anonymům. :)

  To víte, že máte pravdu, velmi mnoho špatné nálady. :) Jsem zakládající člen OMS, Pavel Zlámal mluvil tehdy úplně jinak, než nyní jedná. Dva roky jsem kritizoval občas velmi nedemokratické chování minulé koalice, abych se i svojím drobným dílem zasloužil o to, že se do čela města dostalo seskupení, pro které je demokracie sprostá nadávka, jen když bude efektivně po jejich. Osobně se domnívám, že nástup současné koalice bude znamenat odpor k čemukoliv jen trošku alternativnímu, jen trošku občanskému a vše okořeněno odporem k čemukoliv chudému či případně nedostatečně bílému.

  Jak rád bych se mýlil, ale mojí smutnou zkušeností je, že nejlépe je možné budoucnost odhadnout ze zdánlivě nepodstatných detailů.

  Miloslav Nič

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kandidatura p. Zlámala za ANO mě překvapila a byl to pro mne jeden z důvodů, proč ANO nevolit. Mám dojem, že jde o člověka, který sleduje zejména své zájmy a asi, bohužel, není sám. Mám nerad kritiku druhých jen z pocitů. Proto jsem Vám oponoval. Sdělujete, že máte víc informací, které nemám; kdyby ano, možná bych Vás víc chápal. Rr

   Vymazat
  2. Dobrý den, já Vaše postoje plně chápu, myslím, že občas jsem příliš ovlivněn atmosférou, jenže ono je to opravdu těžké.

   Já naopak pana Zlámala vždy považoval za velmi slušného člověka, který si jen více cení peněz a formálního postavení než je např. mně osobně blízké. Vím, že přesně to, co dnes koalice předvádí, před pár měsíci odsuzoval, a to včetně nestandardních časů zastupitelstev nebo pletichaření ohledně naprosto normálních záležitostí, jako např. zbytečnost drtit opozici v případě když její námitky jsou oprávněné (viz. např. schvalování volebního řádu).

   Hluboké rozčarování z toho, kde skončily původními myšlenky OMS, které on jako zakládající člen vnášel, jsou jeden z důvodů mé současné kyselosti, která mi bývala cizí.

   ANO bylo hlavním důvodem rozpadu našeho seskupení na dvě větve. Ačkoliv se domnívám, že v hnutí ANO působí spousta slušných lidí, podle mne pan Babiš a jeho okolí jsou velkým nebezpečím pro demokracii v ČR, reálně mnohem větším než KSČM, která má mnohem menší vliv na sdělovacími prostředky. Protože však část OMS oslnila možnost přiživit se na celostátních procentech, tak jsem hledal cestu, jak kandidovat samostatně a protože bylo na shánění podpisů příliš pozdě, oslovil jsem STAN. Teď jsem za to velmi rád, ukázalo se, že nám jeho vedení opravdu do ničeho nemluví, umožnilo nám financovat kampaň pouze ze zdrojů pana Matouška a STANu a nejsme tak nikomu za nic zavázáni, a navíc nám poskytuje skvělý servis.

   Ale zpět k důvodům mé skepse. Strana, která ve volební kampani na každém druhém sloupě píše o ovcích a jediné pravicové straně ve Slaném se vzápětí spojí s komunisty. Prvním krokem starosty na zastupitelstvu jsou výhružky policií, a i když to třeba nemyslel doopravdy, o jeho myšlenkovém světě to leccos napovídá. O tom, jak probíhala povolební jednání uvnitř ANO jsem slyšel stěží uvěřitelné zprávy a řadu dalších věcí nemohu ověřit, ale i když se rozumově přesvědčuji, že co nemám ověřeno, to si nemám připouštět, ale pocitům neporučíte.

   Dal jsem si závazek, že za pár měsíců, pokud začne koalice plnit předvolební sliby o transparentnosti, tak svůj současný pocit hlubokého zklamání přehodnotím (tedy s výjimkou toho, že jediným viditelným představitelem našeho města je komunista, tohle je pro mne hodně kyselé jablko).

   Miloslav Nič


   Vymazat
 3. Pane Nič,
  podívejte se do rozpočtu města na rok 2015 na stranu 9, bod 7. Zjistěte si kdo je člověk, od kterého město má pozemek odkoupit (http://www.kverulant.org/lichvar.html)

  OdpovědětVymazat
 4. Dobrý den, děkuji za upozornění. Podělím se o něj s našimi zastupiteli za OMS.

  Podíval jsem se do katastrální mapy :
  oba pozemky patří - Brož Petr Ing., Suchardova 515, 27201 Kladno

  a má registrovánu jako obor činnosti mj. i provozování zástavárny:
  http://zivnostensky-rejstrik.cz/ing-petr-broz-46428399/

  Domnívám se tedy, že i bez osobní znalosti mohu potvrdit, že se jedná o osobu, kterou zmiňuje ve svém odkazu:
  http://www.kverulant.org/lichvar.html

  Je samozřejmě možné, že Váš odkaz uvádí neobjektivní stanoviska, ale web kverulant.org je dostatečně známý na to, aby se jeho upozornění věnovala pozornost.

  Zajisté chápete, že i v případě, že se upozornění zakládá na pravdě, ale vše probíhá standardním způsobem, ze standardních důvodů a za standardní ceny, i pan Brož má nárok na standardní zacházení, ačkoliv si o jeho mravnosti můžeme myslet svoje.

  Budeme usilovat o to, aby byla standardnost způsobů, důvodů i ceny nezvratně prokázána.

  Miloslav Nič

  Miloslav Nič  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Moc Vám děkuji pane Nič.
   Ano je to on - v článku jsou uvedeny společnosti, které vlastní a v obchodním rejstříku je uvedena adresa trvalého pobytu tohoto člověka, která se shoduje s adresou majitele těchto pozemků. Navíc již byla o této osobě natočena reportáž Českou televizí.
   Děkuji ještě jednou za Vaší ochotu a samozřejmě i já ctím to, že pokud vše probíhá standardním způsobem a za standardní ceny, tak je vše v pořádku. Z mých subjektivních informací, které zatím nemohu potvrdit (ale brzy budu mít oficiální dokumenty) byl tento pozemek panem Brožem zakoupen za "pakatel" a zároveň chci provést výměru nejužšího bodu příjezdové cesty, jelikož nesplňuje normu pro hasiče a z tohoto důvodu by se na tomto pozemku nedalo v budoucnu ani stavět (nejužší místo dle nákresu na katastru tuto normu opravdu nesplňuje, ale je lepší vše ověřit v terénu).

   Vymazat
  2. Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou :

   u dráhy státní a regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy

   Vymazat
  3. Děkuji za upozornění na tento fakt, který má zajisté vliv na tržní cenu pozemku. MN

   Vymazat
 5. Pozemek 383/9 jsem nalezl v nabídce PRB s.r.o.

  http://www.prb.cz/index.php?a=stranka&m=10&s=91

  Stavební pozemek v lokalitě "Nad Baterií" pro komerční výstavbu
  Na pozemku je vydáno územní rozhodnutí o výstavbě montážní haly - truhlárny.
  Cena za nájem pozemku v celku je 60.000Kč / rok.

  Dosud neznám podrobnosti, ale celý případ se mi velmi nelíbí. Ačkoliv jsem vůči chování nově zvolené rady kritický, nedomnívám se a nevěřím, že by sledovala nějaké zištné cíle.

  Čistě subjektivně se mi nabízejí dvě možnosti:

  1) Někdo chce využít toho, že je rada nová a nezkušená, a snaží se rychle draze prodat pozemek, pro který není schopen nalézt nájemce, příliš však nerozumím, jaké zdůvodění pro prodej případně použil

  2) Jedná se o spekulanta, který má v držení nějaký jiný pozemek, který je pro město velmi důležitý a naše město nyní vydírá a rada mu nešťastným způsobem ustupuje.

  Každopádně považuji za velmi důležité, aby tento bod plánovaného rozpočtu koalice buď velmi svědomitě obhájila nebo z rozpočtu stáhla.

  OdpovědětVymazat
 6. Byl jsem upozorněn jedním z kandidátů za Svobodné v minulých volbách, že s prodejem se začalo již minulý rok: http://www.meuslany.cz/data/ke_stazeni/zastupitelstvo/2014/mim_zas_zapis0521.pdf .

  Současná koalice zřejmě řeší ějaký rest z minula. Doufám tedy, že rychle vše vysvětlí, a případně se pokusí učinit kroky, které by mohli dotyčnému vlastníku pozemků alespoň trošku otrávit radost z vydírání.

  OdpovědětVymazat
 7. Platí možnost druhá, ale je obchod je uzavřený. Pozemky potřebné pro ČOV již město vlastní. Původní majitel byl zřejmě ten, co prodává pozemky u Baterie a jejich nákup městem bylo (mohlo být, nevím) splněním vyděračské podmínky. Je s podivem, že majitel nabízí pozemky k pronájmu, když část sjednané ceny byla městem zaplacená a měla by proto existovat kupní smlouva. Je proto potřeba smlouvu prověřit, zda tam není nějaký háček. A mělo by se dle mého mínění znova jednat o ceně, protože je příliš vysoká. Otázka také je, zda skutečně bylo a na čí žádost vydáno územní rozhodnutí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co já sem zas zjišťoval, tak územení rozhodnutí bylo vydáno kdysi dávno ještě za p. Rubíka a snad ještě za minulého vlastníka pozemku.

   Vymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného