čtvrtek 6. listopadu 2014

Geniální připomenutí 25. výročí Sametové revoluce od pana Pešky

Během několika hodin jsem opět otevřel komunistické Slánské noviny a tentokrát nalezl článek:
Demokracie na ruby

Zpočátku jsem se mylně domníval, že pan Peška byl na zasedání zastupitelstva města Slaný v některém z alternativních vesmírů, kde se události odehrály přesně tak, jak popisuje.

Potom se mi ale rozsvítilo, vždyť se blíží významné výročí. Jak lépe přiblížit atmosféru sedmdesátých a osmdesátých let, než referovat o událostech zastupitelstva stejně jako tehdejší Rudé právo.

Navíc je pan Peška skutečný perfekcionalista. Stejně jako tehdy článek nepodepsal vlastním jménem, ale publikoval pod pseudonymem redakce.

Doporučuji si přečíst článek celý, ale dovolte mi jen vyzdvihnout několik skvostů:

"kádrování" kandidáta ČSSD, ing. Záloma, bylo hodně za hranicí běžné společenské slušnosti. 
 • Těmito otázkami na budoucího starostu hodně za hranicemi běžné slušnosti jsou považovány otázky: kde jste dříve pracoval a jaké manažerské dovednosti z těchto pozic máte.

"Místostarosta Hložek zkoumal, zda vysokoškolská kvalifikace ing. Záloma je dostatečná pro výkon funkce starosty."
 • Tím je míněna otázka, jestli může pan Zálom  říci, jak vypadá struktura městského úřadu, které části patří do oblasti samostatné působnosti a které do oblasti přenesené, když od zítřka úřad povede. Každému v publiku bylo zřejmé, čeho chce pan Hožek docílit, a ve svém cíli uspěl.

"Paradoxní bylo již to, že opozice navrhovala 2 uvolněné funkce místostarosty, ale zároveň nenavrhla žádného kandidáta."
 • V našem vesmíru je běžné, že kandidáty navrhuje koalice, opozice může a nemusí. Koalice má výhodu reálné moci, opozice výhodu mnohem volnějších mantinelů, a tak je to podle mne správné.
"Ovšem v řadách opozičních zastupitelů tato nabídka vyvolala až zuřivou nenávist."
 • Geniálně připomenuto Rudé právo 50. let. 
"V slovních útocích na jeho osobu, které řídil bývalý starosta Hrabánek, se nejvíce zaskvěl zastupitel Matoušek. Jeho slovní výpad na adresu ing. Grohmanna nelze popsat slušnými slovy."
 • Mám pro pana Pešku jedno doporučení, k dispozici je zvukový záznam, bylo by od něj slušné na stránkách svých Slánských novin poskytnout doslovný přepis jeho vystoupení. Prosím jen, aby to byl přepis z našeho vesmíru, nikoliv z toho alternativního.
"O tom, zda ing. Grohmann zůstane alespoň zastupitelem města není zatím jasno. Ing. Grohmann ve svém vystoupení naznačil, že zvažuje i celkovou rezignaci na mandát zastupitele, ale jeho písemnou rezignaci na tento mandát, jak vyžaduje zákon o obcích, starosta města ing. Zálom zatím neobdržel."
 • Pan Grohmann nemůže zůstat zastupitelem a zároveň být manažerem pro rozvoj města. Jednalo by se o zákonný konflikt zájmů. Pokud zůstane zastupitelem, musel by odejít z městského úřadu.

Na závěr mám pro pana Pešku doporučení na název příštího článku: "Volební řád vytvořený panem Peškou  se na zasedání velmi osvědčil"

Miloslav Nič
STAN

13 komentářů:

 1. Zvolněte a rozhlédněte se kolem sebe a pohlédněte na kalendář. Už je 21.století!

  OdpovědětVymazat
 2. Pokud jste četl/a tento článek pozorně, tak Vám nemohlo uniknout, že ačkoliv jsem využil srovnání s tradicemi strany pana Pešky, tak téma článku je veskrze současné:

  Pan Peška průběh zasedání zastupitelstva hrubě zkresluje. (A když si přečtete původní článek, tak zjistíte, že se uchyluje k opravdovým osobním útokům)

  Miloslav Nič

  OdpovědětVymazat
 3. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí upravuje neslučitelnost funkce člena zastupitelstva obce s některými funkcemi v § 5 odst. 2 a 3.
  Podle ustanovení § 5 odst. 2 funkce člena zastupitelstva je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem města zařazeným do městského úřadu tohoto města. Až v případě, kdy je tato osoba zařazena do městského úřadu tohoto města, je třeba posuzovat splnění alespoň jedné z alternativních podmínek uvedených v § 5 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, tj. zda dotyčná osoba vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti příslušného města, nebo zda je jmenována do své funkce starostou města.
  Cituji ze zákona o obcích:
  Pravomoc zastupitelstva obce
  § 84
  (1) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst. 1).
  (2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno
  a) schvalovat program rozvoje obce,
  Z toho je zřejmé, rozvoj obce je činnost patřící do samostatné působnosti obce a logicky funkce manažer rozvoje města je činností v samostatné působnosti města, což znamená, že nevykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti města. Také předpokládám, že Ing. Grohmann nebyl jmenován do své funkce starostou města (to ale jen předjímám, neboť podle odst. 3 § 103 a odst. 1 § 106 zákona o obcích starosta může jmenovat pouze tajemníka úřadu a členy zvláštních orgánů pro výkon přenesené působnosti státní správy, což ani jedno není funkce manažera rozvoje města).
  Z výše uvedených důvodů si myslím, že nemáte pravdu.

  OdpovědětVymazat
 4. Dobrý den, doporučuji metodický pokyn MV:

  http://www.mvcr.cz/soubor/metodicke-doporueni-blue-06-1-web-pdf.aspfx

  od str. 52 se řeší : 5. NESLUČITELNOST FUNKCE ČLENA ZASTUPITELSTVA OBCE PODLE ZÁKONA O VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

  funkce člena zastupitelstva města ... je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do obecního úřadu tohoto města, což pan Grohmann je.

  Miloslav Nič

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. omlouvám se, mám v odkaze chybu:

   http://www.mvcr.cz/soubor/metodicke-doporueni-blue-06-1-web-pdf.aspx

   Vymazat
  2. Dobrý den,
   nechci s Vámi polemizovat, a nemusel jste se mi omlouvat za odkaz. Já ho nepotřebuji, protože se všemi těmito metodickými pokyny běžně pracuji. Od roku 2002 vykonávám funkci starosty obce a byl jsem do ni zvolen i nyní. I z tohoto důvodu sleduji dění i v okolních obcích a také ve Slaném. Ovšem pouze jako pozorovatel, nechci vůbec do této politování hodné situace vůbec zasahovat, ani jejím komentováním. I když jako vlastník nemovitosti ve Slaném mám z hlediska zákona o obcích skoro všechna práva jako občan Slaného (nemohu jen volit a být volen do zastupitelstva) viz odst. 3 § 16 citovaného zákona. Pouze jsem chtěl upozornit na nepřesnost Vaší informace. Kdybyste měl více času na prostudování mého příspěvku, tak byste zjistil, že první odstavec je právě opsán z Vámi citovaného metodického pokynu. Musíte si ovšem přečíst nejen str. 52, ale dočíst až do str. 54. Původně jsem chtěl pouze okopírovat str. 52 až 55, ale bylo by to příliš dlouhé, tak jsem si dovolil udělat pouze „výtah“ z textu.

   Vymazat
  3. Dobrý den, nedokáži na první pohled poznat, odkud je odstavec okopírován, nicméně jsem četl celý text pokynu. Svůj dojem jsem navíc konzultoval s jedním starostou z okolních obcí a ten potvrdil, že podle jeho výkladu se o střet zájmů jedná.

   Ale opravdu nevím, nejsem v této oblasti odborníkem. Domnívám se, že pokud zůstane pan Grohmann zastupitelem, bude potřeba požádat o výklad MV.

   Vymazat
  4. Nejsem pravník, obecná zkušenost, kterou uiznávám, je: 2 právnící, 3 názory. Tak bez ohledu na paragrafy se zeptám, zda manažér rozvoje města s dále specifikovanou činností je či není jako zastupitel ve střetu zájmů:

   Jeho pracovní náplň:
   Zajišťuje činnosti spojené se strategickým plánem města, činnost poradního sboru starosty, koordinuje zásadní investiční akce města a je přímo podřízen starostovi města

   Fakticky mj.:
   Pravidelně organizuje zadávací řízení, pravidelně je v komisích pro otevírání obálek s nabídkami a v posudkových a hodnotících komisích veřejných zakázek
   Opakovaně je za město účastníkem územních řízení
   Zastupuje úřad při tvorbě a veřejném projednávání strategického plánu města
   ...

   Vymazat
  5. Mohu jen svůj osobní názor. Před volbami mi přišlo zvláštní, že pan Grohmann kandiduje, když je v takto významné pozici na městě a domníval jsem se, že s ním v ODS počítají na uvolněného zastupitele.

   Teď se vše nějak zamotalo, s kým vlastně pan Grohmann je, jestli složil nebo nesložil mandát, prostě Slaný :)

   Po upozornění pana starosty z příspěvku výše bych nedal ruku do ohně ani za jednu variantu střetu zájmů. Poprosil jsem o vysvětlení právníky STANu a pokud jejich stanovisko obdržím před pokračováním zastupitelstva, na kterém se dozvíme, zda pan Grohmann opravdu rezignoval nebo naopak zda nebude přece jen zvolen místostarostou, tak jej na blogu zveřejním.

   Ať to ať mi dá stanovisko za pravdu nebo ne, člověk se za život spletl tolikrát, že jedna chyba navíc už mne nezatratí, :)

   Miloslav Nič

   Vymazat
  6. Nechtěl jsem Vás zkoušet, byla to řečnická otázka. Sám se snažím si věc ujasnit. Tak mi napadá jedna zajímavost: "zastupitel podřízený starostovi".

   Vymazat
  7. Také já jsem se snažil si tuto věc pouze ujasnit a nejvíce mi z logických důvodů také dělala problém věta: „... a je přímo podřízen starostovi města“, ale z ní přímo nevyplývá, že by byl jmenován do funkce starostou. A protože legislativa není bohužel o logice a hovoří se v ní jen o „přímém vykonávání státní správy vztahující se k územní působnosti města“ a o „jmenování do své funkce starostou města“, tak se přikláním, k variantě, že nejde o střet zájmů. Ovšem celá tato debata je zbytečná, byl-li skutečně jmenován do své funkce starostou města (což by mi ale připadalo poněkud nestandartní), nebo jestliže písemně složil, nebo složí svůj mandát. Ale i kdyby nebyl jmenován starostou a nesložil mandát, tak posuzování konkrétních případů neslučitelnosti funkce člena zastupitelstva obce podle § 5 odst. 2 a 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí náleží podle § 55 zákona o volbách do zastupitelstev obcí výlučně příslušnému zastupitelstvu obce. Takže i metodika MV, nebo názor právníků STAN jsou prakticky irelevantní. Jediný kdo je kompetentní rozhodnout, zda usnesení, kterým by zastupitelstvo obce vyslovilo, že mandát člena zastupitelstva obce zaniká, je v souladu s platnou legislativou, je příslušný krajský soud.
   Starosta.

   Vymazat
  8. Já si také myslím, že po praktické stránce je debata zbytečná. Pokud koalice přemluví pana Grohmanna, aby stáhl rezignaci a znovu kandidoval na místostarostu, potom očekávám, že ho prosadí. Odbornost na to určitě má, jen mne osobně zklamal svojí gymnastickou sestavou plnou veletočů.

   Ale když už se pro mne z dříve celkem jasného chápání stal oříšek, tak bych se rád dozvěděl, jaké je pravděpodobně správné řešení.

   Vymazat
 5. Neoficiální záznam zasedání, posuďte sami, zda článek pana Pešky odpovídá pravdě:

  http://www.slany-2014.cz/MP3/zast141105-1.mp3

  OdpovědětVymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného