úterý 23. prosince 2014

On-line zápis 2. zasedání zastupitelstva - 22.12.2014

zapsal Miloslav Nič
na tabletu s českým doplňováním některých slov

 1. Zastupitelstvo začíná - 22.12. ať žijí Vánoce
 2. Starosta: Hlozek podepsal s výhradou: nejsou jména, kdo jak hlasoval.Chce schválit.
 3. Bartonicek: upozorňuje, že nemohou schválit, podle zákona se musí zastupitelé vyjádřit okamžitě.
 4. Bartonicek: budou tedy nebo nebudou v zápise uváděna jména u hlasování. Starosta: chcete hlasovat?
 5. Bartonicek: je to v zákoně, musíme hlasovat, namítá, ze v současné je první hlasování.
 6. Peška: jména chybí, ale Hložek to není námitka, to je konstatování, o tom se nedá hlasovat
 7. Hlozek: jsem overovatel, nemám navrhovat řešení, pouze jsem upozornil pro příště, aby se to neopakovalo.
 8. Zlamal: interně jsme již opravili číslování zastupitelstev, to současné je tedy druhé.
 9. Schválení Drholec a Pospíšil jako overovatele zápisu. Starosta: návrh programu výzva
 10. Zlamal: návrh změn: pouze z nominace členů udělat nominaci a volbu kontrolního a finančního výboru
 11. Navrhuje rovněž zařadit hlasování o zastoupení města v technických službách a v terra prosperita.
 12. Šmehlík a Bartonicek: upozorňují proti návrhu Richtra, aby zastupitelé zvolili i předsedu finančního a kontrolního, vol9 si výbory sami
 13. Příští zastupitelstvo schválí i s místopředsedou a zastupiteli.
 14. Začíná se projednávat rozpočet. Starosta: navrhuje, aby návrhy byly podávány pouze písemně (pokud se nemylím, to zákon neumožňuje)
 15. Bartonicek: žádá diskusi o základech rozpočtu. Zlamal: proč ta minula neměla vyrovnaný, Bartonicek: ptal jsem se ja
 16. Zlámal: je to zodpovědné, rada pracovala každý den, neustále jsme diskutovali s jednotlivými obory, musíme plnit závazky
 17. Nova(finanční) rozpočet mírně přebytkový, splátky úvěrů nepatří do současného rozpočtu, největší škrty:
 18. Není naplněn fond obnovy domů, ve správním odboru plánovaný výdaje na telekomunikační služby, zlevnily se, můžeme šetřit.
 19. Úspora: skoro milion, v příspěvcích kulturnímu zarizeni, materske skole, jídelny a dalsi prispevkove
 20. Snizeni v platech zamestnancu, a dalsi, mesi prispevky a platy musi vysvětlit vedeni města, zrejme ma plán
 21. Rozpočet: byla na to krátká doba, radní a někteří zastupitelé hovořili s jednotlivými odbory
 22. Hložek: proč kulturní zařízení největší, z muzea se platí vytápění, správa tělocvičny v Kvičku, proč se šetří kultura nejvíce?
 23. Peška: obec může přijmout jen vyrovnaný, někde musíte ubírat, to se jen zda ze je to v kultuře nejvíc.
 24. Nejvíce zkrácena hvězdárna a u víceúčelové sportovní haly, proti jeho požadavkům. Hlozek: to nebylo krácení, to bylo u haly nenavýšení
 25. Hlozek: současná rada ma demokratické právo jinak přistupovat ke kultuře. Šmehlík: kultura vše zabezpečuje na namesti
 26. to dělá 250000, tentokrát nepůjdou z jeho fondu. Divadlo nakupuje představení za cca 60000, vybere se 40 a 50, je tam schodek
 27. Můžete nabídnout, je to služba obyvatelstvu, ale proč to ma blokována určitá skupina lidi které ma předplatné
 28. Hložek: děkuji, potvrdil jste přístup vedeni města ke kultuře, o vánocích se staví tribuna, je to tradice zdola, odkud přijdou finance.
 29. Předplatné není elitarska organizace, jde z odboru kultury, odkud se ale bude čerpat tribuna na vánoce
 30. Peška: zapomněl jsem na Grant, jsem si vědom, nemám okamžité řešení, jak promítnout. Hložek: všechna ramena mají meraky, je to připravené
 31. Hložek: domnívám se, ze volna rada předplatného zanikne, výpadek 250 000.
 32. Bartonicek: reakce na pana Šmehlíka, to je rétorika jako z třídního boje, ale opravdu se ukázalo, ze dvě rady předplatného u nás nejde
 33. Bartonicek: proč nenaplněné fond obnovy domu Zlamal: vice pohledu, jsou to rovné příležitosti pro všechny? Ale také dorovnání nerovných
 34. podmínek , bydlet v centru je dražší, možnost investovat z Husovi ulice
 35. Třeba dořešit čističku, proto jsme redukovali náhrady. Hlozek: od roku 2008 město investovalo 17.5 milionu, ale stavební přispěly 60 miliony
 36. Velmi úspěšný program motivoval občany, město teď krásnější, nerovnosti možno upravit v pravidlech. nejošklivější teď městský úřad
 37. Zlamal: ano dobra investice, v budoucnosti nemám problém. Richtr: rozpočet se tvořil jinak, dříve to dělal tajemník a starosta
 38. Poprvé s odbory konzultoval někdo rozpočet, dnes se tvořil lépe. Šmehlík: žádný třídní boj, vstupné do divadla něco udělat
 39. Všechno si bude nyní na náměstí platit ten, kdo organizuje danou akci.
 40. Zlamal: nyní se držme příjmů Hrabanek: položka příjmů vodohospodářské sdruženi, kdo je členem sdružení
 41. Hrabanek: kdo nás tam nyní zastupuje? Máme schvalovat členy v technických službách a Terry, ale ne vodohospodářské
 42. Hrabanek: rozpočet vodohospodářské se schvaloval už za vás, někdo od vas to musel schválit, kolik budeme mít za vodné a stočné
 43. Zlamal: prosí o štěpení, než pro studuje. Šourek: měli jste na to 7 dnu, já věřím těm z odborů, nic jste písemně nedali
 44. Šourek: teď jsme měli deficity, teď máme přebytek, je to plán, řekl Zlamal je rezerva, já neuspěl s bezpečnostní občanů, ale nezblaznim se
 45. Bartonicek: informace, ze nebyly připomínky není správná, já sam vím o žádostech, otázka: proč není zbytek z fondu obnovu domu v rozpočtu
 46. Nova: ještě nemůže, vše bude vypořádáno až v lednu, pak je možné zbylé částky od roku 2008, vypořádat v rozpočtu,
 47. Může zbýt až milión. Terra prosperita: za rok příjmy 700 000, není v rozpočtu. Nova: nejsem jasnovidec, teprve až budeme vědět
 48. Bartonicek: je tedy zřejmé, že jsou v budoucnosti možné nějaké další příjmy, které v rozpočtu zatím nejsou
 49. Richtr: na co se ptal Hrabanek? Hrabanek: nic neměním, chci vědět, kdo za město schvaloval nájem.
 50. Zlamal: valná hromada: tam jste byl vy, a nic vyššího jste nepožadoval, my jednali na poslední rade
 51. Jednáním jsem byl pověřen já, akceptovali jsme návrh vodáren, není ještě v rozpočtu, bude v budoucnosti.
 52. Hrabanek: tedy zastupoval nás někdo při jednání o rozpočtu? Zlamal: jedname, ale nemáme zatím smluvně. Peška: projevilo by se zvýšením
 53. vodného a stocneho. Proto nízká úroveň navýšení. Zlamal: cena zůstane na 70 Kč.
 54. Richtr: Hrabanek hresi na to, ze nikdo neví jak to funguje, mohl to udělat Hrabanek,
 55. Bartonicek: myslím, ze se Richtr mýlí, ale rad bych přešel k výdajům.
 56. Nenašel jsem finance na slánský videomagazin. Zlamal: nebude financován. Bartonicek: snížení peněz na slanskou radnici.
 57. Zlamal: chceme lépe distribuovat, chceme přejít k elektronickým médiím. Matoušek: jediné informace od města mám z Peskovych Slanských novin
 58. Zlamal: byli jsme přepracování, kontakt chceme zlepšit, k Peskove Slánským novinám se nechci vyjadřovat.
 59. Bartonicek: Slánská radnice umožňuje informovat o mnoha záležitostech. Obavám se, ze šetření chápu, ale aby neslo na úkor transparentnosti
 60. Mám pocit, ze vše směrujete tak, aby si lide vybírali Slánské noviny.
 61. Zaslechl jsem šum: ze chcete propouštět pracovníky , Starosta: lide si škodí sami, ze šíři takové zprávy, ze jim jde o židli
 62. Richtr: 18700000 dotace do gynekologické oddělení, to nesouhlasí s textovou častí, tam je 18800000. Nova: v textu je chyba
 63. Matoušek: odvody příspěvkových, to je nemocnice , v jaké fázi je tento projekt. Zlamal: 19. prosince zahájeno vyberove
 64. Grohmann: není to na stránkách města, je to na profilu zadavatele.
 65. Začínají výdaje: bartonicek: výkup pozemku, díval jsem se na smlouvu, je tam předkupní pravo
 66. domnívám se, ze důvod pro odkup pominul, navrhují zatím přejít do rezerv, a zjistit, zda musíme
 67. Zlámal: mám stejný názor, nejsem si jist, zda budeme potřebovat, ale také bych upřednostnil nekupovat
 68. Bartonicek: když převedeme do rezerv, tak bude lépe ošetřeno, jak ohlídat možnosti vypovězeni.
 69. Zlamal: zájmem města je toto ošetřit, Bartonicek: posouzení etapizace čistírny, položka v rozpočtu nezohledňuje vše
 70. Na hájích máme pozemky, které nemůžeme připojit, budeme modernizovat, ale nejsem si jistý, zda je umožní připojit
 71. Zlamal: částka je přibližná, v rozpočtu je odhad, Grohmann: v rozpočtu rekonstrukce kalového hospodářství, není definitivní rekonstrukce
 72. Je v havarijním stavu, je jen jeden, když je porucha, odtok je znečištěn kalem, ty kupní smlouvy ještě nepominuly,
 73. Grohmann chce dodržet smlouvu o prodeji pozemku u Baterie.
 74. Zlamal: neznámé podmínky dotaci, jsme odhad na 11 milionů, Matoušek: dosud jsem neviděl od nikoho z vedeni, ze jsme o dotaci přišli
 75. poprvé četl v rozhovoru se starostou, cituje Peskuv článek, ve kterém tvrdí, ze jsme o dotaci přišli
 76. Grohmann: ano přišli jsme o registrační list. Matoušek: ale den poté jste na zastupitelstvu říkal, ze dotace není ztracena,
 77. Grohmann: souhlasím, jsou to ma slova, problém složitější, byly možnosti, podle čerstvých informací bude možnost
 78. Nas problém je smlouva se středočeskými vodarnami, nejsme schopni vyplatit kompenzaci, dodatek z nájemní smlouvy udělal provozni
 79. Matoušek: kdo mel pravdu, vy nebo Peška. Grohmann: to jsem byl zaměstnanec, dělal jsem prikaz Peška:
 80. to ze se nepovedlo informoval v říjnu , Hrabanek: setkání melo byt v říjnu, v lednu mela byt definitiva
 81. Bartonicek: z čeho bude financován ples a v jaké výši. Starosta: tam kde to patří, Bartonicek: kde to tady bude. Výdaje jasné, příjmy otazka
 82. Bude ztráta, kdo ji pokryje? kultura už nyní velká srážka Zlamal: rozebírá náklady plesu, chce na poradatelich šetřit
 83. Bartonicek: je tedy v rozpočtu někde částka Starosta: rezervu jsem převedl na fond
 84. Hložek: ples byl mírně výdělečný nebo neutrální, obvolával jsem já a Proskova, pokud to necháte na Hamplovi, nebudou sponzoři
 85. Zlámal: peníze musí shánět garant kulturního zařízení. Bartonicek: zálohy na energie: 2.3 milionu kulturní odbor
 86. 450 000 - kde je kulturní obor vezme Starosta: Hampl mi to neposlal a nevolal. Nepřišel na radu.
 87. Zlamal: je třeba vidět rozpočet v kontextu Peška: já chci ples zrušit. Každá samostatná organizace musí hospodařit co má
 88. Peška: naše příjmy budou plus minu pět deset milionů
 89. Hložek: ona to není akademická debata, investovali jsme do digitalizace kina, jsme u Prahy, pokud budou filmy druhé kategorie, mládí
 90. odvyknou ve Slaném žít. Nestačí šetřit, je třeba vize. Budu navrhovat zvýšení rozpočtu na kulturu.
 91. Peška: mám za své hlídat ekonomiku města, nejsou peníze, Hrabanek: jsem zmatený, kdo řídí schůzi, hlásím se dlouho
 92. Hrabanek: pro mne nejvíce zarážející skrtani v materskych skolkach. Hlozek: možnost slevy za pomoc studentů městu
 93. Zlamal: žádné slevy dříve nebyly Hložek: Hampl poskytoval. Kulich: studenti uspořádaly několik akcí, nyní je na řadě město, jak vyjít vstříc
 94. Slíbilo se jim to, je to pár tisíc, ceny v grantu se od doby otevření nezvyšovaly. Naklady jsou 35-40 tisíc
 95. Zlamal: jsou to marginální částky, Bartonicek: granty na kulturu, jaká budou pravidla, je to tech 210 000?
 96. Peška: podporovali jsme 2 akce, kvetnova a rozneni byka v zari, nyni bude jen zarijova.
 97. Chceme zpruhlednit přidělování peněz, to nebylo, ustanovili jsme kulturní komisi, bude garantem.
 98. Bartonicek: domnívám se, ze dojde ke snížení všech příspěvků, je částka konečná? starosta: konečná
 99. Bartonicek: konference a sborník, jak to tedy bude, budou nějaké granty, ale neznáme podmínky, jak mám žádat
 100. Bartonicek: výrazný pokles mezd zaměstnanců, snížení o cca 10000 na každého, u knihovny a infocentra cca 20 000, hvězdárna zrušení uvazku?
 101. Proč u zaměstnanců snížení? Chápu jako destabilizaci úřadu, bez auditu, ze dne na den?
 102. Zlamal: nedokazu teď přesně odpověděl, máme představu, ale zatím nemohu říci.
 103. Bartonicek: zvýšit příjmy, město ma rekreační zařízení, navrhuje prodat a dat na platy,
 104. Bartonicek: mluvíte o vyrovnaném, Peška: rusi Bartionicka, skáče mu do reci
 105. Bartonicek: já vim, ze vám říkají stínový starosta, ale já chci odpověď od skutecnych
 106. Bartonicek: máme mírně přebytkový, udělejme tedy vyrovnaný a použijeme. Proč jsou v rozpočtu nelogické škrty.
 107. Zlamal: máme přebytky, protože některé akce maji termínový posun, na to alokujeme zdroje. Na účtu je 60 milionů.
 108. Ale potřebujeme rezervu, na provozním 30 milionů, zbývá 30, ale rekonstrukce jádra města, tepelná zařízení
 109. audit v nemocnici a hrozba pokuty 13 milionů, takže rezerva je ale je vázána.
 110. Bartonicek: byli drastické škrty pro mírný přebytek, mějme vyrovnaný.
 111. Peška: nechci, aby mel Bartonicek prioritní slovo, aby se hlásil. To nebudu o něm říkat, to bych byl drsný.
 112. V rozpočtu vidíte, ze nova koalice zdědila dluhy 100 milionu, cíl dluh dále nezvysovat
 113. Bartonicek nechce vnímat, musíme byt připraveni, požadavek na konkrétní akce az 120 milionů,
 114. Máme mírně přebytkový na splácení dluhu z předchozího období.
 115. Jsou to rezervy na velké investiční akce. Šmehlík: všechny argumenty padly, procedurální: vystoupení jen dvakrát
 116. Bartonicek: já jsem věci vyčerpal, ale mám toho víc než dva. Před volbami transparentnost, teď jako drive
 117. Hložek: postradam odměny neuvolnenym členům zastupitelstva, v řadě
 118. Starosta: chyba v zápise, byla odstraněna. Peška: byla rada. Hlozek: ona byla rada mezi druhou a třetí?
 119. Hrabanek: na webu města je neplatný zápis? starosta: zápis je platný, co ted visí .
 120. Zapisovatelka: to byla moje chyba. Hrabanek;: to není vaše Peška: predvadite divadlo, odměny schvaluje zastupitelstvo
 121. Hložek: co předvedl Peška je odporné, my vůbec neobviňujeme paní Maskovou. Ale prostě byla chyba, to se stane
 122. ale vaše chování okolo teto chybicky je nezákonné, Peška nás 12 let peskoval za menší veci
 123. Šmehlík: chce omezit počet příspěvků k diskuzi. K rozpočtu. Ach jo.
 124. Bartonicek: pan Hložek správně již řekl, diskuzi k rozpočtu nemůžete omezovat.
 125. Richtr: doporučuji nehlasovat, když se budou odchylovat, sebrat jim slovo.
 126. Richtr: naplnit fond obnovy domu 500 000 ze zdrojů na čističku
 127. Hrabanek: navrhuje tuto částku převést na mateřské školky., nikoliv do fondu obnovy.
 128. Hložek: navýšení rozpočtu kulturní o 300 000. Navýšit platy o 360 000. Obojí z rezervy finančního.
 129. Bartonicek: přesun 1mil. + do rezervy finančního místo určené na odkup pozemku u Baterie
 130. Navýšit o 60000 peníze na konferenci a sborník. Navýšit o milion pláty pro úřad, do fondu tajemníka.
 131. Navýšit tajemníka o 250 000 pro knihovnu a infocentrum. O 150 000 pro platy na hvězdárnu na původní výši.
 132. Navýšit kulturu o 450000 na původní částku. Navýšit o 100 000 kulturu na ples města. Navýšit příjmy a výdaje na fond obnovy
 133. o 1.5 milionů, jako byl letos.
 134. Všechny částky krýt přebytkem z minulých let. Prosí koalici, aby zvazila podporu, nebo menší částku.
 135. Kulich: odměny členů zastupitelstev: ubili jeden a pul místostarosty, presto je stejný, proč?
 136. Zlamal: na mne je méně, nemůžu říci.
 137. Hlasování začíná: Šmehlík navrhl hlasování v pořadí jak bylo podáváno, neprošlo, bude se hlasovat jako vždy od posledniho
 138. Všechny návrhy Bartonicka na navýšení rozpočtu na kulturu odmítnuty.
 139. Bartonickovi návrhy na navýšení rozpočtu na platy v hvězdárně, na platy v knihovně a infocentru a na městském úřadě odmítnuty.
 140. Konference a sborník odmítnuty. Přesun financí na nákup pozemku u Baterie odmítnut. Je možné okamžitě koupit ornou pudu u Baterie.
 141. Všechny Bartonickovy návrhy odmítnuty. Hlozkuv návrh navýšit platy z finančních rezerv schváleny. (360000 Kč)
 142. Hložek: rozpočet na kulturu navýšit z rezerv. Schváleno. Hrabankuv návrh navýšit mateřské školky. Odmítnuto.
 143. Místo na mateřské školky peníze do obnovy domu. Schváleno.
 144. Rozpočet přijat.
 145. Rozpočtové opatření. Infocentrum: zapojení příjmů do nákupu knih a dalších zdrojů. Schváleno.
 146. Knihovna: 126000 do investic, nákup biblioboxu, problém na krajském úřadu, vyřeší účetní problémy.
 147. Smlouva o lokálním partnerství, Začlenění 37000 do běžných výdajů.
 148. Bod 5. Přijetí dotací, 6. Převod částky 7. odpis dluhu pro neplatiče, úmrtí. Celková částka k 150 000.
 149. Richtr a Bartonicek: jak je možné tak vysoká částka? A proč tak pozdě? Paní mela jisté psychické problémy, jsou tam velké náhrady škod.
 150. Bod 8. Kompenzace jízdného. Kvic. Součást městské dopravy.
 151. 9. Odměny radě: návrh: místostarosta 9500, zastupitel 300, radní 1000, člen výboru a komise 100, Kč, předseda 400
 152. Matoušek: který den v týdnů budete pane Zlamale dostupný na úřadě:
 153. Zlamal: ve středu od 12 hodin do odpoledne.
 154. Matoušek: navrhuje v rámci solidarity s úřadem zastupitele by neměli brát nic.
 155. Bartonicek: v zápisu rady bylo napsáno, ze odměnu 9500 dostane neuvolněný zastupitel. Tento vyvěšeny zápis se na úřední desce změnil.
 156. To je přece protizákonné, Pane starosto, chyba se vloudi,, ale nemůžete přistupovat k tomu takto. Rada něco schválila.
 157. Richtr: je to procesní chyba. Peška: došlo k chybě, v první variantě, chyba bude napravena, býka tam nějaká zveřejněna informace
 158. Ale o tom stejně rozhoduje zastupitelstvo, tak to může každý přednést.
 159. Šmehlík: vůle rady byla taková, jako je, hlasovat můžeme. Návrh Matouška je populistický, já posilám všechny odměny k MŠ Divadlo
 160. Hrabanek: nejde o tu chybu, ale opět jste porušili zákon, vy jste se tu chybu snažili zahladit.
 161. Bartonicek: nejde o to co a jak odhlasovala rada, zápis byl podepsán a ověřen. Není možné ho vzít a vyměnit jako by nic.
 162. Bartonicek: cokoliv je vyvěšeno, mělo by se s tím zacházet zákonně. V zákonu u obcích je postup.
 163. Peška: formální chyba. Já si toho všiml, neoveril jsem si postup.Je to formalita, tečka.
 164. Peška: jsme povinni stanovit odměny, u komisí a výboru a jejich členů kteří nejsou zastupitelé jdou jiné zásady.
 165. Navrhl jsem nový postup, odměna 300 Kč za jedno jednání, u předsedy komise 500 Kč.
 166. Odměny od prvního ledna. 2015.
 167. Cílek navrhuje odložit hlasování o odmenach na příště.
 168. Přijato, bod bude projednán příští radou a zastupitelstvem.
 169. Bod 10: rekonstrukce Husovi. Grohmann čte z důvodové zprávy od sebe jako manažera pro sebe jako zastupitele.
 170. Matoušek: realizace fyzická do konce června, obavám se, ze to nejde stihnout.
 171. Grohmann: předpokládáme začátek v březnu. Matoušek: bude archeologický průzkum, co když kanalizace. Mám obavu, ze o dotaci prijdeme.
 172. Hložek: obhajuje projekt Londy. Když do toho nepůjdeme, přijdeme o schválené peníze.
 173. Pospíšil: na Dolině dodnes chodíme v bahně, ale je tam spousta práce, pan Grohmann mne přesvědčil, budu pro.
 174. Hrabanek: byl jsem propagátor, časový harmonogram je ještě náročnější, teď až v březnu, ale podporují.
 175. Richtr: je to chyba minulé koalice, teď řešíme jen souhlas se smlouvou, která již existuje.
 176. Bartonicek: kde se na to vezmou peníze? Zlámal: z rezervy. Tohle není chyba naše. Jsme si vědomi rizik, ale jsem pro.
 177. Bartonicek se ptá starosty a Pěšky: starosta, jsem pro, ale s rezervou, pokud nebude dotace, tak ne.
 178. Peška: já jsem skeptik, ale bude třeba řešit, já nepokladam za tak důležité. A povídá a povídá,
 179. Ted už nevím, jestli je vlastně pro nebo proti.
 180. Peška s Hrabankem diskutují, jak je to vlastně s úvěrem.
 181. Bartonicek: kde se vezmou finance, nejsou v rozpočtu. Grohmann: finance budou třeba koncem února. Bartonicek:
 182. Takže kdy tedy, odpovězte mi. Richtr: řešíme smlouvu, finance budou řešit jindy. Je to demagogie.
 183. Bartonicek: já se neptal Richtra, ptal jsem se starosty místostarosty, Grohmann.
 184. Grohmann: koncem února bude třeba schvalovat, budeme při ideálním stavu potřebovat finance v květnu.
 185. Bartonicek: pokud se akce rozjede, už bude obtížné ji zastavit. Šmehlík, je to všechno exhibice.
 186. Peška: z 26 hodnocených měst jsme byli poslední ve středočeském kraji.
 187. Zaplatíme z úvěrů nebo přebytku. Hlasování o uzavření smlouvy: schváleno.
 188. Bod 11- veřejné soutěže: Grohmann, veřejné zakázky projednávat jen v radě města, na zastupitelstvu se mohou k informacím dostat nerovne
 189. Peška: služebnost ve věci RDK, kotelna, místo našeho kotle tam bude kotel plně patřící jiné firmě. Ptá se Hrabanka a Hlozka
 190. Městský úřad to nedoporučoval, rada presto schválila. Hložek: úspory pro klienty, moje obavy stejně jako úřadu
 191. Problém by byl v případě prodeje, technologie drahá, v rozpočtu nebyly peníze, byla to možnost ušetřit.
 192. Visek: to byl záměr, jak se dostat k financím, žádné úspory. Richtr: v minulosti to dělala nějaká firma,
 193. Bylo skandální to rozhodnutí o sluzebnosti, to je nevýhodné na trestní oznámení
 194. Hložek: přispívá to k ochraně ceny, Peška: přenechali jste část výroby tepla soukromníkovi,
 195. Novy způsob vyhrazení pravomocí rady a zastupitelstva, Bartonicek: Grohmann je ve střetu zájmu, neměl by hlasovat.
 196. Starosta: Nechavam hlasovat. Schváleno (Grohmann se zdržel)
 197. Úprava volebního řadu. Schválena.
 198. 22:30 končí přestávka zastupitelstva, začíná volba kontrolního a finančního výboru. Po 9 členech.
 199. Richtr: ale volební komise pro veřejnou volbu nemá smysl. Peška: udělejme komisi
 200. Volební komise zvolena, ta navrhuje volbu aklamací. Schváleno. Navrhován na finanční: předseda Chyský. Schváleno.
 201. Členové: Janouš, Jirák, Vrana, Hauptmann, Kočka, Kolářová, Brodský, Doupovec, Jiranova, Kos, ; 10 jmen na 8 míst
 202. Hrabanek: bývalo zvykem, že opozice měla převahu ve výborech
 203. Kulich: navrhl jsem 9, to je pravda, dříve byl předseda z opozice u obou výborů.
 204. Hložek představuje Brodského a Doupovce.
 205. Hlasování po jednom, v abecedním pořadí. Peška: zvolen každý nadpoloviční s největším počtem hlasů.
 206. 23:00 Opět se řeší volební řád. Jak se bude volit, jestli tajně nebo veřejně.
 207. Opozice i koalice odmítly někoho stáhnout. Bude tajná volba.
 208. Hlasování tajnou volbou. Kroužkování 8 jmen z deseti. Probíhá.
 209. Kontrolní výbor: na předsedu navržen Rubik. Schváleno.
 210. Takže zpět, Rubik ještě nebyl zvolen, to bylo hlasování o způsobu volby. V publiku to nebylo poznat.
 211. Zvoleni, brodský, hauptmann, Jirák, janous jiranova kočka vrana Kolářová
 212. Hlasování o předsedovi kontrolního: zvolen Rubik.
 213. Kandidáti kontrolní: Nič, Konečný, Koryta, Cepelak, Kulich, Pánek, Chysky Adam, Dolejší, Kozelka, Sircova,
 214. v předchozím tweetu se připletl Kulich, ten jen člena navrhoval.:)
 215. Bude se volit tajnou volbou 8 z 9.
 216. Zvoleni: všichni mimo me zvoleni, já získal 7 hlasů a nebyl jsem zvolen.
 217. Terra prosperita: návrh na odvolání všech původních členů.
 218. Udeřila půlnoc. Kandidát Zlamal zástupcem na valné hromadě.
 219. Technické služby, odvolání dosavadních, zvoleni: Hula, Zlámal, Černický.
 220. Novi členové v Terra prosperita: Jan Chyský, Zálom,
 221. Návrh na změnu zřizovací listiny - knihovna.
 222. Historická konference: Slaný a Slansko. Bere na vědomí zprávu.
 223. Přijímání účelových dotací. Schváleno.
 224. Hrabanek: přerušení posledního zastupitelstva, výklad oficialni ministerstva: byl porušen zákon.
 225. Dotaz občana: jak byla vybírána sportovní komise? Není proporcne sestavena.
 226. Šmehlík: ma svrchované právo si tam dat kolik chce.
 227. Šmehlík: zvolila si radu jakou chce a ma na to právo.
 228. Zíma: ta komise je demokratická,
 229. Nič: na minulém zastupitelstvu jsem nedostal odpověď na :  ""K politické angažovanosti jsme se dostal již v mládí. Do komunistické strany jsem vstupoval ve svých 18 letech, prožil jsem si tehdy přirozenou éru svazáckého funkcionáře na střední i vysoké škole. Do té opravdu veřejné politické práce jsem se však zapojil až v roce 1989. Právě listopadové události a některé, pro mne do očí bijící nepravdy vykřikované tehdejšími tribuny lidu, mne patrně nejvíce přivedli k práci, kterou teď na tomto poli vykonávám." (vloženo ze záznamu, v původní reportáži pochopitelně neuvedeno)
 230. Peška: odpověď: na otázky panu Ničovi nebudu odpovídat.
 231. Rubik: setkávání s partnerskými městy, jaká je koncepce, starosta: pozveme na podzimní slavnosti
 232. Starosta: budeme pokračovat, máme nějaké zkušenosti, nějaké pozvání
 233. Starosta: utekli jako ulicnici ti dva, Hrabanek: já to předal, vyhradil jsem si týden, řekl jsem že můžete zavolat.
 234. Další osobní útoky starosty doporučují ze zvukového záznamu.
 235. 12:39 Konec

pátek 12. prosince 2014

Vánoční koncert v neděli 21. prosince

Občanské sdružení Wotrubia již více než desetiletí organizuje kulturní a sportovní akce ve slánské místní městské části Otruby a osadě Lidice u Otrub. Koncertem, který letošní dvanáctou sezónu zakončuje, je tradiční vánoční koncert v kostele sv. Jakuba v Lidicích u Otrub, jehož výtěžek bude opět věnován na obnovu místního kostela a hřbitova (i díky tomu byly např. kompletně opraveny vstupní dveře do Svatého Jakuba). Je to poslední z řady jedenácti koncertů, které letos Wotrubia pořádá. Vstupné je, jako vždy, dobrovolné.

Vánoční vystoupení slánského vokálního souboru Léta letoucí, ve složení Michaela Broučková, Kateřina Huliciusová, Dušan Janovský, Jakub Judl, Zuzana Schneiderová, Hana Srbková a Vladimír Třebický, se v kostele Sv. Jakuba Většího v Lidicích u Otrub uskuteční v neděli 21. prosince od 15. hodin. V podání tohoto sdružení již poosmé v našem kostelíku za doprovodu kytary, harfy, houslí, fléten a perkusí zazní vánoční koledy z různých období i částí světa ve vícehlasé úpravě.

Přestože jsou v předvánočním čase ve Slaném i okolí pořádány koncerty téměř denně, lidický kostel, osvětlený stovkami svíček, má pro vnímavé návštěvníky vždy svou neopakovatelnou atmosféru. Proto by si všichni měli setkání v kostele sv. Jakuba v Lidicích u Otrub v neděli těsně před Štědrým dnem pečlivě poznačit do svých kalendářů.  Těším se na setkání.

Pavel Bartoníček, o.s. Wotrubia


(Text byl zveřejněn v prosincovém čísle měsíčníku Slánská radnice, kde se bohužel chybně objevilo, že koncert se bude konat v sobotu 21.12, což uvedlo některé čtenáře v omyl, protože 21. prosince je neděle!)

úterý 9. prosince 2014

Požehnání pomníku bývalému starostovi Slaného Ivo Rubíkovi


Byl jsem požádán jedním ze členů Společnosti patriotů Slaného o zveřejnění následující pozvánky:

-----------

Společnost patriotů Slaného zve v tomto adventním čase všechny přátele a lidi dobré vůle

v sobotu 20. prosince od 14.30 hodin

na neformální slavnostní setkání u příležitosti požehnání pomníku bývalému starostovi Slaného Ivo Rubíkovi, který zemřel 25. listopadu 2013.

Setkání přátel Slaného se uskuteční v aleji na nových Hájích, která nově ponese jméno doktora Rubíka. Alej se nachází v severní části města vpravo v těsném sousedství japonského montážního závodu.

Doktoru Rubíkovi věnují příchozí tichou vzpomínku, chybět nebude ani komorní hudební vystoupení a skauty donesené Betlémské světlo. Občerstvení pro příchozí je zajištěno.

-----------------

Dotyčný patriot mne také  poprosil, zda bych se akce rovněž nezúčastnil a k pozvánce na blogu nepřipsal několik vlastních slov. Myslím, že netušil, jaké dilema jeho prosba ve mne vzbudí. Osobně jsem znal pana starostu Rubíka jen poslední dva roky a naše setkání se obvykle měnila v ostrý střet. Na druhé straně si myslím, že by dotyčného patriota také před rokem nenapadlo, že se mnou bude přátelsky komunikovat, a mne by zase nenapadlo, že by zrovna on chtěl památku pana starosty uctít.  V zápalu komunálních střetů se snadno zapomíná, že naprostá většina z nás není tak špatná, jak se na opačných stranách barikády může zdát.

Se zveřejněním pozvánky jsem samozřejmě žádný problém neměl, nikdo nemůže zpochybnit, že pan starosta Rubík byl významnou postavou v historii našeho města. Mnoho přátel i známých mi také říkalo: "škoda že jsi ho neznal dříve, poslední dobou se hodně změnil". Podle vyprávění přišel do Slaného plný elánu, spoustu let svojí aktivitou táhl všechny kolem sebe a byla radost s ním spolupracovat. Také mi říkali, že měl stejně jako já rád toulání přírodou, že mu nebylo zatěžko jezdit autobusem a že se s obyčejnými lidmi bavil stejně jako s krajskou honorací. Já už ho poznal změněného těžkou nemocí, o které jsem ani netušil, jak moc byla zákeřná.

Staří Řekové a Římané vyznávali zásadu, že pozemské boje a nevraživosti končí u brány smrti. Za ní již následuje jiná spravedlnost, pro někoho z nás spravedlnost nadpozemská, pro jiné ortel historie. Pokud je nad námi něco vyššího, tak tato bytost naši pomoc určitě nepotřebuje. Na ortel historie je zase příliš brzy, až roky ukáží, co je trvalé a co pomíjivé.

Já osobně se vzpomínkové akce nezúčastním. V žádném případě se nejedná o projev neúcty, ale přišlo by mi pokrytecké, abych se s panem starostou Rubíkem neustále hádal a pak najednou veřejně demonstroval, jak si jej připomínám. Myslím ale, že většina Slaňáků takto smíšené pocity nemá a příležitost k uctění památky pana starosty přivítá.

Miloslav Nič
STAN
17. listopad a my

Uplynulo čtvrtstoletí a stále se zdá, že u nás nenalézáme jednotu, jak toto datum vnímat. Britové mohli oslavit 456 let od nástupu Alžběty I. na anglický trůn, Egypt a jeho sousedé 145 let od otevření Suezkého průplavu. Od roku 1941 celý svět tento den oslavuje jako Mezinárodní den studentstva, jediný den mezinárodního významu, který má československý, resp. český původ.

Roku 1939 bylo tohoto dne nacisty popraveno devět funkcionářů celonárodní studentské organizace: Josef Adamec, Jan Černý, Marek Frauwirth, Jaroslav Klíma, Bedřich Koula, Josef Matoušek, František Skorkovský, Václav Šaffránek, Jan Weinert. Nejmladšímu bylo 18 let, nejstaršímu 23 let.

Roku 1960 byl tohoto dne komunisty popraven ve 27 letech Vladivoj Tomek, poslední český protikomunistický odbojář, odsouzený k smrti.

Roku 1989 se z pražského Albertova vydala do centra Prahy studentská demonstrace, svolaná k 50. výročí událostí roku 1939. Co se poté odehrálo, vědí všichni, jen jejich názor je rozdílný. Zda události, započaté tohoto dne, byly vzpourou proti nesvobodě, vlastnímu strachu a rezignaci, jak při letošním výročí řekl slovenský prezident Andrej Kiska, nebo šlo o předem dohodnuté předání moci mezi komunistickými tajnými službami a špičkami disentu, jak již krátce poté ve své analýze tvrdil Miroslav Dolejší, rodák z Velkého Přítočna a dlouholetý politický vězeň komunistického režimu, je vedlejší. Jen zarytí staromilci, ukrývající doma rudou knížku KSČ, tvrdí, že to bylo špatně. Ostatní milovníci starých pořádků jdou na to rafinovaněji.

Říkají, že dříve byla rudá totalita a nyní je modrá totalita. V tomto modrém období ale nedochází k popravám politických protivníků a každé čtyři roky se opakující volby mohou zcela změnit politickou moc ve státě. To v komunistickém období nebylo možné.

Říkají, že dříve nebylo vše tak špatné, jak se nyní tvrdí. Samozřejmě, že vše nebylo špatné. To přeci nebylo ani v nacistické Třetí říši. Stavěly se dálnice, pracující jezdili na rekreace, nebyla nezaměstnanost. Každodenní život není nikdy stoprocentně ovládán politikou. Ostatně, když jste byli členem KSČ, v Německu tedy NSDAP, nemluvě o jiných organizacích, bylo vše vynikající. Ale jen pro některé. Ti, kteří přežili koncentrační tábory, u nás tedy tábory nucených prací, mají na oba totalitní režimy určitě jiný názor, než jejich obhájci.

Mnozí z obyvatel naší země nebyli připraveni na svobodu, která jim dříve nechyběla a i demokracii vnímají spíše negativně, protože si s pluralitou názorů nevědí rady. Dříve pro ně bylo vše jednodušší. Takoví lidé státní svátek Den boje za svobodu a demokracii kladně nehodnotí.

Já sám si k tomuto svátku také hledám vztah velmi těžko. Důvodem není, že bych zpochybňoval důležitost svobody a demokracie, mám však pocit, že ani po čtvrtstoletí jsme tyto pojmy v naší společnosti neuvedli zcela do života. Jak v politice, tak i v běžném životě. Navíc na mne vždy působilo trochu zvláštně, když na události staré nyní čtvrtstoletí, vzpomínají lidé, kteří z nich výrazně politicky profitovali ale osobně se jich mnohdy ani neúčastnili. Vrcholem morálního relativismu  je pak situace, kdy se pietních akcí na památku obětí komunismu účastní funkcionáři KSČM, tedy nástupnické strany totalitní KSČ.

Právě proto jsem uvítal akci SVĚTLA PRO SVOBODU aneb SVÍČKY PRO OBĚTI KOMUNISMU a byl jsem potěšen, že se 17. listopadu v 17. hodin konala kromě mnoha míst i ve Slaném, u pamětní desky věnované všem obětem komunistického režimu ze Slaného a Slánska. Obětí z mé rodiny byl dědeček František Hořejší, který zemřel 16. 4. 1953 v uniformě PTP ve věku 54 let.

Pavel Bartoníček, Slaný – Otruby
(Text byl zveřejněn v prosincovém čísle Slánských listů)

neděle 7. prosince 2014

Rozpočet města - příjmová stránka

Poté, co se mi náhodou podařilo objevit návrh rozpočtu města Slaný pro rok 2015, pustil jsem se do jeho studia a když už jej budu číst, tak budu své poznámky průběžně zveřejňovat. Upozorňuji, že se jedná o moje osobní postřehy a netuším, jaké zájmy a zdůvodnění se za konkrétními položkami skrývají.

Rovněž nejsem ekonom a tedy původ některých položek je pro mne obtížné rozluštit. Na druhé straně jsem ale celkem zvyklý pracovat s čísly a výpočty, takže se mé poznámky mohou někomu hodit.

Návrh rozpočtu:
http://www.meuslany.cz/data/nastenka/12310navrhrozpoctu2015.pdf.

Plánovaný příjem:  278 milionů  Kč
Z toho daňový příjem: 189 milionů Kč

Hlavní rozdíly proti návrhu na rok 2014:
 • 9 milionů navýšení nedaňových příjmů
  • nová položka- 8 milionů - odvody příspěvkových organizací
   • převod z investičního fondu Nemocnice Slaný, projednáváno na zastupitelstvu
   • zápis 29. zastupitelstva: Zastupitelstvo města nařizuje příspěvkové organizaci Nemocnice Slaný odvod finančních
    prostředků ve výši 6,000.000,- z Investičního fondu Nemocnice Slaný do rozpočtu města v termínu nejpozději do 31.3.2015.
 • 4 miliony - snížen převod z fondu vedlejší hospdářské činnosti
 • 22 milionů - navýšeny ostatní transfery
  • z veké části dotace na modernizaci gynekologicko-porodnického oddělení

Kontext:

Rozpočet 2014:
- plánovaný příjem: 248 milionů
- z toho daňový  příjem: 185 milionů
 
Rozpočet 2013:
 - plánovaný příjem: 246 milionů
 - z toho daňový příjem 178 milionů (v tabulce současného rozpočtu je v porovnání uvedeno 180 milionů, částky se liší u DPH a dani z příjmu závislé činnosti. Bylo by pěkné, kdyby se částky oficiálně uváděné na stránkách města shodovaly, ale na druhé straně rozdíl 2 milionů pro odhad trendů příjmové stránky není významný.)


Závěrečný účet 2013
- příjem 267 milionů
- hlavní rozdíl: 24 milionů vyšší položka u přijatých dotací
- daňový příjem: 180 milionů

Můj závěr

Plánované příjmy jsou splnitelné, i když na horní hranici možného. Příjmová stránka je stejně jako u téměř všech obcí v ČR závislá zejména na hospodářských výsledcích státu, tedy odvodech z DPH a dalších celostátních daní, které město nijak ovlivnit nemůže.

V porovnání s rokem 2014 se počítá s  dalším navýšením příjmů ze státního rozpočtu a to může být problematické. Pokud se  potvrdí obavy z nepříznivého hospodářského vývoje v roce 2015, původně plánovaný mírný přebytek se může přeměnit v mírný deficit. Zřejmě se však bude jednat i při negativním vývoji o jednotky milionů a tedy nic dramatického.

Jedinou reálnou možností výrazně posílit příjem města je získávání dotací, pokud možno s minimální finanční spoluúčastí města. Tuto stránku rozpočtu však současné vedení zatím ovlivnit nemohlo. Uvidíme příští rok, zda se nějaké prostředky podaří získat.


Miloslav Nič
STAN

sobota 6. prosince 2014

Co vrchnost činí, dobře činí - schvalování rozpočtu města Slaný pro rok 2015

Rozpočet města je bezesporu jedna z nejdůležitějších věcí, kterou zastupitelstvo projednává. Ve městě, jehož vedení se chce alespoň tvářit, že jej zajímá názor občanů, by se  jeho projednávání věnovala náležitá pozornost.

Jenže Slaný je město královské a demokratickým nesmyslům nevěří. Naše radní vrchnost to s námi myslí dobře a sama se postará, abychom byli spokojení. Jelikož se ale nacházíme v republice, která je demokratickou, musíme se hold přizpůsobit zákonům. Za rok to možná bude snazší a zákonodárci pochopí, jak mnohem lépe se maká, když do všeho nežvaní občané. Pro letošek však museli moudří konšelé zvolit klikatější cestu.

Naštěstí mají bohaté zkušenosti s působením v armádě, v totalitních stranách a s důsledným vynucováním pozice nadřízeného a podřízeného ve firmách. Stačilo popřemýšlet a zrodil se skvělý plán: rozpočet schválit pod velkým časovým tlakem a tvrdit, že jeho neschválení přivede město do velkých problémů.

V každém stádě se ale najdou tupé ovce, které nechápou, že rozhodování patří vrchnosti. Proto je třeba zařídit, aby se stádo o schvalování rozpočtu dozvědělo co nejpozději.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn 5. prosince. Zákon nařizuje jeho zveřejnění 15 dnů před projednáváním. A tak i další zastupitelstvo musí být svoláno ve zcela nezvyklém termínu. Zveřejnění rozpočtu má ovšem nepříjemný vedlejší účinek, někdo si ho může všimnout. Tomu bohužel nelze zabránit, ale je možné jej na webu šikovně schovat. Každý zajisté chápe, že návrh rozpočtu města není tak významnou zprávou, aby se o ní psalo na hlavní stránce města.

Když už je termín na světě, je třeba ho umístit někam, kam se sice lidé nedívají, ale  kam je možné odkázat případnou kverulantskou ovci. Na hlavní stránce města se zasedání oznámí až nebude zbytí, ale v sekci zastupitelstvo se větička: "Termín pro 2. řádné zasedání zastupitelstva města je stanoven na 22.12.2014" hodí.

Uvádět i hodinu by ovšem byla hloupost. To by pak mohl chtít nějaký poddaný  plánovat čas. Dříve bylo stádo zvyklé na 15:00, ale to už se podařilo změnit při posledním zasedání.

S neschválením rozpočtu se nepočítá.  Starosta vydá rozkaz,  místostarosta na něm zamaká, nejzkušenější radní-komunista zajistí demokratickou diskuzi a zbytek radních nechá zastupitele svobodně hlasovat jako ovce a pro vlastní zdraví sportovně zvedat ruku co nejvýše.

Tupé ovci pak nezbyde, než psát na blog otázku: "Proč nezohlednit pochopitelný časový tlak a v prosinci schválit rozpočtové provizorium? Zastřešení výdajů na leden  např. částkou 22 222 222 Kč (necelá 1/12 z plánovaného příjmu) dává smysl.  Další řádné zastupitelstvo by bylo možné svolat na středu 14. ledna, třeba i vstřícně k občanům od 16:00 nebo dokonce od 17:00 a zde po důkladné diskuzi schválit řádný rozpočet nebo prodloužit provizorium o další měsíc.

To bychom ovšem vypadali jako město demokratické, nikoliv královské. Rovněž bychom nemohli hledět s posvátnou úctou na moudré radní, ale viděli bychom v čele města námi zvolené spoluobčany, kteří se v mezích možností snaží zjistit vůli občanů a co nejlépe ji naplňovat. Povely a příkazy se lépe vládne, je však třeba počítat s tím, že ve stádě obvykle nejsou jen poslušná jehňátka.

Miloslav Nič 
STAN

pondělí 1. prosince 2014

Historický sborník „Město a region v dramatickém století - Slaný a Slánsko ve XX. století“ právě vyšel

Pod výše uvedeným názvem se v listopadu 2013 uskutečnil šestý ročník historické konference, která si trvale klade za cíl mapování a zaplňování bílých míst regionální i národní historie. Téma bylo pojato poměrně široce, přesto jeden společný, a to časový, znak existuje - devět příspěvků obsažených v tomto sborníku mapuje průběh událostí v regionu především v první polovině 20. století. Některé texty navíc úzce navazují na část z předchozích 55 příspěvků, zveřejněných v předešlých pěti ročnících konference (starší sborníky je možné koupit v Knihovně V. Štecha i ve Vlastivědném muzeu).

Osmý svazek edice „Historie Slánska ve XX. století“ byl veřejnosti představen v sobotu 8. listopadu ve slánském Městském centru Grand. Obsahuje na 165 stranách následující studie, včetně obrazového materiálu:
1. Lubor Kunc:  Poštovnictví ve Slaném v období 1900 – 1945
2. Pavel Dufek:  Nástin průběhu 1. pozemkové reformy na Slánsku
3. Luboš Marek: Četnická stanice Kamenné Žehrovice za první republiky
4. David Hubený: Armáda a Slaný. Budování slánských kasáren v druhé polovině třicátých let 20. století
5. David Hubený: Obecní výkonná policie ve Slaném za druhé světové války
6. Zdeněk Víšek: Osud slánského rodáka Felixe Arnošta Hellera, příslušníka RAF
7. Pavel Bartoníček: Erik Koubek – slánský skaut na frontách druhé světové války
8. Michal Plavec: Neznámé i známé kapitoly z letecké války nad Slánskem 1944 – 1945
9. Milan Bárta: Tajemná přestřelka u Řevničova – nevyjasněná úmrtí z roku 1952

V názvu sborníku je zmíněno dramatické století, což není samoúčelné. Když totiž před sto lety napětí, způsobené atentátem na následníka trůnu našeho rakousko-uherského mocnářství Františka Ferdinanda d´Este, vyústilo ve válečný konflikt, málokdo si uvědomoval, že skončilo do jisté míry idylické období tzv. dlouhého 19. století, jak je nazýváno období rámované Francouzskou revolucí a počátkem Velké války, tedy roky 1789 – 1914. Samozřejmě, že napoleonské války, odehrávající se na počátku 19. století i na našem území, prusko-rakouská válka 1866 i okupace a následná anexe Bosny a Hercegoviny (1878, 1908), nebyly tehdejšími občany vnímány vždy jen pozitivně. Ale konkrétní konflikty se týkaly vždy jen omezeného počtu osob či vymezené lokality. Nemohly být srovnávány s hromadným zabíjením na frontě a útrapami v zázemí během válečných let 1914 – 1918, nemluvě o světovém konfliktu, který následoval o čtvrt století později. Tehdy totální válka, téměř stírající rozdíl mezi frontou a zázemím, postihla v předtím nebývalé míře především civilní obyvatelstvo.

Dramatické 20. století, kromě dvou světových a mnoha regionálních či lokálních válečných konfliktů, mělo „na svědomí“ i několik občanských válek (vzpomeňme například na Rusko, Španělsko, Čínu či Řecko), genocid národnostních (Turecko v roce 1915 nebo Rwanda 1994), rasových (nacistické Německo) či třídních (Sovětský svaz, maoistická Čína po roce 1949 či polpotovská Kambodža v letech 1975 – 1979). A také se během něj etablovaly totalitní režimy nacistů a komunistů, které způsobily smrt milionů nevinných, a přesto dosud mají obdivovatele či následovníky.

Vztáhneme-li ono dramatické století na naši domovinu, není o nic méně dramatické. Na jeho počátku byli naši předkové občany jedné z evropských velmocí a občan tehdejší monarchie se nemusel – na rozdíl od pozdějších období - za svoji vlast stydět. Na jeho konci jsme byli občany republiky, kterou si ve světě občas pletli s Čečenskem, resp. Čečnou a často nebrali její vznik na vědomí a mluvili stále o Československu.

Ale z dramatického století zpět k městu a regionu, hlavním „protagonistům“ tohoto sborníku. Události ze Slaného a Slánska zde zmíněné zůstávaly dlouho neprobádány a je proto potěšující, že jejich zveřejněním opět ubylo pomyslných „bílých míst“ naší regionální historie.

Jednotlivé zveřejněné studie přinášejí nejen jiné pohledy na některé známé události, ale i zcela nové informace o řadě osob (především v samostatných příspěvcích o F. A. Hellerovi a Eriku Koubkovi) či událostí. A to nejen o prvorepublikové pozemkové reformě, výstavbě slánských kasáren či neznámých kapitolách letecké války nad Slaným v posledním období druhé světové války.  Proto by sborník, který držíte v ruce - již  sedmá publikace z řady „Historie Slánska ve XX. století“ - neměl chybět v knihovně nikoho, kdo se zajímá o regionální historii Slánska i život v českých zemích ve 20. století. Všem těm je totiž sborník „Město a region v dramatickém století - Slaný a Slánsko ve XX. století“ určen.

Sborník by nevznikl bez výrazné finanční pomoci Královského města Slaný a podpory tří dalších jedinců (Ing. Pavel Bartoníček, PhDr. Václav Moucha, CSc., Mgr. Naděžda Rollová). Vydání zaštítila slánská knihovna, kde také – stejně jako v Infocentru pod Velvarskou branou - můžete sborník za cenu 150,- Kč zakoupit.

Pavel Bartoníček, zastupitel a editor sborníku

(Text byl zveřejněn v prosincovém čísle měsíčníku Slánská radnice)