pondělí 24. listopadu 2014

Legrace na place aneb jak dobře znáte slánskou komunální politiku


Oblíbenou zábavou, která tříbí mozek, není jen zasedání slánského městského zastupitelstva ale kupodivu i různé křížovky a kvízy.  A i když se nově zformovaná „koalice pro změnu“ zatím pohybuje na pomezí komedie a tragikomedie, není třeba zoufat. První výsledky jejich práce jsou již viditelné (více nebudu prozrazovat, neboť jde o jednu z poměrně těžkých otázek kvízu), další budou následovat. Sice se ještě nějakou dobu budou potýkat s určitou neznalostí (pouze 6 z nich má nějaké předchozí zkušenosti s prací zastupitele), ale buďme tolerantní.

Samozřejmě to budou mít těžké nejen proto, že se zanedlouho již nebudou moci vymlouvat, že napravují, co jiní před nimi způsobili. Ale také proto, že se objevuje čím dál větší počet těch, kteří se o komunální politiku zajímají. Počet anonymních diskutujících na serveru Slánsko se prudce zvýšil, počet článků v komunistických Slánských novinách rovněž (a některé jsou svými autory i podepsané). Stejně jako blog OMS, kde se však autoři za svá díla a jména nestydí. Inu, nebudou to mít současní zastupitelé jednoduché.

Kvíz pro znalce slánské komunální politiky je středně těžký a každý, kdo ho úspěšně vyluští, obdrží věcnou cenu. Nejlepší odpovědi budou následně zveřejněny (případná žádost o anonymitu luštitele bude zachována). Je určen všem Slaňákům i přespolním bez rozdílu věku, pohlaví, i politické či jiné orientace, barvu pleti nevyjímaje. Odpovědi mohou na lusitania@chatadesna.cz  zasílat i voliči či zastupitelé současné koalice. U některých těžších otázek je v závorce nápověda:

 1. Z kolika členů se skládá současná koalice? (15 osob zvolilo komunistu členem rady města, 16 osob je členy seskupení, které koalici uzavřelo, 17 osob spolu sedí – pohledem od starosty a místostarosty -  nalevo od současné opozice) 
 2. Kolik pravicově orientovaných zastupitelů tvoří součást nynější pravo-levo-komumistické koalice? Vyjmenujte alespoň 3 z nich. (Do tohoto počtu deklarativně pravicových jedinců je třeba započítat i osoby na komunistické kandidátce Naše město)
 3. Jak se projevuje a v čem tkví jejich pravicovost? (I záporná odpověď může být správná)
 4. Který ze současných koaličních zastupitelů byl koaličním zastupitelem i v jednom či více předchozích obdobích?
 5. Byl někdo z nich v minulosti členem rady města?
 6. Který ze současných koaličních zastupitelů je největší eklektik, tedy člověk přijímající a slučující ve svých názorech rozmanité prvky vybrané z různých světonázorů, směrů a učení, třeba i protikladných? (Je možné vyjmenovat i více zastupitelů)
 7. Který za zastupitelů se rozhodl rozložit stávající koalici jako Konrád Wallenrod? (Hrdina stejnojmenné poemy A. Mickiewicze z r.1828; je možné vyjmenovat i více zastupitelů)
 8. Jaké první výsledky práce současné koalice můžete vyjmenovat?
 9. Proč koalice revokovala usnesení o zvolení 2 místostarostů a usnesla se, že pro město naší velikosti postačuje pouze jeden, a to neuvolněný? (Nejde o chyták, i když je pravděpodobné, že brzy koalice tuto revokaci opět revokuje)
 10. Pod kolika nicky (nicknames) přispívá do internetové diskuze lídr současné koalice a dlouholetý komunistický činovník RNDr. L. Peška? Vyjmenujte alespoň dva z nich.
 11. Může být důvodem používání nicků skutečnost, že se občas za své názory stydí?
 12. Je mezi současnými zastupiteli někdo, kdo ho v počtu nicků  překonal?

Bude zajímavé zjistit znalost slánské komunální politiky i její současné koaliční podoby. Zašlou správné odpovědi též voliči či zastupitelé současné koalice?  Nechme se překvapit.   
               
Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

středa 19. listopadu 2014

La commedia è finita, aneb ustavující zasedání zastupitelstva skončilo

Nejdelší ustavující zasedání slánského městského zastupitelstva skončilo. Mezi jeho prvním dějstvím, které bylo zahájeno ve středu 5. 11. od 15.00 hodin (tedy v termínu obvyklém), a druhým, započatým v pátek 14. 11. od 14.00 hodin (tedy v termínu velmi neobvyklém) uplynulo 9 dní. Co se v oněch dnech odehrálo?

1. Rezignovala ing. M. Seghmanová z Unie pro sport a zdraví, která byla v prvním dějství zvolena předsedkyní volební komise. V této funkci se snažila o zapojení zdravého rozumu do nepodařeného a protismyslného volebního řádu, navrženého komunistickým lídrem, ale neuspěla. Ani nemohla.

2. Novým zastupitelem za Unii pro sport a zdraví se stal JUDr. T. Richtr, dlouholetý člen ODS (necelých 11 let) a bývalý místopředseda Oblastní rady ODS Kladno, který byl za tuto stranu v letech 2002 – 2010 členem rady města. Patří tedy mezi zastupitele, kteří jsou po svém zvolení vždy součástí koalice.

3. Do řad koaličních zastupitelů si přesedl ing. M. Grohmann, dlouholetý člen ODS (více než 9 let), který byl za tuto stranu od roku 2006 pravidelně nominován ve spodní části kandidátky. V lednu letošního roku byl zvolen místopředsedou slánské místní organizace ODS, následně nominován jako č. 2 a poprvé zvolen zastupitelem.

4. Očekávání, že dojde k úpravě volebního řádu, který se lídrovi komunistické koalice Naše město a dlouholetému opozičnímu zastupiteli RNDr. L. Peškovi evidentně nepovedl, se nenaplnilo. Přestože se ve čtvrtek 13. 11. odpoledne sešli lídři všech 9 seskupení v zastupitelstvu, aby dohodli úpravu dokumentu tak, aby neodporoval nejen již dříve schválenému Jednacímu řádu zastupitelstva, ale neobsahoval rozpory mezi jednotlivými částmi samotného volebního řádu, nic se nestalo.   

Závěrečné dějství ustavujícího zasedání se opět stalo ukázkou toho, jak by jednání zastupitelstva vypadat nemělo. Poučení z chyb úvodní části, způsobené především naprosto nepřipraveným návrhem volebního řádu (pro který však tehdy překvapivě hlasovalo 24 z 27 přítomných zastupitelů a jen M. Matoušek, J. Hložek a P. Bartoníček se zdrželi), se zatím nekonalo a tak se procedurální problémy řešily téměř 2 hodiny. Kdo byl přítomen, může se o své zážitky podělit, ostatní musí počkat na zveřejnění nahrávky na stránkách městského úřadu. Pak bude zcela jasné, jak tendenčně a nepravdivě o něm komunistické Slánské noviny, přezdívané „Peškovo Rudé právo“, referují.

Členy rady města, poté co kandidaturu odmítl JUDr. T. Richter a ing. M. Šourek, CSc., byli zvoleni: ing. T. Drholec (USZ), MUDr. J. Heřman (USZ), J. Hůla (SSO), RNDr. L. Peška (KSČM/Naše město) a J. Zíma (ANO 2011).

V tuto chvíli má ze zvolených členů rady města pouze MUDr. J. Heřman (USZ) a RNDr. L. Peška (KSČM) předchozí zkušenosti z práce zastupitele. Heřman byl v minulých 4 letech součástí koalice, nyní je rovněž součástí koalice. Peška je dlouholetým opozičním zastupitelem, nyní poprvé součástí koalice. Ostatní členové rady, včetně starosty ing. P. Záloma a neuvolněného místostarosty ing. P. Zlámala, nemají v tomto směru žádné zkušenosti. 

Bude zajímavé sledovat, zda příští zasedání slánského zastupitelstva, kde patrně bude navržen a zvolen uvolněný místostarosta (převažuje názor, že tuto funkci bude vykonávat ing. M. Grohmann), již bude připraveno na odborně odpovídající úrovni. Nebo zda to opět bude „legrace na place“. Nechme se překvapit.   
                   
Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

pondělí 17. listopadu 2014

Jaké to bylo na Národní třídě - osobní vzpomínka

17. listopad roku 1989 patří k nejkrásnějším dnům mého života. Vlastně jsem o tom nikdy moc nemluvil a už vůbec nepsal. Samozřejmě, jednou za uherský rok jsem se v hospodě pochlubil, že jsem zažil Národní třídu doslova na vlastní kůži, ale jak důležitý ten den pro mne byl a je, to jsem si nechával pro sebe.

Pokud vynechám listopadové dny před 25 lety, tak poprvé jsem veřejně o své účasti na Národní třídě mluvil až ve Slaném, na zasedání zastupitelstva, kdy se mne náš komunistický radní Peška nerozpakoval zeptat, kde jsem se schovával 17. listopadu 1989. Na stránkách http://ujma-za-petici.cz/ jsem mu odpověděl takto: "prohlížel jsem si obrněné transportéry na Národní třídě, zkoušel si sprint a experimentálně ověřil, že je skvělé, když je venku pořádná zima, takže člověk dostává obuškem přes zimní bundu"

V posledních dnech, kdy se stránky celostátních deníků plní projevy agentů StB a komunistů hlásících se k odkazu 17. listopadu 1989, jsem se rozhodl o své osobní zkušenosti podělit.

Začnu ale krátkou předmluvou. Pocházím z opravdu malé vesničky, jejíž obyvatelé se vejdou do jednoho vagonu pražského metra a ani se nemusí moc mačkat. Když jsem začal v roce 1987 studovat na VŠCHT Praha, byl to pro mne přechod do skutečného velkoměsta. Jelikož jsem vedle vynikajících výkonů v restauracích (jimž jsme tenkrát říkali vyšších cenových skupin - 5, 6, 7) dosahoval i výborných výsledků u zkoušek a začal pracovat v chemickém výzkumu, všimla si mne i vedoucí síla ve společnosti a během dvou let jsem dostal 4 nabídky ke vstupu do KSČ.

Soudruzi komunisté totiž nemohli tušit, že mne na gymnáziu v Dobrušce učila skvělá paní profesorka Fišerová, se kterou jsme probírali Pasternaka, Vysockého i Gulag. Nebyl jsem však žádný odvážný polodisident, nás tenkrát ani pořádně nenapadlo, co odmítání vstupu do strany může znamenat. Ze společnosti už začal mizet strach z komunistů a zbyl jen těžko sdělitelný pocit z jejich směšnosti a tuposti. A zmaru, že stejní směšní tupci tam budou sedět ještě tisíc let.

Při těchto pocitech mi přišlo normální na jaře 89 v průběhu nějaké párty podepsat Několik vět, v Rize se účastnit demonstrace k výročí srpnové invaze (do smrti nezapomenu, jak v nás hrklo, když se nás někdo česky zeptal, jestli jsme z Prahy, ale pak dodal: "nebojte se, já jsem Janouch". Asi jsme byli i v tehdejší ruské perestrojkové televizi, ta totiž hlásila, že se demonstrace k výročí srpna 68 účastnili i českoslovenští studenti, a my tam nikoho jiného neviděli.) V září jsme pak s kamarádem vystoupili ze SSM a přitom nám to přišlo docela normální. Pravda, když jsem tehdy svému odbornému školiteli vyprávěl, že jsme to svazákům hodili na hlavu, začal horečnatě přemýšlet, jak to udělá, abych mohl zůstat u nějakého výzkumu, mně ale přišlo, že se zbytečně bojí.

V necelých dvaceti letech bylo zkrátka těžké si uvědomit, čeho všeho jsou komunisté schopní. Na podzim jsem se snažil zúčastnit i nějaké demonstrace, ale jelikož jsem se v Praze nevyznal, tak jsem dorazil až ve chvíli, kdy na daném místě bylo cítil něco, co jsem považoval za slzný plyn, ale nikde už nebyli ani demonstranti ani významný počet hlídek VB.

Poprvé se nám podařilo dorazit včas až na Albertov. Původně jsme na nějakou svazáckou akci ani nechtěli chodit, ale ve čtvrteční restauraci došlo k přehodnocení postoje. Tam nás čekalo první překvapení, všude bylo plno lidí a navíc takových, kteří tam byli evidentně dobrovolně. Když se pak z davu začaly ozývat první výkřiky či pískání, začalo to být docela vzrušující. Pochod na Vyšehrad už byl téměř opojný a při pokračování pochodu z Vyšehradu už měl člověk pocit, jako by se najednou ocitl na jiné planetě. Navíc jsem se shodou náhod ocitl v prvních řadách průvodu a cítil se úžasně.

Pamatuji si, jak se začalo ze zadních řad ozývat, pojďme na Národní třídu, ale měl jsem pocit, že nějakou shodou okolností byla v čele průvodu většina lidí jako já, tedy že někteří prostě chtěli jít rovně a my ostatní  ani pořádně netušili, kudy by se vlastně na tu Národní mělo pěšky jít.

Po chvíli nás zastavil kordon policie, na Wikipedii se píše, že byl protržen, to už si nijak moc nevybavuju, je to už dávno, i když nějaký matný pocit mám.  Vzpomínám si ale, že pak se proti nám znovu rozběhli příslušníci VB, ti zkušení mezi námi začali volat: "Na zem. Sedněte si na zem!", jelikož však byla většina z nás začátečníky, tak jsme udělali to, co velel instinkt, tedy vzali nohy na ramena. Až později jsem někde četl, že tam snad zasahovali nějaké zálohy, čerstvě cvičení kluci, kteří z nás asi měli stejný strach, jako my z nich.

A pak už se šlo po nábřeží, všude byla tma, před průvodem zastavovaly rozsvícené tramvaje, v nich stáli lidé a nadšeně nám mávali, a to už emoce a city přetékaly v každém. Když jsme potom zahnuli na Národní třídu, to už se ani nedá popsat. Nikdy nezapomenu, jak za skly v Národním divadle poskakovaly šatnářky a uvaděčky a nadšeně mávaly. Vlastně ani netuším, jak je tam možné vlézt.

Na Narodní už nás kordon policistů zastavil definitivně. Tím, jak jsme utíkali před prvním náporem příslušníků VB, se naše původní čelo dostalo do zadní části průvodu a byl jsem  blíže k Národnímu divadlu. Nevím kdy přesně se zjevily 2 transportéry VB a oddíl vojáků s červenými barety.

Nikdy nezapomenu na to, jak se několik z nich dostávalo na nějakou zeď. Vždycky ho dva vzali, vyhodili do vzduchu, ten se zachytil prsty za okraj zdi a vyšvihl nahoru. Alespoň na mne to působilo jako opravdu působivá demonstrace síly.

Megafony začaly vyzývat k odchodu, ale to mne ani nenapadlo. Nikoliv ze statečnosti, ale nám ještě pořádně nedocházelo, čeho jsou vlastně schopní. A pak nás začali stlačovat, což v naší části znamenalo, že se najednou proti nám rozjely transportéry a my nevěděli, zda zastaví. Pamatuji, jak mne na chviličku dav vyvrhl ven a já najednou stál mezi namačkanými lidmi a transportérem. Ačkoliv  dav opravdu nemám rád, tentokrát instinkt zareagoval úplně jinak, a vybavuji si, jak jsem se okamžitě rozběhl zpátky do tlačenice a prodral alespoň kousíček od kraje.

Myslím, že už tou dobou se odněkud zdálky nesly tlumené údery. Ale my jsme ještě pořád v naší části nevěděli, co ty údery znamenají. Zato vím, že všude byla ohromná spousta nádherných holek. Dnes samozřejmě tuším, že velká část dojmu z těchto krásných víl byla asi způsobena vypjatostí chvíle a emocemi předcházejících hodin, ale do teď na ně moc rád vzpomínám.

Nicméně jsem si jich už moc dlouho užívat nemohl, dostal jsem se už zase někam na kraj, nějaký příslušník na mne zařval "utíkej, ty kreténe!" či něco podobného, ani mi nepřišlo, že nějak vztekle, spíš jako řezník na jatkách. A já si všiml, že jsem na začátku uličky z policajtů a nějaký se ke mně rozběhl. V tu chvíli jsem v sobě objevil netušené sprinterské vlohy, opravdu jsem se hrubě podcenil, když jsem se považoval za specialistu na delší tratě.

A tak jsem si vytvořil skvělý osobák ve sprintu na 100 m s letmým startem, cestou chytil pár ran do krku, ale protože byla zima a měl pořádnou bundu a velké zrychlení, tak mne jen pár dnů bolelo za krkem, až později jsem zjistil, že ne všichni měli to štěstí co já.

A pak už jen bloumání Prahou, ohromný vztek soboty, telefonování domů z kolejí, které, jak jsme později zjistili, nahrávala StB, a v neděli už spousta aktivity a rozhodování o stávce. Domnívám se, že jsem patřil k prvním reálně stávkujícím studentům, protože jsme měli v pondělí od časného rána vojenskou katedru a vyrazili jsme s kamarádem do Dejvic prvním metrem a začali přicházejícím studentům vysvětlovat, ať si mundůr neberou. (Všem se to vysvětlit nepodařilo. Byl tam mezi námi takový švejk, chodil všude pozdě, a když jsme už stáli v civilu na nástupišti, najednou přiběhl převlečený do vojenského, zkoprněl a nechápavě zíral).

Za několik hodin začala první shromáždění v posluchárnách, ve stavkovém  výboru byli hlavně svazáci, a většina z nich hodně umírněných. V naplněné posluchárně jsem se dostal do sporu s jedním z nich. Přes hlavy mnoha studentů jsme si velmi zřetelně a nahlas vysvětlovali, k čemuž že to vlastně v posledních dnech došlo. Svazák dospěl k názoru, že nemůže být členem takto podvratného společenstva a rezignoval. Na konci sezení pak za mnou přišel odborný asistent ze stávkového výboru a nabídl mi jeho uvolněné místo čímž začala moje stávkařská kariéra.

Odpoledne se pak vyráželo z Dejvic na Václavák. A tehdy jsem se skutečně bál. To už nebyla spontánní radost 17. listopadu. Pamatuji si, jak jsem osciloval mezi čelem a závětřím průvodu, podle toho, jestli převažoval pocit odpovědnosti nebo strach. Když jsme ale přešli Vltavu a naše řady se rozrůstaly a když jsme pak vpluli do lidského moře na Václaváku, tak se už zase vrátili emoce předchozího pátku.

Jak jsem tento článek začínal, tak ho i skončím. Listopadové události 1989 byli pro mne, a nejen pro mne, něčím úžasným a neopakovatelným. Každá generace má své zlomové okamžiky, ta moje měla štěstí, že ten její skončil happy endem i když s mnoha neveselými prvky. Ale tak už to na světě chodí. Naivně jsem předpokládal, že 25. výročí listopadových událostí bude důstojným a trošku nostalgickým svátkem, při kterém vypiju pár skleniček dobrého vína a budu se těšit z toho, že jsem, kde jsem. Jenže život není peříčko. A tak jsem se alespoň konečně trošku vypovídal.

Miloslav Nič

P.S.: Trasa pochodu:
http://www.totalita.cz/1989/1989_1117_dem_04.php

v mých vzpomínkách je to trošku pomíchané, měl jsem např. pocit, že jsme šli po nějakém mostě, ale budu raději věřit historikům, jak píšu výše, s orientací jsem měl i tenkrát poněkud problém. :)

P.S.2: A teď jsem zjistil, že jsem tam vůbec nebyl, pan prezident Zeman by přece nelhal:

  https://www.youtube.com/watch?v=s01MVtJmb1c 

Vše se  mi zdálo, žádné bití, žádné červené barety, žádné transportéry, prostě jen pár dýchavičných lidových milicionářů.


neděle 16. listopadu 2014

Působivé připomenutí historie v 40 vteřinách

sobota 15. listopadu 2014

Svíčka za oběti komunismu - 17. listopad - 17:00 - Soukenická ulice

Dnes ráno mi zavolal Martin Matoušek, na kterého padl smutek z včerejší volby komunisty do vedení města, zda bychom neměli veřejně uctít  památku obětí komunismu.

Pro mne je 17. listopad 1989 velmi osobním zážitkem, který jsem si každoročně připomínal v soukromí u skleniček vína. Po chvilce váhání jsem ale souhlasil. Myslím, že přišel čas dát veřejně najevo, že oběti nacistické či komunistické zvůle nejsou každému lhostejné.

Proto jsme se rozhodli připojit k akci SVĚTLA PRO SVOBODU aneb SVÍČKY PRO OBĚTI KOMUNISMU a zapálit vlastní svíčky u pamětní desky obětem komunismu v Soukenické ulici ve Slaném.

Mám dvě prosby:
 • prosím všechny zastupitele, kteří hlasovali pro komunistu v radě města, aby zůstali doma, jejich přítomnost budu považovat za osobní urážku
 • prosím všechny ostatní, kteří se rozhodnou zapálit svíčku, aby se zdrželi jakýchkoliv politických projevů, a skutečně přišli jen rozjímatMiloslav Nič

Symbolický význam 17. listopadu podle našich komunistů


Náš komunistický radní, pan Peška, podle našich jediných pravicových svobodných občanů "největší demokrat a odborník ve městě", píše ve svých novinách (a čirou náhodou opět bez podpisu):

"Téměř symbolickým se může zdát fakt, že v předvečer oslav 25. výročí listopadových událostí se i ve Slaném po dvaceti letech dočkali občané konce vlády jedné strany."

a přidává fotku z listopadu 1989:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/zmena

Stejný člověk, který rovněž píše, tentokrát ovšem na krajských stránkách KSČM:

"K politické angažovanosti jsme se dostal již v mládí. Do komunistické strany jsem vstupoval ve svých 18 letech, prožil jsem si tehdy přirozenou éru svazáckého funkcionáře na střední i vysoké škole. Do té opravdu veřejné politické práce jsem se však zapojil až v roce 1989. Právě listopadové události a některé, pro mne do očí bijící nepravdy vykřikované tehdejšími tribuny lidu, mne patrně nejvíce přivedli k práci, kterou teď na tomto poli vykonávám." (http://stredocech.kscm.cz/index.asp?thema=2901)

Když jsem mu tento odstavec přečetl na včerejším zasedání zastupitelstva před volbou členů rady, nechal jej bez odpovědi. Když jsem se znovu vracel k mikrofonu, abych ho požádal o vyjádření, tak než jsem absolvoval 20 m cesty k mikrofonu, utekl ze sálu a vrátil se až po ukončení diskuze.

Pan Peška byl zvolen radním hlasy ANO, Unie pro sport a zdraví, ČSSD, Strany svobodných občanů, jeho seskupením Naše město a s vysokou pravděpodobností i místopředsedou slánské ODS panem Grohmannem.Miloslav Nič
STAN

P.S. V neděli ráno fotografie z listopadu 1989 zmizela, zato se rozšířil úvodní odstavec. Jelikož očekávám, že pan Peška v duchu nejlepších tradic své strany bude tvrdit, že tam přece žádná taková fotografie nikdy nebyla, přikládám screenshot z titulní stránky Slánských novin z včerejšího dne:

pátek 14. listopadu 2014

Hlavní body zasedání zastupitelstva 14. 11. 2014

Ověřitelná fakta:
 • V tuto chvíli má město jediného uvolněného zastupitele, starostu pana Záloma (ČSSD)
 • V tuto chvíli má město jediného místostarostu, neuvolněného zastupitele pana Zlámala (ANO)
 • V 7-členné radě města vedle starosty a místostarosty sedí pánové: Peška (KSČM), Zíma (ANO), Heřman (Unie pro sport a zdraví), Drholec (Unie pro sport a zdraví), Hůla (Strana svobodných občanů)
 • ze zastupitelstva rezignovala paní Seghmanová (Unie pro sport a zdraví), na její místo nastoupil první náhradník  pan Richtr (Unie pro sport a zdraví)
 • pan Grohmann (ODS),  který ve svém projevu na zastupitelstvu 4.11. 2014 slovně rezignoval na post zastupitele písemně rezignaci nepodal, na zastupitelstvu si přesedl mezi koaliční zastupitele.
Osobní pocity:
 • netušil jsem, jak hluboko se mne emočně dotkne zvolení komunisty do rady města v předvečer 25. výročí  17. listopadu, navíc člověka, který vždy proti 17. listopadu vystupoval
 • v uších mi navíc neustále zní slova pana Hůly (Strana svobodných občanů), která vnímám takto: pan Peška je v mých očích největší odborník a demokrat v radě

Takže dnes žádné pokusy o žerty, návrat komunistů k moci ve Slaném spolu s průběhem zasedání mne připravily o jakýkoliv humor.

Miloslav Nič
STAN

On-line zápis volebního zastupitelstva - pokračování přerušeného zasedání- 14. listopad 2014

On-line zápis zastupitelstva (Twitter). Délka jednoho bodu omezena na 140 znaků. Psáno na tabletu, s ohledem na potřebu velmi rychlého zápisu není použita česká diakritika.
 • Pokracovani volebniho zasedani zastupitelstva, zacatek za par okamziku. Pritomna i TV Nova. I pres brzkou hodinu a patecni termin temer plno
 • Zalom: zahajuje, pritomno 26, pani Seghmanova podala rezignaci, novy zastupitel JUDr. Richtr.
 • Volba mistostarostu dalsi zastupitelstvo. Dnes jen pocet clenu vyboru kontrolniho a financniho
 • Hrabanek: zpochybnuje zakonny termin oznameni zastupitelstva, nebylo dodrzeno 7 denni obdobi oznameni, nebudou rozhodnuti zpochybnena?
 • Zalom: mame ze stanoviska ministerstva, ze nic takoveho neni, Hrabanek: stejne stanovisko, tam je vice nez tyden
 • Zlamal: cte jinou cast stanoviska, ze to nevadi. Komentar: problem v tom, ze preruseno na vice nez na tyden.
 • Hrabanek: nezpochybnuji, ze jste udelali maximum, ale pokud nekdo napadne stanovisko, muze byt problem.
 • Hrabanek: hlasujme o programu, Richtr: cteme ze stejnych podkladu, Peska: pripominam preruseni zasedani, nikoliv svolani;
 • Peska: upozornoval jsem na zasady svolavani, ze neni nutne 7 dnu, tehdy jste neprotestovali, starosto, uz jsme se venovali dostatecne
 • Bartonicek: nebylo to preruseni 7 dnu ale 9, mame jeden text, ale nekolik vykladu. Seghmanova byla clenkou volebni komise
 • ted nemame predsedkyni volebni komise, takze se nemuzeme tvarit, ze program pokracuje.
 • Zalom: pojdme volit radu. Od zastupitelu: to prece nejde, nejdrive musime zvolit clena volebni komise. Zalom: volme clena komise
 • Bartonicek:v programu neni dovolba clena volebni komise. Az nyni jsme se dozvedeli, ze p. Seghmanova rezignuje, proc to nebylo v programu?
 • Berkovec: Zlamal vse vysvetlil, p. Seghmanova polozila vcera, neslo tedy do programu vcas. Richtr: navrhuje doplneni bodu do programu,
 • Nova volba clena komise. Hlasovano o zarazeni bodu, ale neprobehla diskuze s obcany.
 • Pozn. p. Grohmann, ktery posledne emotivne rezignoval opet sedi v zastupitelstvu, tentokrat mezi koalici.
 • Navrh o hlasovani k doplneni volebni komise prijat. Navrzen Smehlik, schvaleno. Nahrazuje pani Seghmanovou.
 • Hlozek: upozornil, ze pan Smehlik nemuze volebni komisi ridit, je treba novou zridit.
 • Smehlik nyni zvolen novym predsedou volebni komise. Oznamuje volbu rady mesta a kratkou prestavku.
 • Zalom- tajna volba rady. Hrabanek: ale mame mit druhe kolo volby mistostarosty, Zalom: to mame za sebou. Zalom: bude revokace, budeme mit
 • jen jednoho, a neuvolneneho mistostarostu. Smehlik: nemame kandidaty, nemuzeme mit volbu mistostarostu. Peska: chci rici to same co Smehlik
 • Bartonicek: kdo mohl protestovat, kdyz jsme hlasovali o preruseni. Cekal jsem navrh, na zmenu volebniho radu, nestalo se.
 • Bartonicek: nechci utocit, ale profesne: vse ridime pocity, nikoliv podle volebniho radu. Ted delame zase, volebni rad ma problemy, opravme
 • Bartonicek: prehazujeme si vety, pred volbamy kazdy, ze praci zastupitelstva je treba zmenit, musime byt vsichni odbornici, dnes kutilstvi
 • Zalom: mate hlasovatelny navrh? Smehlik: jednejme podle schvaleneho radu, bude tajne. Peska: mam vyzvu, bartonicek, same zklamani,
 • P. Navrhujete revokovat volebni rad? Bartonicek: pokud rad plati, hlasujme, ale podle radu, nebo neplati, a pak se rozejdeme.
 • Pane Smehlik, vy nemuzete delat prestavku, to musi starosta, zadam o dodrzovani pravidel.
 • Pan Peska rad navrhl, byl schvalen, zadam, fungujme podle tohoto radu.
 • Vasek: v radu jsou nesmysly, budeme volit podle jednoho bodu, ted ale dalsi body, ktere jsou v rozporu.
 • Hrabanek: volebni rad je v rozporu s jednacim radem Jedno z toho musime upravit.
 • Richtr: neslysel jsem navrh z opozice, rad neni idealni, opozice exhibuje
 • Zalom: navrh na revokaci poctu mistostarostu. Hlasovani.
 • Matousek: neprobehla diskuze.
 • Peska: diskuze probehla, Matousek spal .
 • Hrabanek: nebyla diskuze s obcany.
 • Obcanka Zunova: vase strany deklarovaly, ze nebudete spolupracovat z KSCM
 • Zlamal: jak se to tyka poctu mistostarostu.
 • Zunova: rozhodli jste se, ze nebudete spolupracovat s nikym, kdo byl ve vedeni drive, radeji budete s komunisty.
 • Nevolte zastupce KSCM do vedeni mesta Slaneho.
 • Peska: diskuze zastupitelu, ted verejnosti, uz nemuzete mluvit zastupitele. Chci omezit prispevky.
 • Hlozek: jak to tedy bude s poctem v rade, jak s mistostarosty. Zalom: mate nejaky hlasovatelny navrh.
 • Hrabanek: krok za krokem, Peska: pocet mistostarostu je soucasti rady.
 • Hrabanek: pocet clenu rady prece je staly, nezalezi na poctu mistostarostu
 • Bartonicek: byl jsem informovan, ze vcera byla schuzka lidru kandidatek, prece se domlouval volebni rad. Tak jak je mozne, ze neco revokujeme
 • Bud bod 8 nebyl ukoncen, nebo byl. Pokud byl, co mame revokovat. Je velmi nezvykle, v prubehu jednoho zasedani revokovat bod,
 • tedy bod, ktery jsme schvalili na stejnem zastupitelstvu. Doporucuje koalici, at vyhlasi prestavku a domluvi se.
 • obcan Jelinek: opozice se snazi, revokace je v poradku. Pan Hrabanek: kde nic neni ani cert nebere, nejsou kandidati.
 • Richtr: nechci prerusit jednani, je treba dovolit pocet 7 do clenu rady. Opozice si privedla obecenstvo.
 • Richtr: obecenstvo to dobre posloucha. Kulich: vy jste nam nejdriv rekli, ze budete volit radu, najednou revokujete pocet mistostarostu.
 • Hlozek: jako pravnik musis uznat, ze to, co delame, je v rozporu se zakonem o obcich. Ted 2 clenove rady jasni, 5 bude zvoleno.
 • Co kdyz budouci mistostarosta nebude clenem te rady. Pak znovu. Rankova: poznamku pana Richtra beru osobne, jake obecenstvo,
 • Peska: dal jsem dotaz na ministerstvo, odpoved: postup volby radu: revokovat pocet mistostarostu nebo nechat radu neuplnou.
 • Hrabanek: panove nejsou ochotni vzdat se nepovedeneho radu. Navrhuji revokovat cast jednaciho radu, ktery neni v souladu s volebnim radem.
 • Smehlik navrh: nebudeme revokovat. Bartonicek: navrhuje prestavku. Cituji koalici: nehrajme si na opozici a koalici. Prestavku a dohodneme
 • 5 minut prestavka navrh: proti 16, prestavka neschvalena
 • Berkovec: musime efektivne pracovat. Navrhuje ukonceni rozpravy. K revokaci usneseni poctu mistostarostu.
 • Hrabanek: odvolavate se na jednaci rad, ktery se chystate porusit.
 • Bartonicek: nemuzeme odsouhlasit ukonceni diskuze k bodu, ktery jsme vubec neschvalili. Z profesniho hlediska jsem otraven.
 • Bartonicek: pokud je vas novy styl, ze nebudeme dodrzovat to, co jsme pred 9 dny schvalili.
 • Zlamal: nemame koho volit na mistostarostu, takze nemuzeme tento bod. Takze potrebujeme snizit pocet mistostarostu, abychom mohli volit
 • celou radu. Rada bodu ve volebnim radu bohuzel umoznuje dvoji interpretaci. Proto prosim vratit se k revokaci poctu mistostarostu.
 • Bartonicek: byl zvolen starosta, ktery pri vsi ucte zatim nema zkusenosti, a mistostarosta, ktery je neuvolneny.
 • Je tedy jasne, ze velmi brzy zjistime, ze ho potrebujeme. Takze zase budeme revokovat. To se mi nelibi.
 • Prici se mi revokovat ucelove rozhodnuti o 2 mistostarostech, abychom brzy zase hlasovali pro navyseni poctu ze 1 na 2.
 • Rankova: proc jste takhle spatne pripravili zasedani, to jste si meli ujasnit drive, budeme koncit o pulnoci.
 • smehlik: diskuze se toci v kruhu, mozna zamerne.
 • Zlamal: hlasujme. Hrabanek: nechci revokovat jednaci rad, ale vy se nechcete vzdat volebniho radu, a ten je v rozporu s jednacim.
 • Uz vcera jste mohli udelat zmeny v nepovedenem volebnim radu.
 • Smehlik: je to na nas past.
 • Hlozek: uz se dlouho intenzivne hlasim. Zalom: diskuze uz zrusena. Hlozek: citim se zkracen na svych pravech.
 • Hlozek: na vcerejsek jste nas svolal necekane kvuli volebnimu radu, domluvili jsme se na novem, upravenem.Cekal jsem, ze upraveny schvalime.
 • Proc tedy byla ta schuzka, kdyz se nakonec novy upraveny rad na porad jednani nedostal.
 • Hrabanek: ohrazuji se proti tomu, ze chystam past. Jen jsem chtel zrusit tu pasaz, jak schvalit zpusob hlasovani.
 • Rada hlasovani, nestiham vnimat, o cem se kdy hlasuje. Podle odezvy zastupitelu nejsem sam.
 • Zastupitel: prave jste nechal hlasovat o ukonceni diskuze, kterou jste jiz pred tim ukoncil.
 • Hlasovani o poctu mistostarostu: 17 pro , aby se pocet mistostarostu snizil na 1.
 • Hlasovani se ale opakuje, nevysel soucet hlasu.
 • Tentokrat: 17 pro, proti 10. Mame 1 mistostarostu
 • Navrh o zpusobu volby. Smehlik: chce nechat hlasovat zastupitele o zpusobu volby. Hrabanek, Bartonicek atd: jak muzeme hlasovat, neni v radu
 • Richtr: Umele vyvolany problem, budeme hlasovat. Vasek: jaky umele, nepriznali jste, ze volebni rad je blbej, kdyby jste priznali, je ok
 • Bartonicek: je rozdil mezi osobnosti a jesitnosti, kdybychom upravili volebni rad, uz 2 hodiny muzeme volit.
 • Kandidati rady: Peska, rika Smehlik. Ted se na vyzvu Zaloma vraci k vysvetleni zpusobu volby.
 • Kazdy zastupitel ma 5 hlasu bez ohledu na pocet kandidatu.
 • Smehlik: Peska, prijal, Chysky: Hula, prijal, Zlamal: Zima, prijal, Richtr: Drholec, prijal. Richttr: Herman
 • Bartonicek: navtrhuje Sourka, neprijima. Hrabanek: navrhuje Richtra, pravnik by byl prinos, neprijima.
 • Matousek: mezi kandidaty jsou i lide, kterych si vazim, ja nebudu nikomu davat hlas, protoze podpora komunistu.
 • Bartonicek: beru vazne materialy pred volbami, nyni zacituji: Nase mesto - volebni material: zastupce ne podle politicke
 • Ale podle odbornosti, jenze tedka: pravnik nikde, umelec nikde, Berkovec ani nebyl navrzen
 • Smehlik: technicka, konec navrhovani, ukoncete?
 • Peska: ja reknu vse najednou. Bartonicek: prosim hned, mam jen dva.
 • Hula: proc s komunistou: po volbach bylo jasne, ze skutecna zmena pouze napric, zpocatku ANO, prekvapil nas Peska, je zcela demokraticky
 • Hula: Peska je skutecny odbornik a demokrat.
 • Peska: kazda strana ma predstavy o sprave mesta, kdybychom meli 14 mandatu, bylo by to jine, ale sam si to nepreju
 • Byli jsme v koalici ve shode, komunalni politika neni levice a pravice, vidim nevrazivost, mne to mrzi
 • Prvni se vymezovali Matousek, Bartonicek, Nic, pak i Hrabanek. Co mame delat.
 • Pro pana Nice: nerozumel jsem, vzdal jsem se mandatu, byl jsem 23 let zastupitel
 • Probiha hlasovani: komuniste se uz za chvilku dockaji, hlavne ze nejsme jako ovce
 • Volby skoncili.
 • Nekolikrat jsem se v diskuzi ptal pana Pesky na jeho vyroky o listopadu, odmitl cokoliv odpovedet.
 • Prestavka konci. Vysledky: Drholec 16, Herman 16, Hula 17, Peska 15, Zima 17
 • Mame komunistu v rade.
 • Navrh na kontrolni a financni vybor: 7 clenu oba.
 • Hrabanek: proc nevolime i cleny, podle metodickeho pokynu ministerstva to bez lidi je pouze formalita, ktera nenaplnuje zakon.
 • Hrabanek: navrhuje cely vybor vcetne clenu nebo nehlasovat vubec.
 • Zlamal: 15 denni lhuta pro navrh kandidatu, zvolime az pak predstavitele, zatim nemame vsechny cleny.
 • Matousek: zakonna povinost uz na ustavujicim zastupitelstvu se ma volit financni a kontrolni vybor
 • Berkovec: to je vstricny navrh, chcete se tocit na dikci zakona. Peska: nebylo to mozne, az ted je rada
 • Peska: opravme volebni rad, jsou tam chyby
 • Matousek: zase polopravdy, vy jste to navrhli, meli jste 9 dnu na pripravu, je mi z podivem, ze nevite koho navrhnout,
 • Hrabanek: pane Pesko, proc usuzujete, ze clen rady nemuze byt clenem vyboru?
 • Smehlik: proceduralne, nechci dalsi diskuzi.
 • Richtr: publiku se to dobre posloucha, nikdy se na prvnim zastupitelstvu nevolilo, jsou to obstrukce
 • Hrabanek: vzdy se volilo komplet. Zrizeni vyboru musi zahrnovat volbu clenu, jinak je to deklarace. Richtr: dobre se to posloucha
 • Kulich: proc 7 clenu, kdyz stran je 9, davam protinavrh na 9 clenu
 • Hrabanek: navrh na cely vybor vcetne kompletniho. Peska: neni o cem hlasovat.
 • Schvaleno 9 clenu pro kontrolni i financni vybor.
 • Matousek: navrh usneseni: Jsme si vedomi historickeho odkazu 17. Listopadu.
 • Navrh na minutu ticha za obeti komunismu.
 • Usneseni: vedom vyznamu 17. Listopadu. Vsichni pro vcetne Pesky.
 • Minuta ticha zaobeti komunismu.
 • Zalom: mam pocit, ze jsme uctili minutou ticha obeti komunismu.
 • Zastupitelstvo ukonceno.
Miloslav Nič
STAN

čtvrtek 13. listopadu 2014

Volební zasedání zastupitelstva - díl druhý

V předvečer 25. výročí 17. listopadu bylo svoláno pokračování přerušené schůze zastupitelstva, o kterém se hodně hovoří a píše nejen na našem blogu.

Již termín ukazuje, že nově zvolenému panu starostovi leží blaho veřejnosti na srdci a proto zvolil zajisté pro všechny velmi vhodný termín:
 • pátek 14.11.2014 v 14:00 hod. v Městském centru Grand.
Navíc si uvědomil, jaká nebezpečenstva číhají na občany, kteří v takový čas naleznou do Grandu cestu, a proto na jejich ochranu povolal i oddíl městské policie. Až nyní si uvědomuji, že jsem sice často kritizoval minulá vedení města, ale to, že se nikdo nestaral o moji bezpečnost na zasedáních zastupitelstva, jsem lehkovážně ignoroval.

Program nalezete na stránkách města:

9. Volba členů Rady města
10. Zřízení finančního a kontrolního výboru / stanovení počtu členů
11. Diskuse

Za pozornost stojí, že v programu se nikde nepíše o volbě místostarosty. Buď se druhý místostarosta volit bude, a potom je politovánihodné, že se tento velmi důležitý bod v programu neobjevil.

Nebo se volit nebude. To by ale znamenalo, že naše město bude opět unikátem. Počet obyvatel: 15 300, počet uvolněných zastupitelů: 1. Myslím, že se konkurence ostatních měst bát nemusíme. Navíc v souboji o opravdu unikátní radnici získáváme další body za to,  že na městském úřadě skončil ze zdravotních důvodů i  tajemník pan Kolačkovský, takže v současnosti není obsazena ani tato pozice.

Naštěstí místo obsazených funkcí budeme mít se značnou pravděpodobností v radě komunistu. Tato moudrá strana řídila po 40 let naši zem k plné spokojenosti 99% občanů  a naši zastupitelé dospěli  k závěru, že i pro naše město to  bude opět nejlepší řešení. Vždyť i v dobách mého mládí byl tajemník strany mnohem významnější než nějaký  předseda národního výboru.

Našli se sice nepřející občané, kteří  protestují, a dokonce proti komunistovi v radě založili stránku na Facebooku s názvem: Nechci komunistu v radě města Slaný.

My si však Slaný rozvracet nedáme. Nepodařilo se mi zjistit, zda bude shromáždění zahájeno zpěvem internacionály. Naštěstí  bude přítomen i slavný slánský zpěvák Stanislav Berkovec, takže v případě potřeby bude kam sáhnout. Zatím si alespoň můžete přečíst jeho čerstvé odhalení, že NATO ohrožuje Rusko a listopad byl předem domluvený.

Miloslav Nič
STAN


úterý 11. listopadu 2014

Neoficiální záznam volebního zasedání zastupitelstva - 5.11. 2014

Dnes se na stránce:

http://diskuze.slansko.cz/politika-politici/zastupitelstvo-mesta-aneb-to-jsme-to-dopracovali

objevil následující příspěvek, obsahující neoficiální záznam zasedání zastupitelstva.  Přetiskuji se svolením autora příspěvku a záznamu.

Jelikož autor upozorňuje na to, že počet stažení záznamu je omezen, umístil jsem kopii záznamu na adresu:
Konflikt mezi panem starostou a panem Varvařovským ohledně zvukového záznamu si můžete poslechnout i zde:

semtele
obyvatel Slaného
11.11.2014 - 13:48

Pro ty, kteří trpí nějakou sebepoškozovací obsesí, je zvukový záznam zastupitelstva 5.11.2014 zde:

http://www.uschovna.cz/zasilka/BBRMMRE6UGDA9929-EM4/

Pozor, je to jen na 30 stažení, ale na městském úřadu se toho zřejmě nedočkáme.

2,5 hodiny masochismu.

Výběr z hroznů (časy jsou přibližné):

začátek je také záživný, třeba schvalování volebního řádu, kdy hrozí, že jestliže něco v pořadí kroků není úplně podle práva, že i ty následné kroky budou neplatné

1:02:00 p. Berkovec odmítá starostování, je proti souběhu funkcí
1:03:45 p. Zlámal odmítá post starosty
1:04:20 pí. Judlová "kádruje" Záloma že o něm nic neví
1:07:50 p. Varvařovský připomíná, že souběh funkcí je i zaměstnání a funkce místostarosty
1:09:00 p. Hložek "kádruje Záloma za hranicí společenské slušnosti"
1:12:30 projev paní Rubíkové
1:19:20 dr. Heřman navrhuje na místostarostu p. Grohmanna - že prý má znalost problematiky dotačních a evropských fondů
1:30:20 p. Zlámal bude docházet na úřad 1x v týdnu
1:35:15 p. Matoušek obviňuje "koalici", že nemají nikoho vhodného na místostarostu. Prý oslovili jeho, Hrabánka i Grohmanna. Pak následovala "dehonestace p. Grohmanna, kterou nelze popsat slušnými slovy": tzv. koalice prý navrhuje p. Grohmanna, že umí dotace ale současně tvrdí, že město má problém s dotacemi a za ty odpovídal p. Grohmann.
1:39:35 p. Grohman oznamuje, že na něj byl dělán nátlak a že se vzdává mandátu zastupitele
1:48:50 p. Hrabánek říká, že je potřeba zvolit celou radu
2:18:20 za pořizování zvukového záznamu (který dělalo asi 60 lidí, včetně mne) hrozí p. Zálom panu Varvařovskému policií
2:22:15 p. Zálom nazývá p. Varvařovského poslíčkem
2:27:53 člen tzv. koalice, p. Širc navrhuje přerušení zasedání zastupitelstva
2:29:00 no a závěrečné hlasování:
26 přítomných, 24 pro, 2 proti, 2 se zdrželi
hlasování zmatečné, další kolo: 23-2-smích
3. kolo se konečně povedlo


Miloslav Nič
STAN

Je neslušný pan Peška nebo pan Matoušek? Poslechněte si sami a rozhodněte.

Před několika dny se v komunistických Slánských novinách objevil text, o kterém jsem zde již jednou referoval:

Geniální připomenutí 25. výročí Sametové revoluce od pana Pešky

 Cituji pana Pešku (KSČM):

"V slovních útocích na jeho osobu, které řídil bývalý starosta Hrabánek, se nejvíce zaskvěl zastupitel Matoušek. Jeho slovní výpad na adresu ing. Grohmanna nelze popsat slušnými slovy. A tak ing. Grohmann, kterého zjevně nenávistné projevy z řad jeho vlastních kolegů zaskočily, nakonec odvolal svůj souhlas s kandidaturou na místostarostu města a jednání zastupitelstva města opustil."

Poslechněte si zvukový záznam daného okamžiku (cca 90 vteřin) a možná usoudíte stejně jako já, že pan Matoušek nebyl ten, kdo svou řečí nebo psaním překročil hranice slušného chování.

 Zvukový záznam:

http://www.slany-2014.cz/MP3/matousek_listopad_5_grohmann_mistostarosta.mp3

Miloslav Nič
STAN

pondělí 10. listopadu 2014

Pátečníci - volební zastupitelstvo pokračuje v pátek 14:00, Grand a Městský Úřad

Musím se omluvit naší současné koalici vedené panem Peškou (KSČM), pardon, panem Zálomem (ČSSD). Podezíral jsem je z toho, že vyhlášený termín pokračování volebního zasedání byl zvolen tak, aby odradil veřejnost od účasti:

http://www.meuslany.cz/cs/?id=399
------
Starosta Královského města Slaného zve občany na pokračování přerušeného veřejného ustavující zasedání zastupitelstva města, které se sejde v pátek 14.11.2014 v 14:00 hod. v Městském centru Grand.

Ustavující zasedání Zastupitelstva města bylo zahájeno dne 5. listopadu 2014.

Po volbě starosty města, kterým se stal Ing. Pavel Zálom a místostarosty města, kterým se stal Ing. Pavel Zlámal bylo předmětné zasedání přerušeno.

Pokračování přerušeného ustavujícího zastupitelstva města bylo stanoveno na pátek 14. listopadu 2014 od 14 hodin v Městském centru GRAND.Program:

9. Volba členů Rady města
10. Zřízení finančního a kontrolního výboru / stanovení počtu členů
11. Diskuse
----------
To mi však přišlo divné. Vždyť demokracie je pro naše koaliční představitlele na prvním i posledním místě, o čemž se mohli přesvědčit i účastníci prvního dílu zasedání ve středu 5. listopadu v 15:00.

Ale nyní mi to došlo. Vždyť jde o velmi milé připomenutí tradice pátečníků Karla Čapka, tedy skupiny kulturních a politických osobností z okruhu spisovatele Karla Čapka, kteří se u něj v pátek odpoledne scházívali.

V rámci pokání si dovolím zveřejnit několik svých příspěků na http://diskuze.slansko.cz/ , abych se mohl kát za tyto výroky:

-------------------
7.11. 2014 - 13:16

"Tak např. k té otevřenosti:

Právě jsem se z neoficiálních zdrojů dozvěděl, že prý pokračování přerušeného zasedání je plánováno na příští pátek a to ještě s tím, že jsou v Grandu taneční a vše se po několika hodinách přesune na městský úřad. Možná to není pravda, ale už by mne to nepřekvapilo. Na prvním zasedání jsme měli problémy s veřejností? Prima, přesuňme to na nejméně vhodnou dobu a kdyby ti čerchmanti náhodou přišli, tak je pak stejně vyženeme, protože na městský úřad se nikdo nevejde.

Píši to sem zcela úmyslně, doufám, že to někdo vyvrátí, i když můj zdroj je dost spolehlivý. "


---------------
7.11.2014 - 15:03
"Jak správně upozornil i pan Peška na zasedání, při přerušení neplatí 7 denní lhůta, i když neměl pravdu, že je možné jej obnovit po 15 minutách.

Jaká nejkratší lhůta musí uplynout zákon neupřesňuje, podle metodických pokynů postačuje dát vědět předem s dostatečným předstihem obvyklými prostředky, takže kdyby se vyhlásilo v pondělí, že je pokračování ve středu, bylo by vše zákonné a navíc v obvyklou dobu na obvyklém místě.

Svolávat zastupitelstvo na pátek je zvláštní. Pokud navíc hrozí stěhování do jiné budovy, která ještě nemusí prostorově postačovat, je to velmi zvláštní. (Již jsem tam zasedání zažil, bylo svým způsobem rekordní: http://www.oms-slany.cz/2014/05/rekord-mesta-slany-v-delce-zasedani.html . Je tam mj. velmi špatně rozumět. )

Ale nebojte, já tam budu určitě celou dobu :)

Miloslav Nič

P.S. Cituji ze zmíněného článku:

"Pevně doufám, že příští zasedání už bude svoláno do městského centra Grand, zatímco při svatbě se dá očekávat, že ženich i nevěsta řeknou ANO (a pokud řeknou NE, tak to jde z reakce diváků poznat), při jednání zastupitelstva by člověk docela rád slyšel, co vlastně diskutující zastupitelé říkají."

----------------

10.11.2014 - 11:07

"Ale snad první blýskání na lepší časy, po jistých peripetijích se na webu města objevilo oznámení, které je třeba přivítat:

Starosta Královského města Slaného zve občany na pokračování přerušeného veřejného ustavující zasedání zastupitelstva města, které se sejde ve středu 14.11.2014 v 14:00 hod. v Městském centru Grand.

PS: - a teď jsem si uvědomil, že vlastně obvykle zasedání začínají v 15:00, takže 14:00 je zvláštní, a datum je špatně, mé původní uspokojení ze středy se změnilo na to, že středa je pozůstatek z normálnějších časů.

Takže žádné blýskání a vstřícný krok nové koalice.

Skutečný termín: pátek, 14.11. , zpočátku v Grandu, potom, kvůli tanečním, možná městský úřad

Navrhuji termín pro další zasedání:

Sobota, 23:00, v Dividýlku."

---------------------
10.11.2014 - 11:37
Tak už na webu datum se dnem souhlasí:

"Starosta Královského města Slaného zve občany na pokračování přerušeného veřejného ustavující zasedání zastupitelstva města, které se sejde v pátek 14.11.2014 v 14:00 hod. v Městském centru Grand."

Docela by mne zajímalo, jestli si někdo z koalice troufne tento termín vysvětlit jiným způsobem než já:

- ve 14:00, takže mnoho lidí bude v práci
- v pátek před prodlouženým víkendem, takže mnoho lidí odjede po práci hned pryč
- v Grandu jsou taneční, takže v případě problémů a tedy protažení jednání, se většina publika na úřad nevejde


------------------------

Tak vidíte, Karla Čapka vždy uvádím jako jednoho z mých nejoblíbenějších spisovatelů, a když potom někdo přistoupí k připomenutí jeho myšlenek, ani si to neuvědomím.

Tak se snad bude koalice k jeho odkazu hlásit i nadále: Karel Čapek - Proč nejsem komunistou?


Miloslav Nič
STAN

pátek 7. listopadu 2014

Nikdo nejsme neomylný aneb kde udělal soudruh chybu (povolební úvaha pátá)

Když se slánský lídr Svobodných na diskusních fórech portálu Slánsko po volbách vyznával ze svého obdivu ke staršímu a zkušenějšímu soudruhovi („Jakéhokoliv jiného komunistu bych v radě města nechtěl a nepodpořil, ale u pana Pešky udělám výjimku. Na zasedáních zastupitelstva jsem samozřejmě několikrát byl. A právě to, co jsem tam viděl, mi utvrdilo v názoru, že člověka kvalit p. Pešky je v radě města třeba. Byl to pro mě smutný pohled, když největším demokratem při sporech nejen o parkovací dům, byl zástupce KSČM, pan Peška.“) jistě netušil, že tento vztah bude tak brzy podroben těžké zkoušce.

To, že republikové vedení Strany svobodných občanů ani ve snu „nenapadlo, že by se zastupitelé zvolení za Svobodné spojovali v koalici s komunisty, jako se to stalo ve Slaném“, ještě slánský pravo-levo-komumisticky-koaliční zastupitel překonal. Překoná i zjištění, že materiál předložený „největším demokratem“ z KSČM přispěl k nezdaru ustavujícího zasedání slánského zastupitelstva?

Nechme však začínajícího komunálního politika, který se patrně jen shodou okolností ocitl v čele jinde tak pravicového seskupení, a podívejme se blíže na jeho staršího soudruha, dlouholetého komunálního a krajského politika v komunistickém dresu.

Sám o sobě píše (http://stredocech.kscm.cz/index.asp?thema=2901&category): „K politické angažovanosti jsem se dostal již v mládí. Do komunistické strany jsem vstupoval ve svých 18 letech. Do té opravdu veřejné politické práce jsem se však zapojil až v roce 1989. Od roku 1990, jen s malou odmlkou, jsem členem městského zastupitelstva ve Slaném, od roku 1998 jsem pak rovněž členem Středočeského krajského zastupitelstva. Tato práce byla a je však pro mne neustále velkým zdrojem poznání, že poučení z chyb, kterých se jakákoliv vládnoucí elita nevyvaruje, je nesdělitelné a nepřenositelné.“

Poučení z chyb je opravdu nepřenositelné a v případě lídra komunistické koalice Naše město evidentně i nesdělitelné. Jeho protinávrh volebního řádu obsahoval několik chyb, které on však – když na ně bylo poukázáno - s jistotou sobě vlastní odmítl. Touto jistotou zaimponoval všem členům budoucí koalice (opravdu budoucí, neboť přerušením ustavující schůze zatím nedošlo k volbě rady města a tak rada z minulého volebního období dosud setrvává ve funkci), jejíž všichni členové odvrhli zdravý selský rozum a hlasovali pro navržený nerozum.

Pak se již rozběhla podivná ukázka toho, jak by ustavující zastupitelstvo vypadat nemělo. Komentáře zazněly v několika médiích a na diskusních fórech. Kdo byl přítomen – a počet obyvatel města zde byl opravdu rekordní - může se o své zážitky podělit s ostatními. Kdo nebyl, musí počkat na zveřejnění nahrávky na stránkách městského úřadu. Nebude to takový bestseller jako projev generálního tajemníka ÚV KSČ Jakeše v Červeném Hrádku v červenci 1989, ale za poslech to určitě stát bude.

Nechme se tedy překvapit, zda dlouholetému komunálnímu a krajskému komunistickému politikovi i nadále vydrží jeho image „největšího z pierotů“ (resp. odborníků) a zda někteří z „koaličních“ zastupitelů začnou více naslouchat vlastnímu úsudku.  Nebo bude pro ostatní členy nové koalici poučení z chyb také nepřenositelné? 
                  
Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

čtvrtek 6. listopadu 2014

Geniální připomenutí 25. výročí Sametové revoluce od pana Pešky

Během několika hodin jsem opět otevřel komunistické Slánské noviny a tentokrát nalezl článek:
Demokracie na ruby

Zpočátku jsem se mylně domníval, že pan Peška byl na zasedání zastupitelstva města Slaný v některém z alternativních vesmírů, kde se události odehrály přesně tak, jak popisuje.

Potom se mi ale rozsvítilo, vždyť se blíží významné výročí. Jak lépe přiblížit atmosféru sedmdesátých a osmdesátých let, než referovat o událostech zastupitelstva stejně jako tehdejší Rudé právo.

Navíc je pan Peška skutečný perfekcionalista. Stejně jako tehdy článek nepodepsal vlastním jménem, ale publikoval pod pseudonymem redakce.

Doporučuji si přečíst článek celý, ale dovolte mi jen vyzdvihnout několik skvostů:

"kádrování" kandidáta ČSSD, ing. Záloma, bylo hodně za hranicí běžné společenské slušnosti. 
 • Těmito otázkami na budoucího starostu hodně za hranicemi běžné slušnosti jsou považovány otázky: kde jste dříve pracoval a jaké manažerské dovednosti z těchto pozic máte.

"Místostarosta Hložek zkoumal, zda vysokoškolská kvalifikace ing. Záloma je dostatečná pro výkon funkce starosty."
 • Tím je míněna otázka, jestli může pan Zálom  říci, jak vypadá struktura městského úřadu, které části patří do oblasti samostatné působnosti a které do oblasti přenesené, když od zítřka úřad povede. Každému v publiku bylo zřejmé, čeho chce pan Hožek docílit, a ve svém cíli uspěl.

"Paradoxní bylo již to, že opozice navrhovala 2 uvolněné funkce místostarosty, ale zároveň nenavrhla žádného kandidáta."
 • V našem vesmíru je běžné, že kandidáty navrhuje koalice, opozice může a nemusí. Koalice má výhodu reálné moci, opozice výhodu mnohem volnějších mantinelů, a tak je to podle mne správné.
"Ovšem v řadách opozičních zastupitelů tato nabídka vyvolala až zuřivou nenávist."
 • Geniálně připomenuto Rudé právo 50. let. 
"V slovních útocích na jeho osobu, které řídil bývalý starosta Hrabánek, se nejvíce zaskvěl zastupitel Matoušek. Jeho slovní výpad na adresu ing. Grohmanna nelze popsat slušnými slovy."
 • Mám pro pana Pešku jedno doporučení, k dispozici je zvukový záznam, bylo by od něj slušné na stránkách svých Slánských novin poskytnout doslovný přepis jeho vystoupení. Prosím jen, aby to byl přepis z našeho vesmíru, nikoliv z toho alternativního.
"O tom, zda ing. Grohmann zůstane alespoň zastupitelem města není zatím jasno. Ing. Grohmann ve svém vystoupení naznačil, že zvažuje i celkovou rezignaci na mandát zastupitele, ale jeho písemnou rezignaci na tento mandát, jak vyžaduje zákon o obcích, starosta města ing. Zálom zatím neobdržel."
 • Pan Grohmann nemůže zůstat zastupitelem a zároveň být manažerem pro rozvoj města. Jednalo by se o zákonný konflikt zájmů. Pokud zůstane zastupitelem, musel by odejít z městského úřadu.

Na závěr mám pro pana Pešku doporučení na název příštího článku: "Volební řád vytvořený panem Peškou  se na zasedání velmi osvědčil"

Miloslav Nič
STAN

středa 5. listopadu 2014

Komunistická virtuální realita

Před chvílí jsem otevřel stránky komunistických Slánských novin a našel zde článek: Nové vedení města.

V Grandu bylo plno, za pár dnů bude doufejme k dispozici zvukový záznam. Přesto kandidát na radního pan Peška (KSČM) píše:

"původně navržený ing. Grohman (ODS) se po sérii hrubých osobních útoků ze strany zastupitele Matouška (OMS -STAN) své kandidatury vzdal."

Jsou dvě možnosti, buď se za posledních 24 hodin změnila definice osobního útoku, natož hrubého, nebo komunisté lžou stejně jako posledních 100 let.

Miloslav Nič
STAN

Volebni zasedání zastupitelstva - 5. listopad 2015 (on-line zápis)

 • Lide se schazeji, cekame na prvni zvoneni, zda se, ze hlediste bude plne, predstaveni muze zacit.
 • Odposlechnuto v publiku: ten kdo ma byt starosta, toho ja vubec neznam
 • 15:06 zahajeni, privitani Hrabankem, jako uradujici starosta zasedani ridi do zvoleni noveho.
 • Pritomno 26 zastupitelu, Bartonicek je na ceste z Prahy, prijede behem hodiny.
 • Hrabanek navrhuje jako prvni bod slozeni slibu, schvaleno, nyni ceka kolecko podavani ruky predsedajicimu a slozeni slibu
 • Bartonicek prave dorazil, jakozto prvni v abecede sklada slib prvni, nasleduji Berkovec, .... Zlamal. Hrabanek sklada slib p. Judlove.
 • Zlamal chce nejdriv schvalit volebni rad az pak volbu, Hrabanek navrhuje jeste predradit schvaleni poctu clenu
 • Hula: navrhuje doplnit zrizeni financniho a kontrolniho vyboru do programu.
 • Zrizeni kontrolniho a financniho vyboru: 19 pro, 8 zdrzelo, prijato. Zmena poradi bodu schuze: pro 27, schvaleno.
 • Hlasovani o programu, 27 pro, schvaleno. Overovatele zapisu: Hlozek, Hula. Schvaleno 25, zdrzeli H+H
 • Schvalovani volebniho navrhu, diskuze navrhu Pesky, Peska prispevek : preferuje tajnou volbu.
 • Matousek: navrhuje doplneni otazky zastupitelu a obcanu. Navrhuje odstranit moznost, ze kandidat neni pritomen.
 • Hrabanek: nesouhlasi, ze by mela neco rozhodovat volebni komise, vse musi zastupitelstvo. Peska hajil, aby kandidat nemusel byt pritomen.
 • zastupitele odmitli zaradit bod pripominky obcanu a zastupitelu do volebniho radu. Cely rad schvalen.
 • Matousek: muze o zpusobu volby rozhodnout volebni komise? Peska: haji toto, ze komise rozhodne. Hrabanek: souhlasi s Matouskem
 • Peska: jiz je agresivni, trva na tom, ze jeho navrh je bez chyby. Trva na vete, ze rozhodne volebni komise.
 • Urceni poctu clenu rady mesta, mistostarostu a uvolnenych zastupitelu. Hula: navrhuje 7 clenu rady, 2 mistostarostove, uvolneny 1.
 • 2 mistostarosta neuvolneny. Hlozek: 9 rada, 2 uvolneni z duvodu usnasenischopnosti. Hrabanek souhlasi, odmita neuvolneneho mistostarostu
 • Zadne zduvodneni poctu neposkytnuto. Matousek: koalice, vy nemate sve lidi, proto pro sve zastupce sahate do opozice a sami nemate nikoho.
 • Peska: obhajuje 1 mistostarostu neuvolneneho, Nase mesto , Smehlik: mesto povedou ty nejlepsi lide, ne jako dosud
 • Hlozek: pane Smehlik, jiz v prvnich vetach vas osobni utok na byvale mistostarosty. nesouhlasi se slovy o odpolitizaci zastupitelstva
 • Bartonicek:brzy se dozvime, ze kandidat Zalom starosta, Zlamal mistostarosta, zvazte, jestli utoky na byvale mistostarosty se jich brzy nedotknou
 • Hlasovani: 9 radnich, 2 uvolneni: neproslo; Hlasovani: 7 radnich, 1 uvolneny starosta. Proslo.
 • Volebni komise schvalena. Probiha priprava. Prestavka.
 • Volba starosty: Sourek navrhuje Zaloma, Zalom prijima nominaci. Vasek: navrhuje Hrabanka. Hrabanek prijima nominaci.
 • Rankova: navrhuje Berkovce, za skvelou pisnicku a nejvic hlasu. Berkovec neprijima.
 • Matousek: navrhuje za starostu Zlamala, jako lidr kandidatky ANO. Zlamal neprijal.
 • Judlova: jmeno Zalom jsem nikdy neslysela, o vas vubec nic nevim.
 • Zalom: jsem vojak z povolani , pak celnik, potom expresni kuryrni sluzba, 7 rok pedagog, daval jsem se zdravotne dohromady.
 • Manazerske znalosti: na celni sprave a v kuryrni sluzbe. vedouci odboru. 20 - 40 podrizenych.
 • Dotaz: na to proc odesel z SOU: pusobil jsem 5 let, odesel jsem pro rozpory z reditelem skoly.
 • Hlozek: jaka je struktura uradu Zalom: je to urazka, Hlozek: neni to urazka, od zitra jste starosta. Zalom: mam nastudovano a ochotny tym
 • Dotaz na Zlamala: proc najednou nechcete byt starostou. Bez odezvy.
 • obcanka Rubikova: emotivni apel na zastupitele, kdyz se o pozici uchazel muj muz, byl zastupitelem a radnim, a pak az starostou
 • Je divne, ze se chce stat starostou clovek, ktery resi problem se zamestnanim.
 • Zacina se volit, kandidati Zalom a Hrabanek, 5 minut prestavka.
 • Zacina tajne hlasovani. Jednotlivi zastupitele budou chodit za plentu a tajne hlasovat.
 • Mezitim na zadost pana zastupitele Zimy uvadim, ze si koupil na zasedani novou kravatu :)
 • Vysledky voleb: Zalom 14 Hrabanek 11 neoznacene 2, zvolen 14 hlasy, starostou zvolen Zalom
 • Hrabanek predava zasedani Zalomovi. Zacina volba 1. mistostarosty: 1. mistostarosta, navrzen Grohmann, navrzen Hermanem. Grohmann souhlasi.
 • Hlozek: dotaz, jak to, ze volime mistostrosty oddelene, kdyz to neni ve volebnim radu.? Segmanova(predseda volebni komise): souhlasi.
 • Peska vysvetluje, ze si mysli.
 • Hlozek: dodatecne hlasovani k schvalenemu volebnimu radu je zvlastni. Bartonicek: ridme se schvalenym radem, ktery hovori o volbe mistostarostu
 • Smehlik: souhlasi s volbou 2 najednou. Segmanova bere zpet navrh. Bude se volit najednou oba.
 • Berkovec: navrhuje Zlamala jako mistostrostu. Zlamal nominaci prijima.
 • Zlamal: zacina obtizne obdobi, jako neuvolneny mistostarosta nabizim sve schopnosti. Byl jsem prekvapen, jak se komunalni politika delala.
 • ucastnil jsem se vyznamne posledni 2 roky mistniho zivota. Moje predstava- prace 1 den v tydnu, chci se venovat ekonomice a investicim
 • Londa problem, COV nemame, parkovaci dum. Problemy v nemocnici 12 milionu. Vystudoval jsem, byl v Nemecku, pak pod sebou 120 lidi ve firme,
 • ptotom pracuji v Meilleru. Rankova: na parkdum se zeptejte Berkovce, byl predsedou vyberove komise. Matousek: navrhuje za mistostarostu Hrabanka.
 • Hrabanek odmita, kdybych prijal, tak by to znamenalo spolupraci s komunisty a zruseni ODS ve Slanem.
 • Matousek: pana Grohmanna jste si vybrali proto, ze uz nemate nikoho, nakonec jste zatlacili na pana Grohmanna.
 • Zaroven mate pana Grohmanna jako experta a zaroven pan Zlamal kritizuje jeho cinnost jako cloveka zodpovedneho za tyto investice
 • Bartonicek: my ted nemuzeme hlasovat o zpusobu volby, je to ve volebnim radu.
 • Smehlik: zadna levice ani pravice, budme jedni, Grohmann schopny, vedeni neschopne.
 • Grohmann: natlak pouze ze stran dnesni opozice, koalice zadne rozhodnuti. Grohmann sklada zastupitele a tedy i kandidaturu na mistostarostu.
 • Dalsi navrh na mistostarostu neni
 • Vasek: Peska kdyz uvadel o svem radu, ze snahou je volit tajne, v predchozim vse bylo tajne. Jsem pro tajnou volbu.
 • Zlamal: prijal jsem nominaci na neuvolneneho, na ni trvam
 • Peska: neni to, s cim by neslo pocitat. Je mozne volit jen jednoho.
 • Herman navrhuje dalsi prestavku.
 • Nic: Dokud nebude zvolen mistostarosta, zustava ve funkci puvodni rada. Smehlik: jste mimo. Hrabanek: pan Nic ma pravdu
 • Hlozek: kdyz zvolime 7 clennou radu, pak mistostarosta, potom zase musi nekdo vystoupit
 • Peska: Hlozek ma kratkou pamet, doplnili jste radu a starostu nezvolili
 • Peska: prikrocme k volbe mistostarosty. Volme dalsiho mistostarostu nekdy priste.
 • Hlozek: pan Peska mne upozornuje, ze nemam pamet, pouzivas podpasovku, na ktere ses se mnou shodnul.
 • S vyjimkou dohadovani se, nic nedeje. Hrabanek trva na postupu podle Peskova volebniho radu. Zmatek, zmatek, zmatek.
 • Hlozek: kdo byl pro verejnou volbu ? Segmanova: my nehlasovali, my se rozhodli sami. Volebni rad umoznuje to i to, komise i zastupitelstvo
 • Bartonicek: nesouhlasil jsem s nesmyslem, ze rozhoduje komise, ale komise rozhodla, volme tajne.
 • Pospisil: navrhuje preruseni zastupitelstva, jsou velke zmatky, musime se nejdrive dohodnout.
 • Smehlik: mame schvaleny program, musime ho splnit, pokracujme ve volbe. Rankova: je mi divne , 2 mistostarostove, 1 kandidat, dejte jeste 1
 • Hlozek: navrhuji prerusit schuzku. Peska navrhuje Smehlika jako uvolneneho mistostarostu. Smehlik navrh prijima.
 • Hlozek: trva na hlasovani o ukonceni zasedani zastupitelstva. Hlasovani: 13 pro, neproslo.
 • Ted uz Zalom tvrdi 12.
 • Presto nenechava opakovat hlasovani. A ted mu vyslo 11 proti, celkem 23, kam se podeli ti ostatni?
 • Ted Zalom napocital pro 13. Proti ted napocital 13. Neproslo.
 • A mame dalsi prestavku, kam se hrabe baseball.
 • Zacali volby mistostarostu, ackoliv neprobehla diskuze k nove navrzenemu p. Smehlikovi, jak vyzaduje zakon o obcich.
 • Zalom: vyhrozuje panu Varvarovskemu, ze ho preda policii, protoze nahrava zastupitelstvo.
 • To je neuveritelne, prvni krok naseho starosty je vyhrozovani obcanum policii za to, ze si nahrava zasedani zastupitelstva.
 • Atmosfera v sale se po vybuchu starosty zcela zmenila, po relativne vesele atmosfere nastalo vseobecne zdeseni.
 • Starosta po diskuzi uznal, ze nahravani zastupitelstva je legalni.
 • Porad se scitaji hlasy. Prestavka trva, hlavni tema v publiku starostuv vybuch.
 • Vysledky voleb: odevzdano 26 hlasu, 10 listku nevyplneno, Smehlik 7, Zlamal 16. Zlamal zvolen mistostarostou.
 • Druhy mistostarosta ne. Sirc: nove preruseni zastupitelstva: 24 pro, proti 2, 2 zdrzelo. Zvlastni, 28 lidi a to jeste Grohmann odstoupil.
 • Ted 23 pro preruseni, 2 proti, 2 zdrzeli. Zas to nevyslo.
 • Do tretice, ted uz scita I rada lidi v obecenstvu: pro 22, proti 2 , zdrzel 2 , do tretice to vyslo.:) Je preruseno.

Zapsal: Miloslav Nič
STAN

úterý 4. listopadu 2014

Ve středu hit sezóny - poutavé představení o několika dějstvích

Středa 5. listopadu, 15.00 hod. 
Městské centrum Grand 

Ustavující jednání zastupitelstva města

1. Složení slibu členů zastupitelstva
2. Schválení programu jednání
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Volba volební komise
5. Schválení volebního řádu
6. Určení počtu členů Rady města a počtu místostarostů
7. Volba starosty
8. Volba místostarosty/místostarostů
9. Volba členů Rady města
10. Diskuse 

Podle odborné veřejnosti se zřejmě dočkáme nejzajímavějšího představení v letošní politické sezóně, která i tak byla na události velmi bohatá.

Herecké a režijní obsazení slibuje hluboké umělecké zážitky, ze zákulisí však proniká tolik rozporuplných zpráv, že je těžké určit i žánr představení (tragédie a komedie jsou skloňovány nejčastěji, ale někteří zasvěcenci hovoří i o absurdním dramatu).

Zdařilou divadelní upoutávku přinesly komunistické Slánské noviny, které píší o již odehrané forbíně Dohoda:


"Členové této koalice se dohodli na tom, že město bude řídit sedmičlenná rada, ve které bude mít ANO dvě místa a další strany vždy po jednom zástupci. Jedno místo v radě je vyhrazeno pro zástupce opozičních stran. O post starosty by se měl ucházet kandidát ČSSD, funkci místostarosty by měl obsadit zástupce ANO.

Koaliční strany vzaly na vědomí informaci Mgr. Hrabánka (ODS), že on ani ODS nemá zájem o nabízené místo místostarosty v novém vedení města. Rozhodly se tedy nabídnout toto místo dalšímu členovi zastupitelstva a zároveň místopředsedovi ODS, ing. Grohmannovi."


Představení ještě nezačalo a již se ozývají významní kritici z celostátních médií http://web.svobodni.cz

"Už několik dní budí pozornost ustavení koalice pěti stran (ANO 2011, ČSSD, Unie pro sport a zdraví, Naše město a Strana svobodných občanů) ve Slaném, kde součástí uskupení Naše město je člen komunistické strany. Vedení Svobodných k tomu zaujalo následující stanovisko.

Ani ve snu nás nenapadlo, že by se zastupitelé zvolení za Svobodné spojovali v koalici s komunisty, jako se to stalo ve Slaném. Nespolupráci s lidmi, kteří se nezřekli komunistické ideologie, považujeme za věc základní lidské slušnosti. Navrhneme Republikovému výboru přidat do pravidel zákaz spolupráce se stranami obhajujícími totalitní ideologie."


Není vyloučeno, že se bude představení pro velký úspěch opakovat, ale premiéra je jen jedna a proto váženému čtenáři doporučuji, aby si našel alespoň chvíli času a přišel se seznámit s vycházejícími hvězdami i stálicemi slánské politické scény.

Miloslav Nič
STAN


Nesnesitelná lehkost svobodného bytí (povolební úvaha čtvrtá)


Na diskusních fórech portálu „Slánsko“, kde se v některých obdobích zdálo, že zde pod několika různými přezdívkami diskutují pouze dva protagonisté (L. Sch. + L. P.), stále ještě někteří jedinci píší pod svými jmény, či se dokáží pod své věty podepsat. I proto je zajímavé zde zveřejněné příspěvky sledovat.

Když psal slánský lídr kandidátky SSO „myslet si o ODS, že je pravicová strana, to chce hodně fantazie1, zdálo se, že se na naší komunální scéně vynořuje nový pravicový subjekt.

Bylo to krátce poté, co se na serveru Slánské noviny, mnohými vnímaném jako komunistické médium, které vytváří zdání objektivity, objevila informace, že se k předvolebním rozhovorům sešli „v příjemném prostředí Pivovaru Antoš zástupci Strany svobodných občanů a koalice Naše město“ a  v závěru jednání se obě strany „shodly na tom, že je třeba hledat jiné formy řízení města, než dosavadní striktní dělení na koalici a opozici.“2  Nežijeme v totalitě a tak se může scházet každý s každým, i když předvolební schůzka tak politicky odlišných subjektů je přinejmenším důvodem k údivu a podrobnějšímu sledování vývoje.

Předvolební hesla Svobodných pro méně zběhlé voliče působila úderně a vedoucí kandidáti se dále presentovali jako pravicový subjekt, například odpovědí jednomu z anonymních diskutujících: „Chápu, že je pro Vás nepříjemné, že ODS vyrostla konkurence. Ale ubezpečuji Vás, že kdyby bylo v zastupitelstvu vše v pořádku, nikdo z nás by do politiky nevstupoval. Vám současný způsob vládnutí ve městě vyhovuje, mně ne. To je důvod, proč jsem šel na kandidátku. A osobně dávám přednost racionalitě před volebním programem.3
Po volbách to však již bylo jinak. Výsledek ukázal, že ODS konkurence nevyrostla a tak nastal čas demokratické diskuze, ve které se většina zúčastněných postavila na stranu uvažované koalice.“4 Tedy té, která bude 5. listopadu ustavena, ale předjednána byla již před volbami.

Lídr SSO zdůvodnil své počínání následovně: „za sebe mohu říci, že jakéhokoliv jiného komunistu bych v radě města nechtěl a nepodpořil, ale u pana Pešky udělám výjimku. Na zasedáních zastupitelstva jsem samozřejmě několikrát byl. A právě to, co jsem tam viděl, mi utvrdilo v názoru, že člověka kvalit p. Pešky je v radě města třeba. Byl to pro mě smutný pohled, když největším demokratem při sporech nejen o parkovací dům, byl zástupce KSČM, pan Peška.

Bezprostředně po volbách jsem odmítl nabídky všech stran, které mi oslovily se žádostí o schůzku, protože jsem trval na tom, že další kroky podnikneme až po setkání kandidátů Svobodných, kteří věnovali svůj čas a svá jména s kandidaturou ve volbách. A na tomto setkání jsme se s ohledem na výsledek voleb shodli na dalším postupu a na variantách složení případné koalice s námi. Nežene nás nějaká touha po moci a nebrzdí nás žádná nenávist či směrnice ústředního výboru nějaké politické strany. Každý náš kandidát se rozhoduje sám za sebe. A přesto máme konkrétně na osobě p. Pešky shodu.5

Pomiňme skutečnost, že kromě L. Pešky se žádný jiný současný komunista do zastupitelstva nedostal a tak u jiného komunisty výjimku prostě udělat nelze. Spíše se začíná objevovat to, co mnozí pravicoví voliči vyčítali a oprávněně vyčítají ODS, tedy, že kvůli vstupu „do vlády“ byla ochotná ke kompromisům až za hranici toho, co její členové a sympatizanti snesli.
Jako by to slánská kandidátka SSO kopírovala: „Zdůraznili jsme, že ačkoli vlezeme do jakékoli koalice, chceme spolupráci napříč politickým spektrem. Nevidím jediný důvod, proč by na úrovni města musela stát tvrdě opozice proti koalici. Snad chceme všichni to nejlepší pro město, ne?6  Což lídr kandidátky vyjádřil naprosto pragmaticky: „Pokřikování z opozičních míst není cesta ke změně, kterou jsme před volbami deklarovali. To je jen mrhání časem. Tuto pózu přenechám jiným.“7

Zdá se, že myšlenková flexibilita překvapila nejen některé slánské voliče ale i republikové vedení Strany svobodných občanů: „Ani ve snu nás nenapadlo, že by se zastupitelé zvolení za Svobodné spojovali v koalici s komunisty, jako se to stalo ve Slaném.  Nespolupráci s lidmi, kteří se nezřekli komunistické ideologie, považujeme za věc základní lidské slušnosti. Navrhneme Republikovému výboru přidat do pravidel zákaz spolupráce se stranami obhajujícími totalitní ideologie.“8 Tak jsme se opět ze Slaného dostali do vyšších než komunálních sfér politiky.

Bude proto zajímavé sledovat, zda se členové koalice – a především oba zastupitelé za Svobodné – vyhnou při hlasování schématu koalice/opozice a budou podporovat jakýkoliv smysluplný návrh z řad „opozičních“ zastupitelů. Nebo zda sklouznou k modelu, který před volbami kritizovali (a často neoprávněně). Nechme se překvapit. 

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň


1 J. Hůla, 17. 9. 2014 - 18:41
2 http://www.slanske-noviny.cz/clanek/v-pivovaru-antos-se-diskutovalo-o-politickych-vyhledech
3 J. Chyský, 30. 9. 2014 - 15:50
4 J. Hůla, 24. 10. 2014 - 13:55
5 J. Hůla, 24. 10. 2014 - 11:26
6 J. Chyský, 24.10.2014 - 10:37
7 J. Hůla, 23. 10. 2014 - 14:52
8 http://web.svobodni.cz/clanky/stanovisko-svobodnych-k-povolebnim-jednanim

pondělí 3. listopadu 2014

Trocha matematiky nikoho nezabije (povolební úvaha třetí)

Při dojednávání koalice po letošních komunálních volbách ve Slaném, té koalice, která byla dojednána již dávno před volbami, se často operuje různými pojmy, které si zaslouží bližší pozornost. Nechci se věnovat rozboru termínu „koalice pro změnu“, který je nyní používán především protagonisty volebního seskupení Naše město. Teprve budoucnost ukáže povahu této změny. Pro „Naše město“ to je změna velmi žádoucí - komunisté se poprvé od voleb roku 1990 stávají součástí koalice. Zda je tato změna stejně žádoucí i pro naše město Slaný, můžeme sledovat po příští čtyři roky.

Na diskusních fórech portálu „Slánsko“, kde jsou nejodvážnějšími přispěvateli právě ti, kterým chybí odvaha se pod své příspěvky podepsat, se nyní objevují úvahy o tom, co že si voliči vlastně přáli. Zda jsou tyto úvahy pouze účelové, lze jen těžko soudit. Nepřeceňoval bych význam těchto diskusí, protože v některých obdobích se zdálo, že zde pod několika různými přezdívkami diskutují pouze dva protagonisté (ale o tom někdy příště). Přesto mne nastolená otázka zaujala. Přistoupil jsem k ní ryze matematicky, a proto bude nyní následovat odstavec poněkud suchopárný. 

Voličů, zapsaných ve volebních seznamech, bylo letos ve Slaném 12 190, ale jen 4 828 (39,61 %) z nich se voleb účastnilo. To znamená, že 7 362 osob (60,39%) k volbám nepřišlo. Voliči letos odevzdali celkem 113 483 platných hlasů. Kdyby všichni volili maximální počet - 27 osob napříč politickým spektrem, nebo celou kandidátku (když měla plný počet kandidátů) – muselo by být odevzdaných platných hlasů 130 356, tedy o 16 873 více (nárůst o 14,87%). Strany sdružené v budoucí koalici obdržely celkem 64 674 hlasů (56,99% všech platných hlasů), budoucí strany opoziční obdržely celkem 44 752 hlasů (39,44% všech platných hlasů), strany, které se do zastupitelstva nedostaly, měly 4 057 hlasů (3,57% všech platných hlasů).

Co z výše uvedených čísel vyplývá:
 1. Většině Slaňáků je úplně jedno, kdo bude jejich město řídit a jaký program (i když v letošním roce vítězily spíše slogany) pro příští čtyřleté období nabízí. Kdyby to samé – tedy nechození k volbám – odvážně praktikovali v období do roku 1989, asi by se divili, jak by je komunistický režim prohnal. Možná by nyní vzrostl počet osob, kterým plánovaná spolupráce s komunisty vadí.
 2. Kdyby se všichni, kteří nezvolili plnou kandidátku, rozhodli dát své zbylé hlasy – tedy oněch 16 873 - libovolnému z 9 úspěšně kandidujících subjektů, rázem by ho katapultovali na špici „vítězných“ kandidátek, s počtem dalších 4 – 5 mandátů. Samotný počet hlasů by stačil na 2. místo celkem (ANO 2011 - 20 895 platných hlasů, 5 mandátů; ODS - 14 704 hlasy, 4 mandáty).
 3. Strany budoucí koalice obdržely 56,99% všech platných hlasů. Kdybychom započítali do celkového počtu i oněch „zbylých“ 16 873 hlasů, procentní podíl je již jen 49,61%. Při započítání všech hlasů, tedy i těch, kteří nepřišli k volbám, podíl klesá na 19,65% ze všech voličů ve Slaném. Budoucí koalice tedy zastupuje hlasy necelých 20% Slaňáků, kteří mají volební právo. A to není zřejmé, jestli jsou všichni - voliči i zastupitelé jednotlivých subjektů budoucí koalice - srozuměni s účastí KSČM v koalici a souhlasí s plánovaným personálním obsazením rady a vedení města.   

Ostatně, ono personální obsazení si zasluhuje více pozornosti, které jí rozsah této úvahy však nenabízí. Zajímavým aspektem je navrhované snížení počtu členů rady města z dosavadních 9 na 7 (proslýchá se, že více osob, než oněch 7 se mezi zvolenými zastupiteli nepodařilo proporčně nalézt), stejně jako avizovaná volba lídra ČSSD - tedy až čtvrtého kandidujícího subjektu, co se volebního úspěchu týče - starostou města. Sociálně demokratický lídr se mezi „jedničkami“ ostatních 9 úspěšných kandidátek umístil až na 7. místě, v počtu obdržených hlasů je s číslem 641 mezi všemi zastupiteli až na 20. místě z celkových 27 zvolených.

Bude zajímavé sledovat, zda se členové rady a vedení města časem vyprofilují jako uznávané osobnosti, či jako osoby, naslouchající spíše hlasům ze zákulisí. Nechme se překvapit.   

                           
Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň