pondělí 3. listopadu 2014

Trocha matematiky nikoho nezabije (povolební úvaha třetí)

Při dojednávání koalice po letošních komunálních volbách ve Slaném, té koalice, která byla dojednána již dávno před volbami, se často operuje různými pojmy, které si zaslouží bližší pozornost. Nechci se věnovat rozboru termínu „koalice pro změnu“, který je nyní používán především protagonisty volebního seskupení Naše město. Teprve budoucnost ukáže povahu této změny. Pro „Naše město“ to je změna velmi žádoucí - komunisté se poprvé od voleb roku 1990 stávají součástí koalice. Zda je tato změna stejně žádoucí i pro naše město Slaný, můžeme sledovat po příští čtyři roky.

Na diskusních fórech portálu „Slánsko“, kde jsou nejodvážnějšími přispěvateli právě ti, kterým chybí odvaha se pod své příspěvky podepsat, se nyní objevují úvahy o tom, co že si voliči vlastně přáli. Zda jsou tyto úvahy pouze účelové, lze jen těžko soudit. Nepřeceňoval bych význam těchto diskusí, protože v některých obdobích se zdálo, že zde pod několika různými přezdívkami diskutují pouze dva protagonisté (ale o tom někdy příště). Přesto mne nastolená otázka zaujala. Přistoupil jsem k ní ryze matematicky, a proto bude nyní následovat odstavec poněkud suchopárný. 

Voličů, zapsaných ve volebních seznamech, bylo letos ve Slaném 12 190, ale jen 4 828 (39,61 %) z nich se voleb účastnilo. To znamená, že 7 362 osob (60,39%) k volbám nepřišlo. Voliči letos odevzdali celkem 113 483 platných hlasů. Kdyby všichni volili maximální počet - 27 osob napříč politickým spektrem, nebo celou kandidátku (když měla plný počet kandidátů) – muselo by být odevzdaných platných hlasů 130 356, tedy o 16 873 více (nárůst o 14,87%). Strany sdružené v budoucí koalici obdržely celkem 64 674 hlasů (56,99% všech platných hlasů), budoucí strany opoziční obdržely celkem 44 752 hlasů (39,44% všech platných hlasů), strany, které se do zastupitelstva nedostaly, měly 4 057 hlasů (3,57% všech platných hlasů).

Co z výše uvedených čísel vyplývá:
  1. Většině Slaňáků je úplně jedno, kdo bude jejich město řídit a jaký program (i když v letošním roce vítězily spíše slogany) pro příští čtyřleté období nabízí. Kdyby to samé – tedy nechození k volbám – odvážně praktikovali v období do roku 1989, asi by se divili, jak by je komunistický režim prohnal. Možná by nyní vzrostl počet osob, kterým plánovaná spolupráce s komunisty vadí.
  2. Kdyby se všichni, kteří nezvolili plnou kandidátku, rozhodli dát své zbylé hlasy – tedy oněch 16 873 - libovolnému z 9 úspěšně kandidujících subjektů, rázem by ho katapultovali na špici „vítězných“ kandidátek, s počtem dalších 4 – 5 mandátů. Samotný počet hlasů by stačil na 2. místo celkem (ANO 2011 - 20 895 platných hlasů, 5 mandátů; ODS - 14 704 hlasy, 4 mandáty).
  3. Strany budoucí koalice obdržely 56,99% všech platných hlasů. Kdybychom započítali do celkového počtu i oněch „zbylých“ 16 873 hlasů, procentní podíl je již jen 49,61%. Při započítání všech hlasů, tedy i těch, kteří nepřišli k volbám, podíl klesá na 19,65% ze všech voličů ve Slaném. Budoucí koalice tedy zastupuje hlasy necelých 20% Slaňáků, kteří mají volební právo. A to není zřejmé, jestli jsou všichni - voliči i zastupitelé jednotlivých subjektů budoucí koalice - srozuměni s účastí KSČM v koalici a souhlasí s plánovaným personálním obsazením rady a vedení města.   

Ostatně, ono personální obsazení si zasluhuje více pozornosti, které jí rozsah této úvahy však nenabízí. Zajímavým aspektem je navrhované snížení počtu členů rady města z dosavadních 9 na 7 (proslýchá se, že více osob, než oněch 7 se mezi zvolenými zastupiteli nepodařilo proporčně nalézt), stejně jako avizovaná volba lídra ČSSD - tedy až čtvrtého kandidujícího subjektu, co se volebního úspěchu týče - starostou města. Sociálně demokratický lídr se mezi „jedničkami“ ostatních 9 úspěšných kandidátek umístil až na 7. místě, v počtu obdržených hlasů je s číslem 641 mezi všemi zastupiteli až na 20. místě z celkových 27 zvolených.

Bude zajímavé sledovat, zda se členové rady a vedení města časem vyprofilují jako uznávané osobnosti, či jako osoby, naslouchající spíše hlasům ze zákulisí. Nechme se překvapit.   

                           
Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného