středa 19. listopadu 2014

La commedia è finita, aneb ustavující zasedání zastupitelstva skončilo

Nejdelší ustavující zasedání slánského městského zastupitelstva skončilo. Mezi jeho prvním dějstvím, které bylo zahájeno ve středu 5. 11. od 15.00 hodin (tedy v termínu obvyklém), a druhým, započatým v pátek 14. 11. od 14.00 hodin (tedy v termínu velmi neobvyklém) uplynulo 9 dní. Co se v oněch dnech odehrálo?

1. Rezignovala ing. M. Seghmanová z Unie pro sport a zdraví, která byla v prvním dějství zvolena předsedkyní volební komise. V této funkci se snažila o zapojení zdravého rozumu do nepodařeného a protismyslného volebního řádu, navrženého komunistickým lídrem, ale neuspěla. Ani nemohla.

2. Novým zastupitelem za Unii pro sport a zdraví se stal JUDr. T. Richtr, dlouholetý člen ODS (necelých 11 let) a bývalý místopředseda Oblastní rady ODS Kladno, který byl za tuto stranu v letech 2002 – 2010 členem rady města. Patří tedy mezi zastupitele, kteří jsou po svém zvolení vždy součástí koalice.

3. Do řad koaličních zastupitelů si přesedl ing. M. Grohmann, dlouholetý člen ODS (více než 9 let), který byl za tuto stranu od roku 2006 pravidelně nominován ve spodní části kandidátky. V lednu letošního roku byl zvolen místopředsedou slánské místní organizace ODS, následně nominován jako č. 2 a poprvé zvolen zastupitelem.

4. Očekávání, že dojde k úpravě volebního řádu, který se lídrovi komunistické koalice Naše město a dlouholetému opozičnímu zastupiteli RNDr. L. Peškovi evidentně nepovedl, se nenaplnilo. Přestože se ve čtvrtek 13. 11. odpoledne sešli lídři všech 9 seskupení v zastupitelstvu, aby dohodli úpravu dokumentu tak, aby neodporoval nejen již dříve schválenému Jednacímu řádu zastupitelstva, ale neobsahoval rozpory mezi jednotlivými částmi samotného volebního řádu, nic se nestalo.   

Závěrečné dějství ustavujícího zasedání se opět stalo ukázkou toho, jak by jednání zastupitelstva vypadat nemělo. Poučení z chyb úvodní části, způsobené především naprosto nepřipraveným návrhem volebního řádu (pro který však tehdy překvapivě hlasovalo 24 z 27 přítomných zastupitelů a jen M. Matoušek, J. Hložek a P. Bartoníček se zdrželi), se zatím nekonalo a tak se procedurální problémy řešily téměř 2 hodiny. Kdo byl přítomen, může se o své zážitky podělit, ostatní musí počkat na zveřejnění nahrávky na stránkách městského úřadu. Pak bude zcela jasné, jak tendenčně a nepravdivě o něm komunistické Slánské noviny, přezdívané „Peškovo Rudé právo“, referují.

Členy rady města, poté co kandidaturu odmítl JUDr. T. Richter a ing. M. Šourek, CSc., byli zvoleni: ing. T. Drholec (USZ), MUDr. J. Heřman (USZ), J. Hůla (SSO), RNDr. L. Peška (KSČM/Naše město) a J. Zíma (ANO 2011).

V tuto chvíli má ze zvolených členů rady města pouze MUDr. J. Heřman (USZ) a RNDr. L. Peška (KSČM) předchozí zkušenosti z práce zastupitele. Heřman byl v minulých 4 letech součástí koalice, nyní je rovněž součástí koalice. Peška je dlouholetým opozičním zastupitelem, nyní poprvé součástí koalice. Ostatní členové rady, včetně starosty ing. P. Záloma a neuvolněného místostarosty ing. P. Zlámala, nemají v tomto směru žádné zkušenosti. 

Bude zajímavé sledovat, zda příští zasedání slánského zastupitelstva, kde patrně bude navržen a zvolen uvolněný místostarosta (převažuje názor, že tuto funkci bude vykonávat ing. M. Grohmann), již bude připraveno na odborně odpovídající úrovni. Nebo zda to opět bude „legrace na place“. Nechme se překvapit.   
                   
Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného